Wiadomości

II Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na prace konserwatorskie

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że na „I Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na wykonanie prac konserwatorskich”, na prace konserwatorskie, dotowane ze środków MWKZ w Krakowie, na; „Pełną konserwację drewnianego polichromowanego złoconego rzeźbionego feretronu (XIX w.) z obrazem Marii z Dzieciątkiem Jezus” znajdujący się w; Kościele pw. Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM w Szczepanowie, wpłynęła tylko jedna oferta, Parafia przystępuje do II etapu ogłoszenia.

„II Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na wykonanie prac konserwatorskich”, na prace konserwatorskie, dotowane ze środków MWKZ w Krakowie, na „Pełną konserwację drewnianego polichromowanego złoconego rzeźbionego feretronu (XIX w.) z obrazem Marii z Dzieciątkiem Jezus” znajdujący się w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM w Szczepanowie.

Równocześnie podaję do wiadomości, że termin złożenia ofert mija 8 czerwca 2019 roku o godz. 12.oo. Otwarcie ofert będzie również w dniu 08 czerwca 2019 roku o godz. 12.3o. w Kancelarii Parafialnej w Szczepanowie, ul. Św. Stanisława 2, 32-823 Szczepanów.

Z wyrazami szacunku Ks. W. Pasiut – Szczepanów27