Wiadomości

Damy radę – nasz Bóg jest silny!

Pielgrzymi opuścili już Tarnów. Zmierzają do Szczepanowa i Zabawy…

Około godz. 8.30 grupy pielgrzymkowe zaczęły opuszczać Plac Katedralny.

– Wzorem dla was niech będzie Maryja, która niesie innym Jezusa. Do tego wzywa was druga część hasła tegorocznej pielgrzymki „Idźcie i głoście”. Mówcie, że życie z Jezusem jest piękne – mówił do pątników bp Jeż.

Każda grupa otrzymała na drogę od bp. Jeża księgę ewangeliarza, a każdy pielgrzym Pismo św.

– To jest księga życia, zawiera mądrość życia doczesnego i wiecznego. Uczy, jak żyć na tym świecie, prowadzi do wieczności – dodawał biskup.

Głównym elementem pielgrzymiego dnia będzie poznawanie Pisma św. metodą lectio divina. W lekturze Biblii będzie pomagał pątnikom ks. dr hab. Piotr Łabuda, tarnowski biblista, inicjator Radiowo – Internetowego Studium Biblijnego.

– W czasie naszego pielgrzymowania będziemy chcieli codziennie wsłuchiwać się w wybrane teksty z Ewangelii św. Łukasza. Zrobimy to w czterech krokach. Najpierw postaramy się dokładnie przeczytać tekst i zapoznać się z tajemnicą dnia. Drugim krokiem będzie zastanowienie się nad sobą i swoim życiem w świetle przeczytanego słowa. Krok trzeci to modlitwa – uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania, prośby. A czwarty krok to moment ciszy, w trakcie której pozwolimy Bogu odpowiedzieć na naszą modlitwę. Są to tak zwane cztery kroki w pobożnym czytaniu Pisma św. – przeczytać, zastanowić się, pomodlić i dać Bogu czas, aby mógł w nas działać – wyjaśnia ks. Łabuda.

Tekstem do rozważania w pierwszym dniu pielgrzymki będzie tekst o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie.

Pierwszego dnia wędrówki pielgrzymi z części A przejdą odcinek ponad 28 kilometrów z Tarnowa do miejscowości w parafii Szczepanów. Z kolei pielgrzymi z części B, po wspólnym wymarszu ze stolicy diecezji, zatrzymają się na nocleg w parafii Zabawa po przejściu ponad 23 kilometrów.

Galeria zdjęć TGN – Grupa nr 8 <==

Galeria zdjęć informator Brzeski – Grupa nr 8 <==

Zbigniew Wielgosz / TGN