Zakon Rycerzy Kolumba

banerInformujemy parafian, że przy naszym sanktuarium działa „Zakon Rycerzy Kolumba”.

Kim są Rycerze Kolumba?
Rycerze Kolumba, to najliczniejsza na świecie organizacja katolików świeckich oddanych służbie Kościołowi. Na całym świecie, w szeregach Rycerzy Kolumba jest ponad 2 miliony mężczyzn. Na życzenie Świętego Jana Pawła II, Rycerze Kolumba przybyli do Europy w 2006 roku. Pierwszym Kapelanem Rycerzy Kolumba w Polsce został Ks. Kardynał Franciszek Macharski.

Czym się zajmują Rycerze Kolumba?
Rycerze Kolumba zajmują się dobrowolną i bezinteresowną pomocą w sześciu obszarach działalności, której adresatami są;
– Kościół, – apostolat świeckich, ewangelizacja, wspieranie powołań, prace przy kościele, modlitwa, aktywne uczestnictwo w liturgii, obrona wartości religijnych.
– Społeczność, Obrona życia, Rodzina, Młodzież, Rada. Rada to – braterstwo oparte na miłości bliźniego i jedności, we wspólnym działaniu i wzajemnym wspieraniu się.

Jak powstaje Rada?
– Zrzeszamy się w Radach Rycerzy Kolumba. Rada jest lokalną wspólnotą Rycerzy, złożoną, z co najmniej 30 mężczyzn, działającą przy parafii. Przewodniczącym Rady jest Wielki Rycerz. / mężczyzna wybrany przez Radę/. Aby Rada mogła powstać i działać, niezbędny jest Kapelan. Kapelan jest już powołany.

Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać Rycerzem Kolumba?
– Trzeba mieć ukończone 18 lat, być wierzącym i praktykującym katolikiem. Żyć w sakramentalnym związku małżeńskim, lub stanie wolnym.
Więcej informacji znajdzie się na naszej stronie parafialnej; www.bazylikaszczepanow.pl
A więc bardzo serdecznie zapraszam ojców naszych rodzin, oraz młodzieńców, do zgłaszania się, abyśmy stworzyli przy naszym Sanktuarium Radę Rycerzy Kolumba. Tak, aby już na odpust w maju mogła wystąpić nasza Rada w czasie uroczystości w pięknych strojach. Więcej informacji możemy znaleźć na stronach www.rycerzekolumba.com, lub www.kofc.org/pl

Artykuły prasowe i informacje nt. „Rycerzy Kolumba” w dekanacie szczepanowskim

Rycerze Kolumba – Wręczenie insygniów 15.10.2017 <==

Rycerze Kolumba w dekanacie szczepanowskim <==

Rycerze Kolumba i św. Stanisława <==

Dekanalne spotkanie Rycerzy Kolumba 20 X 2016 <==

Zakon Rycerzy Kolumba <==