Wiadomości

Wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich

W związku z upływem kadencji wybranych przed 5 laty Parafialnych Rad Duszpasterskich, Ksiądz Biskup Ordynariusz zarządził w całej Diecezji nowe wybory w terminie 15 października 2017 r. (niedziela).

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem wyborów, miesiąc przed wyborami należy rozpocząć proces zgłaszanie kandydatów, których listę należy zamknąć w sobotę 7 października, br. Nazwiska kandydatów należy podać do wiadomości publicznej w niedzielę 8 października. Natomiast w całej Diecezji, w niedzielę 15 października należy przeprowadzić wybory ze zgłoszonych kandydatów oraz ukonstytuować skład Rady zachowując reguły, które obowiązywały do tej pory.

W związku z powyższym zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza  bardzo prosimy o zgłaszanie na kartkach nazwiska i imiona tych osób, które chcielibyśmy mieć w Radzie Duszpasterskiej. Oczywiście, możemy też zgłaszać te osoby, które obecnie tworzą Radę, czy też należeli w przeszłości do Rady. Obecna Rada Duszpasterska, działa do chwili ukonstytuowania się nowej Rady.