Wiadomości

Szczepanów. Był u nas proboszczem / 6 maja 2020 r.

W sanktuarium św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczepanowie świętowano kolejny dzień tygodniowego odpustu pod hasłem: „Św. Stanisław – gorliwy czciciel Eucharystii”.

6 maja modlono się za rodziców, nauczycieli i wychowawców. Podczas Mszy św. porannej ks. Jan Lorek podkreślił wielkie znaczenie rodziny w życiu św. Stanisława, która przygotowała go do pełnienia późniejszych zadań w Kościele w Polsce i w młodym państwie piastowskim.

– Należy także docenić trud wychowawców i nauczycieli, którzy kształtowali charakter przyszłego biskupa krakowskiego podczas edukacji w szkole katedralnej w Krakowie oraz podczas studiów zagranicznych. Wspomnienie nieznanych z imienia nauczycieli i wychowawców św. Stanisława każe nam z wdzięcznością myśleć o naszych pedagogach, zwłaszcza obecnie, kiedy coraz bardziej tracą autorytet wśród młodego pokolenia. Modlimy się, by św. Stanisław wspomagał ich w trudnej pracy nad mądrością i charakterem młodych Polaków – mówił w homilii ks. Lorek.

Wieczornej Sumie przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski. Związany pochodzeniem z diecezją tarnowską często pielgrzymował do Szczepanowa.

– Święty Stanisław jest patronem diecezji kieleckiej. Znajdujący się na jej terenie Żębocin i tamtejsza parafia szczycą się tym, że św. Stanisław był tam proboszczem. Z kolei pierwszy kościół ku czci św. Stanisława został wybudowany przez księcia Bolesława Wstydliwego i księżnę Kingę w Nowym Korczynie. Autor „Żywota św. Stanisława” Wincenty z Kielc napisał również jeden z naszych starych hymnów narodowych, czyli pieśń „Gaude Mater Polonia”. Moim i diecezji honorem jest przechowywanie najstarszego zapisu tego hymnu w antyfonarzu, który znajduje się w skarbcu kieleckiej katedry. Ze św. Stanisławem łączy nas przede wszystkim dziedzictwo wiary Kościoła wyrosłego na męczeńskiej śmierci biskupa – mówił bp Piotrowski.

Kaznodzieja przypomniał, że św. Stanisław staje w długim szeregu męczenników, którzy – począwszy od św. Szczepana – dają świadectwo wierze. – Nie złożyliby takiej ofiary, gdyby nie to, że Jezus był dla nich Drogą, Prawdą i Życiem. Doświadczali tego w Eucharystii, przez którą Jezus uczył ich ofiarować swoje życie – podkreślił bp Jan.

Ze względu na epidemię w uroczystościach nie może uczestniczyć wielu wiernych. Wszystkie nabożeństwa są jednak transmitowane przez kamerę internetową.

Świętego Stanisława dzieli od naszych czasów niespełna tysiąc lat.

– I dziś także nie brakuje męczenników, o czym mówi Panteon Świętych i Błogosławionych przy szczepanowskim sanktuarium. O czym mówią bł. Karolina i bł. Zbigniew Strzałkowski, i tylu innych świadków prawdy – że Bóg jest Miłością, która daje siebie bez reszty. W Polsce żyjemy we względnym komforcie i wolności religijnej, choć nie brakuje oznak prześladowań lub szykan psychologicznych czy niezadowolenia z obecności chrześcijan w życiu publicznym. Tymczasem wierzący w Chrystusa – jak mówi nauka 12 apostołów – są i dzisiaj tym, czym dusza w ciele, są solą ziemi i światłem świata, awangardą ludzi, którzy mają odpowiedzi na pytania współczesnego człowieka – mówił biskup, zachęcając duchownych i świeckich do pogłębienia swojej duchowości eucharystycznej, z której wypływa zdolność znoszenia cierpień i ponoszenia ofiar dla budowania bardziej ludzkiego świata.

Galeria zdjęć <==

KS. ZBIGNIEW WIELGOSZ /FOTO GOŚĆ