INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE 2020


Intencje Mszy Świętych: 03 – 09. 08. 2020 R.

Poniedz. – 3. 08.
6.3o
W int. Barbary i Jarosława w 18 rocz. ślubu, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św.St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
W int. Panu Bogu wiadomej.
+ Marii Białek – 30 dzień po śmierci od wnuków Eliasza i Mateusza.
+ Józefa Pasuli od najbliższej rodziny i znajomych.
+ Józefa Pasuli od najbliższej rodziny i znajomych.

18.oo
+ Andrzeja Brzegowy – 14 rocz. śmierci i Julii żony od syna Stanisława z rodziną.

Wtorek – 4. 08.
6.3o
W int. Anny i Dariusza w 22 rocz. ślubu, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św.St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
W int. Jacka Kozińskiego w 51 urodziny oraz z ok. imienin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św.St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców.
+ Zofii Pikulskiej – 30 dzień po śmierci od syna Jana z żoną.
+ Józefa Pasuli od najbliższej rodziny i znajomych.
+ Józefa Pasuli od najbliższej rodziny i znajomych.

18.oo
+ Jakuba Sitarz – 5 rocz. śmierci od mamy i siostry.

Środa – 5. 08.
6.3o
W int. ks. Adama Lelito, w podziękowaniu za 7-letenią posługę w naszej parafii, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w pracy na nowej parafii od członkiń Caritas.
W podziękowaniu za otrzymane od Boga przez Maryję łaski, z prośbą o dalszą opiekę MB oraz powrót do pełni zdrowia dla Barbary.
+ Józefa Pasuli – 30 dzień po śmierci od brata Zygmunta z rodziną.
+ Ludwiki Wolnik – rocz. śmierci.
+ Józefa Pasuli od najbliższej rodziny i znajomych.
+ Józefa Pasuli od najbliższej rodziny i znajomych.

18.oo
+ Stanisława Kani – rocz. śmierci od siostry.

Czw-ek – 6. 08.
6.3o
W int. Waldemara o łaski Bogu wiadome od mamy.
+ Marii Urbańskiej – 25 rocz. śmierci i Jana męża od Danuty.
+ Józefa Lis, Janiny córki.
+ Józefa Pasuli od najbliższej rodziny i znajomych.
+ Marii Czyżyckiej od najbliższej rodziny i znajomych.

18.oo.
+ Anny i Władysława Mitera – rocz. śmierci od córki

Piątek – 7. 08.
6.3o
+ Mieczysława Pupy od rodziny Książek i Cholewa z Mokrzysk.
+ Zofii i Władysława Górów, córki Aureli Palej i męża Andrzeja.
+ Anny Styrna – rocz. śmierci, Stanisława męża.
+ Marii Czyżyckiej od najbliższej rodziny i znajomych.
+ Marii Czyżyckiej od najbliższej rodziny i znajomych.

18.oo
+ Stanisławy Bernady –7 dzień po śmierci od syna Stanisława z rodziną.
+ Józefa Ziobrowskiego – 15 rocz. śmierci, Katarzyny żony od syna.

Sobota – 8. 08.
6.3o
W int. Barbary Jawor w 50 rocz. urodzin, o bł. Boże i światło Ducha Św. zdrowie, opiekę MB i św.St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od męża i dzieci.
+ Kazimierza Polak – rocz. śmierci i Kazimiery żony.
+ Emila Prokop z ok. imienin.
+ Marii Czyżyckiej od najbliższej rodziny i znajomych.

18.oo
+ Tekli Gaczoł – 52 rocz. śmierci, Jana męża od córki Krystyny.

Niedziela – 9. 08.
6.3o
+ Stanisława Lewandowskiego – 4 rocz. śmierci oraz jego rodziców: Anny i Stanisława.

8.oo
+ Stanisława i Magdaleny Kądziołka.

9.3o
+ Kazimierza Malinowskiego w dniu urodzin.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Marty i Krzysztofa w 20 rocz. ślubu, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św.St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.

15.3o
+ Józefa Wierzbickiego – 10 rocz. śmierci od syna.

19.00
+ Zofii i Stanisława Pikulskich od Kazimierza i Magdaleny Pikulskich.


Intencje Mszy Świętych: 20.07. -26.07.2020 R.

Poniedz. – 20. 07.
6.3o
+ Jana Dubiela od braci z Róży św. Maksymiliana – zel. Ryszard Żurek.
+ Danuty Jemioło – 7 dzień po śmierci od syna Dariusza z rodziną.
+ Salomei Maślak – rocz. śmierci.
+ Czesława Urbańskiego w dniu imienin.
+ Elżbiety Gibała od chrześniaka Grzegorza.

18.oo
+ Anny i Jana Rudnik z okazji imienin od dzieci.
+ Czesława Styrny w dniu imienin od córki z rodziną (ks. Jan odprawia poza parafią)

Wtorek – 21. 07.
6.3o
+ Marii Baran z okazji imienin.
+ Magdaleny Rogóż z ok. imienin, Józefa i Mieczysława Rogóż.
+ Marii Białek z ok. imienin od córki Cecylii z rodziną.
+ Elżbiety Gibała od Ewy i Piotra Gibałów.
+ Elżbiety Gibała od siostry Anny z dziećmi.
+ Elżbiety Gibała od brata Sławomira z rodziną.

18.oo
+ Anny Źródlewskiej – 30 rocz. śmierci

Środa – 22.07.
6.3o
+ Anny Lach – 72 rocz. śmierci, Józefa męża.

8.oo
+ Magdaleny Lewandowskiej z okazji imienin.

9.3o
+ Marii Gaczoł okazji imienin.

11.oo
+ Władysława i Anny Styrna.
+ Marii Styrna w dniu imienin od męża i córki.
W intencjach Parafian.

15.3o
+ Władysławy Batko z ok. urodzin, męża Bronisława od synów z rodzinami.

18.oo
W int. Braci Zakonu Rycerzy Kolumba naszej diecezji i ich rodz, z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św. St.
+ Marii Sarlej w dniu imienin od syna Piotra z rodziną.

Czwartek–23. 07
6.3o
O ulgę w cierpieniu, miłosierdzie Boże i śmierć szczęśliwą dla Stanisława oraz pojednanie w rodzinie.
+ Józefa Przepiórki – 7 rocz. śmierci, Heleny żony, Stanisława syna.
+ Kazimierza Kubala.
+ Elżbiety Gibała od siostry Antoniny z rodziną.
+ Elżbiety Gibała od Marii i Anny Lewandowskich.
+ Elżbiety Gibała od Moniki Bukowiec z rodziną.

18.oo.
+ Marii Zdunek z okazji imienin, Stanisława męża.

Piątek – 24. 07.
6.3o
+ Krystyny Pamuła w dniu imienin, zm. rodziców: Anny i Stanisława Sumara od Agnieszki.
+ Krzysztofa Nowak w dniu imienin od siostry Anny i chrześnicy Laury.
+ Elżbiety Gibała od kolegów męża: Marka, Kazimierza i Radosława.
+ Elżbiety Gibała od Elżbiety i Adama Bednarz.
+ Elżbiety Gibała od koleżanki Magdaleny Klich z rodziną.

18.oo
+ Michała Król w 4 rocz. śmierci od rodziców i rodzeństwa.
W int. Kingi w dniu imienin oraz z ok. 43 urodzin, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB., św. Kingi i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od mamy. (ks. Jan odprawia poza parafią)

Sobota – 25.07.
6.3o
+ Anny Bodzioch, Ludwika męża z okazji imienin.
+ Anny Dubiel z ok. imienin, Marii Szuba, Marii Zielińskiej od córki i synowej z rodziną.
+ Karoliny Zając – 20 rocz. śm., s. Magdaleny, rodziców: Jana i Anieli od siostrzenicy Józefy Szuba.
+ Ludwiki Polarskiej od syna Andrzeja z żoną i wnukami.
+ Ludwiki Polarskiej od kuzynki Grety.
+ Ludwiki Polarskiej od kuzynki Alicji Urbańskiej z rodziną.

18.oo
+ Marii Sarlej z okazji imienin.

Niedziela – 26. 07.
6.3o
W int. Anny z ok. im, z pr. o zdr, bł. Boże, opiekę MB., św. Anny i św. St-wa oraz znalezienie pracy.
+ Wojciecha i Anny Bolek, synów: Stanisława, Józefa i Kazimierza.

8.oo
+ Anny i Henryka Legutko z okazji imienin.

9.3o
W int. Anny i Jacka w 35 rocz. ślubu, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB. i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od dzieci, zięciów i wnuczek.
W intencjach Parafian

11.oo
W int. ks. Adama Lelito, w podziękowaniu za trud pracy wychowawczej i katechetycznej w przygotowaniu do I spowiedzi i komunii św., z prośbą o bł. Boże, światło Ducha św. i łaski potrzebne w pracy na nowej parafii od uczniów z klasy III ze Szczepanowa i ich rodziców, a także,
– od Dyrekcji, Nauczycieli, Rady rodziców, dzieci i rodziców Szkoły Podst. w Sterkowcu.
+ Czesława i Anny Dąbrówka z okazji imienin.

W int. ks. Adama Lelito, w podziękowaniu za 7-letenią posługę w naszej parafii, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w pracy na nowej parafii od Grup biblijnej (poza)

15.3o
+ Elżbiety i Stanisławy Kądziołka – rocz. śmierci.

19.00
+ Anny Pasiut z okazji imienin.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 20.07 – 26.07.2020r.

Pon – 20.07. 20
6.30
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.

Wtek -21.07.20
6.30
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.

Środa-22.07.20
6.30
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.

Czw.23.07.20
6.30
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od uczestników pogrzebu.
+ Władysława Zachary od Ireny Pacura z dziećmi.
+ Władysława Zachary od Ali z Jackiem.
+ Władysława Zachary od Zofii i Bogdana Zachara z rodziną.

Piątek -24.07.20
6.30
+ Władysława Zachary od Renaty i Wincentego Tokarczyk z synami z Kamienicy.
+ Władysława Zachary od Heleny Tokarczyk i syna Wojciecha.
+ Władysława Zachary od Danuty i Tadeusza Tokarczyk z rodziną.
+ Władysława Zachary od Konrada i Ryszarda Zachara z Poręby.
+ Władysława Zachary od Joanny Strączek z rodziną.
+ Władysława Zachary od Marii Wąchała.

Sob.25.07.20
6.30
+ Władysława Zachary od rodziny Zachara z ul. Ludowej.
+ Władysława Zachary od rodziny Czapików z Zborczyc.
+ Władysława Zachary od rodziny Marii Czapiegi z Sadków.
+ Władysława Zachary od rodziny Andrzeja Czapiegi z Kostrzy.
+ Władysława Zachary od rodziny Opyd ze Szczawy.
+ Władysława Zachary od sąsiadki Zofii Koczwara z rodziną.

Niedziela 26.07

6.30
+ Władysława Zachary od sąsiadów.
+ Władysława Zachary od sąsiadów.
+ Władysława Zachary od uczestników pogrzebu.
+ Władysława Zachary od wnuczki Ani z rodziną.
+ Władysława Zachary od wnuka Łukasza z rodziną.
+ Władysława Zachary od sąsiada Krzysztofa z rodziną


Intencje Mszy Świętych: 13.07. – 19.07.2020 R.

Poniedz. – 13. 07.
6.3o
+ Józefa Pasuli – 7 dzień po śmierci od siostry.
+ Bartłomieja Stępień – 13 rocz. śmierci, Józefy żony.
+ Janiny Bąk – 1 rocz. śmierci od rodziny Barnasiów.
+ Marii Kozłowskiej od syna Jerzego z żoną.
+ Marii Kozłowskiej od syna Wiesława.
+ Marii Kozłowskiej od syna Stanisława z rodziną.

18.oo
+ Marii Szuba – 30 dzień po śmierci od syna Mirosława z rodziną.

19.oo
Wokowice
+ Władysława Pamuły i Anny żony z okazji imienin.

Wtorek – 14. 07.
6.3o
W int. Agnieszki z ok. urodzin, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa, światło i pomoc Ducha Św. oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Zofii Pikulskiej – 7 dzień po śmierci od syn Stanisława z rodziną.
+ Krzysztofa Dziedzic w dni urodzin od siostry Małgorzaty z rodziną.
+ Marii Kozłowskiej od chrześnicy Marii z rodziną.
+ Marii Kozłowskiej od wnuka Łukasza z żoną.

18.oo
+ Henryki Urbaś z okazji imienin.
+ Kazimierza Kaczówka – 25 rocz. śmierci od rodziny (odprawia ks. Adam na urlopie).

Środa – 15.07.
6.3o
W int. Bożeny z okazji 40 urodzin, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. i miłosierdzie Boże, zdrowie, op. MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Józefa Urbańskiego.
+ Marii Kozłowskiej od wnuczek Marzeny i Agaty.
+ Marii Kozłowskiej od sióstr różańcowych – zel. Maria Szatkowska.
+ Marii Kozłowskiej od sióstr różańcowych – zel. Maria Szatkowska.
+ Marii Kozłowskiej od Anny i Błażeja.

18.oo
+ Marii i Józefa Kozub – rocz. śmierci.

Czwartek–16. 07.
6.3o
W int. pewnej osoby – o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia.
+ Stanisławy Kozińskiej – 38 rocz. śmierci od syna, synowej i rodziny.
+ Marii Kozłowskiej od sąsiadów: Sowa i Latocha.
+ Krzysztofa Skowyrskiego od syna Sławomira z żoną.
+ Krzysztofa Skowyrskiego od Rybowej ze Sterkowca.
+ Krzysztofa Skowyrskiego od kolegi Roberta.

18.oo.
+ Marii Przychodzkiej – 10 rocz. śmierci, Antoniego męża.

Piątek – 17. 07.
6.3o
W int. Heleny i Władysława w 55 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od dzieci.
+ Edwarda Urban od rodziny Chmielarz.
+ Krzysztofa Skowyrskiego od sąsiadów Cyranów.
+ Krzysztofa Skowyrskiego od kolegów taksówkarzy z Brzeska.
+ Krzysztofa Skowyrskiego od koleżanki z rodziną.
+ Krzysztofa Skowyrskiego od sąsiada z rodziną.
+ Krzysztofa Skowyrskiego od Moniki i Sławomira Wąs.

18.oo
W int. Eweliny i Artura Wójcik w 10 rocz. ślubu, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB. i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.

Sobota – 18.07.
6.3o
W int. Agnieszki z proś. o światło i pomoc Ducha Świętego w dokonaniu dobrych wyborów życiowych.
W int. Władysławy i Władysława Kądziołka w 53 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu
+ Józefa Dąbrowy – rocz. śmierci od żony i dzieci.
+ Bogumiły Kwiatek – 15 rocz. śmierci od syna z rodziną.
+ Krzysztofa Skowyrskiego od Dariusza Mietły z rodziną.
+ Krzysztofa Skowyrskiego od Ryszarda, Tomasza, Bogusława, Sławomira, Krzysztofa i Angeliny.

18.oo
W int. Agnieszki i Aleksa Szumejko w 5 rocz. ślubu, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB. i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców.

Niedziela – 19. 07.
6.3o
+ Michała Chmielarza – 7 rocz. śmierci.

8.oo
+ Anny Brożek – 3 rocz. śmierci od synów z rodzinami.

9.3o
W int. ks. Adama Lelito w podzięk. za wieloletni trud włożony w kształtowanie sumień, świadomości i postaw chrześcijańskich, z pr. o zdr. opiekę MB i św. St-wa. w nowej parafii od dzieci i rodziców uczniów klasy V Szkoły Podst. w Szczepanowie.
+ Bogdana Libudy z okazji imienin.
W intencjach Parafian

11.oo
+ Stanisława i Salomei Kołodziej, Wiktorii i Józefa Chamielec, zm. braci: St-wa i Michała, syna Sławomira.
+ Anny Szafran

15.3o
+ Bronisławy i Jana Pasula, córki Zofii, syna Władysława od syna z rodziną.

19.00
+ Jadwigi Chuchro od rodziny Zachara i Bednarz.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 13.07 – 19.07.2020r.

Pon – 13.07. 20
6.30
+ Stanisława Mila od kuzyna Jacka Świerczek.
+ Stanisława Mila od Dominika Schmidt z rodziną.
+ Stanisława Mila od Katarzyny Dadej z rodziną
+ Stanisława Mila od Piotra Lizak z rodziną
+ Stanisława Mila od Jakuba Chruściel z rodziną
+ Stanisława Mila od Dominika Chruściel

Wtek -14.07.20
6.30
+ Stanisława Mila od pracowników ZUS Bochnia
+ Stanisława Mila od pracowników ZUS Bochnia
+ Stanisława Mila od pracowników ZUS Bochnia
+ Stanisława Mila od pracowników ZUS Bochnia
+ Stanisława Mila od Firmy Impuls
+ Stanisława Mila od Firmy Daw Trans

Środa-15.07.20
6.30
+ Stanisława Mila od Firmy Gwóźdź
+ Stanisława Mila od kolegów z MOTO Jadowniki
+ Stanisława Mila od kolegów z MOTO Jadowniki
+ Stanisława Mila od kolegów z MOTO Jadowniki
+ Stanisława Mila od kolegów z MOTO Jadowniki
+ Stanisława Mila od kolegów z MOTO Jadowniki

Czwar.-16.07.20
6.30
+ Stanisława Mila od kolegów z MOTO Jadowniki
+ Stanisława Mila od kolegów z MOTO Jadowniki
+ Stanisława Mila od kolegów syna Przemysława
+ Stanisława Mila od Krzysztofa Ptasińskiego
+ Stanisława Mila od Zbigniewa i Alicji Urbańskich
+ Stanisława Mila od Katarzyny i Marii Kraj

Piątek -17.07.20
6.30
+ Stanisława Mila od Marii i Zbigniewa Nalepa
+ Stanisława Mila od Marii Dadej
+ Stanisława Mila od Ewy Spiszak
+ Stanisława Mila od rodziny Borowiec
+ Stanisława Mila od rodziny Pabian
+ Stanisława Mila od rodziny Nalepa

Sob.18.07.20
6.30
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.

Niedziela 19.07.
6.30
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.
+ Stanisława Mila od rodziny i znajomych.

Uwaga! Powyższe intencje pogrzebowe, odprawiają księża poza Parafią.


Intencje Mszy Świętych: 6.07. – 12.07.2020 R.

Poniedziałek – 6.07.
6.3o
W int. Karoliny i Dawida w 1 rocz. ślubu, z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St.w dal. życiu
+ Jerzego Kiełbasy od Krystyny BŁOCHO.
+ Jana Gaczoła – 12 rocz. śmierci, Tekli żony od córki Krystyny.
+ Stanisława Mila od Moniki Urbańskiej i syna Krystiana.
+ Stanisława Mila od chrześniaka Bartosza.
+ Stanisława Mila od Kazimierza i Kazimiery Urbańskich.

18.oo
W int. Anny i Józefa w 52 rocz. ślubu, z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. dla całej rodziny.

Wtorek – 7.07.
6.3o
+ Adama Łuszcz.
+ Stanisława Przybyło 30 dzień po śmierci od córki Diany z rodziną.
+ Stanisława Mila od Janusza Urbańskiego z rodziną.
+ Stanisława Mila od siostry Zuzanny Lizak.
+ Stanisława Mila od siostry Urszuli.
+ Stanisława Mila od siostry Zofii z rodziną.

18.oo
W int. Jana z okazji 2 urodzin, z pr.o zdr. B.błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu od dziadków.

Środa – 8.07.
6.3o
+ Józefa Urbańskiego.
+ Julii Turlej – rocz. śmierci, Anny siostry.
+ Stanisława Mila od Baców z Łoniowej.
+ Stanisława Mila od chrześnicy Gabrieli.
+ Stanisława Mila od Marii Gołąb.
+ Władysławy Pałka od bratowej.

18.oo
+ Stefanii Lach – 2 rocz. śmierci, Tadeusza syna, Marii córki.

Czwartek.– 9. 07.
6.3o
+ Wojciecha, Józefy i Heleny Borowiec w rocz. śmierci.
+ Władysławy Pałka od syna Marka z rodziną.
+ Władysławy Pałka od bratowej Marii z rodziną.
+ Władysławy Pałka od bratanicy Jolanty z rodziną.
+ Władysławy Pałka od chrześniaka Andrzeja z rodziną.
+ Władysławy Pałka od chrześnicy Katarzyny z rodziną.

18.oo.
+ Romana Niedojadło – 9 rocz. śmierci od córki z rodziną.

Piątek – 10.07.
6.3o
W int. Haliny i Stanisława Koczwarów w 44 rocz. ślubu z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Stefanii Lach – 2 r. śm, Józefa m., Anny siostry, c. Marii, Tadeusza syna od Józefy Szuba z rodziną.
+ Władysławy Pałka od rodziny Niedojadło ze Szczepanowa.
+ Władysławy Pałka od Róży Św. Łucji.
+ Władysławy Pałka od Róży Św. Łucji.
+ Władysławy Pałka od Róży Św. Łucji.

18.oo
+ Józefy Wierzbickiej od syna.

Sobota – 11.07.
6.3o
+ Pawła Gurgul – 30 dzień po śmierci od żony i dzieci.
+ Sławomira Moryca – 27 rocz. śmierci od żony.
+ Benigny Wójcik.
+ Władysława Zachary od syna Bogdana z żoną.
+ Władysława Zachary od syna Jerzego z rodziną.
+ Władysława Zachary od szwagra.

18.oo
W int.Róży Matek św.Zofii – zel. Maria Wójcik, z podz. za otrz. ł, z pr. o dalszą op B. za przycz św. St.

Niedziela – 12. 07.
6.3o
+ Józefa Tyrchy – rocz. śmierci i Marii żony.

8.oo
+ Edwarda Aleksandrowicza – 24 rocz. śm., Janiny żony, Stanisława syna – 12 rocz. śmierci, Haliny córki, Mariana syna, Daniela wnuka, Tadeusza Bąk.

9.3o
W int. Anny i Łukasza w 10 rocz. ślubu z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. opiekę MB i św. St-wa. w dalszym życiu oraz łaski potrzebne dla synów: Wojciecha i Szymona.
+ Janiny Bąk – 1 rocz. śmierci od siostry Joli z rodziną.
W intencjach Parafian

11.oo
+ Józefa Gzyl i Stanisławy żony od dzieci.

15.3o
W int. Magdaleny Drąg w 18 rocz. ur., o bł. Boże, zdrowie, światło i pomoc Ducha św. oraz łaski potrzebne w dorosłym od rodziców i rodzeństwa.

19.00
W int. Małgorzaty i Witolda Prochasek w 10 rocz. ślubu z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdrowie, opiekę MB i św. St-wa. w dalszym życiu oraz łaski potrzebne dla Jakuba i Emilki.


Intencje Mszy Świętych: 29.06. – 05.07.2020 R.

Poniedziałek – 29.06.
6.3o
+ Jana Szuby – 30 rocz. śmierci, Marii żony 97 rocz. śm. od synowej Józefy Szuba.
+ Stanisława Pasierb w rocz. śmierci, Józefy żony.

8.oo
W intencjach Kingi, o szczęśliwe rozwiązanie, z prośba o zdrowie dla matki i dziecka.
+ Zygmunta Koczwary – 12 rocz. śmierci.

9.3o
+ Teresy Rutka w dniu urodzin od córki Bernadety z rodziną.

11.oo
W int. Pani Dyr. Ewy Starsiak – dziękczynno-błagalna od Grona Pedagogicznego, Pracowników i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie
+ Jana Hachaj z ok. imienin, Franciszki żony, Marka syna, Edyty wnuczki od sióstr Zofii i Heleny.

18.oo
+ Antoniego Cierniak od kolegów syna Stanisława.
+ Ireneusza Jędryki z ok. imienin od rodziców.

Wt.– 30.06.
6.3o
+ Wiesława Grodzkiego – 4 rocz. śmierci.
+ Janiny Kądziołka z ok. imienin.
+ Eleonory i Tadeusza Ciuruś.
+ Tadeusza Wielgosza od syna Piotra z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od syna Piotra z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od syna Piotra z rodziną.

18.oo
+ Alicji Stolarczyk z ok. imienin od rodziny Pośladków.

Środa – 01.07.
6.3o
+ Krzysztofa Dziedzic – 30 dzień po śmierci od siostry Małgorzaty z rodziną.
+ Stanisława Kargola – rocz. śmierci, Wiktorii żony.
+ Władysława Baran z ok. imienin.
+ Tadeusza Wielgosza od syna Piotra z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od syna Andrzeja z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od siostry z mężem.

18.oo
+ Julii Brzegowy – 17 rocz. śmierci, Andrzeja męża.

Czw.– 02. 07.
6.3o
+ Jana Dubiela od Róży św. Maksymiliana – zel. Ryszard Żurek.
+ Jerzego Kiełbasy – 1 rocz. śmierci od syna Pawła z rodziną.
+ Alicji Prążyńskiej – 30 dzień po śmierci od brata z żoną.
+ Tadeusza Wielgosza od brata Andrzeja z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od brata Franciszka z żoną.

18.oo.
+ Władysława Żurka z ok. imienin, Heleny żony.

Piątek – 03.07.
6.3o
W int. Krystyny i Józefa w 49 rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. życiu.
W int. Mariana Czarnika, z ok. Dnia Ojca oraz imi, z pr.o zdr.B.bł.op. MB i św. St. od córki z mężem.
+ Urszuli Lis – 7 rocz. śmierci i Zdzisława ojca.
+ Tadeusza Wielgosza od brata Józefa z żoną.
+ Tadeusza Wielgosza od bratowej Stanisławy.
+ Stanisławy Woda od najbliższej rodziny.

18.oo
+ Krystyny Żurek od sióstr z Róży bł. Marceliny Darowskiej – zel. Maria Latocha.

Sobota – 04.07.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
W int. Ks. Jana Lorka – z podz, za przyg. młodz. z kl.VIII do Sakr.Bierzm. z int. rodziców i młodzieży
+ Ryszarda Grodzkiego i syna Krzysztofa w rocz. śmierci.
+ Władysława Flądro z ok. imienin, Melanii żony.
+ Stanisławy Woda od najbliższej rodziny.
+ Stanisławy Woda od najbliższej rodziny.

18.oo
W int. Krystyny i Aleksandra w 55 rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St-wa. w dalszym życiu dla całej rodziny.

Niedziela – 05. 07.
6.3o
W int. Zdzisławy i Marka w 30 rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. życiu.

8.oo
W int. Marii i Janusza w 30 rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. życiu dla całej rodziny.

9.3o
W int. Kazimiery i Władysława Mikołajek w 50 rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. życiu.
W intencjach Parafian

11.oo
W int. Moniki i Sławomira Jamrożek w 25 rocz. ślubu z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. opiekę MB i św. St-wa. w dal. życiu małżeńskim i rodzinnym.

15.3o
W int. Moniki i Michała w 2 rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. życiu.

19.00
+ Emilii Pilch z ok. imienin.

Uwaga! Ks. Prałaci: Stanisław Budyn i ks. Zbigniew Wielgosz oraz księża przebywający na urlopach, wyznaczone na dany dzień Msze św. odprawiają poza Parafią.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 29.06 – 05.07.2020r.

Pon – 29.06. 20
6.30
+ Tadeusza Wielgosza od bratanka Andrzeja z żoną.
+ Tadeusza Wielgosza od chrześnicy z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od chrześniaka Krzysztofa z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od chrześniaka Marka Wielgosz z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od kuzyna Józefa Sarleja z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od wnuczki Beaty z mężem.

Wtek -30.06.20
6.30
+ Tadeusza Wielgosza od wnuczki Aleksandry.
+ Tadeusza Wielgosza od wnuczki Ilony.
+ Tadeusza Wielgosza od siostry Marii z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od Agnieszki i Aleksandra Chmielarz z synami.
+ Tadeusza Wielgosza od Krystyny z Okocimia.
+ Tadeusza Wielgosza od Grażyny i Grzegorza Cisak.

Środa-01.07.20
6.30
+ Tadeusza Wielgosza od Stanisława i Agnieszki Siciarz z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od Anny i Kazimierza Jędryka.
+ Tadeusza Wielgosza od Agnieszki i Marka Mietła z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od Marii Wąsik.
+ Tadeusza Wielgosza od Marka i Beaty Pacura z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od Tadeusza Pacury z rodziną.

Czwar.-02.07.20
6.30
+ Tadeusza Wielgosza od Barbary i Jana Siudut.
+ Tadeusza Wielgosza od Anny i Krzysztofa Oleksyk z Przyborowa.
+ Tadeusza Wielgosza od Kazimiery Zachara z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od Małgorzaty i Zbigniewa Siciarz.
+ Tadeusza Wielgosza od Jacka Pasuli z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od Ewy i Marcina Wielgosz.

Piątek -03.07.20
6.30
+ Tadeusza Wielgosza od Marii i Józefa Turlej..
+ Tadeusza Wielgosza od Eugeniusza i Kazimiery Pasula z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od Doroty i Stanisława Dudek.
+ Tadeusza Wielgosza od Jagody i Andrzeja Pasula.
+ Tadeusza Wielgosza od Jadwigi i Tadeusza Wielgosz z rodziną.
+ Tadeusza Wielgosza od rodziny Gibała.

Sobota-04.07.20
6.30
+ Tadeusza Wielgosza od Cecylii i Ryszarda Kotra.
+ Tadeusza Wielgosza od Cecylii i Ryszarda Kotra.
+ Tadeusza Wielgosza od rodziny Grabowski.
+ Tadeusza Wielgosza od rodziny Daniel.
+ Tadeusza Wielgosza od rodziny Sitko.
+ Tadeusza Wielgosza od rodziny Radecki.
+ Tadeusza Wielgosza od sąsiadów

Niedziela 05.07.
6.30
+ Tadeusza Wielgosza od rodziny Wyczesany.
+ Tadeusza Wielgosza od rodziny Jasiurkowski.
+ Tadeusza Wielgosza od rodziny Urban.
+ Tadeusza Wielgosza od rodziny Sumara i Lewandowski.
+ Tadeusza Wielgosza od rodziny Przybylski.
+ Tadeusza Wielgosza od sąsiadów Szuba.
+ Tadeusza Wielgosza od sąsiadów Różowski.
+ Tadeusza Wielgosza od uczestników pogrzebu.
Uwaga! Powyższe intencje pogrzebowe, odprawiają księża poza Parafią.


Intencje Mszy Świętych: 22.06 – 28.06. 2020 R.

Poniedz. -22.06.
6.3o
+Tadeusza Comber od kierowców Firmy Megatrans
+ Romana Niedojadło z ok. Dnia Ojca od córki z rodziną.
+ Stanisława Kargol z ok. Dnia Ojca od chrześniaka Staszka z rodziną.
+ Jerzego Kiełbasy – 1 rocz. śmierci od żony.
+ Tadeusza Ciurusia od rodziny Grocholskich
+ Tadeusza Ciurusia od rodziny Mądrzyków z Pojawia.

18.oo
W int. Ks. Jana Lorka, z ok. im, z pr. o zdr. B. błog. op. Matki Kapłanów i św. Patrona w dalszej posłudze kapłańskiej od rodziny z Mokrzysk.
+ Stanisława Jawora z ok. Dnia Ojca od syna Piotra z rodziną.

Wtorek –23. 06.
6.3o
+ Franciszka Dubiela z ok. Dnia Ojca od dzieci z rodzinami.
+ Tadeusza Comber od kierowców Firmy Megatrans.
+ Stanisława Pacury z ok. Dnia Ojca od syna Krzysztofa z rodziną.
+ Jana Latochy z ok. Dnia Ojca, Zofii żony.
+ Tadeusza Ciurusia od rodziny Zdunek ze Sterkowca.

18.oo
+ Augustyna Prokop z ok. Dnia Ojca, Krystyny żony.

Środa – 24. 06
6.3o
+ Tadeusza Comber od kierowców Firmy Megatrans.
+ Jana Niedojadło w dniu imienin od szwagra Stefana.
+ Jana Lewandowskiego z ok. urodzin i imienin, Magdaleny żony.
+ Jana Ćwioro w dniu imienin od dzieci.

18.oo
W int. ks. Jana Lorka z ok. im, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. JP II od Gr. bibl.

+ Jana Wody w dniu imienin od Alicji z rodziną.

Czw. – 25. 06
6.3o
W int. Ks. Jana Lorka, z ok. im, z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św. St.w pracy duszp. od p. rodz ze Szcz.
+ Tadeusza Comber od kierowców Firmy Megatrans.
+ Jana Dubiela od Iwony i Marcina Haber z rodziną.
+ Jana Banta z ok. imienin.
+ Marii Sarlej.

18.oo.
W podziękowaniu dla wychowawców, nauczycieli i kapłanów za ich trud w wychowaniu, nauczaniu i kształtowaniu charakterów od uczniów z klasy VIII ze Szczepanowa.
+ Jana Polek z okazji imienin.
+ Jana Dubiela z ok. imienin od żony.

Piątek – 26. 06.
6.30
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta z ok. im, z podz. za otrz. łask z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od parafialnego oddziału Caritas.
+ Władysława Pasiuta z okazji imienin.
+ Alicji Stolarczyk z ok. urodzin od Anny Basta.
+ Kazimierza Cichy – 24 rocz. śmierci.
+ Tadeusza Ciurusia, Eleonory żony od rodziny Jamrozów.

18.oo
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta z ok. im, z podz. za otrz. łask z pr. o zdr. B. błog. op. Matki Kapłanów, św. Władysława i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej.
+ Wiesława Sznajder – 43 rocz. śmierci od Haliny z rodziną.

Sobota –27.06.
6.3o
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta w dniu im, z podz. za otrz. łask z pr. o zdr. B. błog. op. MB, św. Władysława i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dal. życiu i posłudze kapł. od pewnej rodziny z Mokrzysk.
W int. ks. Prałata Władysława Bielatowicza w dniu im, z podz. za otrz. łask z pr. o zdr. B. błog. op. MB, św. Patrona i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dal. życiu i posłudze kapł. od pewnej rodziny z Mokrzysk.
+ ks. Kanonika Władysława Urbańskiego z ok. imienin.
+ Janiny i Władysława Chwała z ok. imienin.
+ Stefana Teodorowskiego – 31 rocz. śmierci i Herminy żony.

18.oo
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta z ok. im, z ok. urodz. i im. z podz. za otrz. łask z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. Patronów w dalszej posłudze Kapł. od sióstr; Anny i Elżbiety z rodzinami.
+ Jana Góry z ok. imienin od żony, dzieci i wnuków.

Niedziela – 28.06.2020 r.
6.3o
+ Jana Hachaj z ok. imienin od syna Pawła z Iwoną.

8.oo
+ Emilii Pilch od rodziny.
W intencjach Parafian.

9.3o
+ Jacka Grocholskiego – 5 rocz. śmierci.
+ Anny Gaczoł, Józefa męża i zmarłe dzieci.

11.oo
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta w dniu im, z podz. za otrz. łask z pr. o zdr. B. błog. op. MB, św. Patronów oraz łaski potrz. w dal. życiu i posł. kapł. od Rady rodziców i społeczności szkolnej w Sterkowcu.
W int. ks. Prałata Władysława Pasiuta w dniu im, z podz. za otrz. łask z pr. o zdr. B. błog. op. MB, św. Władysława i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dal. życiu i posłudze kapł. od Rady Parafialnej.
W int. Anny i Ludwika w 40 rocz. Sakr. Małż., w podziękowaniu za dotychczasową opiekę MB i św. St-wa, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę dla całej rodziny.

15.3o
+ Mateusza Żak – 6 rocz. śmierci od rodziców.


Intencje Mszy Świętych: 15.06 – 21.06. 2020 R.

Poniedz. -15.06.
6.3o
W int. Lidii i Józefa – z ok.35 rocz. Sakr.Małż. z podz. za otrz.ł., z pr.o zdr. B.błog.op.MB i św.St.
+ Józefa Krzyściaka, Stanisława syna.
+ Alicji Prążyńskiej z ok. imienin od chrześnicy Moniki z rodziną.
+ Michała Czosnek od córki Anny z rodziną.
+ Michała Czosnek od córki Kazimiery z synem.

18.oo
+ Tadeusza Comber od kierowców Firmy Megatrans.
+ Józefy Furman – 18 rocz. śmierci od dzieci z rodzinami.

Wtorek –16.06.
6.3o
+ Stanisławy Przybyło – w rocz. urodzin od Stanisławy i Piotra Sadlej.
+ Stanisława Skalskiego – 41 rocz. śmierci, Salomei żony, zmarłych rodziców.
+ Stanisława Przybyło w 7 dzień po śmierci od żony.
+ Benigny Wójcik, z okazji urodzin i imienin od córki z rodziną.
+ Michała Czosnek od córki Zofii z mężem.

18.oo
W int. Nauczycieli i Pracow. Oświaty, pielgrzym w ub. roku do Grecji, śladami św. Pawła Ap. i ich rodzin, z prośbą o zdrowie, B.błog. opiekę MB, św. St-wa i Apostoła Narodów.
+ Tadeusza Comber od kierowców Firmy Megatrans.
+ Antoniego Cierniak z okazji Dnia Ojca od syna Wojciecha z rodziną.

Środa – 17.06
6.3o
W int. Ks. Jana Lorka, z ok. im, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St od SRK.
W intencji Panu Bogu wiadomej.
+ Michała Czosnek od wnuka Krzysztofa.
+ Michała Czosnek od wnuka Krzysztofa.

18.oo
W int. Ks. Jana Lorka, z ok. im, z pr. o zdr. B. błog. op. M.Kapł. i św.Patr. w dal. posł. Kapł.od p. rodz
W int. Joanny z ok. urodzin z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St w dal. życiu.
+ Tadeusza Comber od kierowców Firmy Megatrans.

Czw.18.06.20
6.3o
+ Teresy Pacura – 30 dzień po śmierci od córki Marii z synami.
+ Ryszarda Przybyło z okazji Dnia Ojca od córki z rodziną.
+ Anny Kania – 9 rocznica śmierci.
+ Michała Czosnek od wnuka Piotra.

18.oo.
+ Tadeusza Comber od kierowców Firmy Megatrans.
W int. Ks. Jana Lorka, z ok. im, z pr. o zdr. B. błog. op. M.Kapł. i św.Patr. w dal. posł. Kapł.od p. rodz
+ Aleksandry Syrek – 7 rocznica śmierci od córki z mężem.

Piątek 19.06.20
6.30
+ Jana Żurka z okazji imienin.
+ Jacka Jach z okazji Dnia Ojca od syna Piotra z rodziną.
+ Stanisława Szuby – 2 rocznica śmierci od żony z rodziną.
+ Alojzego Radeckiego, Józefy żony.
+ Michała Czosnek od wnuczki Grażyny z rodziną. Krzysztofa.

18.oo
+ Tadeusza Comber od kierowców Firmy Megatrans.
+ Alicji Chruściel z okazji imienin od mamy.

Sobota –20.06.
6.3o
+ Leona Holika – 11 rocznica śmierci, oraz z ok. Dnia Ojca od córki z rodziną.
+ Leona Holika – 11 rocznica śmierci, oraz z ok. Dnia Ojca od syna z rodziną.
+ Benigny Grochola z okazji imienin od dzieci z rodzinami.
+ Michała Czosnek od chrześnicy Marii z rodziną.
+ Michała Czosnek od chrześnicy Małgorzaty z rodziną.

18.oo
W int. Błażeja z ok.8 urodz. z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St w dal. życiu od rodziców.

Niedziela – 21.06.2020 r.
6.3o
W int. Ks. Jana Lorka, z ok. im, z pr. o zdr. i B. błog. w dal. posł. Kapł.od p. rodz. z Mokrzysk.
W int. Marioli i Krzysztofa – z ok.30 rocz. SM.z podz. za otrz.ł., z pr.o zdr. B.błog.op.MB i św.St.
W intencjach Parafian

8.oo
+ Andrzeja Bratka – 8 rocznica śmierci, i zmarłych z rodziny.
+ Jana Hachaj, Franciszki żony od wnuka Stanisława z rodziną.

9.3o
O światło Ducha Świętego dla Polaków, w wyborze nowego Prezydenta Polski, z intencji, pewnej katolickiej i patriotycznej rodziny.
+ Janiny i Alfreda Chmielarz z okazji imienin od dzieci z rodzinami.
+ Jana Kołodzieja z okazji urodzin i imienin.

11.oo
Z prośbą do Św. Stanisława BM, Patrona Polski, o Dary Ducha Świętego dla Polaków, w wyborze nowego Prezydenta, z intencji pewnej katolickiej i patriotycznej rodziny.
W intencjach dzieci z klas IV i ich rodziców, z okazji rocznicy I Komunii Świętej.

15.3o
W int. Jolanty i Ryszarda Sołtys- z ok.40, rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz.ł., z prośbą o zdr. B.błog. opiekę MB i św. St-wa. w dalszym życiu.

Uwaga! Ks. Prałaci Stanisław Budyn i ks. Zbigniew Wielgosz, wyznaczone na dany dzień Msze św. pogrzebowe odprawiają poza Parafią.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 15.06 – 21.06.2020r.

Pon – 15.06. 20
6.30
+ Mateusza Przybyło od kuzynki Ewy Przybyło.
+ Mateusza Przybyło od sąsiadów i przyjaciół.
+ Mateusza Przybyło od uczestników pogrzebu.
+ Mateusza Przybyło od uczestników pogrzebu.
+ Michała Czosnek od Haliny i Edwarda Wołek.
+ Michała Czosnek od Mariusza Wodki.

Wtorek -16.06.20
6.30
+ Michała Czosnek od Lucyny i Wiesława Sperka z Biadolin Radłowskich.
+ Michała Czosnek od Dominiki, Agnieszki i Grzegorza z Biadolin Radłowskich.
+ Michała Czosnek od Krystyny Wójtowicz i Barbary Boguszewskiej z Biadolin.
+ Michała Czosnek od Małgorzaty i Karola Piwowarskich z rodziną.
+ Michała Czosnek od Elżbiety Kuropatwińska z rodziną.
+ Michała Czosnek od Justyny Knap z rodziną.

Środa-17.06.20
6.30
+ Michała Czosnek od Elżbiety i Kazimierza Bartosz z Biadolin.
+ Michała Czosnek od Józefa Dudy.
+ Michała Czosnek od Teresy Wołek z rodziną, z Woli Dębińskiej.
+ Michała Czosnek od Jolanty i Andrzeja Rogóż.
+ Michała Czosnek od Karoliny i Michała Przybyło.
+ Michała Czosnek od Stefanii i Kazimierza Szczygiełek

Czwar.-18.06.20
6.30
+ Michała Czosnek od Zofii i Stanisława Kargol.
+ Michała Czosnek od Iwony i Dariusza Świerad.
+ Michała Czosnek od Józefy Wołek z rodziną.
+ Michała Czosnek od Zygmunta z rodziną.
+ Michała Czosnek od rodziny Bujak z Łęk.
+ Michała Czosnek od rodziny Kulig i Salamon.

Piątek -19.06.20
6.30
+ Michała Czosnek od rodziny Mariana Cebula z żoną..
+ Michała Czosnek od rodziny Kmiecik.
+ Michała Czosnek od rodziny Paprocki.
+ Michała Czosnek od rodziny Przybyło.
+ Michała Czosnek od rodziny Rogóż z Bielczy.
+ Michała Czosnek od rodziny Zając z Bielczy.

Sobota-20.06.20
6.30
+ Michała Czosnek od sąsiadów z Jasienia.
+ Michała Czosnek od koleżanki córki Małgorzaty z pracy.
+ Michała Czosnek od koleżanek i kolegów córki Doroty z Oddz. Chirurgii Ogólnej.
+ Michała Czosnek od Pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy.
+ Michała Czosnek od Pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy.
+ Michała Czosnek od Powiat. Publ. Zakł.Opiek. Leczniczego Hospicjum Domowego

Niedziela 21.06.
6.30
+ Michała Czosnek od chrześniaka Stanisława z rodziną.
+ Michała Czosnek od Róży Ojców z Wokowic.
+ Michała Czosnek od Róży Ojców z Wokowic.
+ Michała Czosnek od uczestników pogrzebu.
+ Tadeusza Ciuruś od rodziny Pyrek, Król i Górka.
+ Tadeusza Ciuruś od rodziny Gawor z Woli Dębińskiej


Intencje Mszy Świętych: 8.06 – 14.06. 2020 R.

Poniedz. -8.06.
6.3o
+ Ks. Kan. Władysława Urbańskiego, zm. jego rodziców: Magdaleny i Karola od Danuty.
+ Krzysztofa Dziedzic w 7 dzień po śmierci od brata Andrzeja z rodziną.
+ Stanisława Dudek – 30 dzień po śmierci od koleżanek i kolegów z Technikum Chemicznego.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.

18.oo
W int. Młodz. Bierzmowanej, z podz. za otrz. łaski z prośbą o światło Ducha św. w dorosłym życiu.
W int. Aliny Bujak z ok.40 ur. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog.op.MB i św. St.w dal.życiu
Genowefy Urbańskiej – 7 rocznica śmierci.

Wtorek –9.06.
6.3o
W int. pewnej osoby, z podzięk. za otrzymane łaski z pr. o zdr. B. błog. opiekę MB i św. St-wa.
+ Józefa Urbańskiego od żony Danuty.
+ Jana Dubiela od uczniów i rodziców ze Szk. Podst. w Biesiadkach.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.

18. oo
W int. Sióstr z Róży św. Teresy z Avilla, zel. Stanisława Bujak, o zdr. B.błog. op. MB i św. St.-wa.
+ Tadeusza Comber od Pracowników Firmy AWM GRUP

Środa – 10.06
6.3o
+ Józefa i Bronisławy Kubala, Henryka syna.
+ Kazimierza Gemzy – 8 rocz. śmierci, Henryka Piwowarczyka – 17 rocz. śmierci.
+ Józefa Prokopa – rocz. śmierci, Heleny żony.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.

18.oo
+ Tadeusza Comber od Pracowników Firmy AWM GRUP
+ Wiktorii Czosnek – rocznica śmierci, Ferdynanda męża, Antoniego syna.

Boże Ciało 11.06.
6.3o
+ Tadeusza Comber od Pracowników Firmy AWM GRUP
+ Wiesława Cichy – 30 dzień po śmierci od Jadwigi i Adama Kostrzewa.
+ Benigny Wójcik.

8.oo
W int. Aliny z ok. 40 ur. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St. od przyjaciółki Małgorzaty z rodziną.
+ Alicji Stolarczyk od Firmy TRAN-BRUK i kolegów z pracy syna Mirosława.

9.30
W int. dzieci I Komunijnych, z podz. za dobre przyg. się do przyjęcia sakramentów: spowiedzi i Komunii św. oraz ich rodziców, z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

15.3o.
W int. Gabriela z ok. 18 ur., z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. B.błog.op. MB i św. St-wa w dor. życiu
+ Eugeniusza Platynowicza, – 17 rocznica śmierci, zmarłych rodziców i rodzeństwo

Piątek –12.06.
6.3o
+ Józefa Legutko – 3 rocz. śmierci.
+ Eugenii Żurek, Józefa męża, Stanisława syna, Janiny wnuczki od córki z rodziną.
+ Emila Przybyło od syna Zbigniewa z rodziną.
+ Emila Przybyło od syna Zbigniewa z rodziną.
+ Wojciecha Łączki.

18.oo
W int. Mieszkańców Łęk, z pr. o zdr., B. bł. w rodzinach oraz opiekę MB i św. St-wa.
+ Tadeusza Comber od Pracowników Firmy AWM GRUP
+ Zbigniewa Gicala – 2 rocznica śmierci.

Sobota –13.06.
6.3o
+ Heleny Dąbrowa – rocznica śmierci, Franciszka męża.
+ Antoniego Przychodzkiego z ok. imienin, Marii żony.
+ Marioli i Stanisława Kargol.
+ Emila Przybyło od rodziny Wójcików ze Sterkowca.

18.oo
+ Tadeusza Comber od Pracowników Firmy AWM GRUP
+ Antoniego Cierniak w dniu imienin od brata Wacława z żoną.

19.oo
Wokowice – W int. Ks. Prał. Józefa Pamuły, z pr. o zdr. B. bł. op. MB Fatimskiej i św. Patronów: Józefa i Stanisława oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.

Niedziela – 14.06.
6.3o
+ Zofii i Juliana Zając – rocz. śmierci.
W intencjach Parafian

8.oo
+ Stanisława Drąga – 14 rocznica śmierci, Marii żony od córki Danuty.
+ Tadeusza Wielgosz od córki Marty z rodziną.

9.3o
W int. Ks. Prał. Bolesława Bolka, z ok. 46 rocz. święceń Kapł. z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa. w dalszej posłudze kapłańskiej od siostry z rodziną.
+ Janiny i Alfreda Chmielarz z okazji urodzin od dzieci z rodzinami.

11.oo
+ Stanisława i Józefy Tomasik, zmarłą Annę synową i Zdzisława zięcia.

15.3o
+ Stanisławy i Cypriana Turlej, zmarłych z rodziny.

Uwaga! Ks. Prałaci Stanisław Budyn i ks. Zbigniew Wielgosz, wyznaczone na dany dzień Msze św. pogrzebowe odprawiają poza Parafią.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 08.06 – 14.06.2020r.

Pon – 08.06. 20
6.30
+ Mateusza Przybyło od Magdaleny i Tomasza Latocha.
+ Mateusza Przybyło od Mariana Zalewskiego z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od Zofii Solak.
+ Mateusza Przybyło od Anny i Reginy Zalewskich z rodzinami.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Krawczyków.
+ Mateusza Przybyło od Klaudii i Natalii Biernat z rodzinami.

Wtorek -09.06.20
6.30
+ Mateusza Przybyło od Sabiny i Krzysztofa Trytek z córkami.
+ Mateusza Przybyło od Anny i Krzysztofa Nowak.
+ Mateusza Przybyło od Barbary Rogóż z Bielczy.
+ Mateusza Przybyło od Zbigniewa Przybyło z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od Przemka z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od koleżanek mamy z KG Niezapominajka w Sterkowcu.

Środa-10.06.20
6.30
+ Mateusza Przybyło od Pracowników Ośrodka Zdrowia w Jadownikach
+ Mateusza Przybyło od sąsiadów i przyjaciół.
+ Mateusza Przybyło od sąsiadów i przyjaciół.
+ Mateusza Przybyło od sąsiadki Heleny z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od sąsiadów Stanczykiewiczów.
+ Mateusza Przybyło od Rady Sołeckiej i Sołtys wsi Sterkowiec.

