Wiadomości

Ks. Artur Mularz z Łęk nowym Dyrektorem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

W czwartek 13 czerwca 2019 r. ks. biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył nominacje nowym proboszczom. Zmiany są także w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i w Kurii Diecezjalnej. Wśród nowo mianowanych dyrektorów wydziałów Kurii Diecezjalnej w Tarnowie znalazł się m.in. pochodzący z Łęk (gmina Borzęcin) ksiądz Artur Mularz. Będzie pełnił funkcję Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji. Dotychczasowego dyrektora tego wydziału ks. Artura Ważnego – ksiądz biskup Jeż powołał na stanowisko diecezjalnego ojca duchownego.

– Mamy nowego rektora i prorektora WSD. Powołani zostali także ojciec duchowny, prefekt, nowy dyrektor administracyjny i dyrektor biblioteki w WSD. Pewne zmiany są także w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Ksiądz Biskup powołał nowego wikariusza biskupiego ds. zakonnych i nowego diecezjalnego ojca duchownego – powiedział ks. Kantor.

Ksiądz Artur Mularz pochodzi z Łęk – Gmina Borzęcin, Parafia Szczepanów. Świecenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Od lipca 1917 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży. Wydział ten realizuje szereg inicjatyw ewangelizacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i akademickiej. Z kolei Wydział ds. Nowej Ewangelizacji zajmuje się m.in wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi nowej ewangelizacji oraz organizacją warsztatów, koncertów, kongresów, ewangelizacją parafii, miast i wsi, a także niestandardowymi działaniami w mediach społecznościowych. Nowa ewangelizacja to nowy zapał, nowe metody i nowa ekspresja. 

Więcej informacji o informacji nt. aktywności podejmowanych przez Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji tarnowskiej można znaleźć m.in. na ich profilu facebookowym <==

Foto flickr.com diecezjatarnow

IB / diecezja.tarnow.pl

 

Nominacje proboszczowskie i inne / 13.06.2019