INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE 2021


Intencje Mszy Świętych: 11 – 17 październik 2021 r.

Poniedziałek – 11. 10.

6.3o
W int. Stanisława, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od żony i córek.
O uzdrowienie z wszelkich dolegliwości duszy i ciała dla Weroniki przez przyczynę MB i św. St-wa.
+ Ludwiki Wyczesany – 1 rocz. śmierci, Kazimierza męża od dzieci z rodzinami.
+ ks. Stanisława Gibały z Przyborowa od s. Elżbiety Mruczek.

17.oo
+ Jadwigi Tarchała z ok. imienin, Franciszka męża od prawnuków Jakuba i Antosia.
+ Anny Żurek od siostry Marii Kargol z rodziną.

Wtorek- 12.10.
6.3o
+ Janiny Starsiak od sióstr z Róży św. Teresy z Avila (zel. Stanisława Bujak).
+ Władysławy Majka – 7 dzień po pogrzebie od męża.
+ Tadeusza Legutko i zmarłych kolegów – 21 rocz. śmierci.
+ Edwarda Mularza z ok. imienin.

17.oo
+ Romana Rogozińskiego – rocz. śmierci od żony.

Środa – 13. 10.
6.3o
W int. Panu Bogu wiadomej.
+ Józefa Olchawy – 37 rocz. śmierci od córek.
+ Artura Legutko i zmarłych kolegów – 21 rocz. śmierci.

17.oo
+ Józefa Pamuły – 1 rocz. śmierci, jego zm. rodziców: Anny i Stanisława.

18.oo
Wokowice: + Anny i Władysława Pamuła od córki Marii z rodziną.

Czwart. – 14. 10.
6.3o
+ Józefa Pamuły – rocz. śmierci od dzieci i wnuków.
+ Józefa Urbańskiego – 33 rocz. śmierci, Anny żony – 25 rocz. śmierci.
+ ks. Edwarda Bryły z ok. imienin od siostry Elżbiety Mruczek.

17.oo
W int. Anety i Piotra – 15 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz światło Ducha Św. i łaski potrzebne dla dzieci: Kamili i Michała.
+ Małgorzaty Kądziołka w dniu imienin od mamy i rodzeństwa.

Piątek – 15. 10.
6.3o
+ Bogumiły Moskal – rocz. śmierci, jej zm. rodziców: Zofii i Franciszka Wolnik.
+ Władysława Starowicza – 18 rocz. śmierci od żony rodziną.
+ Romana Hojnowskiego – 21 rocz. śmierci.

17.oo W
int. Teresy – 60 rocz. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. Patronki i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Zofii Niedojadło – 2 rocz. śmierci, Romana męża od córki z rodziną.

Sobota – 16. 10.
6.3o
+ Teofilii Chruściel – 30 dzień po śmierci od męża.
+ Józefa Dubiela – 41 rocz. śmierci, Anny żony, Franciszka syna, Marii Zielińskiej, Małgosi Bernat, Stanisława Szuby – zięcia od córki.
+ Stanisława Madeja – 15 rocz. śmierci.
+ Kazimierza i Kazimiery Polak – rocz. śmierci.

17.oo
+ Czesława Dąbrówki – 16 rocz. śmierci.

Niedziela – 17. 10.
6.3o
+ Heleny Żurek – 4 rocz. śmierci, Władysława męża.

8.oo
+ Stanisława Piotrowskiego – 9 rocz. śmierci od rodziców.
+ Heleny Fikus, Beaty córki – 9 rocz. śmierci.
+ Anny Żurek od siostry Marii Kargol z rodziną.

9.3o
W int. Renaty i Jacka – 25 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców Bogumiły i Stanisława oraz ich córek Anny i Aleksandry.

+ Rozalii Pyrek – 16 rocz. śm., jej zm. rodziców: Magdaleny i Stefana od męża i dzieci z rodzinami.

+ Jana Hawrysia (Greg. – 1 poza parafią)

11.oo
W int. Teresy z ok. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha Św., opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
W intencji Parafian.

15.3o
+ Zofii Żurek – rocz. śmierci, Kazimierza męża od córek.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza parafią. Poza parafią sprawowane są również Msze greg. za + Krystynę Żurek, Mieczysława Pupę, Ireneusza Jędrykę (od 15.X), Stanisława Niedźwieckiego (do 15.X), Stanisława Pacurę (do 15.X).


Intencje Mszy Świętych: 4 – 10 październik 2021 r.

Poniedz. – 4. 10.
6.3o
+ Henryka Grocholi – rocz. śmierci, Magdaleny żony od dzieci.
+ Franciszka Borowca z ok. imienin, Magdaleny żony, Marii córki.
+ Michaliny i Franciszka Glonek z ok. imienin.

17.oo
+ Anity Bratek – rocz. urodzin od Beaty i Roberta Praszek z córką Darią.
W int. Teresy i Franciszka z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i św. Patronów oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od dzieci.

Wtorek – 5. 10.
6.3o
+ Jana i Heleny Szeląg, zm. rodziców, syna Władysława – rocz. śmierci od Stanisławy i Stanisława.
+ Benigny Grochola od dzieci z rodzinami.
+ Marka Misiny.
W intencji Parafian.

17.oo
W int. Magdaleny i Andrzeja Król – 25 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od dzieci.

Środa – 6. 10.
6.3o
+ Zofii Dułak od sióstr z Róży św. Agnieszki (zel. Krystyna Sarlej).
+ Łukasza Cisaka – 18 rocz. śmierci, ojca Tadeusza Cisaka od mamy z rodziną.
W int. Sebastiana – 19 rocz. urodzin, bł. Boże i zdrowie, światło i pomoc Ducha Św. w nauce, opiekę MB. i św. St-wa w czasie studiów oraz łaski na dal. życie od dziadka Ryszarda.

17.oo
+ Alfreda Przybyło – 10 rocz. śmierci od żony, dzieci i wnuków.
+ Danuty Rojek od Firmy Pielgrzymkowej MARK TRAVEL

Czwar – 7. 10
6.3o
W intencjach powierzanych Matce Bożej przez Grupę św. Ojca Pio w Cmolasie.
+ Krystyny Chuchro – 30 dzień po śmierci od chrześniaka Stanisława z rodziną.
+ Krzysztofa Nowaka – 2 rocz. śmierci od rodziców.
+ Jacka Jach od Eugeniusza Jędrzejko z Jaworza.
17.oo
+ Stanisława Bujaka, zm. teściów: Stefanii i Jana Gach od Stanisławy Bujak.

Piątek – 8. 10.
6.3o
W int. Cecylii i Antoniego – 5 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Stefanii Piwowarskiej – 16 rocz. śmierci.
+ Franciszka Witka – rocz. śmierci od córki Lucyny z rodziną.

17.oo
+ Kazimiery Wróblewskiej – 6 rocz. śmierci, Józefa męża od córki z rodziną.
+ Ireneusza Jędryki z ok. urodzin od żony i córek.

Sobota – 9. 10.
6.3o
+ Elżbiety Ćwioro – 30 dzień po śmierci od córek z rodzinami.
+ Krystyny Żurek – rocz. urodzin od chrześniaka Mateusza z żoną Kornelią.
+ Franciszka Przybyło z ok. imienin Heleny żony, synów Ryszarda i Kazimierza od Cecylii.
+ Zofii Dułak od sióstr z Róży św. Agnieszki (zel. Krystyna Sarlej).

17.oo
+ Ireneusza Jędryki z ok. urodzin od rodziców i siostry Marzeny z rodziną.

Niedziela – 10. 10.
6.3o
+ Kazimiery Wróblewskiej – 6 rocz. śmierci, Józefa męża od syna Stanisława z rodziną.

8.oo
W int. Małgorzaty i Zbigniewa – 10 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Romana Wody – 2 rocz. śmierci.

9.3o
+ Józefa Zachary – 11 rocz. śmierci, zm. rodziców Jana i Magdaleny od żony i dzieci.
+ Heleny Prokop – rocz. śmierci, Józefa męża oraz ich zmarłych rodziców.

11.oo
W int. Dominiki i Mariusza – 1 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców.
W int. Iwony i Zbigniewa Zachara – 10 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w Nowym Roku szkolnym dla córek: Nadii i Wiktorii.

15.3o
+ Jana Kołodzieja – 17 rocz. śmierci.
W intencji Parafian.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza parafią. Poza parafią sprawowane są również Msze greg. za + Stanisława Niedźwieckiego, Stanisława Pacurę, Krystynę Żurek, Mieczysława Pupę i pogrzebowe za + Marię Wiktorowicz, Dariusza Jawora, Stanisława Urbasia.


Intencje Mszy Świętych: 20 – 26 wrzesień 2021 r.

Poniedz. – 20. 09.
6.3o
+ Bronisława Duczymińskiego – 30 dzień po śmierci od syna Andrzeja z rodziną.
+ Tadeusza Barana – rocz. urodzin od wnuka Macieja z żoną Kasią.
+ Stanisława Rachwał – 16 rocz. śmierci.

18.oo
+ Mariana Przesławskiego – 31 rocz. śmierci, jego zmarłych rodziców od żony.
+ Antoniego Cierniaka od wnuka Mateusza z Justyną.

Wtorek – 21. 09.
6.3o
+ Janiny Starsiak – 30 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Mateusza Przybyło w dniu imienin od rodziców i sióstr.
+ Józefa Urbańskiego od pewnej osoby.

18.oo
W int. ks. Mateusza Kawy z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i św. Patrona oraz łaski potrzebne w życiu osobistym i posłudze kapłańskiej od DSM-u.
+ Honoraty Bryła – 21 rocz. śmierci, Władysława męża, Stanisława syna.

Środa – 22. 09.
6.3o
W int. Mikołaja – 1 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB. i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym żuciu od dziadków.
+ Stanisława Halika – rocz. urodzin od brata Józefa z żoną.
+ Zbigniewa Wójcika.

18.oo
+ Stanisława Niedźwieckiego – rocz. urodzin od syna Marka z rodziną.
+ Antoniego Cierniaka od szwagierki Teresy Turlej.

Czw. – 23. 09.
6.3o
O szczęśliwy przebieg operacji dla Jarosława, opiekę MB i św. St-wa, potrzebne łaski oraz rychły powrót do zdrowia od żony i dzieci.
+ Zofii Olczak w rocz. urodzin od męża i dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Chalcarza.

18.oo
+ Wojciecha Sitarz – 4 rocz. śmierci od żony i córki.
+ Antoniego Cierniaka od siostry Aurelii z rodziną.

Piątek – 24. 09.
6.3o
W int. rodziny Tomaszek, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże.
+ Bogdana Madeja – 17 rocz. śmierci.
+ Aurelii Mularz z ok. imienin.

18.oo
+ Ks. Prałata Józefa Pamuły od mieszkańców Szczepanowa.
+ Ireny Woźniak – 12 rocz. śmierci, Jakuba męża od syna z rodziną.

Sobota – 25. 09.
6.3o
+ Józefy i Stanisława Brzezińskich – rocz. śmierci.
+ Eugeniusza Wolnik – 1 rocz. śmierci.
+ Józefa Hazik – 26 rocz. śmierci.
+ Teresy Adamczyk – 7 dzień po śmierci od córki Bogumiły z rodziną.

18.oo
W int. Anny i Stanisława Reczek – 30 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Aurelii Żurek w dniu imienin od rodziny Zychów.

Niedziela – 26. 09.
6.3o
+ Józefa Pięty – 25 rocz. śmierci od syna Kazimierza z rodziną.

8.oo
+ Stanisława Stępaka – rocz. urodzin od brata Zbigniewa z rodziną.
+ Stanisława Stępaka – rocz. urodzin od żony i dzieci z rodzinami.

9.3o
W int. Anny i Wacława Janawa – 50 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, światło Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i łaski na dalsze życie.
+ Wandy i Franciszka Śurda – rocz. śmierci, Marka syna od wnuczki Ewy z rodziną.

11.oo
W intencji Parafian i pielgrzymów – czcicieli św. Stanisława.
W int. Małgorzaty i Stanisława – 22 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od dzieci.

15.3o
+ Michała Król z ok. urodzin i imienin od rodziców i rodzeństwa.
+ Mariana Pasierb od szwagierki Celiny z mężem i dziećmi.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza parafią. Poza parafią sprawowane są również Msze greg. za + Stanisława Niedźwieckiego, + Stanisława Pacurę i pogrzebowe
za + Janinę Starsiak, Stanisława Urbasia, Marię Białek, Józefa Pasulę, Zofię Pikulską, Danutę Jemioło.


Intencje Mszy Świętych: 13 – 19.09.2021 r.

Poniedziałek – 13. 09.
6.3o
W int. Heleny Krzyściak – 92 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB. Fatimskiej i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym żuciu od wnuków i prawnuków.
W int. Panu Bogu wiadomej.
+ Antoniego Cierniaka od szwagierki Elżbiety z mężem Edwardem.

18.oo
+ Jana Postawy.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące od Stanisława.

19.oo
W Wokowicach: + Tadeusza Pikulskiego – 18 rocz. śmierci od żony i dzieci.

Wtorek – 14. 09.
6.3o
W int. ks. Roberta Dytko, o bł. Boże, zdrowie, światło i pomoc Ducha Św. oraz łaski potrzebne w posłudze proboszczowskiej w parafii Zagórzany.
+ Małgorzaty Żurek – 1 rocz. śmierci, Czesława ojca – 17 rocz. śm., Józefy żony, Kazimierza syna.
+ Stefanii Tyrcha – 9 rocz. śmierci, Mieczysława męża od Barbary z rodziną.

18.oo
+ Józefa Legutko – 31 rocz. śmierci.
+ Mariana Pasierb od Marii Myszka.

Środa – 15. 09.
6.3o
+ Anny Żurek od pewnej osoby.
+ Antoniego Cierniaka od chrześniaka Grzegorza z żoną.

18.oo
W int. Józefa, o zdrowie i dalsze pomyślne leczenie pod opieka MB Bolesnej i św. Józefa od żony.
+ Stanisława Sarleja – 20 rocz. śmierci, Marii żony.
W int. Zuzanny – rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców i rodzeństwa.
Rozpoczęcie Mszy greg. za + Stanisława Niedźwieckiego i + Stanisława Pacurę (poza parafią).

Czw. – 16. 09.
6.3o
+ Stanisława Reczka – 7 rocz. śmierci, Zofii żony od syna Stanisława z rodziną.
+ Danuty Rojek od Janiny Kądziołka.
+ Stanisława Wójcika.

18.oo
W int. Cecylii Przybyło – 75 rocz. urodzin. o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od córek z rodzinami.
+ Sebastiana Kozińskiego – 23 rocz. śmierci od brata Stanisława z rodziną.

Piątek – 17. 09.
6.3o
+ Elżbiety Ćwioro – 7 dzień po śmierci od córek z rodzinami.
+ Władysławy Piękosz – 1 rocz. śmierci.
+ Zofii Olchawa – 22 rocz. śmierci od córek.

18.oo
W int. Eweliny i Stanisława – 11 rocz. SM, córki Mai – 11 urodziny, córki Aleksandry – 4 urodz., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa, łaski na dalsze życiu, światło i pomoc Ducha Świętego.
+ Henryka Bratek od Michała Zelka z rodziną.

Sobota – 18. 09.
6.3o
W int. Bożeny i Mateusza Jankowskich – 16 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, światło Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i łaski na dalsze życie.
+ Tadeusza Cisaka – 5 rocz. śmierci od żony i dziećmi.
+ Teofilii Chruściel – 7 dzień po śmierci od męża Józefa.
+ Krystyny Żurek od brata Ludwika z rodziną.

18.oo
+ Stanisława Furman – 6 rocz. śmierci, Józefy żony.

Niedziela – 19. 09.
6.3o
+ Zofii Klimek – 1 rocz. śmierci, Aleksandra męża od chrześnicy.

8.oo
+ Józefa Prokopek – 3 rocz. śmierci, jego zm. rodziców od żony.
+ Haliny Kotnis – 9 rocz. śmierci od córki Ewy z rodziną.

9.3o
+ Magdaleny Żurek – 36 rocz. śmierci, Stanisława męża.
+ Kazimierza Legutko – 2 rocz. śmierci od żony Zofii z dziećmi.

11.oo
+ Mateusza Żak z ok. imienin od rodziców.
W intencji Parafian.

15.3o W int. Krystyny i Stanisława Koczwarów – 35 rocz. SM oraz w rocz. ur. Stanisława i córki Joanny, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa w dal życiu.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza parafią.
Msze św. gregoriańskie sprawowane poza parafią za + Annę Żurek, + Stanisława Niedźwieckiego, + Stanisława Pacurę i pogrzebowe za + Stanisława Urbasia, + Marię Szuba, + Pawła Gurgul.


Intencje Mszy Świętych: 6 – 12. 09. 2021r.

Poniedz. – 6.09.
6.3o
+ Marii Zachara – 7 dzień po śmierci od Ewy i Piotra Gibałów z dziećmi.
+ Jana Madeja, Marii żony, Józefa syna.
+ Eugeniusza Styrny – 34 rocz. śmierci.

18.oo
+ Władysławy Zelek – 26 rocz. śmierci, Franciszka męża od wnuczki Karoliny z rodziną.
+ Antoniny Oleksy od sióstr z Róży św. Gabrieli (zel. Anna Koczwara).

Wt. – 7. 09.
6.3o
+ Ryszarda Wójcika od Alicji i Kazimierza Urbańskich.
+ Józefa Piwowarskiego – 7 rocz. śmierci.
+ Marii i Franciszka Kądziołka od syna Kazimierza.

18.oo
+ Emilii Daniel – 4 rocz. śmierci, Stefana męża, ich zm. rodziców i rodzeństwo.
+ Mariana Pasierb od brata Krzysztofa z rodziną.

Środa – 8. 09.
6.3o
+ Józefy Dziekanowskiej – 20 rocz. śmierci, Wojciecha męża – 22 rocz. śmierci.
+ Danuty i Władysława Rojek od brata Kazimierza.
+ Franciszki Żurek – 18 rocz. śmierci, Józefa męża.

18.oo
W int. Aliny i Janusza – 3 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Mariana Pasierb od brata Krzysztofa z rodziną.

Czw. – 9. 09.
6.3o
O szczęśliwy przebieg operacji dla Piotra, opiekę MB i św. St-wa oraz rychły powrót do zdrowia.
+ Stanisława Chamielec – 15 rocz. śmierci, Anny żony od córki Barbary z rodziną.
+ Danuty Rojek od Janiny Kądziołka.

18.oo
+ Stanisława Kobyłeckiego – 1 rocz. śmierci od żony i córki z rodziną.
+ Mariana Pasierb od kuzynki Ludwiki z rodziną.

Piątek – 10. 09.
6.3o
+ Krystyny Chuchro – 7 dzień po śmierci od męża i córki.
+ Andrzeja Tybon – rocz. urodzin od brata Bogusława.
+ Benigny Grochola od dzieci z rodzinami.

18.oo
W int. pewnej rodziny, w podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w dalszym życiu za przyczyną MB i św. St-wa.
+ Stefanii Mista od koleżanki Marii.

Sobota – 11.09.
6.3o
+ Michała Przybyło – 32 rocz. śmierci, Marii żony oraz ich zmarłych rodziców.
+ Benigny Wójcik – 2 rocz. śmierci, Stanisława męża od córki z rodziną.
+ Józefa Kupiec – 3 rocz. śmierci, Heleny żony i zmarłych z rodziny.

18.oo
+ Marii Sztorc z ok. imienin, zm. rodziców: Bronisławy i Franciszka Wardzała od córki z rodziną.
+ Barbary Król – 3 rocz. śmierci od syna Andrzeja z rodziną.

Niedziela – 12. 09.
6.3o
W int. Krystyny i Andrzeja – 37 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

8.oo
+ Genowefy Bant – 24 rocz. śmierci, Józefa męża, Stanisława syna.
+ Stanisławy i Cypriana Turlej.

9.3o
+ Karoliny i Jakuba Cisak.
+ Janiny i Stanisława Wielgosz.

11.oo
+ Franciszka Dubiela z ok. urodzin od żony i dzieci z rodzinami.
W intencji Parafian.

15.3o
+ Stanisława Lis z ok. urodzin i imienin, zmarłych z rodziny.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają
poza Parafią. Msze sprawowane poza parafią: Greg. za + Annę Żurek i pogrzebowe za + Zofię Olczak, + Stanisława Urbasia.


Intencje Mszy Świętych: 30.08. – 5.09.2021 r.

Poniedziałek – 30. 08.
6.3o
W int. Marzeny – 50 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
W int. Błażeja Jankowskiego – 9 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa, pomoc Ducha Św. w nauce i łaski na Nowy Rok szkolny od rodziców i brata.
+ Marii Bolek – 4 rocz. śmierci od rodziny Pięta.

18.oo
+ Bogusławy Brzezińskiej – 1 rocz. śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Mariana Pasierb od kuzyna Stanisława Pasierb z Łęk z rodziną.
Zakończenie greg. za + Zofię Niedojadło, + Zofię Olczak, + Stanisława Stępaka.

Wtorek – 31. 08.
6.3o
+ Ryszarda Wójcika od Alicji i Stanisława Dąbrowa.
+ Stanisława Halika od siostry Zofii z rodziną.
+ Eugenii Żurek, Józefa męża, Stanisława syna, Janiny wnuczki.
+ Stanisława i Heleny Piech – rocz. śmierci, zięcia Tadeusza Łyko od syna i szwagra Kazimierza.

18.oo
+ Władysława Żurka – rocz. śmierci, Heleny żony.
+ Mariana Pasierb od Marii Myszka.

Środa – 01. 09.
6.3o
+ Magdaleny Grochola, Henryka męża – rocz. śmierci od córki Marii i Leszka Wróbel.
+ Kazimiery Białoń – 1 rocz. śmierci, Jana męża od córki Janiny z rodziną.
+ Anny i Stanisława Styrna – rocz. śmierci.

8.oo
W int. Dyrekcji, Nauczycieli, pracowników Szkół Podstawowych oraz uczniów i ich rodziców, o bł. Boże, zdrowie, pomoc Ducha Św. opiekę św. St-wa oraz łaski potrzebne w N. Roku szkolnym.

18.oo
+ Emilii Woda od Ilony i Bogusława Koryga.
+ Mariana Pasierb od siostrzeńca z żoną i dziećmi.

Czw. – 2. 09.
6.3o
+ Stefanii Żurek w dniu imienin.
+ Franciszki Witek.
+ Karoliny i Mieczysława Bednarz.

9.oo
+ Marii i Józefa Badowskich, Alicji córki.

18.oo
+ Włodzimierza Żurka – 5 rocz. śmierci od żony i dzieci.

Piątek – 3. 09.
6.3o
+ Ryszarda Ćwioro – 1 rocz. śmierci, zm. rodziców: Emilii i Stanisława od żony Barbary z rodziną.
+ Józefy i Fryderyka Cebula – rocz. śmierci.
+ Janusza Postawy.

18.oo
W int. Agaty i Daniela – 15 rocz. SM. o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu dla rodziców i dzieci.
+ Mariana Pasierb od Marii Myszka z rodziną.

Sobota – 4. 09.
6.3o
W int. Anny – 18 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Patronki oraz łaski potrzebne w dorosłym życiu od rodziców.
+ Józefy Przybyło – 8 rocz. śmierci, St-wa męża – 17 rocz. śm., ich zm. rodziców od dzieci z rodzinami.
+ Józefa Pasuli – 3 rocz. śmierci, Bolesława i Jerzego od mamy.
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.

18.oo
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela – 5. 09.
6.3o
+ Magdaleny i Stanisława Kania – rocz. śmierci.

8.oo
W int. Teresy i Piotra – rocz. SM., w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. B, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu oraz o światło i pomoc Ducha Św. dla dzieci.
W intencji Parafian.

9.3o
+ Józefy Tomasik, Stanisława męża, Anny synowej, Bogdana i Zdzisława zięciów.
+ Stanisława Nalepy – 2 rocz. śmierci od żony i dzieci

11.oo
W int. Ewy i Wojciecha Drąg – 25 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i św. Jana Pawła II w dalszym życiu.
+ Janiny Chmielarz – rocz. śmierci.

15.3o
+ Krzysztofa Grabowskiego – 5 rocz. śmierci od syna z rodziną.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza parafią. Sprawowane są poza parafią Msze św. greg. za + Annę Żurek i pogrzebowe za + Zofię Olczak, + Stanisława Urbasia.


Intencje Mszy Świętych: 23 – 29. 08. 2021r.

Poniedziałek – 23.08.
6.3o
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Teresy, opiekę MB i św. St-wa od męża.
+ Marii Wiktorowicz – 1 rocz. śmierci od męża i córki z rodziną.
+ Mariana Moryca – rocz. urodzin od żony i dzieci.
+ Józefa Cichy – rocz. śmierci, zm. rodziców i braci: Wiesława i Zbigniewa.
+ Stanisławy i Stanisława Pluszewskich od syna Bogdana.

18.oo
+ Stanisławy Woda – 3 rocz. śmierci od córek z rodzinami.
+ Mariana Pasierb od chrześnicy Ani Mysińskiej.

Wtorek – 24.08.
6.3o
+ Zofii Olczak – 30 dzień po śmierci od męża i dzieci z rodzinami.
+ Zbigniewa Borowiec – 2 rocz. śmierci od żony i syna.
+ Ryszarda Wójcika od siostry Marii z rodziną.
+ Rozalii, Stanisława i wnuka Grzegorza.
+ Zuzanny Micał od Róży św. Marty.
+ Zuzanny Micał od Róży św. Marty.

18.oo
+ Jana i Bronisławy Pasula, syna Władysława i córki Zofii od syna z rodziną.

Środa – 25. 08.
6.3o
+ Ludwika Kani w dniu imienin, Magdaleny żony, Anny córki.
+ Marii Bolek – 4 rocz. śmierci od sąsiadów.
+ Ludwika Bodzioch, Anny żony, Józefy córki, Wojciecha wnuka.

18.oo
W int. Ewy i Rafała Kraj – 24 rocz. ślubu oraz syna Gabriela 24 rocz. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Ludwika Brzezińskiego w dniu imienin od dzieci z rodzinami.
+ Mariana Pasierb od chrzestnego.

Czwartek – 26. 08.
6.3o
+ Tekli Pacura – 20 rocz. śmierci, Franciszka męża, ich zmarłe dzieci.
+ Bronisława Duczymińskiego – 7 dzień po śmierci od syna Andrzeja z rodziną.
+ Stefanii Maślanka – 54 rocz. śmierci, Władysława męża, Marii żony od córki z rodziną.
+ Jana Wody – 17 rocz. śmierci.

18.oo
W int. Agnieszki i Piotra Woźniaków – 30 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Władysława Borowca – 13 rocz. śmierci od syna z rodziną.

Piątek – 27. 08.
6.3o
W int. Doroty i Stanisława – 35 rocz. SM, w podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, światło Ducha Św., zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od dzieci.
+ Bronisławy Mamica – 23 rocz. śmierci, syna Wacława – 2 rocz. śmierci od córki Ani z rodziną
+ Wacława Mamicy – 2 rocz. śmierci od córki Basi z rodziną.

18.oo
W int. Kingi Brzeskiej – 18 rocz. urodzin, o bł. Boże, światło i przewodnictwo Ducha Św., zdrowie, opiekę MB, św. Patronki i św. St-wa oraz łaski na dalsze życie od rodziców, siostry i babci.
W int. Genowefy – 83 rocz. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

Sobota – 28. 08.
6.3o
W int. Ryszarda – rocz. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Bronisława Batko – rocz. urodzin, Władysławy żony od synów z rodzinami.
+ Janiny Starsiak – 7 dzień po śmierci.
+ Józefa Przeklasy – rocz. urodzin od żony i dzieci.
+ Franciszka Zelek od Marii i Janusza Bratek.

12.oo
W int. uczestników Inwestytury Królewskiego Orderu św. Stanisława BM oraz ich rodzin.

18.oo
+ Augustyna Prokop w dniu imienin, Krystyny żony od córek.

Niedziela – 29. 08.
6.3o
+ Heleny Barnaś – 4 rocz. śmierci, Józefa męża.

8.oo
+ Józefy Wójcik, Władysława męża, Józefa syna.

9.3o
W int. młodzieży bierzmowanej 7 maja, o bł. Boże w nauce, światło i pomoc Ducha Św. oraz łaski potrzebne w Nowym Roku szkolnym od rodziców.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. Józefy i Mariana Budzioch – 60 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. Józefa i św. St-wa w dalszym życiu.
W int. Alicji i Tadeusza Halik – 50 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

15.3o
+ Stanisława Szkodny – 32 rocz. śmierci i Katarzyny Szkodny – 4 rocz. śmierci.

19.oo
+ Jana Podoby – 25 rocz. śmierci, zm. rodziców: Anny i Władysława.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz oraz księża przebywający na urlopie wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Msze greg. sprawowane poza parafią za + Zofię Niedojadło, + Zofię Olczak,
+ Annę Żurek i pogrzebowe za + Stanisława Stępaka, + Zofię Olczak (odprawia ks. Franciszek Olczak).


Intencje Mszy Świętych: 16 – 22. 08. 2021r.

Poniedz. – 16. 08.
6.3o
W int. Stanisławy i Czesława, w podziękowaniu za łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu dla całej rodziny.
+ ks. kanonika Leona Legutko – 4 rocz. śmierci, zm. rodziców: Marii i Ludwika od rodziny.
+ Władysława Wolnika – rocz. śmierci, Józefy żony, Ryszarda syna.
+ Jana Sikory – 70 rocz. urodzin od żony i całej rodziny.
+ Zuzanny Micał od wnuków z żonami i rodziną.

18.oo
+ Magdaleny Lewandowskiej – 21 rocz. śmierci, Jana męża.

Wtorek – 17. 08.
6.3o
W int. Stanisława Piotrowskiego – 72 rocz. urodzin, w podziękowaniu za łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od żony i dzieci.
+ Józefa Pacury – 30 dzień po śmierci od córki Marii z synami.
+ Jana Skalskiego od znajomego.
+ Zuzanny Micał od Krystyny Przybyło.

18.oo
+ Heleny Kisiel – 2 rocz. śmierci od syna Krzysztofa z żoną Lidią.
+ Marii Zdunek – 2 rocz. śmierci, Stanisława męża.

Środa – 18. 08.
6.3o
W podziękowaniu za szczęśliwie przebytą operację, z prośbą o dalszą opiekę Jezusa i Maryi, zdrowie i błogosławieństwo w dalszym życiu dla Łucji.
+ Za zmarłych z rodziny Wójcików, Krawczyków, Szudrów, Bajdów, Konopińskich i Szatkowskich.
+ Władysława Borowiec – 33 rocz. śmierci, Marii żony.
+ Zuzanny Micał od Renaty Kulpa z rodziną.

