Wiadomości

Ks. prof. Antoni Żurek konsultorem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej

Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek z Wydziału Teologicznego, Sekcji w Tarnowie krakowskiego UPJPII, został mianowany przez Ojca Świętego konsultorem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Obok niego papież mianował konsultorami tej dykasterii 19 innych osób, w tym 2 biskupów – rektora Papieskiego Katolickiego Uniwersytetu Argentyny abp. Victora Manuela Fernándeza, abp. Bernarda Anthony Hebdą z Saint Paul i Minneapolis (USA). Ponadto 7 kapłanów, 1 brata zakonnego, 8 mężczyzn świeckich i 2 kobiety. Jedna z nich jest zakonnicą, a druga osobą świecką.

Ks. prof. dr hab. Antoni Władysław Żurek, kapłan diecezji tarnowskiej urodził się 17 kwietnia 1953 roku w Przyborowie. Studia teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, studia specjalistyczne z teologii i nauk patrystycznych w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum”, w Rzymie. Pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wydział został powołany 14 maja 2004 roku w wyniku przekształcenia Instytutu Teologicznego. Wykładowca patrologii i historii Kościoła.

Ks. prof. dr hab. Antoni Władysław Żurek ma w dorobku liczne publikacje, artykuły popularno – naukowe i tłumaczenia dotyczące m.in. pierwszych wieków chrześcijaństwa i Ojców Kościoła, a także człowieka i jego religijności.

KAI/ RDN Małopolska