Wiadomości

Rycerze Kolumba w dekanacie szczepanowskim

7 maja 2017 r. w sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie miało miejsce powołanie Rady Rycerzy Kolumba nr 16727. Obejmuje ona swoim zasięgiem dekanat radłowski i należy do niej obecnie 33 Braci z parafii w Bielczy, Borzęcinie Dolnym, Borzęcinie Górnym, Buczu, Szczepanowie i Rzezawie. Uroczystość powstania nowej rady poprzedziła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem kustosza sanktuarium ks. Władysława Pasiuta. W swojej homilii przedstawił krótko historię Rycerzy Kolumba oraz formy i cele ich działania. Należy wspomnieć, że początki działania rady w dekanacie szczepanowskim sięgają 2016 r. Początkowo był tzw. „Okrągły Stół”, czyli spotkania bez formalnego ukonstytuowania się Rady. Po przekroczeniu liczby 30 braci, podjęto kroki celem formalnego powołania koła. Wspierał nas w tym brat Antoni Kamiński – Delegat Rejonowy z Tarnowa.

Na stanowisko Wielkiego Rycerza wybrano brata Janusza Szkodnego (parafia Szczepanów), zastępcą został brat Janusz Latocha (parafia Bielcza), stanowisko Wielkiego Kanclerza piastuje brat Tadeusz Siwiec (parafia Borzęcin Górny). Na stanowisko kapelana rady powołano ks. Władysława Pasiuta (proboszcza parafii Szczepanów) który do pomocy ma ks. dr Stanisław Urbański (rezydent parafia Szczepanów) i ks. Tadeusz Kubalę (proboszcz parafii Rzezawa). Kronikarzem brat Lucjan Kołodziejski (parafia Borzęcin Dolny), ,skarbnikiem Witold Gaczoł (parafia w Szczepanowie),radcą rady brat Alfred Baniak (parafia Bucze), sekretarzem do spraw finansowym brat Paweł Lisak (parafia Szczepanów), strażnikiem wnętrza brat Andrzej Król (parafia Szczepanów), strażnikiem bram został brat Janusz Suda (parafia Borzęcin Górny), kustoszem Stanisław Wolnik (parafia Szczepanów). Powiernikami są: brat Stanisław Cholewa (parafia Szczepanów), brat Józef Pasierb (parafia Bucze) i brat Krzysztof Przybyszewski (parafia Borzęcin Górny). Dyrektorem d/s programowych został brat Bogusław Góra (parafia Bucze), dyrektorem d/s członkowskich brat Stanisław Król, dyrektorem ds. młodzieży brat Stanisław Koziński. Do rady należą bracia: Andrzej Bąk (parafia Borzęcin Górny), Krzysztof Czernek (parafia Borzęcin Dolny), Edward Fasula (parafia Szczepanów), brat Stanisław Góra (parafia Bucze), brat Mateusz Kielan (parafia Bucze), Stanisław Koziński (parafia Szczepanów), Michał Król (parafia Szczepanów), Stanisław Król (parafia Szczepanów), Władysław Kuliś (parafia Borzęcin Dolny), Marek Maklas (parafia Borzęcin Dolny), Sławomir Rosa (parafia Borzęcin Dolny), Alfred Satała (parafia Borzęcin Dolny), Franciszek Skórka (parafia Bucze), Tadeusz Siciarz (parafia Borzęcin Dolny), Jan Stąsiek (parafia Borzęcin Dolny) i Józef Zachara (parafia Bucze).

Informacje na pytania kim jesteśmy i jakie mamy cele można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Zakonu Rycerzy Kolumba /www.rycerzekolumba.com/polska/. Rycerze Kolumba to katolicka, bratnia organizacja wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy. Warto jeszcze dodać, że naszym założycielem był 29-letni ksiądz Michael McGivney. Pierwsze spotkanie miało miejsce 2 października 1881 r. w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny w New Haven, stanie Connecticut /USA/. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny i wiary… Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata. Rycerze Kolumba rozwinęli się od jednej rady liczącej kilku członków do ponad 12 000 rad i ponad 1.8 miliona członków w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz w Polsce.

Spotykamy się co miesiąc w budynku katechetycznym szczepanowskiej parafii. Więcej informacji na stronie: http://www.bazylikaszczepanow.pl/parafianie/. Chętnych zapraszamy do współpracy.

Vivat Jezus !


Rada Rycerzy Kolumba nr 16727. 7 maja 2017 r. Bazylika św. Stanisława BM. Pierwszy rząd od lewej: ks. dr Stanisław Urbański, Alfred Satała, Alfred Baniak, Janusz Szkodny, Janusz Latocha, Tadeusz Siwiec, Jan Stąsiek, Sławomir Rosa, Marek Maklas. Drugi rząd: Stanisław Król, Paweł Lisak, Stanisław Cholewa, Krzysztof Przybyszewski, Lucjan Kołodziejski, Andrzej Bąk, Janusz Suda, Bogusław Góra, Mateusz Kielan, Franciszek Skórka. Trzeci rząd: Stanisław Koziński, Janusz Pasierb, Michał Król, Franciszek Florek z rady nr 16100, ks. prałat Władysław Pasiut, Jan Oleksy z rady nr 16100, Antoni Kamiński – Delegat Rejonowy z Tarnowa, Witold Gaczoł, Stanisław Wolnik, Władysław Kuliś, Tadeusz Siciarz, Krzysztof Czernek.
Lucjan Kołodziejski

Fot. ks. Adam Lelito.