18.oo
+ Stanisława Kozioł od koleżanki wnuczki Marty Obrzud.
+ Magdaleny i Jana Lewandowskich.

Czwartek – 19. 08.
6.3o
W intencji małżonków i rodzin przeżywających kryzysy i trudności, o światło i mądrość Ducha Św., umocnienie wzajemnej miłości i łaski potrzebne od Stanisława.
+ Heleny Piekarczyk – 30 dzień po śmierci od męża i dzieci z rodzinami.
+ Ryszarda Wójcika od siostry Jadwigi, brata Marka z rodziną.
+ Marii Białek, Mariana męża od córki Cecylii z rodziną.
+ Zuzanny i Bolesława Micał od kuzynki Marii z Krakowa.

18.oo
W int. Bernadety i Mirosława – 20 rocz. SM, o zdrowie i łaski na dalsze życie, opiekę MB i św. St-wa oraz światło i pomoc Ducha Świętego dla dzieci w nowym roku szkolnym i akademickim.

Piątek – 20. 08.
6.3o
W int. Jacka – 53 rocz. urodzin, w podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, światło Ducha Św., zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od rodziców i rodzeństwa.
+ Ireny Baran od wnuka Artura z żoną i córeczką Asią.
+ Marii Białek, Mariana męża od córki Marzeny.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące od Stanisława.
+ Zuzanny Micał od rodziny Przybyło.

18.oo
+ Józefa Lis – 1 rocz. śmierci od syna Krzysztofa z rodziną.

Sobota – 21. 08.
6.3o
+ Kazimierza Niemiec od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Publicznej Szkoły Podst. w Mokrzyskach.
+ Marii Pyrek – 26 rocz. śmierci, Stanisława męża, ks. Józefa – syna od Zofii.
+ Kazimierza Polak, Kazimiery żony – rocz. śmierci oraz ich zm. rodziców.
+ Magdaleny Grochola – rocz. śmierci, Henryka męża.
+ Zuzanny Micał od kuzynki.

18.oo
W int. Bogusławy i Adama Piwowarskich – 41 rocz. SM, bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców i rodzeństwa.

Niedziela – 22. 08.
6.3o
+ Heleny Fikus, zm. rodziców: Jana i Marii Baniak, córki Beaty od męża.

8.oo
W int. Marty i Piotra Sarlej – 20 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
W int. Anny i Michała Pawlik – 12 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

9.3o
+ ks. Józefa Cisaka i zmarłych rodziców: Karoliny i Jakuba.
+ Wojciecha Wontora – rocz. śmierci.
+ Jana i Tekli Sądel, Anny córki.

11.oo
W int. Danuty i Jana – 45 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
W int. dzieci z pewnej rodziny, o bł. Boże, światło i pomoc Ducha Św. w N. Roku szkolnym i akademickim.
+ Stanisława Mili – 3 rocz. śmierci od żony Joanny.
W intencji Parafian.

15.3o
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Oliwii, opiekę MB i św. St-wa w dalsz. życiu.

19.oo
O bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w rodzinach.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz oraz księża przebywający na urlopie, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Msze greg. sprawowane poza parafią za + Zofię Niedojadło, + Zofię Olczak i pogrzebowe za + Stanisława Stępaka.


Intencje Mszy Świętych: 9 – 15. 08. 2021r.

Poniedziałek – 9.08.
6.3o
+ Stanisława Lewandowskiego – 5 rocz. śmierci, zm. rodziców: Anny i Stanisława.
+ Leopolda Żurek – 37 rocz. śmierci, Wiktorii żony od syna z rodziną.
+ Kazimierza Legutko – 9 rocz. śmierci, syna Artura i zm. z rodziny.
+ Jana Wody od mamy.
+ Jana Wody od mamy.

18.oo
+ Józefa Wierzbickiego – 11 rocz. śmierci.

Wtorek – 10. 08.
6.3o
W int. siostry Letycji Kozub – 14 rocz. ślubów zakonnych, w podziękowaniu za łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz światło Ducha Św. w dalszym życiu od rodziców.
+ Stanisława Stępaka od Ewy i Edwarda Koczwarów.
+ Ludwiki i Teofila Dudek, Sylwii i Leona Dudek.
+ Jana Wody od mamy.

18.oo
+ Marii i Józefa Styrnów, synów Stanisława i Józefa, córki Zofii od córki z rodziną.
+ Jana Sikory – 30 dzień po śmierci od żony i dzieci.

Środa – 11. 08.
6.3o
+ Zofii Dułak – 7 dzień po śmierci od córki Teresy z rodziną.
+ Bartłomieja Stępień – 14 rocz. śmierci, Józefy żony.
+ Katarzyny i Józefa Ziobrowskich od syna z rodziną.
+ Bogumiły Kwiatek – 16 rocz. śmierci od syna z rodziną.

18.oo
W int. rodziny i najbliższych za pomoc w trudnych chwilach po stracie męża, o zdrowie i łaski na dalsze życie, opiekę MB i św. St-wa od Ludwiki Słupskiej.
+ Stanisława Pacury od wnuczki Klaudii z Jefem.

Czwartek – 12. 08.
6.3o
+ ks. kanonika Władysława Urbańskiego – 10 rocz. śmierci.
+ Franciszka Syrek – 7 rocz. śmierci od córki z mężem.
+ Józefa Pamuły od kuzyna Aleksandra.
+ Jana Wody od Przemysława Pałki z rodzicami i siostrą Pauliną.

18.oo
W int. Joanny i Mariusza – 15 rocz. SM, w podziękowaniu za 764 6 44 T72 łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Romana Wolszy – 30 dzień po śmierci.

Piątek – 13. 08.
6.3o
W int. Dawida Kozińskiego – rocz. chrztu św., w podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, światło Ducha Św., zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od rodziców i rodzeństwa.
W intencji Panu Bogu wiadomej.
+ Danuty Rojek – 30 dzień po śmierci od córki Iwony.
+ Walerii Legiel od kuzynki Julii.
+ Zuzanny Micał od córki Wioletty z mężem.

18.oo
+ Marii Kornaus – 91 rocz. urodzin, Mariana męża od syna Marcela z rodziną.

19.oo
Wokowice: + Mariana Pamuły – 1 rocz. śmierci, Doroty żony od siostry Marii.

Sobota – 14. 08.
6.3o
W int. Sebastiana Kozińskiego – 19 rocz. urodzin, w podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, światło Ducha Św., zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dal. życiu od rodziców i rodzeństwa.
+ Marii Przychodzkiej z ok. imienin, Antoniego męża od córki Haliny.
+ Józefa i Pawła Krawczyk – rocz. śmierci.
+ Zuzanny Micał od syna Janusza.

18.oo
W int. Marii – 91 rocz. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu i przy śmierci.
+ Mariana Pasierb – rocz. urodzin.

Niedziela – 15. 08.
6.3o
+ Heleny Kisiel – 2 rocz. śmierci  od męża i dzieci z rodzinami

8.oo
+ Marii Pikulskiej w dniu imienin od Danuty Dolata.

9.3o
W int. Apolonii i Kazimierza Banaś – 50 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od córki Barbary.
W int. Marii i Mateusza – 1 rocz. SM, bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od Mamy.

11.oo
W int. mieszkańców Wokowic, w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, z prośbą o zachowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych, bł. Boże, zdrowie i łaski, opiekę MB i św. St-wa.
W intencji Parafian.

15.3o
W int. Cecylii i Ryszarda Czachor – 40 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Św., zdrowie, opiekę MB i św. St-wa dalszym życiu.

19.oo
+ Stanisława Zachary – 7 rocz. śmierci od żony i dzieci.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz oraz księża przebywający na urlopie wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Msze greg. sprawowane poza parafią za śp. + Zofię Niedojadło,
+ Zofię Olczak, + Małgorzatę Kądziołka (do 10.08) i pogrzebowe za + Stanisława Stępaka.


Intencje Mszy Świętych: 2.08. – 8. 08. 2021r.

Poniedziałek – 2.08.
6.3o
+ Ryszarda Wójcika od żony i dzieci z rodzinami.
+ Tadeusza Łyko – 14 rocz. śmierci od córki Barbary z rodziną.
+ Genowefy i Jana Dziadowiec, ich zm. rodziców od córki.
+ Salomei Maślak – rocz. śmierci
+ Bronisławy Legutko od wnuczki Anety z rodziną.

18.oo
+ Anny i Władysława Mitera – rocz. śmierci od córki.

Wtorek – 3. 08.
6.3o
+ Zofii Olczak – 7 dzień po śmierci od męża i dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Kani – rocz. śmierci od siostry z mężem.
+ Pawła i Marii Kądziołka z ok. imienin.
+ Jana Gałek.
+ Bronisławy Legutko od prawnuków Ksawerego i Kseni.

18.oo
W int. Agnieszki i Stanisława – 20 rocz. SM, w podzięk. za łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB i św. St-wa nad rodziną na dalsze życie.

Środa – 4. 08.
6.3o
+ Anieli Leśniak
+ W Bogu wiadomej intencji.
+ Teresy Rutka od wnuka Marka z rodziną.
+ Jana Kani, Rozalii żony, Jana syna.
+ Jana Wody od syna Sebastiana z Anitą.

18.oo
+ Danuty Rostockiej – 3 rocz. śmierci od męża Roberta, córki Justyny i syna Jacka.
+ Jakuba Sitarz – 4 rocz. śmierci od mamy i siostry.

Czwartek – 5. 08.
6.3o
+ Marcina Meus – 30 dzień po śmierci od żony z dziećmi.
+ Ludwiki Wolnik – rocz. śmierci, jej zm. rodziców.
+ Stanisława i Marioli Kargol.
+ Jana Wody od rodziny Szymańskich.
+ Jana Wody od chrześniaka Radosława Reczka.

9.oo
W Bogu wiadomej intencji.

18.oo
W int. Gabrieli i Krzysztofa Stós – 5 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od rodziców i siostry Oli.
+ Kazimierza Stempak – 5 rocz. śmierci od żony i dzieci.

Piątek – 6. 08.
6.3o
+ Elżbiety Stempak od Eli, Moniki, Engelberta i Wojtka.
+ Jana Kargola, Haliny córki i zmarłych z rodziny.
+ Józefa Godek od Jadwigi Smołucha.
+ Jana Wody od kuzynki Joli z mężem.
+ Jana Wody od siostry Elżbiety Reczek z rodziną.
+ Jana Wody od rodziny Sarlejów z ul. Jana Kantego.

18.oo
W int. Kingi i Stanisława Piwowarskich – 2 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od rodziców i rodzeństwa.

Sobota – 7. 08.
6.3o
W int. Justyny i Łukasza – 1 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od babci.
W int. kapłanów pracujących w parafii, o bł. Boże, światło Ducha Św., zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od Parafianki.
W intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Jana i Marii Lambert – rocz. śmierci oraz ich zm. rodziców.
+ Emila Prokop z ok. imienin od córek.
+ Jana Wody od córki Justyny z mężem i wnuczką Oliwią.

18.oo
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela – 8. 08.
6.3o
+ Apolonii Pierzchała – 19 rocz. śmierci od córki Ireny.

8.oo
W int. Barbary i Jarosława – rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

9.3o
W int. Ewy i Dariusza – 24 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu oraz światło Ducha Św. i łaski potrzebne dla dzieci: Julii i Karola.
W intencji Parafian.

11.oo
+ Stanisława Tomasika – 65 rocz. śmierci, Józefy żony – 32 rocz. śm., zięciów: Bogdana i Zdzisława.

15.3o
+ Kazimiery Cisak – 17 rocz. śmierci, zm. rodziców: Tekli i Jana Sądel.

19.oo
W int. Agnieszki i Jacka – 20 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i łaski potrzebne w dalszym życiu przez wstawiennictwo św. St-wa.

Ks. Prałaci: St. Budyn i Zb. Wielgosz oraz księża przebywający na urlopie, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza parafią. Msze greg. poza parafią za + Małgorzatę Kądziołka, + Zofię Niedojadło, + Zofię Olczak.


Intencje Mszy Świętych: 26. 07. – 1. 08. 2021r.

Poniedziałek – 26.07.
6.3o
W int. Anny w dniu imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Patronki, znalezienie pracy oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Anny Dubiel, Marii Zielińskiej córki i Marii Szuba z ok. imienin od córki z rodziną.
+ Michała Król – 5 rocz. śmierci od rodziców i rodzeństwa.
+ Anny i Henryka Legutko z ok. imienin.

18.oo
+ Ireny Baran – 30 dzień po śmierci od córki Jadwigi z rodziną.
+ Heleny Piekarczyk – 7 dzień po śmierci od męża i dzieci z rodzinami.
+ Anity Bratek w dniu imienin od Małgorzaty i Andrzeja Stróżak z rodziną.

Wtorek – 27. 07.
6.3o
W int. pewnej osoby z ok. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Anny Ślimak z ok. imienin od Róży Matek św. Doroty (zel. Maria Rudnik).
+ Anny Bodzioch z ok. imienin, Ludwika męża.
+ Bronisławy Legutko od rodziny Dubielów.

18.oo
+ Józefa Kopacz.
+ Danuty Rojek – 7 dzień po pogrzebie od córki Iwony.

Środa – 28. 07.
6.3o
+ Andrzeja Dynak – 5 rocz. śmierci.
+ Władysławy Batko – rocz. urodzin, Bronisława męża od synów z rodzinami.
+ Józefa Grynastyl – 3 rocz. śmierci, jego zm. rodziców: Jana i Karoliny od żony i dzieci.
+ Józefa Pacury – 7 dzień po pogrzebie od córki Marii z synami.
+ Bronisławy Legutko od wnuka Jarka z żoną i synem.

18.oo
+ Anny Bolek z ok. imienin, Wojciecha męża, synów: Stanisława, Kazimierza i Józefa.

Czwartek – 29. 07.
6.3o
+ Heleny i Jana Pasula, Wiktorii Leśniowskiej i zm. z rodziny od Hanny Gracz z Poznania.
+ Emilii Woda od rodziny Stróżaków i Józefa Bratek.
+ Anny Tomasik z ok. imienin, Jana męża.
+ Bronisławy Legutko od wnuczki Małgorzaty.

18.oo
+ Anny Żurek z ok. imienin od męża i dzieci.
+ Stanisława Pacury od Janka i Adama ze Skały wraz z rodzinami.

Piątek – 30. 07.
6.3o
+ Małgorzaty Koczwara od chrześnika Nikodema.
+ Kazimierza Stempaka – 4 rocz. śmierci od żony.
+ Marii Prokop – 7 rocz. śmierci od wnuka.
+ Marii Gładki od syna Stanisława z rodziną.
+ Bronisławy Legutko od wnuka Marcina z rodziną.

18.oo
W int. Małgorzaty i Mateusza – 5 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od rodziców.

Sobota – 31. 07.
6.3o
W int. Renaty i Jana – 30 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Edwarda Wąsik – 7 rocz. śmierci, jego zm. rodziców od żony i syna z rodziną.
+ Magdaleny i Ludwika Kania, Anny córki od Sławomira.
+ Bronisławy Legutko od Ewy i Dariusza Kuras z rodziną.
+ Bronisławy Legutko od rodziny Kobyłeckich.

18.oo
+ Stanisława Urbańskiego – 30 dzień po śmierci od córki Justyny z rodziną.

Niedziela – 1. 08.
6.3o
W int. Piotra z ok. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

8.oo
+ Janiny Kargul – 11 rocz. śmierci, Jana męża oraz ich zmarłych rodziców.

9.3o
+ Marii Jagiełka – 4 rocz. śmierci.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. Renaty i Tomasza – 10 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

15.3o
+ Kazimierza Bujaka – rocz. urodzin od syna Ryszarda z rodziną.

19.oo
+ Stanisława Urbasia.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz oraz księża przebywający na urlopie, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Msze greg. sprawowane poza parafią za + Zofię Niedojadło (1-30.08)
+ Małgorzatę Kądziołka (do 10.08) i pogrzebowe za + Małgorzatę Koczwara (do 31.07).


Intencje Mszy Świętych: 19 – 25. 07. 2021r.

Poniedziałek – 19.07.
6.3o
W int. pewnej rodziny, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu dla dzieci i wnuków od rodziców.
+ Czesławy Urbańskiej, Kazimierza męża.
+ Józefa Bernady od żony.
+ Włodzimierza Pacury od siostrzenicy Kasi.

18.oo
+ Jana Sikory – 7 dzień po śmierci od żony.
+ Pawła Gurgul od Zofii i Stanisława Kargolów z Wokowic.

Wtorek – 20. 07.
6.3o
+ Magdaleny Borowiec, Marii córki oraz Marii Pasula z ok. imienin.
+ Marii Zdunek z ok. imienin, Stanisława męża.
+ Romana Wolszy – 7 dzień po śmierci.
+ Anny Kania – 10 rocz. śmierci.
+ Włodzimierza Pacury od siostrzeńca Krzysztofa.

18.oo
+ Karoliny Kobyłeckiej – 17 rocz. śmierci, Stanisława męża.
+ Józefa Dąbrowy – 7 rocz. śm., Barbary żony, ich zm. rodziców od wnuczki Kasi z narzeczonym.

Środa – 21. 07.
6.3o
W int. Teresy i Ryszarda Kozińskich – 53 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od dzieci i rodziny.
+ Marii Lambert z ok. imienin, Jana męża, Józefa syna.
+ Józefa i Heleny Przepiórka, Stanisława syna – rocz. śmierci.
+ Anny Źródlewskiej z ok. imienin, Franciszka męża – 31 rocz. śmierci.
+ Włodzimierza Pacury od siostrzeńca Piotra.

18.oo
+ Marii Chudyba z ok. imienin, Władysława męża.

Czwartek – 22. 07.
6.3o
+ Magdaleny Lewandowskiej w dniu imienin, Jana męża.
+ Włodzimierza Pacury od koleżanek siostry Barbary z Bochni.

8.oo
+ Elżbiety Kądziołka, siostry Stanisławy – rocz. śmierci.

9.3o
+ Marii Gaczoł z ok. imienin.

11.oo
W intencji Parafian żyjących i za dusze zmarłych.
W int. mieszkańców Mokrzysk, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa, zachowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych oraz łaski potrzebne w rodzinach.
+ Marii Kołodziej w dniu imienin od Barbary i Stanisława Białek z rodziną.

15.3o
+ Marii Styrna z ok. imienin od córki Teresy.

18.oo
+ Marii Sarlej w dniu imienin, Stanisława męża.

Piątek – 23. 07.
6.3o
+ Wojciecha i Salomei Olchawa, Marii Białek i Mariana Białek od wnuka.
+ Krystyny Pamuła z ok. imienin, zm. rodziców: Anny i Stanisława Sumara od córki Agnieszki.
+ Marii i Jana Gładysz, Anny Styrna z ok. imienin, jej zm. rodziców: Rozalii i Franciszka Styrnów.
+ Włodzimierza Pacury od siostrzeńca Krzysztofa.

18.oo
+ Anny Lach – 73 rocz. śmierci, Józefa męża, ich zmarłych rodziców.
+ Kazimierza Niemiec – 30 dzień po śmierci od żony i dzieci.

Sobota – 24. 07.
6.3o
+ Mieczysława Dytko – rocz. śmierci.
+ Anny i Jana Rudnik z ok. imienin od dzieci.
+ Władysława Żurek – 49 rocz. śmierci, Heleny żony.
+ Anny Żurek z okazji imienin od siostry Teresy Mamica z rodziną.
+ Włodzimierza Pacury od siostry Barbary.

18.oo
W int. Czesławy i Lucjana Kurnik – 50 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

Niedziela – 25. 07.
6.3o
+ Jakuba Wołka – 46 rocz. śm., Anny Wołek – 19 rocz. śm., St-wa syna – 18 rocz. śm., Aliny żony.

8.oo
+ Anny Szafran z ok. imienin.

9.3o
+ Krzysztofa Dziedzic w dniu imienin.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. Stanisławy i Józefa Żak – 25 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

15.3o
+ Anny i Czesława Dąbrówka z ok. imienin.

19.oo
+ Aleksandra Kos – 14 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz oraz księża przebywający na urlopie, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Msze greg. sprawowane poza parafią za + Małgorzatę Kądziołka i pogrzebowe za + Małgorzatę Koczwara.


Intencje Mszy Świętych: 12 – 18. 07. 2021r.

Poniedziałek – 12.07.
6.3o
+ Małgorzaty Koczwara – rocz. urodzin i z ok. imienin od siostry Justyny z rodziną.
+ Wiktorii Żurek – 18 rocz. śmierci, Leopolda męża od syna.
+ Stanisława Soboń od syna Krzysztofa.
+ Stanisława Pacury od chrześnicy Maryli ze Skały.

18.oo
+ Mieczysława Pupy – 1 rocz. śmierci, Czesławy żony od córki Elżbiety.
+ Marcina Meus – 7 dzień po śmierci od żony z dziećmi.

Wtorek – 13. 07.
6.3o
W int. Jakuba – 50 rocz. urodzin, żony Anny – 45 rocz. urodzin, syna Daniela – 25 rocz. urodzin, o zdrowie i łaski na dal. życie, błog. i opiekę Bożą nad rodziną
W int. Sióstr z Róży św. Michała Archanioła i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Patronki oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Józefa Lis, Janiny córki – rocz. śmierci, Stanisława Żurka.
+ Włodzimierza Pacury – od sióstr ; Izabeli i Michaliny z rodzinami.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.oo
+ Ani Kobyłeckiej – 28 rocz. śmierci od mamy i siostry Ewy z rodziną.

19.oo
Wokowice: + ks. Prałata Józefa Pamuły od mieszkańców Wokowic.

Środa – 14. 07.
6.30
+ Za zmarłych z rodziny: Pikulskich, Koczwarów i Wielgoszów od Kazimierza.
+ Stanisława Moryca – 28 rocz. śmierci od syna z rodziną.
+ Henryka Cyrana w dniu imienin od sąsiadów.
+ Włodzimierza Pacury – od siostry Teresy.

18.oo
O zdrowie dla Anny, błogosławieństwo Boże i łaski potrzebne dla rodziny Kukurowskich.
+ Henryka Bratek w dniu urodzin i imienin od Sylwestra Zelek.

Czwartek – 15. 07
6.3o
W int. Teresy Kozińskiej – 71 rocz. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od męża i dzieci.
+ Marii i Józefa Kozub – rocz. śmierci.
+ Henryki Urbaś z ok. imienin.
+ Aleksandra Sambor od żony.
+ Włodzimierza Pacury – od siostrzeńca Mateusza z narzeczoną.

18.oo
+ Czesława Szczepaniec – 15 rocz. śmierci i z ok. imienin od żony.

Piątek – 16. 07.
6.3o
W int. rodzin Gołąbów i Drabików, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od Marii Gołąb.
+ Marii Przychodzkiej – 11 rocz. śmierci, Antoniego męża od córki Haliny.
+ Za zmarłych rodziny: Lisów, Rudników, Żurków i Przepiórków.
+ Adama Golec – 30 dzień po śmierci od rodziny.
+ Włodzimierza Pacury – od siostrzenicy Basi.

18.oo
+ Zofii i Jana Latochów, Haliny córki – z ok. imienin.

Sobota – 17. 07.
6.3o
W int. Teresy Kozińskiej – 71 rocz. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od syna z żoną i dziećmi.
W int. pewnej rodziny, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Stanisława Sitko – 15 rocz. śmierci, Janiny żony, Stanisława syna od syna z rodziną.
+ Romana Olchawy – rocz. śmierci, Tadeusza brata.
+ Włodzimierza Pacury – od kuzynki Grażyny Borowiec.

18.oo
+ Anny Brożek – 4 rocz. śmierci, Józefa męża od synów z rodzinami.

Niedziela – 18. 07.
6.3o
+ Emilii Pilch.

8.oo
W int. Agnieszki i Aleksa Szumejko – 6 rocz. SM i syna Wiktora, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski na dalsze życie od rodziców.

9.3o
+ Bogdana Libudy z ok. imienin.
W intencji Parafian.

11.oo
+ Marii Woda – 13 rocz. śmierci, Tadeusza męża od córek z rodzinami.

15.3o
+ Wiesława Słupskiego – rocz. urodzin od sąsiadów z ul. Akacjowej i Galicyjskiej.

19.oo
+ Michała Chmielarz – 8 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz oraz księża przebywający na urlopie, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza parafią. Msze greg. sprawowane poza parafią za + Małgorzatę Kądziołka.


Intencje Mszy Świętych: 5 – 11. 07. 2021r.

Poniedziałek – 5.07.
6.3o
+ Stanisława i Salomei Skalskich, syna Jana – rocz. śmierci.
+ Włodzimiery Cierniak, Karola męża.
+ Wiktora i Marii Zielińskich.
+ Stanisława Pacury od chrześnicy Maryli ze Skały.

18.oo
W podzięk. za dotychczasową opiekę Bożą nad mieszkańcami Łęk, z prośbą o dal błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa, zachowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych od rodziny Bernady.
+ Pawła Gurgul z ok. imienin od rodziny Skalskich (ks. Jan na urlopie).

Wtorek – 6. 07.
6.3o
W int. Sióstr z Róży św. Teresy z Avila i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Patronki oraz łaski potrzebne w dalszym życiu (zel. Stanisława Bujak).
+ Stanisława i Kazimiery Szatkowskich.
+ Stanisława Pacury od chrześnicy Stanisławy z rodziną.
+ Stanisława Pacury od chrześnicy Stanisławy z rodziną.

18.oo
+ Władysławy Pałka z ok. imienin, Stanisława męża od wnuczki Eweliny z rodziną.
+ Józefa Godek od rodziny Smołuchów i Kaczmarczyków z Tarnowca (ks. Jan na urlopie).

Środa – 7. 07.
6.3o
W int. Apolonii i Kazimierza Banaś, o zdrowie i łaski na dal. życie, błog. i opiekę Bożą nad rodziną
+ Władysławy Pałka od sióstr z Roży św. Jana Pawła II.
+ Zofii Pikulskiej – rocz. śmierci, Stanisława męża.
+ Stanisława Pacury od Małgorzaty i Leszka Jagielskich.

18.oo
+ Romana Niedojadło – 10 rocz. śmierci, Zofii żony od córki z rodziną.
+ Marii Gładki – 7 dzień po śmierci od syna Marka z rodziną (ks. Jan na urlopie).

Czwartek – 8. 07.
6.3o
+ Danuty i Zenona Kotyś z ok. imienin od brata z żoną.
+ Tadeusza Pałki – 28 rocz. śmierci od żony z dziećmi.
+ Jana Wody – 10 rocz. śmierci, Teresy żony.
+ Stanisława Pacury od Ewy z dziećmi.

18.oo
+ Stanisława Urbańskiego – 7 dzień po śmierci od żony.
W int. Joanny i Pawła Hebdów – 6 rocz. SM, dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosław. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od rodziców i brata (ks. Jan na urlopie).

Piątek – 9. 07.
6.3o
+ Bogumiły i Ludwika Brzezińskich, Romana i Wiesławy oraz zm. z rodziny od Marii Gołąb z rodziną.
+ Urszuli Lis – 8 rocz. śmierci.
+ Józefa Tyrchy – 29 rocz. śmierci, Marii żony, ich zmarłych rodziców.
+ Stanisława Pacury od szwagra Tadeusza Koczwary z rodziną.

18.oo
+ Józefa Gzyl – 34 rocz. śmierci, Stanisławy żony od dzieci.
+ Ryszarda Wójcika – 7 dzień po śmierci od żony i dzieci z rodzinami (ks. Jan na urlopie).

Sobota – 10. 07.
6.3o
W int. Haliny i Stanisława Koczwarów – 45 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Teofili Bolek – 10 rocz. śmierci, Edwarda męża, Stanisława syna od córki z rodziną.
+ Jana Szuby – 31 rocz. śmierci, Marii żony, Stanisława syna od synowej z rodziną.
+ Genowefy i Władysława Smoleń – 16 rocz. śmierci.
+ Stanisława Pacury od bratowej Marianny ze Skały.

18.oo
+ Stefanii Lach – 3 rocz. śmierci, Józefa męża, ich zm. dzieci: Marii i Tadeusza.

Niedziela – 11. 07.
6.3o
+ Zofii Bajorek – 10 rocz. śmierci, Jana męża, Czesławy córki od rodziny Pyrczów.

8.oo
+ Edwarda Aleksandrowicza – 25 rocz. śmierci, Janiny żony, Stanisława syna – 13 rocz. śmierci, Haliny córki, Mariana syna, Daniela wnuka i Tadeusza Bąka.

9.3o
+ Magdaleny i Stanisława Kądziołka.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. Agnieszki z ok. urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od rodziców.

15.3o
W int. Danuty i Ireneusza Pater – 40 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski na dalsze życie.

19.oo
+ Jadwigi Tarchała, Franciszka męża od Danuty i Jana Latocha.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz oraz księża przebywający na urlopie, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Od 5.07-2.08 sprawowane są poza parafią Msze św. za + Małgorzatę Koczwara.


Intencje Mszy Świętych: 28.06 – 4. 07. 2021r.

Poniedziałek – 28.06.
6.3o
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od Grupy biblijnej.
+ ks. kanonika Władysława Urbańskiego z ok. imienin.
+ Władysławy Góra z ok, imienin od kuzynki Janiny z mężem.
+ Władysława Barana z ok. imienin.
+ Jana Banta z ok. imienin.

18.oo
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta z ok. urodzin i imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od pracowników przy Bazylice.
+ Ireneusza Jędryki od rodziców i siostry Marzeny z rodziną.

Wtorek – 29. 06.
6.3o
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Patrona oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od pewnej rodziny z Mokrzysk

8.oo
+ Janiny i Władysława Chwała z ok. imienin od córki z rodziną.

9.3o
W int. ks. Prałata Bolesława Bolka w 45 rocz. święceń, w podziękowaniu za łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od siostry z rodziną.
+ Teresy Rutka z ok. urodzin od wnuczki Moniki z mężem.

11.oo
+ Władysława i Anny Styrna.
+ Anny Gaczoł – rocz. śmierci, Józefa męża, Danuty córki, Stanisława syna.

18.oo
+ Jana Niedojadło z ok. imienin od żony.
+ Zygmunta Koczwary, Anny i Józefa rodziców, Kazimierza brata (ks. Jan na urlopie).

Środa – 30. 06.
6.3o
+ Stanisława Kołodzieja – 30 dzień po śmierci od żony Marii.
+ Stanisława Pasierba – rocz. śmierci, Józefy żony.
+ Jana Żurka z ok. imienin, Stefanii żony.
+ Wiesława Grodzkiego – rocz. śmierci.
+ Bronisławy Legutko od wnuka Marka z żoną.

18.oo
+ Henryka Cyrana – rocz. urodzin od rodziny Chyćko i Pudło.

