Wiadomości

Rusza Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Rusza XXVII edycja akcji “Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Do parafii w diecezji tarnowskiej trafiło już 90 tys. świec w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. To ponad 30 tys. mniej niż rok temu. Sytuacja epidemiczna, liczne ograniczenia wpływają na to, że utrudniona jest możliwość zaopatrzenia się w te świece w parafiach.

Dziś trudno sobie wyobrazić świąteczny stół bez płomienia świecy Caritas. Na przestrzeni 27 lat to ponad 50 milionów świec i kilka pokoleń dzieci, które otrzymały pomoc dzięki otwartości serc Polaków.

– W tym roku sugerowana ofiara za świece to 6 zł. Jedna trzecia wartości każdej świecy pozostaje w parafii, do dyspozycji parafialnej Caritas. Pozostała część wraca do Caritas Diecezji Tarnowskiej, która po pokryciu kosztów pozostałą część ma na pomoc dzieciom. W ubiegłym roku na tę pomoc w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wydano ok. 0,5 mln zł.

– Potrzeby są znacznie większe. Przede wszystkim dofinansowujemy operacje dzieci, zabiegi medyczne, leczenie, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Poza tym z akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wspomagamy dożywianie dzieci w placówkach specjalnych, a także wypoczynek letni i zimowy dzieci z niezamożnych rodzin – ks. Krzysztof Majerczak, wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Idea świątecznej świecy Caritas rozpowszechnia się również poza granicami naszego kraju. Dzięki ofiarności Polaków, biorących udział w ubiegłorocznej edycji akcji, udało się odbudować szkołę w syryjskim mieście Aleppo, zniszczoną na skutek działań wojennych. W tym roku część środków zostanie przeznaczona na pomoc dla dzieci z dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli.

Tradycyjnie od I Niedzieli Adwentu tj. 29 listopada br. w parafiach naszej diecezji rozprowadzane są świece Caritas – w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można wesprzeć:

– odbierając świecę Caritas w parafii lub placówce Caritas
– wysyłając sms o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)
– dokonując płatności online lub wypełniając przelew – dane na stronie wigilijnedzielo.caritas.pl.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Światło świecy przypomina nam, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom stały się nośnikiem wartości przekazywanych w ramach harcerskiej akcji Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień, zapalany od wiecznego ognia płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, co roku obiega świat, niesiony przez skautów i harcerzy. Symbolizuje jedność, braterstwo i pokój. W Polsce, za sprawą harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, trafia do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów – w postaci zapalonych świec Caritas.

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, którą otrzymuje się na pamiątkę złożonej ofiary, jest znakiem wrażliwości i solidarności z dziećmi z najuboższych rodzin. Zapalona na wigilijnym stole świadczy o miłość i solidarności z tymi, którym brakuje nie tylko środków materialnych, ale często rodzinnego ciepła i miłości.

Środki pozyskane z akcji są przeznaczane na następujące formy pomocy:
– dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin,
– dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci,
– prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych,
– wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek.

Serdecznie zachęcamy do nabywania świec, a przez to wsparcia inicjatyw związanych z niesieniem pomocy dzieciom.

Caritas Tarnów / IB / TGN – Grzegorz Brożek