Wiadomości

Odpust – przygotowania

Drodzy Parafianie,

W związku ze zbliżającymi się z uroczystościami odpustowymi trzeba wspólnie podjąć pewne przygotowania.

Bardzo prosimy, aby mieszkańcy poszczególnych miejscowości włączyły się w dekorację Parafii, i tak;
* Łęki – przygotowują plac przy Bazylice i plac uroczystości i przy parkingach; – sprzątanie będzie w dniu 1 maja w piątek od godz. 9.oo rano.
* Przyborów – przygotowuje Kaplicę Narodzenia Św. Stanisława, plac przy kaplicy, Kościół na cmentarzu i plac przy kościele na cmentarzu;
* Szczepanów – mieszkańców ulic; Św. Stanisława, Rynku, Pielgrzymów, Źródlanej, Lubomirskiego, Ruchu Oporu, Kosseckiego, prosimy o dekorację i przystrojenie drogi od bazyliki do Kaplicy Narodzenia. Ponadto mieszkańców z ul. Łukowej, Przyszkolnej, Łęckiej, Stojałowskiego Podleśnej, Osiedle Widok, prosimy o udekorowanie drogi, od bazyliki nad autostradą do granicy ze Sterkowcem.
*Mokrzyska – Od Kaplicy Narodzenia Św. Stanisława do bramy powitalnej na krzyżówce;
*Sterkowiec – Od bramy powitalnej do granicy Szczepanowa;
*Wokowice – Od bramy powitalnej część drogi w kierunku Szczepanowa;

Bardzo prosimy, aby każda rodzina włączyła się w te przygotowania. Nie liczmy, że ktoś inny zrobi to za nas. Kościół jest naszym domem, dlatego wszyscy powinniśmy poczuwać się do tego, aby Parafię przygotować również zewnętrznie do uroczystości odpustowych. W ciągu odpustu będą przyjeżdżać pielgrzymki oraz liczni goście, dlatego zadbajmy wspólnie o wystrój naszej Parafii, a także o estetykę domów, obejść i posesji. Dlatego prosimy, aby każdy dom przystroić na czas odpustu przez wystawienie obrazu Świętego, czy też podświetlenie tak jak to czynimy na święta Bożego Narodzenia. Tradycyjnie Radnych Parafialnych z poszczególnych miejscowości prosimy, aby pokierowali tymi pracami. Informuję, że wszelkie zezwolenia na wykonanie dekoracji wzdłuż naszych dróg, Parafia już pozyskała.