Postać Świętego Patrona

Św. Stanisław BM – rodak szczepanowski

Święty Stanisław Biskup i Męczennik jest patronem Polski. Jego życie oraz świadectwo jakie nim dał są wzorem do naśladowania dla wiernych.

Niniejsza strona zawiera fakty jakie udało się zgromadzić na temat Naszego Wielkiego Patrona, jego życia, sporu z królem Bolesławem Śmiałym oraz męczeńskiej śmierci. Nie wyczerpuje to oczywiście całego tematu, jednak stanowi dobre źródło informacji i platformę do dalszych poszukiwań.

Św. Stanisław

Fakty dotyczące Św. Stanisława BM

Galeria zdjęć

Król Bolesław Śmiały

Fakty dotyczące Króla Bolesława Śmiałego

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz