V SYNOD

Materiały na V Synod Diecezji Tarnowskiej

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. 

Wszystko o V Synodzie Diecezji Tarnowskiej w jednym miejscu. https://synodtarnow.pl/

„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu”. (KPK 460)

==

Poniżej zamieszczamy materiały do dyskusji.

Materiały do dyskusji do opracowania przez wiernych, które wierni mogą w formie pisemnej przesłać na maila do końca miesiąca na wlpasiut@tarnow.opoka.org.pl lub wrzucić do skrzynki „Pytań i odpowiedzi – V SDT”, która znajduje się w Bazylice przy ostatnich ławkach wchodząc głównym wejściem. 

==

Materiały na V Synod Diecezji Tarnowskiej na temat „Modlitwy w rodzinie chrześcijańskiej”

I.CzescSpotkaniaPZSModlitwawrodziniechrzescijanskiej <== plik do pobrania w formacie doc.

II.CzescSpotkaniaPZS.Modlitwawrodziniechrzescijanskiej <== plik do pobrania w formacie doc.