Siostry zakonne

Siostry zakonne

Liczną grupę stanowią także siostry zakonne pochodzące z Parafii Św. Stanisława BM ze Szczepanowa.


1. S. Maria Kądziołka, SS. Karmelitanki, ul. Legionów 92a, 32-600 Oświęcim

2. S. Krystyna Kądziołka, SS. Karmelitanki, ul. Rafała Kalinowskiego, 25-116 Kielce

3. S. Maria Gaczoł, RSCJ, P.O.Box 6339, Kampala, Uganda

4. S. Małgorzata Chudyba, Siostry Kanoniczki Ducha Świętego, ul. Szpitalna 8/12, 31-024 Kraków, tel. (012) 4225459

5. S. Eustachia Żurek, Zgromadzenie Sióstr Antonianek, ul. Janosika 141, 92-108 Łódź

6. S. Walentyna Gaczoł, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek, ul. Narutowicza 10, Lublin

7. S. Józefa Marzec, Zgromadzenie Sióstr Szarytek, ul. Warszawska 8, 31-155 Kraków

8. S. Pachomia Wolnik, S.S. Serafitki, ul. Pl. Kościoszki 8, 32-600 Oświęcim

9. S. Janina Rzepka, Rechbergstr. 16, 87719 Mindelheim, Niemcy

10. S. Helena Zachara, ul. B. Prusa 7, 05-400 Otwock 11. S. Beyzyma Góra, S.S. Sercanki, ul. Bł. Bpa J.S. Pelczara 2, 37- 700 Przemyśl