Czwar.-11.06.20
6.30
+ Mateusza Przybyło od koleżanek i kolegów z klasy PSP w Sterkowcu.
+ Mateusza Przybyło od koleżanek z Woli Dębińskiej.
+ Mateusza Przybyło od kolegów i koleżanek z klasy z wychowawcą z Gimnazjum
+ Mateusza Przybyło od koleżanek i kolegów z wychowawcą, z kl.3E Gimnazjum
+ Mateusza Przybyło od koleżanek i kolegów z wychowawcą, z klasy Gimnazjum
+ Mateusza Przybyło od koleżanek i kolegów z wychowawcą, z klasy Gimnazjum

Piątek -12.06.20
6.30
+ Mateusza Przybyło od kolegi Dawida Gostek.
+ Mateusza Przybyło od kolegi Damiana.
+ Mateusza Przybyło od kolegi Damiana.
+ Mateusza Przybyło od kolegi Damiana.
+ Mateusza Przybyło od kolegi Tomka z Jadownik.
+ Mateusza Przybyło od koleżanek siostry Ani z Technikum nr 1 w Mościcach.

Sobota-13.06.20
6.30
+ Mateusza Przybyło od kolegów.
+ Mateusza Przybyło od kolegów
+ Mateusza Przybyło od kolegów z klasy Technikum.
+ Mateusza Przybyło od kolegów i koleżanek ojca z hali targowej w Bochni.
+ Mateusza Przybyło od kolegów i koleżanek ojca z hali targowej w Bochni.
+ Mateusza Przybyło od kol.i koleż; Dominka,Kuby,Klaudii,Oli,Mikołaja,Rafała i Oskara.

Niedziela 14.06.
6.30
+ Mateusza Przybyło od Pracowników z Firmy STER-SMAK
+ Mateusza Przybyło od Pracowników z Firmy STER-SMAK
+ Mateusza Przybyło od hurtowni IWD
+ Mateusza Przybyło od hurtowni FRODO
+ Mateusza Przybyło od Firmy FRUTOLAND z Brzeska.
+ Mateusza Przybyło od Dyrekcji i Pracowników Szkoły Podstawowej w Sterkwcu.


Intencje Mszy Świętych: 01.06. – 07.06. 2020 R.

Poniedz. 01. 06.
6.3o
W int. Anny i Dominika Urbańskich – w 1 rocz. Sakr.Małż. z pr.o zdr. B. błog. op. MB i św. St.
+ Krystyny Żurek – 30 dzień po śmierci od męża i dzieci z rodzinami.
+ Zbigniewa Wójcika.
+ Mateusza Przybyło od Władysławy i Zdzisława Góra.

8.oo
+ Janiny Chuchro, Stanisława męża od rodziny Wolsza.
+ Marii Kądziołka z okazji Dnia Matki, Pawła męża.

9.3o
+ Tadeusza Comber od Dariusza i Anny Konstanty z rodziną.

18.oo
+ Wiktora Wójcika z okazji Dnia Dziecka od chrzestnego z rodziną.
+ Teresy Rutka – greg. 30

Wtorek – 2. 06.
6.3o
W int. Agnieszki i Jarosława Reczek – z ok.1 rocz. Sakr.Małż. z pr.o zdr. B.błog.op.MB i św.St.
O szcz. rozwiązanie dla Iwony, z prośbą o zdrowie dla matki i dziecka od rodziców.
+ Mateusza Przybyło od Rafała i Joanny Krawczyk z dziećmi.
+ Mateusza Przybyło od Grzegorza i Izabeli Góra z dziećmi.
+ Mateusza Przybyło od Marka i Marzeny Góra z dziećmi.

18. oo
W int. Renaty i Leszka Kot – z ok.30 rocz. Sakr.Małż. z pr.o zdr. B.błog.op.MB i św.St. od mamy.
+ Tadeusza Comber od Pracowników Firmy Megatrans.

Środa – 3. 06
6.3o
Z podz. za szczęśliwe zakończenie leczenia, z prośbą o zdrowie B. błog. op. MB dla pewnej osoby.
+ Antoniego Pilcha od siostry.
+ Tadeusza Ciuruś od córki Janiny z rodziną.
+ Tadeusza Ciuruś od córki Marii z rodziną.
+ Tadeusza Ciuruś od syna Czesława z rodziną.

18.oo
W int. Ks. Henryka Juszczyk z ok. 30 rocz. święceń kapł. z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł. op. MB i św. St. w dalszej posłudze kapłańskiej od mamy.
+ Tadeusza Comber od Pracowników Firmy Megatrans.

Czwartek-4.06.
6.3o
+ Władysława Franczak – 30 dzień po śmierci od żony i dzieci.
+ Stanisława Chudyby.
+ Tadeusza Ciuruś od syna Marka z rodziną.
+ Tadeusza Ciuruś od wnuka Jacka z rodziną.
+ Tadeusza Ciuruś od sąsiadów i znajomych.

18.oo
+ Stanisławy i Jakuba Kraj.

Piątek – 5. 06.
6.3o
+ Józefa Pałki – 2 rocznica śmierci, Małgorzaty córki.
+ Genowefy i Józefa Flądro, zm. synów: Józefa i Stanisława, Bogumiły córki.
+ Tadeusza Ciuruś z Róży Św. Krzysztofa oraz sąsiadów, zel. Kazimierz Bujak.
+ Tadeusza Ciuruś z Róży Św. Krzysztofa oraz sąsiadów, zel. Kazimierz Bujak.
+ Tadeusza Ciuruś z Róży Św. Krzysztofa oraz sąsiadów, zel. Kazimierz Bujak.

18.oo
W int. czł. Róży św. Rozalii, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. op. MB i św. St-wa, w dal. życiu.
+ Tadeusza Comber od Pracowników Firmy Megatrans.

Sobota – 6. 06.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
+ Tadeusza Comber od Pracowników Firmy Megatrans.
+ Romana Szczepanika – 10 rocznica śmierci.
+ Barbary Bolek – rocznica śmierci.
+ Tadeusza Ciuruś z Róży Św. Krzysztofa oraz sąsiadów, zel. Kazimierz Bujak.

18.oo
+ Jana Kani, Rozalii żony, Jana syna.

Niedziela – 7 . 06.
6.3o
+ Stanisławy i Jana Stachura.
+ Haliny Maćkowskiej – 12 rocznica śmierci, zm. rodziców: Zofii i Jana.

8.oo
+ Kazimierza Pluszyńskiego – 11 rocznica śmierci, Teresy żony.
W intencjach Parafian

9.3o
+ Tadeusza Comber od Pracowników Firmy Megatrans.
+ Józefy Pasierb, Jana męża – 25 rocznica śmierci.

11.oo
W int. ks. Antoniego Góry z ok. 30 rocz. święceń kapł. oraz imienin z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapłańskiej od mamy.

15.3o
+ Mariana, Honoraty, Andrzeja i Antoniego Majdzińskich.

Uwaga! Ks. Prałaci Stanisław Budyn i ks. Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. pogrzebowe odprawiają poza Parafią.


Intencje Mszy Świętych: 25. 05. – 31. 05. 2020 R.

Poniedziałek–25. 05.
6.3o
+ Marii Sarlej z okazki Dnia Matki.
+ Teresy Rutka z okazji Dnia Matki od córki Bernadety z rodziną.
+ Stanisława Żurka i syna Stanisława.
+ Janiny Chuchro od wnuka Bartłomieja.
+ Janiny Chuchro od wnuczki Iwony z mężem.

18.oo
+ Augustyna Prokop – 3 rocz. śmierci i żony Krystyny z okazji Dnia Matki.
+ Teresy Rutka – greg. 23

Wtorek – 26. 05.
6.30
+ Zofii Niedojadło z okazji Dnia Matki od córki z rodziną.
+ Zofii Latocha z okazji Dnia Matki i Jana męża.
+ Marii Sarlej z okazji Dnia Matki od córki Joanny z rodziną.
+ Janiny Chuchro od Józefy i Leona Sudoł.
+ Janiny Chuchro od rodziny Pikulskich z Brzeska.

18.oo
+ Marii i Antoniego Przychodzkich w rocz. śmierci.
+ Teresy Rutka – greg. 24

Środa – 27. 05
6.30
+ Michała Dudek w rocz. śmierci i jego zmarłych rodziców od żony z rodziną.
+ Zofii Niedojadło od wnuka Łukasza.
+ Marii Bant w 36 rocz. śmierci, Jana męża, Bronisława syna.
+ Janiny Chuchro od rodziny Pasula i Marioli Budzioch z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od chrzestnego z rodziną.

18.oo
+ Marii Gaczoł z okazji Dnia Matki od córki z rodziną.
+ Teresy Rutka – greg. 25

Czwartek–28. 05.
6.30
+ Michała Dudek w rocz. śmierci od córki Katarzyny z rodziną.
+ Stanisława i Salomei Skalskich.
+ Teresy Pacura w 7 dzień po pogrzebie i z okazji Dnia Matki od córki Marii z synami.
+ Mateusza Przybyło od babci.
+ Mateusza Przybyło od babci z córką Magdaleną.

18.oo
+ Marii Styrna z okazji Dnia Matki od córki Teresy.
+ Teresy Rutka – greg. 26

Piątek – 29. 05.
6.30
+ Zofii Kania – 11 rocz. śmierci od męża.
+ Stanisława i Stanisławy Kogut, Ryszarda syna, Józefy córki.
+ Mateusza Przybyło od matki chrzestnej z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od cioci Uli z rodziną.

18.oo
W int. Jacka z okazji 60 rocz. urodzin, z pr. o zdrowie, Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu od żony i dzieci.
+ Ireneusza Jędryki w 30 dzień po śmierci od żony z córkami.
+ Teresy Rutka – greg. 27

Sobota – 30. 05.
6.3o
W int. ks. Adam Lelito w 22 rocz. święceń, z pr. o zdrowie, Boże błog. op. MB i św. St-wa i łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kpałńskiej od Caritas parafialnej.
O szczęśliwą operację dla Aleksandry i powrót do zdrowia oraz opiekę MB i św. St-wa od mamy i rodzeństwa.
+ Zofii Reczek w 60 rocz. śmierci i jej zmarłych rodziców od siostrzenic.
+ Heleny Wolsza – 3 rocz. śmierci od rodziny.
+ Mateusza Przybyło od wujka Macieja Hojnowskiego.

18.oo
W int. Joanny z okazji 50 urodzin, z pr. o zdrowie, Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Teresy Rutka – greg. 28

Niedziela – 31. 05.
6.3o
+ Józefy Kijowskiej – 20 rocz. śmierci, Franciszka męża.

8.oo
W int. Sióstr z Róży św. Gabieli z Łęk i ich rodzin, o zdrowie i opiekę św. Stanisława BM oraz za zmarłe siostry z tej róży.
+ Krystyny Kargol z okazji Dnia Matki i Stanisława mężą.

9.3o
+ Józefa i Władysłwa Kuryło – rocz. śmierci.
+ Teresy Rutka – greg. 29
W intencji Parafian.

11.oo
W int. ks. Łukasza Gładki w 10 rocz. święceń, z pr. o zdrowie, Boże błog. op. MB i św. St-wa i łaski potrzebne w dalszym życiu i posłudze kpałńskiej od rodziców i rodzeństwa z rodzinami.
W int. Heleny i Stanisława Pasula w 50 rocz. sakr. małżeństwa, z prośbą o zdrowie, Boże błog. opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od chrześniaka Jacka z rodziną.

15.3o
+ Jana Madej, Marii żony i Józefa syna.

Uwaga! Ks. Prałaci Stanisław Budyn i ks. Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. pogrzebowe odprawiają poza Parafią, a ks. Tomasz Maziarka Greg. za + Teresę Rutka.


Intencje Mszy Świętych: 18. 05. – 24. 05. 2020 R.

Poniedziałek–18.05
6.3o
O szcz. operację, powrót do zdrowia i łaski potrzebne dla Józefa za przycz. Św.JPII, od rodziców.
W int.Ryszarda Kozińskiego z ok. 5 urodz., B.błog. op. MB i św.St-wa w dal. życiu od ojca chrzestnego.
+ Zbigniewa Wójcika.
+ Stanisławy Przybyło – 7 dzień po śmierci, od córki Cecyli z rodziną.
+ Marka Gibały od chrześniaka Piotra Grocholskiego z rodziną.

18.oo
+ Tadeusza Comber od kolegi Marka Szpilowskiego.
+ Wiktora Wójcika – rocznica urodzin od dziadków Wójcików.
+ Teresy Rutka – greg. 16

Wtorek – 19.05.
6.30
W int. Jerzego Góreckiego z ok. 60 ur, z pr. o zdr, B. błog. op. MB i św. St-wa w dal. życiu od rodziny
W int. Sióstr z Róży św. Małgorzaty, zel. Małgorzata Radecka,z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św.Stwa
+ Heleny Mróz od chrześniaka Wojciecha z rodziną.
+ Marka Gibały od chrześniaka z żoną.
+ Marka Gibały od chrześniaka z żoną.

18.oo
+ Tadeusza Comber od Anny Oleksy z dziećmi.
+ Kazimierza Kusek – 16 rocznica śmierci, Mariana syna – 11 rocznica śmierci .
+ Teresy Rutka – greg. 17

Środa – 20.05
6.30
W int. Roberta Dytko w 14 rocz. święceń, z pr. o zdr, B. błog. światło Ducha Świętego, op. MB i św. St-wa w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej.
+ Janiny Kądziołka – rocznica śmierci.
+ Jana Dubiela.
+ Marka Gibały od brata Antoniego z rodziną.
+ Marka Gibały od bratanka Łukasza.

18.oo
W int. Sióstr z Róży św. Cecylii, zel. Halina Gdowska, z ok. Dnia Matki z pr.o zdr. B. błog. op. MB i St
+ Teresy Rutka – greg. 18

Czwartek-21.05.
6.30
+ Krystyny Pamuła – 13 rocznica śmierci od córki Agnieszki.
+ Zofii i Józefa Olchawa od córek.
+ Józefa Bolka.
+ Marka Gibały od szwagra Krzysztofa z rodziną.
+ Marka Gibały od kuzynki Marii.

18.oo
+ Jadwigi Cierniak – 1 rocznica śmierci, Stefana męża.
+ Teresy Rutka – greg. 19

Piątek–22. 05.
6.30
W int. Filipa z okazji 11 urodzin, z pr. o zdrowie, Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Heleny Wolsza w dniu imienin od rodziny.
+ Heleny Mróz od siostry Kazimiery.
+ Marka Gibały od Eugeniusza z rodziną.
+ Janiny Chuchro od córki Ireny z rodziną

18.oo
+ Stanisława Borowca – 19 rocznica śmierci, Teresy córki.
+ Teresy Rutka – greg. 20

Sobota–23. 05.
6.3o
+ Alicji Stolarczyk z ok. Dnia Matki od koleżanek córki Bernadety z Okocimia.
+ Krystyny Żurek z okazji Dnia Martki.
+ Janiny Chuchro od siostry Zofii Pikulskiej.
+ Janiny Chuchro od siostrzenicy z rodziną.
+ Janiny Chuchro od chrześniaka Stanisława Pikulskiego z rodziną.

18.oo
+ Jana Potępy i zmarłych z rodziny.
+ Józefa Tybon – 22 rocznica śmierci od syna Dariusza z rodziną.
+ Teresy Rutka – greg. 21

Niedziela – 24. 05.
6.3o
+ Barbary Jachta – 1 rocznica śmierci od córki z rodziną.

8.oo
W int. Patrycji i Stanisława – z ok. 5 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł., opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od rodziców.
+ Jadwigi Cierniak – 1 rocznica śmierci, Stefana męża od syna Pawła z rodziną.
+ Teresy Rutka – greg. 22

9.3o
W int. Elżbiety i Stanisława – w 49 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł., opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
W intencji Parafian.

11.oo
+ Kazimiery Franczak – 4 rocznica śmierci od córki Magdaleny z rodziną.
+ Zofii Pasula, Władysława brata, zm.rodziców od brata z rodziną.

15.3o
+ Benigny Grochola z okazji Dnia Matki od dzieci.

Uwaga! Ks. Prałaci Stanisław Budyn i ks. Zbigniew Wielgosz wyznaczone na dany dzień Msze św. pogrzebowe odprawiają poza Parafią, ks. Tomasz Maziarka Greg. za + Teresę Rutka.


Intencje Mszy Świętych: 11. 05. – 17. 05. 2020 R.

Poniedziałek–11.05.
6.3o
+ Alicji Stolarczyk – 30 dzień po śmierci od rodziny Kołodziejów.
+ Tadeusza Żurek – 10 rocznica śmierci.
+ Józefa Skrabacz, zmarłą żonę i córki.
+ Tadeusza Dal, Ewy żony od rodziny Szymków.
+ Tadeusza Dal, Ewy żony od rodziny Szymków

18.oo
+ Benigny Wójcik.
+ Zofii Niedojadło – greg. 29
+ Teresy Rutka – greg. 9

Wtorek – 12.05.
6.30
W int. wynagrodzenia za grzechy popełnione w rodzinie, z prośbą o miłosierdzie i Bożą opiekę w dalsz. życiu.
+ Stanisława Kargola – w rocznicę urodzin od bratanicy Joanny z rodziną.
+ Mieczysława Lisak.
+ Tadeusza Dal od siostry Danuty.
+ Tadeusza Dal od brata z rodziną.

18.oo
W int. Sióstr z Róży bł. Bernardyny Jabłońskiej i ich rodzin, w podz. za otrz. łaski z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. Stanisława.
+ Zofii Niedojadło – greg. 30.
+ Teresy Rutka – greg. 10

Środa – 13.05
6.30
+ Zofii Latocha – 10 rocznica śmierci, Jana męża.
+ Władysława Franczaka – 7 dzień po śm. od żony i dzieci.
+ Tadeusza Dal od chrześnicy Ewy z rodziną.
+ Tadeusza Dal od wnuczki Kariny z rodziną.

18.oo
+ Tadeusza Juszczyk w dniu urodzin od żony.
+ Teresy Rutka – greg. 11

19.oo
Wokowice: O ulgę w cierpieniu dla Mariana i łaski potrzebne w chorobie, opiekę MB Fatimskiej i św. Jana Pawła II.

Czwartek-4.05.
6.30
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za szczęśliwą operację.
O łaskę powrotu do zdrowia dla Władysława, opiekę MB i św. Sta-wa od żony z rodziną.
+ Stanisława Borowca, zmarłych rodziców i rodzeństwo.
+ Tadeusza Dal od Agaty, Doroty, i Katarzyny z rodzinami.
+ Tadeusza Dal od Małgorzaty i Krzysztofa Pietras.

18.oo
+ Zofii Borowiec z okazji imienin od męża.
+ Teresy Rutka – greg. 12

Piątek–15. 05.
6.30
W int. Krystyny z okazji 80 urodzin, z pr. o zdrowie, Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Zofii Latocha w dniu imienin, Jana męża.
+ Jerzego Kiełbasy w dniu urodzin od żony i dzieci.
+ Tadeusza Dal od Józefa Kądziołki z rodziną.
+ Tadeusza Dal od rodziny Kargól z Brzeska.

18.oo
+ Zofii Niedojadło w dniu imienin od Marii Nowak i szwagra Józefa Niedojadło.
+ Teresy Rutka – greg. 13

Sobota–16. 05.
6.3o
+ Jana Dubiela od uczniów i rodziców z klasy V a.
+ Zofii i Stanisława Reczek z okazji imienin.
+ Stanisława Dudek – 7 dzień po śmierci.
+ Marka Gibały od brata Andrzeja z rodziną.
+ Marka Gibały od brata Mariana z rodziną.

18.oo
+ Marii Latocha z okazji imienin, Józefa męża.
+ Teresy Rutka – greg. 14

Niedziela – 17. 05.
6.3o
+ Melanii Okulickiej – rocznica śmierci, Jakuba męża.

8.oo
+ Marii Wyczesany – 31 rocznica śmierci, Franciszka męża, Heleny córki.
+ Jacka Jach – 30 dzień po śm. od siostry z mężem.
+ Teresy Rutka – greg. 15

9.3o
+ Tekili i Jana Sądel.
+ Marii Chmielarz – 11 rocznica śmierci.
W intencji Parafian.

11.oo
W int. Sióstr z Róży św. Cecylii i ich rodzin, zel. Halina Gdowska, z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. Stanisława.

15.3o
+ Władysława i Edwiny Borowiec od dzieci.

Uwaga! Ks. Prałaci Stanisław Budyn i ks. Zbigniew Wielgosz, wyznaczone na dany dzień Msze św. pogrzebowe odprawiają poza Parafią, ks. Paweł Marzec Greg. za + Zofię Niedojadło, a ks. Tomasz Maziarka Greg. za + Teresę Rutka.


Intencje Mszy Świętych: 04. 05. – 10. 05. 2020 R.

Poniedziałek– 4. 05.
8.oo
+ Stanisławy i Cypriana Turlej
+ Heleny Wolsza w dniu urodzin od rodziny.
+ Stanisława Piotrowskiego z okazji imienin od rodziców.
+ Narcyza Zwijacz od Tadeusza i Alicji Tomasik.
+ Narcyza Zwijacz od Bielerzewskich.

18.oo
W intencjach ludzi chorych i cierpiących oraz członków Caritasu Parafialnego
+ Marka Chmielarza – 7 rocz. śmierci.
+ Zofii Hojnowskiej z ok. imienin od córki z rodziną.

Wtorek – 5. 05.
8.oo
+ Stanisława Urbańskiego i syna Stanisława.
+ Jana Baniaka, Marii żony, Kazimiery córki, Tadeusza syna i Heleny córki od zięcia Romana.
+ Jana Kuśmierz, Marii żony, Doroty córki, Stanisława syna.

18.oo
W int. fundatorów i dobrodziejów naszego Sanktuarium oraz w int. wszystkich Służb Mundurowych
W int. Stanisława z ok. imienin i syna Stanisława z ok. urodzin i imienin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł., opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od żony.
+ Józefa Pagacza w 7 rocz. śmierci od żony i córek.

Środa – 6. 05
8.oo
+ Stanisława Kargola od bratanicy Katarzyny z rodziną.
+ Stanisława Latochy, Heleny żony z ok. imienin.
+ Narcyza Zwijacz od rodziny Sacha i Potaczek.
+ Narcyza Zwijacz od rodziny Szawernoga i i Duda.

18.oo
W intencjach naszych rodzin, a także za Nauczycieli i Wychowawców w tym trudnym dla nich okresie.
W int. Haliny i Zygmunta Nowaków w 25 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł., opiekę MBNP i św. St-wa dla całej rodziny.
W int. Marty z ok. 60 urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł., opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od męża i synów z rodzinami.

Czwartek -7. 05.
8.oo
W int. syna Stanisława z ok. imienin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł., opiekę MB i św. St-wa.
+ Stanisława Cholewy z ok. imienin.
+ Stanisława Filipowskiego z ok. imienin.
+ Narcyza Zwijacz od sasidów Urbańskich.
+ Narcyza Zwijacz od OSP Szczepanów.

18.oo
Za wszystkich Kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii i Diecezji
+ Stanisława Kawuli z ok. imienin.
+ Ireneusza Jędryki w 7 dzień po śmierci od żony z córkami.

Piątek – 8. 05.
6.3o
+ Stanisława Nalepy w dniu imienin od Ewy i Jakuba Wójcik.
+ Stanisława Szuby w dniu imienin od żony, dzieci i wnuków.

8.oo
+ Stanisławy i Stanisława Kubala w dniu imienin.

9.3o
+ Stanisława Chudyby z okazji imienin.
+ Stanisława Pacury w dniu imienin od syna Krzysztofa z rodziną.
+ Zofii Niedojadło – greg. 26

11.oo
Do Patrona Polski Św. Stanisława, w int. mieszkańców Gminy Brzesko i naszych Parafian z prośbą o zdrowie B. błog. opiekę MB i Św. Stanisława w tym trudnym czasie epidemi koronawirusa, od Rady Gminy i Burmistrza Brzeska Tomasza Latochy.
+ Zofii i Stanisława Pluszyńskich, Czesławy córki, Kazimierza syna.

18.oo
+ Stanisława Sarleja w dniu imienin, Marii żony od dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Jawora od syna Marka z rodziną.

Sobota – 9. 05.
8.oo
+ Marka Hachaj – 3 rocz. śmierci od siostry z rodziną.

11.oo
Do Patrona Polski i naszej Diecezji Św. Stanisława, w int. wszystkich Diecezjan w tym trudnym okresie epidemi z pośbą o zdr. B.błog. op. MB i Św. Stanisława w dalszym życiu.
+ Ks. Prałata Stefana Gibały z ok. urodzin.
+ Stanisława Zachary z ok. imienin od żony z dziećmi.

18.oo
+ Stanisława Kądziołki w rocz. śmierci, zmarłych rodziców.
+ Józefa Turleja z Mokrzysk w rocz. śmierci.

Niedziela – 10. 05.
6.3o
+ Stanisława Ryby – 25 rocz. śmierci od żony i córki.

8.oo
+ Wiesława Derus – 12 rocz. śmierci od żony i dzieci.
+ Stanisława Bant – 7 rocz. śmierci od rodzeństwa.

9.3o
+ Stanisława i Zofii Woda – rocz. śmierci.
+ Zofii Niedojadło – greg. 28,
+ Teresy Rutka – greg. 8

11.oo
W intencji Parafian.

15.3o
+ Józefy Pudło – 10 rocz. śmierci i Jana męża od córki z rodziną.

Uwaga! Codziennie o godz. 18.oo – Ks. Paweł Marzec odprawia Msze święte gregoriańskie za śp. Zofię Niedojadło, a Ks. Tomasz Maziarka odprawia Msze święte gregoriańskie za śp. Teresę Rutka.


Intencje Mszy Świętych: 27. 04. – 03. 05. 2020 R.

Poniedziałek– 27.04.
6.3o
+ Alicji Stolarczyk od rodziny Pszczólkowskich.
+ Józefy Klimczewskiej, Włodzimierza męża
+ Jacka Jach – 7 dzień po śmierci od siostry z mężem.
+ Franciszki Lewanndowskiej od męża, dzieci z rodzinami, wnuków i prawnuczka.
+ Franciszki Lewanndowskiej od wnuka Kamila z żoną.

18.oo
W int. Małgorzaty i Krzysztofa Ziobrowskich – z ok. 20 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł., opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od dzieci.
+ Zofii Niedojadło – greg. 15

Wtorek-28.04.
6.30
+ Jana Dubiela – 30 dzień po śmierci od syna z rodziną.
+ Janininy Kargol – 8 rocznica śmierci od córki Stanisławy z rodziną.
+ Władysławy Biernat od siostry Czesławy Kapa.
+ Władysławy Biernat od siostry Krystyny z rodziną.
+ Władysławy Biernat od siostry Zofii z rodziną.

18.oo
+ Marka Gibały z okazji imienin.
+ Zofii Niedojadło – greg. 16

Środa – 29.04
6.30
O szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla matki i dziecka.
+ Marii Jach – 1 rocz. śmierci, Stanisława męża z okazji imienin i syna Jacka od Aleksandry z mężem.
+ Władysławy Biernat od siostrzeńca Mirosława z żoną.
+ Władysławy Biernat od rodziny Jadczaków.
+ Władysławy Biernat od rodziny Miśkowców z Rabki.

18.oo
W int. Agaty i Jacka Faron – z ok. 25 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł., opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.

+ Zofii Niedojadło – greg. 17

Czwartek – 30.04.
6.30
+ Eugeniusza Brzyg – 1 rocz. śmierci od żony z rodziną.
+ Henryka Przepiórki – w 1 rocz. śmierci oraz za żonę Zofię w 16 rocznicę śmierci od dzieci z rodzinami.
+ Jana Latochy – 13 rocz. śmierci, Zofii żony.
+ Władysławy Biernat od członkiń Róży św. Elżbiety, zel. Józefa Szuba.
+ Władysławy Biernat od członkiń Róży św. Elżbiety, zel. Józefa Szuba.

18.oo
+ Czesława Kargola, zmarłych rodziców: Wiktorii i Stanisława od rodziny.
+ Zofii Niedojadło – greg. 18

Piątek – 01. 05.
6.30
+ Marii Latocha z okazji imienin, Józefa męża od dzieci.
+ Kazimierza Wody – rocznica śmierci.
+ Stanisława Wójcika z okazji imienin od córki z rodziną.
+ Władysławy Biernat od członkiń Róży św. Elżbiety, zel. Józefa Szuba.
+ Władysławy Biernat od członkiń Róży św. Elżbiety, zel. Józefa Szuba.

18.oo
W int. Alfredy i Kazimierza Bujak – z ok. 55 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł. opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Zofii Niedojadło – greg. 19

Sobota – 02. 05.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
+ Marii Latocha z okazji imienin, Józefa męża.

8.oo
+ Stanisława i Salomei Turlej, Zofii córki, Władysława Turleja, Marii synowej.

9.3o
+ Józefa Bujak – rocz. śmierci, Heleny żony.
+ Zofii Niedojadło – greg. 20

11.oo
+ Józefy i Jana Orzechowskich – 22 rocznica śmierci, Dariusza Maziarskiego.

15.3o
+ Ludwiki i Teofila Dudek oraz Leona i Sylwi Dudek.

Niedziela – 03. 05.
6.3o
+ Jerzego Kawa – 27 rocznica śmierci, Michaliny żony.

8.oo
+ Marii i Stanisława Zdunek z okazji imienin.
+ Teresy Rutka – greg. 1

9.3o
Z prośbą do św. Stanisława Patrona Polski, o dary D.św. i patriotyzm Polaków, aby dobro naszej Ojczyzny na kolejną kadencję powierzyli Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie od Stanisława Glonek i siostry Marii.
W int. Haliny Pikulskiej z ok. 80 urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł., opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Zofii Niedojadło – greg. 21

11.oo
W intencji Parafian.

15.3o
W int. Alfredy i Kazimierza Bujak – z ok. 55 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł. opiekę MB i św.St-wa w dalszym życiu od dzieci z rodzinami.

Uwaga! Ks. Prałaci Stanisław Budyn i ks. Zbigniew Wielgosz, wyznaczone na dany dzień Msze św. pogrzebowe odprawiają poza Parafią, ks. Paweł Marzec Greg. za + Zofię Niedojadło, a ks. Tomasz Maziarka Greg. za + Teresę Rutka.


Intencje Mszy Świętych: 20. 04. – 26. 04. 2020 R.

Pon.– 20.04.
6.3o
+ Marii Urbańskiej – 35 rocznica śmierci, Stanisława męża.
+ Teresy Rutka od Anny Reczek z rodziną.
+ Alicji Stolarczyk – 7 dzień po pogrzebie od dzieci z rodzinami.
+ Heleny Ciuruś od Mariusza z synem Szymonem.
+ Heleny Ciuruś od Krystyny Reczek.

18.oo
+ Zofii Brożek – rocznica śmierci, Władysława męża.
+ Zofii Niedojadło – greg. 8

Wt..-21.04.
6.30
+ Rozalii Grodzkiej – 2 rocznica śmierci.
+ Ferdynanda Czosnek – rocznica śmierci, Wiktorii żony, Antoniego syna.
+ Heleny Ciuruś od rodziny ze Sterkowca.
+ Heleny Ciuruś od sąsiadów.
+ Heleny Ciuruś i Tadeusza męża od rodziny Jamrozów.

18.oo
+ Franciszka Wyczesany – 65 rocz. śmierci, Marii żony, Heleny córki.
+ Zofii Niedojadło – greg. 9

Środa – 22.04
6.30
+ Jana Dubiela od koleżanek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesiadkach.
+ Jana Dubiela od koleżanek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesiadkach.
+ Heleny Ciuruś od Sióstr Różańcowychśw. Anny, zel Barbara Reczek.
+ Heleny Ciuruś od Sióstr Różańcowychśw. Anny, zel Barbara Reczek.
+ Franciszki Lewandowskiej od Justyny z rodziną.

18.oo
W int. Bartłomieja, o światło Ducha św. szczęśliwe zdanie matury i właściwy wybór drogi życiowej.
+ Zofii Niedojadło – greg. 10

Czwart- 23.04.
6.30
W int. Wojciecha w dniu imienin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa.
W int. Wojciecha z ok. 50 ur. oraz imienin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St
+ Jerzego Kiełbasy z okazji imienin od żony i dzieci.
+ Franciszki Lewandowskiej od siostry Zofii z mężem.
+ Franciszki Lewandowskiej od siostry Zofii z mężem.

18.oo
W int. Elżbiety i Pawła Panek z okazji 20 rocz. S. Małż, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa w dalszym życiu, od mamy.
+ Zofii Niedojadło – greg. 11

Piątek. 24. 04.
6.30
W int. Antoniego z ok. 1 ur., z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa, od rodziców i dziadków.
W int. Krzysztofa z ok. ur., z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa.
W int. Kazimierza Kalarus z ok. 50 ur., z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa, od żony i córek.
+ Franciszki Lewandowskiej od chrześnicy Grażyny z mężem.
+ Franciszki Lewandowskiej od wnuka Dawida.

18.oo
W int. Sióstr z Róży św. Pawła Ap. i ich rodzin, zel. Anna Polek, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. i św. Jana Pawła II w tym trudnym czasie dla nas.
+ Zofii Niedojadło – greg. 12

Sobota -25.04.
6.3o
W int. Agnieszki, o światło Ducha św. szczęśliwe zdanie matury i właściwy wybór drogi życiowej.
+ Marii Dąbrowa, Jana męża – rocznica śmierci.
+ Marii Sarlej.
+ Franciszki Lewandowskiej od Pauliny z rodziną.
+ Franciszki Lewandowskiej od Beaty Bochenek z rodziną.

18.oo
+ Marka Żurka z okazji imienin.
+ Zofii Niedojadło – greg. 13

Niedziela –26.04.
6.3o
W int. Ks. Marka Sarleja z ok. Imienin, z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa, w dalszej posłudze kapłańskiej od rodziców.

8.oo
+ Józefy Żurek, Czesława męża, Kazimierza syna.
+ Za zmarłych członków Róży św. Piotra Ap., zel. Ignacy Koczwara.

9.3o
W int. Joanny w podziękowaniu za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla matki i dziecka z int. męża, córek i dziadków.
+ Zofii Niedojadło – greg. 14

11.oo
W int. Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, z pr. D. Św. i Patrona Polski Św. Stanisława o ponowny wybór na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski od Marii i Stanisława.
W int. Katarzyny i Marka – z ok. 19 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa w dalszym życiu.
W intencji Parafian.

15.3o
+ Zofii Kargul – 21 rocz. śmierci, Emila ojca.


Intencje Mszy Świętych: 14. 04. – 19. 04. 2020 R.

Wt– 14.04.
6.3o
+ Mateusza Żak od rodziców.
+ Jana Dubiela od rodziny Kądziołka.
+ Zenona Szuby od wnuka Wiesława z rodziną.
+ Zenona Szuby od wnuka Sebastiana z żoną i córką.
+ Zenona Szuby od wnuków Gabrieli z Jakubem.

18.oo
W int. Stanisława z ok. 30 urodzin, z podz. za otrz ł.z pr o zdr.B błog. op. MB, św. St. od rodziców.
+ Zofii Niedojadło – greg. 2

Środa –15.04
6.30
+ Ferdynanda Franczak, Heleny żony i Władysława syna.
+ Edwarda Urbana od rodziny Stolarczyków.
+ Zenona Szuby od wnuczki Ani z rodziną.
+ Zenona Szuby od wnuczki Marceliny z mężem i Marcinem.
+ Józefa Prokopek od chrześniaka Tomasza.

18.oo
W int. Członków Róży św. Piotra Ap. i ich rodzin, zel. Ignacy Koczwara, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. i św. Jana Pawła II w tym trudnym czasie dla nas.
+ Zofii Niedojadło – greg. 3

Czwart- 16.04.
6.30
+ Józefa Prokopek od chrześniaka Wojtka z Patrycją.
+ Józefa Prokopek od rodziny Koczwarów ze Sterkowca.
+ Józefa Prokopek od rodziny Kurasów i Kobyłeckich.
+ Józefa Prokopek od rodziny Baranów ze Sterkowca.
+ Józefa Prokopek od rodziny Baranów ze Sterkowca.

18.oo
+ Tomasza Kraj – 27 rocznica śmierci.
+ Zofii Niedojadło – greg. 4

Piątek. 17.04.
6.30
+ Heleny Ciuruś od opiekunek.
+ Józefa Prokopek od rodziny Borowiec z Mokrzysk.
+ Józefa Prokopek od Joanny Lis.
+ Józefa Prokopek od emerytowanych nauczycieli i Pracow. Przedszkola i szkoły Pdst. w Łękach.
+ Józefa Prokopek od emerytowanych nauczycieli i Pracow. Przedszkola i szkoły Pdst. w Łękach.

18.oo
W int. Urszuli i Stanisława z okazji 30 rocz. S. Małż, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa w dalszym życiu.
+ Zofii Niedojadło – greg. 5

Sobota-18.04.
6.3o
+ Józefa Lisa – 41 rocznica śmierci od córki Joli z rodziną.
+ Józefa Lisa – rocznica śmierci, zmarłych rodziców.
+ Tadeusza Urbasia – rocznica śmierci, Marii żony.
+ Heleny Ciuruś od chrześnicy z rodziną.
+ Heleny Ciuruś od Józefa Chruściela.

18.oo
+ Tadeusza Comber w 7 dzień po śmierci.
+ Łukasza Mroczka – rocznica śmierci.
+ Zofii Niedojadło – greg. 6

Niedziela – 19.04.
6.3o
+ Heleny Fikus, zm.Beatę córkę, od męża i synów.

8.oo
W podziękowaniu za szęśliwe rozwiązanie, z prośbą o zdrowie dla Anny i Blanki, opiekę Jezusa i Maryi oraz łaski potrzebne w rodzinie Baliniak.
+ Zofii Pluskwa – rocznica śmierci.

9.3o
+ Tadeusza Comber w – 7 dzień po śmierci.
+ Eleonory Świerczek – 25 rocz. śmierci, Jana męża.
+ Zofii Niedojadło – greg. 7

11.oo
W int. pewnej osoby, o potrzebne łaski, Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Krzysztofa Kołodzieja – 11 rocznica śmierci od żony i dzieci z rodzinami.
W intencji Parafian.

15.3o
+ Edwiny i Władysława Borowiec – 3 rocznica śmierci od syna Stanisława.


Intencje Mszy Świętych: 06.04. 2020 – 13.04. 2020 R.

Pon – 06.04.20
6.3o
W int. Dawida Kozińskiego z ok. 14 ur. z podz. za otrz. ł. z pr o zdr.B błog. op.MB i św. St. od rodzic.
+ Zdzisława Lisa – 1 rocznica śmierci, zm. Urszulę córkę.
+ Jana Dubiela, od córki z rodziną.
+ Józefa Kupiec od szwagierki Marii.
+ Józefa Kupiec od kuzynki Katarzyny Gurgul z rodziną z Maszkienic.

18.oo
+ Eugenii Żurek – 19 rocznica śmierci, od wnuczki Jolanty z rodziną.

Wtorek –07.04
6.30
W int. Sióstr z Róży św. Jadwigi i ich rodzin, zel. Maria Mroczek, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. i św. Jana Pawła II w tym trudnym czasie dla nas.
+ Jana Dubiela od Grupy Biblijnej.
+ Józefa Kupiec od kuzyna Jerzego z żoną.
+ Zenona Szuby od syna Alfreda z żoną.
+ Zenona Szuby od syna Janka z żoną.

18.oo
+ Anny Legutko – 7 rocznica śmierci.

Środa- 08.04.20
6.30
W int. Ojców z Róży św. Maksymiliana i ich rodzin, zel. Ryszard Żurek, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. i św. Maksymiliana w tym trudnym czasie dla nas.
+ Jana Dubiela od członków Caritas Parafialnej.
+ Zenona Szuby od syna Stanisława z żoną.
+ Zenona Szuby od wnuka Marcina z rodziną.
+ Zenona Szuby od wnuka Bartka z żoną i prawnuczką Kasią.

18.oo
+ Za zmarłe siostry z Róży św. Cecyli, zel. Halina Gdowska.

Czw. 09.04.20
18.oo
O łaskę zdr. i B.błog. dla Kapł. prac. w naszej Parafii, z ok. Dnia ustanow. Eucharystii i Kapłaństwa
+ Za zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Marię żonę, oraz 96 osób, którzy zginęli w drodze do Katynia, w 10 rocznicę tragicznych wydarzeń.
+ Michała Kołodzieja – rocznica śmierci od rodziny.
+ Marka Żurka z okazji imienin od rodziny.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

W. Sob.
2o.oo
+ Benigny Wójcik.
+ Anny Dąbrówka – 7 rocznica śmierci.
+ Heleny Piech – 22 rocznica śmierci, Stanisława męża od córki i wnuków.
+ Stanisława Kargola – 30 dzień po śmierci od brata Czesława z żoną.

Niedz. Zamartwychw.Pańskiego
6.3o
+ Stanisława Pacury od córki Agaty z rodziną.

8.oo
W intencjach Janiny i Franciszka Biernatów z okazji 55 rocz. S. Małż, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa w dalszym życiu.
W int. Stanisława Pasuli z ok. 80 ur. z podz. za otrz. ł. z pr o zdr.B błog. op.MB i św.St. z int. żony i dzieci z rodzinami.
W int. Tomasza z ok. ur. z pr o zdr.B błog. op.MB i św.St.w dalszym życiu..

9.3o
W int. Józefy Grzyb z ok. imienin, z podz. za otrz. ł. z pr o zdr. B błog. op. MB, św. St. i Jana Pawła II od córki Marty.
+ Zofii Niedojadło od koleżanek i kolegi ze Szkoły Podstawowej.
+ Zofii Niedojadło – 1 greg.

11.oo
+ Stanisława Jawora od Anny Zator i rodziny Garbieniów.
W intencjach Parafian.

15.3o
+ Michała Króla od rodziców i rodzeństwa z rodzinami.

Poniedz. Wielkan.
6.3o
W int. Członków Róży św. Charbela i ich rodzin, zel. Wojciech Zachara, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. i św. Charbela dla czł. Róży i ich rodzin w tym trudnym czasie dla nas.

8.oo
+ Leokadi Wróblewskiej – 1 rocznica śmierci od córki z rodziną.
+ Zofii Niedojadło – 2 greg.

9.3o
W int. Adriana z ok. 11 urodzin, z pr o zdr.B błog. op. MB, św. St. od rodziców.
W int. Mateusza z ok. 4 ur. i Piotra z ok. 8 ur., z pr o zdr.B błog. op.MB, św.St. od rodziców.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Józefa i Weroniki Glonek – 25 rocznica śmierci od dzieci od synów i córek z rodzinami.

15.3o
+ Teofilii i Czesława Kubala od syna Marka z rodziną.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 06.04 – 13.04.2020r.

Pon – 06.0420
6.30
+ Mateusza Przybyło od rodziny Pałach z Bielczy.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Łyko.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Szostak.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Pudełko.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Curyło z Piasków.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Łukasiewiczów.

Wtorek -07.04.20
6.30
+ Mateusza Przybyło od rodziny Gala.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Pamuła.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Koczwara.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Dąbrowa.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Bogusz.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Dzieński z Jadownik.

Środa-08.04.20
6.30
+ Mateusza Przybyło od rodziny Wszołek.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Łabuz.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Mrówka z Jadownik.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Paprocki.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Marii Gołąb.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Janusza Paprockiego.

Czwar.-09.04.20
6.30
+ Mateusza Przybyło od rodziny Jana i Magdaleny Łyko.
+ Mateusza Przybyło od Natalii.
+ Mateusza Przybyło od Jolanty i Andrzeja Łabuz z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od Katarzyny Łabuz z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od Magdaleny Karpierz z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od Filipa i Dominika.

Sobota-11.04.20
6.30
+ Mateusza Przybyło od Klaudii i Konrada.
+ Mateusza Przybyło od Anny Suchomel z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od Anny i Aleksandra Ciszkowicz z Jadownik.
+ Mateusza Przybyło od Aleksandry i Bartłomieja Kurnik.
+ Mateusza Przybyło od Małgorzaty i Alfreda Biernat.
+ Mateusza Przybyło od Wiesława Przybyło z rodziną.

Niedz. Zmartw.
6.30
+ Mateusza Przybyło od Karoliny Topolskiej.
+ Mateusza Przybyło od Anny Topolskiej z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od Małgorzaty i Damiana Sromek.
+ Mateusza Przybyło od Sławomira Topolskiego.
+ Mateusza Przybyło od Grzegorza Topolskiego z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od Bogusławy i Jana Topolskich.

Pon. Wielk.12.04.
6.30
+ Mateusza Przybyło od Bogumiły i Edwarda Fasula z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od Marii Legutko z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Legutko.
+ Mateusza Przybyło od Wojciecha Solaka.
+ Mateusza Przybyło od Barbary i Andrzeja Duczymińskich z dziećmi.
+ Mateusza Przybyło od Katarzyny i Łukasza Kądziołka.


Intencje Mszy Świętych: 30.03. 2020 – 05.04. 2020 R.

Pon – 30.03. 20
6.3o
+ Heleny Pudełek – 2 rocznica śmierci.
+ Teresy Rutka – 30 dzień po śmierci od wnuczki Moniki z mężem.
+ Józefa Dziadowiec z okazji imienin.
+ Barbary Król od szwagierki Danuty i chrześniaka Grzegorza Króla.
+ Barbary Król od wnuków: Martyny, Bartosza i Miłosza.
18.oo
+ Ryszarda Łobody – 6 rocznica śmierci.
+ Patryka Czachora – 30 greg.

Wtorek – 31.03
6.30
+ Antoniego Cierniak od córki Łucji z rodziną.
+ Marii Gaczoł – rocznica śmierci.
+ Barbary Król od Bernadety i Magdaleny Król.
+ Barbary Król od siostrzeńca Edwarda z rodziną.
Msza św.przebłagaln za nasze grzechy i Bożą opiekę.
18.oo
W int. Arkadiusza i Kacpra z okazji 10 urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr.o zd. B.bł., pomoc Ducha Św.

Środa- 01.04.20
6.30
+ Józefa Źródlewskiego – 30 rocznica śmierci od siostry Marii.
+ Stanisławy Legutko – 33 rocznica śmierci, Władysława męża
+ Józefa Fladro i Piotra Flądro.
+ Barbary Król od siostrzeńca Edwarda z rodziną.
+ Barbary Król od siostrzeńca Edwarda z rodziną.
18.oo
W int. Elżbiety Styrna z ok. 80 ur. z podz. za otrz. ł. z pr o zdr.B błog. op.MB i św. St. od chrześnicy Bożeny.

Czw. 02.04.20
6.3o
+ Marii Białek – rocznica śmierci.
+ Józefa i Heleny Prokop.
+ Romana Pacury od sąsiadeki kuzyna Władysława ze Słotwiny.
+ Józefa Kupiec od siostry z mężem.
+ Józefa Kupiec od siostrzeńca Konrada z żoną.
18.oo
W int. Sióstr z Róży św. Jana Pawła II i ich rodzin, zel. Maria Paprocka, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. i św. Jana Pawła II w tym trudnym czasie dla nas.

Piąt – 03.04.20
6.3o
+ Ryszarda Wolnika z okazji imienin, zm. rodziców.
+ Józefa Kupiec od chrześniaka Daniela z rodziną.
+ Józefa Kupiec od chrześniaka Tomasza z żoną.
+ Józefa Kupiec od chrześniaka Jakuba z rodziną.
17.oo
W int. Nadii z ok. 4 ur, i Nikolii w 2 rocz. ur.z pr o zdr.B błog. op. MB i św. St. od dziadków.
18.3o
+ Ireny Mroczek – rocznica śmierci, Mieczysława męża, Roberta wnuka.

Sobota – 04. 04. 20
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
W intencjach Babary i Janusza, z okazji 15 rocz. S. Małż, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa w dalszym życiu.
+ Władysława Baran – 20 rocz. śmierci i z okazji imienin.
+ Józefa Kupiec od chrześnicy Pauliny Liszek z mężem.
+ Józefa Kupiec od szwagra Jana z żoną.
18.oo
+ Felicji Nożanki – 19 rocznica śmierci.
+ Jan Dubiel w 7 dz. p. śm z int. żony.

Niedz. – 05. 04. 2020
6.3o
W int. Pauliny z ok. 18 ur, z podz. za otrz. ł. z pr o zdr.B błog. op. MB i św. St. w dorosłym życiu od mamy i rodzeństwa.
W int. Elżbiety Styrna z ok. 80 ur. z podz. za otrz. ł. z pr o zdr.B błog. op.MB i św.St.od syna Szczepana z rodziną.
8.oo
+ Wandy Niemiec – 12 rocznica śmierci.
9.3o
+ Stanisława Grocholi – 36 rocznica śmierci, Heleny żony.
W intencjach Parafian.
11.oo
+ Benigny Grochola – 1 rocznica śmierci od dzieci.
15.3o
+ Anety Kurnik od Małgorzaty i Wojciecha.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 30.03 – 05.04.2020r.

Pon. -30.03. 20
6.30
+ Marka Gibały od Elżbiety i Krzysztofa Wesołowskich z Borzęcina.
+ Marka Gibały od Anny i Stanisława Siudut.
+ Marka Gibały od Katarzyny i Janusza Siudut.
+ Marka Gibały od Błażeja Grocholskiego z rodziną.
+ Marka Gibały od Marii i Władysława Grocholskich.
+ Marka Gibały od Pawła i Moniki Grocholskich.

Wtorek -31.03.20
6.30
+ Marka Gibały od Krystyny i Tadeusza Żurek.
+ Marka Gibały od Zbigniewa Mrówki z rodziną.
+ Marka Gibały od Agaty i Piotra Gibała z dziećmi.
+ Marka Gibały od Józefa i Bożeny Wodka.
+ Marka Gibały od Magdaleny i Stanisława Wodka.
+ Marka Gibały od Bogumiły i Józefa Borowiec.

Środa-01.04.20
6.30
+ Marka Gibały od Anny i Ludwika Latocha ze Sterkowca.
+ Marka Gibały od Jana Misiny.
+ Marka Gibały od Edwarda Misiny z rodziną.
+ Marka Gibały od Barbary i Józefa Misina.
+ Marka Gibały od Anny i Andrzeja Tomasik z Jasienia.
+ Marka Gibały od Barbary i Tadeusza Klisiewicz.

Czwar.-02.04.20
6.30
+ Marka Gibały od Stanisława Pasuli z Tarnowa z rodziną.
+ Marka Gibały od Ani Baran z rodziną.
+ Marka Gibały od Jadwigi Mikoś z mężem.
+ Marka Gibały od szwagra Adama z rodziną.
+ Marka Gibały od kolegów z Chemobudowy.
+ Marka Gibały od kolegów z Chemobudowy.