Czwartek – 1. 07.
6.3o
+ Marii Latocha – 10 rocz. śmierci, zm. rodziców: Stefanii i Józefa, brata Tadeusza.
+ Jerzego Kiełbasy – 2 rocz. śmierci od córki Magdaleny z rodziną.
+ Rudolfa Hamielec – 4 rocz. śmierci od żony z dziećmi.
+ Bronisławy Legutko od chrześnicy Józefy Ważydrąg.

9.oo
+ ks. Prałata Józefa Pamuły – 30 dzień po śmierci od Krystyny Cholewa.

18.oo
+ Zygmunta Koczwary – 13 rocz. śmierci od żony i córek z rodzinami.
+ Kazimierza Niemiec – 7 dzień po śmierci od żony i dzieci (ks. Jan na urlopie).

Piątek – 2. 07.
6.3o
W int. Krystyny i Aleksandra – 56 rocz. SM, o zdr. i łaski na dal. życie, błog. i opiekę Bożą nad rodziną.
W int. Jana z ok. imienin, o błogosławieństwo i opiekę Bożą, zdrowie i łaski potrzebne od rodziny.
+ Julii Brzegowy – 18 rocz. śmierci, Andrzeja męża od córki Wiesławy.
+ Michała Lewandowskiego – 2 rocz. śmierci od bratowej Heleny.

18.oo
+ Heleny Styrna – 20 rocz. śmierci.
+ Ireny Baran – 7 dzień po śmierci od córki Krystyny z rodziną (ks. Jan na urlopie).

Sobota – 3. 07.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ ks. Edwarda Bryły – 30 dzień po śmierci od Bogumiły i Witolda Grzeszczyk.
+ Anny i Alojzego Reczek, Anny i Stanisława Żurek oraz ich zmarłe dzieci.
+ Stanisława Szuby – 3 rocz. śmierci od żony z rodziną.

18.oo
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Ireneusza Jędryki z ok. imienin od szwagierki Joanny i Tomasza (ks. Jan na urlopie).

Niedziela – 4. 07.
6.3o
+ Ryszarda Grodzkiego, Krzysztofa syna – rocz. śmierci.

8.oo
W int. Jasia – 3 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i św. Patrona w dalszym życiu

9.3o
W int. Moniki i Michała – 3 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dal. życiu.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. Marii i Stanisława Wielgoszów – 60 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski na dalsze życie od dzieci z rodzinami.
W int. Marii i Stanisława Wielgoszów – 60 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski na dalsze życie od Kazimierza.
W int. Krystyny i Józefa Sarlejów – 50 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dal. życiu.

15.3o
+ Mariana Pasierba z ok. imienin od rodziny.

19.oo
W int. Kacpra Rogóż – 20 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha Św., opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od rodziców i babci.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz oraz księża przebywający na urlopie, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Msze greg. poza parafią za: Marię Kornaus i Stanisława Gawendę.


Intencje Mszy Świętych: 21 – 27. 06. 2021r.

Poniedz. – 21.06.
6.3o
+ Stanisława Jawora z ok. “Dnia Ojca” od chrześnicy Anny z rodziną.
+ Kazimierza Bujaka z ok. “Dnia Ojca” od syna Ryszarda z rodziną.
+ Jana Latochy z ok. “Dnia Ojca”, Zofii żony.
+ Marii Kózka od Krystyny Kołodziej.

18.oo
+ Romana Niedojadło z ok. “Dnia Ojca” od córki z rodziną.
+ Janusza Kornaś od Olgi i Anny – koleżanek córki Klaudii.

Wtorek – 22.06.
6.3o
W int. ks. Jana Lorka z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Patrona oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od Grupy biblijnej.
+ Wiesława Słupskiego z ok. “Dnia Ojca” od syna Macieja z rodziną.
+ Jana Brzyk z ok. imienin, Elżbiety żony od siostry Heleny.
+ Stanisława Halika z ok. “Dnia Ojca” od syna Janusza z rodziną.
+ Marii Kózka od sąsiadów.

18.oo
+ Jana Hawrysia z ok. “Dnia Ojca” od syna z rodziną.

Środa – 23. 06.
6.3o
+ Franciszka Dubiela z ok. “Dnia Ojca” od dzieci z rodzinami.
+ Adama Łuszcza z ok. “Dnia Ojca” od córki Sylwii z mężem.
+ Wacława Mamicy z ok. “Dnia Ojca” od córki Mai z rodziną.
+ Janiny Kądziołka z ok. imienin.
+ Marii Kózka od sąsiadów.

18.oo
+ Augustyna Prokop z ok. “Dnia Ojca”, Krystyny żony od córek.
+ Stanisława Stępaka z ok. “Dnia Ojca” od dzieci z rodzinami.

Czwartek – 24. 06.
6.3o
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta z ok. urodzin i imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od siostry Elżbiety i siostry Anny.
+ Jana Hachaj z ok. “Dnia Ojca” oraz imienin od syna Jana z żoną.
+ Stanisława Soboń – 30 dzień po śmierci od żony.
+ Adama Golec – 7 dzień po śmierci od rodziny.
+ Marii Kózka od sąsiadów.
+ Marii Kózka od sąsiadów.

18.oo
W int. ks. Jana Lorka w dniu imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i św. Patrona oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od parafialnego oddziału Caritas.
+ Jana Hawrysia w dniu urodzin i imienin od córki z mężem.

Piątek – 25. 06.
6.3o
+ Jana Ćwioro z ok. imienin od dzieci.
+ Jerzego Kiełbasy – 2 rocz. śmierci od żony.
+ Kazimierza Legutko z ok. “Dnia Ojca” od syna.
+ Stanisława Wody, żony Stanisławy, córki Małgorzaty od córek z rodzinami.
+ Marii Kózka od rodziny Wodów.

8.00
W podziękowaniu za łaski kończącego się Roku szkolnego, z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Bożą na czas wakacji dla dzieci i młodzieży, Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkół Podstawowych.

18.oo
W int. ks. Jana Lorka w dniu imienin, o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha Św., opiekę MB i św. Patrona oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i posługiwaniu od pewnej rodziny Mokrzysk.
+ Jacka Grocholskiego – 6 rocz. śmierci.

Sobota – 26. 06.
6.3o
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od parafialnego oddziału Caritas.
W int. ks. Jana Lorka z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i św. Patrona oraz łaski na dalsze życie i kapłańskie posługiwanie od pewnej rodziny.
+ Krystyny Kargol – 3 rocz. śmierci, Stanisława męża.
+ Mateusza Żak – 7 rocz. śmierci od rodziców.
+ Marii Kózka od rodziny Wodów.

18.oo
+ Władysława Franczaka z ok. imienin od ks. Bolesława Jewulskiego z Pomorza.
+ Władysława Flądro z ok. imienin, Melanii żony.

Niedziela – 27. 06.
6.3o
W int. ks. Prałata Władysława Bielatowicza z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i św. Patrona w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od pewnej rodziny z Mokrzysk.
+ ks. Prałata Władysława Gibały z ok. imienin i 15 rocz. śmierci.

8.oo
+ Emilii Pilch i zmarłych z rodziny od rodziny.
+ Władysławy Piękosz w dniu imienin.

9.3o
+ Jolanty Wójcik – 16 rocz. śmierci.
+ Władysława Żurka z ok. imienin, Heleny żony.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od Rady parafialnej.
+ Janiny Chmielarz z ok. imienin.
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od Dyrekcji i Rady Rodziców PSP w Sterkowcu.

15.3o
W int. Doroty i Łukasza – 10 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu oraz łaski potrzebne dla synów: Wiktora i Tymoteusza.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. sprawowane poza parafią za: Marię Kornaus i Stanisława Gawendę.


Intencje Mszy Świętych: 14 – 20. 06. 2021r.

Poniedz. – 14.06.
6.3o
+ Heleny Dąbrowa – 5 rocz. śmierci, Franciszka męża, ich zmarłych rodziców.
+ Heleny Dąbrowa – 5 rocz. śmierci, Franciszka męża.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Elżbiety Banasik od Leszka Ciurusia z rodziną.

18.oo
+ Andrzeja Sarleja – rocz. urodzin od kuzynostwa: Bożeny, Krzysztofa i Jacka z Sosnowca z rodzinami.
+ Stanisława Stępaka – 1 rocz. śmierci od rodziny.

Wtorek – 15.06.
6.3o
W int. ks. Jana Lorka z ok. zbliżających się imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziny ze Szczepanowa.
W int. Wojciecha, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Patrona w dalszym życiu.
+ Elżbiety Stempak – 30 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Jerzego Kiełbasa – 2 rocz. śmierci od córki Pauliny z rodziną.
+ Marii Kózka od sąsiada Sławka.

18.oo
W int. Lidii i Józefa – 36 rocz. SM, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

Środa – 16. 06.
6.3o
+ Jerzego Kiełbasa – 2 rocz. śmierci od syna Pawła z rodziną.
+ Henryka Bratek z ok. “Dnia Ojca” od chrześniaka Tobiasza z rodziną.
+ Stefana Teodorowskiego – 32 rocz. śmierci, Herminy żony, ich zmarłych rodziców.
+ Marii Kózka od Magdaleny i Andrzeja Król z dziećmi.

18.oo
+ Kazimierza Miki – 3 rocz. śmierci od żony z dziećmi.
+ Pawła Gurgul w 1 rocz. śmierci i z ok. “Dnia Ojca” od syna Stanisława z żoną.

Czwartek – 17. 06.
6.3o
+ Krzysztofa Nowaka z ok. “Dnia Ojca” od syna Iwo.
+ Stanisława Wójcika z ok. “Dnia Ojca”, Benigny żony.
+ Stanisława Stempaka – 8 rocz. śmierci, Elżbiety żony od dzieci z rodzinami.
+ Elżbiety Banasik od syna Zdzisława z żoną Elżbietą.
+ Elżbiety Banasik od syna Zdzisława z żoną Elżbietą.

18.oo
W int. Danuty z ok. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i St-wa oraz łaski potrzebne w dal. życiu.
+ Marka Chmielarza z ok. imienin.

Piątek – 18. 06.
6.3o
+ Elżbiety Gibała w dniu imienin od sąsiadów z ul. Gibałówka i Wiślana.
+ Aleksandry Syrek – 8 rocz. śmierci od córki z mężem.
+ Marka Janickiego z ok imienin.
+ Marii Kózka od rodziny Lubowieckich.

18.oo
W int. ks. Jana Lorka z ok. zbliżających się imienin i jego rodziców, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od pewnej rodziny.
+ Józefy Furman – 19 rocz. śmierci, Stanisława męża od dzieci z rodzinami.

Sobota – 19. 06.
6.3o
W int. Justyny i Oskara – 9 rocz. SM., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski na dal. życie.
+ Tadeusza Tomasika – 5 rocz. śmierci od żony i dzieci.
+ Ryszarda Przybyło z ok. “Dnia Ojca” od córki z rodziną.
+ Stanisława Gawendy z ok. “Dnia Ojca” od córki Marty z rodziną.
+ Jana Hachaj z ok. “Dnia Ojca” od syna Stanisława z żoną.

18.oo
+ Jana Niedojadło z ok. “Dnia Ojca”.
+ Kazimierza Żurka z ok. “Dnia Ojca” od córek.

Niedziela – 20. 06.
6.3o
+ Stanisława Sarleja z ok. “Dnia Ojca”.
8.oo
W int. Anny i Łukasza – 11 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu oraz łaski potrzebne dla synów: Wojciecha i Szymona.
W int. Joanny z ok. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha św., opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców.

9.3o
+ Anny Pasiut – 12 rocz. śmierci.
+ Franciszka Zelek z ok. “Dnia Ojca” od córki Marii z rodziną.

11.oo W intencji Parafian.
W int. Barbary i Stanisława – 30 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu. od mamy i rodzeństwa.
+ Jana Kołodzieja z ok. urodzin i imienin.
W int. Liliany Kozińskiej – 5 rocz. urodzin, rodziców Anny i Ryszarda – 8 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha św., opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.

15.3o
+ Jana Podoby z ok. imienin, Mariana syna od Józefy z rodziną.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. sprawowane poza parafią za: Marię Kornaus, Stanisława Gawendę.


Intencje Mszy Świętych: 7 – 13. 06. 2021r.

Poniedziałek – 7.06.
6.3o
+ Haliny Maćkowskiej – 13 rocz. śmierci, zm. rodziców: Zofii i Jana.
+ Romana Szczepanika – 11 rocz. śmierci od żony.
+ Genowefy Urbańskiej – 8 rocz. śmierci.
+ Elżbiety Banasik od Beaty Urbaszewskiej z rodziną.

18.oo
W int. dzieci I-szo komunijnych ze Szkoły w Szczepanowie, o bł. Boże, zdrowie, umocnienie przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców.
+ Stanisława Przybyło – 1 rocz. śmierci od rodziny.

Wtorek – 8.06.
6.3o
W int. Jerzego Góreckiego – rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziny.
+ Józefa Pałki – 3 rocz. śmierci, Władysławy żony, Małgorzaty córki.
+ Haliny Maćkowskiej – 13 rocz. śmierci, zmarłych z rodziny.
+ Elżbiety Banasik od Urszuli z rodziną.

18.oo
+ Jana, Apolonii i Józefa z rodziny Pierzchałów.
+ Stanisława Kołodzieja – 7 dzień po śmierci od córki Zofii z rodziną.

Środa – 9. 06.
6.3o
W int. Barbary w dniu urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa, łaski potrzebne w dal. życiu.
W int. Ryszarda Kozińskiego z ok. urodzin i Dnia Dziecka, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od ojca chrzestnego z rodziną.
+ Józefa Godek od chrześnicy Renaty z Tarnowca z rodziną.
+ Elżbiety Banasik od Leszka Kargola z rodziną.

18.oo
+ ks. Prałata Józefa Pamuły – 7 dzień po śmierci od siostry Marii z rodziną.
+ Jana Góry z ok. imienin od żony z dziećmi.

Czwartek – 10. 06.
6.3o
W int. Małgorzaty w dniu imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od męża i dzieci.
+ Józefa i Heleny Prokop.
+ Józefa Legutko – 4 rocz. śmierci.
+ Elżbiety Banasik od chrześnicy Anety z rodzicami.

18.oo
W int. Wiktorii Wielgosz – 18 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, światło i pomoc Ducha Św. oraz łaski potrzebne w dorosłym życiu od babci Stasi.
+ Zbigniewa Gicala – 3 rocz. śmierci.

Piątek – 11. 06.
6.3o
+ Zmarłych rodziców: Heleny i Jakuba Żurek.
+ Zmarłych teściów: Zofii i Władysława Latocha.
+ Zofii Bibro – 30 dzień po śmierci od córki z rodziną.
+ Urszuli i Stanisława Wodeckich, Elżbiety i Krystyny Żurek.
+ Elżbiety Banasik od wnuczki Magdaleny z mężem i prawnukami.

18.oo
+ Mariana Pamuły, Doroty żony.
W int. dzieci I-szo komunijnych ze Szkoły w Szczepanowie, o bł. Boże, zdrowie, umocnienie przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców.

Sobota – 12. 06.
6.3o
+ Antoniny Oleksy z ok. imienin od sióstr z Róży św. Gabrieli (zel. Anna Koczwara).
+ Marii Szuba – 1 rocz. śmierci od syna Mirosława z rodziną.
+ Marii Chudyba – 18 rocz. śmierci, Władysława męża oraz ich zmarłych rodziców.
+ Elżbiety Banasik od syna Wiesława z żoną.

18.oo
W int. Wiktorii Wielgosz – 18 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, światło i pomoc Ducha Św. oraz łaski potrzebne w dorosłym życiu od rodziców i rodzeństwa.
+ Adama Pamuły – 4 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

Niedziela – 13. 06.
6.3o
W int. Łukasza w dniu urodzin, o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha Św. opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu.
W podziękowaniu za szczęśliwie przebytą operację, z prośbą o powrót do zdrowia i sprawności oraz błogosławieństwo i opiekę Bożą nad całą rodziną.

8.oo
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o szczęśliwe zakończenie Roku szkolnego i akademickiego od pewnej rodziny.
+ Andrzeja Bratek – 9 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

9.3o
W int. Marii i Janusza Król – 40 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.

11.oo
W int. ks. Antoniego Góry w dniu imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Patrona oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od mamy i rodzeństwa.
W intencji Parafian.

15.3o
W int. Stanisławy i Pawła Cierniak – 35 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. sprawowane poza parafią za: Marię Kornaus i Stanisława Gawendę.


Intencje Mszy Świętych: 31.05 – 6.06. 2021r.

Poniedziałek – 31.05.
6.3o
+ Stanisława Soboń – 7 dzień po śmierci od żony.
+ Heleny Wolsza – 4 rocz. śmierci od męża i dzieci z rodzinami.
+ Antoniny Oleksy – rocz. urodzin od sąsiadów i znajomych.
+ Jana Hachaj od Julii Oleksyk.
O uzdrowienie Marii Hanusiak oraz łaski potrzebne w chorobie, opiekę MB i św. St-wa.

18.oo
W int. Sióstr z Róży bł. Marii Teresy Ledóchowskiej i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu (zel. Stanisława Wielgosz).
+ Krystyny Pamuła – 14 rocz. śmierci i z ok. “Dnia Matki” od córki Agnieszki.

Wtorek – 1.06.
6.3o
+ Krystyny Żurek – 1 rocz. śmierci od męża i dzieci.
+ Stanisława i Stanisławy Kogut, Ryszarda syna.
+ Małgorzaty Kądziołka z ok. “Dnia Dziecka” od mamy.
+ Marii i Wojciecha Pikulskich, Salomei Wolsza i Wandy Pikulskiej od Czesława.
+ Jana Hachaj od rodziny Miśkowców z Niedzielisk.

18.oo
W int. dzieci i chrześniaków z pewnej rodziny z ok. “Dnia Dziecka”, o bł. Boże, zdrowie i łaski.

Środa – 2. 06.
6.3o
+ Krystyny Żurek z ok. “Dnia Matki” i 1 rocz. śmierci od dzieci.
+ Heleny Gawor, jej zm. rodziców.
+ Magdaleny i Jana Brzezińskich, Józefa i Ireny Brzezińskich, zm. teściów: Jana i Heleny Gołąb od Marii z rodziną.
+ Jana Hachaj od kuzyna Bronisława z Niedzielisk z rodziną.

18.oo
+ Józefy Turlej z ok. “Dnia Matki” i rocz. urodzin od syna Mariusza z rodziną.
+ Józefy Kijowskiej – 21 rocz. śmierci, Franciszka męża oraz ich zm. rodziców.

Czwartek – 3. 06.
6.3o
+ Leszka Duch w dniu imienin od pracowników “Verde” z Nowego Sącza.
+ Marii Kornaus – 30 dzień po śmierci od syna Pawła z rodziną.

8.oo
+ Agnieszki i Tadeusza Jęcz – 25 rocz. śmierci i z ok. “Dnia Dziecka” od taty Bronisława.
+ Władysława Franczaka z ok. imienin od syna Andrzeja z rodziną.

9.3o
W int. dzieci przeżywających I rocznicę komunii św., o bł. Boże, zdrowie, umocnienie przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców.
W intencji Parafian.

15.3o
+ Zofii i Juliana Zając.
+ Eugeniusza Platynowicza – 18 rocz. śmierci, zm. rodziców i rodzeństwo.

Piątek – 4. 06.
6.3o
W int. Honoraty – 18 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha Św., opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dorosłym życiu od rodziców i siostry.
+ Henryka Bratek od koleżanek córki Karoliny z firmy “Contimax”.
+ Ireny Surma – 7 rocz. śmierci, Zdzisława męża.
+ Jana Hachaj od Andrzeja.

18.oo
W int. Mieszkańców Łęk, o bł. Boże, zachowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
W int. Piotra Gibały – 45 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od żony i dzieci.

Sobota – 5. 06.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Magdaleny i Franciszka Latocha, Rozalii i Stanisława Gładysz oraz ich zmarłe dzieci.
+ Barbary Bolek – rocz. śmierci od rodziców i siostry.
W int. Natalii – 18 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha Św., opiekę MB i św. St-wa oraz wybór właściwej drogi życia od rodziców i siostry.

18.oo
W int. pewnej rodziny z Mokrzysk, o bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w dalszym życiu za przyczyną MB i św. St-wa od wdzięcznych dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela – 6. 06.
6.3o
+ Jana i Stanisławy Stachura.

8.oo
W int. Sióstr z Róży św. Jadwigi i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Jana Pawła II oraz łaski w dalszym życiu (zel. Maria Mroczek).
+ Andrzeja Gołąb – 12 rocz. śmierci od żony z rodziną.

9.3o
W intencji Parafian.
+ Józefy Pasierb, Jana męża – rocz. śmierci.
+ Marii Chruściel, Wacława męża od Roberta z rodziną.

11.oo
W int. Magdaleny, w podziękow. za odzyskane zdrowie, z prośbą o bł. Boże, zdrowie i łaski na dal. życie
+ Janiny i Alfreda Chmielarz z ok. urodzin.

15.3o
W int. Marcela Mikos – 18 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha Św., opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dorosłym życiu od rodziców i siostry Natalii.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.


Intencje Mszy Świętych: 24 – 30. 05. 2021r.

Poniedziałek – 24.05.

6.3o
+ Barbary Jachta – 2 rocz. śmierci i z ok. “Dnia Matki” od córki z rodziną.
+ Elżbiety Stempak – 7 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Stanisławy Przybyło od rodziny.
+ Jana Hachaj od sąsiadów z Zastawia.

8.oo
+ Jadwigi Cierniak – 2 rocz. śmierci, Stefana męża, ich zm. rodziców od Jakuba i Ewy.

9.3o
W int. członkiń Róży św. Wiktorii i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu oraz za zmarłe siostry z tej Róży (zel. Barbara Kołodziej).
+ Marii Styrna z ok. “Dnia Matki” od córki.

18.oo + Kazimiery Franczak – 5 rocz. śmierci od córki Magdaleny z rodziną.
W int. młodzieży bierzmowanej, o światło i pomoc Ducha Św. w pomyślnym zdanie egzaminów i łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców.

Wtorek – 25.05.
6.3o
+ Heleny Kisiel z ok. “Dnia Matki” od syna Stanisława z rodziną.
+ Zofii Latocha z ok. “Dnia Matki”, Jana męża od rodziny.
+ Marii Gibała z ok. “Dnia Matki” od syna Piotra z rodziną.
+ Zofii Pasula z ok. “Dnia Matki” od dzieci z rodzinami.
+ Jana Hachaj od sąsiadów: Dziadoń, Kocoł i Misztak.

18.oo
+ Marii Sarlej z okazji “Dnia Matki”.

Środa – 26. 05.
6.3o
+ Józefy Żurek z ok. “Dnia Matki” od chrześnicy Małgorzaty z rodziną.
+ Teresy Rutka z ok. “Dnia Matki” od córki Bernadety z rodziną.
+ Janiny Kądziołka – rocz. śmierci.

18.oo
+ Krystyny Prokop z ok. “Dnia Matki”, Augustyna męża – 4 rocz. śmierci.
+ Marii Gaczoł z ok. “Dnia Matki” od córki z rodziną.
+ Anny Żurek z ok. “Dnia Matki” od chrześnicy Natalii z mężem.

Czwart. – 27. 05.
6.3o
+ Marii Bant – 37 rocz. śmierci, Jana męża, Bronisława syna.
+ Zofii Ciężkowskiej z ok. “Dnia Matki” od rodziny.
+ Marii Dal z ok. “Dnia Matki” od córki Katarzyny.
+ Jana Hachaj od Anny Hachaj z rodziną.

18.oo
+ Benigny Wójcik z ok. “Dnia Matki” od córki Anny z mężem.
+ Anity Bratek od rodziny Praszków z dziećmi.

Piątek – 28. 05.
6.3o
+ Jana Kądziołki – 18 rocz. śmierci, Małgorzaty córki od żony i mamy.
+ Michała Dudek – rocz. śmierci, zm. rodziców od żony z rodziną.
+ Michała Dudek – rocz. śmierci, zm. rodziców od córki Katarzyny z rodziną.
+ Jana Hachaj od chrześnicy Danuty z rodziną.

18.oo
W int. ks. Artura Mularza – 14 rocz. święceń, w podziękowaniu za dar kapłaństwa, z prośbą o zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od rodziców.
+ Marii Dal – 2 rocz. śmierci i z ok. “Dnia Matki” od córki Anny z rodziną.

Sobota – 29. 05.
6.3o
W int. Julii – 17 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha Św., opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu od rodziców, brata i babci.
+ Emilii Woda – 30 dzień po śmierci od córki Elżbiety z mężem.
+ Heleny Koczwara z ok. “Dnia Matki” od dzieci z rodzinami.
+ Kazimiery Bujak z ok. “Dnia Matki” od córki z rodziną.

18.oo
+ Zofii Niedojadło z ok. “Dnia Matki” od córki z rodziną.
+ Jana Potępy – 5 rocz. śmierci od córki z rodziną.

Niedziela – 30. 05.
6.3o
+ Marii Kądziołka – rocz. śmierci.
+ Jana Hachaj od kolegów z pracy zięcia Janusza.

8.oo
W int. Jarosława z ok. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu.
+ Jadwigi Cierniak – 2 rocz. śmierci, Stefana męża, ich zm. rodziców od syna Pawła z rodziną.

9.3o
W int. Józefy i Tadeusza Kołodziej – 60 rocz. SM, wnuczki Malwiny – 35 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od córki z rodziną.
W int. Antosia i Blanki z ok. urodzin, w podziękowaniu za dar życia, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu od dziadków.

11.oo
W intencji Parafian.
W int. ks. Prałata Stanisława Budyna i ks. Stanisława Czuja z ok. 50 rocz. święceń, w podziękowaniu za dar kapłaństwa, o zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dal. życiu i posłudze kapłań.

15.3o
+ Mariana Przydatek z ok. imienin, zm. rodziców: Zuzanny i Jana oraz zmarłych z rodziny.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. poza parafią za: Władysławę Góra, Bronisława Czachora, Helenę Kisiel, Stanisława Urbasia, Stanisława Gawendę, Józefa Dubiela, Juliana Kordek, Bronisławę Legutko, Zofię Borowiec
i pogrzebowe za + Stanisławę Przybyło, Krzysztofa Dziedzica i Stanisława Przybyło.


Intencje Mszy Świętych: 17 – 23. 05. 2021r.

Poniedziałek – 17.05.

6.3o
+ Stanisława Borowiec, zm. rodziców i rodzeństwo.
+ Stanisława Żurka, Janusza syna.
+ Stanisława Żurka, Janusza syna.
+ Anny Ślimak od Marii z Brzeska.

18.oo
+ Marii Wyczesany – 33 rocz. śmierci, Franciszka męża.
+ Zofii Niedojadło z ok. imienin od Ryszarda Kaczmarczyk z rodziną.

Wtorek – 18.05.
6.3o
+ ks. Eugeniusza Lis od Krystyny i Józefa Tomaszek.
+ Józefa Bernady – 8 rocz. śmierci od syna z rodziną.
+ Zofii Bibro – 7 dzień po śmierci od córki z rodziną.
+ Jana i Józefę Wodka od Marii Gibała.
+ Anny Ślimak od sąsiadów i przyjaciół.

18.oo
+ Tadeusza Żurka – 11 rocz. śmierci, zm. rodziców: Magdaleny i Stanisława.

Środa – 19. 05.
6.3o
+ Jana Spierkowicz, Elżbiety żony od Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku.
+ Zofii Kotnis z ok. imienin od Anny z rodziną.
+ Zofii Pasula z ok. imienin od męża.
+ Anny Ślimak od sąsiadów i przyjaciół.
+ Anny Ślimak od sąsiadów i przyjaciół.

18.oo
+ Kazimierza Kłusek – 17 rocz. śmierci, Marii żony i Mariana syna – 12 rocz. śmierci.

Czwartek – 20. 05.

6.3o
W int. ks. Roberta Dytko – 15 rocz. święceń, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej.
+ Anny Żurek.
+ Honoraty i Józefa Lisów od Krystyny i Józefa Tomaszek.
+ Anny Ślimak od sióstr z Róży św. Doroty (zel. Maria Rudnik).

18.oo
W int. członkiń Róży św. Gabrieli i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu oraz za zmarłe siostry z tej Róży (zel. Anna Koczwara).
+ Józefa Turleja – 51 rocz. śmierci od córek.

Piątek – 21. 05.
6.3o
+ Heleny Grochola, jej zmarłych rodziców.
+ Stanisława Tomaszek od Krystyny i Józefa Tomaszek.
+ Zofii Pasula z ok. imienin od Anny i Zbigniewa Rogóż z Borzęcina.
+ Anny Ślimak od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr. 1 w Brzesku.
+ Anny Ślimak od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr. 1 w Brzesku.

18.oo
+ Stanisława Kobyłeckiego z ok. imienin, córki Ani od córki Ewy z rodziną.

Sobota – 22. 05.
6.3o
+ Heleny Wolsza w dniu imienin od męża i dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Borowiec – 20 rocz. śmierci, Teresy córki.
+ Wiktorii i Jana Dziekanowskich od wnuka Bogdana.
+ Anny Ślimak od Marii Zachara z dziećmi i ich rodzinami.

18.oo
+ Haliny Gawenda z ok. “Dnia Matki”, Stanisława męża od córki Anny z rodziną.
+ Zofii Pikulskiej z ok. imienin i “Dnia Matki” od córek.

Niedziela – 23. 05.
6.3o
+ Marii Kózka od rodziny Biernackich.
W intencji Parafian.

8.oo
W int. ks. Łukasza Gładki – 11 rocz. święceń, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od rodziców.
+ Stanisława i Zofii Woda – 53 rocz. śmierci.

9.3o
W int. Jana Kurtyki – 70 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu od żony i dzieci z rodzinami.
+ Benigny Grochola z ok. “Dnia Matki”, Mateusza wnuka od dzieci i rodziców.

11.oo
W int. Elżbiety i Stanisława Piotrowskich – 50 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od syna i córki z rodzinami.

W int. Zuzanny Malinowskiej – 85 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu od dzieci.

15.3o
+ Romana Pamuły – rocz. śmierci, Magdaleny żony, zm. córki: Janiny i Marii, Franciszka syna.


Intencje Mszy Świętych: 10 – 16. 05. 2021r.

Poniedziałek – 10.05.
6.3o
W int. Jerzego Góreckiego – rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i łaski w dalsz. życiu od rodziny.
+ Stanisława Cholewy z ok. imienin.
+ Marka Hachaj – 4 rocz. śmierci.
+ Franciszka Kądziołki od wnuczki Anety z rodziną.
+ Franciszka Kądziołki od Stanisława Borowca ze Szczepanowa.

