Wiadomości

Szczepanów – kościół św. Stanisława i kaplica

Murowany kościół cmentarny w Szczepanowie ( powiat brzeski, gmina Brzesko) wzniesiono na miejscu drewnianej świątyni w 1781 roku, z fundacji Stanisława Lubomirskiego. Według tradycji na miejscu świątyni znajdował się przed wiekami dom rodzinny św. Stanisława Biskupa.

Kościół reprezentuje styl klasycystyczny. Jest jednonawowy z węższym prezbiterium zamkniętym prostokątnie i posiadającym wydzielony od wschodu przedsionek. Nawa ma plan kwadratu a fasada od zachodu ma formę rzymskiego łuku triumfalnego z podziałem pilastrowym i attyką. W fasadzie uwagę zwraca portal z herbem Szreniawa Lubomirskich oraz tablice z inskrypcjami dotyczącymi fundacji świątyni. Nawę nakrywa dach dwuspadowy zwieńczony sygnaturką. Elewacja wschodnia posiada dwie kondygnacje okien, pod którymi umieszczono epitafia.

Po przeciwnej stronie drogi znajduje się ogrodzony teren, gdzie wzniesiono w 1861 roku murowaną kaplicę. Wewnątrz kaplicy można zobaczyć ołtarz oparty o pień drzewa dębu, pod którym, jak głosi legenda, miał narodzić się święty Stanisław. Obok kaplicy wznosi się kolumna z posągiem św. Stanisława, pochodząca z XVII wieku. Jest to wotum mieszkańców za ocalenie od klęski gradobicia. W pobliżu kaplicy stoi studnia w drewnianej obudowie nakryta dachem z gontu i zwieńczeniem w formie latarni z figurą św. Stanisława.

Artykuł i galeria zdjęć ukazały się na blogu – „gatoma – na tropie zabytków”.

Galeria zdjęć <==