Piątek -03.04.20
6.30
+ Marka Gibały od koleżanek i kolegów żony Marii ze ZNP oddz. Borzęcinie.
+ Marka Gibały od grona pedagogicznego i pracow. Przedszkola w Bielczy.
+ Marka Gibały od pracow. i emerytowanych pracow. Przedszkola w Borzęcinie Górnym.
+ Marka Gibały od pracow. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym.
+ Marka Gibały od dzieci Publ. Przedszkola w Borzęcinie Górnym, z rodzicami.
+ Marka Gibały od pracow. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Sobota-04.04.20
6.30
+ Marka Gibały od uczestników pogrzebu.
+ Janiny Chuchro od rodziny Ciuruś.
+ Janiny Chuchro od Róży Św. Urszuli i sąsiadów.
+ Janiny Chuchro od Róży Św. Urszuli i sąsiadów.
+ Janiny Chuchro od Róży Św. Urszuli i sąsiadów.
+ Janiny Chuchro od Róży Św. Urszuli i sąsiadów.

Niedz.- 05.04.20
6.30
+ Janiny Chuchro od uczestników pogrzebu.
+ Mateusza Przybyło od Agnieszki i Pawła Solak z rodziną.
+ Mateusza Przybyło od Małgorzaty i Tomasza Niewiadomskich.
+ Mateusza Przybyło od Edyty i Mariusza.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Pomykaczów z Woli Dębińskiej.
+ Mateusza Przybyło od rodziny Bujak ze Sterkowca.


Intencje Mszy Świętych: 23.03. 2020 – 29.03. 2020 R.

Pon – 23.03. 20
6.3o
+ Józefa Pasieki – rocznica śmierci.
+ Tadeusza – 2 rocznica śmierci.
+ Marii i Józefa Latochów z okazji imienin.
+ Józefa Grynastyl od syna Lesława.
+ Józefa Grynastyl od syna Krzysztofa z rodziną.

17.oo
+ Józefa Pagacza z okazji imienin od żony z córkami.
+ Patryka Czachora – 23 greg.

Wtorek – 24.03
6.30
+ Adama Łuszcz w dniu urodzin.
+ Ludwika Brzezińskiego – 5 rocznica śmierci od żony i dzieci z rodzinami.
+ Józefa, Zbigniewa i zm. rodziców.
+ Józefa Grynastyl od syna Grzegorza z rodziną.
+ Józefa Grynastyl od syna Stanisława.

17.oo
+ Józefa Zachary z okazaji imienin, Alojzego i Józefy Radeckiej.
+ Patryka Czachora – 24 greg.

Środa- 25.03.20
6.30
+ Danuty Kotyś z okazji urodzin od Heleny Kozub z rodziną.
+ Marii Sarlej.
+ Stanisława Kani w dniu 80 urodzin od córki Renaty z rodziną.
+ Józefa Grynastyl od Mariusza z rodziną.
+ Barbary Król od córki Wandy z męzem i dziećmi.

17.oo
+ Za dusze Członkiń Róży św. Kingi, zel. Irena Sikora.
+ Patryka Czachora – 25 greg.

Czwtek – 26.03 20
6.3o
W int. Sióstr z Róży św. Elżbiety i ich rodzin, zel. Józefa Szuba, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. oraz o życie wieczne dla zmarłych z tej Róży.
+ Stanisława Cieśli – 4 rocznica śmierci.
+ Marii Borowiec – 31 rocznica śmierci, Władysława męża.
+ Barbary Król od Elżbiety i Jacka Krzwczyków z synami.
+ Barbary Król od Marty Krawczyk i Tomasza Małyski.

17.oo
W int. Marii Wójcik z ok. 80 ur., z pr o zdr. B błog. op. MB i św.St. w dal. życiu od dzieci i wnuków
+ Patryka Czachora – 26 greg.

Piątek – 27.03.20
6.3o
W int. prawnuczki Izabeli Hanny, z ok. przyjęcia Sakr. Chrztu św.z pr o zdr. B błog. op. MB i św. St. oraz łaski potrzebne w rodzinie Kmiecików od prabaci Marii.
W int. Lidii z okazji imienin, z pr o zdr. B błog. op. MB i św. St. w dal. życiu.
+ Barbary Król od wnuka Pawła z żoną, i wnuczki Magdy i narzeczonego.
+ Barbary Król od wnuka Michała z żoną.

16.oo
+ Mieczysława Żurka – 19 rocznica śmierci.

17.3o
W int. Magdaleny (Faron) z ok. 18 ur, z podz. za otrz. ł. z pr o zdr.B błog. op. MB i św. St. w dor.ż .
+ Patryka Czachora – 27 greg.

Sobota – 28. 03. 20
6.3o
+ Józefy Pasierb – 1 rocznica śmierci, Stanisława męża.
+ Józefa Gładkiego z okazji imienin, zm. rodziców: Michaliny i Stanisława Gładkich.
+ Ryszarda Przybyło z okazji imienin.
+ Antoniego Cierniak – 30 dzień po śmierci od żony i dzieci.
+ Barbary Król od chrześniaka Stanisława z rodziną.

17.oo
+ Juliana Pilcha – 1 rocznica śmierci, Zofii Pilch -14 rocznica śmierci.
+ Patryka Czachora – 28 greg.

Niedz. – 29. 03. 2020
6.3o
+ Michaliny Kawa – 36 rocz. śmierci, Jerzego męża.

8.oo
W int. Pawełka z ok. 8 ur, z podz. za otrz. ł. z pr o zdr.B błog. op. MB i św. St. od mamy i dziadków.

9.3o
W int. Romana Zachary z ok. 60 ur. z podz. za otrz. ł. z pr o zdr.B błog. op. MB i św. St. od córki Natalii i syna Damiana.
W intencjach Parafian.

11.oo
W intencjach Kazimiery i Zygmunta Grocholskich, z okazji 50 rocz. S. Małż, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa w dalszym życiu.
+ Patryka Czachora – 29 greg.

15.3o
+ Marii Matys – 8 rocznica śmierci od syna z rodziną.
+ Haliny Gawenda – rocznica śmierci, zm. rodziców: Janiny i Karola Bejskich.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 23.03 – 29.03.2020r.

Pon. – 23.03. 20
6.30
+ Władysławy Biernat od Pracow. Sekcji Automatyki Elektrycznej FPN Brzesko.
+ Władysławy Biernat od Pracow. Sekcji Automatyki Elektrycznej FPN Brzesko.
+ Władysławy Biernat od Pracow. Sekcji Automatyki Elektrycznej FPN Brzesko.
+ Władysławy Biernat od Pracow. Sekcji Automatyki Elektrycznej FPN Brzesko.
+ Władysławy Biernat od personelu Oddziału Rehabilitacji w Brzesku.
+ Władysławy Biernat od personelu Oddziału Rehabilitacji w Brzesku.

Wtorek -24.03.20
6.30
+ Władysławy Biernat od uczestników pogrzebu.
+ Tadeusza Dal od rodziny Kural z Brzeska.
+ Tadeusza Dal od rodziny Klimek z Brzeska.
+ Tadeusza Dal od rodziny Mikos Anny i Pawła z dziećmi.
+ Tadeusza Dal od rodziny Perełka z Bochni.
+ Tadeusza Dal od rodziny Cichońskich.

Środa-25.03.20
6.30
+ Tadeusza Dal od Marii i Iwony Kociołek.
+ Tadeusza Dal od Jacka Glonka.
+ Tadeusza Dal od Jacka Glonka.
+ Tadeusza Dal od Albina Mleczko.
+ Tadeusza Dal od Wojciecha Mleczko z rodziną
+ Tadeusza Dal od Ewy i Wiesława Struzik z dziećmi.

Czwar.-26.03.20
6.30
+ Tadeusza Dal od Ludwika i Janiny Woda z Brzeska.
+ Tadeusza Dal od Tomasza i Urszuli Woda z Brzeska.
+ Tadeusza Dal od Antoniego Baniaka z rodziną.
+ Tadeusza Dal od koleżanek córki Agaty.
+ Tadeusza Dal od kolegów z narzędziowni z Brzeska.
+ Tadeusza Dal od przyjaciół Anny i Tadeusza Piotrowskich z Grodkowic.

Piątek -207.03.20
6.30
+ Tadeusza Dal od mieszkańców z ul. Wojska Polskiego blok 3.
+ Tadeusza Dal od uczestników pogrzebu.
+ Marka Gibały od rodziny Pasula z Mokrzysk.
+ Marka Gibały od rodziny Pasula z Brzeska.
+ Marka Gibały od rodziny Wojdak z Wokowic.
+ Marka Gibały od rodziny Grudniów z Zaborowa.

Sobota-28.03.20
6.30
+ Marka Gibały od rodziny Gzyl z Borzęcina.
+ Marka Gibały od rodziny Bujak ze Szczepanowa.
+ Marka Gibały od rodziny Rogóż z USA
+ Marka Gibały od rodziny Rogóż z USA
+ Marka Gibały od rodziny Tabor i Jarosz.
+ Marka Gibały od rodziny Golonka.

Niedz.- 29.03.20
6.30
+ Marka Gibały od rodziny Hudy i Rajkowski.
+ Marka Gibały od rodziny Skurów z Rajska.
+ Marka Gibały od rodziny z Nysy.
+ Marka Gibały od sąsiadów z Łęk.
+ Marka Gibały od sąsiadów.
+ Marka Gibały od sąsiadów.


Intencje Mszy Świętych: 16.03. 2020 – 22.03. 2020 R.

Pon – 16.03. 20
6.3o
O szcz. rozwiązanie dla Anny, z prośbą o zdr. B. bł. dla matki i dziecka.
+ Józefy i Józefa Styrna, zmarłych rodziców i rodzeństwo.
+ Józefa Solaka, z okazji imienin.
+ Stefanii Lach od byłych sąsiadów.
+ Stefanii Lach od byłych sąsiadów.

17.oo
+ Józefa Piekarczyka z okazji imienin, Anny żony od córki Bernadety.
+ Patryka Czachora – 16 greg.

Wtorek – 17.03
6.30
W int. Józefa z ok. urodzin i imienin, z pr. o zdr. op. MB i św. Stanisława w dalszym życiu.
+ Jana Szatkowskiego – 10 rocznica śmierci, Barbary żony.
+ Anny Wójcik – rocznica śmierci, Józefa męża z okazji imienin.
+ Stefanii Lach od byłych sąsiadów.
+ Józefa Grynastyl od siostry Marii.

17.oo
+ Patryka Czachora z okazji imienin i urodzin od rodziców i rodzeństwa.
+ Patryka Czachora – 17 greg.

Środa- 18.03.20
6.30
+ Józefa Urbańskiego – z ok. imienin.
+ Józefy Wolnik z okazji imienin, Władysława męża, Ryszarda syna.
+ Józefy Radeckiej, Alojzego męża.
+ Jana Niedojadło – 30 dzień po śmierci od córki z mężem.
+ Józefa Grynastyl od córki Barbary z rodziną.

17.oo
+ Józefa Bolka z okazji imienin.
+ Patryka Czachora – 18 greg.

Czwtek – 19.03 20
6.3o
W int. Martynki z ok. 3 urodzin z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. od dziadków.
+ Ks. Prał. Józefa Cisaka z okazji imienin.
+ Józefa Czuja z okazji imienin, zmarłych rodziców.
+ Józefa Dubiela w dniu imienin od córki z rodziną.
+ Józefa Grynastyl od córki Katarzyny z rodziną.

17.oo
+ Józefa Flądro z okazji imienin.
+ Patryka Czachora – 19 greg.

Piątek – 20.03.20
6.3o
+ Józefa Rogóża z okazji imienin.
+ Marii Piwowarskiej – 6 rocznica śmierci, Tadeusza męża – 12 rocznica śmierci, zm. córki Zofii.
+ Józefa Krzyściaka, Stanisława syna.
+ Józefa Grynastyl od wnuka Dawida.

16.oo
+ Józefa Pałki z okazji imienin.

17.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 3 rocznica śmierci, od rodziny..
+ Patryka Czachora – 20 greg.

Sobota – 21. 03. 20
6.3o
+ Józefa Latochy z okazji imienin, Marii żony.
+ Józefa Kądziołki z okazji imienin od żony z rodziną.
+ Kazimierza Chmury.
+ Józefa Grynastyl od siostrzeńca Władysława z rodziną.
+ Józefa Grynastyl od syna Janusza z rodziną.

17.oo
W int. Józefa z ok. 70 ur. i im., z pr o zdr. B błog. op. MB i św. Józefa od żony i dzieci z rodzinami.
+ Patryka Czachora – 21 greg.

Niedz. – 22. 03. 2020
6.3o
+ Marii Gibała, Józefa męża – 5 rocznica śmierci.

8.oo
W int. Kazimierza z ok. 50 ur, z podz. za otrz. ł. z pr o zdr.B błog. op. MB i św. St.od żony z dziećmi

9.3o
+ Teresy Zachara – 11 rocznica śmierci, Stanisława męża – 2 rocz. śmierci od syna Zbigniewa z rodz.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Jana i Bronisławy Pasula, Zofii córki, Władysława syna od syna z rodziną.
+ Patryka Czachora – 22 greg.

15.3o
W int. Kazimierza z ok. 50 ur. z podz. za otrz. ł. z pr o zdr.B błog. op. MB i św. St.od żony z dziećmi


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 16.03 – 22.03.2020r.

Pon. – 16.03. 20
6.30
+ Zenona Szuby od rodziny Bernat.
+ Zenona Szuby od rodziny Dobrzański z Andrychowa.
+ Zenona Szuby od rodziny Dziekanowski z Mokrzysk.
+ Zenona Szuby od rodziny Marii Pasierb.
+ Zenona Szuby od rodziny Piotra Pasierb.
+ Zenona Szuby od rodziny Pawlik.

Wtorek -17.03.20
6.30
+ Zenona Szuby od rodziny Penkala i Anny Kostka.
+ Zenona Szuby od rodziny Urbański.
+ Zenona Szuby od sąsiadów Dziurów i Fugat.
+ Zenona Szuby od uczestników pogrzebu.
+ Heleny Ciuruś od Lucyny, Kazimierza, Sławomira i Anny Jurów z Krakowa.
+ Heleny Ciuruś od uczestników pogrzebu.

Środa-18.03.20
6.30
+ Franciszki Lewandowskiej od Marii i Władysława Gniadek.
+ Franciszki Lewandowskiej od Renaty Gniadek z Chojnika.
+ Franciszki Lewandowskiej od Grażyny i Marka Legutko z rodziną.
+ Franciszki Lewandowskiej od Joanny i Sławomira Fura.
+ Franciszki Lewandowskiej od Alicji Kuc z dziećmi.
+ Franciszki Lewandowskiej od Grzegorza z rodziną.

Czwar.-19.03.20
6.30
+ Franciszki Lewandowskiej od rodziny Kuczek, Pisarski, Skiba.
+ Franciszki Lewandowskiej od rodziny Dziurdziów.
+ Franciszki Lewandowskiej od rodziny Nowak z Gromnika.
+ Franciszki Lewandowskiej od rodziny Stawarz
+ Franciszki Lewandowskiej od rodziny Sroka.
+ Franciszki Lewandowskiej od rodziny Sroka.

Piątek -20.03.20
6.30
+ Franciszki Lewandowskiej od rodziny Józefy Troszyńskiej.
+ Franciszki Lewandowskiej od sąsiadów król z rodziną.
+ Franciszki Lewandowskiej od właścicieli i pracow. Zakł. Ekspl Krusz. z Sanoki i Woli.
+ Franciszki Lewandowskiej od właścicieli i pracow. Zakł. Ekspl Krusz. z Sanoki i Woli.
+ Franciszki Lewandowskiej od właścicieli i pracow. Zakł. Ekspl Krusz. z Sanoki i Woli.
+ Franciszki Lewandowskiej od właścicieli i pracow. Zakł. Ekspl Krusz. z Sanoki i Woli.

Sobota-21.03.20
6.30
+ Franciszki Lewandowskiej od właścicieli i pracowników sklepu „Różanka”.
+ Franciszki Lewandowskiej od uczestników pogrzebu.
+ Władysławy Biernat od Anny i Leszka Czechowskich z rodziną.
+ Władysławy Biernat od Małgorzaty.
+ Władysławy Biernat od Józefy Jesionka z mężem i dziećmi.
+ Władysławy Biernat od rodziny Gibała.

Niedz.- 22.03.20
6.30
+ Władysławy Biernat od rodziny Babło z Zaborowa.
+ Władysławy Biernat od rodziny Grabarz.
+ Władysławy Biernat od rodziny Majmurków.
+ Władysławy Biernat od rodziny Wilk.
+ Władysławy Biernat od sąsiadów.
+ Władysławy Biernat od sąsiadów.


Intencje Mszy Świętych: 09.03. 2020 – 15.03. 2020 R.

Pon – 09.03. 20
6.3o
W int. Małgorzaty i Daniela Mazur z ok. 20 rocz. S. Małż, z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. B. bł. + Stanisława Żurka – rocznica śmierci, Magdaleny żony.
+ Jana i Józefy Wodka.
+ Tadeusza Kucharskiego od rodziny Migdał i Derus.
+ Tadeusza Kucharskiego od rodziny Zalewskich.

17.oo
+ Janiny Urbaś – rocznica śmierci, Stanisława męża.
+ Patryka Czachora – 9 greg.

Wtorek – 10.03
6.30
+ Józefa Dubiela – 26 rocznica śmierci, zmarłych rodziców;Anny i Stanisława.
+ Henryka Stypuły z int. wnuka Łukasza z rodziną.
+ za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Tadeusza Kucharskiego od Marii Gołąb z rodziną.
+ Tadeusza Kucharskiego od Janusza Paprockiego z rodziną.

17.oo
+ Romana Wody od siostry Marii.
+ Patryka Czachora – 10 greg.

Środa 11.03.20
6.3o
W int. Członków Róży św. Teresy od Dz. Jezus i ich rodzin, zel. Maria Dziadoń , z podz. za otrzym. łaski w St. Roku, z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. BM w Nowym Roku, oraz za zmarłe siostry.
+ Józefa Sosnowskiego – 16 rocznica śmierci i z ok. imienin, oraz żonyJaniny, od c. Doroty z rodziną.
+ Benigny Wójcik.
+ Tadeusza Kucharskiego od sąsiadów i przyjaciół.
+ Stefanii Lach od prawnuczek Katarzyny i Magdaleny.

17.oo
W int. Ks. Henryka Juszczyk z ok. ur, z pr. o zdr. op.MB i ł potrz. w dalszej służbie Kapł.od mamy.
+ Patryka Czachora – 11 greg.

Czwartek – 12. 03 20
6.3o
O szcz. przebieg operacji dla Krystyny, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. BM w dal. życiu
+ Danuty Kotyś – 2 rocznica śmierci, od Heleny Kozub z rodziną.
+ Łukasza Mroczka z okazji urodzin.
+ Stefanii Lach od bratanicy Józefy Szuba.
+ Stefanii Lach od Alicji i Leszka Dudków.

17.oo
O szcz. rozwiązanie dla Gabrysi i potrz. łaski, z pr. o zdr. i B.błog. w dal. życiu dla matki i dziecka.
+ Patryka Czachora – 12 greg.

Piątek – 13.03.20
6.3o
W int. Stanisława Matulskiego z ok. 82 ur, z podz. za otrz. łaski z pr o zdr. B błog. op. MB i św. St.
+ Józefa Hojnowskiego z okazji imienin.
+ Stefanii Lach od syna Stanisława z żoną.
+ Stefanii Lach od syna Stanisława z żoną.

16.oo
+ Stanisława i Romana Latocha, zm. siostrę Annę, Stanisława męża – rocznica śmierci.

17.3o
+ Krystyny Prokop – 23 rocznica śmierci, Augustyna męża.
+ Patryka Czachora – 13 greg.

Sobota – 14. 03. 20
6.3o
+ Marii Szuba- 23 rocznica śmierci, Jana męża, Stanisława syna, od synowej z rodziną.
+ Józefa Styrny, Zbigniewa syna, z okazji imienin od żony i mamy.
+ Elżbiety Koczwara – 22 rocznica śmierci, zm. rodzicówAnny i Stanisława Koczwara.
+ Stefanii Lach od wnuczki Renaty Kucharskiej z rodziną.
+ Stefanii Lach od wnuka Piotra z rodziną.

17.oo
+ Jana Kargola – 14 rocznica śmierci, Haliny córki, zmarłych z rodziny.
+ Patryka Czachora – 14 greg.

Niedz. – 15. 03. 2020
6.3o
+ Salomei Sarlej – rocznica śmierci, Stanisława męża, od syna z rodziną..
+ Za zmarłe Siostry z Róży Bł. Marceliny Darowskiej, zel. Maria Latocha.
+ Patryka Czachora – 15 greg.

8.oo
W int. Jolanty z ok. 50 ur, z podz. za otrz. ł. z pr o zdr. B błog. op. MB i św. St.w dal. życiu od rodzic

9.3o
W int. Ks. Zbigniewa z ok. imienin, z pr o zdr. B błog. op. MB i św. St.w dal. życiu Kapł.od rodziny
W int. Krystyny z ok. 60 ur, z podz. za otrz. ł. z pr o zdr. B błog. op. MB i św. St.w dal. życiu w rodz.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Marii Gibała – 5 rocznica śmierci.
+ Marii Tyrcha – rocznica śmierci, Józefa męża z okazji imienin.

15.3o
O B.błog. zdrowie światło D.Św. i łaski potrz. w dal. życiu dla dzieci i wnuków, od babci Zofii Łyko.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 09.03 – 15.03.2020r.

Pon. – 09.03. 20
6.30
+ Stefanii Lach od rodziny Kania z Brzeska.
+ Stefanii Lach od rodziny Jarek, Hawryś, Olchawa.
+ Stefanii Lach od rodziny Witek.
+ Stefanii Lach od Róży Św. Klary.
+ Stefanii Lach od Róży Św. Klary.
+ Stefanii Lach od Róży Św. Klary.

Wtorek -10.03.20
6.30
+ Stefanii Lach od Sołtysa Szczepanowa – Anny Lubowieckiej.
+ Stefanii Lach od uczestników pogrzebu.
+ Zenona Szuby od wnuczki Magdaleny z rodziną.
+ Zenona Szuby od wnuczki Kamili i prawnuczka Iwo.
+ Zenona Szuby od córki chrzestnej z rodziną.
+ Zenona Szuby od szwagra Józefa Soroty.

Środa-11.03.20
6.30
+ Zenona Szuby od szwagra Mariana Lis z rodziną.
+ Zenona Szuby od Ludwiki i Janusza Wyczesany.
+ Zenona Szuby od Marii i Edwarda Różowskich.
+ Zenona Szuby od Teresy i Jana Boruta.
+ Zenona Szuby od Agaty i Tomasza Lis z dziećmi.
+ Zenona Szuby od Jana i Urszuli Dziekanowskich.

Czwar.-12.03.20
6.30
+ Zenona Szuby od Edyty Lis.
+ Zenona Szuby od Eugenii Lis.
+ Zenona Szuby od Jacka Lis z rodziną.
+ Zenona Szuby od Michała Lis z rodziną
+ Zenona Szuby od Józefa Król z rodziną
+ Zenona Szuby od Lucyny Smulskiej.

Piątek -13.03.20
6.30
+ Zenona Szuby od Marii Wąsik.
+ Zenona Szuby od Doroty i Stanisława Dudek.
+ Zenona Szuby od Krystyny Woda.
+ Zenona Szuby od Marii i Ignacego Lis.
+ Zenona Szuby od Natalii i Adama Hojnor.
+ Zenona Szuby od Haliny i Mieczysława Paluchowskich.

Sobota-14.03.20
6.30
+ Zenona Szuby od Krystyny i Józefa Pasierb.
+ Zenona Szuby od Józefy i Tadeusza Kołodziej z rodziną.
+ Zenona Szuby od Krystyny i Czesława Boruta z Bucza.
+ Zenona Szuby od Krystyny Kopacz z rodziną.
+ Zenona Szuby od Anny i Andrzeja Mendel z rodziną.
+ Zenona Szuby od Elżbiety i Pawła Soroty.

Niedz.- 15.03.20
6.30
+ Zenona Szuby od sąsiada Hudy.
+ Zenona Szuby od kolegów z pracy syna Jana.
+ Zenona Szuby od kolegów z pracy syna Jana.
+ Zenona Szuby od kolegów z pracy syna Stanisława ze Studgardu.
+ Zenona Szuby od sąsiadów.
+ Zenona Szuby od sąsiadów.


Intencje Mszy Świętych: 02.03. 2020 – 08.03. 2020 R.

Pon – 02.03. 20
6.3o
+ Stanisława Niedźwieckiego od sąsiadów.
+ Anieli Bujak – rocznica śmierci od Marii.
+ Albina Kądziołki z okazji imienin.
+ Krystyny Kargol od Stanisławy i Mariana Chudyba z Mokrzysk.
+ Krystyny Kargol od Elżbiety i Stanisława Polak z rodziną.

17.oo
+ Heleny Żurek w dniu imienin.
+ Patryka Czachora – 2 greg.

Wtorek – 03.03
6.30
+ Emila Chruściela – 7 rocznica śmierci od żony z dziećmi.
+ Michała Turleja – 35 rocznica śmierci.
+ Heleny i Stanisława Gibały zm. synów: Ks.Stanisława, Adama, Marka i Józefa z rodziną.
+ Krystyny Kargol od Firmy Marpol.
+ Krystyny Kargol od Firmy Marpol.

17.oo
+ Kazimierza Gadziały z okazji imienin od żony i dzieci.
+ Patryka Czachora – 3 greg.

Środa 04.03.20
6.3o
W int. Członków Róży św. Krzysztofa i ich rodzin, zel. Kazimierz Bujak, z podz. za otrzymane łaski w St. Roku, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. BM w Nowym Roku.
W int. Marcina o światło Ducha Św. na czas egzaminów.
+ Kazimiery i Marka Madej z okazji imienin.
+ Krystyny Kargol od rodziny Zachara z Mokrzysk.
+ Krystyny Kargol od rodziny Pasiut i Jagiełka z Nowego Sącza.

17.oo
+ Mieczysława Reczka – 17 rocznica śmierci.
+ Patryka Czachora – 4 greg.

Czwartek – 05. 03 20
6.3o
W int. Członków Róży św. Rafała i ich rodzin, zel. Stanisław Kołodziej, z podz. za otrzymane łaski w St. Roku, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. BM w Nowym Roku.
+ Heleny Grochola i jej rodziców z okazji imienin.
+ Józefa Gawor, zmarłych rodziców.
+ Tadeusza Kucharskiego od siostry Anny z rodziną.
+ Tadeusza Kucharskiego od siostrzenicy Magdaleny z rodziną.

17.oo
+ Mariana Przesławskiego, Barbary córki, Mariana i Henryka synów od córki Haliny.
+ Antoniego Cierniak w 7 dzień po śmierci od żony i dzieci.
+ Patryka Czachora – 5 greg.

Piątek – 06.03.20
6.3o
W int. Członkiń Róży św. Heleny i ich rodzin, zel. Maria Kołodziej, z podz. za otrzymane łaski w St. Roku, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. BM w Nowym Roku.
+ Heleny Przepiórka – 10 rocznica śmierci, Józefa męża, Stanisława syna.
+ Tadeusza Kucharskiego od rodziny Legutków.
+ Tadeusza Kucharskiego od siostrzeńca Krzysztofa z rodziną.

16.oo
+ Henryka Bratek – 1 rocznica śmierci od żony i dzieci.

17.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego z okazji imienin od rodziny.
+ Teresy Rutka w 7 dzień po śmierci od córki Bernadety z rodziną.
+ Patryka Czachora – 6 greg.

Sobota – 07. 03. 20
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
+ Genowefy Kądziołka, Marii siostry.
+ Kazimierza Żurka – 22 rocznica śmierci, i z okazji imienin.
+ Józefy Stępień z okazji imienin, Bartłomieja męża.
+ Tadeusza Kucharskiego od rodziny Paprockich.

17.oo
+ Bronisławy Marzec – 9 rocz. śm. od córki Barbary.
+ Patryka Czachora – 7 greg.

Niedz. – 08. 03. 2020
6.3o
+ Stefanii Szatkowskiej – rocznica śmierci, Jana męża.
+ Za zmarłe Siostry z Róży Bł. Marceliny Darowskiej, zel. Maria Latocha.

8.oo
+ Mariana Przesławskiego – 14 rocznica śmierci od mamy.

9.3o
+ Heleny i Kazimierza Miezin z okazji imienin.
+ Henryka Tlałki od żony i dzieci z rodzinami.
+ Patryka Czachora – 8 greg.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Kazimierza Cisak z okazji imienin.

15.3o
+ Stanisława Pacury od córki Bogumiły z mężem.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 02.03 – 08.03.2020r.

Pon. – 02.03. 20
6.30
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.

Wtorek -0303.20
6.30
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.

Środa-04.03.20
6.30
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.

Czwar.-05.03.20
6.30
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.

Piątek -06.03.20
6.30
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.

Sobota-07.03.20
6.30
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.

Niedz.- 08.03.20
6.30
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.


Intencje Mszy Świętych: 24.02. 2020 – 01.03. 2020 R.

Pon – 24. 02. 20
8.oo
+ Jana Niedojadło – 7 dzień po śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.
+ Jana Góry – 30 dzień po śmierci od córki Karoliny z rodziną.
+ Anny Chamielec – 3 rocz. śm., Stanisława męża od córki Barbaray i Jadwigi wnuczki.
+ Józefa Chudyby – 46 rocz. śmierci od córki z rodziną.
+ Romana Kierońskiego od Katarzyny i Witolda Gaczoł.

17.oo
W int. Agaty z ok. urodzin, z pr. o zdr. B. błog. op.MB i św. Stanisława BM od męża z dziećmi
W int. pewnej osoby w 21 rocz. urodzin, z prośbą o zdr. B.błog. op. św. St. BM oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od rodziców.
+ Romana Wody – 25 greg.

Wt. – 25. 02. 20
8.oo
W pewnej int. Bogu wiadomej
+ Marii Ciuruś – 15 rocz. śm., Stanisława męża od syna Stanisława.
+ Romana Kierońskiego od Teresy i Janusza Gaczoł.
+ Romana Kierońskiego od Katarzyny i Dominika Gaczoł.
+ Romana Kierońskiego od sąsiadów Kosów.

17.oo
+ Jana Lewandowskiego – 34 rocz. śm., Magdaleny żony.
+ Romana Wody – 26 greg.

Środa Popielcowa
6.3o
+ Adama Łuszcz – 1 rocz. śm. od żony i dzieci.

8.00
+ Romana Paprockiego – z okazji imienin.

9.3o
W int. Członkiń Róży św. Jana Pawła II i ich rodzin, zel. Maria Paprocka, z podz. za otrzym. łaski w St. Roku, z prośbą o zdr. B.błog. op. MB i św. St. BM w Nowym Roku.

11. oo
W int. Członkiń Róży św. Agnieszki i ich rodzin, zel. Krystyna Sarlej, z podz. za otrzym. łaski w St. Roku, z prośbą o zdr. B.błog. op. MB i św. St. BM w Nowym Roku.

17.oo
+ ks. Zbigniewa Sumary – 18 rocznica śmierci
+ Romana Wody – 27 greg.

Czw. 27. 02 .20
6.3o
+ Romana Rogozińskiego – z okazji imienin od rodziny Brzezińskich.
+ Romana Hojnowskiego – z okazji imienin.
+ Romana Kierońskiego od chrześniaka Stanisława z rodziną.
+ Romana Kierońskiego od Pauliny i Tomasza Krawczyk z rodziną.
+ Krystyny Kargol od wnuczki Natalii.

17.oo
+ Heleny Żurek – 30 rocz. śm., Władysława męża, Elżbiety córki.
+ Romana Wody – 28 greg.

Piątek -28.02.20
6.3o
+ Romana Pacury – z okazji imienin od sąsiadek ze Słotwiny i kuzyna Władysława.
+ Romana Szkodny – z okazji imienin.
+ Krystyny Kargol od wnuka Stanisława z żoną i prawnukami.
+ Krystyny Kargol od wnuka Tomasza z żoną.

16.oo
W int. Członkiń Róży św. Jana Pawła II i ich rodzin, zel. Helena Pasula, z podz. za otrzymane łaski w St. Roku, z prośbą o zdr. B.błog. op. MB i św. St. BM w Nowym Roku.

17.3o
Tadeusza Lis – 1 rocz. śmierci.
+ Romana Wody – 29 greg.

Sobota-29. 02. 20
6.3o
W int. Marii Tomasik z ok. 90 urodzin, z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od dzieci z rodzinami.
+ Heleny Żurek – z okazji imienin, Władysława męża.
+ Kazimierza Zachary – z okazji imienin.
+ Zofii Reczek – 6 rocz. śm., Stanisława męża.
+ Krystyny Kargol od rodziny Mamiców.

17.oo
+ Józefa Bolek – 8 rocz. śm. od rodziny.
+ Romana Wody – 30 greg.

Niedz. – 01. 03. 2020
6.3o
+ Kazimiery Wróblewskiej – z ok. imienin, Józefa męża od córki z rodziną.

8.oo
+ Marii Styrna – 80 rocz. urodzin, Bogdana syna od Teresy.
+ Zdzisława Wójcik – 10 rocz. śmierci.

9.3o
W int. Kazimierza Bujaka z ok. imienin, z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu od syna z rodziną
+ Patryka Czachora – 1 greg. W intencjach Parafian.

11.oo
+ Stanisława Jawor od Bogumiły i Jana Lisów.
+ Eugenii Lambert – 15 rocz. śm., od męża i dzieci z rodzinami.

16.oo
+ Stanisława Sznajder – 10 rocz. śm., Ireny żony od dzieci i wnuków.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 24.02 – 01.03.2020r.

Pon. – 24.02. 20
6.30
+ Barbary Król od koleżanek i kolegów z pracy syna Stanisława.
+ Barbary Król od koleżanek i kolegów z pracy syna Stanisława
+ Barbary Król od koleżanek z pracy córki Wandy.
+ Barbary Król od koleżanek synowej Magdaleny ze szpitala Medikor w Nowym Sączu.
+ Barbary Król od koleżanek synowej Magdaleny z Ośr. Chirurgii Oka prof. Zagórskiego
+ Barbary Król od Pracow. dawnego Urzędu Pocztowego w Szczepanowie.

Wtorek -25.02.20
6.30
+ Barbary Król od Rycerzy Kolumba z Rady 16727 ze Szczepanowa.
+ Barbary Król od Rycerzy Kolumba z Rady 16727 ze Szczepanowa.
+ Barbary Król od Pracow. Center Med. W Brzesku.
+ Barbary Król od przyjaciół wnuków z Grupy Apostolskiej.
+ Barbary Król od Heleny Pagacz z dziećmi.
+ Barbary Król od Jamrożków z Brzeska

Środa-26.02.20
6.30
+ Barbary Król od Lucyny i Stanisława Borowiec z rodziną.
+ Barbary Król od Bogusławy Starowicz z rodziną.
+ Barbary Król od Alicji i Leszka Dutków ze Szczepanowa.
+ Barbary Król od Alicji i Jana Brożek.
+ Barbary Król od Alicji i Jana Brożek.
+ Barbary Król od rodziny Cabanów.

Czwar.-27.02.20
6.30
+ Barbary Król od rodziny Cisak.
+ Barbary Król od rodziny Jandziś.
+ Barbary Król od rodziny Moneta i Kazimierczyk.
+ Barbary Król od rodziny Pasieka.
+ Barbary Król od rodziny Prokop.
+ Barbary Król od rodziny Solarskich.

Piątek -28.02.20
6.30
+ Barbary Król od rodziny Lubowieckich.
+ Barbary Król od rodziny Gawenda.
+ Barbary Król od rodziny Faber z Czermnej.
+ Barbary Król od rodziny Szutkowskich.
+ Barbary Król od Róży św. Elżbiety , zel Józefa Szuba.
+ Barbary Król od Róży św. Elżbiety , zel Józefa Szuba.

Sobota-29.02.2
6.30
+ Barbary Król od Róży św. Elżbiety , zel Józefa Szuba.
+ Barbary Król od Róży św. Elżbiety , zel Józefa Szuba.
+ Barbary Król od sąsiadów.
+ Barbary Król od sąsiadów.
+ Barbary Król od sąsiadów.
+ Barbary Król od sąsiadów.
9
6.30
+ Barbary Król od Rycerzy Kolumba z Rady 16727 ze Szczepanowa.
+ Barbary Król od Rycerzy Kolumba z Rady 16727 ze Szczepanowa.
+ Barbary Król od Pracow. Center Med. W Brzesku.
+ Barbary Król od przyjaciół wnuków z Grupy Apostolskiej.
+ Barbary Król od Heleny Pagacz z dziećmi.
+ Barbary Król od Jamrożków z Brzeska.

Sobota-29.02.20
6.30
+ Barbary Król od Róży św. Elżbiety , zel Józefa Szuba.
+ Barbary Król od Róży św. Elżbiety , zel Józefa Szuba.
+ Barbary Król od sąsiadów.
+ Barbary Król od sąsiadów.
+ Barbary Król od sąsiadów.
+ Barbary Król od sąsiadów.

Niedz.- 01.03.20
6.30
+ Barbary Król od sąsiadów.
+ Barbary Król od uczestników pogrzebu.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.
+ Wojciecha Łączki.


Intencje Mszy Świętych: 17.02. 2020 – 23.02. 2020 R.

Pon – 17.02. 20
6.3o
W int. Ireny z ok. 90 ur, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa, i szcz.śmierć.
+ Stanisława Szuby od żony Józefy.
+ Piotra Pasieki – rocznica śmierci.
+ Kazimierza Miki od rodziny Żurków ze Szczepanowa.
+ Kazimierza Miki od Bernadety i Stanisława Drąg.

17.oo
W int. Macieja z ok. 6 urodzin, z pr. o zdr. B. błog. op.MB i św. Stanisława BM, od rodziców.
+ Romana Wody – 18 greg.

Wt. – 18.02.20
6.3o
W int. Członkiń Róży Błog. Salomei, zel. Krystyna Cholewa, z podz. za otrzym. łaski w S.Roku, z prośbą o zdr. B.błog. op. św. St. BM w Nowym Roku.
W int. Członkiń Róży Św. Józefa, zel. Janina Żurek, z podz. za otrzym. łaski w S.Roku, z prośbą o zdr. B.błog. op. św .St. BM w Nowym Roku.
+ Stanisława Szuby od siostry Ireny z rodziną.
+ Stanisława Szuby od siostry Ireny z rodziną.
+ Stanisława Szuby od siostry Ireny z rodziną.

17.oo
+ Jana Dąbrowa – rocznica śmierci, Marii żony
+ Romana Wody – 19 greg.

Środa -19.02. 20
6.3o
+ Genowefy Pasula.
+ Stanisława Szuby od córki Alicji z mężem.
+ Stanisława Szuby od wnuczki Justyny z Łukaszem.
+ Stanisława Szuby od wnuczki Natalki.
+ Stanisława Szuby od brata Janka.

17.oo
+ Józefa Kądziołki – 2 rocznica śmierci, z intencji żony z rodziną.
+ Romana Wody – 20 greg.

Czw. 20.02.20
6.3o
+ Kazimiery Bujak od wnuków.
+ Tadeusza Olchawy – rocznica śmierci, Romana brata, zm. rodziców.
+ Teresy Woda – 21 rocznica śmierci.
+ Stanisława Szuby od syna Jerzego z żoną i dziećmi.
+ Stanisława Szuby od brata zięcia Pawła i Moniki Dudek.

17.oo
+ Anny i Jakuba Wołek, Stanisława syna – 18 rocznica śmierci.
+ Romana Wody – 21 greg.

Piątek – 21.02.20
6.3o
+ Danuty Gaczoł, Agnieszki córki.
+ Stanisławy i Stanisława Koczwara – rocznica śmierci.
+ Romana Kierońskiego od córki Danuty z mężem i dziećmi.
+ Romana Kierońskiego od chrześnicy Małgorzaty Duda z rodziną.
+ Romana Kierońskiego od Maryli i Mariusza Kawa.

17.oo
+ Michaliny Borowiec – 11 rocznica śmierci, Stanisława Borowca – 9 rocznica śmierci.
+ Romana Wody – 22 greg.

Sobota – 22.02
6.3o
W int. Członkiń Róży bł. Marii Teresy Ledóchowskiej i ich rodzin, zel. Stanisława Wielgosz, z podz. za otrzym. łaski w St. Roku, z prośbą o zdr. B.błog. op. św. St. BM w Nowym Roku.

+ Marka Żurka – z intencji żony i dzieci.
+ Stanisława Koczwary, Stanisławy żony.
+ Heleny Kupiec – 3 rocznica śmierci, Józefa męża, Agnieszki Siudak – siostry.
+ Romana Kierońskiego od Doroty z rodzicami.

17.oo
+ Karoliny Przepiórka – 2 rocznica śmierci, Stanisława męża.
+ Romana Wody – 23 greg.

Niedz. – 23.02.2020
6.3o
+ Władysława i Anny Pyrek od rodziny Pasieka.

8.oo
+ Kazimierza Ciuruś – 7 rocznica śmierci, od żony i córek.
+ Romana Wody – 24 greg.

9.3o
+ Kazimierza Bolek, zm. braci i rodziców.
+ Roberta Stępaka – 30 dzień po śmierci, od mamy z rodziną.
W intencjach Parafian.

11.oo
W intencjach Kazimiery i Eugeniusza z okazji 47 rocz. S. Małż, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa, w dalszym życiu.
+ Marii Sarlej – 30 dzień po śmierci, z intencji dzieci z rodzinami.

15.3o
W intencjach Bernadety Sobol z ok. 40 urodzin i córki Julii z ok. 18 urodzin. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa, w dalszym życiu.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 17.02 – 23.02.2020r.

Pon. – 17.02. 20
6.30
+ Józefa Kupiec od Piotra.
+ Józefa Kupiec od kolegów z Libertowa.
+ Józefa Kupiec od Jana i Urszuli Jankowicz z Dziadułów.
+ Józefa Kupiec od Agnieszki i Stanisława z Bochni.
+ Józefa Kupiec od Mariana Stanczykiewicz z żoną.
+ Józefa Kupiec od Barbary i Jacka Legutko.

Wtorek -18.02.20
6.30
+ Józefa Kupiec od Barbary Matuszczak i rodziny Batków.
+ Józefa Kupiec od Bartosza z rodziną.
+ Józefa Kupiec od Stanisława i Marty Majdzińskiej.
+ Józefa Kupiec od rodziny Zofii Łyko.
+ Józefa Kupiec od rodziny Kita z Maszkienic.
+ Józefa Kupiec od rodziny Twardziaków z Tuchowa.

Środa-19.02.20
6.30
+ Józefa Kupiec od rodziny Kupiec.
+ Józefa Kupiec od rodziny Kupiec z Bochni.
+ Józefa Kupiec od rodziny Puścizna.
+ Józefa Kupiec od rodziny Hubert i Majdziński.
+ Józefa Kupiec od rodziny Przybyło.
+ Józefa Kupiec od rodziny Wszołek.

Czwar.-20.02.20
6.30
+ Józefa Kupiec od rodziny Krystyny i Józefa Dadej.
+ Józefa Kupiec od rodziny Anny Hojnowskiej.
+ Józefa Kupiec od rodziny Szkodny z Jarosławia.
+ Józefa Kupiec od sąsiadów ; Józefa Ciuruś i Marty i Katarzyny Kraj.
+ Józefa Kupiec od sąsiadów bliższych i dalszych.
+ Józefa Kupiec od sąsiadów bliższych i dalszych.

Piątek -21.02.20
6.30
+ Józefa Kupiec od kolegi Ryszarda ze Szczepanowa.
+ Józefa Kupiec od Pauliny z rodziną.
+ Józefa Kupiec od uczestników pogrzebu.
+ Józefa Kupiec, Heleny żony od rodziny Wąsik.
+ Józefa Kupiec, Heleny żony od koleżanki Doroty z mężem.
+ Barbary Król od Moniki I Jacka Adamczyk z rodziną z Grabna.

Sobota-22.02.20
6.30
+ Barbary Król od Haliny i Ferdynanda Smoleń z Grabna.
+ Barbary Król od Eweliny i Daniela Smoleń z rodziną z Grabna.
+ Barbary Król od Zofii Koczwara.
+ Barbary Król od Edyty i Szymona Smoleń.
+ Barbary Król od Czesława i Stanisławy Pagacz z rodziną.
+ Barbary Król od Wandy Dubiel z rodziną.

Niedz.- 23.02.20
6.30
+ Barbary Król od Moniki i Sławomira Jamrożek z rodziną.
+ Barbary Król od Jadwigi Berkowicz.
+ Barbary Król od Haliny Dadej z rodziną.
+ Barbary Król od koleżanek z Urzędu Poczty.
+ Barbary Król od koleżanek z Urzędu Poczty.
+ Barbary Król od koleżanek z Urzędu Poczty.


Intencje Mszy Świętych: 10.02. 2020 – 16.02. 2020 R.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 10.02 – 16.02.2020r.

Pon. – 20.02. 20
6.30
+ Józefa Grynastyl od chrześnicy Danuty z rodziną.
+ Józefa Grynastyl od kuzyna Mieczysława z rodziną.
+ Józefa Grynastyl od teściów córki z Poręby Spytkowskiej.
+ Józefa Grynastyl od Zuzanny i Tomasza Sworniowskich.
+ Józefa Grynastyl od Zofii Wojciechowskiej z Radłowa.
+ Józefa Grynastyl od Stanisława Starowicz z rodziną.

Wtorek -11.02.20
6.30
+ Józefa Grynastyl od Antoniny i Józefa z Wojnicza.
+ Józefa Grynastyl od Haliny z Jadownik z rodziną.
+ Józefa Grynastyl od Bożeny i Romana Góra.
+ Józefa Grynastyl od kolegi Stanisława i Lesława, Łukasza Hebdy.
+ Józefa Grynastyl od kolegi Kazimierza z rodziną z Radłowa.
+ Józefa Grynastyl od rodziny Leks i Żółty.

Środa-12.02.20
6.30
+ Józefa Grynastyl od rodziny Piętów z Łęk.
+ Józefa Grynastyl od rodziny Miecznikowskich.
+ Józefa Grynastyl od rodziny Seremet z Rudki.
+ Józefa Grynastyl od rodziny Kwapniewski z Komorowa.
+ Józefa Grynastyl od rodziny Traczów z Radłowa.
+ Józefa Grynastyl od rodziny Szwieców.

Czwar.-13.02.20
6.30
+ Józefa Grynastyl od rodziny Gawronów.
+ Józefa Grynastyl od druhen i druhów z OSP Szczepanów.
+ Józefa Grynastyl od całego personelu Niepublicznego Przedszkola „Złota Rybka”.
+ Józefa Grynastyl od sąsiadki Władysławy Starowicz.
+ Józefa Grynastyl od sąsiadów.
+ Józefa Grynastyl od sąsiadów.

Piątek -14.02.20
6.30
+ Józefa Grynastyl od koleżanek i kolegów Stanisława ze szkoły średniej.
+ Józefa Grynastyl od koleżanek i kolegów synów.
+ Józefa Grynastyl od koleżanek i kolegów synów.
+ Józefa Grynastyl od koleżanek i kolegów synów.
+ Józefa Grynastyl od koleżanek i kolegów synów.
+ Józefa Grynastyl od koleżanek i kolegów synów.

Sobota-15.02.20
6.30
+ Józefa Grynastyl od koleżanek z pracy synowej Kingi.
+ Józefa Grynastyl od kolegów z pracy syna Janusza.
+ Józefa Grynastyl od uczestników pogrzebu.
+ Józefa Prokopek od Małgorzaty Marcinkiewicz z rodziną.
+ Józefa Prokopek od kolegi Bogdana Brożek z rodziną.
+ Józefa Prokopek od koleżanek żony z Koła Gospodyń Wiejskich.

Niedz.- 16.02.20
6.30
+ Józefa Prokopek od sąsiadów Bogumiły i Leszka Woda.
+ Józefa Prokopek od sąsiada Grzegorza Wody.
+ Józefa Prokopek od uczestników pogrzebu.
+ Dantis.
+ Dantis.
+ Dantis.


Intencje Mszy Świętych: 03.02. 2020 – 09.02. 2020 R

Pon – 3.02. 20
6.3o
+ Jana Góry – 7 dzień po śmierci od żony.
+ Marii Sarlej – 7 dzień po śmierci, od dzieci z rodzinami.
+ Wacława Franczak, zm. rodziców.
+ Tadeusza Pagacz – z okazji imienin.
+ Heleny Góra od Barbary i Waldemara Świerczków.
+ Heleny Góra od Anny i Pawła Mikos z dziećmi.
+ Romana Wody – 4 greg.
W int. Barbary Wejman, o zdr.op.MB i św. Patr.w dal. ż. od chrześ. Anny Górskiej z rodz.

Wt. – 4.02.20
6.3o
W int. Ks. Jana Lorka,o B.błog w posł. kapł. i jego mamy o zdr.op.MB i św.St.od p.rodziny.
+ Stanisława Niedźwieckiego, od sąsiadów.
+ Heleny Góra od Mariana i Teresy Syktus z rodziną.
+ Heleny Góra od Barbary i Tadeusza Rybków.
+ Heleny Góra od rodziny Dal z córkami.
+ Heleny Góra od rodziny Dal z rodziną.
+ Romana Wody – 5 greg.

17.oo
+ Józefa Solaka z okazji urodzin.

Środa -5.02. 20
6.3o
W int. Julii z ok. 18 ur, z podz. za otrz.ł. z pr. o zdr. B.błog w dorosł. ż,od chrzestnego z rodz.
+ Heleny Grochola – 5 rocznica śmierci, Stanisława męża.
+ Heleny Góra od rodziny Chmielarz.
+ Heleny Góra od sąsiadów z Mokrzysk.
+ Heleny Góra od sąsiadów z Mokrzysk.
+ Heleny Góra od uczestników pogrzebu.
+ Romana Wody – 6 greg.

17.oo
+ Józefy Brzyk- 64 rocznica śmierci, z int. córki.

Czw. 6.02.20

L6.3o
W int. świętych powołań kapł. i zakon., z Róży bł. Marceliny Darowskiej, zel.Maria Latocha.
+ Bogumiły Laisner, od córki Bożeny z rodziną.
+ Stanisława Zachary od syna Sławomira.
+ Stanisława Zachary od syna Zbigniewa z rodziną.
+ Stanisława Zachary od brata Franciszka z rodziną.
+ Romana Wody – 7 greg.

17.oo
+ Anny Rudnik – 17 rocznica śmierci, Jana męża.