18.oo
+ Stanisława Kawuli z ok. imienin, jego zm. rodziców: Zofii i Marcina od żony i córek z rodzinami.
+ Anieli Kloc – 1 rocz. śmierci, Edwarda męża.

Wtorek – 4. 05.
6.3o
+ Marii Kornaus – 7 dzień po śmierci od syna Marcela z rodziną.
+ Stanisława Filipowskiego z ok. imienin od żony z rodziną.
+ Stanisława Lewandowskiego, zm. rodziców: Anny i Stanisława oraz Michała i Magdaleny Woda.
+ Stanisława Lewandowskiego, zm. rodziców: Anny i Stanisława oraz Michała i Magdaleny Woda.
+ Franciszka Kądziołki od wnuka Piotra z rodziną.

18.oo
+ Stanisława Ryby – 26 rocz. śmierci.

Środa – 12. 05.
8.oo
+ Kazimierza i Danuty Pamuła od Marii Pikulskiej.
+ Zofii Ciężkowskiej – 30 dzień po śmierci od rodziny.
+ Stanisława Gawendy z ok. imienin, Haliny żony od wnuczki Ani.
+ Salomei i Stanisława Pudło, Zofii córki i męża, syna Stanisława.
+ Franciszka Kądziołki od wnuczki Wioletty z rodziną.

18.oo
+ Stanisława Zdunek z ok. imienin, Marii żony.

Czwartek – 13. 05.
6.3o
O światło i pomoc Ducha Św. w szczęśliwym zdaniu egzaminów i dobry wybór szkoły dla Dawida od rodziców i rodzeństwa.
+ Zofii Latocha – 11 rocz. śmierci, Jana męża.
+ Jakuba i Stanisławy Kraj.
+ Franciszka Kądziołki od wnuka Artura z rodziną.

18.oo
W int. Mikołaja – 1 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu od rodziców i dziadków.
+ Melanii Okulickiej, Jakuba męża – 20 rocz. śmierci.

Piątek – 14. 05.
6.3o
+ Zofii Łagowskiej z ok. imienin od Anny i Stanisława Reczek.
+ Zofii Łagowskiej od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
+ Stanisława Turlej – 32 rocz. śmierci, Teresy żony.
+ Franciszka Kądziołki od prawnuka Jakuba.
+ Franciszka Kądziołki od prawnuka Krystiana z rodziną.

18.oo
W int. Mateusza – 10 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dal. życiu od rodziców.
+ Józefa Żurka – rocz. śmierci, Salomei żony oraz ich zmarłych rodziców.

Sobota – 15. 05.
6.3o
+ Zofii Jazgar w dniu imienin od rodziny Kurasów.
+ Zofii Borowiec w dniu imienin od córki Krystyny z rodziną.
+ Marii Chmielarz – 12 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny.
+ Zofii Latocha w dniu imienin, Jana męża.
+ Anny Ślimak od Beaty i Mirosława Wolszów.

18.oo
+ Zofii Pikulskiej w dniu imienin od pracowników Firmy City Bau.

Niedziela – 16. 05.
6.3o
W int. Elżbiety i St-wa Budzioch – 65 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dal. życiu.

8.oo
+ ks. Prałata Stanisława Kądziołki z ok. imienin od chrześnicy Heleny.
+ Wiktora Wójcika z ok. urodzin od rodziców i braci.

9.3o
W int. ks. Prałata Stanisława Czachora z ok. imienin, 90 urodzin i 66 rocz. święceń, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życie.
+ Zofii Zając z ok. imienin, Juliana męża.

11.oo
W int. Wojciecha Grzegorzek – 10 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. Wojciecha i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu od rodziców i brata.
+ Bogumiły Kwarta z ok. urodzin i imienin, zm. rodziców: Zofii i Stanisława od męża.
W intencji Parafian.

15.3o
+ Henryka Cyrana od sąsiadów.

Ks. Prałaci: St. Budyn i Zb. Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. poza parafią za: Władysławę Góra, Bronisława Czachora, Helenę Kisiel, Stanisława Urbasia, Stanisława Gawendę, Józefa Dubiela, Juliana Kordek, Bronisławę Legutko.


Intencje Mszy Świętych: 3 – 9. 05. 2021r.

Poniedziałek – 3. 05.
6.3o
+ Marii Latocha w dniu imienin, Józefa męża.

8.oo
+ Józefy Pudło – 11 rocz. śmierci, Jana męża od córki z rodziną.
+ Stanisława Cholewy z ok. imienin od syna z rodziną.

9.3o
W int. Iwony Przybyło – 40 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB. Różańcowej i św. St-wa oraz łaski w dal. życiu od męża Krzysztofa i syna Stasia.
+ Tadeusza Barana – 30 dzień po śmierci od córki Pauliny z rodziną.

11.oo
W int. dzieci I komunijnych, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i zażyłą przyjaźń z Jezusem.

15.3o
+ Józefy Wierzbickiej – 1 rocz. śmierci.
W intencji Parafian.

18.oo
W int. Katarzyny i Krzysztofa Michoń -10 rocz.SM., o bł.B, zdr, opiekę św. St-wa w dal. życiu od rodziców.

Wtorek – 4. 05.
8.oo
W int. Anny… – 1 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu.
+ Stanisława Żurka z ok. imienin, zm. rodziców: Eugenii i Józefa.
+ Józefy Pasierb od Bogumiły i Bogdana Maruniak z Brzeska.
+ Wiktora Wójcika od Małgorzaty i Alfreda Biernatów.

18.oo
+ Kazimierza Bujaka od siostrzeńca Piotra z rodziną.
+ Stanisławy Szkodny, męża Romana i syna Stanisława z ok. imienin od syna Janusza.

Środa – 5. 05.
8.oo
+ Stanisława Kądziołki – rocz. śmierci, zm. rodziców: Józefy i Antoniego.
+ Władysława Latochy – 51 rocz. śmierci, Magdaleny żony.
+ Wiktora Wójcika od Aliny i Janusza Bujaków.
+ Franciszka Kądziołki od Heleny Kądziołka.

18.oo
W int. Krystyny – 55 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dal. życiu.
W int. Ryszarda Kozińskiego – 6 rocz. urodzin, dziękczynno-błagalna od rodziców i rodzeństwa.
+ Joanny Pasula – rocz. śmierci, męża Wojciecha, synów: Tadeusza i Kazimierza, córki Heleny od Julii.

Czwartek – 6. 05.
8.oo
+ Józefy Żurek od siostry Zofii.
+ Stanisława Pikulskiego z ok. imienin, Zofii od syna Stanisława z rodziną.
+ Stanisławy i Cypriana Turlej.
+ Stanisława Reczka z ok. imienin, Zofii żony.
+ Franciszka Kądziołki od Anny i Kazimierza Urbańskich z rodziną.

18.oo
W int. kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej w Kościele.
+ Zofii Kargul – 21 rocz. śmierci, Emila ojca.

Piątek – 7. 05.
8.oo
+ Stanisława Halika z ok. imienin od brata Józefa z żoną.
+ Teresy i Stanisława Turlej z ok. imienin.
+ Stanisławy i Stanisława Pluszewskich z ok. imienin od syna Bogdana.
+ Emilii Woda – 7 dzień po śmierci.

18.oo
W intencji młodzieży bierzmowanej – o ich dojrzałość w wierze i miłości.
+ Wiesława Słupskiego od Aliny i Janusza Bujaków.
+ Stanisława Wójcika z ok. imienin, Benigny żony.

Sobota – 8. 05.
6.3o
+ Stanisława Szuby w dniu imienin od żony i dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Jawora w dniu imienin od brata z rodziną.
+ Franciszka Kądziołki od wnuka Rafała z rodziną.

8.oo
+ Stanisława Sarleja w dniu imienin, Marii żony.
+ Stanisławy Bratek z ok. imienin od córki Małgorzaty z rodziną.

11.oo
W intencji Parafian, pielgrzymów i dobrodziejów naszego Sanktuarium.
W int. Małgorzaty i Stanisława Jędrzejczyk – rocz. SM., o bł. Boże, opiekę św. St-wa i łaski w dal. życiu.
+ Ks. Prałata Stefana Gibały z ok. urodzin i 2 rocz. śmierci.
+ Józefy Turlej – 2 rocz. śmierci.

15.3o
+ Janusza Kornaś – rocz. urodzin od rodziny Krakowskich.

18.oo
+ Stanisława Stępaka i syna Stanisława z ok. imienin od synowej i żony z dziećmi i ich rodzinami.

Niedziela – 9. 05.
6.3o
+ Stanisława Zachary z ok. imienin od żony i dzieci.
+ Stanisława Urbasia z ok. imienin.

8.oo
+ Stanisława Bant – 7 rocz. śmierci od rodzeństwa, siostry i brata.
+ Stanisława Niedźwiedzkiego z ok. imienin od syna Marka z rodziną.

9.3o
W int. Stasia z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dal. życie.
+ Anny Żurek od siostry Teresy z rodziną.

11.oo
W intencji Parafian.
+ Stanisławy i Stanisława Kubala z ok. imienin.

15.3o
+ Wiesława Derus – 13 rocz. śmierci od żony i dzieci.

18.oo
W int. Elżbiety i Stanisława Budzioch – 65 rocz. SM, dzięczynno-błag. od dzieci, wnuków i prawnuków.

Ks. Prałaci: St. Budyn i Zb. Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Msze greg. poza parafią za: Władysławę Góra, Bronisława Czachora, Helenę Kisiel, Stanisława Urbasia, Stanisława Gawendę, Józefa Dubiela, Juliana Kordek.


Intencje Mszy Świętych: 26.04. – 2.05.2021r.

Poniedziałek – 26.04
6.3o
+ Michaeli Wielgosz, zm. rodziców – rocz. śmierci.
+ Stanisława Piotrowskiego z ok. imienin od rodziców.
+ Stanisławy Kozińskiej – rocz. śmierci od syna z rodziną.
+ Wiktora Wójcika od dziadków Tomasików.

18.oo
+ Barbary i Jana Wierzba, syna Marka z ok. imienin od syna Józefa z rodziną.
+ Marii Dąbrowa – rocz. śmierci, Jana męża.

Wtorek – 27. 04.
6.3o
+ siostry Alodii od brata Józefa z rodziną.
+ Zyty Turlej w dniu imienin od córki z mężem.
+ Henryka Kurasa – 30 dzień po śmierci od bratanka Dariusza z rodziną.
+ Wiktora Wójcika od wujka Leszka z żoną.

18.oo
O światło i pomoc Ducha św. dla Sebastiana w szczęśliwym zdaniu matury od rodziców i rodzeństwa.
+ Józefy Żurek – 2 rocz. śmierci od rodziny Pilarskich.

Środa – 28. 04.
6.3o
+ Jana Misiny, Wiktorii żony, Stanisława syna od Haliny i Pawła Ręczak z rodziną.
+ Małgorzaty Kądziołka – 30 dzień po śmierci od mamy i rodzeństwa.
+ Janiny Kargol – 9 rocz. śmierci, Stanisława męża od córki z rodziną.
+ Wiktora Wójcika od cioci Małgorzaty z rodziną.

18.oo
O bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i łaski dla Sióstr z Róży św. Cecylii (zel. Halina Gdowska).
+ Krystyny Żurek – 1 rocz. śmierci od rodzeństwa.

Czwartek – 29. 04.
6.3o
+ Jana Latochy – 14 rocz. śmierci, Zofii żony.
+ Heleny Wolsza – rocz. urodzin od męża i dzieci z rodzinami.
+ Czesława Kargola – rocz. śmierci, zm. rodziców: Wiktorii i Stanisława od rodziny.
+ Wiktora Wójcika od cioci Doroty z rodziną.

18.oo.
+ Ireneusza Jędryki – 1 rocz. śmierci od rodziców i siostry z rodziną.
+ Franciszka Zelek – 30 dzień po śmierci od wnuczki Justyny z rodziną.

Piątek – 30. 04.
6.3o
+ Eugeniusza Bryg – 2 rocz. śmierci od żony.
+ Henryka Przepiórki – 2 rocz. śmierci od Anity i Tymoteusza.
+ Wiktora Wójcika od wujka Piotrka z Emilką.

18.oo
W int. Wnuczki – 18 rocz. ur. o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha św. i łaski na dorosłe życie od babci.
+ Ireneusza Jędryki – 1 rocz. śmierci od żony z córkami.
+ Józefy Turlej – 30 dzień po śmierci od córki Teresy i wnuczki Otylii z rodziną.

Sobota – 1. 05.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Kazimierza Bujaka od braci z Róży Św. Krzysztofa i od znajomych.
+ Kazimierza Wody – 4 rocz. śmierci od mamy.
+ Wiktora Wójcika od rodziny Zelków.

18.oo
W int. Sióstr z Róży św. Gabrieli, o bł. B, zdr, op. MB i ł. potrz. za zmarłe siostry (zel. Anna Koczwara
+ Władysława Franczaka – 1 rocz. śmierci od syna Stanisława z rodziną.

Niedziela – 2. 05.
6.3o
+ Jerzego Kawy – 31 rocz. śmierci, Michaliny żony.
+ Anny Żurek od siostry Teresy Mamica.

8.oo
O zdanie egzaminu i dobry wybór drogi życiowej dla Jakuba za pośrednictwem MB i św. St-wa.
+ Józefa Pagacza – rocz. śmierci od żony z rodziną.

9.3o
+ Marii Latocha z ok. imienin, Józefa męża, ich zm. rodziców od dzieci z rodzinami.
+ Tadeusza Barana – 30 dzień po śmierci od córki Pauliny z rodziną.

11.oo
W intencji Parafian.
+ Stanisława Pacury z ok. imienin od żony.

15.3o
W int. Zofii i Eugeniusza Król – 60 rocz. SM, o bł. B, zdr, op. MB i św. St. łaski potrz. w dal. życiu.

18.oo
W int. Urszuli i Kazimierza – 40 rocz. SM, o bł. B, zdr, op. MB i św. St. w dal ż. od dzieci i wnuków.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Ponadto poza Parafią sprawowane są Msze św. greg. za + Benignę Grochola, Annę Całka-Pawliszyn, od 1.05: za + Władysławę Góra, Bronisława Czachora.


Intencje Mszy Świętych: 19.04. – 25.04. 2021r.

Poniedziałek – 19. 04
6.3o
W int. Stanisławy z ok. 70 urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Zofii Ciężkowskiej – 7 dzień po śmierci od rodziny.
+ Tomasza Kraj – 28 rocz. śmierci.
+ Małgorzaty Kądziołka od rodziny Wójcik z Grabna.

18.oo
W int. Karola, o światło i pomoc Ducha św., zdrowie i łaski potrzebne w dalszym życiu oraz dobry wybór szkoły od rodziców, siostry i babci.
+ Franciszka Wyczesany – 67 rocz. śmierci, Marii żony.

Wtorek – 20. 04.
6.3o
+ Zofii Pasula – 30 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Marii Urbańskiej – 36 rocz. śmierci, Stanisława męża oraz ich zmarłych rodziców.
+ Stanisławy Siciarz, Jana męża.
+ Stanisława Niedźwiedzkiego od szwagierki Zofii.
+ Stanisława Niedźwiedzkiego od szwagierki Zofii.

18.oo
+ Zofii Brożek – rocz. śmierci, Władysława męża.

Środa – 21. 04.
6.3o
W int. Szymona Rewers – rocz. ur., o bł. Boże, zdr., opiekę MB, św. St-wa i łaski od ojca chrzestnego.
+ Rozalii Grodzkiej – rocz. śmierci.
+ Karoliny Trytek.
+ Stanisława Niedźwiedzkiego od Haliny i Pawła Ręczak z rodziną.

18.oo
+ Adriana Kumurek – rocz. urodzin, siostry Sandry od mamy.
W podziękowaniu za łaski S. Roku, o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w N. Roku dla braci z Róży św. Rafała i ich rodzin (zel. Stanisław Kołodziej).

Czwartek – 22. 04.
6.3o
+ Ewy Legutko i Stanisława Stępaka.
+ Heleny i Stanisława Gibałów, ich zm. synów: ks. Stanisława, Adama, Józefa z rodziną i Marka.
+ Stefana Kądziołki – 23 rocz. śmierci od córki z rodziną.
+ Stanisława Niedźwiedzkiego od Marii i Piotra Porębskich.

18.oo.
+ Grzegorza Szatkowskiego.
+ Za zmarłe siostry z Róży św. Cecylii (zel. Halina Gdowska).

Piątek – 23. 04.
6.3o
W int. Wojciecha z ok. imienin i Anny – 53 rocz. ur. o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St od męża.
+ Wojciecha i Matyldy Pałków, zm. córek: Stanisławy i Aleksandry od Marii Konieczny.
+ Stanisławy i Stanisława Pluszewskich od syna Bogdana.
+ Wiktora Wójcika od cioci Justyny.

18.oo
+ Anny Gazda – 36 rocz. śmierci od syna z rodziną.
+ Józefa Cholewy, Genowefy żony.

Sobota – 24. 04.
6.3o
O światło i pomoc Ducha św. dla Pauliny na czas egzaminów maturalnych.
+ Józefa Bujaka – rocz. śmierci, Heleny żony.
+ Mieczysława Świerczek, Zofii żony, Stanisława syna.
+ Wiktora Wójcika od cioci Ireny z synem.

18.oo
O światło i pomoc Ducha św. dla Katarzyny w szczęśliwym zdaniu matury od babci Heleny.
W int. Laury Hojnor z ok. chrztu św., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i łaski dla jej rodziców i braci.

Niedziela – 25. 04.
6.3o
W int. ks. Marka Sarleja z ok. im, o bł. B, zdr, łaski i dary Ducha św. w posł. kapłańskiej od rodziców.
W int. Elżbiety i Jerzego Szuba – 20 rocz. SM., z pr.o bł. B, zdr, op. MB i św. St-wa oraz łaski na dalsze życie od mamy i siostry z rodziną.

8.oo
+ Marka Żurka w dniu imienin od żony i dzieci.
+ Zofii Kania – 12 rocz. śmierci od męża Józefa.

9.3o
W int. Zofii i Józefa Wielgosz – 50 rocz. SM, o zdrow, opiekę MB i św. St. oraz łaski dla całej rodziny.
W int. Agnieszki i Pawła – 20 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St. w dalszym życiu.

11.oo
W int. Jadwigi i Józefa – 40 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
W intencjach Parafian.

15.3o
+ Marka Gibały w dniu imienin od żony.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.

Ponadto poza Parafią sprawowane są Msze św. greg. za + Benignę Grochola, Annę Całka-Pawliszyn i pogrzebowe za + Ireneusza Jędryki.


Intencje Mszy Świętych: 12. 04. – 18. 04. 2021r.

Poniedziałek– 12. 04.
6.3o
+ Tadeusza Comber – 1 rocz. śmierci.
W int. Joanny z ok. ur. dzięk-błag. od mamy z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie.
W int. Stanisławy, o szcz. operację, zdrowie, bł. Boże i łaski w dal. życiu od córki Iwony z rodziną.
+ Bogusławy Brzezińskiej od Urszuli i Zygmunta Wąsik.
+ Krzysztofa Nowaka od Romana Barana i Barbary wraz z dziećmi.

18.oo
+ Wojciecha i Magdaleny Koczwara, Stanisława syna z ok. imienin od córki Barbary z rodziną.
+ Anny Dąbrówka – 8 rocz. śmierci

Wtorek–13.04.
6.3o
+ Tadeusza Comber – 1 rocz. śmierci od Tomasza Wielowskiego z Obidzy.
+ Leokadii Wróblewskiej – 2 rocz. śmierci od wnuka Leszka z rodziną.
+ Józefy Pagacz – 7 dzień po śmierci od Zofii Pagacz.
+ Stanisława Niedźwieckiego z int. Małgorzaty i Krystynyz rodziną.
W intencji Panu Bogu wiadomej.

18.00
W int. Bronisławy Witek, o powrót do zdr. B.błog. op.MB i św. St. od kol. Zuzanny z rodz.

Środa – 14. 04.
6.3o
W int. członkiń Róży św.Elżbiety, o bł. Boże, zdr. i łaski dla żyjących i za zm. siostry (zel.Józefa Szuba)
+ Stanisława Cieśli – 4 rocz. śmierci od żony.
+ Henryka Kurasa – 7 dzień po śmierci od bratanka Dariusza z rodziną.
+ Stanisława Niedźwieckiego od syna Marka z rodziną

18.oo
W int. Joanny, o dobry wybór szkoły i szczęśliwe zdanie egzaminów.
W int. Sióstr z Róży św. Heleny i ich rodzin o bł. Boże, zdr. i łaski op.MB i św.St. (zel.Maria Kołodziej)

Czwartek -15. 04.
6.3o
+ Ferdynanda Franczak, Heleny żony, Wacława syna.
+ Władysławy Pałka – 30 dzień po śmierci od córek.
+ Łukasza Mroczka – rocz. śmierci.
+ Stanisława Niedźwieckiego od syna Marka z rodziną

18.oo
+ Józefa Koczwary, Anny żony, synów: Zygmunta i Kazimierza.
+ Zofii i Jana Bajorek, Czesławy córki od Marii.

Piątek –16. 04.
6.3o
+ Matyldy Pałka – 40 rocz. śmierci, Wojciecha męża od Marty z rodziną.
+ Józefy i Kazimierza Korcyl oraz Ryszarda Koguta.
+ Jana Gałek.
+ Stanisława Niedźwieckiego od wnuka Dawida

18.oo
+ Eleonory Świerczek – 26 rocz. śmierci, Jana męża oraz zmarłych rodziców
+ Stanisława Stępaka od Katarzyny Kozioł z rodziną.

Sobota – 17. 04.
6.3o
W int. Ks. Roberta Dytko w dniu imienin, z pr. o B.błog. zdr.op.MB i św. Patrona w życiu kapł.
+ Józefa Lisa – rocz. śmierci, zmarłych rodziców.
+ Józefa Szatkowskiego z okazji imienin.
+ Stanisława Niedźwieckiego od wnuczki Weroniki.

18.oo
O światło Ducha św., szczęśliwe zdanie matury i łaski na dalsze życie dla Weroniki od mamy i babci.
O światło Ducha św. i szcz. zdanie egzaminów dla Roberta, Natalii i Kamili za wstaw. MB i św. St-wa.

Niedziela –18. 04.
6.3o
W int. członkiń Róży bł. Jolanty, o bł. Boże, zdrowie i łaski oraz za zm. Siostry (zel. Zofia Łyko).

8.oo
+ Stanisława Niedźwieckiego od szwagra Józefa z rodziną.
+ Salomei i Stanisława Nitka, Edwarda syna.

9.3o
W int. Małgorzaty i Józefa – 35 rocz. SM , dzięk– błag., o bł. Boże i łaski dla całej rodziny.
+ Bogusławy Brzezińskiej z ok. imienin od dzieci z rodzinami.

11.oo
W int. Józefy i Marka – w 30 rocz. SM, dzięk – błaga. z pr. o łaski i zdrowie od dzieci i wnuków.
+ Andrzeja Sarleja – 30 dzień po śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

15.3o
+ Władysława Rojka – 9 rocz. śmierci, zm. rodziców od rodziny
W intencji Parafian.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.

Poza Parafią odprawowane są także Msze gregoriańskie za + Benignę Grochola +Annę Całka-Pawliszyn i pogrzebowe za + Marię Sarlej, Jana Niedojadło, + Antoniego Cierniak.


Intencje Mszy Świętych: 06. 04. – 11. 04. 2021r.

Wtorek – 6. 04.
6.3o
+ Marii Borowiec – 32 rocz. śmierci, Władysława męża.
+ Ryszarda Wolnika z okazji imienin.
+ Krzysztofa Nowaka od ojca chrzestnego.
+ Krzysztofa Nowaka od chrzestnej z rodziną.

18.oo
+ Benigny Wójcik od wnuka Piotra i wnuczki Ewy.
+ Stanisława Gawendy – 30 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.

Środa – 7. 04.
6.3o
+ Stanisława Grocholi – 37 rocz. śmierci, Heleny żony – 6 rocz. śmierci.
+ Stanisława Kądziołki, Elżbiety siostry – rocz. śmierci.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Krzysztofa Nowaka od cioci, wujka i Nikoli Bernat z Zawady Uszewskiej.

18.oo
+ Małgorzaty Koczwara od kolegów i koleżanek ze Szk. Podst. – rocznik 1983.
+ Za zmarłe siostry z Róży bł. Marceliny Darowskiej (zel. Maria Latocha z Łęk).

Czwartek – 8. 04.
6.3o
+ Stanisława Pacury od syna z rodziną.
+ Jana Kądziołki od wnuka Jerzego z rodziną z Jadownik.
+ Krzysztofa Nowaka od Romana i Barbary wraz z dziećmi.
+ Krzysztofa Nowaka od kuzyna Mariusza Bernat z Zawady Uszewskiej.

18.oo
+ Stanisława Halika od rodziny Sznajder i Zydroń.
+ Józefy i Jana Orzechowskich – 23 rocz. śmierci, Dariusza Maziarskiego – 13 rocz. śmierci.

Piątek – 9. 04.
6.3o
W int. Sióstr z Róży św. Małgorzaty, o bł. Boże, zdrowie i łaski w N. Roku (zel. Małgorzata Radecka).
+ Józefy Turlej – 7 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Władysława Barana – 21 rocz. śmierci.
+ Eugenii Żurek, Józefa męża – rocz. śmierci, Stanisława syna, zm. dziadków.
+ Krzysztofa Nowaka od kuzynki Pauliny Sojka z rodziną.

18.oo
W int. czł. Róży św. Piotra Ap. i ich rodzin, z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św. St. (zel. Ignacy Koczwara).
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota – 10. 04.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Marii żony i 96 osób, które zginęły w katastrofie Smoleńskiej – 11 rocz. śmierci.
+ Tadeusza Urbasia – rocz. śmierci, Marii żony.
+ Krzysztofa Nowaka od sąsiadów.

18.oo
W int. Doroty i Jerzego Cebula – 30 rocz. S.M., o bł. Boże, zdrowie i łaski w dal. życiu od dzieci.
+ Alicji Stolarczyk – 1 rocz. śmierci, Stefana męża od rodziny z Berestu.

Niedziela –11. 04.
6.3o
+ Józefa Żurka – 27 rocz. śmierci, Franciszki żony.

8.oo
W int. Agnieszki i Stanisława – 21 rocz. S. M, o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa w dal. życiu od mamy.
+ Józefy Żurek od przyjaciółki Heleny Krzyściak.

9.3o
+ Tadeusza Comber – 1 rocz. śmierci.
+ Teresy i Alfreda Pasków.

11.oo
W int. Wiktorii Reczek z ok. przyjęcia Sakr. chrztu, o zdrowie i łaski na drogę życia chrześ. od rodziców
W int. Antosia Gładki – 2 rocz..ur. i wnuków Zosi i Franciszka Mularzów z ok. S. Chrztu od dziadków.
+ Anity Bratek od Dyrektora, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podst. w Mokrzyskach.

15.3o
+ Stanisława Stępaka od przyjaciół córki Natalii.
W intencji Parafian.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Poza Parafią odprawowane są także Msze gregoriańskie za + Benignę Grochola, +Annę Całka-Pawliszyn i pogrzebowe za + Mariana Pasierba i Marię Sarlej.


Intencje Mszy Świętych: 29. 03. – 5. 04. 2021r.

Poniedziałek – 29.03
6.3o
+ Stanisława Pudło, Salomei żony, Zofii córki – 45 rocz. śmierci.
+ Zofii Pasula – 7 dzień po śmierci od męża.
+ Zofii Niedojadło od sióstr z Roży św. Wiktorii (zel. Barbara Kołodziej).
+ Zofii Niedojadło od sióstr z Roży św. Wiktorii (zel. Barbara Kołodziej).

18.oo
O szczęśliwy przebieg operacji dla Aleksandry, powrót do zdrowia, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od Mamy i rodzeństwa.
+ Ryszarda Łobody – 7 rocz. śmierci.

Wtorek – 30. 03.
8.oo
W int. Sióstr z Róży św. Jana Pawła II i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu (zel. Helena Pasula).
W podziękowaniu za łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa dla Bronisława podczas dalszego leczenia od żony i dzieci.
+ Daniela Tybona – rocz. śmierci.
+ Krzysztofa Nowaka od wujka Stanisława Nowaka z rodziną z Brzeska.

19.oo
+ Heleny Pudełek – 3 rocz. śmierci, Edwarda męża oraz ich zm. rodziców od córki z rodziną.
+ Haliny Gawenda, jej zm. rodziców: Janiny i Karola Bejskich, męża Stanisława.

Środa – 31. 03.
6.3o
W int. Sióstr z Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w N. Roku (zel. Maria Dziadoń).
W int. Sióstr z Róży św. Anny i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i łaski potrzebne w dalszym życiu oraz za zmarłe siostry z tej Róży (zel. Barbara Reczek).
+ Leszka Duch – 30 dzień po śmierci od córek.
+ Krzysztofa Nowaka od babci.

18.oo
+ Władysławy Góra – 30 dzień po śmierci od męża i dzieci z rodzinami.
+ Zmarłe członkinie Róży św. Jana Pawła II i za zmarłych z rodzin sióstr tej Róży (zel. Maria Paprocka)

W. Czwartek
18.oo
+ Mieczysława Zachary – 30 dzień po śmierci od córki Basi.
+ Stanisławy Legutko – 34 rocz. śmierci, Władysława męża.
+ Józefa Źródlewskiego – 31 rocz. śmierci, Janiny żony.
+ Tadeusza Czosnek od rodziny Gładysz z Łęk.
+ Zofii Niedojadło od wnuka Marka z żoną.

W. Sobota
21.oo
+ Ryszarda Ćwioro z ok. imienin, zm. rodziców: Emilii i Stanisława od żony z córkami.
+ Ryszarda Przybyło w dniu imienin od córki z rodziną.
+ Felicji Nożanka – 20 rocz. śmierci.
+ Heleny Piech, Stanisława męża.
+ Zofii Niedojadło od kuzynek z Mokrzysk: Teresy, Marii i Lucyny.

Niedziela – 4.04.
6.3o
+ Adama Łuszcz od Agnieszki i Franciszka Bystroń z dziećmi.

8.oo
W int. Pawła Sarleja – 9 urodziny, o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa w dal. życiu od mamy i dziadków.
+ Józefy Żurek od przyjaciółki Heleny Krzyściak.

9.3o
+ Józefa i Zdzisława Wysowskich – rocz. śmierci.
+ Michała Król od rodziców i rodzeństwa.

11.oo
+ Józefa i Weroniki Glonek – 26 rocz. śmierci od rodziny.
+ Henryka Cyran od rodziny Kroków.

15.3o
+ Mateusza Żak od rodziców.
W intencji Parafian.

Poniedziałek – 5. 04.
6.3o
+ Zdzisława Lis – 2 rocz. śmierci.

