Wiadomości

Zmarł śp. Ks. prałat Józef Pamuła – emerytowany proboszcz parafii Czchów. Pochodził z Wokowic

2 czerwca 2021 roku zmarł śp. Ks. prałat Józef Pamuła – emerytowany proboszcz parafii Czchów i rezydent Domu Księzy Diecezji Tarnowskiej im. Św. Józefa w Tarnowie. Wprowadzenia ciała św. Ks. Prałata do kościoła parafialnego w Czchowie w sobotę (5 czerwca) o godz. 16.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Czchowie w niedzielę (6 czerwca) o godz. 16.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Urodził się 20 listopada 1928 roku w Wokowicach (parafia Szczepanów), jako syn Władysława i Anny z d. Gładysz. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1949 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali, w dniu 9 maja 1954 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Słopnice (od 11 stycznia 1955 roku), Dębica – św. Jadwigi (od 20 lipca 1960 roku) oraz Krynica-Zdrój – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (od 4 maja 1963 roku).

W dniu 1 kwietnia 1965 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu. Z dniem 29 marca 1976 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie, który pełnił do 7 sierpnia 1999 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Od 2018 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa. Ponadto pełnił obowiązki notariusza dekanatu Krynica i dziekana dekanatu Czchów.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1966 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1976 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W roku 1983 został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

foto: Parafia Czchów

diecezja.tarnow.pl