Piątek – 7.02.20
6.3o
+ Jana Holika – rocznica śmierci.
+ Władysławy Kozioł – 4 rocznica śmierci.
+ Stanisława Sarleja – rocznica śmierci, Salomei żony, od syna z rodziną.
+ Stanisława Zachary od brata Józefa z żoną.
+ Stanisława Zachary od brata Józefa z żoną.
+ Stanisława Zachary od brata Józefa z żoną.
+ Romana Wody – 8 greg.

17.oo
+ Jana Żurka – 14 rocznica śmierci.

Sobota – 08.02
6.3o
+ Włodzimierza Pacury – 30 dzień po śmierci, od syna Sebastiana z żoną.
+ Jana Ćwioro – rocznica śmierci.
+ Stanisława Zachary od siostry Janiny z rodziną.
+ Stanisława Zachary od syna Jerzego z żoną i dziećmi.
+ Stanisława Zachary od syna Marka z żoną i dziećmi.
+ Stanisława Zachary od kuzyna Zbyszka z rodziną z Brzeska.
+ Romana Wody – 9 greg.

17.oo
+ Elżbiety Gibała – 1 rocznica śmierci.od męża i dzieci.

Niedz. – 09.02.2020
6.3o
+ Józefa Barnaś – 5 rocznica śmierci, Heleny żony.

8.oo
+ Stanisławy Filipowskiej – 9 rocznica śmierci, Stanisława męża, Jana i Stanisława synów.
+ Romana Wody – 10 greg.

9.3o
+ Stanisława Wąsik – 2 rocznica śmierci, od żony Marii i córek z rodzinami. W intencjach Parafian.

11.oo
+ Jana Żurka, Eugeniusza syna – w 14 rocznica śmierci.

15.3o
W intencjach Jana i Barbary Wójcik z okazji 50 rocz. S.Małż, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa, w dalszym życiu.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 03.02 – 09.02.2020r.

Pon. – 03.02. 20
6.30
+ Krystyny Kargol od Danuty Rojek z dziećmi.
+ Krystyny Kargol od Zofii Flądro.
+ Krystyny Kargol od Barbary i Krzysztofa Król.
+ Krystyny Kargol od rodziny Gaczoł.
+ Krystyny Kargol od rodziny Mularz.
+ Krystyny Kargol od rodziny Tupek.

Wtorek -04.02.20
6.30
+ Krystyny Kargol od rodziny Tybon.
+ Krystyny Kargol od rodziny Żurek.
+ Krystyny Kargol od kolegów syna Czesława z Technikum.
+ Krystyny Kargol od Sióstr Różańcowych św. Michała Archanioła, zel. Zofia Knap.
+ Krystyny Kargol od Sióstr Różańcowych św. Michała Archanioła, zel. Zofia Knap.
+ Krystyny Kargol od Sióstr Różańcowych św. Michała Archanioła, zel. Zofia Knap.

Środa-05.02.20
6.30
+ Krystyny Kargol od uczestników pogrzebu.
+ Tadeusza Kucharskiego od cioci Janiny Świerczek z rodziną z Jadownik.
+ Tadeusza Kucharskiego od Leszka Legutko z rodziną.
+ Tadeusza Kucharskiego od koleżanek i kolegów z klasy z Maszkienic.
+ Tadeusza Kucharskiego od Właścicieli Firmy STER SMAK.
+ Tadeusza Kucharskiego od Pracowników Firmy STER SMAK.

Czwar.-06.02.20
6.30
+ Tadeusza Kucharskiego od rodziny Bruchaczów z Biadolin.
+ Tadeusza Kucharskiego od rodziny Kądziołka.
+ Tadeusza Kucharskiego od rodziny Solak.
+ Tadeusza Kucharskiego od rodziny Słupski.
+ Tadeusza Kucharskiego od uczestników pogrzebu.
+ Stefani Lach od Stanisława Koczwary.

Piątek -07.02.20
6.30
+ Stefani Lach od Stanisława i Alicji Bant.
+ Stefani Lach od Tadeusza i Ewy Bant z Chronowa.
+ Stefani Lach od Ryszarda Bant z rodziną.
+ Stefani Lach od Teresy i Józefa Saczka z córkami.
+ Stefani Lach od Teresy i Józefa Saczka z córkami.
+ Stefani Lach od Teresy i Józefa Saczka z córkami.

Sobota- 08.02.20
6.30
+ Stefani Lach od Magdaleny i Tomasza Latocha.
+ Stefani Lach od Elżbiety i Juliana Styrna.
+ Stefani Lach od Krystyny Lechowicz.
+ Stefani Lach od Lidii i Ryszarda Chruściel z dziećmi.
+ Stefani Lach od Zofii i Ryszarda Chochołowicz.
+ Stefani Lach od Grażyny i Tadeusza Lach.

Niedz.- 09.02.206.30
+ Stefani Lach od Beaty i Adama Szuba.
+ Stefani Lach od Józefy i Tadeusza Szuba z Bucza.
+ Stefani Lach od Marii Łaś z rodziną z Tuchowa.
+ Stefani Lach od Janiny Zych z rodziną z Tarnowa.
+ Stefani Lach od rodziny Łączka.
+ Stefani Lach od rodziny Polków.


Intencje Mszy Świętych: 27.01. 2020 – 02.02. 2020 R.

Pon – 27.01. 20
6.3o
W intencji pewnej rodziny, Msza św. dziękczynno- błagalna.
+ Stanisławy Mróz – 15 rocznica śmierci, Stanisława męża i Stanisława syna.
+ Władysława Jemioło od od najbliższej rodziny.
+ Władysława Jemioło od Weroniki i Zygmunta Buchowicz z Marcinem.

17.oo
+ Alicja Chruściel – 8 rocznica śmierci.
+ Włodzimierza Żurka z okazji Dnia Dziadka od wnukówJakuba i Antosia (pozaParafią)

Wt. – 28.01.20
6.3o
+ Jana i Wiktorii Zachara oraz ich dzieci i wnuków: Mariana i Zbigniewa.
+ Władysława Jemioło od syna Dariusza z żoną i Anią.
+ Władysława Jemioło od syna Sławomira z żoną i Anią.
+ Władysława Jemioło od wnuczki Joanny z mężem.
+ Władysława Jemioło od rodziny Powroźników z Dziewina.

17.oo
+ Jana Hachaj w rocznicę urodzin, od koleżanek wnuczki Małgosi.

Środa -29.01. 20
6.3o
+ Stanisława i Salomei Nitka.
+ Władysława Jemioło od siostry Wiki.
+ Władysława Jemioło od chrześnicy Katarzyny z rodziną.
+ Władysława Jemioło od chrześniaka Marka.
+ Władysława Jemioło od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Heleny i Tadeusza Kiper oraz Elżbiety Kiper z okazji Dnia Babci i Dziadka, od Kasi.

Czw. 30.01.20
6.3o
+ Heleny Baran – 9 rocznica śmierci.
+ Juliana Koczwary od Marii i Anny Lewandowskiej.
+ Juliana Koczwary od Władysława i Bogumiły Maślak.
+ Juliana Koczwary od Haliny i Jana Ząbkowskich z rodziną.
+ Juliana Koczwary od sąsiadów.

17.oo
W int. Dawida z ok. 20 urodzin, z pr. o zdr. św. D.Św. szcz. zdanie matury od rodziców

Piątek – 31.01.20
6.3o
+ Leona Holika – 11 rocznica śmierci.
+ Juliana Koczwary od rodziny Chuchro.
+ Juliana Koczwary od rodziny Stępak.
+ Juliana Koczwary od rodziny Warmuz.
+ Juliana Koczwary od Dyrekcji i Pracow.Rodz. Domu Opieki Staś w Gnojniku.

17.oo
+ Jana Baniaka, Zofii żony – rocznica śmierci.
+ Romana Wody – greg. (1) – poza Parafią

Sobota – 01.02
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
O Boże błog., op. Niepokalanej dla Weroniki, Waldemara, Krzysztofa i Marii.
+ Heleny Franczak, Ferdynanda męża, Wacława syna.
+ Józefa Czuja – 17 rocznica śmierci.
+ Juliana Koczwary od uczestników pogrzebu.
+ Romana Wody – greg. (2) – poza Parafią

17.oo
W intencji Marii Reczek z ok. 90 urodzin, z pr. o zdr. B.bł. op. MB, od córki Renaty z rodziną.

Niedz. – 02.02.2020
6.3o
+ Mieczysława Gładysza – rocznica śmierci, Marii żony.
+ Józefy Gibała – 15 rocznica śmierci.

8.oo
+ Wiktorii i Józefa Latocha – rocznica śmierci.
+ Romana Wody – greg. (3) – poza Parafią

9.3o
+ Alfreda Chmielarza – 7 rocznica śmierci, od dzieci z rodzinami.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Stanisława Jawora, od rodziny Górniaków.

15.3o
+ Marii Bant, z okazji imienin.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 27.01 – 02.02.2020r.

Pon. – 27.01. 20
6.30
+ Stanisława Szuby od rodziny Szczerba z Zaczarnia.
+ Stanisława Szuby od rodziny Chamielec z Mokrzysk.
+ Stanisława Szuby od rodziny Pałka i Hajduk.
+ Stanisława Szuby od chrześnicy Bernadki z rodziną.
+ Stanisława Szuby od chrześnicy Renaty Kucharskiej z rodziną.
+ Stanisława Szuby od chrześnicy Teresy z rodziną.

Wtorek -28.01.20
6.30
+ Stanisława Szuby od Sebastiana Szuby.
+ Stanisława Szuby od Ryszarda Bant z rodziną.
+ Stanisława Szuby od Krystyny Dudek z Niedźwiedzy.
+ Stanisława Szuby od Stefanii Lach.
+ Stanisława Szuby od Iwony, Zuzanny i Mariusza.
+ Stanisława Szuby od sąsiadów.

Środa-29.01.20
6.30
+ Stanisława Szuby od pielgrzymujących do Mogiły ze Szczepanowa.
+ Stanisława Szuby od obecnych Członków Chóru Sanktuaryjnego.
+ Stanisława Szuby od obecnych Członków Chóru Sanktuaryjnego.
+ Stanisława Szuby od kolegów z pracy syna z Niemiec.
+ Stanisława Szuby od uczestników pogrzebu.
+ Dantis.

Czwar.-30.01.20
6.30
+ Romana Kierońskiego od Józefa Przybyło.
+ Romana Kierońskiego od Ewy i Stanisława Przybyło.
+ Romana Kierońskiego od Jolanty i Tadeusza Hajdo z rodziną.
+ Romana Kierońskiego od Justyny i Tomasza Janik z rodziną.
+ Romana Kierońskiego od Haliny i Stanisława Bień i Marii Sowa z Gromnika.
+ Romana Kierońskiego od Beaty i Kazimierza Gicala z Brzeska.

Piątek -31.01.20
6.30
+ Romana Kierońskiego od Agaty i Mariusza Ciszek z Buchcic.
+ Romana Kierońskiego od Marii Czosnek z Maszkienic.
+ Romana Kierońskiego od Grzegorza i Marty Duda z rodziną.
+ Romana Kierońskiego od Anny i Piotra Styrna.
+ Romana Kierońskiego od Anny i Józefa Duda z Wokowic.
+ Romana Kierońskiego od rodziny Janiszów.

Sobota- 01.02.20
6.30
+ Romana Kierońskiego od rodziny Flądro.
+ Romana Kierońskiego od rodziny Pasieka.
+ Romana Kierońskiego od rodziny Ogiela z Jadownik.
+ Romana Kierońskiego od rodziny Dobrzański z Jadownik.
+ Romana Kierońskiego od rodziny Marmol z Jadownik.
+ Romana Kierońskiego od koleżanek synowej Aliny z Przedszk. Publ.z Biadolin Radłow.

Niedz.- 02.02.20
6.30
+ Romana Kierońskiego od z Róży św. Stanisława BM, zel. Stanisław Chalcarz.
+ Romana Kierońskiego od z Róży św. Stanisława BM, zel. Stanisław Chalcarz.
+ Romana Kierońskiego od z Róży św. Stanisława BM, zel. Stanisław Chalcarz.
+ Romana Kierońskiego od uczestników pogrzebu. + Dantis. + Dantis.


Intencje Mszy Świętych: 20.01. 2020 – 26.01. 2020 R.

Pon – 20.01. 20
6.3o
+ Włodzimierza Pacury – od rodziny Władysławy i Czesława Żółtek z Brzeska.
+ Jana Kożińskiego – 30 rocznica śmierci, od syna z rodziną.
+ Ireny Grzyb od kuzynki Heleny Styrna z rodziną.
+ Ireny Grzyb od kuzyna Stanisława Wolnika z rodziną.
+ Ireny Grzyb od synowej wnuków z rodzinami.

17.oo
+ Heleny Koczwara – 3 rocznica śmierci, zm. rodziców;Marii i Władysława Ciemięga.

Wt. -21.01.20
6.3o
+ Zofii Niedojadło z okazji Dnia Babci, od wnuczki Teresy z mężem.
+ Mariana Pasierba – 7 dzień po śmierci, od żony i córek.
+ Karoliny Trytek, zm. rodziców.
+ Ireny Grzyb od Lucyny i Adama Rachmaciej.
+ Ireny Grzyb od rodziny Borowiec.

17.oo
+ Barbary i Mariana Jachta z okazji Dnia Babci i Dziadka od wnuczki Ani.

Środa -22.01. 20
6.3o
+ Stanisława Biela, zm. córkę Rentę Ochender.
+ Józefy Majdzińskiej – 13 rocznica śmierci, Stanisława męża, zm. z rodziny.
+ Mariana Pasier – od brata Stanisława z rodziną.
+ Ireny Grzyb od Stanisława i Tadeusza Meus.
+ Ireny Grzyb od Marka i Renaty Meus z rodziną.

17.oo
+ Stanisława Jawora, od córki, zięcia i wnuków – z okazji Dnia Dziadka.

Czw.23.01.20
6.3o
W int. Ryszarda Kozińskiego z okazji – 75 ur, z pr. o zdr. B.błog. w dal. życiu od żony z rodziną.
O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Jana i synów:Michała i Potra.
W int. Jana o dar wewnętrznego uzdrowienia.
W int. Sióstr z Róży Św. Kingi, o zdrowie, Boże błog. w Nowym Roku, zel. Irena Sikora.
+ Ireny Grzyb od rodziny Kryształ.

17.oo
+ Stanisława Stępaka – 9 r. śm. od żony Józefy, Kazimierza Kargula – 15 r. śm.od c.Marii.

Pk – 24.01.20
6.3o
+ Romana Pacury, od brata Ryszarda z rodziną.
+ Pawła Kądziołki – 43 rocznica śmierci, Marii żony.
+ Edwarda Mularza zm. rodziców: Stanisława i Salomei.
+ Mariana Pasierba, od brata Stanisława z rodziną.
+ Ireny Grzyb od rodziny Paluch.

17.oo
+ Mariana Jachty – 46 rocznica śmierci i Barbary żony, od córki z rodziną.

Sob. -25.01.
6.3o
+ Józefa Wolnika i Józefy żony – 29 rocznica śmierci.
+ Edwarda Mularza – rocznica śmierci Aurelii żony.
+ Edwarda Mularza – rocznica śmierci Aurelii żony.
+ Stanisława Wielgosza z ok. Dnia Dziadka, zm. rodz;Stanisława i Janiny, od s. Marka i wnuk
+ Ireny Grzyb od rodziny Wróblewski z Brzeska.

17.oo
+ Henryki Urbaś – 7 rocznica śmierci, Tadeusza męża.

Niedz. -26.01.2020
6.3o
+ Józefy Wilk, Rozalii Szymczak.

8.oo
W int. Filipa z ok. 18 urodzin, z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. św. D.Św. w dorosłym życiu
+ Edwarda Filipskiego, zm. rodziców.

9.3o
+ Jana Turka – 14 rocznica śmierci.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Andrzeja Wilkosza – 6 rocznica śmierci,rodziny Genowefy Latocha.

15.3o
+ Józefa i Marii Styrna, zm. synów: Józefa i Stanisława, od córki z rodziną.


Pon. – 20.01. 20
6.30
+ Józefa Pałki od rodziny Iwaniec.
+ Józefa Pałki od rodziny Nalepa.
+ Józefa Pałki od rodziny Kubala z Maszkienic.
+ Józefa Pałki od rodziny Piszczek ze Skawiny.
+ Józefa Pałki od rodziny Sumara z Sosnowca.
+ Józefa Pałki od rodziny Sumara Andrzeja i Stanisławy.

Wtorek -21.01.20
6.30
+ Józefa Pałki od sąsiadów i przyjaciół.
+ Józefa Pałki od Zakładu Cukierniczego w Brzesku.
+ Józefa Pałki od uczestników pogrzebu.
+ Kazimierza Miki od Krystyny Mika z dziećmi.
+ Kazimierza Miki od Janiny Gałek.
+ Kazimierza Miki od Marii i Alfreda Ducinowskich..

Środa-22.01.20
6.30
+ Kazimierza Miki od Agnieszki Wróbel z rodziną z Niedzielisk.
+ Kazimierza Miki od Renaty i Wiesława Michalec.
+ Kazimierza Miki od Haliny i Andrzeja Michalec.
+ Kazimierza Miki od Marii Grocholskiej.
+ Kazimierza Miki od Genowefy i Juliana Oleksego.
+ Kazimierza Miki od Ryszarda Kozłowskiego z rodziną.

Czwar.-23.01.20
6.30
+ Kazimierza Miki od Jana Sworniowskiego z Borzęcina.
+ Kazimierza Miki od kolegów z pracy Chicago.
+ Kazimierza Miki od Dyrekcji i Pracow. Reg.Centr. Rehab. i Pomocy Społ. w Borzęcinie.
+ Kazimierza Miki od uczestników pogrzebu.
+ Stanisława Szuby od Agnieszki Michalskiej z rodziną.
+ Stanisława Szuby od Renaty i Kazimierza Bolek z rodziną.

Piątek -24.01.20
6.30
+ Stanisława Szuby od Haliny i Franciszka Boraca.
+ Stanisława Szuby od Krystyny Lechowicz.
+ Stanisława Szuby od Ewy i Andrzeja Wilk i Marii Wąsik.
+ Stanisława Szuby od Stanisławy Bolek.
+ Stanisława Szuby od Jadwigi i Marka Aleksandrowicz i Danuty Wyczesany.
+ Stanisława Szuby od Renaty i Stanisława Smulski z rodziną.

Sobota- 25.01.20
6.30
+ Stanisława Szuby od Zofii Sumara.
+ Stanisława Szuby od Marii Dudek z rodziną z Uścia Gorlickiego.
+ Stanisława Szuby od Ewy i Jerzego Szuba z Borzęcina.
+ Stanisława Szuby od Elżbiety i Stanisława Polak z rodziną.
+ Stanisława Szuby od Anny i Kazimierza Lubowieckich i Sławomira Przybyło.
+ Stanisława Szuby od Bogusławy Gałek.

Niedz. – 26.01.20
6.30
+ Stanisława Szuby od Janiny Figiel z Zawady Uszewskiej.
+ Stanisława Szuby od chrześnicy Doroty Kowalczyk z rodziną.
+ Stanisława Szuby od rodziny Lach.
+ Stanisława Szuby od rodziny Teresy i Józefa Saczka.
+ Stanisława Szuby od rodziny Witek z Tarnowa.
+ Stanisława Szuby od rodziny Kania z Brzeska.


Intencje Mszy Świętych: 13.01. 2020 – 19.01. 2020 R.

Pon – 13.01. 20
6.3o
+ Stanisława Płanety – 14 rocznica śmierci.
+ Heleny Pudełek od rodziny Kądziołka z Łęk.
+ Heleny Pudełek od rodziny Paprocki.
+ Heleny Pudełek od rodziny Solak.
+ Heleny Pudełek od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Czesławy Pawlikiewicz – 12 rocznica śmierci.

Wt. -14.01.20
6.3o
+ Antoniny – 74 rocznica śmierci.
+ Józefa Reczka – 16 rocznica śmierci, Heleny żony -12 rocznica śmierci..
+ Tadeusza Urbaś od syna Krzysztofa z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od szwagierki Teresy i Stanisława Woda z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od kuzyna Bronisława z rodziną.

17.oo
+ Józefa Hojnowskiego – rocznica śmierci.

Środa -15.01. 20
6.3o
+ Włodzimierza Pacury – 7 dzień po śmierci, od syna Sebastiana z żoną.
+ Stanisława Nalepy – w rocznicę urodzin, od córki Agnieszki i Piotra.
+ Tadeusza Urbaś od córki Agnieszki z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od kuzynki Barbary z rodziną – z Rzeszowa.
+ Tadeusza Urbaś od kuzynki Władysławy Góra z mężem.

17.oo
+ Elżbiety Brzyk – 2 rocznica śmierci, Jana męża.

Czw.16.01.20
6.3o
+ Tadeusza Zachary – rocznica śmierci, Adeli żony, Adama syna, od córki Barbary z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od córki Teresy z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od kuzynki Henryki z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od kuzynki Józefy Mołek z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od kuzynki Krystyny Reczek z rodziną.

17.oo
+ Włodzimierza Żurka w dniu imienin, od żony i dzieci.

Pk – 17.01.20
6.3o
+ Józefa i Zofii Pagacz , Józefa Tryby – rocznica śmierci, od rodziny Boryczków.
+ Genoefy i Stanisława Sznajder, oraz syna Wiesława, od syna Stanisłąwa.
+ Barbary Wiśniak od chrześnicy Małgorzaty z rodziną.
+ Barbary Wiśniak od rodziny Kania.
+ Barbary Wiśniak od rodziny Łukasiewicz.

17.oo
O zdrowie,Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla rodziny Tupek.

Sob. -18.01.
6.3o
+ Stanisławy Pleskot – 2 rocznica śmierci, Hieronima męża.
+ Barbary Wiśniak od rodziny Pałach z Bielczy.
+ Barbary Wiśniak od Alicji Przepiórka z rodziną.
+ Barbary Wiśniak od Wiesława Przybyło z rodziną.
+ Barbary Wiśniak od uczestników pogrzebu.

17.oo
O zdrowie i B.błog. dla Stanisława Sali z rodziną oraz jego Pracownikó: Zygmunta i Mateusza, od Marii i Mieczysława Pyrcz z Przyborowa.

Niedz. -19.01.2020
6.3o
+ Marii i Augustyna Pasieka – rocznica śmierci.

8.oo
+ Weroniki Wójcik, Władysława męża, i Stanisława syna.

9.3o
+ Herminy Teodorowskiej – 7 rocznica śmierci, Stefana męża.
W intencjach Parafian.

11.oo
W intencjach Heleny i Eugeniusza z okazji 60 rocz. S.Małż, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa, w dalszym życiu od synów z rodzinami.
+ Władysława Pasuli, z intencji brata.

15.3o
+ Anny i Henryka Legutko – z okazji imienin.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 13.01 – 19.01.2020r.

Pon. 13.01.20
6.3o
+ Heleny Góra od rodziny Łagosz.
+ Heleny Góra od Marka Pasuli z rodziną.
+ Heleny Góra od Moniki Bukowiec z rodziną.
+ Heleny Góra od uczestników pogrzebu.
+ Stanisława Zachary od teściów Barbary i Bronisława Kotra z Brzeska.
+ Stanisława Zachary od kuzynów Henryka z Bielska i Wiesława z Mogilna.

Wt-k – 14.01.20
6.3o
+ Stanisława Zachary od szwagierki Jadwigi z mężem.
+ Stanisława Zachary od chrześnicy Beaty Kruczek z rodziną.
+ Stanisława Zachary od kuzynki Zofii Fyda z rodziną.
+ Stanisława Zachary od rodziny Pagacz z Tarnowa.
+ Stanisława Zachary od rodziny Czachor z Bucza.
+ Stanisława Zachary od rodziny Czachor z Dębna.

Środa – 15.01.
6.3o
+ Stanisława Zachary od Bartłomieja i Sylwii Zachara.
+ Stanisława Zachary od kuzynów ; Józefa, Tadeusza i Celiny.
+ Stanisława Zachary od bratanka Dawida Zachary z rodziną.
+ Stanisława Zachary od Roberta i Joanny Zachara.
+ Stanisława Zachary od Eweliny i Stanisława Hajduk z dziećmi.
+ Stanisława Zachary od Agnieszki i Aleksandra Chmielarz z rodziną.

Czwek – 16.01.
6.3o
+ Stanisława Zachary od Wandy Dubiel.
+ Stanisława Zachary od Stanisława Dubiela.
+ Stanisława Zachary od Sylwii i Tomasza Gnatek.
+ Stanisława Zachary od Piotra i Magdaleny Kotra.
+ Stanisława Zachary od Szymona Kostrzewy z rodziną.
+ Stanisława Zachary od Mirosława Dąbrówki z rodziną.

Piątek – 17.01.
6.3o
+ Stanisława Zachary od Anny i Jacka Mularz.
+ Stanisława Zachary od Ewy i Piotra Zachara.
+ Stanisława Zachary od rodziny Radecki.
+ Stanisława Zachary od sąsiada Janusza z rodziną.
+ Stanisława Zachary od sąsiadów Cisak.
+ Stanisława Zachary od sąsiadów syna Jerzego.

Sobota – 18.01
6.3o
+ Stanisława Zachary od sąsiadów.
+ Stanisława Zachary od sąsiadów.
+ Stanisława Zachary od sąsiadów.
+ Stanisława Zachary od właścicieli Firmy „Bosman”.
+ Stanisława Zachary od właścicieli Firmy „Bosman”.
+ Stanisława Zachary od Stow. Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze.

Niedz.- 19.01.
6.3o
+ Stanisława Zachary od Pracowników Firmy „Bosman”.
+ Stanisława Zachary od Pracowników Firmy „Bosman”.
+ Stanisława Zachary od Pracowników Firmy „Bosman”.
+ Stanisława Zachary od Pracowników Firmy „Bosman”.
+ Stanisława Zachary od uczestników pogrzebu.
+ Dantis.


Intencje Mszy Świętych: 06.01. 2020 – 12.01. 2020 R.

Pon – 6.01. 20
6.3o
+ Stanisława Zdunek – 26 rocznica śmierci,.Marii żony.

8.oo
+ Stanisława Pacury – 30 dzień po śmierci, od syna Krzysztofa z rodziną.
+ Cypriana Turleja – 26 rocznica śmierci.

9.3o
+ Romana Paprockiego – 4 rocznica śmierci.

11.oo
+ Stanisława Przybyło, od żony i syna Waldemara z rodziną.

15.3o
W intencjach Członkiń Róży św. Klary, zel. Bożena Waresiak, z podz. za otrzym. łaski w mijającym Roku, z prośbą o zdr. B.błog. op. św. Klary i św.St.BM w Nowym Roku.

Wt-k -7.01.20
6.3o
O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla pewnej osoby.
+ Stanisława Niedźwieckiego, od sąsiadów.
+ Jana Kuras, Marii żony – rocznica śmierci.
+ Józefy Stępień od chrześnicy Urszuli z rodziną.
+ Józefy Stępień od siostrzenicy Marii z mężem Leszkiem z Niedzielisk.

17.oo
+ Józefa Hojnowskiego – rocznica śmierci.

Środa – 8.01. 20
6.3o
+ Bogumiły Laisner od Renaty Mamica z rodziną.
+ Danuty Kotyś od syna z rodziną.
+ Danuty Kotyś od brata z żoną.
+ Danuty Kotyś od chrześnicy Agnieszki z mężem i dziećmi.
+ Danuty Kotyś od chrześniaka Stanisława z rodziną.

17.oo
+ Jana Pudło – 10 rocznica śmierci, Józefy żony, od córki z rodziną.

Czw. 9.01.20
6.3o
+ Jana Banta – 36 rocznica śmierci, Marii żony, Bronisława syna..
+ Danuty Kotyś od Moniki i Marka Reczek.
+ Danuty Kotyś od Sołtysa i Rady Sołeckiej Szczepanowa.
+ Danuty Kotyś od OSP ze Szczepanowa.
+ Danuty Kotyś od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczepanowie.

17.oo
+ Romana Wody, od siostry Marii.

Piątek – 10.01.20
6.3o
+ Bogumiły Laisner – 30 dzień po śmierci, od sistry Barbary z rodziną.
+ Danuty Kotyś od rodziny Witków.
+ Danuty Kotyś od rodziny Seidler.
+ Heleny Pudełek od wnuka Mateusza z rodziną.
+ Heleny Pudełek od wnuka Michała i Macieja.

17.oo
+ Stanisława Pacury z okazji urodzin, od córki Bogumiły z mężem.

Sob. -11.01.
6.3o
+ Rozalii i Jana Pikulskich, od syna Stanisława.
+ Heleny Pudełek od syna Andrzeja z rodziną.
+ Heleny Pudełek od syna Stanisława z rodziną.
+ Heleny Pudełek od córki Elżbiety z rodziną.
+ Heleny Pudełek od chrześniaka Stanisława Przepiórki z rodziną.

17.oo
+ Benigny Wójcik.

Niedz. -12.01.2020
6.3o
+ Marii Drąg – 4 rocznica śmierci, Stanisława męża, od córki Doroty.

8.oo
+ Emilii Pilch – 8 rocznica śmierci, od rodziny.

9.3o
+ Marii Kokoszka – 3 rocznica śmierci.
+ Zofii i Stanisława Woda – rocznica śmierci.
W intencjach Parafian.

11.oo
W intencjach Stanisława z okazji 85 urodzin, oraz Marii z okazji 80 urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa, w dalszym życiu od rodziny.
+ Teresy Glonek – 10 rocznica śmierci, od męża z rodziną.

15.3o
+ Stanisławy Legutko – 15 rocznica śmierci, Józefa męża od dzieci.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 06.01 – 12.01.2020r.

Pon. 306.01.20
6.3o
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Żurek z Bochni.
+ Tadeusza Urbaś od chrześnicy Ani z Krakowa z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od kuzynki Zofii Łagowskiej.
+ Tadeusza Urbaś od Barbary i Marcina Łagowskich.
+ Tadeusza Urbaś od Joanny Krawczyk z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od Grzegorza Góry z rodziną.

Wt-k – 07.01.20
6.3o
+ Tadeusza Urbaś od Adama Seidler.
+ Tadeusza Urbaś od Joanny i Grzegorza Wolnik.
+ Tadeusza Urbaś od Marii Przesławskiej z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od Kingi Lisak z rodziną i Zofii Flądro.
+ Tadeusza Urbaś od Józefy Stępak z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od Ewy i Andrzeja Ślęczkowskich z Rzeszowa.

Środa – 08.01.
6.3o
+ Tadeusza Urbaś od Marii i Pawła Grzesik.
+ Tadeusza Urbaś od Pawła i Anety.
+ Tadeusza Urbaś od Doroty z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od Stanisława Króla z rodziną z Przyborowa.
+ Tadeusza Urbaś od Marcina Urbasia z rodziną.
+ Tadeusza Urbaś od chrześniaka Grzegorza z rodziną.

Czwek – 09.01.
6.3o
+ Tadeusza Urbaś od sąsiadów.
+ Tadeusza Urbaś od koleżanek i kolegów z podstawówki.
+ Tadeusza Urbaś od kolegów syna z Frankfurtu.
+ Tadeusza Urbaś od uczestników pogrzebu.
+ Tadeusza Urbaś od kuzyna Stanisława z Łęk z rodziną, Marii żony.
+ Danuty Kotyś od rodziny Kaniów ze Szczepanowa.

Piątek – 10.01.
6.3o
+ Władysława Jemioło od rodziny Cebula ze Szczepanowa.
+ Władysława Jemioło od rodziny Holik z Uszwi.
+ Władysława Jemioło od rodziny Hudy z Jadownik.
+ Władysława Jemioło od rodziny Jemioło z Okocimia.
+ Władysława Jemioło od rodziny Rypel.
+ Władysława Jemioło od rodziny Szeląg.

Sobota – 11.01
6.3o
+ Władysława Jemioło od Zbigniewa Nowaka z rodziną.
+ Władysława Jemioło od rodziny Stanisława Legutko z rodziną z Jadownik.
+ Władysława Jemioło od kolegów i koleżanek z pracy synowej Małgorzaty.
+ Władysława Jemioło od kolegów i koleżanek z pracy synowej Małgorzaty.
+ Władysława Jemioło od sąsiadów z ul. Galicyjskiej i Akacjowej i uczestników różańca
+ Władysława Jemioło od sąsiadów z ul. Galicyjskiej i Akacjowej i uczestników różańca

Niedz.- 12.01.
6.3o
+ Władysława Jemioło od Boguszowej z Bielczy.
+ Władysława Jemioło od uczestników pogrzebu.
+ Dantis.
+ Dantis.
+ Dantis.
+ Dantis.


Intencje Mszy Świętych: 30.12. 2019 – 05.01. 2020 R.

Pon. – 30.12.
6.3o W int. Natalii z ok. urodzin, dziękcz-błag., o zdr. i łaski potrz w dalszym życiu.
+ Józefy Stępień od syna Marka z żoną.
+ Władysława i Marii Tomasik.
+ Stanisłąwa Jawora od rodziny Matulskich.
+ Aurelii Mularz – 7 rocznica śmierci, Edwarda męża – 45 rocznica śmierci.

17.oo
+ Stanisława Urbańskiego – 4 rocznica śmierci.

Wtorek – 31. 12. 2019
6.3o
+ Małgorzaty Cabała – 2 rocznica śmierci , od męża i syna.
+ Małgorzaty Czarnik – 3 rocznica śmierci, Józefa Latochy 42 rocznica śmierci.
+ Jerzego Kiełbasy, od żony Kazimiery.
+ Wiktorii Żurek, Władysława męża, Heleny i Tadeusza Gibała.
+ Józefy Stępień od wnuka Grzegorza z rodziną.

17.oo
W intencjach Członkiń Róży św. Jana Pawła II, zel. Maria Paprocka, z podz. za otrzym. łaski w mijającym Roku, z prośbą o zdr. B.błog. op. Św. Jana Pawła II św.St.BM w Nowym Roku.
+ Józefa Urbańskiego 4 – rocznica śmierci.
+ Genowefy Ciuruś – 32 rocznica śmierci, Cypriana męża, Zofii córki.

Nowy Rok – 2020
6.3o
+ Józefy i Antoniego Kądziołka – rocznica śmierci, Stanisława syna.

8.oo
+ Mieczysława Książek, Janiny żony, zmarłe rodzeństwo.
W intencjach Parafian.

9.3o
W int. Kazimierza – z ok. 70 urodzin, z podz. za otrz. łaski, z pr.o zdrowie, B.błog., op. MB i św. St., od żony i dzieci z rodzinami.
+ Ryszarda Słowika – 22 rocznica śmierci, Marii żony.

11.oo
+ Marii Styrna – 2 rocznica śmierci.

15.3o
+ Mieczysława Reczek w dniu imienin.

Czw. 2.01.
6.3o
+ Marianny Potaczek – 11 rocznica śmierci, od żony i dzieci.
+ Romana Pacury – 30 dzień po śmierci od siostry StanisławyKorepta z rodziną.
+ Stanisława Pacury od kolegów z pracy syna.
+ Józefy Stępień od wnuczki Ani z rodziną.
+ Józefy Stępień od rodziny Łuszcz.

17.oo
+ Genowefy Czosnek z okazji imienin, Michała męża, zmarłych z rodziny.

Piątek – 3.01.20
6.3o
+ Stanisława Białek – 9 rocznica śmierci.
+ Wiktorii Kądziołka, Michała męża.
+ Eugenii Żurek, w dniu imienin, Józefa męża od córki z rodziną.
+ Józefy Stępień od wnuczki Joanny z mężem i prawnukiem Karolkiem.
+ Józefy Stępień od wnuczki Marty z Piotrem.

17.oo
+ Genowefy Szemer w dniu imienin, od męża i dzieci.

Sob. -4.01.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
+ Józefa Flądro – 4 rocznica śmierci.
+ Edwarda Pasierba – rocznica śmierci, Zofii żony.
+ Józefy Stępień od wnuczki Agnieszki z mężem i córką.
+ Józefy Stępień od wnuka Marcina z Agnieszką.

17.oo
W int. Kacpra z ok. 18 ur., dziękcz-błag., o zdr. i łaski potrz w dorosł. życiu.

Niedz. -5.01.2020
6.3o
+ Józefa i Józefy Szatkowskich , Franciszka syna.

8.oo
+ Zofii Niedojadło, od rodziny Wodów.

9.3o
+ Heleny Smulskiej – 24 rocznica śmierci, Stanisława męża, od córki Marii.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Magdaleny i Stefana Gawor, Zofii córki, od Stanisława z Trzebnicy.

15.3o
W int. Beaty i Zbigniewa, z ok. 15 rocz. Sakr. Małż, z podz. za otrz. ł. pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St-wa.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 30.12. 2019 – 05.01.2020r.

Pon. 30.12.
6.3o
+ Heleny Pudełek od rodziny Chruściel ze Sterkowca.
+ Heleny Pudełek od rodziny Chruściel.
+ Heleny Pudełek od rodziny Jamróz.
+ Heleny Pudełek od rodziny Kita z Maszkienic.
+ Heleny Pudełek od rodziny Rudek.
+ Heleny Pudełek od rodziny Tupek.

Wtorek – 31.12.
6.3o
+ Heleny Pudełek od rodziny Chyćko.
+ Heleny Pudełek od rodziny Flądro.
+ Heleny Pudełek od rodziny Mularz.
+ Heleny Pudełek od rodziny Pałka.
+ Heleny Pudełek od rodziny Witek z Jastwi.
+ Heleny Pudełek od sąsiadki Zyty Turlej.

Środa – 01.01.
6.3o
+ Heleny Pudełek od Anny Fasula.
+ Heleny Pudełek od Celiny Przybyło.
+ Heleny Pudełek od Zofii i Stanisława Kargol.
+ Heleny Pudełek od Ireny i Józefa Styrna.
+ Heleny Pudełek od koleżanki Madejowej.
+ Heleny Pudełek od koleżanki córki Elżbiety, Ewy Wyczesany z rodziną.

Czwek – 02.01.
6.3o
+ Heleny Pudełek od koleżanek córki Elżbiety z pracy „Tarnowska Odzież”
+ Heleny Pudełek od koleżanek córki Elżbiety z pracy „Tarnowska Odzież”
+ Heleny Pudełek od koleżanek córki Elżbiety z pracy „Tarnowska Odzież”
+ Heleny Pudełek od Firmy NETSYSTEM
+ Heleny Pudełek od Róży Św. Michała Archanioła, ze. Zofia Knap.
+ Heleny Pudełek od Róży Św. Michała Archanioła, ze. Zofia Knap.

Piątek – 03.01.
6.3o
+ Heleny Pudełek od Róży Św. Michała Archanioła, ze. Zofia Knap.
+ Heleny Pudełek od Róży Św. Michała Archanioła, ze. Zofia Knap.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Murzyn z Katowic.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Lamber.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Bielunas.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Żurek z Bucza.

Sobota – 04.01
6.3o
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Kubala.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Kardas i Woda.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Kania.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Mroczek.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Kosecki.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Wszołek.

Niedz.- 05.01.
6.3o
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Borowiec.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Bujak.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Ćwioro i Grodzki.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Seidler ze Szczepanowa.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Styrna.
+ Tadeusza Urbaś od rodziny Żurek z Przyborowa.


Intencje Mszy Świętych: 23.12. 2019 – 29.12. 2019 R.

Pon.–23.12.2019 r.
6.3o
+ Wiktorii Kądziołka, Michała męża.
+ Wiktora Kani – 31 rocznica śmierci, Stefanii żony.
+ Władysława Tomasika, Marii żony.
+ Jana Świerczek – 35 rocznica śmierci, Eleonory żony.
+ Józefa Kądziołki od sąsiadów.
+ Józefa Kądziołki od sąsiadów.

17.oo
+ Marii Gibały – 27 rocznica śmierci, Władysława męża.

Wigilia BN
6.3o
W int. Ks. Adama Lelito w dniu imienin, o Boże błog., zdrowie i łaski potrzebnew posłudze kapł. oraz w codziennym życiu od Caritas Parafialnej.
+ Adama Łuszcz, z okazji imienin, od żony i dzieci.
+ Krystyny i Augustyna Prokop.
+ Janiny i Stanisława Sitko, Stanisława syna.
+ Józefa Kądziołki od chrześniaka Romana z Czchowa.
+ Józefa Kądziołki od chrześniaka Romana z Czchowa.

Pasterka
24.oo
+ Władysława Pasiuta – 55 rocznica śmierci.
+ Mateusza Żak – od rodziców, oraz Benigny Grochola.
+ Stanisława Lewandowskiego, z int. żony i dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Pikulskiego – 45 rocznica śmierci.

Boże N-25. 12.
6.3o
W int. pewnej rodziny, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.błog. op.MB i św.St. dla całej rodziny

8.oo
+ Zofii i Juliana Zając oraz zmarłych rodziców.
+ Bronisławy Legutko – 30 dzień po śmierci od córki Marii z rodziną.

9.3o
+ Heleny Żurek – 10 rocznica śmierci.
+ Wiktora Błaszczyka – 6 rocznica śmierci.

11.oo
W int. Janiny i Ryszarda Wójcik, z ok. 50 lecia Sakr. Małż, z podz. za otrz. ł. pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St. od córki Magdaleny z rodziną.
W int. Mai z okazji 1 urodzin, dziękczynna za łaski, z pr. zdr.B.błog.op.MB i św.St. od rodziców

15.3o
+ Stanisławy i Cypriana Turlej.

Św. Szczepana
6.3o
+ Marii i Józefa Latocha – rocznica śmierci.
+ Józefa Wróblewskiego, Kazimiery żony, od córki z rodziną.

8.oo
+ Marii Legutko – rocznica śmierci, Franciszka męża, zm. z rodziny.

9.3o
+ Michała Króla – z int. rodziców i rodzeństwa.

11.oo
+ Franciszki Hachaj – 8 rocznica śmierci.
W int. Parafian

15.3o
+ Jakuba Woźniaka, Ireny żony – rocznica śmierci.

Piątek 27.12.
6.3o
+ Marii i Józefa Latocha – rocznica śmierci.
+ Stanisława Cholewy – 9 rocznica śmierci.
+ Aurelii Mularz, Edwarda męża.
+ Krzysztofa Nowaka, z okazji imienin.
+ Józefa Kądziołki od syna z rodziną.

17.oo
+ Władysława Zachary – 1 rocznica śmierci.

Sob. -28.12.
6.3o
W int. Jacka Tlałki – z ok. 50 urodzin, o B.błog., zdr. i łaski potrzebne, w dal. życiu od mamy.
+ Salomei Pasula – 24 rocznica śmierci, zm. rodziców: Anieli i Jana.
+ Mariana Moryca – 4 rocznica śmierci od żony i dzieci.
+ Stanisława Urbańskiego – 50 rocznica śmierci.
+ Józefa Kądziołki od Jolanty Pacura z rodziną.

17.oo
+ Genowefy Urbańskiej.

Niedz. -29.12. 2019
6.3o
W int. pewnej rodziny, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.błog. op.MB i św.St. dla całej rodziny
+ Stanisława Lewandowskiego, od dzieci.

8.oo
W int. Aleksandry z ok. 18 ur., dziękcz-błag., o zdr. i łaski potrz w dorosł. ż. od rodzic. i siostry
+ Honoraty Dąbrowa, Zofii i Klemensa Wójcik, Zofii i Urszuli córki.

9.3o
+ Mieczysława i Stanisławy Biernat.
+ Jana Wody – 30 dzień po śmierci, od żony i dzieci.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Magdaleny i Łukasza, z ok. 1 rocz. Sakr. Małż, z podz. za otrz. ł. pr. o zdr. B.bł. op. MB i św.St. od rodziców.

15.3o
+ Stanisława Szuby – 8 rocznica śmierci od córki Wandy z rodziną.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 23.12. 2019 – 29.12. 2019 r.

Pon. 23.12.
6.3o
+ Józefy Stępień od Renaty Woda.
+ Józefy Stępień od Jolanty i Andrzeja Brzeziński.
+ Józefy Stępień od uczestników pogrzebu.
+ Danuty Kotyś od rodziny Pacura ze Szczepanowa.
+ Danuty Kotyś od rodziny Kołodziej.
+ Danuty Kotyś od rodziny Kądziołka.

Wtorek – 24.12.
6.3o
+ Danuty Kotyś od rodziny Jankowski z Brzeska.
+ Danuty Kotyś od rodziny Jankowski z Brzeska.
+ Danuty Kotyś od rodziny Cybulski z Krakowa.
+ Danuty Kotyś od rodziny Patyk z dziećmi.
+ Danuty Kotyś od rodziny Żurek z Dąbrowy Tarnowskiej.
+ Danuty Kotyś od rodziny Polków.

Środa – 25.12.
6.3o
+ Danuty Kotyś od rodziny Japów.
+ Danuty Kotyś od rodziny Jankowski z Jadownik.
+ Danuty Kotyś od rodziny Głowacki.
+ Danuty Kotyś od rodziny Kargol z Brzeska.
+ Danuty Kotyś od rodziny Barbary i Stanisława Jawor.
+ Danuty Kotyś od rodziny Derżypolski.

Czwek – 26.12.
6.3o
+ Danuty Kotyś od Kolegów z pracy MPK z Brzeska.
+ Danuty Kotyś od Kolegów z pracy MPK z Brzeska.
+ Danuty Kotyś od Kolegów z pracy MPK z Brzeska.
+ Danuty Kotyś od Kolegów z pracy MPK z Brzeska.
+ Danuty Kotyś od Chóru Sanktuaryjnego.
+ Danuty Kotyś od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Piątek – 27.12.
6.3o
+ Danuty Kotyś od Właścicieli i Pracowników Formy COLD z Bochni..
+ Danuty Kotyś od Kolegów Mariana z Firmy COLD.
+ Danuty Kotyś od Kolegów Mariana z Firmy COLD.
+ Danuty Kotyś od Kolegów Mariana z Firmy COLD.
+ Danuty Kotyś od Kolegów Mariana z Firmy COLD.
+ Danuty Kotyś od Frani Dutka z Krynicy.

Sobota – 28.12.
6.3o
+ Danuty Kotyś od Pracowników i Emerytów BS w Brzesku.
+ Danuty Kotyś od Pracowników i Emerytów BS w Brzesku.
+ Danuty Kotyś od Wandy i Józefa Woda z rodziną.
+ Danuty Kotyś od Wandy i Józefa Woda z rodziną.
+ Danuty Kotyś od Marii Garstka z rodziną.
+ Danuty Kotyś od Ziuty i Zofii z rodzinami.

Niedz.- 2912.
6.3o
+ Danuty Kotyś od Stanisławy Wielgosz.
+ Danuty Kotyś od Tomasza i Urszuli Woda z dziećmi.
+ Danuty Kotyś od uczestników pogrzebu.
+ Danuty i Zenona Kotyś od Rafała Kądzielawskiego z rodziną.
+ Danuty i Zenona Kotyś od Alicji i Janusza Kądzielawski.
+ Dantis.


Intencje Mszy Świętych: 16.12. 2019 – 22.12. 2019 R.

Pon.–016.12.2019 r.
6.3o
+ Anny Ślimak – 30 dzień po śmierci od rodzin; Buchalski i Wesołowski.
+ Stanisława Niedźwieckiego od członków Róży św. Krzysztofa.
+ Magdaleny Bieniek.
+ Karoliny Przepiórka od rodziny Szafraniec.
+ Karoliny Przepiórka od kuzynki Heleny.

17.oo
+ Krystyny Konik – 1 rocznica śmierci.

Wtorek – 17. 12.
6.3o
+ Stanisława Niedźwieckiego od członków Róży Ojców św. Krzysztofa.
+ Józefa Krzyściaka, Stanisława syna.
+ Stanisława Pacury od wnuków: Agnieszki oraz Mariusza i Kamila z żonami.
+ Karoliny Przepiórka od Stanisława i Teresy Urbaś.
+ Karoliny Przepiórka od wnuków Gabrysi i Łukasza.

17.oo
+ Kazimierza Gadziały w 7 rocz. śm. od żony i dzieci.

Środa -18. 12.
6.3o
+ Jana Hachaj w 30 dzień po śm. od córki Zofii z rodziną.
+ Bogumiły Leisner w 7 dzień po śm. od siostry Barbary z rodziną.
+ Heleny i Ludwika Niecieckich.
+ Stanisława Niedźwieckiego od członków Róży Ojców św. Krzysztofa.
+ Karoliny Przepiórka od wnuczki Edyty z rodziną.

17.oo
+ Franciszka i Wiktorii Pawlik w rocz. śm. od córki Zofii z rodziną.
+ Stanisława Wójcika w 7 rocz. śm., Benigny żony od córki.

Czw.- 19.12.
6.3o
+ Urszuli Górda w rocz. śm.
+ Jana Wody w 7 dzień po pogrzebie od żony i dzieci.
+ Karoliny Przepiórka od wnuka Artura z rodziną.
+ Janusza Wody w 4 rocz. śm. od żony i dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Niedźwieckiego od sąsiadów.

17.oo
W int. Magdaleny z ok. 18 ur., dziękcz-błag., o zdr. i łaski w potrz w dorosł. życiu od rodziców.

Piątek 20.12.
6.3o
+ Marii Kózka w 30 dzień po śm. od syna Edwarda z rodziną.
+ Józefa i Rozalii Niecieckich.
+ Józefy Franczak z ok. urodzin od męża.
+ Aurelii Mularz w rocznica śmierci oraz rodziców: + Józefy i Adama Pagacz.
+ Karoliny Przepiórka od wnuka Krystiana.

17.oo
+ Bolesława Pasuli w 34 rocz. śm., zmarłych rodziców oraz synów: Jerzego i Józefa.

Sob. -21.12.
6.3o
+ Wandy Szczęch – 4 rocz. śm. od męża i dzieci.
+ Stanisława Żurka w 5 rocz. śm. oraz rodziców + Eugenii i Józefa.
+ Jana Kargol, Haliny córki w rocz. śm. i zmarłych z rodziny.
+ Melanii Flądro, Władysława męża.
+ Józefa Kądziołki od chrześnicy Pauliny z rodziną.

17.oo
+ Józefy Sarlej w 6 rocz. śm.

Niedz. -22.12. 2019
6.3o
+ Marii Książek – 15 rocznica śmierci.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej w 2 rocz. śm. od córki z rodziną.

8.oo
W int. Gabrysi z ok. 18 ur., dziękcz-błag., o zdrowie i łaski w potrzebne w dorosł życiu od babci

9.3o
+ Józefa Hajdo w 2 rocz. śm. od żony i córki.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Czesławy z ok. 70 ur., o zdrowie, bł. Boże, op.MB i św.St. i łaski potrzebne w dalszym życiu od męża i synów z rodzinami.
+ Stanisławy Gzyl w 4 rocz. śm. i męża Stanisława od dzieci z rodzinami.

