Wiadomości

Budżet obywatelski / Gmina Brzesko

18Do 20 grudnia trwa głosowanie na projekty zadań, które zostaną wykonane w 2016 r. w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Brzesko. Z terenu miejscowości wchodzących w skład Parfii Szczepanów zgloszonych zostalo kilka projektów. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Kto moze glosować

Uprawnionymi do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego są mieszkańcy Gminy Brzesko, którzy ukończyli 13 lat. Każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie spośród 27 projektów zgłoszonych przez mieszkańców.

Jak głosować

Głosowanie odbywa się w sposób elektroniczny na stronie www.budzet.brzesko.pl lub w sposób tradycyjny w Urzędzie Miejskim w Brzesku. Mieszkaniec może oddać tylko jeden głos, w wybrany przez siebie sposób.

Głosowanie w sposób elektroniczny odbywa się za pomocą strony www.budzet.brzesko.pl i wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, nr pesel oraz nr telefonu komórkowego na który zostanie wysłany sms z kodem, kod z smsa. Wyniki głosowania elektronicznego będą w trybie ciągłym podawane na stronie www.budzet.brzesko.pl.

Głosowanie w sposób tradycyjny odbywa się osobiście w Urzędzie Miejskim w Brzesku (Punkt Informacyjny), w dni powszednie w godz. 7.30 – 15.30 poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. Karty do głosowania będą w czasie głosowania dostępne w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego.

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów oddanych osobiście zostanie podana ostateczna ilość głosów, które zdobyły wszystkie projekty poddane pod głosowanie.

Lista projektów z terenu Parafii

Mokrzyska

Urządzenie-zagospodarowanie terenów zieleni wiejskiej przyległych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach

https://budzet.brzesko.pl/projekt.php?id=46

Sterkowiec

Błękitna energia – sportowy park rozrywki w Sterkowcu

https://budzet.brzesko.pl/projekt.php?id=35

Szczepanów

Remont drogi w Szczepanowie

https://budzet.brzesko.pl/projekt.php?id=18

Wokowice

Mini Centrum Rekreacji Rodzinnej w Wokowicach

https://budzet.brzesko.pl/projekt.php?id=32

Obiekt reakracyjno -zabawowy w Wokowicach

https://budzet.brzesko.pl/projekt.php?id=25