Wiadomości

WIZYTACJA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2022/2023R. / 1-8 stycznia 2023 r.

W naszej Parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Chciejmy się dobrze przygotować do tej wizyty. Przeżyć ją jak najowocniej.

Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego Kapłana daje świadectwo o swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu Bożonarodzeniowej radości i modlitwy oraz serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

Tradycyjnie prosimy, aby z wyznaczonych rejonów Parafii, przysłać pojazd po Księdza, a po zakończeniu kolędy również go odwieź.

WIZYTACJA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2022/2023R.

PORZĄDEK KOLĘDY 1-8 stycznia 2023 r.

Niedziela – 1 stycznia 2023 r. od godz. 13.3o – Mokrzyska
Jeden kapłan: ul. Jana Kantego od Wojciecha Giemzy (w dół) w kierunku ul. Wiślanej
Drugi kapłan: ul. Jana Kantego od Teresy Woda (w górę) wraz z ul. Działkową

Poniedziałek – 2 stycznia: Mokrzyska
Jeden kapłan od godz. 13.oo: ul. Parafialna od Doroty Bieniek do Sylwii Szlachta
Drugi kapłan od 17.3o: ul. Parafialna od Leszka i Reginy Godzik do Wiesława i Ilony Gibała

Wtorek – 3 stycznia od godz. 14.oo – Mokrzyska i Szczepanów
Jeden kapłan: ul. Grzybowa od Agaty i Daniela Gałek, a następnie ul. Parafialna do Państwa Dąbrówka
Drugi kapłan: ul. Parafialna od Grażyny i Andrzeja Bujaków po jednej str. dogi w kierunku cmentarza, następnie Szczepanów ul. św. Stanisława od Aleksandry i Stanisława Przybyło do Marty i Stanisława Pagacz

Środa – 4 stycznia – Szczepanów
Jeden kapłan od godz. 14.oo: ul. św. Stanisława od Stanisława Smulskiego do Józefy Szuba po obu stronach
Drugi kapłan od godz. 15.oo: ul. Łukowa od Marii Cisak do Teresy i Ireneusza Cebulów

Czwartek – 5 stycznia od godz. 14.oo – Mokrzyska
Jeden kapłan: ul. Lubomirskiego od Pani Grażyny Węgrzyn, a następnie Ruchu Oporu do Bogusławy i Andrzeja Moryc
Drugi kapłan: ul. Parafialna od Bogumiły i Sławomira Brzeskich jedną str. drogi do Pani Celiny Durlak

W uroczystość Trzech Króli – kolędy nie będzie ze względu na wspólne kolędowanie w Bazylice.

Sobota – 7 stycznia od godz. 8.3o – Szczepanów
Jeden kapłan: ul. Jana Długosza od Bożeny i Jana Waresiak, domy na Hobocie, a następnie ul. Lubomirskiego do Państwa Starowiczów
Drugi kapłan: ul. Pielgrzymów od Krystyny i Andrzej Dziedzic, a następnie Rynek Szczepanowski, Ośrodek Zdrowia oraz ul. ks. Szczepana Kosseckiego do Beaty i Sebastiana Łączka

Niedziela – 8 stycznia od godz. 13.3o – Szczepanów
Jeden kapłan: ul. Przyszkolna od Jolanty i Adama Flądrów do Józefa Żurka.
Drugi kapłan: ul. św. Stanisława od Danuty i Wiesława Dadej do Anny i Kazimierza Lubowieckich, a następnie ul. Źródlana od P. Sławomira Przybyło do Elżbiety Sambor