15.3o
+ Tadeusza Fugat w rocz. śm. i syna Roberta.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 16.12. 2019 – 22.12. 2019 r.

Pon. 16.12.
6.3o
+ Józefa Kądziołki od Stanisława i Krystyny Kołodziej.
+ Józefa Kądziołki od Bożeny i Bogdana Kogut z rodziną.
+ Józefa Kądziołki od Doroty i Jana Mendelewskich z dziećmi.
+ Józefa Kądziołki od Elżbiety i Zdzisława Lis.
+ Józefa Kądziołki od Władysława i Tadeusza Kądziołka.
+ Józefa Kądziołki od Marii Pagacz.

Wtorek – 17.12.
6.3o
+ Józefa Kądziołki od rodziny Potępa z Maszkienic.
+ Józefa Kądziołki od rodziny Legutko z Jadownik.
+ Józefa Kądziołki od rodziny Halik i Barnaś.
+ Józefa Kądziołki od rodziny Wróblewski i Dobrzański.
+ Józefa Kądziołki od rodziny Kania.
+ Józefa Kądziołki od rodziny ze Słupska.

Środa – 18.12.
6.3o
+ Józefa Kądziołki od rodziny Przybyło.
+ Józefa Kądziołki od rodziny Rojek z ul. Tarnowskiej.
+ Józefa Kądziołki od rodziny Brzegowy.
+ Józefa Kądziołki od rodziny Cisak.
+ Józefa Kądziołki od rodziny Ciemięga z Maszkienic.
+ Józefa Kądziołki od rodziny Kuta i Mucha.

Czwek – 19.12.
6.3o
+ Józefa Kądziołki od koleżanek córki Teresy z Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku.
+ Józefa Kądziołki od uczestników pogrzebu.
+ Józefy Stępień od Chóru Sanktuaryjnego.
+ Józefy Stępień od rodziny Piechnik .
+ Józefy Stępień od rodziny Paliński.
+ Józefy Stępień od rodziny Nowak ze Szczepanowa.

Piątek – 20.12.
6.3o
+ Józefy Stępień od rodziny Piekarz i Roczniak z Poręby Spytkowskiej.
+ Józefy Stępień od rodziny Władysława i Emilii Kaim z Poręby Spytkowskiej
+ Józefy Stępień od rodziny Stoliński z Poręby Spytkowskiej.
+ Józefy Stępień od rodziny Flisak.
+ Józefy Stępień od rodziny Dziadoń z Zabierzowa Bocheńskiego.
+ Józefy Stępień od rodziny Grochola.

Sobota – 21.12.
6.3o
+ Józefy Stępień od rodziny Klecki z Poręby Spytkowskiej.
+ Józefy Stępień od Józefy Moryc.
+ Józefy Stępień od sąsiada Jana Hachaja.
+ Józefy Stępień od sąsiadów z Zastawia.
+ Józefy Stępień od Członkiń Róży Różańcowej.
+ Józefy Stępień od koleżanek i kolegów syna Marka z Firmy Majster.

Niedz.- 2212.
6.3o
+ Józefy Stępień od koleżanek i kolegów syna Marka z Browaru Okocim.
+ Józefy Stępień od koleżanek i kolegów syna Marka z Browaru Okocim.
+ Józefy Stępień od koleżanek i kolegów syna Marka z Browaru Okocim.
+ Józefy Stępień od Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Łękach.
+ Józefy Stępień od sąsiadów.
+ Józefy Stępień od sąsiadów.


Intencje Mszy Świętych: 09.12. 2019 – 15.12. 2019 R.

Pon.–09.12.2019 r.
6.3o
+ Romana Pacury w 7 dzień po śmierci od brata Stanisława.
+ Alfreda Sala – 27 rocznica śmierci.
+ Cecylii Zachara od brata z rodziną.
+ Cecylii Zachara od siostry Kazimiery z rodziną.
+ Cecylii Zachara od siostry Marii Raszka.
+ Cecylii Zachara od rodziny Gibała.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 26 greg. + Józefy Żurek – 30 greg.

17.oo
+ Stanisława Gibały – 46 rocznica śmierci, od córek.

Wtorek – 10. 12.
6.3o
+ Cecylii Zachara od szwagierki Ireny Pacura.
+ Cecylii Zachara od Krzysztofa Pacury z rodziną.
+ Cecylii Zachara od Krzysztofa Pacury z rodziną.
+ Cecylii Zachara od chrześniak Marka Zając z rodziną.
+ Cecylii Zachara od chrześniak Marka Zając z rodziną.
Msza gregoriańska:
+ Stanisława Szuby – 27 greg.

17.oo
+ Stanisława Urbasia, Janiny żony – rocznica śmierci.

Środa -11. 12.
6.3o
+ Benigny Wójcik.
+ Cecylii Zachara od Kazimiery Zachara z córką Marią.
+ Stanisława Wąsika od Lucyny Smulskiej.
+ Stanisława Wąsika od Elżbiety i Stanisława Polak.
+ Stanisława Wąsika od Edyty Żurek.
Msza gregoriańska:
+ Stanisława Szuby – 28 greg.

17.oo
+ Stanisława Wielgosza, Janiny żony – rocznica śmierci.

Czw-ek – 12.12.
6.3o
+ Aleksandra Kos.
+ Stanisława Wąsika od chrześniaka Stanisława Smulskiego z rodziną.
+ Stanisława Wąsika od prawnuka Igora.
+ Stanisława Wąsika od rodziny Pałka i Hajduk.
+ Stanisława Wąsika od rodziny Wyczesany.
Msza gregoriańska:
+ Stanisława Szuby – 29 greg.

17.oo
+ Wacława Legutko – 2 rocznica śmierci, od rodziców i rodzeństwa.

Piątek 13.12.
6.3o
+ Stanisława Wielgosza, Janiny żony.
+ Stanisława Wielgosza – 24 rocznica śmierci, Janiny żony, Stanisława i Tadeusza synów.
+ Stanisława Wąsika od sąsiadów.
+ Stanisława Wąsika od sąsiadów.
+ Stanisława Wąsika od sąsiadów.
Msza gregoriańska:
+ Stanisława Szuby – 30 greg.

17.oo
+ Tadeusza Urbasia – 35 rocznica śmierci.

Sob. -14.12.
6.3o
+ Edwarda Bolek – 21 rocznica śmierci, Teofilii żony, Stanisława syna.
+ Franciszka Kądziołki – 30 dzień po śmierci, z intencji syna Eugeniusza.
+ Karoliny Przepiórka od córki Zofii z rodziną.
+ Karoliny Przepiórka od córki Heleny z rodziną.
+ Karoliny Przepiórka od syna Stanisława z rodziną.

17.oo
+ Alfreda Przybyło – w dniu imienin, od żony i dzieci z rodzinami.

Niedz. -15.12. 2019
6.3o
+ Bronisława Batko – rocznica śmierci.

8.oo
+ Bogdana Libuda – 10 rocznica śmierci.
+ Honoraty Dąbrowa, Zofii i Klemensa Wójcik, Zofii i Urszuli córki.

9.3o
W int. Alfredy Bujak z okazji imienin, od syna z rodziną.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Alfreda Chmielarza z okazji imienin, z intencji dzieci z rodzinami.

15.3o
W int. Magdaleny Lach z ok. 18 ur., z podz. za otrz. ł, z pr. o zdr.B.błog. op.MB i św.St. w dorosł. życiu.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 09.12. 2019 – 15.12. 2019 r.

Pon. 09.12.
6.3o
+ Stanisława Wąsika od Marii i Edwarda Różowscy.
+ Stanisława Wąsika od Zofii Zahuta.
+ Stanisława Wąsika od rodziny Smulski.
+ Stanisława Wąsika od rodziny Wielgosz i Stolarczyk.
+ Stanisława Wąsika od rodziny Szuba, Różowski, Mrzygłód, Gniadek.
+ Stanisława Wąsika od rodziny Bant i Piwowarski.

Wtorek – 10.12.
6.3o
+ Stanisława Wąsika od rodziny Kuś.
+ Stanisława Wąsika od rodziny Dudek z Brzeska.
+ Stanisława Wąsika od uczestników pogrzebu.
+ Karoliny Przepiórka od koleżanek i kolegów synowej Katarzyny z PUP w Brzesku.
+ Karoliny Przepiórka od koleżanek i kolegów synowej Katarzyny z PUP w Brzesku.
+ Karoliny Przepiórka od koleżanek i kolegów synowej Katarzyny z PUP w Brzesku.

Środa – 11.12.
6.3o
+ Karoliny Przepiórka od chrześniaka Stanisława z Haliną z Bielska Białej.
+ Karoliny Przepiórka od Obłąkowej.
+ Karoliny Przepiórka od znajomych.
+ Karoliny Przepiórka od sąsiadów Danuty i Jana Kołodziej z rodziną.
+ Karoliny Przepiórka od Róży Św. Weroniki.
+ Karoliny Przepiórka od Róży Św. Weroniki.

Czwek – 12.12.
6.3o
+ Karoliny Przepiórka od Ewy Ślęczkowska z rodziną.
+ Karoliny Przepiórka od Danuty i Jana Kądziołka.
+ Karoliny Przepiórka od Bogdana Fasula z rodziną.
+ Karoliny Przepiórka od Bogumiły i Edwarda Fasula.
+ Karoliny Przepiórka od Haliny Nowak z rodziną.
+ Karoliny Przepiórka od Anny Fasula,

Piątek – 13.12.
6.3o
+ Karoliny Przepiórka od Jarosława Fasula.
+ Karoliny Przepiórka od Danuty i Andrzeja Wójtowicz.
+ Karoliny Przepiórka od Andrzeja Pudełek z rodziną.
+ Karoliny Przepiórka od Jana Fasuli z rodziną.
+ Karoliny Przepiórka od Grzegorza Urbasia z rodziną.
+ Karoliny Przepiórka od Małgorzaty i Piotra Kołodziej.

Sobota – 14.12.
6.3o
+ Karoliny Przepiórka od rodziny Kania.
+ Karoliny Przepiórka od rodziny Fasula i Wojas.
+ Karoliny Przepiórka od rodziny Fasula i Wojas.
+ Karoliny Przepiórka od rodziny Maliszewski.
+ Karoliny Przepiórka od rodziny Mularz.
+ Karoliny Przepiórka od rodziny Pałka.

Niedz.- 15.12.
6.3o
+ Karoliny Przepiórka od rodziny Stolarz.
+ Karoliny Przepiórka od rodziny Wróblewski, Zaleśny i Żurek.
+ Karoliny Przepiórka od rodziny Turlej.
+ Karoliny Przepiórka od uczestników pogrzebu.
+ Dantis
+ Dantis


Intencje Mszy Świętych: 02.12. 2019 – 08.12. 2019 R.

Pon.–02.12.2019 r.
6.3o
W intencjach Ferdynanda, o zdrowie, B.błog., op. MB i Św. Stanisława.
+ Bronisławy Legutko – 7 dzień po śmierci, od córki Stanisławy z rodziną.
+ Stanisław Jawor – 30 dzień po śmierci, od rodziny.
+ Anny i Antoniego Korda – rocznica śmierci, od chrześnicy Zuzanny z rodziną.
+ Lesława Święcha od mamy i braci.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 19 greg. + Józefy Żurek – 23 greg.

17.oo
+ Andrzeja Gołąb z okazji imienin, od rodziny Brzezińskich.

Wtorek – 03. 12.
6.3o
O łaski potrzebne w rodzinie Zofii Kowalczyk za przyczyną św. St-wa i za zmarłych z rodziny.
+ Marii Kózka – 7 dzień po śmierci, od syna Edwarda z rodziną.
+ Heleny Dubiel, Karola męża – rocznica śmierci, Franciszka syna.
+ Albina Kądziołki – 7 rocznica śmierci.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 20 greg., + Józefy Żurek – 24 greg.

15.oo
W int. Pracow. Kopalni Gazu w Szczepanowie i ich rodzin, w podz. za łaski z prośbą o B. błog., zdrowie opiekę św. Barbary w pracy i rodzinach.

17.oo
+ Henryka Przesławskiego – 12 rocznica śmierci, od mamy.
O powrót do zdrowia dla Ireneusza i łaski potrz. w chorobie za wstaw. MB, św. St-wa i św. Jana Pawła II.

Środa -04. 12.
6.3o
+ Władysława Zachary – rocznica śmierci.
+ Marii i Władysława Kozioł – rocznica śmierci.
+ Stanisławy Szkodny – 10 rocznica śmierci, od syna Janusza z rodziną.
+ Lesława Święcha od szwagierki Urszuli z rodziną.
+ Lesława Święcha od szwagierki Haliny z mężem.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 21 greg., + Józefy Żurek – 25 greg.

17.oo
+ Stefani Kądziołka – rocznica śmierci, Stanisława męża.

Czw-ek – 05.12.
6.3o
+ Salomei Płacheta – rocznica śmierci, Marii, Zofii i Józefy.
+ Andrzeja Bratek, z int. Ewy Góral z rodziną.
+ Janiny Babiuch od Marii Gołąb z rodziną.
+ Janiny Babiuch od Bogusławy Brzezińskiej z rodziną.
+ Janiny Babiuch od Zofii Solak z rodziną.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 22 greg., + Józefy Żurek – 26 greg.

17.oo
+ Karoliny i Jana Legutko – rocznica śmierci, z intencji syna Kazimierza z rodziną.

Piątek 06.12.
6.3o
+ Krzysztofa Nowaka, od siostry Anny z Sebastianem i Laurą.
+ Janiny Babiuch od siostry Marii z córkami z Biadolin.
+ Janiny Babiuch od brata syna Janusza i całej rodziny Kozienko.
+ Janiny Babiuch od chrześniaka Piotra z rodziną.
+ Janiny Babiuch od Gdowskich.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 23 greg., + Józefy Żurek – 27 greg.

17.oo
+ Jacka Gabrysia – 5 rocznica śmierci, od żony i dzieci.

Sobota -07.12.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
W int. Ks. Józefa i Siostry Zofii, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św.St-wa.
+ Stanisława Majdzińskiego – 33 rocznica śmierci, Józefy żony, i zm. z rodziny.
+ Janiny Babiuch od rodziny Brzezińskich.
+ Janiny Babiuch od rodziny Paprockich.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 24 greg., + Józefy Żurek – 28 greg.

17.oo
+ Stanisława Wielgosza – 3 rocznica śmierci oraz zmarłych rodziców.

Niedz. -08.12. 2019 r.
6.3o
+ Józefa Żurka, Marii żony, Ewy córki, Mariana syna.
+ Stanisława Szuby – 25 greg.

8.oo
+ Zofii Pluszyńskiej – 16 rocznica śmierci, zm. rodziców: Salomei i Kamila.
+ Józefy Żurek – 29 greg.

9.3o
W int. Gabrysi z ok. 18 ur., z podz. za otrz. ł, z pr. o zdr.B.błog. op.MB i św.St.,światło.D.św.z int.rodzic.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Anny Styrna – 9 rocznica śmierci.
+ Władysławy Batko – rocznica śmierci.

15.3o
+ Henryka Przesławskiego – 12 rocznica śmierci.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 02.12. 2019 – 08.12. 2019 r.
Pon. 02.12.
6.3o
+ Lesława Święcha od Elżbiety i Mirosława Nowak.
+ Lesława Święcha od Agnieszki Sławomira Nowak z Chronowa.
+ Lesława Święcha od Janusza Kołodzieja z rodziną.
+ Lesława Święcha od Feliksa z żoną.
+ Lesława Święcha od koleżanki z Łysej Góry.
+ Lesława Święcha od rodziny Cholewa z Pleszewa.

Wtorek – 03.12.
6.3o
+ Lesława Święcha od koleżanek i kolegów syna Adriana ze Sklepu Majster z Brzeska.
+ Lesława Święcha od koleżanek i kolegów syna Adriana ze Sklepu Majster z Brzeska.
+ Lesława Święcha od rodziny Tuziemskich i Wójcików z Brzeska.
+ Lesława Święcha od rodziny Bogusławy i Józefa Ciuruś.
+ Lesława Święcha od rodziny Grechów z Bielczy.
+ Lesława Święcha od rodziny Kądziołka z Brzeska.

Środa – 04.12.
6.3o
+ Lesława Święcha od rodziny Mrugaczów.
+ Lesława Święcha od rodziny Nowaków z Gosprzydowej.
+ Lesława Święcha od rodziny Sochów i Potaczków.
+ Lesława Święcha od rodziny Wąsik z Łęk.
+ Lesława Święcha od rodziny uczestników pogrzebu.
+ Janiny Babiuch od koleżanek z pracy.

Czwek – 05.12.
6.3o
+ Janiny Babiuch od Zuchów, Harcerzy i Instruktorów Szczepu Czarnego z Jadownik.
+ Janiny Babiuch od uczestników pogrzebu.
+ Cecylii Zachara od Ewy i Piotra Gibałów.
+ Cecylii Zachara od Alicji i Jerzego Cygler z rodziną.
+ Cecylii Zachara od Agnieszki i Aleksandra Chmielarz z rodziną.
+ Cecylii Zachara od Wiesława Pacury z rodziną.

Piątek – 06.12.
6.3o
+ Cecylii Zachara od Marii Mleczko z córką.
+ Cecylii Zachara od Stanisławy Zając.
+ Cecylii Zachara od Stanisławy Zając.
+ Cecylii Zachara od Łucji i Radosława Bednarz z dziećmi.
+ Cecylii Zachara od rodziny Bednarz.
+ Cecylii Zachara od rodziny Gładki.

Sobota – 07.12.
6.3o
+ Cecylii Zachara od rodziny Gierczak i Woźniakiewicz.
+ Cecylii Zachara od rodziny Zelek.
+ Cecylii Zachara od rodziny uczestników pogrzebu.
+ Stanisława Wąsika od Agaty i Mateusza Halik z dziećmi.
+ Stanisława Wąsika od Władysławy Pałka.
+ Stanisława Wąsika od Ewy i Sławomira Strzelec z rodziną.

Niedz.- 08.12.
6.3o
+ Stanisława Wąsika od Anety i Macieja Mądro z rodziną.
+ Stanisława Wąsika od Stanisława i Urszuli Wilk z rodziną.
+ Stanisława Wąsika od Moniki i Adama Wiśniecki.
+ Stanisława Wąsika od Moniki i Tomasza Janowski z rodziną.
+ Stanisława Wąsika od Ilony i Renaty z rodziną.
+ Stanisława Wąsika od Alfreda Szuba z rodziną.


Intencje Mszy Świętych: 25.11. 2019 – 01.12. 2019 R.

Pon.–25.11.2019 r.
6.3o
+ Marii Styrna od rodziny Tomasików ze Szczepanowa.
+ Stanisława Żurka, Janusza syna.
+ Franciszka i Aleksandry Syrek.
+ Magdaleny i Henryka Grochola.
+ Jana Hachaj – 7 dzień po śmierci, od wnuczki Małgorzaty z rodziną.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 12 greg., + Józefy Żurek – 16 greg., + Zdzisława Lisa – 25 greg.

17.oo
W int. Krzysztofa, z ok. 18 ur., z podz. za otrz. ł, z pr. o zdr.B.błog. op.MB i św.St.śwat.D.św.,z int.rodzic.
Wtorek – 26. 11.

6.3o
+ Tadeusza Wielgosza – rocznica śmierci, Janiny żony, zmarłych rodziców.
+ Tadeusza Reczka, Zofii żony, Marka syna.
+ Elżbiety i Jana Brzyk od kolegi Mariana.
+ Elżbiety Brzyk od Sióstr z Róży Św. Cecylii.
+ Elżbiety Brzyk od Sióstr z Róży Św. Cecylii.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 13 greg., + Józefy Żurek – 17 greg., + Zdzisława Lisa – 26 greg.

17.oo
+ Zofii Hojnowskiej – 14 rocznica śmierci, Józefa męża, Romana syna.

+ Siostry zakonnej Kazimiery Żurek

Środa -27. 11.
6.3o
+ Marii Styrna od koleżanek z pracy córki Teresy.
+ Marii Styrna od rodziny Urbańskich z Podlesia.
+ Elżbiety Brzyk od córki Katarzyny z rodziną.
+ Elżbiety Brzyk od kuzyna córki Stanisława z dziećmi.
+ Elżbiety Brzyk od Magdaleny Rogóż z rodziną.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 14 greg., + Józefy Żurek – 18 greg., + Zdzisława Lisa – 27 greg.

17.oo
+ Marii Misina – 9 rocznica śmierci.

+ Władysława Żurka, Stefanii żony, Jana syna.

Czw-ek – 28.11.
6.3o
+ Lesława Święcha od syna Adriana.
+ Elżbiety Brzyk od Heleny z rodziną.
+ Elżbiety Brzyk od Danuty i Władysława Jemioło.
+ Elżbiety Brzyk od pracowników RPWiKz Brzeska.
+ Elżbiety Brzyk od rodziny Legutko z Jadownik.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 15 greg., + Józefy Żurek – 19 greg., + Zdzisława Lisa – 28 greg.

17.oo
+ Barbary Orlik – 23 rocznica śmierci, z intencji mamy.]

Piątek 29.11.
6.3o
+ Barbary Jachta, z okazji urodzin i imienin.
+ Wandy Pikulskiej – rocznica śmierci od męża z rodziną.
+ Lesława Święcha od syna Kamila z Sylwią.
+ Lesława Święcha od chrześniaka Piotra.
+ Lesława Święcha od chrześnicy Pauliny Bober z rodziną.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 16 greg., + Józefy Żurek – 20 greg., + Zdzisława Lisa – 29greg.

17.oo
+ Marii Misina – 9 rocznica śmierci, od męża.

Sobota -30.11.
6.3o
+ Barbary Styrna z okazji imienin.
+ Heleny Bujak, Józefa męża.
+ Lesława Święcha od Teścia Stanisława Borowca.
+ Lesława Święcha od Teścia Stanisława Borowca.
+ Lesława Święcha od wujka Kazimierza.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 17 greg., + Józefy Żurek – 21 greg., + Zdzisława Lisa – 30 greg.

+ Mieczysława Mroczek – rocznica śmierci, Ireny żony, Lucyny Bachula.
Niedz. -01.12. 2019 r.
6.3o
+ Józefy Radeckiej – rocznica śmierci, Alojzego męża.
+ Stanisława Szuby – 18 greg.

8.oo
+ Józefa Bant – 20 rocznica śmierci, Genowefy żony, Stanisława syna.

+ Anieli Trzebska – 9 rocznica śmierci.

+ Józefy Żurek – 22 greg.

9.3o
W intencjach Parafian.

+ Zofii i Henryka Przepiórka, od rodziny Batko.
+ Anny Bodzioch – 3 rocznica śmierci, Ludwika męża, Wojciecha wnuka.

11.oo
W int. Barbary, z okazji imienin i urodzin, z podz. za otrz. ł, z pr. o zdr.B.błog. op. MB i św.St. w dal. życiu.

15.3o
W int. Aleksandry, z ok. 18 ur., z pr. o zdr.B.błog. op. MB i św.,St.śwat. D.św.od dziadk.,rodzic. i siostry


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 25.11. 2019 – 01.12. 2019 r.

Pon. 18.11.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała od Jana Borowca z rodziną..
+ Małgorzaty Cabała od przyjaciół syna Oskara.
+ Małgorzaty Cabała od kolegów męża z Firmy DFA Project.
+ Małgorzaty Cabała od koleżanek z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczepanowie.
+ Małgorzaty Cabała od Pracowników Gospodarstwa Rybackiego w Przyborowie.
+ Małgorzaty Cabała od uczestników pogrzebu.

Wtorek – 19.11.
6.3o
+Małgorzaty Cabała z Róży Św. Pawła Apostoła.
+ Małgorzaty Cabała z Róży Św. Pawła Apostoła.
+ Marii Styrna od Grażyny i Pawła Ziaja z dziećmi.
+ Marii Styrna od Stanisława i Doroty Ciuruś.
+ Marii Styrna od Władysławy i Jana Niedojadło ze Szczepanowa.

Środa -20.11.
6.3o
+ Marii Styrna od Renaty z rodziną.
+ Marii Styrna od Anny i Andrzeja Tomasik.
+ Marii Styrna od Marii Pacura.
+ Marii Styrna od Moniki i Stanisława Skórka z Mikołajowic.
+ Marii Styrna od rodziny Tomasik z Mokrzysk.
+ Marii Styrna od sąsiadów Przybyło.

Czwek – 21.11.
6.3o
+ Marii Styrna od rodziny Budzioch.
+ Marii Styrna od rodziny Frączek.
+ Marii Styrna od rodziny Pasula z Mokrzysk.
+ Marii Styrna od rodziny Potaczek – Wolsza.
+ Marii Styrna od rodziny Turlej i Podoba.
+ Marii Styrna od uczestników pogrzebu.

Piątek -22.11.
6.3o
+ Elżbiety Brzyk od Pracowników RPWiK ze Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach.
+ Elżbiety Brzyk od Pracowników Oczyszczalni Ścieków Sterkowiec – Zajazie.
+ Elżbiety Brzyk od uczestników pogrzebu.
+ Lesława Święcha od sąsiadów z Osiedla na Wzgórzu.
+ Lesława Święcha od sąsiadów z Osiedla na Wzgórzu.
+ Lesława Święcha od kuzyna Henryka z rodziną.

Sobota -23.11.
6.3o
+ Lesława Święcha od kuzyna Jana Kokoszki.
+ Lesława Święcha od Eliasza i Doroty Wąsik z Łęk.
+ Lesława Święcha od Grażyny i Jerzego Siemińskich z rodziną.
+ Lesława Święcha od Łukasza Zachary z żoną.
+ Lesława Święcha od Agnieszki Molczyk z rodziną.
+ Lesława Święcha od Magdaleny i Tomasza Latocha.

Niedz.-24.11.
6.3o
+ Lesława Święcha od Krzysztofa z rodziną.
+ Lesława Święcha od Małgorzaty i Mirosława Pleszczyńskich z córkami.
+ Lesława Święcha od Natalii i Tomasza Zachara z dziećmi.
+ Lesława Święcha od Dariusza i Klaudii Mędrek.
+ Lesława Święcha od Doroty Strzelec z rodziną.
+ Lesława Święcha od Mirosława Wasilca.


Intencje Mszy Świętych: 18.11. 2019 – 24.11. 2019 R.

Pon.–18.11.2019 r.
6.3o
+ Adama Łuszcz.
+ Heleny, Anieli, Karola, Heleny Dubiel, z int. córki Wandy.
+ Józefy Wolnika – rocznica śmierci, Władysława męża, Ryszarda syna.
+ Małgorzaty Cabała od siostrzenicy Ewy z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od siostrzenicy Marysi z synem.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 5 greg.,
+ Józefy Żurek – 9 greg.,
+ Zdzisława Lisa – 18 greg.

17.oo
+ Heleny i Bronisława Kołodzieja z Mokrzysk – rocznica śmierci, od synów z rodzinami.

Wtorek – 19. 11.
6.3o
O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla wszystkich chorych z naszej parafii i ich rodzin.
+ Józefa Sznajder, Józefy żony, Zofii córki.
+ za zmarłych organistów i kościelnych, pracujących w naszej Parafii.
+ Małgorzaty Cabała od szwagierki Ewy z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od chrześniaka Szczepana z rodziną.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 6 greg.,
+ Józefy Żurek – 10 greg.,
+ Zdzisława Lisa – 19 greg.

17.oo
+ Wiktorii i Stanisława Gzyl, i ich wnuka, z rodziną.

Środa -20. 11.
6.3o
Z Róży św. Anny, zel Barbary Reczek, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł. op. MB dla Sióstr i ich rodzin.
+ Stanisława Niedźwieckiego – 30 dzień po śmierci, z int. syna Zbigniewa z rodziną.
+ Józefa Zachary, Józefy i Alojzego Radeckich.
+ Małgorzaty Cabała od kuzynki Marioli z rodziną.
+ Marii Styrna od siostry Salomei z Mikołajowic.
Msze gregoriańskie:
Lo+ Stanisława Szuby – 7 greg., + Józefy Żurek – 11 greg., + Zdzisława Lisa – 20 greg.

17.oo
W int. czł. Róży św. Klary, podz. za otrz. łaski, z pr.o zdr.B.błog., oraz za zm. siostry zel. Bożena Waresiak.
+ Franciszka Wielgosza, Ireny żony.

Czw-ek – 21.11.
6.3o
+ Jana Polka – 18 rocznica śmierci.
+ Wojciecha Koczwary, Magdaleny żony, Stanisława syna.
+ Marii Latocha, od rodziny Góra.
+ Franciszka Kądziołki w 7 dzień po śmierci od córki Krystyny.
+ Marii Styrna od siostry Zofii.
+ Marii Styrna od siostrzenicy Bogusławy z mężem i dziećmi.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 8greg.,
+ Józefy Żurek – 12 greg.,
+ Zdzisława Lisa – 21 greg.

17.oo
O bł. Boże i zdrowie w pewnej rodzinie oraz w intencjach Bogu wiadomych.
+ Mateusza Przybyło – 1 rocznica śmierci, od rodziców i sióstr.

Piątek 22.11.
6.3o
+ Salomei Sarlej, Stanisława męża, z okazji imienin.
+ Janiny Kośmider – 2 rocznica śmierci.
+ Wacława Mamicy.
+ Marii Styrna od chrześniaka Stanisława z rodziną.
+ Marii Styrna od chrześniaka Tadeusza z rodziną.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 9 greg.,
+ Józefy Żurek – 13 greg.,

+ Zdzisława Lisa – 22greg.

17.oo
+ Józefa Gzyla, Stanisławy żony, od siostrzeńca z rodziną.

Sobota -23.11.
6.3o
+ Alojzego Radeckiego – rocznica śmierci, Józefy żony.
+ Juliana Czerny, Ryszarda syna.
+ Jana Turka w dniu imienin.
+ Marii Styrna od chrześnicy Joanny z rodziną.
+ Marii Styrna od kuzynki Małgorzaty z Podlesia.
Msze gregoriańskie:
+ Stanisława Szuby – 10 greg., + Józefy Żurek – 14 greg., + Zdzisława Lisa – 23reg.

17.oo
W intencjach Parafian
W int. Janiny i Jerzego z ok. 40 r. ślubu, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr.B.bł.op.MB i św.St.dla całej rodz.
+ Wiktora Wójcika – 30 dzień po śmierci, od rodziców i braci.

Niedz. -24.11. 2019 r.
6.3o
+ Marii Dubiel – 34 r. śm. ,Józefa męża, Marii córki, Franciszka syna, Małgosi Bernat, od córki z rodziną
+ Stanisława Szuby – 11 greg.

8.oo
+ Andrzeja Gołąb, z okazji imienin, od córki z rodziną..
+ Zdzisława Lisa – 24 greg
+ Józefy Żurek – 15 greg.

9.3o
W intencjach Parafian.
+ Stanisława Koczwary – 26 rocznica śmierci, Anny żony, Elżbiety córki.

11.oo
+ Marii Burzyńskiej, od Teresy z wnukiem Jeremim.

15.3o
W int. Agaty, z ok. 18 ur., z podz. za otrz. ł, z pr. o zdr.B.błog. op. MB i św.St.śwat. D.św. w wyb. dr.życia


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 18.11. 2019 – 24.11. 2019 r.

Pon. 18.11.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Klimowskich z Nowego Targu.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Skupiewskich, Marty Wojtusik z synem, Eli i Janusza z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Skupiewskich, Marty Wojtusik z synem, Eli i Janusza z rodziną. + Małgorzaty Cabała od rodziny Skupiewskich, Marty Wojtusik z synem, Eli i Janusza z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Borutów.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Borowiec

Wtorek – 19.11.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała od Danuty i Leszka Król.
+ Małgorzaty Cabała od Danuty i Leszka Król.
+ Małgorzaty Cabała od Beaty Hajdo z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od Lucyny i Stanisława Borowiec z Bochni.
+ Małgorzaty Cabała od Stanisława Borowca z ul. Podlesie.
+ Małgorzaty Cabała od Bernadety Borowiec z rodziną

Środa -20.11.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała od Heleny i Ryszarda Biel.
+ Małgorzaty Cabała od Małgorzaty i Wojciecha Kukułka.
+ Małgorzaty Cabała od Stanisławy Chmioła z córką Agnieszką i rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od Angeliki i Tomasza Pabian.
+ Małgorzaty Cabała od Gabrieli i Michała Czarnota z Borku.
+ Małgorzaty Cabała od Marii Grech z rodziną z Bielczy.

Czwek – 21.11.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała od Agi i Pauliny.
+ Małgorzaty Cabała od kuzyna Jana z Przyborowa.
+ Małgorzaty Cabała od kuzyna Janusza z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od kuzyna Krzysztofa Borowiec z żoną.
+ Małgorzaty Cabała od kuzyna Przemysława z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od kuzyna Stanisława z żoną z Brzeska.

Piątek -22.11.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała od kuzynów i kuzynek z Bielczy z rodzinami.
+ Małgorzaty Cabała od cioci Marii Borowiec.
+ Małgorzaty Cabała od bratanicy Barbary z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od bratanicy Joanny z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od szwagra Waldka z żoną i synami.
+ Małgorzaty Cabała od Józefa Gajdy.

Sobota -23.11.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała od Krystyny i Stanisława Kołodziej.
+ Małgorzaty Cabała od koleżanki Marii z Borzęcina.
+ Małgorzaty Cabała od koleżanki Krystyny Cisak z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od koleżanki Zofii Sumara.
+ Małgorzaty Cabała od koleżanki Agaty.
+ Małgorzaty Cabała od koleżanki Lucyny z rodziną.Niedz.-24.11
6.3o
+ Małgorzaty Cabała od koleżanek i kolegów z kl.szk.Podst.
+ Małgorzaty Cabała od koleżanek i kolegów z kl.szk.Podst
+ Małgorzaty Cabała od koleżanek i kolegów Oskara z Liceum wraz z wychowawczynią.
+ Małgorzaty Cabała od sąsiadów.
+ Małgorzaty Cabała od sąsiadów.
+ Małgorzaty Cabała od sąsiadów.


Intencje Mszy Świętych: 11.11. 2019 – 17.11. 2019 R.

Pon.–11.11.2019 r.
6.3o
W int. Lidii z okazji 75 urodzin z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, op. MB i św. St. w dal. życiu.
+ Benigny Wójcik.
+ Marii Łoboda, Stanisława męża i ich dzieci.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od chrześnicy z rodziną.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od koleżanek i kolegów córki z Grupy Azoty.
+ Zdzisława Lisa – 11 greg.
+ Józefy Żurek – 2 greg

17.oo
Z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, za wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny, i zmarłych Parafian.
+ Roman Woda.

Wtorek – 12. 11.
6.3o
+ Stanisława Szuby w dniu urodzin od żony i dzieci.
+ Genowefy Pasula – rocznica śmierci.
+ Stanisława Urbańskiego – 20 rocznica śmierci.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od siostrzeńca Waldemara z rodziną.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od kuzyna Kazimierza ze Szczepanowa.
+ Zdzisława Lisa – 12 greg.
+ Józefy Żurek – 3 greg

17.oo
+ Jana i Genowefy Dziadowiec –rocznica śmierci, od córki z rodziną.

Środa -13. 11.
6.3o
+ Zofii Niedojadało – 30 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Adama Łuszcz.
+ Franciszka Źródlewskiego.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od rodziny Fasula.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Danuty i Grzegorza Goncarzów.
+ Zdzisława Lisa – 13 greg.
+ Józefy Żurek – 4 greg

17.oo
+ Romana Wody.

Czw-ek – 14.11.
6.3o
+ Małgorzaty Czarnik.
+ Małgorzaty Cabała od mamy, Zofii Cabała
+ Antoniego Broszkiewicza – 13 rocznica śmierci.
+ Franciszka Kokoszki – 41 rocznica śmierci.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od rodziny Lizaków.
+ Zdzisława Lisa – 14 greg.
+ Józefy Żurek – 5 greg
+ Stanisława Szuby – 1 greg. – odprawia Ks. Paweł Marzec w Tarnowie.

17.oo
+ Ks. Prałata Stanisława Kądziołki – 19 rocznica śmierci – zm. rodziców; Anny i Ambrożego.

Piątek 15.11.
6.3o
+ Marii Latocha – 30 dzień po śmierci, od zięcia Mariana
+ Wacława Mamicy.
+ Marka Zator, od rodziny Turlej ze Sterkowca.
+ Małgorzaty Cabała od siostry.
+ Małgorzaty Cabała od
+ Zdzisława Lisa – 15 greg.
+ Józefy Żurek – 6 greg
+ Stanisława Szuby – 2 greg.

17.oo
+ Genowefy i Józefa Żurek, od córki Heleny..

Sobota -16.11.
6.3o
+ Stanisławy i Stanisława Pagacz.
+ Stanisława Smulskiego – 48 rocznica śmierci, Marii żony, Sylwestra syna.
+ Zdzisława Sumary- 19 rocznica śmierci, Ireny żony.
+ Małgorzaty Cabała od brata Stanisława z rodziną.
+ Małgorzaty Cabała od siostrzenicy Ewy z rodziną.
+ Zdzisława Lisa – 16 greg.
+ Józefy Żurek – 7 greg.
+ Stanisława Szuby – 3 greg.

17.oo
+ Franciszka Dubiela, Tadeusza Wielgosza, od siostry Wandy..

Niedz. -17.11. 2019 r.
6.3o
+ Jana Baniaka, Marii żony, Kazimiery córki, Tadeusza syna, Heleny córki, z intencji zięcia Romana.
+ Stanisława Szuby – 4 greg.

8.oo
+ Heleny Fikus, Beaty córki, od męża i synów.
+ Zdzisława Lisa – 17 greg.
+ Józefy Żurek – 8 greg. –

9.3o
W intencjach Łucji, z okazji 3 urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błog. op. MB i św. St-wa, od babci.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Wiktorii Lis, Stanisława męża, od rodziny.
+ Józefa, Gibały – rocznica śmierci.

15.3o
W int. Zofii, z okazji 80 urodzin, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa, od dzieci.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 11.11. 2019 – 17.11. 2019 r.

Pon. 11.11.
6.3o
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od rodziny Franczaków.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od rodziny Koczwarów z Woli Dębińskiej.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od rodziny Szmitów.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od rodziny Łukowiczów.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od rodziny Matras i Grochola z Maszkienic.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od rodziny Drużkowskich.

Wtorek – 12.11.
6.3o
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od rodziny Ciężaków.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od rodziny Czarnych.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Zofii i Marii Bujak.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Zofii i Marii Bujak.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Lidii z dziećmi.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Tomasza i Jagody Koniecznych.

Środa -13.11.
6.3o
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Anny i Tadeusza Pasierb.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Stefana i Ewy, oraz Kornela Krzywackich.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Katarzyny i Błażeja Kubala.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Basi Kubala, Ani i Krzysztofa Suchodolskich, z rodziną.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Piotra Święcickiego.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Witolda Kurnik z rodziną.

Czwek – 14.11.
6.3o
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Andrzeja z Maszkienic.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Marii i Henryka Lewandowskich z Jadownik.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Czesławy i Lucjana Kurnik.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Michała, Anny i Jakuba Fasuli.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Anity Biernat z rodziną.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Kazimiery Biernat.

Piątek -15.11.
6.3o
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od krewnych , Danuty i Stanisława Legutko z Jadownik.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od sąsiadów Dadej.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od sąsiadów.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od uczestników pogrzebu
+ Małgorzaty Cabała od Marty i Kazimierza Drabik , oraz Zofii Gawor z Łęk.
+ Małgorzaty Cabała od Jolanty Pawełek z dziećmi.

Sobota -16.11.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała od koleżanek i kolegów z dawnego zakładu pracy Cukiernia Oliwia.
+ Małgorzaty Cabała od koleżanek i kolegów z dawnego zakładu pracy Cukiernia Oliwia.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Pyszowskich.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Kiszków.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Krzywdów i Pawełków.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Pacurów.

Niedz.-17.11.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Gaczoł z Brzeska.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Kornasiów.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Kargol ze Sterkowca.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Matysów.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Świerczków.
+ Małgorzaty Cabała od rodziny Budyn.


Intencje Mszy Świętych: 04.11. 2019 – 10.11. 2019 R.

Pon. –04.11
6.3o
+ Augustyna Pasieki, Marii żony.
+ Kazimierza Malinowskiego.
+ Marii Gładysz – rocznica śmierci, Stanisława syna.
+ Mariusza Burnata od cioci Doroty z rodziną.
+ Mariusza Burnata od Stanisława i Teresy Urbaś.
+ Mariusza Burnata od Magdaleny i Grzegorza Bernady.
+ Zdzisława Lisa – 4 greg.

17.oo
+ Władysława Kądziołki, Elżbiety żony – 5 rocznica śmierci.

Wtorek – 05. 11.
6.3o
+ Benigny Wójcik, Stanisława męża.
+ Zofii i Stanisława Reczek.
+ Stefana Batko, Danuty córki.
+ Mariusza Burnata od druha OSP w Łękach.
+ Mariusza Burnata od kolegów Wiesława i Tomasza.
+ Mariusza Burnata od wujka Kazka z rodziną.
+ Zdzisława Lisa – 5 greg.

17.oo
+ Tadeusza Styrny – 2 rocznica śmierci.

Środa -06. 11.
6.3o
+ Krzysztofa Nowaka – 30 dzień po śmierci, od rodziców i siostry Justyny.
+ Barbary Szatkowskiej – 4 rocznica śmierci, Jana męża.
+ Marii Okaz od rodziny Dudów.
+ Józefa Hajdo od siostry z rodziną.
+ Józefa Hajdo od brata Tadeusza z żoną.
+ Józefa Hajdo od chrześnicy Magdaleny z mężem i synem.
+ Zdzisława Lisa – 6 greg.

17.oo
+ Marka Żurka – 15 rocznica śmierci.

Czw-ek – 07.11.
6.3o
+ Stanisława Kani, Michaliny żony, zm. synów; Kazimierza i Stanisława.
+ Mieczysława Rogóża – rocznica śmierci, od Danuty Urbańskiej.
+ Józefa Hajdo od bratanicy Justyny z rodziną.
+ Józefa Hajdo od bratanicy Pauliny z rodziną.
+ Józefa Hajdo od Marcina Hajdo z rodziną.
+ Józefa Hajdo od Mariana Zalewskiego
+ Zdzisława Lisa – 7 greg.

17.oo
+ Franciszka Dubiela – 2 rocznica śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.

Piątek 08.11.
6.3o
O Boże błog., zdrowie i łaski potrzebne w dalszym życiu, dla Zuzanny z okazji urodzin, od męża i córki.
+ Zofii Chwiej – 3 rocznica śmierci, od Danuty Urbańskiej z rodziną.
+ Józefa Hajdo od siostrzenicy Bożeny z mężem.
+ Józefa Hajdo od siostrzenicy uli z mężem.
+ Józefa Hajdo od Ewy i Wojciecha Drąg.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od siostry Marii z mężem.
+ Zdzisława Lisa – 8 greg.

17.oo
+ Marii i Józefa Latocha.

Sobota – 09.11.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Władysława Smolenia – 41 rocznica śmierci, Marii żony.
+ Marii Urbaś – rocznica śmierci, Tadeusza męża.
+ Zofii i Józefa Nowak.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od Jarosława syna Filipa Kurnik.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od siostrzeńca Wojciecha z rodziną.
+ Zdzisława Lisa – 9 greg.

17.oo
+ Stanisława Dubiela – 9 rocznica śmierci.

Niedz. -10.11. 2019 r.
6.3o
+ Józefa Gibały, Marii żony – 9 rocznica śmierci.

8.oo
W int. Anety, z okazji 50 urodzin, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa, od mamy.
+ Zdzisława Lisa – 10 greg.
+ Józefy Żurek – 1 greg. – Odprawia poza Parafią Ks. Dariusz Buras- Adam. Apostolski w Kazachstanie.

9.3o
+ Ks. Prałata Józefa Cisaka – 18 rocznica śmierci.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Marii, z okazji 50 urodzin, z podz. za otrz. łaski, z pr.o zdr. B.błog. op.MB i św. St-wa, w dal.życiu
+ Józefa, Gibały – rocznica śmierci.

15.3o
+ Jana Filipowskiego, brata Stanisława i ich rodziców.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 04.11. 2019 – 10.11. 2019 r.

Pon. 04.11.
6.3o
+ Heleny Żurek od rodziny Nieciów.
+ Heleny Żurek od rodziny z Mielca.
+ Heleny Żurek od matki Stanisława z oddziału pakowania Carslsberg Okocim.
+ Heleny Żurek od matki Stanisława z oddziału pakowania Carslsberg Okocim.
+ Heleny Żurek od uczestników pogrzebu.
+ Janiny Kośmider – od rodziny Pociask z Rzeszowa.

Wtorek – 05.11.
6.3o
+ Janiny Kośmider – od rodziny Trznadel i Wójtowicz z Brzezin.
+ Janiny Kośmider – od rodziny Słowik i Kuryło.
+ Janiny Kośmider – od uczestników pogrzebu.
+ Józefa Piękosza – od Anny z Tuchowa z rodziną.
+ Józefa Piękosza – od Zofii i Aleksandra Chełmeckich z Dobrociesza.
+ Józefa Piękosza – od Mateusza Hynek z żoną..

Środa -06.11.
6.3o
+ Józefa Piękosza – od Doroty Hynek.
+ Józefa Piękosza – od Józefa Hynka
+ Józefa Piękosza – od Ewy i Józefa Różyckich.
+ Józefa Piękosza – od Józefa Zachary z dziećmi.
+ Józefa Piękosza – od czynnych oraz emerytowanych Nauczycieli ze Szkoły Podst. w Buczu.
+ Józefa Piękosza – od rodziny Bieniek z Brzeska.

Czwek – 07.11.
6.3o
+ Józefa Piękosza – od rodziny Zelek z Nowego Wiśnicza.
+ Józefa Piękosza – od rodziny Zelek z Nowego Wiśnicza.
+ Józefa Piękosza – od rodziny Zelek z Nowego Wiśnicza.
+ Józefa Piękosza – od uczestników pogrzebu.
+ Mariusza Burnata od rodziny Mrzygłód z Jaworska.
+ Mariusza Burnata od uczestników pogrzebu.

Piątek -08.11.
6.3o
+ Józefa Hajdo od rodziny Drąg z Brzeska.
+ Józefa Hajdo od rodziny Dominów.
+ Józefa Hajdo od rodziny Baran ze Sterkowca.
+ Józefa Hajdo od rodziny Władysławy Zachara z Jadownik.
+ Józefa Hajdo od kuzynek Barbary i Stanisławy z Jadownik.
+ Józefa Hajdo od Marty i Piotra Misiny.

Sobota -09.11.
6.3o
+ Józefa Hajdo od Stanisława Misiny.
+ Józefa Hajdo od Bogusława i Zyty Tybon.
+ Józefa Hajdo od Bartłomieja Drąg z rodziną.
+ Józefa Hajdo od Krystyny Gaczoł ze Sterkowca.
+ Józefa Hajdo od Józefa Kądziołki.
+ Józefa Hajdo od Stanisława Drąg z rodziną.

Niedz.-10.11.
6.3o
+ Józefa Hajdo od Magdaleny i Grzegorza Kwaśniak.
+ Józefa Hajdo od Anny Nowak i Renaty Witkowskiej.
+ Józefa Hajdo od Zdzisława Dąbrowy.
+ Józefa Hajdo od sąsiadów i przyjaciół z ul. Tarnowskiej.
+ Józefa Hajdo od uczestników pogrzebu.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej od koleżanek i kolegów córki z Grupy Azoty.


Intencje Mszy Świętych: 28.10. 2019 – 03.11. 2019 R.

Pon. –28 10.
6.3o
+ Tadeusza Pagacza, w dniu imienin.
+ Zdzisława i Urszuli Lis, z okazji imienin.
+ Ireny Wąsik – 6 rocznica śmierci.
+ Józefa Piękosza od rodziny Godzik.
+ Józefa Piękosza od sąsiadów i przyjaciół z ul. Kantego.
+ Józefa Piękosza od Krystyny Piwowarskiej.
+ Stanisławy Baryczka – 28 greg.

17.oo
+ Tadeusza Urbasia, Tadeusza syna, z okazji imienin.

Wtorek – 29.10.
6.3o
Z podz. za Pielgrzymkę do Św. St-wa, z pr. o dal. op. i łaski w rodz. Golańskich, i śp.Jana Golańskiego
+ Sebastiana Kozińskiego – rocznica śmierci, od rodziców i rodzeństwa.
+ Józefa Gładkiego od Antoniego Chwistek z USA.
+ Józefa Piękosza od Zofii Zachara z rodziną.
+ Józefa Piękosza od Władysława Sikorskiego.
+ Mieczysława Grucy od kolegów z pracy syna.
+ Stanisławy Baryczka – 29 greg.

17.oo
+ Marka Gibały – 1 rocznica śmierci.

Środa -3.0 10.
6.3o
W int. Józefa Kozińskiego, z ok. 35 rocz. urodzin, z pr. o zdr. B.błog. op.MB i św.St-wa,od rodzic. i rodz.
+ Jerzego Kiełbasy, od Leszka Smulskiego.
+ Magdaleny Wójcik – rocznica śmierci, Tadeusza męża – z okazji imienin.
+ Mieczysława Grucy od kolegów z pracy syna.
+ Mieczysława Grucy od uczestników pogrzebu.
+ Mariusza Burnata od mamy, siostry Kasi, brata Pawła, wujka Krzysztofa i Jerzego.
+ Stanisławy Baryczka – 30 greg.

17.oo
+ Marii i Józefa Latochy.

Czw-ek – 31.10.
6.3o
W int. Sebastiana z ok. 1 urodzin, z prośbą o zdr. B.błog. op. MB i św. Stanisława.
+ Stanisława Niedźwieckiego – 7 dzień po śmierci, od żony.
+ Stanisława, Władysława, Melanii Duda, zmarłych z rodziny.
+ Mariusza Burnata od wujka Zbigniewa z rodziną.
+ Mariusza Burnata od Mariusza Urbasia z rodziną.
+ Mariusza Burnata od Mariusza Urbasia z rodziną.

17.oo
W int. Marii i Józefa, z ok. r. ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. Stwa w dal. życiu

Urocz. Wszyst. Św. 01.11.
6.3o
+ Anny Gaczoł – rocznica śmierci, Józefa męża, Danuty córki, Stanisława syna, od Bożeny z rodziną.

8.oo
+ Marii Kłusek – 30 dzień po śmierci, od córki Barbary z rodziną.
+ Jana Kargula, 14 rocznica śmierci, Janiny żony, zmarłych z rodziny.

