VIDEO

Materiały video dotyczące wydarzeń jakie miały miejsce w Sanktuarium Szczepanowskim w ostatnich latach:

2018 r.
Maj 2018 r.

27 maja – jubileusz 40 lecia kapłaństwa księdza proboszcza Władysława Pasiuta

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.