Wiadomości

Promocja książki „Szlakiem Świętego Stanisława dziedzictwo Szczepanowa” / zdjęcia

W niedzielę 29 października 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie odbyło się spotkanie promujące książkę pt. „Szlakiem Świętego Stanisława dziedzictwo Szczepanowa”. Publikacja została napisana przez Paulinę Łuszcz, mieszkankę Szczepanowa – po to, by spojrzeć na to miejsce z perspektywy jego dziedzictwa duchowego i  kulturowego: materialnego i  niematerialnego.

Zamysłem było to, by nie tylko nawiązać do poprzednich pokoleń, ale także pokazać wpływ wspomnianego dziedzictwa na obecne pokolenie – to, że choć św. Stanisław urodził się blisko tysiąc lat temu, to wciąż jest żywy i obecny w sercach mieszkańców, swoich rodaków. Szczepanów to wielka różnorodność pięknych, ciekawych i unikatowych miejsc związanych ze św. Stanisławem. I choć nie jest miastem, lecz małą miejscowością, to jest wyjątkowy dla Polaków, gdyż to tutaj w XI w. urodził się św. Stanisław – jeden z patronów Polski. Dzieje miejscowości są zatem ściśle związane z historią państwa polskiego poprzez jego osobę. Publikacja ma na celu wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej i więzi z małą ojczyzną. Jest połączeniem dwóch gatunków piśmienniczych: kroniki, obejmującej wspomnienie i  upamiętnienie jubileuszy, ważniejszych wydarzeń i szczególnych osób przybywających do Szczepanowa, oraz ilustrowanego przewodnika prezentującego zabytki i  inne dobra kultury. Adresowana jest do wszystkich – zarówno osób starszych, jak i młodszych, do rodaków św. Stanisława oraz pielgrzymów.

– Mam nadzieję, że książka zainteresuje czytelników regionem, w którym na co dzień mieszkamy, i uświadomi, że nie ma miejsc bezwartościowych, a  każda, nawet najmniejsza miejscowość, ma pewien unikalny charakter związany z dziedzictwem kulturowym.

Od każdego z nas zależy, czy dostrzeżemy to lokalne piękno i zatroszczymy się o to, by ocalić od zapomnienia i zachować dla następnych pokoleń całe to dobro, którego doświadczamy.

Nie można pozwolić na to, żeby obiekty i miejsca, które kiedyś stanowiły ważny element kulturowy, czy też narodowy, popadły w  ruinę i  stały się bezużyteczne.

Opuszczone miejsca, których w Polsce jest tak wiele, powinny stać się podstawą do refleksji nad tym, że wszystko przemija i to od nas zależy, co zostawimy dla przyszłych pokoleń. Obowiązkiem każdego z nas jest zadbać o to, co jest nam dane – o każdy obiekt, ślad, ułomek i okruch historii, który może dla nas nie ma wielkiej wartości, czy znaczenia, a w rzeczywistości jest cenny dla regionu, dla społeczności lokalnej.

Pamiątki przeszłości to największe bogactwo, które jest wokół nas, świadczące o dziedzictwie i odrębności danego regionu. Każdy powinien poczuć się odpowiedzialny za swoją małą ojczyznę i  zadbać, o  to, aby wszystko, co mamy, przetrwało dla tych, którzy przyjdą po nas – mówi autorka.

W wydarzeniu uczestniczyli bardzo licznie nie tylko mieszkańcy Szczepanowa i regionu, ale także historycy i turyści. Każdy z uczestników otrzymał darmowy egzemplarz publikacji. Oprócz prezentacji autorskiej książki, spotkanie byłą również okazją do rozmowy i wspomnień o Szczepanowie i regionie. Swoje przemówienia wygłosili m.in.: mgr Agata Dąbrowa – Dyrektor PSP w Szczepanowie, mgr Ewa Starsiak – wieloletnia Dyrektor PSP w Szczepanowie, ks. dr Marcin Kokoszka – proboszcz parafii w Szczepanowie, ks. prałat mgr Władysław Pasiut – wieloletni proboszcz parafii w Szczepanowie, dr hab. Anna Pachowicz, prof. Akademii Tarnowskiej oraz Anna Lubowiecka – sołtys Szczepanowa.

Wydana publikacja jest częścią realizowanego projektu grantowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, w ramach zadania grantowego: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Działania edukacyjne i/lub promocyjne o Przedgórzu bazujące na historii ludzi, miejsc i wydarzeń, w tym rozbudowa systemu EDU – INFO”.

Projekt realizowany był we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Szczepanowie. Oprócz wydanej publikacji i zorganizowanego spotkania autorskiego, odbyło się również spotkanie z uczniami wybranych klas miejscowej Szkoły Podstawowej połączone ze spacerem po Szczepanowie, celem poznania najważniejszych miejsc i zabytków. Była to nietypowa lekcja historii, zachęcająca młodzież nie tylko do słuchania poprzez prezentację multimedialną o dziedzictwie Szczepanowa, ale również do naocznego zobaczenia szczególnych miejsc  poprzez spacer po Szczepanowie z przedstawieniem najważniejszych zabytków.

Paulina Łuszcz

Galeria zdjęć

hdr