9.3o
+ Jana Pasierba – rocznica śmierci.
+ Zdzisława Lisa – 1 greg.

11.oo
+ Leopolda Stanika, zm. rodziców i braci; Anny, Józefa, Stanisława i Mariana Boryczko.
+ Henryka Tlałki, od żony z dziećmi.

14.oo
Cmentarz
W intencjach wszystkich Wiernych zmarłych Parafian.
+ Stanisława, Marii, Józefa Urbańskich.
+ Krzysztofa Sala – 19 rocznica śmierci, oraz zmarłych; Romana, Józefa, Tadeusza i Artura.
+ Stanisława Styrny, zmarłych rodziców; Anny i Stanisława.

Sob. -Dzień Zaduszny
6.3o
+ Józefa i Franciszki Żurek, zmarłych z rodziny.
+ Anny Wójcik, Jana męża, zmarłych synów, Władysława i Stanisława.

8.oo
+ Zofii i Juliana Zając, zmarłych rodziców,
+ Zdzisława Lisa – 2 greg.

9.3o
+ Bogdana Libudy, zm. rodziców; Jana i Apolonii, oraz Józefy i Stanisława Tomasik.

11.oo
+ Jana Latochy, Zofii żony, Haliny Maćkowskiej, Mieczysława Dytko, zm. z rodz. Latocha i Borowiec.
+ Mateusza Żaka – od rodziców.
+ Anny Jana Rudnik, rodziców.

17.oo
+ Krystyny i Augustyna Prokop.

Niedz. -03.11. 2019 r.
6.3o
+ Karola i Anieli Weigel – rocznica śmierci, zmarłych z rodziny.

8.oo
+ Kazimierza Zachary – 15 rocznica śmierci.
+ Zdzisława Lisa – 3 greg.

9.3o
W int. Marcina, z okazji urodzin i imienin, z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św. St-wa, od rodzic. i rodz.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Czesława Styrny.
+ Weroniki i Józefa, oraz Teresy Glonek, z intencji rodziny.

15.3o
+ Mieczysława Tyrchy, Rozalii i Stefanii żon – 8 rocznica śmierci.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 28.10. 2019 – 03.11. 2019 r.

Pon. – 28.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.
+ Wojciecha Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.
+ Wojciecha Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.
+ Wojciecha Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.
+ Wojciecha Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.
+ Wojciecha Sitarza od kolegi Wacława.

Wtorek – 29.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od Agnieszki i Grzegorza Kusiak.
+ Wojciecha Sitarza od Agnieszki i Mariusza Stawarz..
+ Wojciecha Sitarza od Grzegorza i Krystyny Witkowskich.
+ Wojciecha Sitarza od Renaty i Leszka Gawendów.
+ Wojciecha Sitarza od Sabiny i Macieja Styrna.
+ Wojciecha Sitarza od Moniki i Krzysztofa Kornaś.

Środa -30.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od Aliny i Stanisława z synami.
+ Wojciecha Sitarza od Beaty i Łukasza Muller.
+ Wojciecha Sitarza od Krzysztofa Saławy.
+ Wojciecha Sitarza od Jana Hołysta z rodziną.
+ Wojciecha Sitarza od przyjaciółek żony; Anety, Bożeny, Elżbiety, Ewy i Joli.
+ Wojciecha Sitarza od sąsiadów Turlejów.

Czwek -31.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od sąsiadów Salamon.
+ Wojciecha Sitarza od przyjaciół z Gromnika i Gosprzydowej.
+ Wojciecha Sitarza od uczestników pogrzebu.
+ Heleny Żurek z intencji Róży św. Urszuli.
+ Heleny Żurek z intencji Róży św. Urszuli.
+ Heleny Żurek z intencji Róży św. Urszuli.

Piątek -01.11.
6.3o
+ Heleny Żurek od Przyjaciół wnuków z Grupy Apostolskiej.
+ Heleny Żurek od Przyjaciół wnuków z Grupy Apostolskiej.
+ Heleny Żurek od Krystyny i Tadeusza Żurek.
+ Heleny Żurek od Lambertów z Gnojnika.
+ Heleny Żurek od Marii i Stanisława Pikulskich.
+ Heleny Żurek od Haliny Pikulskiej.

Sobota -02.11.
6.3o
+ Heleny Żurek od Zofii Pikulskiej.
+ Heleny Żurek od rodziny Pikulskich z Brzeska.
+ Heleny Żurek od Marii Latocha.
+ Heleny Żurek od rodziny Cyganów.
+ Heleny Żurek od rodziny Tokarskich.
+ Heleny Żurek od rodziny Łabno z Brzeska.

Niedz.- 03.11.
6.3o
+ Heleny Żurek od pewnej rodziny.
+ Heleny Żurek od pewnej rodziny.
+ Heleny Żurek od pewnej rodziny.
+ Heleny Żurek od pewnej rodziny.
+ Heleny Żurek od rodziny Wójcików ze Sterkowca.
+ Heleny Żurek od rodziny Przybyłów ze Szczepanowa.


Intencje Mszy Świętych: 21.10. 2019 – 27.10. 2019 R.

Pon. –21 10.
6.3o
+ Zofii Niedojadło – 7 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Janiny Kośmider – od syna Marka z żoną.
+ Janiny Kośmider – od brata z rodziną.
+ Urszuli Górda.
+ Józefa Krzyściaka – rocznica śmierci.
+ Stanisławy Baryczka – 21 greg.

17.oo
+ Józefa Brożka – 13 rocznica śmierci, Anny żony z intencji synów z rodzinami..
+ Kazimierza Legutko 30 dzień po śmierci, od dzieci z rodzinami.

Wtorek – 22.10.
6.3o
+ Władysława Baran, zmarłych rodziców.
+ Kazimierza Żurka, zmarłych rodziców.
+ Józefa Grynastyl, z int. żony z rodziną.
+ Janiny Kośmider – od wnuczki Iwetty z rodziną.
+ Janiny Kośmider – od wnuka Adrian z rodziną.
+ Stanisławy Baryczka – 22 greg.

17.oo
+ Józefa Karaś – 20 rocznica śmierci, zmarłych rodziców.
++ Za dusze w czyśćcu cierpiące. / poza Parafią/

Środa -23. 10.
6.3o
+ Wiktorii Leśniowskiej, zmarłych z rodziny, od córki i wnuczki.
+ Janiny Kośmider – od Kazimierza Kośmider.
+ Janiny Kośmider – od koleżanek z pracy synowej Bogumiły.
+ Janiny Kośmider – od rodziny Pacura z ul. Jeziorańskiej.
++ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Stanisławy Baryczka – 23 greg.

17.oo
+ Stanisława Pikulskiego.
+ Marii Okaz, od rodziny Kosów. / poza Parafią/

Czwartek – 24.10.
6.3o
+ Stanisława Madeja, Bogdana syna.
+ Stefanii Fikas, Jana i Walentego mężów.
+ Władysława, Honoraty, Wojciecha Baran.
+ Janiny Kośmider – od rodziny Słowików i Nitków.
+ Janiny Kośmider – od Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego wsi Mokrzyska.
+ Stanisławy Baryczka – 24 greg.

17.oo
+ Józefa i Małgorzaty Pałka – 11 rocznica śmierci.
O szczęśliwą operację dla Barbary, oraz łaskę powrotu do zdrowia, dla mamy i córek. / poza Parafią/

Piątek -25.10.
6.3o
+ Stanisława Styrny – 18 rocznica śmierci, Anny żony.
+ Jana Broszkiewicza, Julii żony, Antoniego syna.
+ Janiny Kośmider – od Krzysztofa Kaczmarczyka.
+ Józefa Piękosza od siostry Emilii.
+ Józefa Piękosza od córki Barbary z rodziną.
+ Stanisławy Baryczka – 25 greg.

10.oo
W int. całej społeczności szk. Podst. im. św. Stanisława BM w Sterkowcu; nauczycieli, wychowawców, Pracowników, dzieci oraz ich rodziców, z okazji 125 lecia istnienia szkoły, o Boże bł. op. MB i św. Patrona

17.oo
+ Kazimierza Koczwary – 20 rocznica śmierci.

Sobota -26.10
6.3o
O pomoc Bożą w chorobie i siłę dla rodziny.
+ Heleny i Jana Pasula.
+ Tadeusza Łyko, z okazji imienin, z intencji żony z dziećmi.
+ Józefa Piękosza od córki Bożeny z rodziną.
+ Józefa Piękosza od chrześnicy Danuty z rodziną.
+ Józefa Piękosza od wnuczki Izy z rodziną.
+ Stanisławy Baryczka – 26 greg.

13.oo
W int. Kazimierza, z okazji 70 urodzin, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa BM w dalszym życiu.

17.oo
+ Stanisława Kawuli – rocznica śmierci.

Niedz. -27.10. 2019 r.
6.3o
+ Stanisława Fikusa, Michaliny żony, Marii córki, Franciszka syna, Stanisławy córki, od syna Romana.

8.oo
+ Tadeusza Lisa z okazji imienin.
+ Stanisławy Baryczka – 27 greg.

9.3o
+ Stanisława Kawuli – rocznica śmierci.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Zofii i Adama Golec, z ok. 55 r. ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. St. w d. ż.
W int. Ewy i Piotra, z ok. 15 r. ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. Stwa w dal. życiu

15.3o
W int. Justyny i Jakuba z ok. 4 r. ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. Stwa dla całej rodziny.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 21.10 2019 – 27.10. 2019 r.

Pon. – 21.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od kolegów i koleżanek z Can Pack Działu Jakości.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów i koleżanek z Can Pack Działu Jakości.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów i koleżanek z Can Pack Działu Jakości.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów i koleżanek z Can Pack Działu Jakości.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z Sekcji Gospodarki Narzędziami z Can Pack.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z Sekcji Gospodarki Narzędziami z Can Pack.

Wtorek – 22.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od kolegów i koleżanek z Działu Inwestycji Can Pack.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z linii 9 z Can Pack.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z linii 2 Brygada D – z Can Pack.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z Zespołu Magazynów Can Pack.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z Sekcji Utrzymania Ruchu.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z Sekcji Utrzymania Ruchu.

Środa -23.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od pracowników Działu Kontroli Jakości i Produkcji Can Pack z Finlandii.
+ Wojciecha Sitarza od pracowników Działu Kontroli Jakości i Produkcji Can Pack z Finlandii.
+ Wojciecha Sitarza od pracowników Działu Kontroli Jakości i Produkcji Can Pack z Finlandii.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z Działu Innowacji i Wdrożeń Can Pack.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z Działu Serwisu Zewnętrznego Grupy Can Pack.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów i koleżanek z Kontroli Jakości.

Czwek -24.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z Can Pack Holandia.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z Can Pack Holandia.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z Can Pack Holandia.
+ Wojciecha Sitarza od Dyrekcji Fabryki Puszek Napojowych w Brzesku.
+ Wojciecha Sitarza od Dyrekcji Fabryki Puszek Napojowych w Brzesku.
+ Wojciecha Sitarza od Pracowników Biura Spedycji Can Pack.

Piątek -25.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od koleżanek z Biura Zarządzania Personelem Can Pack.
+ Wojciecha Sitarza od Działu Kadr.
+ Wojciecha Sitarza od Obsługi Infrastruktury Can Pack.
+ Wojciecha Sitarza od Kierownictwa i kolegów z Wydziału Produkcji Wieczek.
+ Wojciecha Sitarza od Pracowników Firmy BEVPACK.
+ Wojciecha Sitarza od Pracowników Firmy BEVPACK.

Sobota -26.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publ. Szk.Podst. Nr 3 w Brzesku.
+ Wojciecha Sitarza od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publ. Szk.Podst. Nr 3 w Brzesku.
+ Wojciecha Sitarza od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publ. Szk.Podst. Nr 3 w Brzesku.
+ Wojciecha Sitarza od koleżanek żony z Bochni.
+ Wojciecha Sitarza od Anny i Marcina Słupskich.
+ Wojciecha Sitarza od Wiesława Syrowy.

Niedz.- 27.10.
6.3o
+ Wojciecha Sitarza od mieszkańców bloku nr 8, przy ul. Ogrodowej w Brzesku.
+ Wojciecha Sitarza od mieszkańców bloku nr 8, przy ul. Ogrodowej w Brzesku.
+ Wojciecha Sitarza od mieszkańców bloku nr 8, przy ul. Ogrodowej w Brzesku.
+ Wojciecha Sitarza od mieszkańców bloku nr 8, przy ul. Ogrodowej w Brzesku.
+ Wojciecha Sitarza od Jagody i Piotra.
+ Wojciecha Sitarza od Małgorzaty Suda.


Intencje Mszy Świętych: 07.09. 2019 – 13.10. 2019 R.

Pon. –07 10.
6.3o
+ Marioli i zmarłych z rodziny.
+ Stanisława Żurka i zmarłych z rodziny.
+ Janusza Pasierba od brata Krzysztofa.
+ Janusza Pasierba od brata Jacka z żoną.
+ Janusza Pasierba od brata Jacka z żoną.
+ Janusza Pasierba od chrzestnego z rodziną.
+ Stanisławy Baryczka – 7 greg.

17.oo
+ Bogdana Styrny – 39 rocznica śmierci, z intencji siostry.

Wtorek – 08.10.
6.3o
O łaskę zdrowia dla ciężko chorego Dariusza.
+ Janusza Pasierba od sąsiada Pasuli.
+ Janusza Pasierba od Marii i Ignacego Lis.
+ Janusza Pasierba od kolegów z Trans- Lis-Bet brata Krzysztofa.
+ Janusza Pasierba od kolegów z Trans- Lis-Bet brata Krzysztofa.
+ Janusza Pasierba od kolegów z Trans- Lis-Bet brata Krzysztofa.
+ Stanisławy Baryczka – 8 greg.

17.oo
+ Romana Rogozińskiego w rocznicę śmierci, z intencji rodziny Brzezińskich.

Środa -09.10.
6.3o
+ Władysława Starowicza z intencji żony z rodziną.
+ Kazimierza Legutko.
+ Wojciecha Sitarza od matki.
+ Wojciecha Sitarza od brata Pawła z żoną i dziećmi.
+ Wojciecha Sitarza od kuzynki Agaty z rodziną.
+ Wojciecha Sitarza od kuzynki Beaty z rodziną.
+ Stanisławy Baryczka – 9 greg.

17.oo
+ Heleny Żurek – 2 rocznica śmierci, Władysława męża.

Czwartek – 10.10.
6.3o
O szczęśliwą operację, oraz łaskę zdrowia dla żony.
+ Józefy Nitka – 1 rocznica śmierci, Tadeusza męża, Andrzeja i Tadeusza synów.
+ Wojciecha Sitarza od kuzynki Marty z rodziną.
+ Wojciecha Sitarza od Oli i Bartosza z mamą i Dominikiem.
+ Wojciecha Sitarza od Jolanty i Joanny.
+ Wojciecha Sitarza od Haliny Kołodziej z córką i wnuczką.
+ Stanisławy Baryczka – 10 greg.

17.oo
W int. Łucji i Bogdana, z ok. 25 rocznicy ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. Sta-wa, z intencji dzieci.

Piątek -11.10.
6.3o
W int. Zofii i Władysława, z ok. 55 r. ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. St-wa.
+ Benigny Wójcik – 30 dzień po śmierci.
+ Bronisławy Przybyło – 10 rocznica śmierci.
+ Wojciecha Sitarza od rodziny Górów.
+ Wojciecha Sitarza od sąsiadów Lewandowskich.
+ Wojciecha Sitarza od sąsiadów Mularz.
+ Zofii Ropelewskiej od brata Józefa z żoną.
+ Stanisławy Baryczka – 11 greg.

17.oo
+ Aurelii – 10 rocznica śmierci i Tadeusza Koczwary.

Sobota -12.10
6.3o
+ Romana Hojnowskiego – 19 r. śm, od żony i dzieci, oraz zm. koleg; Józefa, Tadeusza, Krzysztofa, Artura.
+ Marii i Stanisława.
+ Za zmarłych z rodziny Sitko i Dąbrowa z Wokowic.
+ Kazimiery i Kazimierza Polak.
+ Zofii Ropelewskiej od bratanicy Katarzyny.
+ Zofii Ropelewskiej od chrześnicy Marii z rodziną z Woli Dębińskiej.
+ Stanisławy Baryczka – 12 greg.

17.oo
+ Artura Legutko – 19 rocznica śmierci, zmarłych kolegów.

Niedz. -13.10. 2019 r.
6.3o
+ Jana Wolszy, Teofila żony, Stanisława syna.

8.oo
+ Tadeusza Obłąka, Renaty córki, Zbigniewa zięcia.
+ Stanisławy Baryczka – 13 greg.

9.3o
+ Józefa Zachary – 9 rocznica śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Anny i Józefa Zachary, z ok. 65 rocznicy ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. Stanisława, w dalszym życiu, od dzieci, wnuków i prawnuków.
+ Romana Rogozińskiego – rocznica śmierci, z intencji żony.

15.3o
+ Stanisława Piotrowskiego – 7 rocznica śmierci.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 07.10 2019 – 13.10. 2019 r.

Pon. –07.10.
6.3o
+ Heleny Barnaś od Anny i Jarosława Pytka.
+ Heleny Barnaś od Agnieszki z mężem i dziewczynkami.
+ Heleny Barnaś od Ani i Andrzeja z rodziną z Brzeska.
+ Heleny Barnaś od Ani i Andrzeja z rodziną z Brzeska.
+ Heleny Barnaś od Bogumiły i Stanisława Fuczków z Brzeska.
+ Heleny Barnaś od Zofii i Adama Lisów z Krynicy.

Wtorek – 08.10.
6.3o
+ Heleny Barnaś od Natalii z mamą.
+ Heleny Barnaś od Renaty i Mariusza Lisów z dziećmi.
+ Heleny Barnaś od Zofii i Józefa Pytków.
+ Heleny Barnaś od Anny z rodziną.
+ Heleny Barnaś od Janiny, Piotra i Agnieszki Bąk z Warysia.
+ Heleny Barnaś od Marii i Macieja Haber z Brzeska z rodziną.

Środa -09.10.
6.3o
+ Heleny Barnaś od Stanisławy i Stanisława Lis z Bucza.
+ Heleny Barnaś od chrześniaka Jarosława z rodziną.
+ Heleny Barnaś od chrześniaka Jarosława z rodziną.
+ Heleny Barnaś od chrześniaka Jarosława z rodziną.
+ Heleny Barnaś od chrześniaka Jarosława z rodziną.
+ Heleny Barnaś od chrześniaka Józefa Matys z rodziną.

Czwek -10.10.
6.3o
+ Heleny Barnaś od rodziny Barnaś z Bucza.
+ Heleny Barnaś od rodziny Ciuruś.
+ Heleny Barnaś od rodziny Drąg.
+ Heleny Barnaś od rodziny Gibała z Bucza.
+ Heleny Barnaś od rodziny Kania z Bucza.
+ Heleny Barnaś od rodziny Koczwara.

Piątek -11.10.
6.3o
+ Heleny Barnaś od rodziny Opioła i Pitaś z rodziną z Łoponia.
+ Heleny Barnaś od rodziny Opioła i Pitaś z rodziną z Łoponia
+ Heleny Barnaś od rodziny Maślak.
+ Heleny Barnaś od rodziny Maślak.
+ Heleny Barnaś od rodziny Pacyna.
+ Heleny Barnaś od rodziny Pacyna.

Sobota -12.10.
6.3o
+ Heleny Barnaś od rodziny Latocha i Zając.
+ Heleny Barnaś od koleżanek córki; Ani, Agaty i Doroty.
+ Heleny Barnaś od koleżanek córki; Łucji, Anki i Joli.
+ Heleny Barnaś od sąsiadów z Bucza.
+ Heleny Barnaś od sąsiadów z Bucza.
+ Heleny Barnaś od Pracowników Osrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.

Niedz.- 13.10.
6.3o
+ Heleny Barnaś od właścicieli Stacji Paliw w Łoponiu.
+ Heleny Barnaś od koleżanek i kolegów córki Bernadety ze Stacji Paliw Łoponiu i Olszynach.
+ Heleny Barnaś od koleżanek i kolegów córki Bernadety ze Stacji Paliw Łoponiu i Olszynach.
+ Heleny Barnaś od uczestników pogrzebu.
+ Heleny Barnaś od uczestników pogrzebu.
+ Janusza Pasierba od Pauliny i Michała.


Intencje Mszy Świętych: 30.09. 2019 – 06.10. 2019 R.

Pon. –30. 09.
6.3o
+ Kazimierza Legutko – 7 dzień po śmierci, z intencji żony.
+ Stanisława Zych – 10 rocznica śmierci.
+ Katarzyny Firlej, Jana syna.
+ Marii Bolek od Kingi z rodziną.
+ Marii Bolek od sąsiadów Bernady.
+ Wiesława Iwaniec – 29 greg.

18.oo
W int. Teresy i Zbigniewa z ok. 35 r. ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. St., z intencji dzieci z rodzinami.

Wtorek – 01.10.
6.3o
+ Edwarda Góry – 37 rocznica śmierci, Genowefy żony 14 rocznica śmierci od córki z mężem.
+ Zofii Prokopek – 12 rocznica śmierci, Tadeusza Prokopek – 6 rocznica śmierci.
+ Stanisława Bujaka, Stefanii i Jana Gach, z intencji syna z rodziną.
+ Marii Bolek od Grzegorza i Magdaleny Bernady.
+ Marii Bolek od rodziny Kargolów.
+ Wiesława Iwaniec – 30 greg.
+ Stanisławy Baryczka – 1 greg.

18.oo
W int Jolanty i Jana z ok. rocznicy ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., dla całej rodziny.

Środa -02.10.
6.3o
+ Jerzego Kiełbasy, od Leszka Smulskiego.
+ Jana i Heleny Szeląg..
+ Marii Bolek od 60 Róży Kobiet z Łęk.
+ Marii Bolek od 60 Róży Kobiet z Łęk.
+ Marii Bolek od 60 Róży Kobiet z Łęk.
+ Heleny Barnaś od siostry z mężem.
+ Stanisławy Baryczka – 2 greg.

18.oo
O zdrowie i Boże błog., opiekę MBNP i świętych Aniołów Stróżów, dla Marii z rodziną.

Czwek – 03.10.
6.3o
+ Stanisława i Stanisławy Kogut, Ryszarda syna, Józefy córki.
+ Heleny Barnaś od brata Tadeusza z rodziną.
+ Heleny Barnaś od chrześnicy Małgorzaty z mężem.
+ Heleny Barnaś od szwagra Stanisława Barnaś z rodziną.
+ Heleny Barnaś od kuzynki z Bucza.
+ Kazimierza Legutko.
+ Stanisławy Baryczka – 3 greg.

18.oo
+ Franciszka Dubiela, z okazji imienin, od żony i dzieci z rodzinami.

Piątek – 04.10.
6.3o
+ Edwarda Pudełek- 15 rocznica śmierci.
+ Józefa Krzyściaka, Stanisława syna.
+ Heleny Barnaś od rodziny Lisów z Zastawia.
+ Heleny Barnaś z Róży Matek, zel. Józefa Kobyłecka.
+ Heleny Barnaś z Róży Matek, zel. Józefa Kobyłecka.
+ Heleny Barnaś z Róży Matek, zel. Józefa Kobyłecka
+ Stanisławy Baryczka – 4 greg.

18.oo
+ Henryka Grocholi, Magdaleny żony.

Sobota – 05.10
6.3o
W int wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
+ Stanisława Nalepy – 30 dzień po śmierci, z intencji mamy.
+ Janusza Pasierba od siostry Agnieszki z mężem i synem.
+ Henryka i Magdaleny Grochola w 37 i 24 rocznicę śmierci.
+ Heleny Barnaś od sąsiadów z Osiedla na Wzgórzu.
+ Heleny Barnaś od sąsiadów z Osiedla na Wzgórzu.
+ Stanisławy Baryczka – 5 greg.

18.oo
+ Alfreda Przybyło – 8 rocznica śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.

Niedz. – 06.10. 2019 r.
6.3o
+ Teresy i Mariana Ropek, z okazji urodzin i imienin, z intencji córek z rodzinami.

8.oo
+ Stanisławy Turlej – 13 rocznica śmierci.
+ Stanisławy Baryczka – 6 greg.

9.3o
+ Jana Kołodzieja – 15 rocznica śmierci.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Michaliny i Zbigniewa, Ćwioro, z ok. 40 rocznicy ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. Stanisława, od córek z rodzinami.
W int. Teresy, z okazji urodzin, z podz.za otrz. łaski, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. St. w dal. życiu

15.3o
+ Stefanii Piwowarskiej – 10 rocznica śmierci, z intencji córki z wnukami.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 30.09. 2019 – 06.10. 2019 r.

Pon. – 30. 09.
6.3o
+ Jakuba Sitarza od koleżanek z ul. Januszowskiej.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek z ul. Januszowskiej.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegi z klasy 3D Liceum wraz z wychowawcą.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegi z klasy 3D Liceum wraz z wychowawcą
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów siostry Pauliny z Technikum Ekonomicznego 4 AT.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów siostry Pauliny z Technikum Ekonomicznego 4 AT.

Wtorek – 01.10.
6.3o
+ Jakuba Sitarza od przyjaciół Marcina i Łukasza..
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów ze szkoły Podstawowej.
+ Jakuba Sitarza od wychowawcy Moniki Madej.
+ Jakuba Sitarza od Roberta i Jolanty z rodziną.
+ Jakuba Sitarza od Elżbiety i i Mirosława Królów
+ Jakuba Sitarza od przyjaciół mamy; Anety, Bożeny, Eli, Ewy i Joli.

Środa -02.10.
6.3o
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z Wydziału Produkcji Wieczek.
+ Jakuba Sitarza od Kierownictwa Wydziału Produkcji Wieczek.
+ Jakuba Sitarza od Pracowników Kontroli Jakości z Wieczka.
+ Jakuba Sitarza od Zespołu Magazynów FPN Brzesko.
+ Jakuba Sitarza od uczestników pogrzebu.
+ Jakuba Sitarza od uczestników pogrzebu.

Czwek -03.10.
6.3o
+ Józefy Franczak od Pracowników Hospicjum „Izolu”.
+ Józefy Franczak od Pracowników Hospicjum „Izolu”.
+ Józefy Franczak od Centrum Medycznego PLUS MEDIA.
+ Józefy Franczak od Katarzyny Gądek z rodziną.
+ Józefy Franczak od Jolanty i Krzysztofa Kurtyka.
+ Józefy Franczak od Barbary i Zbigniewa Banaś z rodziną.

Piątek -04.10.
6.3o
+ Józefy Franczak od Ludwika i Anny Borowiec.
+ Józefy Franczak od Marcina Borowca.
+ Józefy Franczak od Zygmunta Borowiec z rodziną.
+ Józefy Franczak od Krystyny Piwowarskiej, Agnieszki i Wiktora Urban.
+ Józefy Franczak od sąsiadów Jacher i Cierniak.
+ Józefy Franczak od sąsiadek córki Sylwii.

Sobota -05.10.
6.3o
+ Józefy Franczak od rodziny Jemioło z Brzeska.
+ Józefy Franczak od rodziny Jemioło z Brzeska.
+ Józefy Franczak od rodziny Łagosz.
+ Józefy Franczak od znajomych z ul. Jana Kantego i Parafialnej.
+ Józefy Franczak od uczestników pogrzebu.
+ Marii Bolek od Anny Stawiarskiej z rodziną.

Niedz.- 06.10.
6.3o
+ Marii Bolek od Agaty z dziećmi.
+ Marii Bolek od Marka Pięty z rodziną.
+ Marii Bolek od Zofii Pięty.
+ Marii Bolek od Stanisława Miguły.
+ Marii Bolek od Stanisława Miguły.
+ Marii Bolek od Marii Wesołowskiej z Borzęcina Dolnego.


Intencje Mszy Świętych: 23.09. 2019 – 29.09. 2019 R.

Pon. – 23. 09.
6.3o
+ Zbigniewa Borowca – 30 dzień po śmierci, od syna Kamila.
+ Stanisława Reczka, Zofii żony – rocznica śmierci.
+ Wacława Mamicy.
+ Józefy Franczak – od siostry Stanisławy.
+ Józefy Franczak – od chrześniaka Stanisława z żoną.
+ Wiesława Iwaniec – 22 greg.

18.oo
+ Mariana Przesławskiego – 29 rocznica śmierci, z intencji żony.

Wtorek – 24. 09.
6.3o
+ Heleny Ciuruś- 1 rocznica śmierci, od syna z żoną.
+ Bogdana Madeja, Stanisława ojca.
+ Stanisława Nalepy.
+ Józefy Franczak – od siostrzeńca Pawła z rodziną.
+ Józefy Franczak – od siostrzenicy Klaudii z rodziną,
+ Wiesława Iwaniec – 23 greg.

18.oo
W int Małgorzaty i Romana z ok. 25 r. ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., dla całej rodziny.

Środa -25. 09.
6.3o
+ Magdaleny Żurek – 34 rocznica śmierci, Stanisława męża.
+ Aurelii Mularz, z okazji imienin.
+ Józefy Franczak – z Róży św. Agnieszki.
+ Józefy Franczak – z Róży św. Agnieszki.
+ Józefy Franczak – z Róży św. Agnieszki.
+ Wiesława Iwaniec – 24 greg.

18.oo
+ Wojciecha Sitarza – 2 rocznica śmierci, z intencji żony i córki.

Czwek -26. 09.
6.3o
Z podz. za otrzymaną pomoc i łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla Waldemara i Krzysztofa.
+ Stanisława Nalepy.
+ Józefy Franczak – od Krystyny i Władysława Franczak.
+ Józefy Franczak – od Wiesławy i Pawła Franczak.
+ Józefy Franczak – od sąsiadów Reczków.
+ Wiesława Iwaniec – 25 greg.

18.oo
+ Aureli Koczwara w dniu imienin, Tadeusza męża.

Piątek -27. 09.
6.3o
+ Wacława Mamicy – 30 dzień po śmierci.
+ Karola Żurka – 45 rocznica śmierci, Janiny żony.
+ Jana Mroczka – rocznica śmierci.
+ Marii Bolek i Józefa męża od chrześnicy Cecylii, Andrzeja i córki Natalki Krajewskich.
+ Marii Bolek i Józefa męża od chrześnicy Agnieszki.
+ Wiesława Iwaniec – 26 greg.

18.oo
+ Ireny Woźniak, Jakuba męża – rocznica śmierci.

Sobota -28. 09.
6.3o
W int Małgorzaty i Stanisława z ok. 20 r. ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. St.
Dziękczynno – błagalna.
+ Michała Turleja.
+ Józefa Gawora – 17 rocznica śmierci.
+ Marii Bolek i Józefa męża od chrześniaka Kazimierza Pięty z rodziną.
+ Wiesława Iwaniec – 27 greg.

18.oo
+ Mariana i Bolesława Fugat – rocznica śmierci, oraz zmarłych; Tadeusza i Roberta.

Niedz. 29. 09. 2019 r.
6.3o
W int Anny z ok. 18 urodzin, z podz.za ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i Św. Stan. w dorosłym życiu od rodziców i babci.

8.oo
+ Stefanii Piwowarskiej – 14 rocznica śmierci, od Marii z rodziną.
+ Jana Kargola, Haliny córki, zmarłych z rodziny.

9.3o
W int Katarzyny Pasula z ok. 18 urodzin, z podz.za ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i Św. Stan. w dorosłym życiu od chrzestnego z rodziną.
+ Mateusza Żaka, z okazji imienin, od rodziców.
+ Wiesława Iwaniec – 28 greg.

11.oo
Suma odpustowa – W intencjach Pielgrzymów i Parafian.
W int Józefy i Józefa z ok. 45 rocznicy ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i św. Stanisława oraz patrona św. Józefa.

15.3o
+ Pawła Legutko – 27 rocznica śmierci, od rodziców.


Intencje Mszy Świętych – odprawiane poza Parafią od 23.09. 2019 – 29.09. 2019 r.

Pon. – 23. 09.
6.3o
+ Jakuba Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.
+ Jakuba Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.
+ Jakuba Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.
+ Jakuba Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.
+ Jakuba Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.
+ Jakuba Sitarza od mieszkańców z ul. Januszowskiej.

Wtorek – 24. 09.
6.3o
+ Jakuba Sitarza od sąsiadów Salamon.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z klasy ze szkoły Podst. w Mokrzyskach.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z klasy ze szkoły Podst. w Mokrzyskach.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z klasy z Gimnazjum Nr 1 w Brzesku.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z klasy z Gimnazjum Nr 1 w Brzesku.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z klasy z Gimnazjum Nr 1 w Brzesku.

Środa -25. 09.
6.3o
+ Jakuba Sitarza od koleż. i koleg. z Kontroli Jakości, Sekcji chemicznej i Technologa Firmy Can Pack
+ Jakuba Sitarza od koleż. i koleg. z Kontroli Jakości, Sekcji chemicznej i Technologa Firmy Can Pack
+ Jakuba Sitarza od koleż. i koleg. z Kontroli Jakości, Sekcji chemicznej i Technologa Firmy Can Pack
+ Jakuba Sitarza od koleż. i koleg. z Kontroli Jakości, Sekcji chemicznej i Technologa Firmy Can Pack
+ Jakuba Sitarza od koleż. i koleg. z Kontroli Jakości, Sekcji chemicznej i Technologa Firmy Can Pack
+ Jakuba Sitarza od koleż. i koleg. z Kontroli Jakości, Sekcji chemicznej i Technologa Firmy Can Pack

Czwek -26. 09.
6.3o
+ Jakuba Sitarza od kolegów z brygady D.
+ Jakuba Sitarza od kolegów z Firmy Can-Pack, z Linii nr 3.
+ Jakuba Sitarza od kolegów z Firmy Can-Pack, z Linii nr 3.
+ Jakuba Sitarza od kolegów z Firmy Can-Pack, z Linii nr 3.
+ Jakuba Sitarza od kolegów z Firmy Can-Pack, z Linii nr 3.
+ Jakuba Sitarza od kolegów z Firmy Can-Pack, z Linii nr 3.

Piątek -27. 09.
6.3o
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z Brygady.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z Brygady.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z Brygady.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z Brygady.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z Działu WCM.
+ Jakuba Sitarza od koleżanek i kolegów z Działu WCM.

Sobota -28. 09.
6.3o
+ Jakuba Sitarza od Kierowników Wydziału Produkcji Puszek.
+ Jakuba Sitarza od Kierowników Wydziału Produkcji Puszek.
+ Jakuba Sitarza od Kierowników Wydziału Produkcji Puszek.
+ Jakuba Sitarza od Pracowników Wydziału Produkcji Wieczek – Brygada B.
+ Jakuba Sitarza od Pracowników Wydziału Produkcji Wieczek – Brygada B.
+ Jakuba Sitarza od Pracowników serwisu zewnętrznego Grupy Can Pack.

Niedz.29.09.
6.3o
+ Jakuba Sitarza od Pracowników Firmy BEVPACK Brzesko.
+ Jakuba Sitarza od Pracowników Firmy BEVPACK Brzesko.
+ Jakuba Sitarza od Dyrekcji Fabryki Puszek Napojowych.
+ Jakuba Sitarza od Dyrekcji Fabryki Puszek Napojowych.
+ Jakuba Sitarza od kolegów z Mokrzysk, z ul. Januszowskiej.
+ Jakuba Sitarza od kolegów z Mokrzysk, z ul. Januszowskiej.


Intencje Mszy Świętych: 16.09. 2019 – 22.09. 2019 R.

Pon. – 16. 09.
6.3o
+ Marii Zdunek – 30 dzień po śmierci, od najbliższej rodziny.
+ Czesława Żurka – 15 rocznica śmierci, Józefy żony, Kazimierza syna.
+ Stanisława Nalepy, od żony i syna.
+ Jakuba Sitarza od sąsiadów Mularz.
+ Jakuba Sitarza od znajomych z Mokrzysk.
+ Wiesława Iwaniec – 15 greg.

18.oo
+ Zofii Borowiec – 7 rocznica śmierci, od męża Stanisława.

Wtorek – 17. 09.
6.3o
+ Józefa Prokopek – 1 rocznica śmierci, od żony i córki z rodziną.
+ Zofii Olchawa – 20 rocznica śmierci, z intencji córek.
+ Jakuba Sitarza od mieszkańców z bloku nr 8 w Brzesku.
+ Jakuba Sitarza od mieszkańców z bloku nr 8 w Brzesku.
+ Jakuba Sitarza od mieszkańców z bloku nr 8 w Brzesku.
+ Wiesława Iwaniec – 16 greg.

18.oo
+ Tadeusza Cisaka – 3 rocznica śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.

Środa -18. 09.
6.3o
W intencji Stanisławy Baran, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB i św. Stanisława.
W intencji Janiny, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB i św. Stanisława.
+ Benigny Wójcik – 7 dzień po śmierci.
+ Jana i Stefanii Solak, Józefa syna.
+ Jakuba Sitarza od współpracowników rodziców z Sekcji Gospodarki Narzędziami Can-Pack
+ Wiesława Iwaniec – 17 greg.

18.oo
+ Zofii Borowiec – 7 rocznica śmierci, od męża Stanisława.

Czwartek -19. 09.
6.3o
+ Barbary Król – 1 rocznica śmierci, od syna Andrzeja z rodziną.
+ Jerzego Kiełbasy, od córki Magdaleny z rodziną.
+ Jakuba Sitarza od Pracowników Działu Badań i Rozwoju Can-Pack.
+ Jakuba Sitarza od Pracowników Sekcji Utrzymania Ruchu Can-Pack.
+ Jakuba Sitarza od kolegów i koleżanek Działu Inwestycji Can-Pack.
+ Wiesława Iwaniec – 18 greg.

18.oo
+ Stanisława Furmana – 4 rocznica śmierci, z intencji dzieci z rodzinami.

Piątek -20. 09.
6.3o
+ Stanisława Tomaszek – rocznica śmierci, od rodziców.
+ Honoraty i Józefa Lis, od córki z mężem.
+ Jakuba Sitarza od kolegów Działu Obsługi Techniczno – Narzędziowej Can-Pack.
+ Jakuba Sitarza od kolegów Działu Obsługi Techniczno – Narzędziowej Can-Pack.
+ Jakuba Sitarza od kolegów Działu Obsługi Techniczno – Narzędziowej Can-Pack.
+ Wiesława Iwaniec – 19 greg.

18.oo
+ Anny Lis, Józefa męża, od córki z rodziną.

Sobota -21. 09.
6.3o
+ Leopolda Brzezińskiego – 80 rocznica śmierci.
+ Łukasza Cisaka – 16 rocznica śmierci, od mamy z rodziną.
+ Marii i Jana Gładysz.
+ Jakuba Sitarza od Biura Zarządzania Personelem Can-Pack.
+ Jakuba Sitarza od Biura Zarządzania Personelem Can-Pack.
+ Wiesława Iwaniec – 20 greg.

18.oo
+ Mateusza Przybyło z okazji imienin od rodziców i sióstr.

Niedz. 22. 09. 2019 r.
6.3o
+ Honoraty Bryła – 18 rocznica śmierci, Władysława męża, Stanisława syna.

8.oo
+ Stanisława Pluszyńskiego – 42 rocznica śmierci, zmarłych rodziców; Anieli i Jana.
W intencjach Parafian.

9.3o
W int Grażyny z ok. 50 urodzin, z podz.za ł, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i Św. Stan. od rodziców
+ Mateusza Żaka, z okazji imienin, od rodziców
+ Wiesława Iwaniec – 21 greg.

11.oo
W int Anety i Piotra z ok. 10 rocznicy ślubu, z podz.za otrz. ł, z pr. o zdr., B. bł., dla całej rodziny.
+ Haliny Kotnis, zmarłych rodziców i brata Marka.

15.3o
+ Zofii Borowiec – 7 rocznica śmierci, od córki Urszuli z rodziną.


Intencje Mszy Świętych: 02.08. 2019 – 08.09. 2019 R.

Pon. – 02. 09.
6.3o
+ Wiesława Iwaniec – 1 greg.
+ Józefa Badowskiego, Marii żony.
+ Anny Brożek od Zbigniewa Żurka z rodziną.
+ Anny Brożek od Zbigniewa Żurka z rodziną.
+ Anny Brożek od Czesława i Agnieszki z Brzeska.
+ Anny Brożek od koleżanki Marysi Madej z Wokowic.
+ Anny Brożek od przyjaciółki Zofii Słomskiej z rodziną.

8.oo
W int. Nauczycieli, dzieci i rodziców, z pr. o Boże błogosław. w Nowym Roku Szkolnym i Katechetycznym.

18.oo
+ Emilii Cisak, Stanisława męża – rocznica śmierci.

Wtorek – 03. 09.
6.3o
+ Wacława Mamicy – 7 dzień po śmierci.
+ Zdzisława Lisa, od rodziny z Wieliczki.
+ Wiesława Iwaniec – 2 greg.
+ Anny Brożek od pracowników Urzędu Pracy w Brzesku.
+ Anny Brożek od pracowników Urzędu Pracy w Brzesku.
+ Anny Brożek od kolegów Bogdana z Firmy „Jawor”.
+ Anny Brożek od koleżanek synowej Bogusi.

18.oo
+ Tadeusza Wielgosza – od wnuczki Beaty z rodziną.

Środa -04. 09.
6.3o
+ Józefa Pasuli – 42 rocznica śmierci, zm. rodziców; Wiktorii i Kacpra.
+ Rozalii Żurek z okazji imienin, Jana męża, zmarłe dzieci.
+ Wiesława Iwaniec – 3 greg.
+ Anny Brożek od Sióstr z Róży św. Teresy z Avilla, zel. Stanisława Bujak.
+ Anny Brożek od sąsiadów.
+ Anny Brożek od sąsiadów.
+ Anny Brożek od uczestników pogrzebu.

18.oo
+ Romana Kierońskiego – rocznica śmierci.

Czwartek -05. 09.
6.3o
+ Wiesława Iwaniec – 4 greg.
+ Anny Żurek od Mikołaja Wody.
+ Anny Żurek od rodziny Gładki.
+ Anny Żurek od rodziny Grocholski.
+ Anny Żurek od Leszka i Bogumiły Woda z rodziną.
+ Anny Żurek od koleżanek z pracy synowej Heleny.
+ Anny Żurek od przyjaciół Wiktorii z Grupy Apostolskiej.

18.oo
+ Magdaleny i Stanisława Kani – rocznica śmierci.

Piątek – 06. 09.
6.3o
+ Wiesława Iwaniec – 5 greg.
+ Anny Żurek od uczestników pogrzebu.
+ Jakuba Sitarza od babci Zofii.
+ Jakuba Sitarza od chrzestnego Pawła z rodziną.
+ Jakuba Sitarza od Jolanty, Joanny i Konrada.
+ Jakuba Sitarza od Janiny Pociecha z rodziną.
+ Jakuba Sitarza od Edyty i Mateusza Hajduk.

18.oo
+ Melanii Flądro – 25 rocznica śmierci, Władysława męża.

Sobota – 07. 09.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
+ Wiesława Iwaniec – 6 greg.
+ Jakuba Sitarza od Klaudii, Wiktorii, Macieja i Szymona.
+ Jakuba Sitarza od Moniki i Krzysztofa Kornaś.
+ Jakuba Sitarza od Renaty i Leszka Gawendów.
+ Jakuba Sitarza od Kingi i Lucjana Stolarz.
+ Jakuba Sitarza od Haliny Kołodziej z rodziną.

13.oo
W intencjach Zofii i Tadeusza Żurka z okazji 50 r. SM., z podz. za otrzym. łaski z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. Stanisława, od dzieci z rodzinami.

18.oo
+ Józefy Dziekanowskiej – 18 rocznica śmierci, Wojciecha męża.

Niedz 08. 09. 2019 r.
6.3o
W int. Krystyny i Andrzeja Gibały, z ok. 35 rocz. SM. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św.St.
+ Franciszki Żurek – 16 rocznica śmierci, Józefa męża.

8.oo
W int. Marii i Piotra, z ok. 10 rocz. SM. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św.St. od rodziców.
W intencjach Parafian.

9.3o
+ Józefy Tomasik – 32 rocznica śmierci, Stanisława męża.
+ Wiesława Iwaniec – 7 greg.

11.oo
W int Natalii i Marcina, z ok. 1 r. ślubu, z podz.za ł, z pr. o zdr., B. bł., opiekę MB i Św. Stan. w dal. życiu.
W int Teresy i Piotra, z ok. r. ślubu, z podz.za ł, z pr. o zdr., B. bł., opiekę MB i Św. Stan. w dal. życiu.

15.3o
+ Kazimiery Cisak – 15 rocznica śmierci.


Intencje Mszy Świętych: 26.08. 2019 – 01.09. 2019 R.

Pon. – 26. 08.
6.3o
W Panu Bogu wiadomej intencji.
+ Marii Zdunek – 7 dzień po śmierci od najbliższej rodziny.
+ Mieczysława Wody – rocznica śmierci.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od Zofii Flądro z rodziną.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od Lidii Baran.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od Tadeusza Baran.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od Leszka Wody z rodziną.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od Kazimierza Wąsika.

18.oo
+ Józefa Pasuli – rocznica śmierci.

Wtorek – 27. 08.
6.3o
+ Jerzego Kiełbasy, od córki Pauliny z rodziną.
+ Tekli Pacura – 18 rocznica śmierci, Franciszka męża.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od rodziny Piotra Flądro.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od rodziny Przybyło.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od rodziny Antusiak.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od rodziny Kołotyło.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od rodziny Oprychałów.

18.oo
+ Za zmarłych rodziców; Marii 4 rocznica śmierci, Władysława męża, z intencji dzieci.
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa – 28. 08.
6.3o
+ Jana Borowca, Anny żony, Stanisława i Andrzeja synów.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od rodziny Walerianów.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od rodziny Walerianów z działek.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od rodziny Dziewulskich z Łukowa.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od sąsiadów z Zastawia; Marii i Stanisława Broś, Pacut i Filipowicz.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od uczestników pogrzebu.
+ Anny Brożek od Reginy Zborowskiej z Maszkienic.
+ Anny Brożek od rodziny Dziurzyckich z Maszkienic.

18.oo
+ Augustyna i Krystyny Prokop.

Czwartek – 29. 08.
6.3o
+ Anny Brożek od Marii Brożek.
+ Anny Brożek od Ewy i Marka Brożek.
+ Anny Brożek od Marty i Janusza Brożek.
+ Anny Brożek od Stanisławy i Zbigniewa Brożek z rodziną.
+ Anny Brożek od Renaty i Roberta Szpiech z rodziną.
+ Anny Brożek od wnuczki Gabrieli z mężem.
+ Anny Brożek od wnuczki Magdaleny z rodziną.

18.oo
O łaskę zdrowia dla Piotra, za wstawiennictwem Św. Stanisława BM
+ Katarzyny – 2 rocznica śmierci, od chrzestnej.
+ Józefa Grynastyl od rodziny Pluszewskich i Koperny.

Piątek – 30. 08.
6.3o
+ Jerzego Kiełbasy, od córki Pauliny z rodziną.
+ Anny Brożek od Magdaleny i Tomasza Latocha.
+ Anny Brożek od wnuka Michała.
+ Anny Brożek od chrześniaka Stanisława z rodziną.
+ Anny Brożek od Barbary i Mariana Przybyło z rodziną.
+ Anny Brożek od Krystyny i Stanisława Kołodziej.
+ Anny Brożek od Marii Cisak z rodziną.

18.oo
+ Karoliny Kobyłeckiej – 15 rocznica śmierci, Stanisława męża.
O bł. Boże, światło Ducha św., opiekę MB. i św. St-wa, zdrowie i łaski potrzebne w nowym roku szkolnym dla Jakuba i Antosia Przybyło od rodziców.

Sobota 31. 08.
6.3o
+ Janiny Chmielarz – 4 rocznica śmierci, z intencji dzieci z rodzinami.
+ Jana Podoby.
+ Emilii Daniel – 2 rocznica śmierci, zmarłych rodziców i rodzeństwo.
+ Anny Brożek od rodziny Gargul.
+ Anny Brożek od rodziny Żurek.
+ Anny Brożek od rodziny Łoboda z Łęk.
+ Anny Brożek od rodziny Ptasińskich.

18.oo
W int. Oliviera z ok. 1 urodzin, z pr. o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stan. Z intencji rodziców.
+ Włodzimierza Żurka w 3 rocz. śm. od żony i dzieci.

Niedz 01. 09. 2019 r.
6.3o
+ Jana Wolszy, Marii żony, Władysława syna.

8.oo
+ Józefa Piwowarskiego – 6 rocznica śmierci, z intencji Marii z rodziną.
W intencjach Parafian.

9.3o
W int Michaliny i Zbigniewa z ok. 40 rocz. ślubu, z podz.za łaski, z pr. o zdr., B. bł., op. MB i Św. Stan., od córek z rodzinami.

11.oo
W int Sylwii i Piotra z ok. 1 r. ślubu, z podz.za ł, z pr. o zdr., B. bł., opiekę MB i Św. Stan. od rodziców.

15.3o
+ Stanisława Przybyło – 15 r. śm., Józefy żony – 6 r. śm., zm. rodzic. i rodz., z int. dzieci z rodzinami.


Intencje Mszy Świętych: 19.08. 2019 – 25.08. 2019 R.

Pon. – 19. 08.
6.3o
+ Hieronima Kądziołki – 30 dzień po śmierci, od siostry Heleny Czarnota z rodziną.
+ Zofii Chwiej.
+ Władysława Borowca – 31 rocznica śmierci, Marii żony.
+ Rudolfa Chamielec od Faustyny i Krzysztofa.
+ Rudolfa Chamielec od Anny i Marcina Przybyło.
+ Rudolfa Chamielec od Jerzego z Przyborowa.
+ Rudolfa Chamielec od rodziny Reczek z Jadownik.

18.oo
+ Elżbiety i Józefa Pasuli – rocznica śmierci, Stanisława syna.

Wtorek – 20. 08.
6.3o
+ Heleny Kisiel – 7 dzień po śmierci, od męża.
+ Augustyna Pasieki.
+ Rudolfa Chamielec od Anny i Piotra Styrnów z ul. Tarnowskiej.
+ Rudolfa Chamielec od sąsiadów Styrnów.
+ Rudolfa Chamielec od rodziny Brzegowy Roman z Biadolin.
+ Rudolfa Chamielec od rodziny Przybyło z Brzeska.
+ Rudolfa Chamielec z Róży św. Stanisława, zel. Stanisław Chalcarz.

18.oo
W intencji Sylwii z okazji 18 urodzin, o błog. Boże i opiekę Rodziny z Nazaretu.