8.oo
+ Stanisława Stępaka od koleżanek córki Edyty z kwiaciarni Sun Flower.
W intencji Parafian.

9.3o
+ Jana Hawrysia od Alicji i Mirosława Koczwarów.
+ Jana Dubiela – 1 rocz. śmierci od żony.

11.oo
W int. Adriana – 12 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, op. MB i św. St-wa w dal. życiu od rodziców.
W int. Piotra – 9 ur. i Mateusza – 5 ur. o bł. B. zdr. op. MB i św. St-wa, łaski w dal. życiu od rodziców.

15.3o
+ Anity Bratek od rodziny Komęzów.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. i pogrzeb. sprawowane poza parafią za: + Ryszarda Ćwioro, Józefę Żurek, Henryka Przepiórkę, Benignę Grochola, Benignę Wójcik, Annę Całka-Pawliszyn, Włodzimierza Pacurę, Zuzannę Micał, Mariana Pasierb.


Intencje Mszy Świętych: 22 – 28. 03. 2021r.

Poniedz.- 22. 03.
6.3o
+ Jadwigi Lis, Jolanty córki – 10 rocz. śmierci
+ Józefy Stępień z okazji imienin.
+ Józefa Niecieckiego z ok. imienin, Rozalii żony.
+ Józefy Radeckiej z ok. imienin, Alojzego męża, zm. rodziców.

17.oo
+ Józefa Pagacza z okazji imienin.
+ ks. Pawła Kocoła – 10 rocz. śmierci, mamy Anny (poza).

Wtorek – 23. 03.
6.3o
+ Władysławy Pałka – 7 dzień po śmierci od córek.
+ Heleny i Józefa Styrna z ok. imienin.
+ Ewy Legutko – 30 dzień po śmierci od męża.
+ Józefy Wójcik-Kumorek 30 dzień po śmierci.

17.oo
+ Józefa Legutko – 31 rocz. śmierci, Bogusławy żony, zmarłych rodziców.

Środa – 24. 03.
6.3o
W int. członków Róży św. Krzysztofa z Łęk i ich rodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dal. życiu.
+ Adam Łuszcza – rocz. urodzin od siostry Henryki z rodziną.
+ Zmarłych braci z Róży św. Krzysztofa z Łęk.
+ Zofii Niedojadło od Moniki i Pawła Bukowiec.

17.oo
W int. Krzysztofa, z ok. urodzin, w podz. za łaski, z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. życi od rodziców.
+ Andrzeja Sarleja – 7 dzień po śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

Czw. – 25. 03.
6.3o
+ Marii Jagiełka – rocz. urodzin
+ Danuty Kotyś – 3 rocz. śmierci.
+ Marii Białek, Stanisława męża – rocz. śmierci.
+ Zofii Niedojadło od wnuczki Małgosi z mężem.

17.oo
O szczęśliwe rozwiązanie dla Doroty, opiekę MB i św. St-wa, zdrowie dla Matki i dziecka.

Piątek – 26. 03.
6.3o
+ Józefa Pamuły z ok. imienin od żony i dzieci.
+ Józefa Solaka z ok. imienin.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Zofii Niedojadło od szwagra Józefa i siostrzenicy Teresy Pietrzko.

16.oo
+ Mariana Przesławskiego – 15 rocz. śmierci, Elżbiety córki od mamy.

17.3o
+ Wiesława Słupskiego od koleżanek Elżbiety i Marii z SOR i Pogotowia Ratunkowego w Brzesku.

Sobota – 27. 03.
6.3o
W int. ks. Roberta Dytko z ok. urodzin, o bł. Boże, zdr., op. MB i św. St. i łaski potrzebne w dal. życiu.
+ Aurelii Żurek – 30 dzień po śmierci od wnuczki Eweliny i wnuka Szymona z rodzinami.
+ Władysława Bolek, Zofii żony, Władysławy córki.

16.oo
W int. Nadii – 5 rocz. ur. i Nikoli – 3 rocz. ur., z podzięk. za łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

18.oo
W int. Lidii z ok. imienin, w podzięk za łaski, z proś. o zdro, bł. Boże, opiekę MB i św. St w dal. życiu.

19.3o
W int. Heleny i Józefa Gzyl z ok. imienin, o zdro, bł. Boże, opiekę MB i św. St dla dzieci z rodzinami.

Niedziela – 28. 03.
6.3o
+ Michaliny Kawa – 37 rocz. śmierci, Jerzego męża.

8.oo
W int. sióstr z Róży św. Józefa i ich rodzin, z podzięk. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. Patrona w dalszym życiu (zel. Janina Żurek).
+ Kazimierza Malinowskiego – 4 rocz. śmierci od żony.

9.3o
+ ks. Prałata Józefa Cisaka z ok. imienin.
+ Józefy Pasierb – 2 rocz. śmierci od wnuczki Katarzyny z rodziną.

11.oo
+ Benigny Grochola – 3 rocz. śmierci, Stefana męża od dzieci.

15.3o
+ Rozalii Tyrcha – 15 rocz. śmierci, Mieczysława męża, zm. rodziców od córki Barbary.
W intencji Parafian.

Uwaga! Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Ponadto poza Parafią sprawowane są Msze św. greg. oraz pogrzebowe za śp.: Ryszarda Ćwioro, Józefę Żurek, Henryka Przepiórkę, Benignę Wójcik, Annę Całka-Pawliszyn, Jana Wodę, Włodzimierza Pacurę.


Intencje Mszy Świętych: 15. 03. – 21. 03. 2021r.

Poniedz.- 15. 03.
6.3o
+ Franciszka Wielgosza – rocz. śmierci, Magdaleny żony.
+ Józefa Gawora i zmarłych rodziców: Anieli i Waleriana.
+ Andrzeja Krajewskiego – 30 dzień po śmierci od żony i córki z rodziną.
+ Marii Latocha od wnuczki Anety z rodziną.

17.oo
+ Józefa Godek – rocz. urodzin od syna Pawła z żoną.
+ Józefa Zachary, Alojzego Radeckiego i Józefy żony – z ok. imienin.

Wtorek – 16. 03.
6.3o
W int. Dawida Kozińskiego w 15 r. urodzin, o zdr.św.D.św.o łaski potrzebne w życiu od rodzic.i rodz.
+ Józefa Latochy z ok. imienin, Marii żony od dzieci z rodzinami.
+ Józefa Rogóż z okazji imienin.
+ Marii Latocha od wnuczki Marty z rodziną.
+ Marii Latocha od wnuczki Renaty z rodziną.

17.oo
+ Ludwika Brzezińskiego – rocz. śmierci, Bogusławy żony od dzieci z rodzinami.

Środa – 17. 03.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 4 rocz. śmierci.
+ Józefa Dubiela z okazji imienin od córki z dziećmi i wnukami.
+ Józefa Urbańskiego z okazji imienin.
+ Zofii Niedojadło od siostry Salomei Skórka.

17.oo
+ Krystyny Prokop – 24 rocz. śmierci, Augustyna męża.
+ Józefy i Józefa Styrna, zm. rodziców i rodzeństwo w 17 i 38 rocz. śmierci oraz z okazji imienin

Czwartek – 18. 03.
6.3o
+ Józefa Godek z ok. imienin od syna Pawła z żoną.
+ Józefa Pałki – z okazji imienin.
+ Józefa Urbańskiego z ok. imienin od syna z rodziną.
+ Zofii Niedojadło od syna Stanisława z żoną.

17.oo.
+ Józefa Bolka z okazji imienin.
+ Józefa Tyrchy z okazji imienin, Marii żony – rocz. śmierci.

Piątek – 19. 03.
6.3o
+ Józefa Pasuli w dniu imienin od Zuzanny i Krzysztofa Stanuch ze Sterkowca.
+ Józefa Hojnowskiego z okazji imienin, Zofii żony.
+ Juliana Pilch – 2 rocz. śmierci od wnuczki Katarzyny z rodziną.
+ Józefa Flądro w dniu imienin.

16.oo
+ Józefa Piekarczyka w dniu imienin, Anny żony od córki Bernadety z rodziną.

17.3o
+ Józefy Żurek w dniu imienin, Czesława męża od rodziny Hebdów z Tarnowa.

Sobota – 20. 03.
6.3o
W int. Józefa, z ok. urodz. i imienin, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. op. MB i św. Józefa w dal. życiu.
+ Józefa Kądziołki z okazji imienin.
+ Józefa Latochy z ok. imienin, Marii żony.
+ Józefy Wolnik z ok. imienin, Władysława męża, Ryszarda syna.
+ Zofii Niedojadło od syna Stanisława z żoną.

17.oo
Józefy Pasierb z okazji imienin od rodziny Mularz z Łęk.

Niedziela – 21. 03.
6.3o
W podz. za łaski otrz. w SR z pr. o zdr. dla całej rodz. w NR oraz szczęść. pobyt za granicą dla syna.
+ Marii Gibała – 6 rocz. śmierci, Józefa męża oraz ich zmarłych rodziców.

8.oo
W int. Barbary i Józefa Reczek z okazji 70 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od dzieci z rodzinami.
W intencjach Parafian.

9.3o
+ Józefa i Teresy Rutka, Józefa i Julii Mirota.
+ Mieczysława Żurka – 20 rocz. śmierci, Aurelii zony od wnuczki Eweliny z rodziną.

11.oo
W int. Józefy Kwarta z ok. imienin, o bł. Boże, zdr. op. MB i św. St. w dalsz. życiu od syna z rodziną.

15.3o
+ Krystyny Bodzińskiej – 1 rocz. śmierci od wnuka Mirosława z rodziną.
+ Jana i Bronisławy Pasula, Władysława syna, Zofii córki od syna z rodziną.

Uwaga! Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Ponadto poza Parafią sprawowane są Msze św. greg. za śp.: Ryszarda Ćwioro, Józefę Żurek, Henryka Przepiórkę oraz Msze św. pogrzebowe za śp.: Wacława Mamicę, Zofię Niedojadło, Stanisława Pacurę.


Intencje Mszy Świętych: 8. 03. – 14. 03. 2021r.

Poniedz.- 8. 03.
6.3o
+ Emila Chruściela – 1 rocz. śmierci od żony i dzieci.
+ Marii Kądziołka od wnuka Jerzego z rodziną z Jadownik.
+ Kazimiery i Marka Madeja z okazji imienin.
+ Marii Latocha od córki Barbary z mężem i rodziną.

17.oo
W int. Antosi Stós – 1 rocz. urodzin, dziękczynno-błagalna, od babci, dziadka i cioci Aleksandry.
W int. Aleksandry z ok.18 ur. dz-bł, z pr. o zdr. B. błog. op. MB w dorosł. życiu od babci Alfredy.

Wtorek – 9. 03.
6.3o
W int. Sióstr z Róży bł. Salomei, zel. Krystyna Cholewa, o zdr. bł. B., op. MB i św. St. i zm.członkinie. W int. wnuka Tadeusza Duczymińskiego – 1 rocz. urodzin, dzięk-błag. od dziadków i wujków.
+ Stanisława Żurka, Magdaleny żony – rocz. śmierci.
+ Marii Latocha od córki Krystyny z mężem.

17.oo
+ Mieczysława Zachary – 7 dzień po śmierci od córki Barbary.
+ Janiny Urbaś – rocz. śmierci, Stanisława męża.

Środa – 10. 03.
6.3o
W int. Sióstr z Róży św. Pawła Ap. i ich rodzin, zel. Anna Polek, o zdr. B.błog. op. MB i św. St.w N.R
O zdr. B. błog. dla Ojców z Róży św. Maksymiliana M.Kolb. za za przycz. św.Patronów, zel.R.Żurek.
+ Leszka Ducha – 7 dzień po śmierci od żony.
+ Marii Latocha od córki Haliny z mężem.
+ Marii Latocha od wnuczki Marysi rodziną.

17.oo
W int. Marii Filipowskiej z ok. 18 ur. o zdr. B.błog.op. MB i św. St-wa w dor. życiu od rodzic. i rodz.
+ Józefa Dubiela – 27 rocznica śmierci, Genowefy żony.

Czw. – 11. 03.
6.3o
W int. Stanisława Matulskiego z ok. ur.z pr. o zdr. bł B.op. MB i św.St. potrz. łaski od chrześ. Daniela
+ Władysława Pamuły, Anny żony, Stanisława Pikulskiego, Marii żony – rocz. śmierci.
+ Genowefy Pasula.
+ Marii Latocha od wnuczki Anny Gurgul z rodziną.
+ Marii Latocha od wnuczki Edyty z rodziną.

17.oo.
W int. ks. Matusza Kawy z ok. 30 ur., o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa. w dal. posł. kapł. od DSM-u.
+ Stanisława i Stanisławy Koczwara – rocz. śmierci.

Piątek – 12. 03.
6.3o
+ Kazimierza Bujaka od rodziny Boryczka.
+ Józefa Prokopa z ok. imienin, Heleny żony.
+ Marii Gaczoł – rocz. śmierci.
+ Marii Latocha od wnuka Piotra.

16.oo
+ Magdaleny i Karola Wójcik, Marii i Stanisława Pasuli.
+ Stanisława Gawendy – 7 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.

17.3o
O umocnienie w wierze, zdrowie i potrzebne łaski, dla Stanisława Kwarty i jego rodziny.

Sobota – 13.03.
6.3o
+ Marii Szuba – 24 rocz. śmierci, Jana męża, Stanisława syna od synowej Józefy i rodziny Dudków.
+ Jana Szatkowskiego – 11 rocz. śmierci, Barbary żony, ich zmarłych rodziców.
+ Jana Kargola, Haliny córki.
+ Marii Latocha od wnuczki Agaty.

17.oo
O wzrost w wierze, zdrowie i potrzebne łaski dla Jolanty i Moniki Przydatek oraz ich bliskich.
+ Ireny Mroczek – 24 rocznica śmierci, Mieczysława męża, Lucyny córki.

Niedziela – 14. 03.
6.3o
+ Józefy i Józefa Szatkowskich z okazji imienin oraz ich zmarłych rodziców.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Salomei Sarlej – 24 rocz. śm., St-wa męża, Zofii i Juliana Zając, St-wa i Marii Sarlej od syna z rodziną
+ Elżbiety Koczwara – 22 rocz. śmierci, jej zm. rodziców: Anny i Stanisława.

9.3o
W intencjach Ks. Prałata Zbigniewa Wielgosza, z ok. urodzin i imenin. z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapłańskiej.
+ Patryka Czachora z okazji imienin i 23 rocz. urodzin od rodziców i rodzeństwa z rodzinami.

11.oo
W int. Jolanty i Stanisława, o szcz. rozwiąz. trudnej sprawy i łaski Bogu wiadome przez wstaw. św. St.

15.3o
+ Janusza Kornaś od rodziny Cierniak i Jacher.

Uwaga! Księża Prałaci; Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz, wyznaczone na dany dzień Msze św. pogrzebowe odprawiają poza Parafią.
Poza Parafią, sprawowane są także Msze św. greg. za śp. Wacława Mamicy, Ryszarda Ćwioro, Józefy Żurek, oraz Msze św. pogrzebowe; za śp. Anny Ślimak, Jana Hachaja, Marii Kózka, Bronisławy Legutko.


Intencje Mszy Świętych: 01 – 07 marzec 2021r.

Poniedziałek– 1. 03.
6.3o
+ Józefy Stępień – 3 rocz. śmierci, Bartłomieja męża.
+ Ewy Legutko – 7 dzień po śmierci od męża.
+ Albina Kądziołki w dniu imienin.
+ Zofii Reczek – rocz. śmierci, Stanisława męża.
+ Marka Madeja od chrześnicy z rodziną.

17.oo
+ Józefa Bolek – 9 rocz. śmierci.

Wtorek – 2. 03.
6.3o
+ Anieli Bujak – rocz. śmierci, jej zm. rodziców: Salomei i Macieja.
+ Heleny Żurek z ok. imienin.
+ Marka Madeja od rodziny Kubalów.
+ Marka Madeja od rodziny Turlejów.
+ Heleny Kisiel od kolegów wnuka Damiana z Firmy Elektro-Automatyka. (ks. Jan na rekolekcjach)

17.oo
+ Heleny Koczwara w dniu imienin.

Środa – 3. 03.
6.3o
W int. Heleny z ok. urodzin i imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Patronki oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od córki Teresy z rodziną.
+ Kazimierza Żurka – 23 rocz. śmierci oraz z ok. imienin.
+ Marka Madeja od Teresy i Kazimierza z ul. Tarnowskiej.
+ Marka Madeja od rodziny Górskich i Kaczmarczyków.

17.oo
+ Kazimierza Żurka z ok. imienin od Joanny i Lucjana Dziegieckich.
W int. Piotra, w podziękowaniu za dobre wyniki badań, z prośbą o zdrowie i łaski potrzebne w dalszym życiu, opiekę MB i św. St-wa. (ks. Jan na rekolekcjach)
+ Ryszarda Ćwioro – greg. (1) – odprawia o. Tomasz Dubiel w Jerozolimie.

Czwartek– 4. 03.
6.3o
+ Kazimierza Gadziały w dniu imienin od żony i dzieci.
+ Kazimierza Cisaka z ok. imienin.
+ Marka Madeja od kolegi z klasy Staszka z ul. Tarnowskiej.

9.oo
O nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii od sióstr z Roży bł. Marceliny Darowskiej (zel. Maria Latocha).

17.oo
+ Mieczysława Reczka – 18 rocz. śmierci.
+ Kazimierza Bujaka w dniu imienin od córki Katarzyny z rodziną.

Piątek – 5. 03.
6.3o
W int. sióstr Róży bł. Marceliny Darowskiej i ich rodzin, w podziękowaniu za łaski Starego Roku, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa w Nowym Roku (zel. Maria Latocha).
W int. Kazimierza z ok imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od żony i dzieci.
+ Marka Madeja od sąsiadów i przyjaciół z ul. Tarnowskiej i Wierzbowej.
+ Marka Madeja od sąsiadów i przyjaciół z ul. Tarnowskiej i Wierzbowej.

16.oo
+ Henryka Bratek – 2 rocz. śmierci od rodziny Komęzów i Wolszów.

17.3o
+ Aurelii Żurek – 7 dzień po śmierci od córki z rodziną.
+ Kazimierza Legutko z ok. imienin od żony Zofii i dzieci.

Sobota – 6. 03.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Bogusławy Brzezińskiej od Marii i Leszka Wróbel.
+ Zofii Łagowskiej – 30 dzień po śmierci od córki Katarzyny z rodziną.
+ Marka Madeja od rodziny Drągów.

17.oo
+ ks. Kazimierza Siemieńskiego z ok. imienin od rodziny.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela – 7. 03.
6.3o
W int. członków Róży św. Charbela i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i św. Patrona oraz łaski potrzebne w Nowym Roku (zel. Wojciech Zachara).
+ Kazimiery Wróblewskiej, Józefa męża z ok. imienin od córki z rodziną.

8.oo
+ Kazimierza Malinowskiego z ok. imienin od żony.
+ Stanisława Kargola – greg. (28) – odprawia ks. Michał Gogul.

9.3o
+ Jana Hawryś od rodziny Koczwara i Koczwara-Ruszaj.
+ Bronisławy Marzec – 10 rocz. śmierci, Marii i Ryszarda Płacheta.
W intencji Parafian.

11.oo
+ Genowefy Kądziołka – 32 rocz. śmierci, Marii siostry.

15.3o
+ Kazimierza Bolek – 14 rocz. śmierci i z ok. imienin od żony z rodziną.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.

Msze greg. sprawowane poza parafią za śp.: Stanisława Kargola, Barbarę Jachta, Wiesława Słupskiego, Marię Zdunek, Benignę Wójcik, Małgorzatę Koczwara (do 2.03); Józefę Żurek, Henryka Przepiórkę, Wacława Mamicę, Ryszarda Ćwioro (1-30 marca).
Msze pogrzebowe sprawowane poza parafią za śp.: Józefę Żurek, Wiktora Wójcika, Franciszka Kądziołkę.


Intencje Mszy Świętych: 22 – 28 luty 2021r.

Poniedziałek– 22. 02.
6.3o
+ Stanisławy Pluszyńskiej – 30 dzień po śmierci od synów z rodzinami.
+ Marii Gładysz, Józefa męża – 44 rocz. śmierci, ich zm. rodziców.
+ Stanisława i Stanisławy Koczwarów – rocz. śmierci.
+ Józefa Gładkiego od uczestników pogrzebu.
+ Zbigniewa Borowiec od siostry Małgorzaty z rodziną.

17.oo
+ Michaliny Borowiec – 11 rocz. śmierci, Stanisława Borowiec – 9 rocz. śmierci od córki.

Wtorek – 23. 02.
6.3o
W int. Ryszarda Kozińskiego z ok. 76 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od żony i dzieci z rodzinami.
+ Heleny Kupiec – 4 rocz. śmierci, Józefa męża, Agnieszki Siudak siostry.
+ Tadeusza Czosnek – rocz. urodzin od siostry Zofii z mężem.
+ Zbigniewa Borowiec od siostry Katarzyny i szwagra Witolda.
+ Zbigniewa Borowiec od siostry Katarzyny i szwagra Witolda.

17.oo
+ Heleny Żurek – 28 rocz. śmierci, Władysława męża, Elżbiety córki.

Środa – 24. 02.
6.3o
+ Anny Chamielec – 5 rocz. śmierci od córki Barbary z rodziną.
+ Teresy Woda, Jana męża – 22 rocz. śmierci.
+ Zofii i Juliana Zając.
+ Zbigniewa Borowiec od chrześnicy Krystyny.
+ Zbigniewa Borowiec od chrześnicy Krystyny.

17.oo
+ Anny i Józefa Koczwarów, Zygmunta i Kazimierza synów.

Czwartek – 25. 02.
6.3o
O szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia dla pewnej osoby.
+ ks. Zbigniewa Sumara – 19 rocz. śmierci.
+ Romana Nawalaniec z ok. imienin od Ewy i Piotra Gibałów z dziećmi.
+ Zbigniewa Borowiec od szwagra Tadeusza Kozioł.
+ Zbigniewa Borowiec od kuzynek: Marii, Doroty i Urszuli.

17.oo
+ Jana Lewandowskiego – 35 rocz. śmierci, Magdaleny żony.

Piątek – 26. 02.
6.3o
+ Józefy Wójcik – Kumorek – 7 dzień po śmierci.
+ Adama Łuszcza – 2 rocz. śmierci od żony i dzieci.
+ Zbigniewa Borowiec od kuzyna Marka Gładysz z Jadownik.
+ Zbigniewa Borowiec od wujka Gładysza z żoną z Jadownik.

16.oo

+ Józefa Kądziołki – 3 rocz. śmierci od żony.

17.3o
+ Kazimierza Ciurusia – 9 rocz. śmierci od żony i córek.

Sobota – 27. 02.
6.3o
+ Kazimierza Zachary z ok. imienin.
+ Marii Smoleń, Władysława męża.
+ Romana Hojnowskiego z ok. imienin.
+ Marka Żurka.
+ Zbigniewa Borowiec od kuzynki Joli z rodziną.

17.oo
+ Romana Wody z ok. imienin od siostry.

Niedziela – 28. 02.
6.3o
+ Heleny Żurek z ok. imienin, Władysława męża.

8.oo
+ Zdzisława Wójcika – 11 rocz. śmierci od żony z rodziną.
+ Stanisława Kargola – greg. (21) – odprawia ks. Michał Gogul na Watykanie.

9.3o
+ Romana Rogozińskiego z ok. imienin od rodziny Brzezińskich.
+ Teresy Rutka – 1 rocz. śmierci, Józefa męża od córki Bernadety z rodziną.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. Ryszarda Kozińskiego z ok 43 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od żony i dzieci.
+ Tadeusza Lis – 2 rocz. śmierci od żony.

15.3o
W int. Kazimiery i Eugeniusza Pasula– 48 rocz. SM., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. sprawowane poza parafią za śp.: Stanisława Kargola, Benignę Wójcik, Wacława Mamicę, Małgorzatę Koczwara, Wiesława Słupskiego, Barbarę Jachta, Marię Zdunek.


Intencje Mszy Świętych: 15 – 21 luty 2021r.

Poniedziałek– 15. 02.
8.oo
+ Zofii Borowiec – 30 dzień po śmierci od córek.
+ Adama Pamuły – 20 rocz. śmierci, Władysławy żony, zmarłych rodziców.
+ Jadwigi Cierniak od chrześnicy Grażyny z rodziną.
+ Jadwigi Cierniak od chrześnicy Grażyny z rodziną.

17.oo
O łaskę zdrowia dla Alicji.
O bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w N. Roku dla sióstr z Róży św. Agnieszki i ich rodzin (zel. Krystyna Sarlej).
+ Romana i Stanisława Latocha, Anny siostry – rocz. śmierci.
+ Stanisława Kargola – greg. (8) – odprawia ks. Michał Gogul na Watykanie.

Wtorek – 16. 02.
8.oo
O bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w N. Roku dla dzieci i wnuków od Teresy i Stanisława Matulskich.
+ Za zmarłych braci z Róży św. Piotra Apostoła (zel. Ignacy Koczwara).
+ Jadwigi Cierniak od siostry Elżbiety.
+ Jadwigi Cierniak od syna Pawła z rodziną.
+ Jadwigi Cierniak od córki Małgorzaty i wnuczki Patrycji.

17.oo
+ Jacka Grocholskiego z ok. imienin.

Środa – 17. 02.
6.3o
+ Julii Broszkiewicz, Jana męża, Antoniego syna – rocz. śmierci.
+ Jadwigi Cierniak od córki Bożeny z mężem.
+ Józefa Gładkiego od Teresy i Wiesława Legutko.

8.oo
+ Jana Niedojadło – 1 rocz. śmierci od żony, dzieci, wnuków i prawnuczki.

9.3o
O bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w N. Roku dla sióstr z Roży św. Jana Pawła II i ich rodzin (zel. Maria Paprocka).

11.oo
O bł. Boże w N. Roku, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne dla sióstr z Roży św. Kingi i ich rodzin (zel. Irena Sikora).

17.oo
+ Kazimiery Bujak – 13 rocz. śmierci od wnuczki Moniki z dziećmi.
+ Bolesława Pasuli, synów: Jerzego i Józefa.

Czwartek – 18. 02.
6.3o
W int. Czesława Pikulskiego, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Józefa Gładkiego od córki Beaty z mężem.
+ Józefa Gładkiego od Anny i Adama Turaj z rodziną.
+ Józefa Gładkiego od Bernadety i Mariana Zalewskich.
+ Józefa Gładkiego od Patrycji i Józefa Siepierowskich.

17.oo
+ Jana i Marii Dąbrowa – rocz. śmierci.

Piątek – 19. 02.
6.3o
+ Stefana Przybyło – rocz. śmierci.
+ Józefa Gładkiego od córki Beaty z rodziną.
+ Józefa Gładkiego od wnuka Tomka z żoną.
+ Józefa Gładkiego od Danuty i Jana Latocha.
16.oo
+ Tadeusza Olchawy, brata Romana.
17.3o
+ Danuty Pamuła – 8 rocz. śmierci, córki Agnieszki oraz zm. rodziców: Anny i Józefa Gaczoł.

Sobota – 20. 02.
6.3o
O szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia dla pewnej osoby.
+ Józefy Franczak od męża Stanisława.
+ Józefa Gładkiego od żony Heleny.
+ Józefa Gładkiego od wnuczek Kasi i Joasi.

17.oo
+ Kazimierza Kargul – 16 rocz. śmierci od córki Marii z rodziną oraz Stanisława Stępaka – 10 rocz. śmierci od żony Józefy i syna Zbigniewa z rodziną.
+ Kazimierza Bujaka od przyjaciół córek: Janiny i Anny ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji – oddział w Krakowie.

Niedziela – 21. 02.
6.3o
+ Wiktorii i Jana Zachara, córki Emilii, wnuka Zbigniewa.

8.oo
W int. Barbary Libuda 80 ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dal. życiu.
+ Stanisława Kargola – greg. (14)

9.3o
+ Michała Wąsik – 33 rocz. śmierci, Magdaleny żony, Stanisława syna.
+ Edwiny Borowiec – 4 rocz. śmierci.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. Józefa Styrny z ok 80 ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. Józefa i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od córki.
W int. sióstr z Róży św. Marty z Łęk i ich rodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w N. Roku (zel. Zofia Olczak).

15.3o
+ Józefa Płachety, Genowefy żony.


Intencje Mszy Świętych: 01 – 07 styczeń 2021r.

Poniedziałek–1. 02.
6.3o
+ Heleny Franczak, Ferdynanda męża, Wacława syna.
+ Romana Urbańskiego.
+ Józefa Godek z ok. Dnia Dziadka od wnuczek: Patrycji, Izabeli i Nikoli z rodzicami.
+ Kazimierza Legutko od córki Pauliny z rodziną.
+ Kazimierza Legutko od córki Pauliny z rodziną.

17.oo
W int. Klaudii w 18 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, światło Ducha Świętego oraz łaski potrzebne w dorosłym życiu od rodziców i brata.
+ Józefy Widlak – greg. (29)

Wtorek – 2. 02.
6.3o
+ Marii Bant w dniu imienin.
+ Marii Kłusek z ok. Dnia Babci od wnuka Dominika.

8.oo
+ Józefy Widlak – greg. (30).
+ Barbary Dąbrowa od pracowników Ochrony Fabryki Czekolady „Wawel”.

9.3o
W int. Barbary, Kamila i Natalki Bolechała, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i łaski potrzebne w N. Roku.
+ Kazimierza Legutko z ok. Dnia Dziadka od wnuka Konrada.

11.oo
W int. Romana Hapek – o powrót do zdrowia.
W int. Panu Bogu wiadomej.

17.oo
W podziękowaniu za szczęśliwie przebytą operację, z prośbą o powrót do pełni zdrowia i sił dla Genowefy Kawula, opiekę MB, bł. Boże i łaski potrzebne w Nowym Roku.
+ Józefy Brzyk – 65 rocz. śmierci.

Środa – 3. 02.
6.3o
+ Wacława Franczaka i jego zm. rodziców.
+ Tadeusza Pagacza – 26 rocz. śmierci.
+ Kazimierza Pacury.
+ Kazimierza Legutko od córki Grażyny z mężem.
+ Kazimierza Legutko od córki Grażyny z mężem.

17.oo
+ Józefy Pasierb w rocz. urodzin od Ireny, Joanny i Jerzego Pasierbów.

Czwartek– 4. 02.
6.3o
W int. Bogumiły Cyran z ok. Dnia Babci, urodzin i imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od wnuków: Błażeja i Macieja wraz z rodzicami.
+ Za zmarłych z rodziny Dąbrowów i Matulskich.
+ Marii Kózka z ok. Dnia Babci od wnuczki Eweliny z mężem Jarosławem i dziećmi: Emilką i Jasiem.
+ Marii Kłusek od wnuka Tomasza i Sebastiana.

