Wiadomości

AKTUALIZACJA / Plan Wizyty Duszpasterskiej 27.12.2017

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy.

Chrześcijanin przyjmujący kolędującego Kapłana daje świadectwo o swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu Bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

Tradycyjnie prosimy, aby z wyznaczonych miejscowości i rejonów Parafii przysłać pojazd po Księdza, a po zakończeniu kolędy odwieźć.

Odwiedziny kolędowe to okazja do spotkania się duszpasterzy ze swoimi parafianami w ich domu, okazja do rozmowy w innej niż “urzędowa” czy z racji spełniania praktyk religijnych.

Przygotowanie do takiej wizyty powinno przebiegać w dwóch liniach:
– duchowej: poprzez udział w świątecznej Komunii św. oraz żywym uczestnictwie w modlitwie
– zewnętrznym przygotowaniu domu – na stole należy wcześniej przygotować Pismo św., krzyż, świece, wodę święconą, kropidło.

——

 

Harmonogram wizyty duszpasterskiej – 27.XII.2017 r. 

ŚRODA – 27.01. 2017 r. – MOKRZYSKA od godziny 8.3o.

1 Ksiądz – Mokrzyska, część od strony Bucza – ul. Zagrodzka, Wiślana, Rolna, od rodziny Sobczyk Sławomir i Elżbieta do rodziny Siciarz Jan.
2 Ksiądz – Mokrzyska, część od strony Bucza – c.d. ul. Wiślana, Ludowa, od rodziny Kuliś do rodziny Latocha Barbara i Tomasz – Ludowa 30.
3 Ksiądz – Mokrzyska, część od strony Szczepanowa – ul. Wiślana, Wielgoszówka, Pasternik, od rodziny Szuba Jan i Jadwiga do rodziny Tomasik Jan.

CZWARTEK -28.12. 2017 r., MOKRZYSKA od godz. 8.3o, od strony Szczepanowa
1 Ksiądz – Mokrzyska – c. d. ul. Wiślana od rodziny Tlałka Henryk
2 Ksiądz – Mokrzyska – ul. Wiślana od rodziny Mularz Marek, ul. Kościelna i Stanisławowska po obydwu stronach, do rodziny Bąk Mirosław.
3 Ksiądz – Mokrzyska.– ul. Parafialna od Krzyżówki, ul. Na Stoku i Parafialna do rodziny Gładki Stanisław i Zofia

PIĄTEK 29.12. 2017 R., MOKRZYSKA od godz. 8.3o r.
1 Ksiądz – Mokrzyska – ul. Jan Kantego, od rodziny Rudnik Jan i Maria, ul. Działkowa oraz ul. Januszowska Nr 71, od rodziny Król Zbigniew i Marzena.
2 Ksiądz – Mokrzyska – Gibałówka, od rodziny Lambert Marian, część ul. Wiślanej od rodz. Piwowarski Stanisław i Zuzanna do rodz. Sitko Jan i Barbara, oraz cz. ul. Parafialnej od rodziny Zachara Stanisław Parafialna 95, ul. Grzybowa do Pasula Julian i Zofia Parafialna nr 67.
3 Ksiądz – Mokrzyska. – ul. Parafialna, od rodziny Cisak Krzysztof i Krystyna do rodziny Szczęch Kazimierz.

SOBOTA 30.12. 2017 R. – WOKOWICE od godz. 8.3o
1 Ksiądz – Wokowice – Od rodziny Duda Józef, ul. Dworska. Oś. Nowe, ul. Centralna, Oś. Barwne, Oś. Miodowe, od rodziny Kawa Robert Oś. Miodowe 1.
2 Ksiądz – Wokowice. – Od rodziny Cierniak Stanisław, ul. Centralna 70, ul. Dębińska, Orlik, Oś. Sadowe, do rodziny Śliwińska Barbara ul. Bielecka 2.
3 Ksiądz – Wokowice – Od rodziny Żurek Marian ul. Centralna 99 a., do rodziny Chyćko Elżbieta Oś. Olszynowe 3.