Środa – 21. 08.
6.3o
+ Stanisława Chudyby, brata Ludwika.
+ Rudolfa Chamielec od rodziny Brzegowy z Wokowic.
+ Rudolfa Chamielec od rodziny Szczepaniec.
+ Rudolfa Chamielec od rodziny Michała Styrny.
+ Rudolfa Chamielec od sąsiadów; Żurek, Przybyło, Karwala, Duda, Kos.
+ Rudolfa Chamielec z Róży św. Stanisława, zel. Stanisław Chalcarz.
+ Rudolfa Chamielec z Róży św. Stanisława, zel. Stanisław Chalcarz.

18.oo
+ Ludwika Bodzioch – 26 rocznica śmierci, Anny żony.

Czwartek – 22. 08.
6.3o
O łaskę zdrowia dla pewnej osoby, Błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Stanisława.
+ Mariana Moryca z okazji urodzin, od żony z dziećmi.
+ Krystyny Góra – 4 rocznica śmierci.
+ Rudolfa Chamielec z Róży św. Stanisława, zel. Stanisław Chalcarz.
+ Rudolfa Chamielec od uczestników pogrzebu.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od Elżbiety.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od kuzynów –Woda.

18.oo
+ Stanisława Bylica, z intencji siostrzenicy Katarzyny z rodziną.

Piątek – 23. 08.
6.3o
+ Eugenii Żurek, Józefa męża, Stanisława syna, Janiny wnuczki.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od brata bliźniaka z żoną.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od brata Kazimierza z rodziną.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od bratanicy Agnieszki z rodziną.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od siostrzeńca Piotra z rodziną.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od Krystyny i Władysława Broś.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od Zofii Broś.

18.oo
+ Stanisławy Woda – 1 rocznica śmierci, od córki z rodziną.

Sobota 24. 08.
6.3o
+ Heleny Ciuruś – od syna z żoną.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od siostry Joli z rodziną.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od siostry Celiny z rodziną.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od chrześniaka Marcina z rodziną.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od przyjaciółki Zofii Broś.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od Wioli i Ali.
+ Marii Kwiatek – Górskiej od Marii Gorzkowskiej i Joli.

18.oo
W int Marii i Józefa z ok. 35 rocznicy ślubu z podz.za łaski, z pr. o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stan.

Niedz 25. 08. 2019 r.
6.3o
+ Heleny Barnaś – 2 rocznica śmierci, Józefa męża.

8.oo
+ Stanisława Szkodnego – 30 rocznica śmierci.
W intencjach Parafian.

9.3o
W int Janusza i Anny z ok. 20 rocznicy ślubu z podz.za łaski, z pr. o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stan.

11.oo
+ Bronisława Batko, z okazji urodzin i imienin, od synów z rodzinami.

15.3o
W int Moniki i Jerzego z ok. rocznicy ślubu z podz.za łaski, z pr. o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stan.

19.oo
+ Stanisława Mila – rocznica śmierci, od żony i synów.


Intencje Mszy Świętych: 12.08. 2019 – 18.08. 2019 R.

Pon. – 12. 08.
6.3o
+ Bronisławy Holik, Jana męża..
+ Karoliny i Mieczysława.
+ Adama Pamuły od Anny i Rafała Pacura.
+ Adama Pamuły od Krzysztofa Król z rodziną.
+ Adama Pamuły od Zofii Mach z rodziną.
+ Adama Pamuły od Jana Hachaja i rodziny Czachor.
+ Adama Pamuły od Darka z żoną z Zalasowej.

18.oo
+ Ludwika Brzezińskiego, z okazji imienin, z intencji dzieci z rodzinami.

Wtorek – 13. 08.
6.3o
+ Magdaleny Bieniek, zmarłe siostry.
+ Adama Pamuły od Zychowej z rodziną.
+ Adama Pamuły od Pracowników z Karczmy Rzym w Brzesku.
+ Adama Pamuły od sąsiadów Żurków.
+ Adama Pamuły od sąsiadów Żurków.
+ Adama Pamuły od sąsiadów z Zastawia.
+ Adama Pamuły od sąsiadów z Zastawia.

18.oo
+ Bogumiły Kwiatek – 14 rocznica śmierci, od syna z rodziną.

19.oo
Wokowice – + Doroty i Danuty.

Środa – 14. 08.
6.3o
W int Barbary i Marka z ok. 45 ur. i 20 r. ślubu, z podz.za łask. i o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. St-wa
+ Rudolfa Chamielec od brata Tadeusza z rodziną.
+ Rudolfa Chamielec od siostrzeńca Roberta z rodziną.
+ Rudolfa Chamielec od wujka Rudolfa i rodziny Pitek.
+ Rudolfa Chamielec od taty synowej Agnieszki z rodziną.
+ Adama Pamuły od sąsiada Piotra z rodziną.
+ Adama Pamuły od uczestników pogrzebu.

18.oo
+ Anny i Władysława Mitery – rocznica śmierci.

MB Wniebow.- 15. 08.
6.3o
W int. p. rodziny z ok. 48 r. ślubu, z podz.za otrz. łaski, z pr. o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stanisława

8.oo
+ Józefa Legutko – 35 rocznica śmierci, Stanisławy żony, z int. dzieci.
+ Józefy Żurek w dniu urodzin od siostry Anny. –/ poza Parafią – Ks. J. Lorek/

9.3o
+ Ks. Prałata Józefa Cisaka, oraz zmarłych rodziców; Karoliny i Jakuba.

11,oo
W int. Mieszkańców Sterkowca, z prośbą o zdr, bł. Boże op. MB Wniebowziętej, św. M. Magdaleny i Św. Sta-wa dla wszystkich rodzin.
+ Ludwika Brzezińskiego, z okazji imienin od żony.

15.3o
+ Stanisława Zachary – 5 rocznica śmierci, od żony i dzieci.

19.oo
W int Zuzanny i Krzysztofa z ok. 20 r. ślubu, z podz.za łask. i o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Sta-wa.

Piątek – 16. 08.
6.3o
+ Ks. Leona Legutko – 2 rocznica śmierci.
+ Władysława Wolnika – rocznica śmierci, Józefy żony, Ryszarda syna.
+ Rudolfa Chamielec od siostry Klimek z mężem.
+ Rudolfa Chamielec od siostry Łucji z mężem.
+ Rudolfa Chamielec od siostrzenicy Dominiki.
+ Rudolfa Chamielec od siostrzeńca Tomasza z rodziną.
+ Rudolfa Chamielec od chrześniaka Piotra.

18.oo
+ Magdaleny Lewandowskiej – 19 rocznica śmierci, Jana męża.

Sobota 17. 08.
6.3o
+ Ks. Kan. Władysława Urbańskiego – rocznica śmierci
+ Magdaleny Grochola, Henryka męża.
+ Marka Misiny, Stefana ojca, zmarłych z rodziny.
+ Rudolfa Chamielec od chrześniaka Mariusza z rodziną
+ Rudolfa Chamielec od chrześniaka Rafała z rodziną.
+ Rudolfa Chamielec od Anny Kozłowskiej.
+ Rudolfa Chamielec od Barbary i Kazimierza Banaś z Borzęcina.

18.oo
+ Henryka Skrobota – 10 rocznica śmierci, od żony z córką.

Niedz 18. 08. 2019 r.
6.3o
W int. Jerzego z okazji 50 urodzin, z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św.St-wa w dalszym życiu.

8.oo
+ Jana i Magdaleny Brzezińskich, rodziców, Jana i Heleny Gołąb – teściów, Józefa i Ireny Brzezińskich, z intencji Marii z rodziną.
W intencjach Parafian.

9.3o
+ Henryka Bratek, od brata, Józefa z rodziną.

11.oo
W int Ewy i Dariusza z ok. rocznicy ślubu z podz.za łask. i o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stan.

15.3o
W int Stanisławy z ok. 70 urodz., z podz.za łask. i o zdr., B. bł., op. MB i Św. Sta. od c. Agnieszki z rodzin

19.oo
W int Agnieszki i Piotra z ok. 25 r. ślubu, z podz.za łask. i o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stan.


Intencje Mszy Świętych: 05.08. 2019 – 11.08. 2019 R.

Pon. – 05. 08.
6.3o
+ Jerzego Kiełbasy, od syna Pawła z rodziną.
+ Karoliny i Mieczysława.
+ Adama Pamuły od syna Bogdana z rodziną.
+ Adama Pamuły od syna Bogdana z rodziną.
+ Adama Pamuły od syna Bogdana z rodziną.
+ Adama Pamuły od syna Sławka z rodziną.

18.oo
+ Józefa Pawełek, od Marioli i Gabriela Grodzkich.

Wtorek – 06. 08.
6.3o
O zdrowie dla pewnej osoby, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Stanisława.
+ Jana i Marii Urbańskich.
+ Adama Pamuły od córki Agaty z mężem.
+ Adama Pamuły od córki Barbary z rodziną.
+ Adama Pamuły od wnuczki Moniki z rodziną.
+ Adama Pamuły od wnuczek Klaudii i Natalii Biernat.

18.oo
+ Marii Lambert – 8 rocznica śmierci, Jana męża – 30 rocznica śmierci, Józefa syna.

Środa – 07. 08.
6.3o
+ Ks. Kan. Władysława Urbańskiego w 8 rocz. śmierci.
+ Józefa Krzyściaka, Stanisława syna.
+ Adama Pamuły od wnuka Łukasza z żoną.
+ Adama Pamuły od wnuków Wojciecha i Kacpra.
+ Adama Pamuły od siostrzeńca Andrzeja.
+ Adama Pamuły od siostrzenicy Barbary z mężem.

18.oo
+ Marii i Adama Lis – rocznica śmierci

Czwk – 08. 08.
6.3o
+ Emila Prokop z okazji imienin, od córek.
+ Adama Pamuły od siostrzenicy Doroty z rodziną.
+ Adama Pamuły od siostrzenicy Sabiny z rodziną.
+ Adama Pamuły od chrześnicy Ewy z rodziną.
+ Adama Pamuły od rodziny Halików z Przyborowa.
+ Adama Pamuły od rodziny Sitków.

18.oo
+ Jana Gaczoła, Tekli żony – 10 rocznica śmierci, od córki Krystyny.

Piątek – 09. 08.
6.3o
+ Jerzego Kiełbasy, od córki Moniki z rodziną.
+ Adama Pamuły od rodziny Cebulów.
+ Adama Pamuły od Stanisława i Eweliny Baniak z Mokrzysk
+ Adama Pamuły od Rafała i Łukasza Baniaka z Mokrzysk.
+ Adama Pamuły od Jana i Elżbiety Baniak z Mokrzysk.
+ Adama Pamuły od Marcina i Agnieszki Kapcia z Mokrzysk.

18.oo
+ Stanisława Zachary, zmarłej jego żony – 36 rocznica śmierci, od syna Stanisława z rodziną.

Sobota 10. 08.
6.3o
+ Kazimierza Polak, Krystyny żony – rocznica śmierci
+ Adama Pamuły od Małgorzaty i Alfreda Biernat.
+ Adama Pamuły od Franciszka i Janiny Biernat.
+ Adama Pamuły od Janusza Biernata z rodziną.
+ Adama Pamuły od Marii i Stanisława Borowiec.
+ Adama Pamuły od Grażyny i Stanisława Szydłowskich z Jasienia.

18.oo
+ Józefy Wójcik, Władysława męża, Józefa syna.

Niedz 11. 08. 2019 r.
6.3o
+ Stanisława Lewandowskiego – 3 rocznica śmierci, od żony.

8.oo
+ Ks. Kan. Władysława Urbańskiego w 8 rocz. śmierci.
W intencjach Parafian.

9.3o
+ Stanisława Tomasik – 65 rocznica śmierci, Józefy żony.

11.oo
+ Heleny Pilch – 8 rocznica śmierci.

15.3o
+ Franciszka Syrek – 5 rocznica śmierci, od córki z mężem.

19.oo
+ Adama Pamuły od Adama i Stanisława Król.


Intencje Mszy Świętych: 29.07. – 04.08. 2019 R.

Poniedz. 29.07.
6.30
+ Benigny Grochola z ok. urodzin od córki Danuty z rodziną
+ Marii Baran z ok. imienin
+ Marii Dziadowiec z ok. imienin
+ Józefa Legutko int. od sąsiadów i znajomych
+ Józefa Legutko int. od sąsiadów i znajomych

18.oo
+ Aleksandra Kos w 12 r. śm.
+ Włodzimierza Żurka – 29 greg.

Wtorek –30.07.
6.30
+ Marii Prokop w 5 r. śm. od córki
+ Kazimierza Stępaka w 3 r. śm. z int. żony i dzieci
+ Marii Kura, Mariana męża int. od Stanisława Piwowarczyka z rodziną
+ Józefa Legutko int. od rodziny Szkodnych z Maszkienic
+ Józefa Legutko int. od rodziny Kornaus

18.00
+ Wincentego Firleja, Katarzyny wnuczki
+ Włodzimierza Żurka – 30 greg. (ostatnia!)

Środa – 31.07
6.30
+ Tadeusza Łyko w 12 r. śm.
+ Rudolfa i Wiktorii Kućma, Ryszarda i Stefanii Kućma, Bogumiły i Stanisława Wąsików, Pauliny Kwarciak
+ Józefa Legutko int. od rodziny Baranów
+ Józefa Legutko int. od rodziny Baranów
+ Józefa Legutko int. od rodziny Jankowicz z Dziadułów

18.00
+ Stanisławy Kądziołka w 4 r. śm.

Czwartek 01.08.
6.30
+ Józefa Legutko int. od rodz. Wodowa z rodz.
+ Józefa Legutko int. od sąsiadów Zbigniewa Stępak z rodz. i Józefy Stępak
+ Józefa Legutko int. od rodz. Iwaniec
+ Józefa Legutko int. od rodz. Iwaniec
+ Józefa Legutko int. od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
+ Józefa Legutko int. od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie

18.00
+ Stanisława i Magdaleny Kądziołka w r. śm.

Piątek –02.08.
6.30
W int. Jacka Kozińskiego w 50 r. ur. o bł. Boże op. MB i św. St. od rodziców i rodziny
O zdrowie dla pewnej osoby oraz bł. Boże op. MB i św. St.
+ Michała Lewandowskiego w 30 dz. po śm.
+ Józefa Legutko int. od Dyrekcji i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
+ Józefa Legutko int. od uczestników pogrzebu
+ Józefa Legutko int. od uczestników pogrzebu

18.00
+ Stanisława Kani w r. śm.

Sobota – 03.08.
6.30
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
+ Kazimierza Miki z ok. urodzin int. od mamy
+ Adam Pamuła int. od Józefa Pawlika
+ Adam Pamuła int. od Agaty i Jacka Faron
+ Adam Pamuła int. od Sławomira Cholewy i Dzięglowej
+ Adam Pamuła int. od rodz. Hachajów z Brzeska

18.00
+ Andrzeja Brzegowego w 13 r. śm. od wnuka Roberta

Niedz. 04.08.
6.30
+ Janinę Kargul w 10 r. śm.int. od męża Jana
W intencjach Parafian

8.00
Dziękczynno-błag. o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB Nieustającej Pomocy dla Marii z rodziną

9.30
W int Barbary i Jarosława z ok. r. ślubu z podz.za otrz. łaski z prośbą o zdr., Boże bł., op. MB i Św. St.
W int. Ks Jana z podziękowaniem za posługę i z prośbą o Bł. w dalszej pracy kapłańskiej

11.00
+ Jakuba Sitarza w 2 r. śm. z int. mamy i siostry

15.30
+ Marii Wis i zmarłych z rodziny

19.00
W int. Marioli i Gabriela w r. ślubu. Msza dziękczynno-błag. od rodziców


Intencje Mszy Świętych: 22.07. – 29.07. 2019 R.

Poniedz. 22.07.
6.30
+Anny i Stefanii, Józefa męża w r. śm.

8.00
+Anny Świderek 4 r. śm.
+ Włodzimierza Żurka – 22 greg.

9.30
+Marii Styrna z ok. im.

11.00
W int. Mieszkańców Mokrzysk, z prośbą o zdr, bł. Boże op. MB, św. M. Magdaleny i Św. Stanisława dla wszystkich rodzin.
+Marii Gaczoł z ok. im.

15.30
+ Magdaleny Lewandowskiej z ok. im., Jana męża

19.oo
W intencjach Parafian

Wtorek –23.07.
6.30

+ Mateusza Żak 5 r. śm. od rodz.
+ Mieczysława Dytko w r. śm.
+ Marii Burzyńskiej 30 dz. po śm. int od rodz.
+ Józefa Legutko int od koleżanek i kolegów córki z ZUS-u W Bochni
+ Józefa Legutko int od koleżanek i kolegów córki z ZUS-u W Bochni

18.00
+ Jana i Anny Rudnik z ok. im. od dzieci
+ Włodzimierza Żurka – 23 greg.

Środa – 24.07
6.30
+ Heleny Ciuruś int od syna z żoną
+ Krystyny Pamuła, zm. rodz. Anny i Stanisława z ok. im.
+ Bogumiły Kwiatek 14 r. śm. int od mamy
+ Józefa Legutko int od koleżanek i kolegów córki z ZUS-u W Bochni
+ Józefa Legutko int od koleżanek i kolegów córki z ZUS-u W Bochni

18.00
+ Władysława Żurek w rocz. śm., Heleny żony
+ Włodzimierza Żurka – 24 greg.

Czwartek 25.07.
6.30
+ Anny Bodzioch z ok. im. Ludwika męża
+ Anny Kania z ok. im
+ Jerzego Kiełbasa 30 dz. po śm. int. od żony
+ Józefa Legutko int od koleżanek i kolegów córki z ZUS-u W Bochni
+ Józefa Legutko int. od Teresy Nizioł

18.00
+ Elżbiety Kądziołka 3 rocz. śm.
+ Włodzimierza Żurka – 25 greg.

Piątek –26.07.
6.30
+ Anny i Henryka Legutko z ok.. im.
+ Anny Bolek, Wojciecha męża, Stanisława, Józefa, Kazimierza synów
+ Czesława i Anny Dąbrówka z ok. im.
+ Anny Dubiel, Marii Zielińskiej córki, Marii Szuba w ok. im. int od Józefy Szuba z rodz.
+ Józefa Legutko int od koleżanek z pracy córki Agaty

18.00
W int Anny Polek z ok. im. z int. rodz.
+ Włodzimierza Żurka – 26 greg.

Sobota – 27.07.
6.30
W int. Pielgrzymów do S. Sącza, Muszyny i N. Sącza o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stanisława
+ Władysławy Batko z ok. ur. i im. int od synów z rodz.
+ Kazimierza Legutko 7 r. śm., Artura syna i zm. z rodz.
+ Hieronima Kądziołka 7 dz. po śm. int od siostry Anny i brata Andrzeja
+ Józefa Legutko int od rodz. Majdzińskich i Legutko

18.00
+ Michała Król 3 r. śm. int od rodziców i rodzeństwa
+ Włodzimierza Żurka – 27 greg.

Niedz. 28.07.

6.30
+ Jana Wolsza, Marii żony, Władysława syna
W intencjach Parafian

8.00
+ Andrzeja Gołąb 10 r. śm. int. od żony z rodz.
+ Włodzimierza Żurka – 28 greg.

9.30
W int Marty i Krzysztofa z ok. 19 r. ślubu z podz.za łask. i o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stanisława

11.00
W int. Piotra z ok. urodzin i imienin z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski int od rodziców i rodzeństwa

15.30
+ Marii Styrna, Józefa męża, Stanisława, Józefa synów

19.00
+ Henryka Tlałki z ok. im. int od żony


Intencje Mszy Świętych: 15.07. – 21.07. 2019 R.

Poniedz. 15.07.
6.3o
+ Henryki Urbaś z ok. imienin
+ Tadeusza Wielgosza int od córki Marty z mężem i dziećmi
+ Anny Styrna w 18 r. śm. Stanisława męża
+ Henryki Reczek int. od rodz. Cisak
+ Henryki Reczek int. od rodz. Nowak

18.oo
+ Czesława Szczepaniec w 13 rocz. śm. int od żony
+ Włodzimierza Żurka – 15 greg.

Wtorek –16.07.
6.3o
Dz-bł. z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., opiekę MB i św. Stanisława dla Stanisława Gruszki
+ Małgorzaty Czarnik
+ Józefa Legutko int od rodz. Reczek-Styrna
+ Józefa Legutko int od siostrzeńca Franciszka Fikus z rodz.
+ Józefa Legutko int od brata ks. Leona Legutko

18. oo
+ Marię i Józefa Kozub w rocz. śm.
+ Włodzimierza Żurka – 16 greg.

Środa – 17.07
6.3o
W int. Teresy Kozińskiej z ok. 69 r. ur. o zd, Boże bł., op. Mb i św. Stanisława int. od męża z dziećmi
+ Danuty Kotyś int. od wnuka z żoną
+ Władysława i Stanisławy Przybyło
+ Józefa Legutko int od syna Jacka z rodz.
+ Józefa Legutko int od chrześnicy Iwony Goraj z rodz.

18.oo
+ Katarzyny i Józefa Ziobrowskich w r. śm. int od syna z rodz.
+ Włodzimierza Żurka – 17 greg.

Czwartek 18.07.
6.3o
+ Józefa Wójcika, Anny żony w rocz. śm.
+ Józefy Dąbrowa w 5 r. śm.
+ Józefa Legutko int od brata Czesława z rodz.
+ Józefa Legutko int od Henryki Przepiórki z rodz.
+ Józefa Legutko int od rodz. Turlejów

18.oo
+Stanisław Pietrzko w 4 r. śm., zmarłych rodziców
+ Włodzimierza Żurka – 18 greg.

Piątek –19207.
6.3o
W int. Pielgrzymów do S. Sącza, Muszyny i N. Sącza o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stanisława
W int. Ryszarda i Teresy Kozińskich z ok. 51 r. śl., o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stanisława
+ Anny Brożek 2 r. śm., Józefa męża int. od synów z rodzinami
+ Józefa Legutko int od rodz. Tomaszkiewiczów
+ Józefa Legutko int od rodz. Kubalów

18.oo
+ Andrzeja Dynak 3 r. śm.
+ Włodzimierza Żurka – 19 greg.

Sobota – 20.07.
6.3o
+ Anny Źródlewskiej, Franciszka męża w 29 r. śm.
+ Józefa Przepiórkę w 6 r. śm., Heleny żony, Stanisława syna
+ Salomee Maślak rocz. śm.
+ Józefa Legutko int od rodz. Lisów
+ Józefa Legutko int od Kazimierza z rodz.

15.oo
W Wokowicach – W intencjach Druhów OSP i ich rodzin, z okazji 130 rocznicy powstania Jednostki, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i bezpieczeństwo w czasie podejmowanych działań.

18.oo
W int. Stanisławy i Stanisława z ok. 40 r. śl., o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stanisława
+ Włodzimierza Żurka – 20 greg.

Niedz. – 21.07.
6.3o
+ Tadeusza Wielgosz int. od wnuka Wojciecha
W intencjach Parafian

8.oo
+ Michała Chmielarz w 6 r. śm, Marii żony
+ Włodzimierza Żurka – 21greg.

9.3o
W int. Ewy i Józefa w 30 r. śl. o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stanisława w dalszy życiu

11.oo
W intencjach Grażyny i Wiesława Kantorowicz w 40 rocz. ślubu, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, potrzebne łaski oraz opiekę MB. i św. St-wa dla całej rodziny.
+ Jana i Anny Legutko

15.3o
+ Bronisławy Pasula, Jana męża, Zofii córki, Władysława syna

19.oo
W int. Lenki z ok. 1 rocz. ur., o zdr., Boże bł., opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu


Intencje Mszy Świętych: 01.07. – 07.07. 2019 R.

Poniedz. 01.07.
6.3o
+ Marii Burzyńska – 7 dzień po śmierci, od rodziny.
+ Stanisława Kargola, Wiktorii żony.
+ Jana Żurka z okazji imienin.
+ Alojzego Radeckiego, Józefy żony, Jana i Magdaleny Zachara z okazji imienin.
+ Henryki Reczek, od wnuczki Moniki.

18.oo
+ Marii i Józefa Kozub – rocznica śmierci.
+ Włodzimierza Żurka – 1 greg.

Wtorek –02.07.
6.3o
+ Jerzego Kiełbasy – 7 dzień po śmierci, od żony.
+ Jana Kargola, Haliny córki, zmarłych z rodziny.
+ Józefa Tyrchy – rocznica śmierci, Marii zony.
+ Józefa i Heleny Prokop.
+ Henryki Reczek, od wnuczki Wiolety.

18. oo
+ Za zmarłe Siostry Różańcowe, z Róży Św. Cecylii, zel. Bogusława Brzezińska.
+ Włodzimierza Żurka – 2 greg.

Środa – 03.07
6.3o
+ Ks. Pawła Kocoła.
+ Heleny i Stanisława Gibały, zm. Ks. Stanisława, oraz Józefa z rodziną, Adama i Marka.
+ Haliny Gawenda.
+ Henryki Reczek, od wnuka Jarosława.
+ Henryki Reczek, od siostry Reginy z rodziną.

18.oo
+ Jacka Grocholskiego – 4 rocznica śmierci.
+ Włodzimierza Żurka – 3 greg.

Czwartek 04.07.
6.3o
+ Ryszarda Grodzkiego, Krzysztofa syna – rocznica śmierci.
+ Urszuli Lis – 6 rocznica śmierci.
+ Mateusza Żaka – rocznica śmierci, od rodziców.
+ Henryki Reczek, od kuzynki z Łęk.
+ Henryki Reczek, od kuzynki z Krakowa.

18.oo.
+ Urszuli Lis – 6 rocznica śmierci, od chrześnicy Karoliny..
+ Włodzimierza Żurka – 4 greg.

Piątek –05.07.
6.3o
W int. Zofii i Juliana, z ok. rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. dla całej rodziny.
+ Danuty Kotyś.
+ Tadeusza Piecuch – 10 rocznica śmierci z intencji żony.
+ Henryki Reczek, od wnuka Arkadiusza z rodziną.
+ Henryki Reczek, od chrześniaka Kazimierza Szuby.

18.oo
+ Stanisławy i Mieczysława Biernat.
+ Włodzimierza Żurka – 5 greg.

Sobota – 06.07.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
+ Romana Niedojadło – 8 rocznica śmierci, od żony.
+ Włodzimiery Cierniak, Karola męża.
+ Henryki Reczek, od Doroty i Mariusza Chudyba.
+ Henryki Reczek, od Jadwigi i Zbigniewa Rosy.

18.oo
+ Zdzisława Lisa, od rodziny Batko..
+ Włodzimierza Żurka – 6 greg.

Niedz. 07.07.
6.3o
Edwarda Aleksandrowicza – 23 rocznica śmierci, Janiny żony, Stanisława syna – 11 rocz. śmierci, Haliny córki, Mariana syna, Daniela wnuka, Tadeusza Bąk.
W intencjach Parafian

8.oo
+ Andrzeja Bratek, z intencji żony z dziećmi.
+ Włodzimierza Żurka – 7 greg.

9.3o
W int. Moniki i Michała, z ok.1 rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dalszym ż.

11.oo
W int. Elżbiety, z ok. 50 urodzin i imienin z p.za otrz. ł. z pr. o zdr. B.błog.op.MB i św.St. w dal. życiu
W int. Kazimiery i Stanisławy, z ok. 35 rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. życiu, z intencji syna i córki z rodzinami.
W int. Agnieszki z okazji 18 urodzin, z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św.St. w dorosłym życiu, z int. rodziców i rodzeństwa oraz rodziny.

15.3o
W int. Jasia w 1 rocz. urodzin, z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św.. St –wa z intencji dziadków.

19.oo
+ Marcela Fonten.


Intencje Mszy Świętych: 24.06. – 30.06. 2019 R.

Poniedz. 24.06.
6.3o
+ Jadwigi Cierniak – 30 dzień po śmierci, od dzieci z rodzinami.
+ Heleny Ciuruś, od syna z żoną.
+ Jana Ćwioro w dniu imienin.
+ Janiny Kądziołka z okazji imienin.
+ Heleny Wolsza od rodziny Pasieka.
+ Heleny Wolsza od rodziny Robaków
+ Patryka Czachora – 24 greg.

18.oo
+ Jana Nowaka z okazji imienin.

Wtorek –25.06.
6.3o
W int. Mieszkańców z Łęk, z prośbą o zdrowie, op. MB i św. St. oraz Boże błog. w rodzinach.
+ Barbary Jachta – 30 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Kazimiery Bujak, od Agnieszki z rodziną.
+ Heleny Wolsza od rodziny Przybyło i Ślusarski.
+ Heleny Wolsza od Celiny koleżanki córki Doroty.
+ Heleny Wolsza od rodziny Wiejowskich z Czchowa.
+ Patryka Czachora – 25 greg.

18.oo
+ Kunegundy Wiktorowicz, Jana męża, od syna z rodziną.

Środa – 26.06
6.3o
W int. Piotra i Pawła, z pr. o zdr., B. błog. op. MB i Św. St-wa w wyborze właściwej drogi życia.
+ Stanisława Wody, Małgorzaty córki.
+ Władysława Wyczesanego, zmarłych rodziców.
+ Heleny Wolsza od koleżanek z Urzędu Poczty.
+ Heleny Wolsza od od sąsiadów.
+ Heleny Wolsza od od sąsiadów.
+ Patryka Czachora – 26 greg.

18.oo
+ Jana Lewandowskiego, z okazji imienin, Magdaleny żony.

Czwartek 27.06.
6.3o
W int. Ks. Prał. Władysława Pasiuta, z ok. im.z pr. o zdr. B.bł.op. MB i św. Wład. z. z int, Caritas
+ Ks. Kan Władysława Urbańskiego z okazji imienin.
+ Janiny i Władysława Chwała z okazji imienin, od córki z rodziną.
+ Władysława Barana z okazji imienin.
+ Heleny Wolsza od Przyjaciół z Grupy Apostolskiej wnuczki Agnieszki.
+ Heleny Wolsza od Przyjaciół z Grupy Apostolskiej wnuczki Agnieszki.
+ Patryka Czachora – 27 greg.

18.oo.
+ Stefana Teodorowskiego – 30 rocznica śmierci, Herminy żony.

Piątek –28.06.
6.3o
+ Władysława Żurka z okazji imienin, Heleny żony.
+ Rudolfa Hamielca – 2 rocznica śmierci, od żony Teresy i córek Moniki i Beaty.
+ Marii Dal – 30 dzień po śmierci, od córek z rodzinami.
+ Henryki Reczek od córki.
+ Henryki Reczek od syna Kazimierza z rodziną.
+ Henryki Reczek od syna Kazimierza z rodziną.
+ Patryka Czachora – 28 greg.

18.oo
+ Zbigniewa Gicala

Św. Piotra i Pawła
6.3o
+ Jana Szuby, Marii żony, Stanisława syna, -29 rocznica śmierci, z int. synowej z rodziną.

8.oo
+ Stanisława Pasieki, Józefy żony – rocznica śmierci.
+ Patryka Czachora – 29 greg.

9.3o
+ Władysława Flądro, Melanii żony.
+ Jana Kołodzieja z okazji imienin i urodzin.

11.oo
+ Julii Brzegowy – 16 rocznica śmierci, od wnuka Roberta.

18.oo
W int. Cecylii i Stanisława, z ok. 45 rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. ż. z intencji dzieci z rodzinami.

Niedz. 30.06.
6.3o
+ Wiesława Grodzkiego – rocznica śmierci.
W intencjach Parafian

8.oo
W intencji ks. Prałata Proboszcza Władysława Pasiuta z okazji imienin o zdrowie, bł. Boże i opiekę św. St-wa od Pani Dyrektor i Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu.
+ Emila Pilcha, od rodziny.
+ Patryka Czachora – 30 greg.

9.3o
+ Anny i Władysława Styrna.
+ Józefy i Stanisława Tomasik, Anny synowej, Zdzisława zięcia.

11.oo
W int. Alicji i Ryszarda Nowak, z ok. 50 rocz. ślubu z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. życiu, z intencji dzieci z rodzinami.
W int. Julii i Zuzi, z pr. o zdr. B.błog. op.MB i św. Patronów, z ok. chrztu św. z intencji rodziców.

15.3o
+ Stanisława Szkodnego – 40 rocznica śmierci, od brata.


Intencje Mszy Świętych: 10.06. – 16.06. 2019 R.

Poniedz. 10.06.
6.3o
+ Heleny Wolsza od siostrzenicy Danuty i siostrzeńca Józefa z rodzinami.
+ Kazimiery Żurek od kuzyna Jana Żurka z rodziną.
+ Kazimiery Żurek od uczestników pogrzebu.
+ Patryka Czachora – 10 greg.

8.oo
+ Józefa i Marianny Gibała, z intencji córki

9.3o
O łaskę zdrowia dla Ewy z intencji kolegów i koleżanek z pracy.

18.oo
+ Józefa i Salomei Żurek.

Wtorek –11.06.
6.3o
+ Józefa Legutko – rocznica śmierci.
+ Kazimiery Żurek, z Róży św. Urszuli.
+ Kazimiery Żurek, z Róży św. Urszuli.
+ Kazimiery Żurek, z Róży św. Urszuli.
+ Kazimiery Żurek, z Róży św. Urszuli.
+ Patryka Czachora – 11 greg.

18. oo
W int. Ks. Prałata Stanisława Czachora, o dary Ducha św., zdrowie potrzebne łaski z int. siostry.

Środa – 12.06
6.3o
+ Heleny Wolsza od chrześniaka Stanisława z rodziną.
+ Heleny Wolsza od Wacława z rodziną.
+ Heleny Wolsza od Józefa z żoną.
+ Heleny Wolsza od Eweliny i Michała Gałęziowskich.
+ Heleny Wolsza od Bernadety i Krzysztofa Wilga z Ciężkowic.
+ Patryka Czachora – 12 greg.

18.oo
W int. Wnuków i dzieci z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł. op. MB i św. St.od babci i dziadka.

Czwart -13.06.
6.3o
W int. Łukasza w dniu urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. op. MB i św. St-wa w dal. życiu.
+ Heleny Dąbrowa – rocznica śmierci, Franciszka męża.
+ Heleny Wolsza od Anny Całka z synem.
+ Heleny Wolsza od Krystyny, Mariana i Arka Babicz.
+ Heleny Wolsza od Sławomira Wolszy z rodziną.
+ Patryka Czachora – 13 greg.

18.oo
+ Adama Pamuły – 2 rocznica śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.

19.oo
Wokowice – + Anny i Władysława.

Piątek –14.06.
6.3o
+ Heleny Dąbrowa – rocznica śmierci, Franciszka męża.
+ Heleny Wolsza od Marka Koczwary z rodziną.
+ Heleny Wolsza od Urszuli i Eweliny Woda.
+ Heleny Wolsza od Barbary i Kazimierza Latochy z rodziną z Bielczy.
+ Heleny Wolsza od Anny i Mariana.
+ Patryka Czachora – 14 greg.

18.oo
W int. czł. Róży św. Zofii, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. op. MB i św. St-wa, zel. Maria Wójcik.

Sobota –15.06.
6.3o
W int. Lidii i Józefa, z ok. 34 rocz. ślubu z podz. za otrz. ła z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. ż.
W int. Anny i Łukasza Grzegorzek, z ok. 9 r. ślubu z podz. za otrz. ła z pr. o zdr. op. MB i św.St.
+ Ryszarda Przybyło, z okazji Dnia Ojca od córki.
+ Mieczysława Świerczek, Zofii żony, Stanisława syna.
+ Heleny Wolsza od Marii Kania z rodziną.
+ Patryka Czachora – 15 greg.

18.oo
W int. Barbary i Tomasza, z ok. 5 r. ślubu z podz. za otrz. ła z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. ż.

Niedz. 16 .06.
6.3o
W int. Jolanty z ok. ur. i im. z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr.B.bł. op. MB i św. St, od męża i dzieci.
W intencjach Parafian

8.oo
+ Stanisława Drąga – 13 rocznica śmierci, od córki Doroty z rodziną.
+ Patryka Czachora – 16 greg.

9.3o
+ Janiny Chmielarz, Alfreda męża okazji urodzin, z intencji dzieci z rodzinami.

11.oo
W int. Małgorzaty i Stanisława Borowiec, z ok. 35 rocz. ślubu z podz. za otrz. ła z pr. o zdr. op. MB i św. St. w dal. życiu.
W int. Marty z ok.50 ur. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr.B.bł. op. MB i św.St.z int. mamy z rodzin
W int.dzieci z kl. III, które przyst. do I spow. i Kom.św. ich rodz, z pr.o zdr. B. bł. op. MB i św. St

15.3o
+ Marii Chudyba – 16 rocznica śmierci, Władysława męża.


Intencje Mszy Świętych: 03.06. – 09.06. 2019 R.

Poniedz. 03.06.
6.3o
+ Jadwigi Cierniak – 7 dzień po śmierci, od dzieci z rodzinami.
+ Edwarda Wąsika – 5 rocznica śmierci, z intencji żony i syna z rodziną.
+ Franciszka Knap, Marii żony.
+ Augustyna Prokop od rodziny Trawków z Rzeszowa.
+ Augustyna Prokop od sąsiadów i znajomych.
+ Patryka Czachora – 3 greg.

18.oo
W int. Lesława Święch z ok. imienin, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa, z int żony z synami.

Wtorek –04.06.
6.3o
+ Marii Dal – 7 dzień po śmierci, od męża.
+ Olgi Zachara -7 dzień po śmierci, od bratowej.
+ Kazimierza Kani – 20 rocznica śmierci.
+ Augustyna Prokop od uczestników pogrzebu.
+ Kazimiery Żurek od rodziny Golec ze Sterkowca.
+ Patryka Czachora – 4 greg.

18. oo
+ Józefa Pałki – 1 rocznica śmierci, Małgorzaty córki.

Środa – 05.06
6.3o
O łaskę zdrowia dla Ewy z intencji kolegów i koleżanek z pracy.
+ Józefa Krzyściaka, Stanisława syna.
+ Kazimiery Żurek od męża.
+ Kazimiery Żurek od syna z rodziną.
+ Kazimiery Żurek od chrześnicy Małgorzaty.
+ Patryka Czachora – 5 greg.

18.oo
W int. Teresy i Kazimierza z ok. 35 r. śl. z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł. op. MB i św. St.

Czwart -06.06.
6.3o
+ Romana Szczepanika – 9 rocznica śmierci.
+ Kazimiery Żurek od brata Wiktora.
+ Kazimiery Żurek od chrześniaka Bogdana z rodziną.
+ Kazimiery Żurek od szwagierki Antoniny z rodziną.
+ Kazimiery Żurek od Lucjana Żurek z rodziną.
+ Patryka Czachora – 6 greg.

18.oo
+ Józefy Pasierb, Jana męża – 24 rocznica śmierci.

Piątek –07.06.
6.3o
+ Barbary Bolek – rocznica śmierci.
+ Haliny Maćkowskiej – 11 rocznica śmierci.
+ Kazimiery Żurek od syna Bogusława.
+ Kazimiery Żurek od syna Bogusława.
+ Kazimiery Żurek od Elżbiety i Piotra Piekarczyk z Jadownik.
+ Patryka Czachora – 7 greg.

18.oo
+ Genowefy Urbańskiej – 6 rocznica śmierci.

Sobota –08.06.
6.3o
W intencjach Marcina, o szcz. zdanie egzaminów, światło Ducha św. B. błog. op. MB i św. St-wa.
+ Jana Kargola, Haliny córki.
+ Wiktorii Czosnek – rocznica śmierci, Ferdynanda męża.
+ Kazimiery Żurek od rodziny Grochola.
+ Kazimiery Żurek od rodziny Piekarczyk.
+ Patryka Czachora – 8 greg.

18.oo
+ Henryka Bratek, od rodziny Wąsik z Jadownik.

Niedz. 09 .06.
6.3o
W int. Barbary z ok. urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. op. MB i św. St-wa w dal. życiu.
W intencjach Parafian

8.oo
+ Karoliny Trytek.
+ Patryka Czachora – 9 greg.

9.3o
W int. kl. III, które w tym roku przystąpiły do I spow. i Kom.św. ich rodziców, z pr.o zdr. B. bł. op. MB i św. St.
+ Henryka Bratek, od chrześnicy Patrycji z rodziną.

11.oo
W int. Ks. Zbigniewa Wielgosza, o zdr. B. błog. op. MB i św. St., z okazji rocznicy święceń kapł.
+ Teofilii Bolek – 8 rocznica śmierci, Edwarda męża, Stanisława syna.

15.3o
+ Benigny Grochola, od wnucząt z rodziny Gagatek.


Intencje Mszy Świętych: 27.05. – 02.06. 2019 R.

Poniedz. 27.05.
6.3o
W int. Barbary z ok. 50 ur. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. op. MB i św. St-wa z int męża i dzieci
O łaskę zdrowia dla Ewy z intencji kolegów i koleżanek z pracy.
+ Józefy Żurek – 30 dzień po śmierci, z intencji dzieci.
+ Michała Dudek – 10 rocznica śmierci, od żony z rodziną.
+ Marka Kubali od koleżanek i kolegów z pracy Siostry Balbiny z Krynicy Zdroju.
+ Tadeusza Urbasia – 29 greg.

18.oo
+ Heleny Koczwara z okazji Dnia Matki, od dzieci z rodzinami.

Wtorek –28.05.
6.3o
+ Michała Dudek – 10 rocznica śmierci, od córki Katarzyny z rodziną.
+ Stanisława i Salomei Skalski.
+ Eugeniusza Bryk z Róży św. Krzysztofa, zel. Kazimierz Bujak.
+ Marka Kubali od koleżanek i kolegów z pracy Siostry Balbiny z Krynicy Zdroju.
+ Marka Kubali od koleżanek i kolegów z pracy Siostry Balbiny z Krynicy Zdroju.
+ Tadeusza Urbasia – 30 greg.

18. oo
+ Zofii Pasula, brata Władysława, zm. rodziców.

Środa – 29.05.
6.3o
+ Henryka Przepiórki – 30 dzień po śmierci, od dzieci z rodzinami.
+ Adama Łuszcz od żony i dzieci.
+ Kazimierza Miki od żony z dziećmi.
+ Augustyna Prokop od Haliny z rodziną.
+ Augustyna Prokop od Celiny Przybyło.

18.oo
W int. Magdaleny i Łukasza z ok. 13 r. śl. z podz. za otrz. łaski z pr. o bł. Boże. i op. MB i św. St.
W int. czł. Róży św. Teresy z Avilla, z pr. o zdr. op. MB i św.St-wa, zel. Stanisława Bujak.
W int. Anny Hojnor o pomoc w życiowych wyborach, opiekę MB i św. St-wa.

Czwart -30.05.
6.3o
+ Eugeniusza Bryk z Róży św. Krzysztofa, zel. Kazimierz Bujak.
+ Stefanii i Władysława Żurek, Korneli córki, Siostry zakonnej Kazimiery, brata Stanisława, zmarł.
z rodz. Żurek, Płaczek oraz zmarłych sąsiadów.
+ Augustyna Prokop od Zarządu, koleżanek i kolegów GS S.Ch – Okocim w Brzesku.
+ Augustyna Prokop od Zarządu, koleżanek i kolegów GS S.Ch – Okocim w Brzesku.
+ Augustyna Prokop od Zarządu, koleżanek i kolegów GS S.Ch – Okocim w Brzesku.

18.oo
+ Stanisława Chudyby z okazji imienin od rodzeństwa. + Julii i Juliana Hojnor

Piątek – 31.05.
6.3o
+ Barbary Jachta – 7 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Heleny Wolsza – 2 rocznica śmierci, z intencji męża i dzieci z rodzinami.
+ Augustyna Prokop od rodziny Sitko z Mokrzysk.
+ Augustyna Prokop od rodziny Potręt.
+ Augustyna Prokop od rodziny Wróblewski, Żurek, Zaleśny.

18.oo
+ Heleny Wolsza – 2 rocznica śmierci.
+ Katarzyny i Franciszka Baczyńskich.

Sobota –01.06.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
W intencjach Józefa i Teofili Chruściel, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa.
+ Augustyna Prokop od wnuków; Katarzyny i Piotra z rodzinami.
+ Augustyna Prokop od rodziny Grześkowiak.
+ Augustyna Prokop od rodziny Zych z Boguchwały.
+ Patryka Czachora – 1 greg.

18.oo
W int. Jarosława z ok. urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. op. MB i św. St-wa w dal. życiu.

Niedz. 02 .06.
6.3o
W int. Józefy Turlej z ok. 90 ur. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. op. MB i św. St-wa w dal. życiu. W intencjach Parafian

8.oo
+ Kazimierza Pluszyńskiego – 10 rocznica śmierci, Teresy żony.
+ Patryka Czachora – 2 greg.

9.3o
W int. Barbary i Krzysztofa z ok. 10 rocz. Sakr. Małż, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St. w dalszym życiu.

11.oo
+ Marii Styrna z okazji Dnia Matki, od córki.

15.3o
+ Stanisławy i Józefa Legutko, Stanisławy i Michała Migdał, chrześniaka Tomasza z int. Krystyny i Czesława.


Intencje Mszy Świętych: 20.05. – 26.05. 2019 R.

Poniedz. 20.05.
6.3o
W int. Ks. Roberta Dytko w rocznicę święceń kapł. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. op. MB i św. Patronów; Stanisława i Roberta, wytrw. w powołaniu i dal. służbie Bogu i ludziom z int. Chrzestnej.
+ Janiny Kądziołka – rocznica śmierci.
+ Ireny Sumara – 5 rocznica śmierci, Zdzisława męża.
+ Marka Kubali od rodziny Szczecina.
+ Marka Kubali od sąsiadów z ulicy Akacjowej i Galicyjskiej.
+ Tadeusza Urbasia – 22 greg.

18.oo
+ Stanisława Górki – 21 rocznica śmierci, z intencji żony..

Wtorek –21.05.
6.3o
+ Krystyny Pamuła, zm. rodziców; Anny i Stanisława Sumara z okazji imienin.
+ Krystyny Pamuła – 12 rocznica śmierci zm. rodziców; Anny i Stanisława Sumara.
+ Bogdana Kózki.
+ Marka Kubali od sąsiadów z ulicy Małopolskiej i Staropolskiej.
+ Marka Kubali od sąsiadów z ulicy Małopolskiej i Staropolskiej.
+ Tadeusza Urbasia – 23 greg.

18. oo
+ Kazimierza Kłósek – 15 rocznica śmierci, Mariana Kłóska 10 rocznica śmierci.

Środa – 22.05.
6.3o
+ Heleny Wolsza w dniu imienin, od męża i dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Borowca – 18 rocznica śmierci, Teresy córki.
+ Zofii Żurek.
+ Marka Kubali od sąsiadów Grzegorza i Lidii Leś.
+ Marka Kubali od sąsiadów Eugeniusza Lesia z rodziną.
+ Tadeusza Urbasia – 24 greg.

18.oo
+ Heleny Wolsza w dniu imienin.

Czwart -23.05.
6.3o
+ Benigny Grochola- z okazji Dnia Matki od córki Danuty.
+ Stanisława Flądro.
+ Eugeniusza Bryk, z Róży Św. Krzysztofa, zel. Kazimierz Bujak.
+ Marka Kubali od koleżanek syna Błażeja z Biura Inox Instal.
+ Marka Kubali od koleżanek syna Błażeja z Biura Inox Instal.
+ Tadeusza Urbasia – 25 greg.

18.oo
W int. Elżbiety i Stanisława z ok. rocz. S. Małż, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św.St-wa w dal. życiu

Piątek – 24.05.
6.3o
+ Heleny Ciuruś, od syna z żoną.
+ Kazimiery Franczak – 3 rocznica śmierci, z intencji Antoniny i Huberta.
+ Marii Bant – 35 rocznica śmierci, Jana męża, Bronisława syna.
+ Marka Kubali od Elżbiety i Tadeusza Lasota.
+ Marka Kubali od kuzynek i kuzynów z rodziny Marmol.
+ Tadeusza Urbasia – 26 greg.

18.oo
+ Zofii Borowiec, z okazji Dnia Matki, od córek i syna z rodzinami.

Sobota –25.05.
6.3o
+ Mateusza Żak, od rodziców z okazji urodzin.
+ Zofii Latocha z okazji Dnia Matki, Jana męża.
+ Zofii i Juliana Zając z okazji Dnia Matki.
+ Marka Kubali od kuzynek i kuzynów z rodziny Marmol.
+ Marka Kubali od kuzynek i kuzynów z rodziny Marmol.
+ Tadeusza Urbasia – 27 greg.

18.oo
+ Heleny Styrna – 30 rocznica śmierci, Józefa męża.

Niedz. 26.05.
6.3o
+ Krystyny i Augustyna Prokop.
W intencjach Parafian

8.oo
+ Marii Gaczoł, z intencji córki z rodziną.
+ Tadeusza Urbasia – 28 greg.

9.3o
+Antoniego i Marii Przychodzkich – rocznica śmierci.
+ Stanisława i Zofii – rocznica śmierci.

11.oo
W int. Krystyny i Czesława Migdał z ok. 50 rocz. Sakr. Małż, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St. w dalszym życiu.
W int. Wandy i Stanisława Halik z ok. 50 rocz. Sakr. Małż, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St. w dalszym życiu, z intencji dzieci z rodzinami..

15.3o
+ Romana Pamuły, Magdaleny żony, Marii i Janiny córki, Franciszka syna.


Intencje Mszy Świętych: 13.05. – 19.05. 2019 R.

Poniedz. 13.05.
6.3o
+ Leokadii Wróblewskiej – 30 dzień po śmierci, od córki i wnuków z rodzinami.
+ Zofii Latocha – rocznica śmierci, Jana męża.
+ Stanisława Sarleja z okazji imienin, Salomei żony, od syna z rodziną.
+ Marka Kubali od Anny i Piotra Styrna
+ Marka Kubali od Jadwigi i Tomasza.
+ Tadeusza Urbasia – 15 greg.

18.oo
+ Marka Kubali od brata Antoniego z żoną.

19.oo
Wokowice – Melanii i Jakuba Okulickich.

Wtorek –14.05.
6.3o
+ Stanisława Kopacza – 18 rocznica śmierci.
+ Józefy Żurek.
+ Stanisławy i Stanisława Kogut, Ryszarda syna, Józefy córki.
+ Marka Kubali od Jana i Stanisławy Suchodolski.
+ Marka Kubali od Romana Suchodolskiego z rodziną.
+ Tadeusza Urbasia – 16 greg.

18. oo
+ Henryka Kawy – 20 rocznica śmierci.

Środa – 15.05.
6.3o
+ Zofii Latocha w dniu imienin, Jana męża.
+ Zofii Borowiec, z okazji imienin od męża.
+ Zofii i Stanisława Pacury z okazji imienin.
+ Marka Kubali od Natalii Lisowskiej z rodziną.
+ Marka Kubali od Tomasza Kubali z żoną.
+ Tadeusza Urbasia – 17 greg.