17.oo
+ Jerzego Brożek od Agnieszki i Piotra Woźniaków.
+ Kazimierza Legutko od szwagra Czesława.

Piątek – 5. 02.
6.3o
+ Krzysztofa Reczka – 30 dzień po śmierci od rodziny Żurków.
+ Kazimierza Legutko od Zbigniewa, Krzysztofa, Wiesława, Alicji, Elżbiety, Joanny i ich rodzin.
+ Kazimierza Legutko od wnuków Justyny i Jarka z rodzinami.
+ Kazimierza Legutko od syna Marka z rodziną.
+ Kazimierza Legutko od syna Marka z rodziną.

17.oo
W podziękowaniu za szczęśliwie przebytą operację, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w Nowym Roku dla Łucji.

Sobota – 6. 02.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
W int. Piotra z ok. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa oraz łaski potrzebne w dal. życiu.
W podziękowaniu za łaski St. Roku, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w Nowym Roku dla pewnej rodziny.
+ Marii Kłusek od Ewy Kłusek z rodziną.

17.oo
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Kazimierza Legutko od chrześniaka Emila z rodziną.

Niedziela – 7. 02.
6.3o
+ Władysławy Kozioł – rocz. śmierci.

8.oo
+ Jana Żurka – 15 rocz. śmierci, Stefanii żony.

9.3o
+ Jana Bolka – 30 rocz. śmierci, Wiktorii żony – 14 rocz. śmierci.
+ Stanisława Wąsika – 3 rocz. śmierci od żony z dziećmi.
W intencji Parafian.

11.oo
+ Elżbiety Gibała – 2 rocz. śmierci od męża i dzieci.
+ Bogumiły Hazik – 2 rocz. śmierci od syna z żoną i wnukiem.

15.3o
W int. Krzysztofa o łaski Panu Bogu wiadome.
+ Kazimierza Bujaka – 30 dzień po śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. sprawowane poza parafią za +Stanisława Stępaka (do 5.02), a od 1.02 za: +Benignę Wójcik, +Wacława Mamicę, +Małgorzatę Koczwara; +Wiesława Słupskiego, +Barbarę Jachta, +Marię Zdunek oraz Msze pogrzebowe za +Józefę Pasierb (3-10.02), +Elżbietę Gibała (do 17.02), +Leokadię Wróblewską (1-22.02).


Poniedziałek – 25. 01.
6.3o
W int. Panu Bogu wiadomej.
+ Edwarda Mularza, zmarłych rodziców: Salomei i Stanisława.
+ Edwarda Mularza – 41 rocz. śmierci, Aurelii żony.
+ Stanisława Nalepy od siostry Teresy wraz z mężem Romanem.
+ Stanisława Nalepy od siostry Teresy wraz z mężem Romanem.

17.oo
+ Marii Sarlej – 1 rocz. śmierci, Stanisława męża.
+ Józefy Widlak – greg. (22)

Wtorek – 26. 01.
6.3o
W int. ks. Jana Lorka w dniu urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i kapłańskim posługiwaniu od wdzięcznej rodziny.
+ Stanisławy Mróz – rocz. śmierci, Stanisława męża i syna Stanisława.
+ Edwarda Filipowskiego i jego zmarłych rodziców.
+ Stanisława Nalepy od rodziny Pałka i Pabian.
+ Stanisława Nalepy od rodziny Stanisława Legutko z żoną Danutą z Jadownik.

17.oo
+ Henryki Urbaś – 8 rocz. śmierci, Tadeusza męża.
+ Józefy Widlak – greg. (23)

Środa – 27. 01.
6.3o
W int. pewnej rodziny i ich dzieci, o bł. Boże, światło i pomoc Ducha Świętego w nauce.
+ Antoniny Oleksy od znajomych.
+ Edwarda Mularza – 41 rocz. śmierci, Aurelii żony.
+ Stanisława Nalepy od siostry Teresy wraz z mężem Romanem.

17.oo
+Jana Hawrysia od sąsiadów Cyranów i Jankowskich.
+ Jana Baniaka, Zofii żony – rocz. śmierci.
+ Józefy Widlak – greg. (24)

Czwartek – 28. 01.
6.3o
+ Za zmarłe Babcie i Dziadków oraz Prababcie i Pradziadków od wnucząt.
+ Czesława Leks – 23 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Stanisława Nalepy od Julity z rodziną.

17.oo
+ Jana i Franciszki Hachaj z ok. Dnia Babci i Dziadka od prawnuków Igora i Damiana.
+ Józefy Widlak – greg. (25)
+ Stefanii Kania – 10 rocz. śmierci, Wiktora męża oraz ich zmarłych rodziców.

Piątek – 29. 01.
6.3o
W int. Marii i Stanisława oraz Łucji z ok. Dnia Babci i Dziadka, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Jana Kozińskiego – rocz. śmierci od syna, synowej i wnuków.
+ Stanisława Nalepy od rodziny Bujaków ze Sterkowca.
+ Stanisława Nalepy od sąsiada Marcina Pałki z rodziną.

17.oo
W int. Kazimiery w 74 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od córki Ewy z rodziną.
+ Józefy Widlak – greg. (26)
+ Franciszka Witek z ok. imienin od córki Anny z rodziną.

Sobota – 30. 01.
6.3o
+ Kazimierza Bujaka z ok. Dnia Dziadka od wnuka Jakuba i Marty.
+ Józefa Wolnika – 30 rocz. śmierci, Józefy żony.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Stanisława Nalepy od kuzynki.

17.oo
O bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w Nowym Roku dla rodziny Ewy i Krzysztofa i syna Roberta w 20 rocz. urodzin.
+ Wiktora i Kazimiery Dąbrowa – rocz. śmierci oraz ich zmarłych rodziców od córki Marii z rodziną.
+ Józefy Widlak – greg. (27)

Niedziela – 31. 01.
6.3o
+ Józefy Wilk – 25 rocz. śmierci, Rozalii Szymczak.
+ Józefy Gibała – 16 rocz. śmierci.

8.oo
+ Józefy Widlak – greg. (28)
+ Weroniki Wójcik, Władysława męża i Stanisława syna.

9.3o
+ Alfreda Chmielarza – rocz. śmierci.
W intencjach Parafian

11.oo
W int. Izabeli Żurek w 18 rocz. urodzin, o bł. Boże, światło Ducha Św., zdrowie i łaski potrzebne w dorosłym życiu od rodziców i rodzeństwa.
+ Ryszarda Przybyło – 11 rocz. śmierci.

15.3o
W podziękowaniu za łaski Starego Roku, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w Nowym dla rodziny Bernadety i Jana oraz ich dzieci z rodzinami.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. sprawowane poza Parafią za:
+Barbarę Dąbrowa;
+Stanisława Stępaka;
+Jana Hawrysia;
+Tadeusza Wielgosza;
+Józefę Pasierb

i Msze pogrzebowe za: + Elżbietę Gibała.


Intencje Mszy Świętych: 18 – 24 styczeń 2021r.

Poniedziałek–18.01
6.3o
W int. Józefa o szczęśliwy przebieg leczenia i powrót do zdrowia.
+ Józefa, Stanisława i Kazimierza Krzyściaków.
+ Benigny Wójcik z ok. Dnia Babci od wnuczki Madzi.
+ Wacława Mamicy od rodziny Żurków i chrześniaka Adama.
+ Wacława Mamicy od rodziny Żurków i chrześniaka Adama.

17.oo
+ Małgorzaty Koczwara od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej – rocznik 1983.
+ Józefy Widlak – greg. (15)

Wtorek – 19. 01.
6.3o
+ Janiny Jankowiak zd. Leśniowska zmarłej w Poznaniu.
+ Henryka Grochola w dniu imienin, Magdaleny żony.
+ Henryka i Anny Legutko z ok. imienin
+ Wacława Mamicy od rodziny Żurków i chrześniaka Adama.
+ Wacława Mamicy od rodziny Żurków i chrześniaka Adama.

17.oo
+ Adriana Kumurka – 4 rocz. śmierci, Sandry siostry i Zdzisława dziadka od wujka Mariusza z rodziną.
+ Józefy Widlak – greg. (16)

Środa – 20. 01.
6.3o
W int. ks. Józefa Pyrek, o powrót do zdrowia, opiekę MB i św. St-wa od kuzynki Kazimiery.
+ Leokadii Wróblewskiej z ok. Dnia Babci od wnuka Sławka.
+ Wacława Mamicy z ok. Dnia Dziadka od prawnuków: Wiktorii, Stasia i Jakuba.
+ Stanisława Nalepy od Ilony i Michała.

17.oo
+ Barbary i Mariana Jachta, Stanisława Stanuch z ok. Dnia Babci i Dziadka od wnuczki Ani.
+ Lesława Święch – 3 rocz. śmierci.
+ Józefy Widlak – greg. (17)

Czwartek– 21. 01.
6.3o
+ Pawła Gurgul z ok. Dnia Dziadka od córki Elżbiety i wnuków: Karoliny, Radosława i Barbary.
+ Zofii Pikulskiej z ok. Dnia Babci od wnuczki Magdaleny.
+ Marii Białek z ok. Dnia Babci od wnuczki Angeliki.
+ Wacława Mamicy od rodziny Żurków i chrześniaka Adama.

17.oo
W int. ks. Józefa Pyrek, o powrót do zdrowia, opiekę MB i św. St-wa od siostry Zofii.
+ Józefy Widlak – greg. (18)
+ Teresy Rutka z ok. Dnia Babci od prawnucząt: Ani, Piotra i Julki.

Piątek – 22. 01.
6.3o
+ Józefy Majdzińskiej – 14 rocz. śmierci, Stanisława męża i zmarłych z rodziny.
+ Zofii Borowiec – 7 dzień po śmierci od córek.
+ Heleny Kisiel z ok. Dnia Babci od wnuka Damiana z narzeczoną.
+ Stanisława Nalepy od siostry Sabiny.

17.oo
+ Józefy Widlak – greg. (19)
+ Wacława Mamicy z ok. Dnia Dziadka od wnuczki Urszuli z rodziną.
+ Józefy Pasierb z ok. Dnia Babci od wnuka Jacka z rodziną.

Sobota – 23. 01.
6.3o
W int. ks. Jana Lorka z ok. urodzin, w podziękowaniu za modlitewne wsparcie w trudnych chwilach życia, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i św. Jana Pawła II w dalszym życiu.
+ Edwarda Mularza – rocz. śmierci, Aurelii żony.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Wacława Mamicy od rodziny Żurków i chrześniaka Adama.

17.oo
W int. Aleksandry i Leny – 5 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Herminy Teodorowskiej – 8 rocz. śmierci, Stefana męża.
+ Józefy Widlak – greg. (20)

Niedziela – 24. 01.
6.3o
W int. Marii i Ryszarda – 44 rocz. ślubu, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od dzieci.

8.oo
+ Anity Bratek od taty Józefa Bratek.
+ Andrzeja Wilkosz – 7 rocz. śmierci od rodziny.

9.3o
+ Józefy Widlak – greg. (21)
+ Zofii i Romana Niedojadło z ok. Dnia Babci i Dziadka od wnuków: Łukasza i Teresy z mężem.
W intencjach Parafian

11.oo
+ Stanisława i Marii Chruściel, Józefy córki, Bronisława zięcia, Marii córki, Stanisława syna, Stanisława wnuka od córki.
+ Jana Góry – 1 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

14.oo
O bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w Nowym Roku, opiekę MB i św. St-wa dla mieszkańców Wokowic i ich rodzin.

15.3o
+ Cecylii Zachara – 3 rocz. śmierci od męża i córki z rodziną.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. sprawowane poza Parafią za:
+Barbarę Dąbrowa;
+Stanisława Stępaka;
+Jana Hawrysia;
+Tadeusza Wielgosza;
+Józefę Pasierb
i Msze pogrzebowe za + Elżbietę Gibała.


Intencje Mszy Świętych: 11– 17 styczeń 2021r.

Poniedziałek–11.01
6.3o
+ Stanisława Chalcarza od rodziny Piekarczyków z Mielca (2).
+ Salomei i Józefa Chudybów od córki, zięcia i wnuków.
+ Anny Stój od Joanny Kozłowskiej z mamą.
+ Heleny Kisiel od wnuczki Angeliki z mężem Tomaszem i córką Wiktorią.

17.oo
W int. Sebastiana – rocz. chrztu św., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dal. życiu od rodziców.
+ Józefy Widlak – greg.(8)
+ Włodzimierza Cieślik i zm. rodziców: Genowefy i Stanisława od córki Joanny z rodziną – (poza).

Wtorek – 12. 01.
6.3o
+ Marii Chruściel od Stanisława Chruściela i Cecylii Magiera.
+ Stanisława Chalcarza od rodziny Piekarczyków z Mielca (3).
+ Eugenii i Józefa Żurek, Janiny córki i Józefa zięcia.
+ Heleny Kisiel od córki Grażyny z mężem.

17.oo
W int. Zuzanny – rocz. chrztu św., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dal. życiu od rodziców.
+ Józefy Widlak – greg. (9)
W int. Cecylii Szatkowskiej z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w Nowym Roku od córki Joanny z rodziną – (poza).

Środa – 13. 01.
6.3o
+ Sebastiana Kozińskiego z ok. imienin od rodziców i rodzeństwa.
+ Stanisława Płanety – 15 rocz. śmierci od rodziny.
+ Stanisława Chalcarza od uczestników pogrzebu.
+ Heleny Kisiel od córki Józefy z mężem.

17.oo
+ Wiktorii i Franciszka Pawlik – rocz. śmierci od córki Zofii z rodziną.
+ Józefy Widlak – greg. (10)
+ Stanisława Urbaś – 30 dzień po śmierci od synów z rodzinami – (poza).

Czwartek– 14. 01.
6.3o
+ Tadeusza Czosnek od koleżanek i kolegów córki Joanny z Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.
O uzdrowienie ciężko chorego syna Romana Hapek od rodziców.
+ Heleny Kisiel od wnuczki Patrycji z mężem i synem Szymonem.
+ Heleny Kisiel od wnuka Grzegorza z żoną i dziećmi.

17.oo
+ Heleny Koczwara – 4rocz. śmierci, zm. rodziców: Marii i Władysława Ciemięga.
+ Józefy Widlak – greg. (11)
+ Mariana Pasierb – 1 rocz. śmierci od żony z rodziną – (poza).

Piątek –15. 01.
6.3o
+ Michała Lewandowskiego – rocz. urodzin od chrześnicy Marty z rodziną.
+ Zofii Jastrzębskiej – rocz. urodzin od sąsiadów
+ Stanisława Dudek od koleżanek i kolegów z Technikum Chemicznego w Mościcach.
+ Heleny Kisiel od syna Stefana z żoną.

17.oo
+ Elżbiety Brzyk – 3 rocz. śmierci, Jana męża od córki z rodziną.
+ Józefy Widlak – greg. (12)
+ Kazimierza Bujaka – 30 dzień po śmierci od żony i dzieci z rodzinami – (poza).

Sobota – 16. 01.
6.3o
W int. Barbary i Krzysztofa Brzezińskich – 30 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od dzieci.
+ Stanisława Halika – 1 rocz. śmierci od żony.
+ Stanisławy Pleskot – 3 rocz. śmierci.
+ Heleny Kisiel od Haliny i Czesława Szuba z Jodłówki.

17.oo
+ Zyty Turlej – 30 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Józefy Widlak – greg. (13)
+ Włodzimierza Żurka w dniu imienin od żony i dzieci – (poza).

Niedziela – 17. 01.
6.3o
O uzdrowienie z choroby, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dal. życiu dla pewnej osoby.

8.oo
O bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w Nowym Roku, opiekę MB i św. St-wa dla Sióstr z Róży św. Doroty (zel. Maria Rudnik).
+ Anity Bratek od Józefa i Agnieszki Bratek z rodziną.

9.3o
+ Józefy Widlak – greg. (14)
+ Tadeusza Czosnek od Anny i Stanisława Leśniak z Jasła.
W intencji Parafian.

11.oo
+ Czesławy Pupa – 2 rocz. śmierci, Mieczysława męża od córki Elżbiety z rodziną.
+ Zofii i Józefa Pagaczów – rocz. śmierci i Józefa Tryba.

14.oo
O bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w Nowym Roku, opiekę MB i św. St-wa dla mieszkańców Przyborowa i ich rodzin.

15.3o
+ Józefa i Marii Styrna, synów: Stanisława i Józefa od córki z rodziną.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz oraz księża przebywający na feriach, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza parafią.
Ponadto poza parafią sprawowane są Msze św. greg. za:
+ Tadeusza Wielgosza,
+ Jana Hawrysia,
+ Barbary Dąbrowa,
+ Stanisława Stępaka,
+ Józefy Pasierb
oraz Msze św. pogrzebowe za + Elżbiety Gibała.


Intencje Mszy Świętych: 4 – 10 styczeń 2021r.

Poniedziałek– 4. 01.
6.3o
W int. Artura Tybona – 18 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski na dorosłe życie od rodziców, rodzeństwa i babci.
+ Józefa Flądro – 5 rocz. śmierci.
+ Hieronima Kądziołki od bratanka Stanisława z żoną i rodziną.
+ Hieronima Kądziołki od Anny i Mariusza Dominik.

17.oo
+ Marii Chruściel od siostrzeńca Romana z rodziną.
+ Józefy Widlak – greg. (2)
+ Elżbiety Gibała – rocz. urodzin od koleżanek: Zuzanny, Marii i Agnieszki.

Wtorek – 5. 01.
6.3o
+ Tadeusza Czosnek od koleżanek i kolegów córki Joanny z Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.
+ Stanisława Żurka, zm. rodziców: Eugenii i Józefa.
+ Hieronima Kądziołki od rodziny Kaniów.
+ Hieronima Kądziołki od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Józefy Widlak – greg. (3) + Zofii i Stanisława Woda – 20 rocz. śmierci.
+ Bogusławy Brzezińskiej.

Środa – 6. 01.
6.3o
+ Józefa Hojnowskiego – rocz. śmierci, Zofii żony.

8.oo
+ Romana Paprockiego – 5 rocz. śmierci.
+ Benigny Wójcik od bratanka Marka.

9.3o
+ Józefy Widlak – greg. (4) + Michała Król od rodziny.

11.oo
+ Marii Styrna – 3 rocz. śmierci od męża i córki.
+ Cypriana Turlej – 27 rocz. śmierci.

14.oo
O bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w Nowym Roku, opiekę MB i św. St-wa dla mieszkańców Sterkowca i ich rodzin.

15.3o
+ Stanisława Białek – 10 rocz. śmierci, Marii żony.

Czwartek – 7. 01.
6.3o
W int. Stanisława Kozińskiego – 48 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od rodziców i rodzeństwa.
+ Czesława Urbańskiego – 5 rocz. śmierci.
+ Benigny Wójcik od brata Jana z żoną.
+ Benigny Wójcik od brata Jana z żoną.
+ Benigny Wójcik od chrześniaka Jerzego.

17.oo.
+ Józefa Godek – 30 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Józefy Widlak – greg. (5)

Piątek – 8. 01.
6.3o
+ Stanisławy Filipowskiej – 10 rocz. śmierci, Stanisława męża, Jana i Stanisława synów.
+ Stanisława Urbańskiego – 5 rocz. śmierci.
+ Heleny Kisiel – rocz. urodzin od syna Stanisława z rodziną.

17.oo
+ Zofii Jazgar od bratanka Dariusza z rodziną.
+ Józefy Widlak – greg. (6)
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Benigny Wójcik od uczniów klasy II z Łęk wraz z rodzicami.

Sobota – 9. 01.
6.3o
W int. Ryszarda i Teresy, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od syna z rodziną.
+ Jana Bant – 37 rocz. śmierci, Marii żony, Bronisława syna.
+ Małgorzaty Koczwara od Anny i Stanisława Reczek.
+ Heleny Kisiel od Andrzeja Wielgosza z rodziną
+ Benigny Wójcik od bratanicy Joanny z rodziną.

17.oo
+ Józefy Widlak – greg. (7)
+ Genowefy i Jana, syna Jana.

Niedziela – 10. 01.
6.3o
+ Stanisława Fikus, Michaliny żony, Marii córki, Franciszka syna, Stanisławy córki od syna Romana.

8.oo
+ Emilii Piech – 9 rocz. śmierci.
+ Józefy Widlak – greg. (8)

9.3o
+ Jana Hawrysia od klubu sportowego Iskra-Łęki.
W intencjach Parafian

11.oo
W int. Janusza Bujaka – rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od żony i dzieci.

14.oo
O Boże błog. zdr. potrzebne łaski op. MB i św. St-wa w N. Roku, dla mieszkańców Łęk i ich rodzin.

15.3o
+ Stefanii Żurek – 1 rocz. śmierci od córki z rodziną.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz oraz księża Wikariusze przebywający na feriach, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Greg.:
w Rzymie
+ Barbary Dąbrowa (do 30.01);
+ Stanisława Stępaka (do 4.02);
w Kazachstanie
+Jana Hawrysia (do 31.01);
ks. Adam Pasierb w Sosnowcu
+ Tadeusza Wielgosza (od 3.01),
w Jerozolimie:
+Józefy Pasierb (do 30.01).
+ Elżbiety Gibała (do 17.02. Msze św. pogrzebowe).


Intencje Mszy Świętych: 28.12.2020 – 3.01. 2021r.

Poniedziałek – 28.12
6.3o
+ Józefa Wróblewskiego, Kazimiery żony oraz ich zmarłych rodziców od córki z rodziną.
+ Aurelii Mularz – 9 rocz. śmierci, Edwarda męża.
+ Władysława Franczaka od Zbigniewa Żurka.
+ Stanisława Chalera – rocz. śmierci.
+ Michała Lewandowskiego od Krystyny Lechowicz.

17.oo
+ Salomei Pasula – 25 rocz. śmierci i jej rodziców: Anieli i Jana Pluskwa od dzieci.

Wtorek – 29. 12.
6.3o
+ Aurelii Mularz – 9 rocz. śmierci, zmarłych rodziców: Józefy i Adama.
+ Józefa Latochy – 22 rocz. śmierci, Marii żony – 12 rocz. śmierci.
+ Genowefy Borowiec, Wojciecha męża – 42 rocz. śmierci.
+ Michała Lewandowskiego od Romana Kopacz.

17.oo
+ Stanisława Urbańskiego – 51 rocz. śmierci, Marii żony.
+ Małgorzaty Czarnik – 4 rocz. śmierci, zmarłych rodziców: Marii i Józefa Latocha.

Środa – 30. 12.
6.3o
+ Patryka Czachora – 2 rocz. śmierci od rodziców i rodzeństwa.
+ Eugeniusza Bryg z ok. imienin od żony z rodziną.
+ Rozalii i Józefa Niecieckich – rocz. śmierci.
+ Michała Lewandowskiego od bratanka Marka z rodziną.
+ Michała Lewandowskiego od Romana Kopacz.

17.oo
+ Stanisława Szuby od córki Wandy z rodziną.

Czwartek – 31. 12.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała – 3 rocz. śmierci od męża i syna.
+ Stanisława Zdunek – rocz. śmierci, Marii żony od syna Stanisława.
+ Michała Lewandowskiego od Renaty i Kazimierza Kalarus.
+ Michała Lewandowskiego od Piotra z rodziną.

16.oo
W int. s. Agaty Kozińskiej – 50 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa, światło Ducha Świętego i łaski na dalsze życie przez przyczynę MB., św. St-wa i św. Agaty od brata z rodziną.
+ Józefa Urbańskiego – 5 rocz. śmierci.
+ Genowefy Ciuruś – 33 rocz. śmierci, Cypriana męża, Zofii córki.

Piątek – 1.01.2021.
6.3o
+ Antoniego i Józefy Kądziołka, Stanisława syna – rocz. śmierci.

8.oo
+ Mieczysława i Joanny Książek oraz zmarłe rodzeństwo Mieczysława.

9.3o
+ Zofii Pikulskiej od właścicieli i pracowników Firmy Bujak-Bus.

11.oo
+ Karoliny i Jana Legutko – rocz. śmierci od synowej Zofii.
W intencji Parafian.

14.oo
O bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w Nowym Roku, opiekę MB i św. St-wa dla mieszkańców Szczepanowa i ich rodzin.

15.3o
+ Mieczysława Reczka w dniu imienin.

Sobota – 2. 01.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Stanisława Dudek (m) w dniu urodzin – od siostry Lucyny z rodziną.
+ Stanisława Gładysza i jego zmarłych rodziców.
+ Michała Lewandowskiego od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Melanii Flądro, Władysława męża.
+ Roberta Fugat – 3 rocz. śmierci.
+ Jana Hawrysia – greg. (1)

Niedziela – 3. 01.
6.3o
+ Mariana Potaczek – 11 rocz. śmierci od żony i dzieci.

8.oo
+ Genowefy Urbańskiej w dniu imienin.
+ Anity Bratek od Marii i Janusza Bratek z rodziną.

9.3o
+ Heleny Smulskiej – 25 rocz. śmierci, Stanisława męża i Stanisława syna od córki Marii.
+ Tadeusza Wielgosza – greg. (1)

11.oo
W int. Lenki Kozińskiej – 2 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski na dalsze życie od rodziców, rodzeństwa i dziadków.
+ Józefy Widlak – greg. (1)
W intencjach Parafian.

14.oo
O bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w Nowym Roku, opiekę MB i św. St-wa dla mieszkańców Mokrzysk i ich rodzin.

15.3o
+ Jana Pudło – 12 rocz. śmierci, Józefy żony od córki z rodziną.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.
Msze greg. poza parafią: do 30.12. za: + Tadeusza Czosnek, + Adama Łuszcza, + Elżbietę Gibała; od 2.01. za + Jana Hawrysia (odprawia ks. Dariusz Buras); od 3.01 za + Tadeusza Wielgosza (odprawia ks. Antoni Góra).


Intencje Mszy Świętych: 21 – 27. 12. 2020 R.

Poniedziałek – 21.12
6.3o
+ Stanisława Urbaś – 7 dzień po śmierci od żony.
+ Stanisława Budyna od wujka Władysława Sarleja.
+ Stanisława Chalcarza od rodziny Piekarczyków z Mielca.
+ Kazimierza Żurka.

17.oo
+ Renaty Chudyba – 36 rocz. śmierci, zmarłych dziadków.
+ Władysława Tomasika, żony Marii.

Wtorek – 22. 12.
6.3o
+ Marii Kołodziej – 30 dzień po śmierci od syna Stanisława z rodziną.
+ Józefy Franczak – rocz. urodzin od męża Stanisława.
+ Wandy Szczęch – 5 rocz. śmierci od męża.
+ Józefy Klimczewskiej od znajomych.
+ Jerzego Kiełbasa od rodziny Hojnowskich.

17.oo
+ Jana Świerczek – 36 rocz. śmierci, Eleonory żony – ich zmarłych rodziców.

Środa – 23. 12.
6.3o
+ Zyty Turlej – 7 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Wiktorii i Władysława Potępa od syna.
+ Władysława Tomasika – 10 rocz. śmierci, Marii żony od syna Kazimierza.
+ Jana Kurasa – 33 rocz. śmierci, Marii żony – ich zmarłych rodziców.
+ Jerzego Kiełbasa od siostry Grażyny z mężem i dziećmi.

17.oo
W int. Zofii Cieśla – 80 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa, oraz łaski na dalsze życie.
+ Teresy Pacura w rocz. urodzin od Haliny i Józefa Woda z dziećmi.

Czwartek – 24. 12.
6.3o
+ Stanisława Pikulskiego – 47 rocz. śmierci, Zofii żony od syna Stanisława z rodziną.
+ Janiny i Stanisława Sitko, syna Stanisława; Teofili i Edwarda Bolek, syna Stanisława.
+ Adama Łuszcza w dniu imienin od żony i dzieci.
+ Adama Pamuły w dniu imienin od żony.
+ Jerzego Kiełbasa od siostry Rozalii z rodziną.
+ Jerzego Kiełbasa od sąsiadów Ewy i Jana Majdzińskich.

24.oo
+ Władysława Pasiut – 56 rocz. śmierci.
+ Mateusza Żak, Benigny Grochola.
+ Wojciecha i Jakuba Siciarz, Józefy i Stanisława Furman.
+ Zygmunta Koczwary, rodziców: Józefa i Anny, Kazimierza brata, Emilii i Władysława Wojciechowskich.

Piątek – 25. 12.
6.3o
+ Krystyny i Augustyna Prokop.

8.oo
+ Jakuba Woźniaka – 12 rocz. śmierci, Ireny żony od syna z rodziną.
+ Marii Sarlej.

9.3o
+ Heleny Żurek – 11 rocz. śmierci od córki z rodziną.
+ Wiktora Błaszczyk – 7 rocz. śmierci.

11.oo
W int. Beaty i Stanisława Kisiel – 25 rocz. SM, o bł. Boże, zdr., opiekę MB i św. St-wa, łaski w dal. życiu.
+ Zofii i Juliana Zając.
W intencjach Parafian.

15.3o
+ Franciszka Witek z ok. urodzin od córki Anny z rodzinną.

Sobota – 26. 12.
6.3o
W int. Zofii i Józefa Knap – 50 rocz. SM, o bł. Boże, zdr., opiekę MB, św. St-wa i łaski od dzieci i wnuków.
W int. Zofii i Józefa Knap – 50 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i łaski na dalsze życie.

8.oo
+ Franciszki Hachaj – 9 rocz. śmierci od córki z rodziną.
+ Barbary Dąbrowa – 30 dzień po śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Jerzego Kiełbasa od rodziny Tybonów.

9.3o
W int. Bożeny i Ryszarda Wójcik – 45 rocz. SM, o bł. Boże, zdr., opiekę MB i św. St-wa od dzieci z rodzinami.
W int. Agnieszki i Aleksandra – 30 rocz. SM, o bł. Boże, zdr., opiekę MB, św. St-wa i łaski na dalsze życie.

11.oo
W int. Barbary i Jarosława Stanisz, Jolanty i Stanisława Sarlej z rodzinami, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB, św. St-wa i łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Stanisława – 10 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

15.3o
W int. Daniela – 40 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dal. życiu.

Niedziela – 27. 12.
6.3o
W podziękowaniu za łaski kończącego się roku, z prośbą o zdrowie i bł. Boże w nadchodzącym.
+ Mariana Moryca – 5 rocz. śmierci, jego rodziców: Anny i Longina od żony.

8.oo
+ Heleny i Karola Dubiel – rocz. śmierci.
+ Marii i Józefa Latocha – rocz. śmierci od dzieci rodzinami.

9.3o
+ Marii i Józefa Latochów – rocz. śmierci od dzieci.

11.oo
+ Krzysztofa Nowaka w dniu urodzin od rodziców.
W intencjach Parafian.

