Wiadomości

Wielki Tydzień – Liturgia Wielkiego Piątku

Zgodnie z tradycją w Wielki Piątek w kościołach nie są odprawiane msze święte, natomiast wierni gromadzą się na nabożeństwach upamiętniających mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Przez cały dzień odbywają się także adoracje Najświętszego Sakramentu.

Pierwsza część Liturgii Wielkiego Piątku to Liturgia Słowa. Naczelne miejsce w tej części zajmował opis Męki Pańskiej według św. Jana, odczytany z podziałem na role. A zakończyło ją odśpiewanie 10 wezwań Modlitwy Powszechnej, w której modlono się w intencji wszystkich ludzi na świecie – m.in. za papieża, Kościół, Żydów, niewierzących i rządzących państwami.

Druga najważniejsza część Liturgii Wielkiego Piątku to Adoracja Krzyża, który został uroczyście odsłonięty przy śpiewie „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Po odsłonięciu krzyż został podany do publicznej adoracji.

Trzecią część liturgii stanowiła Komunia Święta, udzielona z postaci Eucharystycznych konsekrowanych w Wielki Czwartek (ponieważ w Wielki Piątek nie sprawuje się mszy św. w żadnym kościele).

Na zakończenie Liturgii Wielkiego Piątku, Eucharystyczne Ciało Chrystusa zostało uroczyście przeniesione do adoracji w Grobie Pańskim.


Foto-Olczak