Wiadomości

Plan Wizyty Duszpasterskiej 11.1.2016 – 12.1.2016

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Odwiedziny kolędowe to okazja do spotkania się duszpasterzy ze swoimi parafianami w ich domu, okazja do rozmowy w innej niż “urzędowa” czy z racji spełniania praktyk religijnych.

Przygotowanie do takiej wizyty powinno przebiegać w dwóch liniach:
– duchowej: poprzez udział w świątecznej Komunii św. oraz żywym uczestnictwie w modlitwie
– zewnętrznym przygotowaniu domu – na stole należy wcześniej przygotować Pismo św., krzyż, świece, wodę święconą, kropidło.

——

Harmonogram kolędy

W poniedziałek 11.01. 2016 r., od godz. 14.3o

Szczepanów – ul. Źródlana, Lubomirskiego, Ruchu Oporu, Długosza, Łęki Chobot

1. ul. Źródlana od rodz. Przybyło Sławomir, do rodziny Wilk Urszula, ul. Lubomirskiego.
2. oś. Ruchu Oporu, od rdz. Kołodziej Stanisław do rodziny Kukułka Wojciech i Małgorzata
3. Łęki Chobot od rodz. Borowiec Zbigniew do rodz. Waresiak Jan i Bożena, ul. Długosza.

We wtorek 12.01.2016 r., od godz. 14.3o

Szczepanów ul. Pielgrzymów za autostradą (rodzina Dziedzic), następnie ul. Podlesie, oś. Widok

1. Oś. Widok od rodz. Kądziołka Stanisław do rodz. Polek Anna Podlesie 70.
2. ul. Podlesie od rodz. Żurek Kazimierz do rodz. Jawor Stanisław, Barbara ul. Podlesie 21.