Wiadomości

Uroczystość Bożego Ciała w Szczepanowie

Coroczne wędrowanie ulicami miast i wsi w procesjach eucharystycznych na Boże Ciało i potem w czasie oktawy wpisało się głęboko w polską tradycję. Boże Ciało – święto Ciała i Krwi Chrystusa przypada w 10. dniu od Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość tego dnia a także następnych osiem dni (oktawa) to najwspanialsze ze wszystkich uroczystości obchodzonych w kościele polskim. Boże Ciało przypada w najpiękniejszej porze roku, obchodzone jest pod kopułą błękitnego nieba, w scenerii pełnej zieleni i kwiatów, gromadzi w miastach i wsiach niezliczone ilości wiernych.

Uroczystą sumę w uroczystość Bożego Ciała w szczepanowskiej bazylice koncelebrował ks. prałat Władysław Pasiut. W procesji, która przeszła ulicami na szczepanowski rynek licznie wzięły udział dzieci pierwszokomunijne oraz młodsze dzieci, które sypały kwiaty i dzwoniły. Obrazy i feretrony niosła młodzież oraz członkowie organizacji działających przy parafii Szczepanów. Uroczystość uświetnił występ chóru sanktuaryjnego. Jak co roku druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych nieśli baldachim i sztandary oraz zabezpieczali drogi w trakcie procesji. Po zakończonej procesji wierni zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana jest powszechnie Bożym Ciałem jest obchodzona w Kościele katolickim w czwartek, po uroczystości Trójcy Świętej. Uroczystość wprowadził w 1246 roku biskup Robert dla diecezji Liege w Belgii, a papież Urban IV w 1264 r. ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 roku bp Nanker.

Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie Mu czci i podziękowanie za łaski płynące przez ten sakrament, a także przebłaganie go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość ludzką oraz bluźnierstwa niewiernych. Po liturgii eucharystii następuje procesja do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odmawia się modlitwy i czyta Ewangelię.

Foto Olczak