Wiadomości

Święto Caritas – Brzesko 2018

Niedziela Miłosierdzia to „ Diecezjalny Dzień Caritas”. W sobotę 7 kwietnia w Brzesku w kościele Miłosierdzia Bożego, odbyło się diecezjalne nabożeństwo dla Parafialnych Oddziałów Caritas z Diecezji. Ksiądz Biskup Andrzej Jeż, wyróżnił „Listem gratulacyjnym oraz statuetką „MISERICORS” trzy Panie pracujące społecznie na rzecz Caritasu Parafialnego w Szczepanowie. Gratulujemy tego wyróżnienia Pani; Marii Dubiel, Danucie Łuszcz i Józefie Przybyło.

Biskup Andrzej Jeż dziękował ponad 7,5 tysiącom osób działającym w Caritas. Blisko 90 osób i instytucji otrzymało statuetki.

W diecezji tarnowskiej jest ponad 400 parafialnych oddziałów Caritas. Ich dopełnieniem są Szkolne Koła Caritas, które istnieją już w 203 szkołach na terenie diecezji tarnowskiej. 7 kwietnia w kościele Miłosierdzia Bożego w Brzesku odbyły się diecezjalne obchody święta Caritas.

– Pragnę dziś z całego serca podziękować ponad 4,5 tysiąca wolontariuszy zaangażowanych w Parafialnych Oddziałach Caritas i ponad 3 tysiącom dzieci i młodzieży działającej w Szkolnych Kołach Caritas – mówił w Brzesku biskup tarnowski Andrzej Jeż,

nazywając tę potężną grupę ludzi, mających wyobraźnię miłosierdzia, współczujące serce i ręce gotowe do pracy – „tą dobrą cząstką, która idzie pod prąd dzisiejszym trendom”.

– Bardzo na was liczę – mówił bp A. Jeż,

mając nadzieję, że w ramach działalności charytatywnej Kościoła uruchomi się jeszcze bardziej proces zaangażowania dzieci i młodzieży w pomoc starszemu pokoleniu.

– Mamy potrzebę przeniesienia już akcentu z troski o pomoc materialną, chociaż ona będzie zawsze aktualna, na pokonywanie ubóstwa duchowego. Polska się rozwija gospodarczo, ale nieuchronnie towarzyszy temu postępujący proces starzenia się społeczeństwa i samotności ludzi – zauważył pasterz Kościoła tarnowskiego,

tłumacząc, jak wiele w tym względzie młodzi mogą dać starszemu pokoleniu i jak wiele przy tym zyskać.

– Dla młodych byłby to proces wychowawczy, a równocześnie starsi ludzie nie byliby porzuceni i samotni – dodał.

Nawiązując do hasła 74. Tygodnia Miłosierdzia „Mocni w Duchu Świętym”, przypomniał, iż z sakramentu bierzmowania wynika obowiązek głoszenia Ewangelii, które dokonuje się poprzez słowa, wyznanie wiary, ale też nasze czyny.

– W tym kontekście zachęcam szczególnie młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania albo niedawno go przyjęła, by podejmowała konkretne uczynki miłosierdzia. Czynione dobro umacnia naszą wiarę, czyni ją żywą i mocną – apelował biskup Jeż.

Dziękował pracownikom i wolontariuszom diecezjalnej Caritas, opiekunom, duchownym, świeckim, siostrom zakonnym, którzy swoją radą, doświadczeniem, a czasem i materialnie wspierają działania Caritas w swojej parafii.

Blisko 90 osób i instytucji zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym i statuetką „Misericors” (Miłosierne Serce). Wśród nagrodzonych znaleźli się nade wszystko wolontariusze parafialnych oddziałów Caritas, darczyńcy i pracownicy Caritas Diecezji Tarnowskiej. Listę nagrodzonych prezentujemy poniżej.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w prace na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej, dziękował także ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej. Gratulował również wyróżnionym „Miłosiernym Sercem”.

Ponadto spotkanie w Brzesku stało się okazją do przekazania informacji na temat V Synodu Diecezji Tarnowskiej i Komisji Charytatywnej, jaka w jego ramach powstanie. W jej skład wejdzie 14 osób – duchowni, świeccy i siostra zakonna, którzy już zdobytym doświadczeniem wieloletniej pracy na rzecz dzieł miłosierdzia będą mogli spojrzeć na to, co było, jak jest i jak powinna wyglądać działalność charytatywna w tarnowskim Kościele. Według ks. Zbigniewa Pietruszki, to podstawowy aspekt życia Kościoła będącego na wzór Jezusa Chrystusa.

Uczestnicy diecezjalnych obchodów święta Caritas wysłuchali także wspomnienia o śp. bp. Karolu Pękali z ust jego siostrzenicy. O tym „biskupie miłosierdzia” można przeczytać także w najnowszym „Gościu Niedzielnym”.

Osoby wyróżnione Listem gratulacyjnym Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża oraz statuetkami „MISERICORS”

– Diecezjalne Święto Caritas –
– Brzesko Miłosierdzia Bożego – 7. 04. 2018 r. –

Wolontariusze Parafialnych Oddziałów Caritas

Maria DUBIEL – Szczepanów
Danuta ŁUSZCZ – Szczepanów
Józefa PRZYBYŁO – Szczepanów

==

BEATA MALEC-SUWARA / Tarnowski Gość Niedzielny

Galeria zdjęć <==