Wiadomości

Uroczystość Bożego Ciała w Szczepanowie

Coroczne wędrowanie ulicami miast i wsi w procesjach eucharystycznych na Boże Ciało i potem w czasie oktawy wpisało się głęboko w polską tradycję. Boże Ciało – święto Ciała i Krwi Chrystusa przypada w 10. dniu od Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość tego dnia a także następnych osiem dni (oktawa) to najwspanialsze ze wszystkich uroczystości obchodzonych w kościele polskim. Boże Ciało przypada w najpiękniejszej porze roku, obchodzone jest pod kopułą błękitnego nieba, w scenerii pełnej zieleni i kwiatów, gromadzi w miastach i wsiach niezliczone ilości wiernych.

Uroczystą sumę w uroczystość Bożego Ciała w szczepanowskiej bazylice koncelebrował ks. prałat Władysław Pasiut. W procesji, która przeszła ulicami na szczepanowski rynek licznie wzięły udział dzieci pierwszokomunijne oraz młodsze dzieci, które sypały kwiaty i dzwoniły. Obrazy i feretrony niosła młodzież oraz członkowie organizacji działających przy parafii Szczepanów. Uroczystość uświetnił występ chóru sanktuaryjnego oraz tworzącej się przy sanktuarium orkiestry dętej. Jak co roku druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych nieśli baldachim i sztandary oraz zabezpieczali drogi w trakcie procesji. Po zakończonej procesji wierni zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana jest powszechnie Bożym Ciałem jest obchodzona w Kościele katolickim w czwartek, po uroczystości Trójcy Świętej. Uroczystość wprowadził w 1246 roku biskup Robert dla diecezji Liege w Belgii, a papież Urban IV w 1264 r. ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 roku bp Nanker.

Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie Mu czci i podziękowanie za łaski płynące przez ten sakrament, a także przebłaganie go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość ludzką oraz bluźnierstwa niewiernych. Po liturgii eucharystii następuje procesja do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odmawia się modlitwy i czyta Ewangelię.

Foto Olczak