15.3o
+ Marii Legutko – 17 rocz. śmierci, Franciszka męża oraz zmarłych z ich rodzin.
+ Anny Stój – 30 dzień po śmierci od córek z rodzinami.


Intencje Mszy Świętych: 14 – 20. 12. 2020 R.

Poniedziałek – 14.12.
6.3o
+ Józefa Godek – 7 dzień po śmierci od żony.
+ Patryka Czachora od rodziców i rodzeństwa.
+ Kazimierza Żurka – 30 dzień po śmierci od córek.
+ Marii Burzyńskiej od chrześnicy Wioletty.

17.oo
+ Stanisława Stępaka – 30 dzień po śmierci od żony Aleksandry i dzieci z rodzinami.
+ Alfreda Przybyło w dniu imienin od żony i dzieci z rodzinami.

Wtorek – 15. 12.
6.3o
+ Edwarda i Anieli Kloc.
+ Melanii Żurek, Józefa męża – 47 rocz. śmierci.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Marii Burzyńskiej od chrześnicy Barbary z rodziną.
+ Marii Burzyńskiej od kuzynki Emilii z rodziną.

17.oo
+ Tadeusza Urbasia – 36 rocz. śmierci, Henryki żony.

Środa – 16. 12.
6.3o
+ Za zmarłych spoczywających na tutejszych cmentarzach, potrzebujące modlitewnej pomocy.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Marii Burzyńskiej od Elżbiety z rodziną z Krakowa.
+ Marii Burzyńskiej od Moniki Stec z rodziną.

17.oo
O szczęśliwy przebieg operacji, powrót do zdrowia dla Aleksandry i opiekę MB od mamy i rodzeństwa.
+ Stanisława Wielgosza – 25 rocz. śmierci, Janiny żony.

Czwartek-17. 12
6.3o
+ Michała Czosnek – rocz. śmierci, Genowefy żony i zm. z rodziny Czosnek od córki Zofii z rodziną.
+ Jana Gałek – 30 dzień po śmierci od bratowej.
+ Kazimierza Żurka.
+ Marii Burzyńskiej od Anny i Kazimierza Lubowieckich z dziećmi.
+ Marii Burzyńskiej od rodziny Muchów.

17.oo.
+ Jacka Gabryś – 6 rocz. śmierci od żony z dziećmi.

Piątek – 18. 12.
6.3o
+ Zofii Jazgar – 30 dzień po śmierci od siostry Krystyny z rodziną.
+ Stanisława Wójcika – 8 rocz. śmierci, Benigny żony od córki z rodziną.
+ Magdaleny Rogóż – 39 rocz. śmierci.
+ Urszuli Gurda – rocz. śmierci.
+ Marii Burzyńskiej od Henryka Zachary z rodziną.
+ Marii Burzyńskiej od uczestników pogrzebu.

17.oo
NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ!

Sobota – 19.12.
6.3o
W int. Józefa Kozińskiego – 36 rocz. ur., o bł. Boże, zdr., opiekę MB i św. St-wa od rodziców i rodzeństwa.
+ Anity Bratek – 30 dzień po śmierci od męża i syna.
+ Stanisława i Zofii Wilk.
+ Jerzego Kiełbasa od Jurka Bogusz z rodziną.

17.oo
+ Tadeusza Fugat – 23 rocz. śmierci, zm. rodziców: Marianny i Bolesława.
+ Janusza Wody – 5 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

Niedziela – 20. 12.
6.3o
+ Stanisławy Dziurzyńskiej – 3 rocz. śmierci od córki z rodziną.

8.oo
+ Marii Gibała – 28 rocz. śmierci, Władysława męża od córki.
+ Heleny Fikus, córki Beaty od męża i synów.

9.3o
W int. Barbary i Andrzeja Duczymińskich – 20 rocz. S.M., o bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w dal. życiu, opiekę MB i św. St-wa.
+ Bogdana Libudy – 11 rocz. śmierci.

11.oo
+ Stanisławy Gzyl – 5 rocz. śmierci, Józefa męża.
W intencjach Parafian

15.3o
+ Władysława Franczaka od ks. Bolesława Jewulskiego.


Intencje Mszy Świętych: 7 – 13. 12. 2020 R.

Poniedziałek – 7. 12
6.3o
W intencji Bogu wiadomej.
+ Stanisława i Michaliny Kania, zm. synów: Stanisława i Kazimierza od Józefa Kania.
+ Stanisława Wielgosza – 4 rocz. śmierci.
+ Marii Dal od siostry Barbary z rodziną.
+ Marii Dal od chrześniaka Marcina Dudek z rodziną.

17.oo
+ Stanisława Pacury – 1 rocz. śmierci od córki Agaty z rodziną.
+ Barbary Dąbrowa z ok. imienin od Elżbiety i Stanisława Polak z rodziną.

Wtorek – 8. 12.
6.3o
+ Józefa i Marii Żurek, Ewy córki i Mariana syna.
+ Stanisława Majdzińskiego – 34 rocz. śmierci, Józefy żony i zmarłych z rodziny.
Poza parafią: + Adama Łuszcza – greg. (7), + Benigny Grochola.

8.oo
+ Anieli Siemieńskiej – 15 rocz. śmierci, Franciszka męża.

9.3o
+ Anny Styrna – 16 rocz. śmierci.

17.oo
+ Marii Zdunek w dniu imienin od sióstr z Róży św. Jana Pawła II (zel. Maria Paprocka).
+ Marii Jach z ok. urodzin i imienin od rodziny Klepackich z Bielska Białej.
+ Barbary Jachta od sióstr z Róży św. Cecylii (zel. Bogusława Brzezińska).
+ Barbary Jachta od sióstr z Róży św. Cecylii (zel. Bogusława Brzezińska).
Poza: + Elżbiety Gibała – greg. (13) + Tadeusza Czosnek – greg. (13), + Marii Kozłowskiej.

Środa – 9. 12.
6.3o
O światło Ducha Świętego i łaskę nawrócenia dla sąsiadów.
+ Leokadii Wróblewskiej w dniu imienin od rodziny Wojdaków z Wokowic.
+ Cypriana i Stanisławy Turlej.
+ Stanisława i Józefy Przybyło.

17.oo
+ Stefanii Kania, Wiktora męża – 32 rocz. śmierci.
+ Małgorzaty Koczwara – 30 dzień po śmierci od siostry i brata z rodziną.
+ Barbary Jachta od Alfredy Moryc.

Czwartek – 10. 12
6.3o
+ Alojzego Radeckiego, Józefy żony – 32 rocz. śmierci.
+ Jadwigi Borowiec.
+ Marii Dal od sąsiadów z ul. Januszowskiej.
+ Marii Dal od sąsiadów z ul. Januszowskiej.

17.oo.
+ Barbary Orlik z ok. imienin i 24 rocz. śmierci od mamy.
+ Wiesława Słupskiego – 30 dzień po śmierci od synów: Tomasza i Macieja z rodziną.

Piątek – 11. 12.
6.3o
+ Bogumiły Leisner – 1 rocz. śmierci, Walerego męża od dzieci.
+ Kazimierza Gadziały – 8 rocz. śmierci od żony i dzieci.
+ Anny Schreiber od sióstr: Marii i Zuzanny.
+ Henryka Cyrana od Marty Jeziorek z rodziną.

17.oo
+ Henryka Przesławskiego – 13 rocz. śmierci od mamy.
+ Barbary Jachta od siostry Heleny z rodziną.

Sobota – 12. 12.
6.3o
O powrót do zdrowia dla Marty Jeziorek, opiekę MB, św. St-wa i łaski potrzebne od wdzięcznej rodziny.
+ Bolesława Pasuli – 35 rocz. śmierci, zm. synów: Jerzego i Józefa.
+ Marii i Władysława Kozioł – rocz. śmierci.

17.oo
+ Aleksandra Kos w dniu imienin od żony.
+ Wiesława Słupskiego z ok. imienin od Nikoli Karaś.
+ Barbary Jachta od siostry Stanisławy z rodziną.

Niedziela – 13. 12.
6.3o
+ Marii Pikulskiej – matki chrzestnej od Heleny.
Poza parafią: + Adama Łuszcza – greg. (7), + Benigny Grochola.

8.oo
+ Stanisława Urbaś – rocz. śmierci, Janiny żony.
+ Krystyny Kőnig – rocz. śmierci.

9.3o
W int. Alfredy Bujak, o bł. Boże, zdrowie i łaski potrzeb w dalszym życiu od syna z rodziną.
W intencjach Parafian
Poza parafią: + Elżbiety Gibała – greg. (13) + Tadeusza Czosnek – greg. (13)

11.oo
+ Alfreda Chmielarza z ok. imienin, Janiny żony.
+ Stanisława Wielgosza – 25 rocz. śmierci, Janiny żony.

15.3o
+ Bronisława Batko – 6 rocz. śmierci, Władysławy żony od synów z rodzinami.

Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią. Do 30 grudnia odprawiane są poza parafią Msze greg. za: + Tadeusza Czosnek, + Adama Łuszcza, + Elżbietę Gibała. Od 7.12 do 9.12. Msze pogrzebowe za + Marię Kozłowską, a od 7 do 18.12 za + Benignę Grochola.


Intencje Mszy Świętych: 23 – 29. 11. 2020 R.

Poniedziałek – 23.11.

6.3o
+ Anny Dubiel – 36 rocz. śm, Józefa męża, Marii Zielińskiej córki, Franciszka syna, Stanisława Szuby zięcia, Małgosi Bernat od córki Józefy z synem, córką i wnukami.
+ Stefana Misina, Marka syna i zm. rodziców: Marii i Jana.
+ Salomei Sarlej, Stanisława syna od syna z rodziną.
+ Olgi Zachara od sąsiadów.
+ Olgi Zachara od sąsiadów.

17.oo
+ Kazimierza Żurka – 7 dzień po śmierci od córek.
+ Bronisławy Legutko – 1 rocz. śmierci od córek z rodzinami.

Wtorek – 24. 11.
6.3o
+ Anny Bodzioch – 4 rocz. śmierci, Ludwika męża, Józefy córki, Wojciecha wnuka.
+ Józefa Dubiel – 30 dzień po śmierci od rodziców.
+ Krzysztofa Dziedzic.
+ Jadwigi Borowiec.
+ Olgi Zachara od sąsiadów.

17.oo
+ Elżbiety Żurek – 14 rocz. śmierci od siostry.

Środa – 25. 11.
6.3o
+ Za zmarłych z rodziny oraz za wszystkich wiernych zmarłych.
+ Mariana Pamuły od koleżanki Danuty Hamielec z Chicago.
+ Jana Gałek – 7 dzień po śmierci od bratowej.
+ Czesława Kułak.
+ Olgi Zachara od rodziny Zacharów z ul. Ludowej.
+ Olgi Zachara od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Krzysztofa Sala – 20 rocz. śmierci, zm. kolegów: Romana, Józefa, Tadeusza i Artura.
+ Marii Sarlej.

Czwartek – 26. 11.
6.3o
+ s. Marii Wincenci Sala – 1 rocz. śmierci, zm. rodziców: Katarzyny i Stanisława.
+ Kazimierza Matys – 15 rocz. śmierci.
+ Stanisława Kargol.

17.oo.
+ Tadeusza Czosnek – 30 dzień po śmierci od siostry Anny z mężem.
+ Anity Bratek – 7 dzień po śmierci od męża i syna.
+ Marii Misina – 10 rocz. śmierci.
+ Barbary Jachta od uczestników pogrzebu. (poza)

Piątek – 27. 11.
6.3o
+ Jana i Heleny Szeląg, Władysława syna oraz ich zm. rodziców.
+ Melanii, Władysława i Stanisława Duda.
+ Zbigniewa Wójcik.

17.oo
+ Franciszka Wielgosza, Ireny żony.
+ Tadeusza Wielgosza – 2 rocz. śmierci od żony z dziećmi.
+ Tadeusza Wielgosza – 2 rocz. śmierci od chrześnika o. Tomasza Dubiela (w Jerozolimie).
+ Barbary Jachta od sióstr z Róży św. Honoraty. (poza)

Sobota – 28. 11.
6.3o
+ Zdzisława Sumara – 20 rocz. śmierci, Ireny żony.
+ Jana Polek – 19 rocz. śmierci.
+ Adama Łuszcza.

17.oo
+ Mieczysława Mroczek – rocz. śmierci, Ireny żony, Lucyny córki.
+ Karoliny Kobyłeckiej, Stanisława męża.
+ Barbary Jachta od Danuty i Stanisława Legutko z Jadownik (poza)

Niedziela – 29. 11.
6.3o
+ Barbary Jachta – rocz. urodzin i z ok. imienin, Mariana męża od córki z rodziną.

8.oo
W int. Ewy i Krzysztofa – 20 rocz. S.M., o zdrowie i łaski potrzebne w dal. życiu oraz bł. Boże w rodzinie.
+ Anieli Trzebskiej – 10 rocz. śmierci.

9.3o
+ Józefa Bant, Genowefy żony, Stanisława syna.
+ Alicji Sęk, zm. rodziców: Genowefy i Józefa oraz zmarłych Teściów.

11.oo
+ Andrzeja Gołąb z ok. imienin od rodziny Brzezińskich.
W intencjach Parafian

15.3o
+ Heleny Bujak – rocz. śmierci, Józefa męża.


Intencje Mszy Świętych: 23 – 29. 11. 2020 R.

Poniedziałek – 23.11.
6.3o
+ Anny Dubiel – 36 rocz. śm, Józefa męża, Marii Zielińskiej córki, Franciszka syna, Stanisława Szuby zięcia, Małgosi Bernat od córki Józefy z synem, córką i wnukami.
+ Stefana Misina, Marka syna i zm. rodziców: Marii i Jana.
+ Salomei Sarlej, Stanisława syna od syna z rodziną.
+ Olgi Zachara od sąsiadów.
+ Olgi Zachara od sąsiadów.

17.oo
+ Kazimierza Żurka – 7 dzień po śmierci od córek.
+ Bronisławy Legutko – 1 rocz. śmierci od córek z rodzinami.

Wtorek – 24. 11.
6.3o
+ Anny Bodzioch – 4 rocz. śmierci, Ludwika męża, Józefy córki, Wojciecha wnuka.
+ Józefa Dubiel – 30 dzień po śmierci od rodziców.
+ Krzysztofa Dziedzic.
+ Jadwigi Borowiec.
+ Olgi Zachara od sąsiadów.

17.oo
+ Elżbiety Żurek – 14 rocz. śmierci od siostry.

Środa – 25. 11.
6.3o
+ Za zmarłych z rodziny oraz za wszystkich wiernych zmarłych.
+ Mariana Pamuły od koleżanki Danuty Hamielec z Chicago.
+ Jana Gałek – 7 dzień po śmierci od bratowej.
+ Czesława Kułak.
+ Olgi Zachara od rodziny Zacharów z ul. Ludowej.
+ Olgi Zachara od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ s. Marii Wincenci Sala – 1 rocz. śmierci, zm. rodziców: Katarzyny i Stanisława.
+ Krzysztofa Sala – 20 rocz. śmierci, zm. kolegów: Romana, Józefa, Tadeusza i Artura.

Czwartek -26. 11.
6.3o
+ Kazimierza Matys – 15 rocz. śmierci.
+ Stanisława Kargol.
+ Marii Dal od córki Anny z mężem i dziećmi.
+ Marii Dal od córki Anny z mężem i dziećmi.

17.oo.
+ Tadeusza Czosnek – 30 dzień po śmierci od siostry Anny z mężem.
+ Anity Bratek – 7 dzień po śmierci od męża i syna.
+ Marii Misina – 10 rocz. śmierci.

Piątek – 27. 11.
6.3o
+ Jana i Heleny Szeląg, Władysława syna oraz ich zm. rodziców.
+ Melanii, Władysława i Stanisława Duda.
+ Zbigniewa Wójcik.
+ Marii Dal od córki Anny z mężem i dziećmi.

17.oo
+ Franciszka Wielgosza, Ireny żony.
+ Tadeusza Wielgosza – 2 rocz. śmierci od żony z dziećmi.
+ Tadeusza Wielgosza – 2 rocz. śmierci od chrześnika o.Tomasza Dubiela (w Jerozolimie).

Sobota – 28. 11.
6.3o
+ Zdzisława Sumara – 20 rocz. śmierci, Ireny żony.
+ Jana Polek – 19 rocz. śmierci.
+ Adama Łuszcza.

17.oo
+ Mieczysława Mroczek – rocz. śmierci, Ireny żony, Lucyny córki.
+ Karoliny Kobyłeckiej, Stanisława męża.
+ Marii Dal od Barbary i Jarosława Stanisz z dziećmi.

Niedziela – 29. 11.
6.3o
+ Barbary Jachta – rocz. urodzin i z ok. imienin, Mariana męża od córki z rodziną.

8.oo
W int. Ewy i Krzysztofa – 20 rocz. S.M., o zdrowie i łaski potrzebne w dal. życiu oraz bł. Boże w rodzinie.
+ Anieli Trzebskiej – 10 rocz. śmierci.

9.3o
+ Józefa Bant, Genowefy żony, Stanisława syna.
+ Alicji Sęk, zm. rodziców: Genowefy i Józefa oraz zmarłych Teściów.

11.oo
+ Andrzeja Gołąb z ok. imienin od rodziny Brzezińskich.
W intencjach Parafian

15.3o
+ Heleny Bujak – rocz. śmierci, Józefa męża.


Intencje Mszy Świętych: 16 – 22. 11. 2020 R.

Poniedziałek – 16.11
6.3o
+ Małgorzaty Koczwara – 7 dzień po śmierci od rodziców.
+ Stanisława Pagacza – 46 rocz. śmierci, Stanisławy żony – 56 rocz. śmierci od córki.
+ Stanisława i Dagmary Kądziołka.
+ Henryka Kubala – rocz. śmierci.
+ Olgi Zachara od Kaniowej.

17.oo
+ Jana Podoby – rocz. urodzin, Marii i Władysława Gibałów, Mariana Pasierb od Józefy.
+ Władysławy Piękosz – 30 dzień po śmierci od syna Józefa z rodziną.

Wtorek – 17. 11
6.3o
+ Antoniny Oleksy – 30 dzień po śmierci od sąsiadów i znajomych.
+ Józefa Lis, Janiny córki od syna z synową.
+ Jana Broszkiewicz, Julii żony
+ Olgi Zachara od Jerzego Zachary z rodziną.

17.oo
+ Anieli i Wojciecha Rybickich od prawnuczki Magdaleny z rodziną.
+ Wiesława Słupskiego – 7 dzień po śmierci od żony.

Środa – 18. 11.
6.3o
+ Stanisława i Stanisławy Kogut, Ryszarda syna, Józefy i Kazimierza Korcyl.
+ Józefy Wolnik – rocz. śmierci, Władysława męża, Ryszarda syna.
+ Tadeusza Pagacza.
+ Olgi Zachara od bratanka Bogdana Zachary z rodziną ze Szczawy.
+ Olgi Zachara od bratanka Bogdana Zachary z rodziną ze Szczawy.

9.oo
W int. kapłanów, z prośbą o zdrowie dla nich,bł. Boże, zachowanie od wirusów i chorób.

17.oo
+ Jana Hachaj – 1 rocz. śmierci, Franciszki żony, Marka syna od syna Jana z rodziną.

Czwartek – 19. 11
6.3o
+ Ludwiki Budyn – 30 rocz. śmierci, Kazimierza męża, Stanisława syna.
+ Adama Kuś – 30 dzień po śmierci od żony i dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Kargol.
+ Olgi Zachara od Ewy i Piotra Gibałów.

17.oo.
+ Kunegundy Dubiel – 40 rocz. śmierci, zm. rodziców: Kunegundy i Józefa.
+ Melanii Król, Konstantego męża, Jana syna, Genowefy Jarosz.

Piątek –20.11.
6.3o
+ Cecylii Cichy – 25rocz. śmierci, Władysława męża, synów: Zbigniewa, Józefa i Wiesława.
+ Józefa Sznajder – 50 rocz. śmierci, Józefy żony, Zofii córki.
+ Józefy Wolnik, jej zmarłych rodziców.
+ Olgi Zachara od sióstr z Róży św. Honoraty.
+ Olgi Zachara od sióstr z Róży św. Honoraty.

17.oo
+ Za dusze zmarłych z rodziny Chuchro od Marii.

Sobota – 21. 11.
6.3o
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, bł. Boże i zdrowie dla Mamy i dzieci.
+ Zofii Jastrzębskiej – 30 dzień po śm. od chrześnicy Ewy i rodziny Dziekanowskich z Jadownik.
+ Małgorzaty Żurek od Natalii z mężem.
+ Anny Tomasik, Jana męża i zmarłych rodziców.
+ Olgi Zachara od Danuty i Stanisława Legutko z Jadownik.

17.oo
+ Stanisława Stępaka – 7 dzień po śm. od żony i dzieci z rodzinami.
+ Mateusza Przybyło – 2 rocz. śmierci od rodziców i sióstr.

Niedziela – 22.11.
6.3o
+ Cypriana Kargol, Wiktorii żony.

8.oo
+ Alojzego Radeckiego – 30 rocz. śmierci, Józefy Radeckiej – 27 rocz. śmierci.

9.3o
+ ks. Prałata Józefa Cisaka – 19 rocz. śmierci.

+ Jana i Genowefy Dziadowiec – rocz. śmierci od córki z rodziną.

11.oo
+ Józefa i Anny Legutko – 38 rocz. śmierci od rodziny.

+ Stanisława Cikowskiego od koleżanki.
W intencjach Parafian

15.3o
+ Cecylii Zachara w dniu imienin, zm. rodziców: Józefy i Adama od córki Basi z rodziną.


Intencje Mszy Świętych: 09 – 15. 11.2020 R.

Poniedziałek – 9.11.
6.3o
+ Marii Kądziołka – 31 rocz. śmierci, Pawła męża.
+ Karola Kopacz, Serafiny żony, Stanisława syna, Janiny córki.
+ Marii i Wojciecha Pikulskich od syna.
+ Marii i Franciszka Chmielarz (T).
+ Henryka Przepiórki od wnuczki Joanny.

17.oo
+ Tadeusza Czosnek – 7 dzień po śmierci od żony Teresy i córki Joanny z mężem.
+ Pawła Gurgul od rodziny Trytek z Bielczy.

Wtorek – 10. 11.
6.3o
W int. Wiktorii Ziejka z ok. 99 urodzin,, o bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne, śp męża Bronisława (T).
W int. Lidii, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa.
+ Jana Hawrysia – 7 dzień po śmierci od żony.
+ Józefa Wolnika i jego zm. rodziców.
+ Henryka Przepiórki od wnuka Łukasza.
+ Henryka Przepiórki od wnuka Michała z rodziną.

17.oo
+ Romana Wody – 1 rocz. śmierci od siostry Marii z rodziną.

Środa – 11. 11.
6.3o
+ Stefana Głąb – 7 dzień po śmierci od syna z rodziną.
+ Józefa Nowaka – 15 rocz. śm., Zofii żony, zm. dziadków: Marii i Józefa, Marii i Włady-wa od córki Teresy.
+ Stanisława Dubiela – 10 rocz. śmierci od rodziny.
+ Alojzego i Ludmiły Koniewicz (T).
+ Genowefy Pasula – rocz. śmierci
+ Henryka Przepiórki od wnuczki Marty z rodziną.

17.oo
W int. ks. Marcina Łazarza w dniu imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB. i św. Patrona oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od Caritas parafialnej.
W int. Marcina z ok. imienin i ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB. i św. St-wa oraz łaski potrzebne.
+ Krystyny i Stanisława Kargol.

Czwartek – 12. 11.
6.3o
+ Ludwiki Wyczesany – 30 dzień po śmierci od wnuków i prawnuków.
+ Małgorzaty Żurek od Agnieszki z rodziną.
+ Stanisława i Marioli Kargol.
+ Jerzego i Jana Koniewicz (T).
+ Henryka Przepiórki od kuzynki Stanisławy z rodziną.
+ Henryka Przepiórki od Bożeny i Jana Legutko.

17.oo.
W int. Renaty Kalarus 50 ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB. i św. St-wa, łaski potrzebne od męża i córek.

Piątek – 13. 11.
6.3o
+ Franciszka Żródlewskiego, Anny żony – rocz. śmierci.
+ Marii Łoboda – 22 rocz. śmierci, Stanisława męża, zmarłe rodzeństwo.
+ Józefa Pamuły – 30 dzień po śmierci od żony i dzieci z rodzinami.
+ Bogusławy Brzezińskiej.
+ Henryka Przepiórki od wnuczki Gabrieli.
+ Henryka Przepiórki od wnuczki Pauliny z rodziną.

17.oo
+ Edwarda Bolek – 22 rocz. śmierci, Teofili żony, ich zm. rodziców i syna Stanisława.
+ Tadeusza Juszczyk– 1 rocz. śmierci od żony i dzieci.

Sobota – 14. 11.
6.3o
+ ks. Prałata Stanisława Kądziołki – 20 rocz. śmierci, zm. rodziców: Anny i Ambrożego.
+ Pawła Gurgul w rocz. urodzin od córki Małgorzaty z rodziną.
+ Stanisława Koczwary – 27 rocz. śmierci, Anny żony, Elżbiety córki.
+ Henryka Przepiórki od chrześnicy Lucyny z mamą.

17.oo
+ Stefanii Dziura – 10 rocz. śmierci, Jana męża.
+ Franciszka Kądziołki – 1 rocz. śmierci od syna z rodziną.

Niedziela – 15. 11.
6.3o
W int. Krzysztofa Stanuch – 55 ur., o zdr., bł. B, opiekę MB i św. St-wa, łaski w dal życiu od żony i córki.

8.oo
+ Jana Baniaka, Marii żony, Kazimiery córki, Tadeusza syna, Heleny córki od zięcia Romana.
+ Władysława Smoleń – 42 rocz. śmierci, Marii żony od córki z mężem.

9.3o
+ Wiktorii Lis – 29 rocz. śmierci, Stanisława męża.
+ Antoniego Broszkiewicz – rocz. śmierci

11.oo
+ Franciszka i Wandy Siurda, syna Marka od wnuczki Ewy z rodziną.
W intencji Parafian.

15.3o
+ Marii Zdunek – rocz. urodzin, Stanisława męża od córki Stanisławy z rodziną.


Intencje Mszy Świętych: 02 – 08. 11. 2020 R.

Poniedziałek – 2. 11.
6.3o
+ Stanisława Lewandowskiego, brata Michała, rodziców: Anny i Stanisława oraz Magdaleny Woda.
+Jana Wolszy, Marii żony, Władysława syna.
+ Józefy Żurek od wnuka Piotra.

8.oo
+ Jana Lewandowskiego, Magdaleny żony.

9.3o
+ Marii Gładysz, Stanisława syna – rocz. śmierci.

11.oo
+ Mateusza Żak od rodziców.

17.oo
+ Zofii i Juliana Zając oraz ich zmarłych rodziców.

Wtorek – 3. 11.
6.3o
+ Stanisława Dudek, zm. rodziców: Heleny i Tadeusza od rodziny Sitko i Wielgosz z Mokrzysk.
+ Anny Całka-Pawliszyn – 30 dzień po śmierci od syna Jerzego z żoną.
+ Mieczysława Tyrchy – 9 rocz. śmierci, Rozalii żony.
+ Franciszki Żurek, Józefa męża.
+ Józefy Żurek od córki Małgorzaty.
+ Józefy Żurek od córki Zofii.

17.oo
+ Teresy Rutka od wnuczki Joanny z rodziną.
+ Józefa Dubiela – 7 dzień po pogrzebie od rodziców.

Środa – 4. 11.
6.3o
+ Zofii Latocha, Jana męża, Haliny Maćkowskiej, Mieczysława Dytko, zm. z rodziny Latocha i Borowiec.
+ Adama Łuszcz od Druhen i Druhów OSP w Szczepanowie.
+ Jana Skalskiego – 30 dzień po śmierci od żony z dziećmi.
+ Stanisława i Salomei Pudło, Stanisława syna, Zofii i Stanisława Sowiźrał.
+ Józefy Żurek od syna Piotra.

17.oo
W int. rodzin Smutków i Brzeskich, o bł. B. zdrowie, opiekę MB i św. St-wa, zmarłych z tych rodzin (T).
+ Teresy i Józefa Rutka od córki Bernadety z rodziną.

Czwartek – 5.11.
6.3o
+ Małgorzaty Żurek od brata Andrzeja z rodziną.
+ Marii Urbaś, Tadeusza męża– rocz. śmierci.
+ Wiktorii i Jana Latocha od rodziny.
+ Karola Kania (T).
+ Józefy Żurek od syna Andrzeja.
+ Józefy Żurek od wnuczki Agnieszki z mężem i dziećmi.

17.oo.
W int. Łucji 4 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB. i św. St-wa oraz łaski potrzebne od dziadków.

Piątek – 6.11.
6.3o
+ Jana Filipowskiego – 42 rocz. śmierci, Stanisława brata i zm. rodziców: Stanisławy i Stanisława.
+ Marii i Józefa Latocha od córki z rodziną.
+ Juliana Czerny, Ryszarda syna.
+ Ryszarda Fus (T).
+ Józefy Żurek od wnuczki Katarzyny.
+ Józefy Żurek od wnuczki Moniki z mężem i córką.

17.oo
+ Jana Pasierb – rocz. śmierci.

Sobota – 7. 11.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Marka Żurka – 16 rocz. śmierci od żony i dzieci.
+ Barbary Szatkowskiej – 5 rocz. śmierci, Jana męża.
+ Anieli Przybyło – 23 rocz. śmierci, Jana męża, Stanisława syna od Marii.
+ Marii i Franciszka Chmielarz (T).
+ Józefy Żurek od wnuczki Natalii.

17.oo
+ Anny i Jana Rudnik.

Niedziela – 8.11.
6.3o
+ Józefa Gibały, Marii żony – 10 rocz. śmierci.

8.oo
W int. Józefy Podoba – 80 ur., o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB. i św. St-wa, łaski na dalsze lata życia.
W int. Kacpra – 18 ur., o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB., i św. St-wa, łaski w dorosłym życiu od babci.

9.3o
+ Franciszka Dubiela – 3 rocz. śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Franciszka Dubiela – 3 rocz. śmierci

11.oo
+ Józefa Gibały – 10 rocz. śmierci od syna Piotra z rodziną.
W intencjach Parafian

15.3o
+ Kazimierza Zachary – 16 rocz. śmierci.


Intencje Mszy Świętych: 26.10 – 01.11. 2020 R.

Poniedziałek – 26. 10
6.3o
+ Józefy Nitka – 2 rocz. śmierci, Tadeusza męża, zm. synów: Andrzeja i Tadeusza.
+ Małgorzaty Żurek od brata Piotra.
+ Marii Sarlej – greg. (24)
+ Leokadii Wróblewskiej od wnuka Marka z rodziną.
+ Leokadii Wróblewskiej od wnuka Pawła z rodziną.

