Wiadomości

W SZCZEPANOWIE ODPUST KU CZCI ŚW. MARII MAGDALENY

20160722Szczepanow (22)22 lipca 2016 r. w parafii Szczepanów to dzień uroczystości odpustowych – święto św. Marii Magdaleny.

Wg kronik rodzice św. Stanisława BM – Wielisław i Bogna mieli szczególne nabożeństwo do Św. Marii Magdaleny. Jako votum o uproszenie narodzin syna ufundowali oni kościół pw. Św. Marii Magdaleny. Obecny kościół Św. Marii Magdaleny został ufundowany przez Jana Długosza. W kronice “Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” wspomina on o odpuście w Szczepanowie ku czci Św. Marii Magdaleny. Tak więc szczepanowskie odpusty mają już kilkusetletnią historię.

W uroczystościach wzięli udział księża rodacy oraz wikariusze którzy pracowali w Szczepanowie.

Po sumie odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna wokół bazyliki.

Odpust ku czci Św. Marii Magdaleny to jeden z trzech odpustów odbywających się w Parafii Szczepanów.

Lipcowy odpust – to jeden z trzech odpustów jakie są obchodzone w tutejszej parafii.

Foto Olczak