Wiadomości

Kościół w Szczepanowie na starej fotografii / Natan Krieger

W archiwum cyfrowym Muzeum Historycznego Miasta Miasta Krakowa można znaleźć dwa czarnobiałe zdjęcia związane ze Szczepanowem. Przedstawiają kościół św. Marii Magdaleny oraz  przylegający do niego Ogrojec. Zdjęcia zostały utrwalone na szklanej kliszy na przełomie XIX i XX wieku. Prawdopodobnie oba zdjęcia zostały wykonane w tym samym czasie. Ich autorem był Natan Krieger – krakowski fotograf, żydowskiego pochodzenia, który w owym czasie należał do najbardziej uznanych fotografów w Krakowie. Filię swojego zakładu fotograficznego rodzina Kriegerów miała także w Tarnowie.

Natan Krieger (1844-1903) wraz z siostrą Amalią poznał tajniki pracy fotografa pod kierunkiem ojca Ignacego, dzięki czemu mógł po jego śmierci przejąć zakład fotograficzny i z powodzeniem kontynuować dzieło. Jako członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (TMHiZK) specjalizował się w fotografowaniu dzieł sztuki, pamiątek kultury materialnej i miejskich zabytków, co przyniosło mu uznanie w kręgach artystów i historyków sztuki. Pełnił funkcję głównego fotografa „Rocznika Krakowskiego” wydawanego przez TMHiZK. Fotografował także obiekty spoza Krakowa, przede wszystkim na terenie ówczesnej Galicji.

Zdjęcia są o tyle unikatowe, że przedstawiają kościół długoszowski przed jego rozbudową z lat 1911-1914. Niestety ujęcie nie pozwala dostrzec szczegółów wschodniej części kościoła – niemniej wprawne oko dostrzeże fragment dachu nad kaplicą ogrojcową, wnękę w której widać fragment figury Matki Boskiej (figura znana z innego ujęcia z 1915 r.), a także niewielki świetlik w szczycie ściany nad nawą główną. Ciekawostką na pewno są kapliczki wkomponowane w ceglany mur okalający świątynię – wg informacji przekazanej przez kościelnego  pana Stanisława Prokopa – znajdowały się w nich stacje drogi krzyżowej (wyeksponowane obecnie we wnętrzu bazyliki szczepanowskiej i kościoła długoszowskiego). Na dachu kościoła, nad nawą świątyni widzimy także wybudowaną pod koniec XIX w.  neogotycką wieżyczkę na sygnaturkę. W trakcie budowy nowego kościoła sygnaturka została przeniesiona na dach kościoła Św. Stanisława. Z tyłu, po lewej stronie widoczna jest drewniana dzwonnica z XVIII wieku (niemniej pojawiają się informację, że pochodziła z czasów Długosza), która stała oddzielnie naprzeciw głównego wejścia.

Wspomniany Ogrójec został wybudowany w 1883 r. od strony wschodniej pomiędzy przyporami uskokowymi wspierającymi świątynię. Wykonany z drewna rzeźbiony Ogrójec zakupiono ze składek parafian. Wcześniej w tym miejscu istniała stara kaplica ogrójcowa z XV w. Na zdjęciu widzimy szczegóły szczepanowskiego ogrójca, w tym również kute ogrodzenie zamykające portyk. 

Platforma „Cyfrowy Thesaurus” na której znajdują się zdjęcia jest częścią muzealnego portalu www.mhk.pl. Zeskanowanym wizerunkom towarzyszą dane merytoryczne, opracowane przez pracowników Muzeum Historycznego Miasta Miasta Krakowa.

Zdjęcia zostały poddane koloryzacji w portalu genealogicznym myheritage.pl, który na początku 2020 r. wprowadził funkcję MyHeritage In Color™, pozwalającą na automatyczne nadawanie kolorów czarno-białym zdjęciom. Nadając kolory zdjęciom możemy ukazać chwile z życia przodków, zobaczyć ważne dla nich chwile z innej perspektywy, z perspektywy kolorów. Oczywiście nie każdy akceptuje i popiera kolorowanie zdjęć. Również sama technologia nie jest w pełni doskonała. Kolory są odtwarzane przez odpowiedni algorytm kolorowania i mogą nie być dokładne. Widać to zresztą na zdjęciach w poniższych galeriach.

źródła: ignacykrieger.pl/mhk.pl / Krzysztof Żurek

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Zdjęcia w wersji oryginalnej / czarno-białej

Zdjęcia w wersji koloryzowanej

Zdjęcia w wersji oryginalnej i koloryzowanej / porównanie