17.oo
W int. Rudolfa Galuska w 60 ur., o bł. B., zdr, op. MB i św. St-wa, ł. w dal. ż. od Basi i Adama i Maślanka.
+ Tadeusza Styrny – 3 rocz. śmierci i z ok. imienin.
+ Tadeusza Comber – 26 greg.

Wtorek – 27. 10.
6.3o
+ Józefa Dubiela – 40 rocz. śm, Anny żony, Marii Zielińskiej córki, Franciszka syna, St-wa Szyby zięcia.
+ Adama Kuś – 7 dzień po pogrzebie od żony i dzieci z rodzinami.
+ Tadeusza Urbasia, syna Tadeusza z ok. imienin.
+ Mariana Barana, Stanisława syna, Anny córki.
+ Marii Jach i Stanisława męża od bliskich znajomych.
+ Marii Jach od rodziny Łopatka z Łękawicy.

17.oo
+ Tadeusza Comber – 27 greg.
+ Marii Sarlej – greg. (25)

Środa – 28. 10.
6.3o
+ Tadeusza Żurka z ok. imienin.
+ Marii Sarlej – greg. (26)
+ Tadeusza Koczwary z ok. imienin.
+ Marii Jach od rodziny Janiszów.
+ Marii Jach od rodziny Łopatka z Łękawicy.

17.oo
W int. Stanisławy – 80 ur., w podziękowaniu Miłosierdziu Bożemu za przeżyte lata, o łaski Bogu wiadome.
+ Tadeusza Juszczyk w dniu imienin od żony.
+ Tadeusza Comber – 28 greg.

Czwartek – 29. 10
6.3o
+ Eugeniusza Wolnik – 30 dzień po śmierci od brata Stanisława z rodziną.
+ Marii Sarlej – greg. (27)
+ Bronisława Jawora – 30 dzień po śmierci od żony.
+ Marii Jach od rodziny Stolarskich z Bielska Białej.
+ Marii Jach od pracowników i zarządu firmy Elikopol.

17.oo
W int. Kazimiery i Stanisława w 54 rocz. SM., o bł. B., zdr, op. MB i św. St-wa, ł. w dal. ż. od dzieci z rodz.
+ Marka Gibały – 2 rocz. śmierci od córki z rodziną.
+ Tadeusza Comber – 29 greg.

Piątek – 30. 10.
6.3o
+ Tadeusza Legutko i zmarłych kolegów: Romana, Józefa, Krzysztofa i Artura – 20 rocz. śm.
+ Stanisława Jawora – 1 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami.
+ Marii Sarlej – greg. (28)
+ Urszuli Lis z ok. imienin, Zdzisława ojca.
+ Marii Jach od rodziny Łopatka z Łękawicy.

17.oo
+ Tadeusza Comber – 30 greg.
+ Tadeusza Lis z ok. imienin od żony z rodziną.
+ Tadeusza Łyko z ok. imienin od córki Barbary z rodziną.

Sobota – 31. 10.
6.3o
+ Janiny i Stanisława Sitko, syna Stanisława od Jadwigi.
+ Władysława Gładysza – 1 rocz. śmierci od rodziny Żurków z Łęk.
+ Marii Sarlej – greg. (29)
+ Józefa i Stanisławy Kłósek – 13 rocz. śmierci.
+ Jana Kargola, Haliny córki i zmarłych z rodziny.
+ Marii Jach od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Stanisława Kawuli – rocz. śmierci.

Niedziela – 01. 11.
6.3o
+ Krystyny i Augustyna Prokop, zmarłych z rodziny.

8.oo
+ Jana Kargula – 15 rocz. śmierci, Janiny żony.

9.3o
+ Bogdana Libudy, zm. rodziców: Jana i Apolonii oraz zm. teściów: Józefy i Stanisława.
+ Marii Sarlej – greg. (30)
W intencji Parafian.

11.oo
+ Stanisława Jawora – 1 rocz. śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

14.oo
+ Stanisława, Marii i Józefa Urbańskich.
+ Anieli Weigel – rocz. śmierci, Karola męża.
+ Anny, Józefa, Stanisława i Mariana Boryczko.
+ Wiktora Wójcik – 1 rocz. śmierci od rodziców.


Intencje Mszy Świętych: 19.10 – 25.10. 2020 R.

Poniedziałek – 19. 10
6.3o
W int. Łukasza z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu.
+ Józefa Solaka i zmarłych kolegów: Romana Tadeusza, Krzysztofa i Artura – 20 rocz. śm.
+ Jadwigi Przybyło – rocznica śmierci, Józefa męża. /T/.
+ Marii Sarlej – greg. (17)
+ Stanisława Pagacza od Róży św. Wojciecha – zel. Marian Czarnik.
+ Leokadii Wróblewskiej od wnuka Piotra z rodziną.

17.oo
W int. Urszuli Maślanka w 80 ur., o bł. B., zdr, op. MB i św. St-wa, ł. w dal. ż. od syna Adama i synowej.
+ Pawła Gurgul od syna Piotra z rodziną.
+ Tadeusza Comber – 19 greg.

Wtorek – 20. 10.
6.3o
+ Józefa Pamuły – 7 dzień po śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.
+ Józefa Krzyściaka – rocz. śmierci od żony.
+ Jana Latochy w dniu imienin, Zofii żony.
+ Marii Sarlej – greg. (18)
+ Leokadii Wróblewskiej od wnuka Tomasza z rodziną.

17.oo
+ Tadeusza Comber – 20 greg.
+ Bogumiły Moskal i jej rodziców: Zofii i Franciszka Wolników.

Środa – 21. 10.
6.3o
+ Stanisława Niedźwieckiego – 1 rocz. śmierci i jego rodziców: Heleny i Stanisława od żony.
+ Genowefy Dubiel – 34 rocz. śmierci, Józefa męża od dzieci i wnuków.
+ Marii Sarlej – greg. (19)
+ Leokadii Wróblewskiej od chrześnicy Małgorzaty.
+ Leokadii Wróblewskiej od synowej Bogumiły.

17.oo
+ Józefa Brożek – 13 rocz. śmierci od synów z rodzinami.
+ Ireny Wąsik z ok. imienin i rocz. śmierci.
+ Tadeusza Comber – 21 greg.

Czw-tek – 22. 10
6.3o
+ Ludwiki Wyczesany – 7 dzień po śmierci, od dzieci z rodzinami.
+ Urszuli Gurda.
+ Edwarda Pudełek – 16 rocz. śmierci, Heleny żony od córki Elżbiety.
+ Marii Sarlej – greg. (20)
+ Leokadii Wróblewskiej od wnuczki Marzeny z rodziną.

17.oo
+ Zofii Niedojadło – 1 rocz. śmierci od córki z rodziną.
+ Tadeusza Comber – 22 greg.

Piątek – 23. 10.
6.3o
+ Małgorzaty Żurek od siostry Zofii.
+ Magdaleny Koczwara – 31 rocz. śmierci, Stanisława męża i ich zmarłych rodziców.
+ Marii Sarlej – greg. (21)
+ Leokadii Wróblewskiej od wnuka Mateusza.
+ Leokadii Wróblewskiej od wnuka Marcina.
+ Leokadii Wróblewskiej od wnuka Krzysztofa.

17.oo
+ Tadeusza Comber – 23 greg.
+ Genowefy i Eugeniusza Lis – rocz. śmierci.

Sobota – 24. 10.
6.3o
W int. Danuty – 87 rocz. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski w dal. życiu.
+ Tadeusza Comber – 24 greg.
+ Marii Sarlej – greg. (22)
+ Władysława Starowicza – 17 rocz. śmierci od żony z rodziną.
+ Małgorzaty Pałka – 12 rocz. śmierci, Józefa Pałki.
+ Marii Jach od chrześnicy Jolanty Hajdo z rodziną.

17.oo
+ Tadeusza Wielgosza od córki Anety z rodziną.

Niedziela – 25. 10.
6.3o
+Tadeusza Comber – 25 greg.
+ Anny i Jana Wójcik, zm. synów: Władysława i Stanisława.

8.oo
+ Wiktora Wójcik – 1 rocz. śmierci od wujka Rafała z rodziną.
+ Stanisława Żurka – 5 rocz. śmierci, zm. rodziców: Anny i Wojciecha, brata Tadeusza z ok. imienin.

9.3o
+ Marii Sarlej – greg. (23)
+ Marii Sarlej.
+ Tadeusza Jurgała z ok. imienin.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. Marii i Stanisława Książek w 50 rocz. SM., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od dzieci z rodzinami.
W int. Alicji i Kazimierza Urbańskich w 50 rocz. SM., o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od dzieci z rodzinami.

15.3o
+ Katarzyny Grabowskiej – 1 rocz. śmierci i z ok. urodzin.


Intencje Mszy Świętych: 12.10 – 18.10. 2020 R.

Poniedziałek – 12. 10
6.3o
W int. Zofii i Władysława w 56 rocz. SM, o bł. B., zdrowie, op. MB i św. St-wa, łaski w dal. życiu.
+ Jana Skalskiego – 7 dzień po śmierci od żony i dzieci.
+ Edwarda Mularza z ok. imienin.
+ Jana Brzyk – 41 rocz. śmierci od siostry.
+ Stanisława Pagacza od siostry Ludwiki z rodziną.
+ Stanisława Pagacza od Czesława Kargola z rodziną.

17.oo
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia oraz łaski potrzebne dla Daniela od pewnej osoby.
+ Tadeusza Comber – 12 greg.
+ Marii Sarlej – greg. (10)

Wtorek – 13. 10.
6.3o
+ Romana Hojnowskiego i zmarłych kolegów: Józefa, Tadeusza, Krzysztofa i Artura – 20 rocz. śm.
+ Marii Sarlej – greg. (11)
+ Stanisława Chalcarz od rodziny Bujak.
+ Artura Legutko i zm. kolegów – 20 rocz. śmierci.
+ Stanisława Pagacza od kolegów Klubu Sportowego z Wokowic.

17.oo
+ Józefa Olchawy – 36 rocz. śmierci i Zofii żony.
+ Tadeusza Comber – 13 greg.

18.3o
Wokowice: + Tadeusza Pikulskiego – 16 rocz. śm., Mariana Pamuły, Kazimierza i Danuty Pamuła.

Środa – 14. 10.
6.3o
+ Małgorzaty Żurek – 30 dzień po śmierci od rodzeństwa.
+ Marii Sarlej – greg. (12)
+ Józefa Urbańskiego – 32 rocz. śmierci, Anny żony – 26 rocz. śmierci.
+ Stanisława Pagacza od Róży św. Wojciecha – zel. Marian Czarnik.

17.oo
W int. Natalii i Dawida w 2 rocz. SM, o bł. Boże, zdrowie, op. MB i św. St-wa, łaski w dal. życiu.
W int. rodziny: Zdunków i Kawulów, o bł. B, zdr., op. MB i łaski oraz za zmarłych z tych rodzin.
+ Tadeusza Comber – 14 greg.
+ Zofii Niedojadło – 1 rocz. śmierci od wnuka Łukasza. (ks. Jan – poza)

Czwartek – 15. 10.
6.3o
+ Kazimiery Polak – rocz. śmierci, Kazimierza męża.
+ Marii Sarlej – greg. (13)
+ Kazimierzy Wróblewskiej, Józefa męża od córki z rodziną.
+ Stanisława Pagacza od uczestników różańca w Wokowicach.
+ Stanisława Pagacza od sąsiadów Barbary i Krzysztofa Król.

17.oo
+ Tadeusza Comber – 15 greg.
+ Jadwigi Chuchro z ok. imienin od siostrzenicy Basi z rodziną.
+ Jana Świderek – 5 rocz. śmierci, Anny żony. (ks. Jan – poza)

Piątek – 16. 10.
6.3o
W int. Teresy z ok. urodzin, o bł. Boże, zdrowie, op. MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu.
+ Stanisława – 13 rocz. śmierci, Bogdana syna.
+ Marii Sarlej – greg. (14)
+ Stanisława Pagacza od kolegi Józefa Pyrek.

17.oo
W int. rodziny: Smutków i Brzeskich, o bł. B, zdr., op. MB i łaski, oraz za zmarłych z tych rodzin.
+ Tadeusza Comber – 16 greg.
+ Czesława Dąbrówki – 15 rocz. śmierci.
W int. Danuty Stokłosa, o bł. Boże, zdrowie, op. MB i św. St-wa oraz łaski w dalszym życiu. (poza)

Sobota – 17. 10.
6.3o
W int. Alicji i Stanisława Dąbrowa – 50 rocz. SM, o bł. B, zdr, op. MB i św. St-wa, łaski w dal. ż. od dzieci
+ Tadeusza Comber – 17 greg.
+ Marii Sarlej – greg. (15)
+ Heleny Żurek – 3 rocz. śmierci, Władysława męża.
+ Stanisława Pagacza od Celiny Przybyło.
+ Stanisława Pagacza od Ewy i Wojciecha Drąg.

17.oo
+ Zofii Żurek – 14 rocz. śmierci.

Niedziela – 18. 10.
6.3o
+ Jana Wolszy, Marii żony, Władysława syna.

8.oo
+ Heleny Fikus – 8 rocz. śmierci, Beaty córki od męża i synów.
+ Rozalii Pyrek – 15 rocz. śmierci od męża i dzieci z rodzinami.

9.3o
W int. Faustyny z ok. ur. i im., o bł. Boże, zdrowie, pomoc Ducha Św. i łaski w dal. życiu od rodziców i brata.
+ Stanisława Pikulskiego – 40 rocz. śmierci, Bronisławy żony – 20 rocz. śmierci.
W intencji Parafian.

11.oo
+ Marii Sarlej – greg. (16)
+Tadeusza Comber – 18 greg. / Dębica/

15.3o
+ Barbary Styrna – 5 rocz. śmierci od córki z rodziną.
+ Stanisława Piotrowskiego – 8 rocz. śmierci od rodziców.


Intencje Mszy Świętych: 5.10 – 11. 10. 2020 R.

Poniedziałek – 5. 10
6.3o
O szczęśliwy przebieg operację i powrót do zdrowia, opiekę MB i św. St-wa dla Łucji.
+ Mari Sarlej – greg. (3)
+ Bronisława Jawora – 7 dzień po śmierci od żony
+ Józefa Urbańskiego.
+ Zdzisława Lis od szwagra Stanisława z żoną Krystyną Rudnik.
+ Zdzisława Lis od Zofii Kargol i rodziny Bawołów.

17.oo
+ Tadeusza Comber – 5 greg.
+ Alfreda Przybyło – 9 ocznica śmierci od żony i dzieci z rodzinami.

Wtorek – 6. 10
6.3o
+ Stanisława i Marii Urbańskich.
+ Mari Sarlej – greg. (4)
+ Marii Drąg – 20 rocz. śmierci, Władysława męża.
+ Zdzisława Lis od Łukasza Legutko.
+ Zdzisława Lis od koleżanek córki Lucyny dojeżdżających pociągiem do pracy.

17.oo
+ Józefa Gładkiego – 1 rocznica śmierci od żony i córek z rodzinami.
+ Jana Dubiela – rocz. urodzin od rodziny Bączków.
+ Tadeusza Comber – 6 greg.

Środa – 7. 10
6.3o
O szczęśliwe rozwiązanie dla Barbary, z pr o zdr. dla Matki i dziecka, op. MB Różańcowej i św. St.
+ Anny Pawliszyn – 7 dzień po śmierci od syna Jerzego z rodziną.
+ Krzysztofa Nowaka – 1 rocz. śmierci od rodziców.
+ Mari Sarlej – greg. (5)
+ Zdzisława Lis od Stanisławy Legutko i rodziny Martynów.
+ Zdzisława Lis od Marii Gołąb z rodziną.

17.oo
+ Stanisława Bujaka, Stefani i Jana Gach – rocz. śmierci od rodziny Bujaków.
+ Tadeusza Comber – 7 greg. / w Bochni/

Czwartek – 8. 10.
6.3o
+ Józefa Piwowarskiego – 7 r. śmierci, Stefani Piwowarskiej – 15 rocz. śmierci od siostrzenicy Marii.
+ Mari Sarlej – greg. (6)
+ Mieczysława Rogóża – rocz. śmierci.
+ Bronisławy Przybyło, Józefa męża – 11 rocznica śmierci.
+ Zdzisława Lis od rodziny Brzezińskich.

17.oo
+ Antoniego Ciuruś – rocznica śmierci, Marii żony, Jana i Kazimierza synów.
+ Tadeusza Comber – 8 greg. / w Bochni/

Piątek – 9. 10.
6.3o
+ Walerego Leisner – 30 dzień po śmierci od dzieci.
+ Franciszka Witka – 27 rocz. śmierci od córki Anny z rodziną.
+ Zdzisława Lis od Ewy i Jana Majdzińskich z rodziną.
+ Zdzisława Lis od Ireny Kargul i brata Józefa Grocholi z Maszkienic.
+ Zdzisława Lis od rodziny Chrupek.

17.oo
+ Tadeusza Comber – 9 greg.
+ Ireneusza Jędryki – w rocznicę urodzin od żony z córkami.
+ Ireneusza Jędryki – w rocznicę urodzin od siostry Marzeny z rodziną..

Sobota – 10. 10.
6.3o
+ Stanisława Kobyłeckiego- 30 dzień po śmierci od żony i córki z rodziną.
+ Tadeusza Comber – 10 greg.
+ Mari Sarlej – greg. (7)
+ Heleny Prokop – rocznica śmierci, Józefa męża.
+ Anny Marzec – 30 rocznica śmierci.

17.oo
+ Stefani Piwowarskiej – 15 rocz. śmierci od córki z rodziną.

Niedziela – 11. 10.
6.3o
+ Magdaleny Kania – 40 rocz. śmierci, Ludwika męża.

8.oo
+ Romana Rogozińskiego – rocznica śmierci od żony.

9.3o
+Tadeusza Comber – 11 greg.
+ Jana Kołodzieja – 16 rocznica śmierci
W intencji Parafian.

11.oo
O łaskę zdrowia i dalszą opiekę MB z Lourdes dla małego Olka.
+ Józefa Zachary – 10 rocz. śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.

15.3o
+ Marii Sarlej w rocz. urodzin od córki Marty z mężem.
+ Mari Sarlej – greg. (8)


Intencje Mszy Świętych: 28.09 – 04. 10. 2020 R.

Poniedział. – 28. 09
6.3o
+ Wacława Mamicy w dniu imienin od żony i dzieci z rodzinami.
+ Tadeusza Lis – greg. (28)
+ Józefa Gawora – 18 rocz. śmierci od rodzeństwa.
+ Benigny Grochola od córki Danuty.
+ Benigny Grochola od syna Stanisława.
Dantis

18.oo
+ Wacława Legutko w dniu imienin od mamy.
O światło i pomoc Ducha Św., zdrowie oraz łaski potrzebne na studiach dla Wojciecha od babci Danuty.

Wtorek -29. 09
6.3o
+ Bogusławy Brzezińskiej – 30 dzień po śmierci od córki Haliny z rodziną.
+ Tadeusza Lis – greg. (29)
+ Michała Król w dniu imienin od rodziców i rodzeństwa.
+ Benigny Grochola od córki Stanisławy z mężem.
+ Benigny Grochola od wnuka Dawida Żak.
Dantis

18.oo
+ s. Heleny Kubickiej i Franciszki Lewandowskiej – 2 rocz. śmierci od siostry Zofii z rodziną.

Środa – 30. 09.
6.3o
W int. Nikolasa w 18 rocz. ur., o bł. B, zdr, op MB i św. St. w dorosłym życiu od mamy chrzestnej.
+ Tadeusza Lis – greg. (30)
+ Stanisława Stanuch – rocz. śmierci od syna Krzysztofa z rodziną.
+ Józefa Rogóż – 42 rocz. śmierci.
+ Benigny Grochola od wnuczki Bernadety z rodziną.
Dantis

18.oo
W int. Teresy i Franciszka z ok. im, o bł. B, zdr, op MB i św. Patronów w życiu od dzieci z rodzinami.

Czwartek – 1. 10.
6.3o
+ Zofii Prokopek – 13 rocz. śmierci, Tadeusza Prokopek – 7 rocz. śmierci.
+ Teresy Pacura z ok. imienin od Haliny i Józefa Woda z dziećmi.
+ Magdaleny i Stanisława Koczwara – rocz. śmierci.
+ Benigny Grochola od wnuka Józefa z rodziną.
+ Benigny Grochola od wnuka Józefa z rodziną.
Dantis

9.oo
+ Tadeusza Comber – 1 greg.

18.oo W int. Anny w 60 rocz. ur. o bł. B, zdr, op MB, św. Patronki i św. St. łaski potrzebne w dal. życiu.

Piątek – 2. 10.
6.3o
W int. ks. Jana Lorka, o bł. Boże, zdrowie i łaski potrzebne w życiu kapłańskim od pewnej osoby.
+ Tadeusza Comber – 2 greg.
+ Ryszarda Ćwioro – 30 dzień po śmierci od córki Moniki z rodziną.
+ Józefy i Fryderyka Cebula – rocz. śmierci, zmarłych dziadków od syna Ireneusza z rodziną.
+ Benigny Grochola, męża Stefana od Janiny i Adama Cisaków.
+ Benigny Grochola, męża Stefana od Krystyny.

18.oo
W podz. za szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne dla dzieci, wnuków i prawnuków od Kazimiery.

Sobota – 3. 10.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Tadeusza Comber – 3 greg.
+ Mari Sarlej – greg. (1)
+ Bogdana Styrny – 40 rocz. śmierci od siostry i Taty.
+ Henryka Grocholi, Magdaleny żony.
+ Benigny Grochola od wnuczki Ani z mężem i dziećmi.

18.oo
+ Teresy Rutka z ok. imienin od wnuczki Joanny z rodziną.

Niedziela – 4. 10.
6.3o
+ Tadeusza Comber – 4 greg.
+ Józefa i Józefy Szatkowskich, Franciszka syna w dniu imienin.

8.oo
W int. Jacka Pasuli i jego rodziny, o bł. B, zdr, op. MB i św. St, oraz łaski w dal. życiu od chrzestnego.
+ Henryka Stypuły – 5 rocz. śmierci od syna Marka z rodziną.

9.3o
W int. Heleny i Ryszarda Dubiel – 50 rocz. SM, o bł. B, zdr, op. MB i św. St. łaski w dal ż od dzi. i wnu.
+ Franciszka Dubiela z ok. imienin od dzieci z rodzinami.
W intencji Parafian.

11.oo
+ Marii Kłusek – 1 rocz. śmierci od córek.
+ Mari Sarlej – greg. (2)

15.3o
+ Stanisławy Turlej.


Intencje Mszy Świętych: 21 – 27. 09. 2020 R.

Poniedz – 21.09
6.3o
W intencjach Władysławy Mazur, z prośbą o szczęśliwą operację, B.błog. i łaskę zdrowia i w dal. życiu.
+ Małgorzaty Żurek – 7 dzień po śmierci od rodzeństwa.
+ Tadeusza Lis – greg. (21)
+ Honoraty Bryła – 19 rocz. śmierci, Władysława męża, Stanisława syna.
+ Łukasza Cisak – 17 rocz. śmierci od mamy z rodziną.

18.oo
+ Mateusza Przybyło od rodziców i sióstr z okazji imienin.

Wtorek -22. 09.
6.3o
+ Tadeusza Lis – greg. (22)
+ Mariana Pamuły – 30 dzień po śmierci od syna Piotra z rodziną.
+ Marii Wiktorowicz – 30 dzień po śmierci od męża.
+ Dariusza Jawora – 30 dzień po pogrzebie.
+ Józefy Pasierb od córki Marii z mężem.

18.oo
+ Anny Jankowskiej – 6 rocz. śmierci od dzieci.

Środa –23. 09.
6.3o
W int. Małgorzaty i Stanisława Kozińskiego z ok. 21 rocz. SM. z podz. za łaski z pr. o bł. Boże, zdr, op. MB i św. St-wa od dzieci.
+ Tadeusza Lis – greg. (23)
+ Aureli Mularz z okazji imienin.
+ Józefy Pasierb od wnuczki Joanny Sznajder.
+ Józefy Pasierb od wnuka Pawła Sznajder z rodziną.

18.oo
+ Wojciecha Sitarza – 3 rocz. śmierci od żony i córki.

Czwart- 24. 09.
6.3o
O uzdrowienie z ciężkiej choroby dla Stanisława i łaskę zdrowia w dalszym życiu.
+ Tadeusza Lis – greg. (24)
+ Bogdana – 15 rocz. śmierci, Stanisława ojca.
+ Jana Mroczka – rocz. śmierci od syna Zdzisława z rodziną.
+ Józefy Pasierb od wnuka Grzegorza Sznajder i Olgi.

18.oo
+ Ireny Woźniak – 12 rocz. śmierci, Jakuba męża od syna z rodziną.

Piątek – 25. 09.
6.3o
+ Tadeusza Lis – greg. (25)
+ Jana i Heleny Dąbrowa – rocz. śmierci od córki z rodziną.
+ Heleny Łopatka – 26 rocz. śmierci, Bolesława Łopatka – 12 rocz. śmierci.
+ Józefy Pasierb od zięcia Józefa.
+ Józefy Pasierb od bratanka Krzysztofa Pasierb z rodziną.

18.oo
+ Marii Sarlej.
+ Jana Pięty – 24 rocz. śmierci od syna Kazimierza z rodziną.

Sobota – 26. 09.
6.3o
W int. Renaty i Andrzeja z ok. 30 rocz. SM. z podz. za łaski z pr. o bł. Boże, zdr, op. MB i św. St.
+ Tadeusza Lis – greg. (26)
+ Jana Mroczka – rocz. śmierci
+ Józefy Pasierb od wnuka Jacka z rodziną.
+ Józefy Pasierb od wnuczki Katarzyny z mężem i dziećmi.

18.oo
W int. Cecylii i Bronisława z ok. 40 rocz. SM. z podz. za łaski z pr. o bł. Boże, zdr, op. MB i św. St-wa nad dziećmi i wnukami.

Niedziela – 27. 09.
6.3o
+ Anieli i Adama Gładysz od prawnuków.

8.oo
+ Tadeusza Lis – greg. (27)

9.3o
W int. Agnieszki z okazji 18 ur, z pr. o zdr. B.błog. op. MB i Św. St. w dorosł.życiu od rodziców i rodz.
W int. Natalii z ok. 1 ur. z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św. St-wa od dziadków.
W intencji Parafian.

11.oo
+ Mariana Przesławskiego – 30 rocz. śmierci od córki Janiny z rodziną.

15.3o
+ Józefa Rutki – 32 rocz. śmierci, Teresy żony od córki Bernadety.
+ Teresy i Józefa Rutka – rocz. śmierci od córki Bernadety z rodziną.


Intencje Mszy Świętych: 14 – 20. 09. 2020 R.

Poniedz – 14. 09.
6.3o
+ Tadeusza Lis – greg. (14)
+ Stefanii Tyrcha – 8 rocz. śmierci, Mieczysława męża.
+ Józefa Legutko – 30 rocz. śmierci od córek z rodzinami.
+ Juliana Pilch od wnuczki z rodziną.
+ Juliana Pilch od Marii Pilch z rodziną z Łęk.

18.oo
W int. Bożeny i Mateusza Jankowskich w 15 rocz. ślubu, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św.St-wa.
+ Zofii Pikulskiej – greg. (28)

Wtorek –15. 09.
6.3o
W int. Zuzanny Kozińskiej z ok. 10 urodzin, z pr. o bł. Boże, zdr, op. MB i św. St. od rodziców i braci
+ Tadeusza Lis – greg. (15)
+ Stanisława Sarleja – 19 rocz. śmierci, Marii żony od dzieci z rodzinami.
+ Juliana Pilch od rodziny Cisak.
+ Juliana Pilch od rodziny Łabno z Brzeska.

18.oo
+ Tadeusza Cisak – 4 rocz. śmierci od żony i dzieci.
+ Zofii Pikulskiej – greg. (29)

Środa –16. 09.
6.3o
W int. Stanisława z ok. 85 ur. z podz. za łaski z pr. o bł. Boże, zdr, op. MB i św. St. od dzieci z rodzin.
+ Tadeusza Lis – greg. (16)
+ Czesława Żurka – 16 rocz. śmierci, Józefy żony, Kazimierza syna.
+ Juliana Pilch od rodziny Chamiołów z Łysej Góry.
+ Juliana Pilch od rodziny Chamiołów z Łysej Góry.

18.oo
W int. Małgorzaty i Zbigniewa Siciarz z ok. 20 rocz. śl. dziękcz., o bł. B, zdr, op. MB i św. St. od rodziców.
+ Zofii Pikulskiej – greg. (30)

Czwartek – 17. 09.
6.3o
+ Zofii Olchawa – 21 rocz. śmierci, Józefa męża.
+ Józefa Urbańskiego – 34 rocz. śmierci.
+ Stanisława Pudło – 43 rocz. śmierci, Salomei żony, Zofii córki, Stanisława syna.
+ Juliana Pilch od rodziny Górka z Bielczy.
+ Juliana Pilch od rodziny Kopalów.

18.oo
+ Tadeusza Lis – greg. (17)

Piątek – 18.09.
6.3o
+ Stanisława Kobyłeckiego – 7 dzień po śmierci od żony i córki z rodziną.
+ Tadeusza Lis – greg. (18)
+ Stanisława Jawora – rocz. urodzin od żony i dzieci z rodzinami.
+ Józefa Prokopek – 2 rocz. śmierci.
+ Józefy Pasierb od wnuka Pawła.

18.oo
+ Zofii Borowiec – 8 rocz. śmierci od męża.

Sobota -19.09.
6.3o
+ Władysława Zachary – rocz. śmierci.
+ Tadeusza Lis – greg. (19)
+ Stanisława Rachwała – 15 rocz. śmierci.
+ Józefy Franczak – 3 rocz. śmierci od męża.
+ Józefy Pasierb od wnuka Pawła.

18.oo
+ Stanisława Furman – 5 rocz. śmierci od dzieci z rodzinami.

Niedziela – 20. 09.
6.3o
+ Weroniki i Wincentego Zachary od prawnuków.

8.oo
+ Stanisława Pluszyńskiego – 44 rocz. śmierci, zmarłych rodziców: Anieli i Jana.
+ Tadeusza Lis – greg. (20)

9.3o
+ Mateusza Żak – z okazji imienin od rodziców.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. Heleny Grochola z ok. 70 ur. z podz. za łaski z pr. o bł. Boże, zdr, op. MB i św. St-wa. od męża i dzieci z rodzinami.
+ Haliny Kotnis – 8 rocz. śmierci od córki Ewy z rodziną.

15.3o
+ Stanisława Koczwary – 15 rocz. śmierci od syna Stanisława z rodziną.