ŚW. STANISŁAW BM

obrazŚw. Stanisław BM – rodak szczepanowski

Święty Stanisław Biskup i Męczennik jest patronem Polski. Jego życie oraz świadectwo jakie nim dał są wzorem do naśladowania dla wiernych.

Niniejsza strona zawiera fakty jakie udało się zgromadzić na temat Naszego Wielkiego Patrona, jego życia, sporu z królem Bolesławem Śmiałym oraz męczeńskiej śmierci. Nie wyczerpuje to oczywiście całego tematu, jednak stanowi dobre źródło informacji i platformę do dalszych poszukiwań.

Św. Stanisław

Fakty dotyczące Św. Stanisława BM

Król Bolesław Śmiały

Fakty dotyczące Króla Bolesława Śmiałego

Kult Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Niniejsza część strony jest poświęcona próbie uporządkowania informacji jakie posiadamy na temat kultu świętego Stanisława, oraz miejsc z tym związanych. Zebrane tutaj zostały zarówno materiały faktograficzne, hagiograficzne, jak i ikonograficzne związane z kultem Świętego Stanisława. W najbliższym czasie postaramy się w zwięzły sposób przedstawić wszelkie przejawy czci Wielkiego Patrona na terenie Diecezji Tarnowskiej.

Miejsca związane z osobą Św. Stanisława BM

Modlitwy, pieśni i kazania ku czci Św. Stanisława BM

Sztuka – postać Św. Stanisława jako źródło natchnień literackich oraz malarskich (legendy, misteria, sztuki teatralne)

Ciekawostki związane z parafią pw. Św. Stanisława BM

About Saint Stanislas

In english and different language versions

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *