Wiadomości

Najstarsze źródło

620372_fz6B_DSC_0944_34Takiej chrzcielnicy nie ma Gniezno, ani żadna inna katedra w Polsce.

– Moim zdaniem to najstarsza chrzcielnica w Polsce, a już na pewno w naszym regionie. Została wykonana z piaskowca ciężkowickiego i ozdobiona ówczesnymi ornamentami, co świadczy o znajomości sztuki rzeźbiarskiej, o kunszcie wykonawcy i związkach z najlepszą sztuką Zachodu tamtego czasu – mówi Andrzej Tekielak, specjalista konserwator, który rok temu badał i odnawiał szczepanowską chrzcielnicę.

Przez wiele lat romańska chrzcielnica w kościele w Szczepanowie, sanktuarium św. Stanisława Biskupa i Męczennika, stała skromnie w przedsionku świątyni służąc wiernym jako kropielnica.

– Kiedy obejmowałem parafię, otrzymałem zadanie, żeby gruntownie odnowić kościół, który jest sanktuarium pochodzącego ze Szczepanowa patrona Polski. Do parafii przyjechała komisja konserwatorów, żeby ocenić, które prace należy wykonać na początku. W czasie obchodu zauważono, że mamy w kościele niezwykły skarb, którym jest romańska chrzcielnica kamienna – opowiada ks. prał. Władysław Pasiut, kustosz sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie.

Zabytek od razu został przeniesiony do dawnej kaplicy św. Rozalii, która była pierwotnie kruchtą gotyckiego kościoła fundacji Jana Długosza. Niedawno kamienna chrzcielnica została gruntownie odnowiona.

Chrzcielnicę można zobaczyć codziennie, gdyż szczepanowska bazylika, obecnie kościół jubileuszowy, jest otwarta dla pielgrzymów i turystów.

Jej zdjęcie znalazło się w najnowszym albumie poświęconym wszystkim chrzcielnicom w diecezji tarnowskiej „Parafialny Jordan. Chrzcielnice diecezji tarnowskiej”. Album zostanie zaprezentowany podczas konferencji naukowej, która odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku w WSD w Tarnowie.

Podczas konferencji będzie można usłyszeć wykłady prof. Krzysztofa Ożoga z UJ, prof. Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Uczestnicy konferencji będą też mogli zwiedzić tarnowską katedrę i muzeum diecezjalne. Początek spotkania o godz. 11.30 w auli WSD w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 6.

==

ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość