Kapłani

Szczepanowscy duszpasterze

Kapłani obecnie sprawujący posługę duszpasterską w Parafii pw. Św. Marii Magdaleny oraz Św. Stanisława BM

Proboszcz – Kustosz Sanktuarium Szczepanowskiego

Ks. prałat mgr Władysław Pasiut – proboszcz w Szczepanowie od 2001 r., ur. 24.06.1953 r. w Starym Sączu, wyświęcony w 1978 r. W latach 1978 – 1982 był wikariuszem w Woli Baranowskiej, od 1982 – 1983 w Gromniku, a następnie od 1983 do 1992 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W tym czasie pełnił też obowiązki kapelana w Zespole Opieki Zdrowotnej w Limanowej. W latach 1992- 1994 pracował jako wikariusz w Chorzelowie. W 1994 r. został zamianowany proboszczem w Zborowicach. W tym okresie sprawował też funkcję Notariusza Dekanatu Ciężkowickiego (1994- 1998), a następnie Dziekana Dekanatu Ciężkowickiego (1998- 2001). W sierpniu 2001 zamianowany przez Ks. Bpa Ordynariusza Wiktora Skworca Proboszczem i Kustoszem Sanktuarium Św. Stanisława BM w Szczepanowie oraz wice Dziekanem Dekanatu Szczepanowskiego. W marcu 2003 r. otrzymał funkcję Dziekana Dekanatu Szczepanowskiego.

Z odwagą i poświęceniem podjął się przygotowania parafii, tak duchowo jak i materialnie, do Jubileuszu 750 – lecia kanonizacji Św. Stanisława (rozległe prace remontowo – konserwatorskie) oraz podniesienia Sanktuarium Szczepanowskiego do godności Bazyliki Mniejszej. Ojciec Święty Jan Paweł II odznaczył Księdza Władysława Pasiuta godnością prałata – kapelana Jego Świątobliwości 25 listopada 2003 roku.

Biskupi ze Szczepanowa

Znani szczepanowianie

Księża rodacy

Siostry zakonne

Proboszczowie

Księża wikariusze

Biskupi ze Szczepanowa

Szczepanów jest prawdopodobnie jedyną parafią Polsce, z której pochodzi aż trzech biskupów. Oto ich sylwetki.

Ks. biskup Jan Styrna – biskup elbląski

Ks. prymas Krzysztof Antoni Szembek – prymas Polski

Św. Stanisław Biskup i Męczennik – biskup krakowski

Znani szczepanowianie

Ze Szczepanowa i okolic pochodzi wielu księży, którzy w przeszłości lub obecnie godnie reprezentują nasze okolice.

więcej… –>

Księża rodacy

Ziemia szczepanowska dzięki wstawiennictwu Św. Stanisława BM obfituje w liczne powołania kapłańskie.

więcej… –>

Siostry zakonne

Liczną grupę stanowią także siostry zakonne ze Szczepanowa.

więcej… –>

Proboszczowie

W historii parafii szczepanowskiej swój ślad pozostawiło wielu wybitnych księży pełniących obowiązki proboszcza.

więcej… –>

Księża wikariusze

Swoją duszpasterską posługę na przestrzeni wieków pełniło kilkuset wikariuszy – oto lista z ostatnich kilkudziesięciu lat.

więcej… –>