Wiadomości

Dekanalne spotkanie Rycerzy Kolumba 20 X 2016

10Na zaproszenie ks. prałata Marka Obrzuta – proboszcza Parafii NMP Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym – w czwartek 20 października br. na uroczystą mszę św. połączoną z nabożeństwem różańcowym przybyli Rycerza Kolumba z dekanatu szczepanowskiego. Okazją ku temu było wstąpienie do zakonu 4 braci z tutejszej parafii, które nastąpiło 18 października w Tarnowie. Wraz z nami modlił się też brat Brat Leszek Waksmundzki – Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju, Brat Antoni Kamiński – Delegat Rejonowy z Tarnowa oraz Brat Jan Oleksy z Tarnowa.

Przybyło 18 braci z parafii w Szczepanowie, Buczu, Bielczy, Borzęcinie Górnym oraz z tutejszej parafii. Uroczystej mszy św. przewodniczył ks. prałat Władysław Pasiut, dziekan ze Szczepanowa. Na początku mszy św. ks. proboszcz Marek Obrzut powitał wszystkich przybyłych oraz parafian. Podczas homilii ks. dziekan przypomniał w kilku zdaniach historię powstania Zakonu Rycerzy Kolumba oraz jego misję. Mówca wskazał na potrzebę czynienia uczynków miłosierdzia przez wszystkich, a szczególnie przez braci. Prosił też o codzienne odmawianie „dziesiątka różańca” przez każdego rycerza jako wielkiej siły do pełnienia dobrych uczynków.

Po zakończonym nabożeństwie gospodarz parafii zaprosił Rycerzy na plebanie na agapę. Był z nami też Pan Jan Krajewski – wielki dobroczyńca naszej parafii.

Galeria zdjęć <==

borzecindolny.diecezja.tarnow.pl