18.oo
+ Zofii i Stanisława Reczek z okazji imienin..

Czwart .16.05.
6.3o
+ Zofii i Stanisława Kołodziej z okazji imienin, od syna Piotra z rodziną.
+ Zofii Hojnowskiej z okazji imienin, Józefa męża, Romana syna.
+ Zofii Żurek z okazji imienin.
+ Marka Kubali od Kazimiery Biernat z córkami.
+ Marka Kubali od rodziny Krawczyk.
+ Tadeusza Urbasia – 18 greg.

18.oo
+ Zofii Żurek z okazji imienin.

Piątek – 17.05.
6.3o
+ Stanisława Żurka.
+ Stanisława Żurka, Janusza syna.
+ Marii Chmielarz – 10 rocznica śmierci, Michała męża.
+ Marka Kubali od rodziny Marmol.
+ Marka Kubali od rodziny Bujak i Dziurzyńska.
+ Tadeusza Urbasia – 19 greg.

18.oo
+ Marii Wyczesany – 30 rocznica śmierci, Franciszka męża, Heleny córki.

Sobota – 18.05.
6.3o
W intencjach Wojciecha z okazji imienin, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St. w dal. życiu.
+ Ks. Prałata Stanisława Kądziołki, z okazji imienin.
+ Michała Misiny – 37 rocznica śmierci.
+ Tadeusza Urbasia, Marii żony.
+ Marka Kubali od rodziny Konieczny.
+ Tadeusza Urbasia – 20 greg.

18.oo
W int. Zofii i Stefana z ok. 45 rocz. Sakr. Małż, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św.St-wa w dal. życiu.

Niedz. 19.05.
6.3o
+ Jakuba i Stanisławy Kraj.

8.oo
+ Salomei i Stanisława Nitki, Edwarda syna.
+ Tadeusza Urbasia – 21 greg.

9.3o
+ Wiktora Błaszczyka, z okazji urodzin i imienin.

11.oo
W int. Andrzeja i Jadwigi z ok. 20 rocz. Sakr. Małż, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św.St-wa od rodz

15.3o
W int. Roberta i jego rodziny, pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St. w dal. życiu, z intencji Ojca.
+ Adama i Heleny Dobrzański, od córki Barbary z mężem.


Intencje Mszy Świętych: 06.05. – 12.05. 2019 R.

Poniedz. 06.05.
8.oo
+ Janiny Pasula – rocz. śm, Wojciecha męża, Heleny c, Kazimierza i Tadeusza synów, zm. z rodziny.
+ Stanisława Pikulskiego z okazji imienin.
+ Tadeusza Urbasia – 8 greg.

11.oo
W int. czł. Caritasu z dekanatu Szczepanowskiego, o B.błog. w posłudze chorym i cierpiącym.
W int. czł R. św. Teresy od Dz. Jezus, zel. Maria Dziadoń, z podz. za otrz. łaski, pr.o zdr. B. błog. op.
+ Stanisławy i Cypriana Turlej.

18.oo
W int. Młodzieży Bierzmowanej, z podz. za otrz. łaski z prośbą o światło Ducha św. w dorosłym życiu.
+ Józefy Żurek – 7 dzień po śmierci, z intencji dzieci.
+ Bolesława Pasuli, oraz zmarłych Jerzego i Józefa.
+ Józefa Pagacza – 6 rocznica śmierci, z intencji zony z córkami.

Wtorek –07.05.
8.oo
+ Henryka Przepiórki – 7 dzień po śmierci, z intencji dzieci z rodzinami.
+ Józefa Bernadego – 6 rocznica śmierci, od syna z rodziną
+ Tadeusza Urbasia – 9 greg.

11.oo
W int. czł. Rózy św. Jana Pawła II, i ich rodz. zel. Maria Paprocka, pr.o zdr. B. błog. op.MB i św. St-wa.
+ Stanisława Chudyby.

18.oo
W int. wszystkich Służb mundurowych, szczególnie Policji, przeżywającej w tym roku 100. rocznicę jej powstania, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz bezpieczeństwo w służbie społeczeństwu.
W int. Stanisława, i syna St-wa., z ok. ur. i im. z podz. za otrz .łaski z pr. o zdr. B.bł.op.MB i św. St. w dal. życiu.
+ Stanisława Cholewy, z okazji imienin.
+ Mariana Wojdaka – 6 rocznica śmierci.

Środa – 08.05.
6.3o
+ Stanisława Turleja – 30 rocznica śmierci, żony Heleny i Teresy, od rodziny.

8.oo
O nawrócenie z nałogu alkoholizmu dla Stanisława.
+ Tadeusza Urbasia – 10 greg.

9.3o
+ Stanisława Piecha, z okazji imienin.

11.oo
W intencjach Pielgrzymów i Parafian
W int. Pana Stanisława, kościelnego, z okazji im. z pr. o zdr. B. błog. op.MB i św. Patr. w dal ofiar. służbie
+ Stanisława Urbańskiego i Stanisława syna.
+ Stanisława Szuby, z okazji imienin, od żony.

15.3o
+ Zofii i Stanisława Pluszyńskich, Czesławy córki, Kazimierza syna.

18.oo
+ Stanisława i Stanisławy Kubala, z okazji imienin.
+ Stanisławy Szkodny z okazji imienin, od syna z rodziną.

Czwart .09.05.
8.oo
+ Stanisława Filipowskiego w dniu imienin.
+ Stanisława Sarleja w dniu imienin, zmarłych rodziców.
+ Tadeusza Urbasia – 11 greg.

11.oo
+ Stanisława Latochy z okazji imienin, Heleny żony.

18.oo
W int. Księży Jubilatów przeżywających 25 – lecie Święceń, z pr. o nowe powoł. do służby w K-le
+ Stanisława Żurka, z okazji imienin, oraz zmarłych rodziców.
+ Stanisława Pochroń, oraz córki Stanisławy Malastra.
+ Stanisława Zdunka z okazji imienin.
+ Józefa Flądro, z intencji córki z rodziną.

Piątek – 10.05.
8.oo
+ Stanisława Cholewy – rocznica śmierci, zmarłych rodziców.
+ Stanisława Pikulskiego z okazji imienin.
+ Tadeusza Urbasia – 12 greg.

11.oo
W int. Nauczycieli i młodzieży ze szkół im.św. Jana Pawła II oraz szkół im. Świętych i błogosławionych
W int. Stasia z okazji imienin, z pr.o zdr. B.błog. op. MB i św. St-wa, oraz w intencji PB wiadomej

18.oo
W int. naszych rodzin oraz nauczycieli i wychowawców z Pow. Brzeskiego, czynnych zawodowo i emeryt.
+ Stanisława Piotrowskiego z okazji imienin.
+ Romana Paprockiego, od siostry Czesławy z rodziną.
+ Marka Hachaj – 2 rocznica śmierci.

Sobota – 11.05.
6.3o
+ Stanisława Sitko, Janiny żony, Stanisława syna.
+ Stanisława Zachary, z okazji imienin, od żony i dzieci.

11.oo
W intencjach Pielgrzymów i Parafian.
W int. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża, z okazji imienin oraz 7 rocznicy powołania Go na Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, z prośbą o zdr, B. błog. op. MB i św. St-wa, z intencji Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Brzesku.
+ Stanisława Chudyby.
+ Marka Kubali od syna Błażeja z rodziną.
+ Tadeusza Urbasia – 13 greg.

18.oo
+ Tadeusza Żurka – 9 rocznica śmierci.
+ Marii Misina – 9 rocznica śmierci.

Niedz. 12.05.
6.3o
+ Józefy i Józefa Szatkowski, Franciszka syna.

8.oo
+ Wiesława Derus – 11 rocznica śmierci, z intencji żony i dzieci.
+ Stanisława Banta, od rodzeństwa.
+ Tadeusza Urbasia – 14 greg.

9.3o
+ Stanisława Kawuli, z okazji imienin.

11.oo
W int. dzieci z klas IV, i ich rodzic, z okazji I rocz. komunii św. z pr.o zdr. B.błog. op. MB i św. St
+ Stanisława Lewandowskiego, zmarłych rodziców, Magdaleny Woda, od Piotra.
+ Julii Turlej, z intencji siostrzeńca z Olsztyna. – 30 dzień po śmierci, od córki.

15.3o
Z Róży św. Gabrieli, i ich rodz. zel. Anna Koczwara, pr.o zdr. B. błog. op.MB i św. St. w dal.życiu

18.oo
+ W int. Parafian


Intencje Mszy Świętych: 29.04. – 05.05. 2019 R.

Poniedz. 29.04.
6.3o
+ Janiny Kargol – 6 rocznica śmierci, od córki Stanisławy z rodziną.
+ Stanisławy Kozińskiej – 37 rocznica śmierci, od syna z rodziną.
+ Leokadii Wróblewskiej od rodziny; Pacura i Tarnowski.
+ Marka Kubali – od siostry Jagody z rodziną.
+ Marka Kubali – od siostrzenicy Magdy z mężem.
+ Tadeusza Urbasia – 1 greg.

W int. Urszuli i Marka, z ok. 30 lecia Sakr. Małż, z podz. za otrz. ł. pr. o zdr. B.bł.op.MB i św.St.

Wtorek – 30.04.
6.3o
W int. Katarzyny, o pomyślne zdanie matury i wybór właściwej drogi życia, z int. Mamy i rodzeń. + Jana Latochy, rocznica śmierci, Zofii żony.
+ Czesława Kargola, rocznica śmierci, zm. rodziców; Wiktorii i Stanisława.
+ Marka Kubali – od rodziny Bujak ze Sterkowca.
+ Marka Kubali – od rodziny Prokop i Suchodolski.
+ Tadeusza Urbasia – 2 greg.

18.oo
W int. Bożeny i Jana Waresiak, z ok. 25 lecia Sakr. Małż, z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St. dla c. ro

Środa – 01.05.
6.3o
W int. Ryszarda z okazji imienin, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdr. B. bł. op. Mb i św.St-wa
+ Tadeusza Pałki – 27 rocznica śmierci.
+ Kazimierza Wody – rocznica śmierci.
+ Marka Kubali – od rodziny Rylewicz.
+ Marka Kubali – od rodziny Mrówka i Węgrzyn.
+ Tadeusza Urbasia – 3 greg.

18.oo
W int. Stanisława Borowca, z ok.90 ur., z podz. za otrz.ł. z pr. ozdr. B.bł.op.MB i sw.St. od dzie i wn.

Czwart .2.05.
6.3o
W int. Marii i Roberta Dudek z ok. 25 lecia Sakr. Małż, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św.St-wa.
+ Marka Kubali – od siostry Balbiny z mężem.
+ Marka Kubali – od siostrzenicy Kasi z rodziną
+ Marka Kubali – od kuzynki Barbary z rodziną.
+ Marka Kubali – od kuzynki Bogusławy z rodziną.
+ Tadeusza Urbasia – 4 greg.

18.oo
+ Jana Wody – 8 rocznica śmierci.

Piątek – 3.05.
6.3o
+ Stanisława Kądziołki – rocznica śmierci, zmarłych rodziców.

8.oo
+ Marii Latocha z okazji imienin, Józefa męża.
+ Tadeusza Urbasia – 5 greg.

9.3o
+ Marii Latocha z okazji imienin, Józefa męża.

11.oo
W int. dzieci I Komunijnych, z podz. za dobre przyg. się do przyjęcia Sakramentów; spowiedzi i Komunii św. oraz ich rodziców, z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

15.30
W int. Adama z okazji 1 urodzin, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa.

Sobota – 04.05.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
Z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr., B. bł op. MB i i św. St-wa dla Emila z rodziną.
+ Marka Chmielarza – 6 rocznica śmierci.
+ Heleny Wolsza w dniu urodzin, od męża i dzieci z rodzinami.
+ Marka Kubali – od rodziny Kurnik.
+ Tadeusza Urbasia – 6 greg.

18.oo
+ Wiktorii i Jana Zachary, zm. dzieci

Niedz. 05.05.
6.3o
+ Jerzego Kawa – 24 rocznica śmierci, Michaliny żony.

8.oo
+ Stanisławy Bratek, z okazji imienin.

9.3o
+ Stanisława Wąsik, z okazji imienin, od córki Doroty z rodziną.

11.oo
W intencjach Parafian.
W int. Członkiń Róży św. Wiktorii, zel. Barbary Kołodziej, z pr.o zdr. B.błog. op. MB i św. St-wa
+ Zdzisława Lisa – 30 dzień po śmierci, od córki.
+ Tadeusza Urbasia – 7 greg.

15.3o
W int. Joanny i Piotra z okazji 3 rocz. S.M. o zdr. B.błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

18.oo
+ Heleny Wolsza – w dniu urodzin.


Intencje Mszy Świętych: 23.04. – 28.04. 2019 R.

W. Wielkan.
6.3o
+ Wojciecha i Franciszki Pacura.
+ Henryka Bratek, z intencji teścia Franciszka.
+ Juliana Koczwary – 1 rocznica śmierci, od siostry z rodziną.
+ Wojciecha i Matyldy Pałka, zm. córki; Stanisławy i Aleksandry, z int. córki Marii Koniecznej.
+ Mariana Kornaus od rodziny Bujak i Sierant.
+ Zofii Brożek – 5 rocznica śmierci, Władysława męża.

Śr. Wielkan.
6.3o
W int. Stanisławy z ok. 75 ur. z podz. za otrz .ł. z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św. St,od dzieci z rodz.
+ Heleny Ciuruś, od syna z żoną.
+ Franciszka Wyczesany – 65 rocznica śmierci, Marii żony, Heleny córki
+ Stefana Kądziołki – 21 rocznica śmierci, od córki z rodziną.
+ Mariana Kornaus od Stanisławy z rodziną.

18.oo
W int. Ewy i Krzysztofa Wojas, z ok. 25 lecia Sakr. Małż, z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St. w dal.ż
+ Marka Żurka, z okazji imienin, z intencji żony i dzieci.

Czw.Wielk.an
6.3o
+ Marka Gibały w dniu imienin.
+ Leokadii Wróblewskiej – 7 dzień po śmierci.
+ Zofii Kania – 10 rocznica śmierci, z intencji męża.
+ Mariana Kornaus od Marii Legutko z rodziną.
+ Mariana Kornaus od Stanisławy Legutko.

18.oo
+ Marka Gibały, z okazji imienin, od żony i córki z rodziną.

Piątek Wielk.
6.3o
+ Siostry zakonnej Michaeli Wielgosz i zmarłych rodziców.
+ Mariana Kornaus od syna Pawła.
+ Mariana Kornaus od wnuczki z mężem.
+ Mariana Kornaus od sąsiadów Paprocki.
+ Mariana Kornaus od rodziny Siudak z Bochni.

18.oo
+ Jana i Marii Dąbrowa – rocznica śmierci.

Sobota Wielkan
6.3o
W int. Renaty i Kazimierza Kalarus z ok.25 rocz. S.M. z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St. z int. córek
+ Józefy Pasierb – 30 dzień po śmierci od córki Ludwiki.
+ Mariana Kornaus od uczestników pogrzebu.
+ Marka Kubala od Agaty i Piotra Opoka.
+ Marka Kubala od rodziny Opoka.
+ Marka Kubala od rodziny Kurnik z Jadownik.

18.oo
W int. Marcina, o światło Ducha Świętego, z pr. o szcz. zdanie matury, oraz podjęcie właściwych decyzji i wyborów na dalsze lata życia.

Niedziela Miłosierdzia
6.3o
W int. Ks. Marka Sarleja, z ok. urodzin i imienin, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St. w posłudze Kapłańskiej od rodziców.

8.oo
+ Wiktorii i Jana Zachary, zm. dzieci

9.3o
W int. Marty i Adama ok.40 rocz. S.M. z podz. za otrz. łaski,z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St.w d. ż.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Janiny i Stanisława Kuras z ok.50 rocz. S.M. z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St.od syna z rodz
+ Weroniki Glonek – 24 rocznica śmierci, od dzieci.

15.3o
+ Zofii Kargul – 20 rocznica śmierci


Intencje Mszy Świętych: 15.04. – 22.04. 2019 R.

W. Poniedz.
8.oo
+ Tadeusza Wielgosza od córki Anety z mężem i dziećmi.
+ Eleonory Świerczek – 24 rocznica śmierci, Jana męża.
+ Janiny Dzięgielewicz od Lucyny i Jana Grzywacz.
+ Janiny Dzięgielewicz od Wiesława Grzywacz z rodziną.
+ Janiny Dzięgielewicz od Czarnikowej.

10.oo
+ Janiny Dzięgielewicz od rodziny Papuga z Jadownik.

16.oo
+ Mariana Kornaus z intencji żony Marii.

18.oo
+ Ferdynanda Franczaka, Heleny żony, Wacława syna.
+ Anny Wójcik – 27 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

W. Wtorek
8.oo
+ Ks. Prałata Władysława Mendrali – rocznica śmierci.
+ Władysława Urbańskiego
+ Łukasza Mroczka – rocznica śmierci.
+ Franciszki Mizera – rocznica śmierci, Zofii córki, Kazimierza syna.
+ Janiny Dzięgielewicz od rodziny Pikulskich
+ Janiny Dzięgielewicz od wychowanki Krystyny z mężem.
+ Janiny Dzięgielewicz od Pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1. w Jadownikach.
+ Anny Wójcik – 28 greg.

Wielka Środa
8.oo
+ Mariana Kornaus od Ewy i Jana Majdzińskich z rodziną.
+ Janiny Dzięgielewicz od rodziny Mosoń i Placek.
+ Janiny Dzięgielewicz od Ryszarda z rodziną.
+ Janiny Dzięgielewicz od sąsiadów Agnieszki i Wojciecha Sitarz z dziećmi.
+ Janiny Dzięgielewicz od uczestników pogrzebu.

16.oo
+ Mariana Kornaus od sąsiadów.

18.oo
+ Stanisława Pudło – rocznica śmierci, zmarłych rodziców; Salomei i Stanisława, Zofii siostry.
+ Anny Wójcik – 29 greg.

W. Czwartek
18.oo
W int. Kaplanów pracujących w naszej Parafii, z pr. o nowe powołania kapł. z Parafii.
W int. Józefy Stępak z ok. 90 ur.. z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Juliana Pilcha – 30 dzień po śmierci, od córki Małgorzaty z rodziną.
+ Józefa Lisa – rocznica śmierci, zmarłych rodziców.
+ Mariana Kornaus z intencji wnuka Przemysława z rodziną.
+ Anny Wójcik – 30 greg.

W. Sobota
21.oo
+ Leokadii Wróblewskiej – 7 dzień po śmierci, o córki oraz wnuków z rodzinami.
+ Heleny Piech – rocznica śmierci.
+ Marii i Stanisława Ciuruś, z intencji syna z rodziną.
+ Mariana Kornaus od syna Marcela z rodziną.
+ Mariana Kornaus od syna Marcela z żoną.
+ Mariana Kornaus z intencji wnuka Przemysława z rodziną.

Niedziela Zmartwych.
6.3o
+ Rozalii Grodzkiej – 1 rocznica śmierci.

8.oo
+ Zofii Pluskwa – rocznica śmierci.

9.3o
+ Czesława i Teofilii Kubala, od wnuczki Sylwii z rodziną.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Małgorzaty i Piotra Laska z ok.25 rocz. S.M. z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St.dla całej rodz

W int. Mateusza, z ok. 3 urodzin oraz Piotra, z ok. 7 urodzin z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St-wa w życiu, od rodziców.

15.3o
+ Mateusza Żak, z intencji rodziców.

Pon. Wielka
6.3o
+ Marii Urbańskiej -34 rocznica śmierci.

8.oo
+ Jana Potępy, zmarłych z rodziny.

9.3o
W int. Barbary i Zdzisława Mroczek z ok.25 rocz. S.M. z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St. w dal.ży

11.oo
W int. Adriana, z ok.10 urodzin z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św.St-wa w życiu, od rodziców.

15.3o
W int. Doroty i Dariusza, z okazji 20 rocz. S.M. z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St. w dal. życiu.


Intencje Mszy Świętych: 08.04. – 14.04. 2019 R.

Poniedz. – 08.04.
6.3o
+ Henryka Bratek, z intencji córki Justyny z mężem.
+ Józefy Król od Moniki i Bogdana Pamuła z Mokrzysk.
+ Józefy Król od Justyny Tyrkiel z rodziną.
+ Józefy Król od Stanisława i Barbary Jawor.
+ Józefy Król od Zofii Mach z rodziną.

18.oo
W int. czł. Róży błog. Marceliny Darowskiej, i ich rodzin, z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa, zel. Maria Latocha
+ Anny Wójcik – 20 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

Wtorek -09.04.
6.3o
+ Józefy Pasierb, od Doroty i Edyty z rodziną.
+ Józefy Król od Krzysztofa Urbasia z żoną.
+ Józefy Król od Józefa Pyrka z Łęk.
+ Józefy Król od rodziny Górków z Łęk.
+ Józefy Król od rodziny Marii z Brzeska.

18.oo
+ Henryka Bratek, od bliskich sąsiadów.
+ Anny Wójcik – 21 greg.

Środa – 10. 04.
6.3o
+ Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Marii żony, oraz zmarłych w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem w drodze do Katynia – 9 rocznica śmierci.
+ Józefy Król od rodziny Hachaj.
+ Józefy Król od rodziny Hachaj z Brzeska.
+ Józefy Król od rodziny Gawor z Woli Dębińskiej.
W int. czł. Róży Św. Doroty i ich rodzin, z pr., o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa, zel. Maria Rudnik

18.oo
+ Stanisława Ryby – 24 rocznica śmierci.
+ Anny Wójcik – 22 greg.

Cz-ek – 11.04.
6.3o
+ Zofii Sznajder – 3 rocznica śmierci, zmarłych rodziców.
+ Józefy Król od rodziny Kądziołka i Olchawa.
+ Józefy Król od rodziny Pamuła.
+ Józefy Król od Pawła Lamber z rodziną.
+ Józefy Król od uczestników pogrzebu.

18.oo
+ Anny Dąbrówka – 6 rocznica śmierci.
+ Anny Wójcik – 23 greg.

Piątek – 12. 04.
6.3o
+ Zdzisława Lisa – 7 dzień po śmierci z intencji żony.
+ Józefa Żurka – 25 rocznica śmierci, Franciszki żony.
+ Stanisława Pasieki, Janiny żony.
+ Janiny Dzięgielewicz od siostrzenica z rodziną.
+ Janiny Dzięgielewicz od chrześnicy Anny z rodziną.

17.3o
+ Tadeusza Urbasia – 1rocznica śmierci.

18.3o
W int. czł. 50 Róży Św. Józefa i ich rodzin, z pr., o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa, zel. Teresa Przesławska.
+ Anny Wójcik – 24 greg.

Sobota – 13 04.
6.3o
W int. Małgorzaty i Wacława Malinowskich z okazji 30 rocznicy ślubu, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa.
+ Henryka Bratek, z intencji córki Justyny z mężem.
+ Janiny Dzięgielewicz od rodziny Turlej ze Sterkowca.
+ Janiny Dzięgielewicz od Marii żony kuzyna Stefana Dzięgielewicz.
+ Janiny Dzięgielewicz od Marii żony kuzyna Stefana Dzięgielewicz.

18.oo
W intencjach Róży, z okazji 1 urodzin, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św.St-wa, w dalszym życiu.
+ Anny Wójcik – 25 greg.

N.Palm. – 14. 04.
6.3o
+ Jana Baniaka, Marii żony, Kazimiery córki, Tadeusza syna i Heleny córki od zięcia Romana.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Stanisławy Bratek – 10 rocznica śmierci.
+ Anny Wójcik – 26 greg.

9.3o
+ Anny Wójcik, Józefa męża – rocznica śmierci.

11.oo
+ Anny Turlej od wnuczki.

15.3o
+ Mieczysław Żurka od- 18 rocznica śmierci.


Intencje Mszy Świętych: 01.04. – 07.04. 2019 R.

Poniedz. – 01.04.
6.3o
W int. Czł. Róży Św. Małgorzaty, z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa, zel. Małgorzata Radecka.
+ Józefa Źródlewskiego – rocznica śmierci, Janiny żony.
+ Stanisławy i Władysława Legutko.
+ Stanisławy Wąs od bratowej Marii i córki Beaty.
+ Stanisławy Wąs od rodziny Wolnik ze Szczepanowa.

17.oo
W int. Czł. Róży Św. Heleny, z podz. i z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa, zel. Maria Kołodziej.
+ Anny Wójcik – 13 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

Wtorek -02.04.
6.3o
W int. Leszka, z ok. 50 ur, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa w dalszym życ
W int. Weroniki, o zdrowie, B. bł. op. MB i św. St-wa.
+ za dusze w czyśćcu cierpiące.
+ Stanisławy Wąs od rodziny Socha.
+ Stanisławy Wąs od rodziny Batko z Brzeska.

17.oo
+ Marii Franczak, Władysława syna, z intencji rodziny Franczak.
+ Anny Wójcik – 14 greg.

Środa – 03. 04.
6.3o
+ za zmarłe Siostry z Róży św. Małgorzaty, zel. Małgorzata Radecka.
+ Henryka Bratek, od bliskich sąsiadów.
+ Stanisławy Wąs od rodziny Kubala.
+ Stanisławy Wąs od rodziny Żurków.
+ Stanisławy Wąs od sąsiadów.

17.oo
W int. czł. Róży św.Pawła Ap, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B błog. op. MB i św. St. zel.Anna Polek
+ Anny Wójcik – 15 greg.

Cztek – 04.04.
6.3o
+ Józefy Pasierb – 7 dzień po śmierci, od syna Stanisława z żoną.
+ Janiny i Józefa Dziedzic, Józefa syna, od córki Małgorzaty z rodziną.
+ za zmarłe członkinie Róży Bł. Marceliny Darowskiej, zel. Maria Latocha.
+ za zmarłe członkinie Róży św. Doroty, zel. Maria Rudnik
+ Stanisławy Wąs od Firmy ENTER.

17.oo
+ Janiny Grochola – 25 rocznica śmierci.
+ Anny Wójcik – 16 greg.

Piątek – 05. 04.
6.3o
W int. Weroniki, o zdrowie, B. bł. op. MB i św. St-wa.
+ Benigny Grochola – 7 dzień po śmierci, od dzieci z rodzinami.
+ Stanisławy Wąs od uczestników pogrzebu.
+ Józefy Król od siostrzeńca Stanisława z żoną.
+ Józefy Król od chrześniaka Stanisława Pamuły z rodziną.

16.3o
+ Wiktorii Grochola – 13 rocznica śmierci.

17.3o
+ Henryka Bratek – 30 dzień po śmierci, od żony.
+ Anny Wójcik – 17 greg.

Sobota – 06 04.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Ryszarda Przybyło, z okazji imienin.
+ Władysława Baran – 19 rocznica śmierci.
+ Eugenii Żurek – rocznica śmierci, Józefa męża, Stanisława syna.
+ Józefy Król od Doroty Pacura.

17.oo
+ Józefa Fasuli – 24 rocznica śmierci, Marii żony.

+ Anny Wójcik – 18 greg.

IV NWP – 07. 04.
6.3o
+ Heleny Fikus, Beaty córki, od męża i synów.
W intencjach Parafian.

8.oo
W int Urszuli z ok. 60 ur. z podz. za otrz. ł. z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St. z int. dzieci i wnuków.
W int Pawełka z ok. 7 ur. z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św.St-wa, od mamy i Dziadków.
+ Anny Wójcik – 19 greg.

9.3o
+ Stanisława Grocholi – 35 rocznica śmierci, Heleny żony.

11.oo
W int. Wojciecha, z prośbą o łaskę Ducha Świętego i szczęśliwe zdanie egzaminów.
+ Barbary Sikoń.

15.3o
+ Anny Legutko, od siostry Bronisławy z rodziną.


Intencje Mszy Świętych: 25.03. – 31.03. 2019 R.

Poniedz. – 25.03.
6.3o
+ Adama Łuszcz, z okazji urodzin, od mamy sióstr i braci.
+ Juliana Pilcha – 7 dzień po śmierci, od córki Małgorzaty z rodziną.
+ Tadeusza Lisa od rodziny Marcinkiewiczów.
+ Stanisławy Wąs od synowej Marii.
W int. Weroniki, o zdrowie, B. bł. op. MB i św. St-wa.

17.oo
+ Łukasza Mroczek, z okazji urodzin, z intencji rodziców i rodzeństwa.
+ Anny Wójcik – 6 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

Wtorek -26.03.
6.3o
W int. Marty i Pawła Kubala, z okazji 30 rocz. ślubu, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa w dalszym życiu.
W intencjach prawnuka z prośbą o zdrowie B. błog. op. Św. Stanisława.
+ Józefa Dziadowiec, z okazji imienin.
+ Stanisławy Wąs od wnuka Arkadiusza i Wioli.
+ Stanisławy Wąs od wnuczki z mężem i prawnukiem.

17.oo
+ Józefa Flądro z okazji imienin.
+ Anny Wójcik – 7 greg.

Środa – 27. 03.
6.3o
W int. Józefa Kozińskiego, z okazji imienin, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. Józefa, oraz w pewnej intencji, od rodziców i rodzeństwa.
W int. Weroniki, o zdrowie, B. bł. op. MB i św. St-wa.
+ Kazimiery Legutko – 7 dzień po śmierci, od syna Leszka z rodziną.
+ Stanisławy Wąs od Bożeny.
+ Stanisławy Wąs od kolegów syna Mirosława z Firmy Kwant.

17.oo
W int. Czł. Róży Św. Piotra Ap. i ich rodzin, z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa.
+ Anny Wójcik – 8 greg.

Czwartek – 28.03.
6.3o
W int. 7 Róży Kobiet ze Sterkowca Św. Jolanty z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św.St, zel. Zofia Łyko
+ Adama Łuszcz – 30 dzień po śmierci, od żony z dziećmi.
+ Karoliny Kraszy – 34 rocznica śmierci.
+ Stanisławy Wąs od Celiny i Danuty z rodzinami.
+ Stanisławy Wąs od Ireny Baran.

17.oo
+ Zofii Pilch – 13 rocznica śmierci, zm. rodziców Stanisława i Salomei Dulian.
+ Anny Wójcik – 9 greg.

Piątek – 29. 03.
6.3o
+ Marii Białek – rocznica śmierci.
+ Rozalii Tyrcha – rocznica śmierci, Mieczysława męża.
+ Stanisławy Wąs od Lucyny i Stanisława Borowców z rodziną.
W int. Weroniki, o zdrowie, B. bł. op. MB i św. St-wa.

16.3o
+ Marii Matys – 7 rocznica śmierci.

17.3o
W int. Czł. Róży św. J Pawła II. i ich rodzin, z pr. o zdr. B błog. op. MB i św. St. zel. Helena Pasula
+ Anny Wójcik – 10 greg.

Sobota – 30. 03.
6.3o
+Tadeusza Lisa 30 dzień po śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.
+ Ryszarda Łobody – 5 rocznica śmierci.
+ Heleny Pudełek – 1 rocznica śmierci.
+ Stanisławy Wąs od Wiesławy i Stanisława Rudnik. Z Brzeska.
+ Stanisławy Wąs od rodziny Borowców z Przyborowa.

17.oo
W int. Czł. Róży Św. Rafała i ich rodzin, podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St., zel. Stanisław Kołodziej.
+ Anny Wójcik – 11 greg.

III NWP – 31. 03.
6.3o
+ Tadeusza Kraj – 26 rocznica śmierci.
W intencjach Parafian.

8.oo
W int Aldony i Zenona oraz rodz, z podz. za wspólne Pielgrzym. do MB Cz. wdzięczna Maria z rodz.
+ Anny Wójcik – 12 greg.

9.3o
W int. Nikoli, z ok 1 ur. i Nadii w 3 rocz. ur.z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa, od dziadków.

11.oo
+ Józefa Dubiela – 25 rocznica śmierci, Genowefy żony.

15.3o
+ Haliny Gawenda- rocznica śmierci, zm. rodziców; Janiny i Karola Bejskich.


Intencje Mszy Świętych: 18.03. – 24.03. 2019 R.

Poniedz. – 18.03.
6.3o
+ Salomei Sarlej – rocznica śmierci, Stanisława męża, od syna z rodziną.
+ Józefa Pagacza, z okazji imienin, z intencji żony z rodziną.
+ Józefy i Stanisława Przybyło.
+ Zofii Bolek, od zięcia Bogdana.
+ Zofii Bolek, od Cecylii i Mieczysława Kornasiów.
+ Józefy Stępień – 29 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

17.oo
+ Józefa Bolek w dniu imienin.

Wtorek -19.03.
6.3o
+ Józefa Kądziołki z okazji imienin, z intencji żony.
+ Józefa Czuja, zmarłych rodziców, z okazji imienin.
+ Józefa Dubiela, z okazji imienin.
+ Józefa Latochy, z okazji imienin, Marii zony.
+ Zofii Bolek, od rodziny Świerczków i Borowców z Przyborowa.
+ Józefy Stępień – 30 greg.

17.oo
+ Józefa Flądro z okazji imienin..

Środa – 20. 03.
6.3o
W int. Józefa, z okazji 75 ur. i im, z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa w dalszym życiu.
+ Józefy Wolnik z okazji imienin, Władysława męża, Ryszarda syna.
+ Józefy Radeckiej, Alojzego męża, zm. rodziców.
+ Józefa Hojnowskiego i Józefa Solaka z okazji imienin.
+ Zofii Bolek, od rodziny Koczwara.
+ Zofii Bolek, od pracowników z zakładu wnuka Krzysztofa.

17.oo
W int. Martynki, z okazji 2 urodzin, z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa od dziadków.
+ Anny Wójcik – 1 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

Czwartek – 21.03.
6.3o
+ Józefa Latochy z okazji imienin, Marii żony.
+ Marii Borowiec – 30 rocznica śmierci, Władysława męża.
+ Marii Tyrcha – rocznica śmierci, Józefa męża z okazji imienin.
+ Józefa Gawora, zm. rodziców.
+ Zofii Bolek, od sąsiadów Gwóźdź.
+ Zofii Bolek, od sąsiadów Szęszoł.

17.oo
+ Józefa i Salomei Żurek, od rodziny.
+ Anny Wójcik – 2 greg.

Piątek – 22. 03.
6.3o
W int. Weroniki, o zdrowie, B. bł. op. MB i św. St-wa.
+ Józefa Niecieckiego, Rozalii żony.
+ Józefy Piech, Jana męża,, Józefa brata.
+ Zofii Bolek, z Róży matek św. Zofii, zel. Marii Wójcik.
+ Zofii Bolek, z Róży matek św. Zofii, zel. Marii Wójcik.

16.3o
+ Kazimiery Żurek, Tadeusza męża – 9 rocznica śmierci.

17.3o
+ Marii Piwowarskiej – 5 rocznica śmierci, Tadeusza męża – 11 rocznica śmierci, Zofii córki.
+ Anny Wójcik – 3 greg.

Sobota – 23. 03.
6.3o
W intencjach Justyny, z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie oraz zdrowie dla matki i dziecka.
W int. p. rodziny, z podz. za otrz. łaski za pośr. Św. Rity i św.St-wa z pr. o B. błog. w życiu dla rodziny
W int. Krzysztofa, z okazji ur, z podz. za otrzym łaski, z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa.
+ Janiny Iwaniec – 5 rocznica śmierci, Wiesława syna – 1 rocznica śmierci.
+ Zofii Bolek, od sąsiadów.
+ Zofii Bolek, od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Józefa Zachary, Józefy Radeckiej, Alojzego męża.
+ Anny Wójcik – 4 greg.

II NWP – 24. 03.
6.3o
+ Michaliny Kawa – 34 rocznica śmierci, Jerzego męża.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Heleny Ciuruś od wnuków i prawnuków.
+ Anny Wójcik – 5 greg.

9.3o
+ Krystyny Kargol, Stanisława męża, od syna Czesława z rodziną.
+ Tadeusza Zachary, Adeli żony, Adama syna – rocznica śmierci, od córki Barbary z rodziną.

11.oo
+ + Bronisławy i Jana Pasuli, Zofii córki, Władysława syna.
+ Ireny Mroczek, Mieczysława męża, oraz córki i wnuka.

15.3o
+ Patryka Czachor, od Izy z rodziną..


Intencje Mszy Świętych: 11.03. – 17.03. 2019 R.

Poniedz. – 11.03.
6.3o
W int. Weroniki, o zdrowie, B. bł. op. MB i św. St-wa.
+ Genowefy Pasula.
+ Stanisława Wszołka, zm. rodziców i siostrę.
+ Piotra Czyżyckiego od Eweliny i Marcela Witek z Biadolin Radłowskich.
+ Piotra Czyżyckiego od Kaliszowy z rodziną.
+ Józefy Stępień – 22 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

17.oo
+ Danuty Kotyś – 1 rocznica śmierci.

Wtorek -12.03.
6.3o
+ Elżbiety Gibała – 30 dzień po śmierci, od męża i dzieci.
+ Marii Gaczoł – rocznica śmierci.
+ Stanisława Cieśli – 3 rocznica śmierci, z intencji żony.
+ Piotra Czyżyckiego od Andrzeja Tłuszcza z rodziną.
+ Piotra Czyżyckiego od Mariusza Tłuszcza z rodziną.
+ Józefy Stępień – 23 greg.

17.oo
+ Salomei Marzec, Józefa męża.

Środa – 13. 03.
6.3o
W int. Stanisława Matulskiego, z okazji urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa w dalszym życiu, od chrześniaka.
W int. Weroniki, o zdrowie, B. bł. op. MB i św. St-wa.
+ Henryka Bratek – 7 dzień po śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.
+ Heleny Przepiórka – 9 rocznica śmierci, Józefa męża, Stanisława syna.
+ Piotra Czyżyckiego od Roczniakowej.
+ Józefy Stępień – 24 greg.

17.oo
W int. Janiny Smulskiej, z okazji 70 urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa w dalszym życiu, od dzieci i wnuków.
+ Danuty Kotys – 1 rocznica śmierci, z intencji brata.

Czwtek – 14.03.
6.3o
+ Marii Szuba – 22 rocznica śmierci, Jana męża, Stanisława syna.
+ Dominiki Mierzwa, od mamy.
+ Piotra Czyżyckiego od Juliana Czyżyckiego z zoną i Kazimierza Zubla.
+ Piotra Czyżyckiego od koleżanek z pracy Bogusi.
+ Piotra Czyżyckiego od .
+ Józefy Stępień – 25 greg.

17.oo
W int. Bronisławy Legutko, z okazji 96 urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa w dalszym życiu, od córek z rodzinami.

Piątek – 15.03.
6.3o
+ Salomei i Stanisława Pudło – 40 rocznica śmierci.
+ Jana Szatkowskiego – 9 rocznica śmierci, Barbary żony.
+ Emila Przybyło – 1 rocznica śmierci.
+ Piotra Czyżyckiego od Kazimierza Pacury z rodziną z Brzeska.
+ Piotra Czyżyckiego od sąsiadów siostry Ludwiki z Ujanowic.
+ Józefy Stępień – 26 greg.

16.3o
W int. czł. Róży Św. Maksymiliana, o zdr. i B. błog. w rodzinach i zmarł. z tej róży zel. Ryszard Żurek

17.3o
W int. czł. Róży Św. Charbela, z pr. o B. błog. op. Św. Patrona, dla czł. tej Róży i ich rodzin, zel. Wojciech Zachara.

Sobota – 16. 03.
6.3o
W int. czł. Róży Św. Krzysztofa, z pr. o B. błog. op. MB i św. St-wa, zel. Kazimierz Bujak.
W int. Dawida, z okazji 13 ur, z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa, od rodziców i rodzeństwa.
+ Marii Gibała – rocznica śmierci.
+ Jana Kargola – 13 rocznica śmierci, Haliny córki, zm. z rodziny.
+ Piotra Czyżyckiego z Róży św. Krzysztofa, zel. Kazimierz Bujak.
+ Józefy Stępień – 27 greg.

17.oo
+ Marii Gibała, Józefa męża – 4 rocznica śmierci.

II NWP – 17. 03.
6.3o
+ Krystyny i Augustyna Prokop.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Elżbiety Koczwara – 21 rocznica śmierci, zm. rodziców; Anny i Stanisława Koczwary.
+ Franciszka Borowca – rocznica śmierci, Magdaleny żony, Marii córki.
+ Józefy Stępień – 28 greg.

9.3o
+ Ks. Prałata Józefa Cisaka, z okazji imienin.

11.oo
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 2 rocznica śmierci, od rodziny.

15.3o
+ Ludwika Brzezińskiego – rocznica śmierci, od żony.


Intencje Mszy Świętych: 04.03. – 10.03. 2019 R.

Poniedz. – 04.03.
6.3o
+ Kazimiery Wróblewskiej z okazji imienin, Józefa męża, od córki z rodziną.
+ Kazimierza Żurka – 21 rocznica śmierci, Czesława ojca.
+ Kazimierza Zachary z okazji imienin z intencji żony z dziećmi.
+ Piotra Czyżyckiego od Michała Śmiałek z żoną i dziećmi z Gołkowic.
+ Józefy Stępień – 15 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

8.oo
+ Kazimiery Madej, z okazji imienin.

17.oo
+ Kazimierza Gadziały, z okazji imienin, od żony i dzieci.
Wtorek -05.03.

6.3o
+ Adama Łuszcz – 7 dzień po śmierci, od żony i dzieci.
+ Kazimierza Żurka – 21 rocznica śmierci.
+ Józefy i Józefa Styrna, zmarłych rodziców i rodzeństwo.
+ Heleny Dąbrowa, z okazji imienin, Franciszka męża.
+ Józefy Stępień – 16 greg.

8.oo
+ Kazimierza Adamczyka, z okazji imienin od rodziny.

17.oo
+ Za zmarłych członków Róży św. Piotra Apostoła.

Środa – 06. 03.
6.3o
W int. Weroniki, o zdrowie, B. bł. op. MB i św. St-wa. od rodziców.
+ Józefy Stępień – 17 greg.

8.oo
+ Agaty Gawlik, Władysława Kuty, oraz zmarłych z rodziny.

9.3o
+ Mariana Przesławskiego – 13 rocznica śmierci, z intencji mamy.

11.oo
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego, z okazji imienin, od rodziny.

17.oo
+ Józefy i Franciszka Kijowskich – rocznica śmierci.

Czwartek – 07.03.
6.3o
W int. Czł. Róży Św. Elżbiety i ich rodzin z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St., zel. Józefa Szuba.
+ Tadeusza Lisa – 7 dzień po śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.
+ Elżbiety Gibała, od syna Michała.
+ Teresy Woda – 20 rocznica śmierci.
+ Piotra Czyżyckiego od Wojciecha Mizery z rodziną.
+ Józefy Stępień – 18 greg.

17.oo
+ Genowefy Kądziołka – 30 rocznica śmierci, oraz zmarłej siostry Stanisławy.

Piątek – 08.03.
6.3o
W int. Agnieszki, z okazji 50 urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op. MB i Św. St-wa w dalszym życiu, od chrześnicy Weroniki z rodziną.
W int. Weroniki, o zdrowie, B. bł. op. MB i św. St-wa od rodziców.
+ Józefa Krzyściaka, Stanisława syna.
+ Emila Chruściela – 6 rocznica śmierci, od żony i dzieci.
+ Piotra Czyżyckiego od Danuty i Mariana Stolarz z Biadolin Radłowskich.
+ Józefy Stępień – 19 greg.

16.3o
W int. czł. Róży Św. Agnieszki i ich rodzin z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St, zel. Krystyna Sarlej

17.3o
+ Janiny Urbaś rocznica śmierci, Stanisława męża.
Sobota – 09. 03.

6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
W intencjach Marii, o światło Ducha Świętego i pomoc w szczęśliwym zdaniu egzaminów.
+ Eugeniusza Słabaś – 12 rocznica śmierci, od rodziny.
+ Piotra Czyżyckiego od Andrzeja Mizery.
+ Piotra Czyżyckiego od Stanisława i Iwony Śmiałek z Ujanowic.
+ Józefy Stępień – 20 greg.

17.oo
W int. Zakonu Rycerzy Kolumba i ich rodzin – oraz za wszystkich prześladowanych Chrześcijan.
+ Stanisława Żurka – rocznica śmierci, Magdaleny żony.

II NWP – 10. 03.
6.3o
W int. pewnej rodziny, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St., w dalszym życiu.

W intencjach Parafian.

8.oo
W int. Józefa Bratek, z ok. ur. i im, z pr.o zdr.B.bł.,op. MB i św. St. w dal. życiu, z int. syna z rodziną.
+ Józefy Stępień – 21 greg.

9.3o
+ Kazimiery Cisak, z okazji imienin.

11.oo
+ Antoniny i Tadeusza Węgrzyn.
+ Krzysztofa Skowyrskiego – 30 dzień po śmierci, od dzieci z rodzinami.

15.3o
+ Krystyny Ciuruś – 7 rocznica śmierci, od córek z rodzinami.


Intencje Mszy Świętych: 18.02. – 24.02. 2019 R.

Poniedz. – 18.02.
6.3o
+ Elżbiety Gibała – 7 dzień po śmierci, od męża i dzieci.
+ Władysławy Pałka, od rodziny.
+ Józefa Chudyby – 45 rocznica śmierci, od rodziny.
+ Krzysztofa Skowyrskiego
+ Janiny Żurek od Zdzisława Herodeckiego z rodziną.
+ Janiny Żurek od Stanisława oraz Grzegorza i Małgorzaty Herodeckickich.
+ Józefy Stępień – 1 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

17.oo
+ Jan Dąbrowy – rocznica śmierci, Marii zony.

Wtorek – 19.02.
6.3o
W int. Członków Róży św. Krzysztofa, z podz. za otrz. z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. zel. Kazimierz Bujak.
+ Janiny Żurek od Zofii i Jana Górów z Mokrzysk.
+ Janiny Żurek od Zofii Damian z Tarnowa.
+ Janiny Żurek od Zofii Nowakowskiej z Tarnowa.
+ Janiny Żurek od Urszuli i Tadeusza z Tarnowa i rodziny Pękalów.
+ Józefy Stępień – 2 greg.

17.oo
+ Anny Chamielec – 3 r. śmierci, Czesława Leks – 21 r. śm., od c. Barbary i wnuczki Jadwigi z rodziną.

Środa – 20. 02.
6.3o
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla córki Zofii.
+ Tadeusza Olchawy – rocznica śmierci, brata Romana.
+ Janiny Żurek od Marzeny.
+ Janiny Żurek od Gustawy i Stanisława Dubiel.
+ Janiny Żurek od Aleksandry i Romana Stefańskich.
+ Józefy Stępień – 3 greg.

17.oo
W int. Katarzyny o szczęśliwe rozwiązanie, z prośbą o zdrowie dla matki i dziecka.

Czwartek – 21.02.
6.3o
W int. Członkiń Róży Św. Jadwigi, z podz. za otrz. łaski w St. Roku, z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. w Nowym Roku, dla nich i ich rodzin, zel. Maria Mroczek
+ Danuty Pamuła, Agnieszki córki.
+ Janiny Żurek od współpracowników córki Barbary z Oddziału II Wewnętrznego.
+ Janiny Żurek od kolegi i koleżanek córki ze Szpitala św. Łukasza w Tarnowie.
+ Janiny Żurek od rodziny Żurków z Brzeska.
+ Józefy Stępień – 4 greg.

17.oo
+ Michaliny Borowiec – 10 rocznica śmierci, Stanisława Borowca 8 rocznica śmierci.

Piątek – 22.02
6.3o
+ Stanisławy i Stanisława Koczwary – rocznica śmierci.
+ Eugenii Żurek, Józefa męża, Stanisława syna, Józefa zięcia.
+ Janiny Żurek od sąsiadów.
+ Janiny Żurek od uczestników pogrzebu.
+ Piotra Czyżyckiego od siostry Ludwiki Śmiałek z Ujanowic.
+ Józefy Stępień – 5 greg.

17.oo
+ Mariana Przesławskiego, Barbary córki, Henryka i Mariana synów, od córki Haliny z rodziną.

Sobota – 23. 02.
6.3o
+ Heleny Kupiec – 2 rocznica śmierci, Józefa męża i zmarłych z rodziny.
+ Kazimierza Ciuruś – 7 rocznica śmierci.
+ Julii Broszkiewicz, Jana męża, Antoniego syna.
+ Piotra Czyżyckiego od siostry Marii Czyżyckiej.
+ Piotra Czyżyckiego od siostrzenicy Krystyny z rodziną.
+ Józefy Stępień – 6 greg.

17.oo
+ Karoliny Przepiórka – 1 rocznica śmierci, Stanisława męża.

Niedz. -24. 02.
6.3o
+ Heleny Ciuruś, od wnuków i prawnuków.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Józefa Kądziołki – 1 rocznica śmierci, z intencji żony.
+ Józefy Stępień – 7 greg.

9.3o
W int. uczestników Pielgrzymki do Włoch i ich rodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł. w ż.
+ Zdzisława Wójcika – 9 rocznica śmierci, od żony z rodziną.

11.oo
+ Marii Styrna z okazji urodzin, z intencji córki.

15.3o
W int. Eugeniusza i Kazimiery z ok. 46 r. SM, z podz. za otrz. łaski, z pr. zdr. B błog. op. MB i św. St.


Intencje Mszy Świętych: 04.02. – 10.02. 2019 R.

Poniedz. – 04.02.
6.3o
+ Marii Kozłowska – 30 dzień po śmierci, od rodziny.
+ Mieczysława Gładysza – rocznica śmierci, Marii żony.
+ Fryderyka Kurtyki, Józefy żony, Stanisława syna – rocznica śmierci.
+ Stanisławy Staszek od rodziny Gliński
+ Stanisławy Staszek od rodziny Halik.
+ Stanisławy Staszek od rodziny Żurek z Wokowic.
+ Józefa Hajdo – 17 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

17.oo
W int. Wiktorii Biernat z ok. 18 ur,, z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św.St. w dorosł. ż, od rodzic
+ Stanisława Ryba, od chrześnicy Kasi.

Wtorek – 05.02.
6.3o
+ Heleny Grochola z okazji imienin.
+ Heleny Grochola – 4 rocznica śmierci, Stanisława męża.
+ Tadeusza Pagacza – 24 rocznica śmierci.
+ Stanisławy Staszek od Janiny i Wiesława Wrzosek.
+ Stanisławy Staszek od Agnieszki i Wacława Stasik.
+ Stanisławy Staszek od Stanisławy Złotnik z Pleśnej.
+ Józefa Hajdo – 18 greg.

17.oo
+ Jana Turka – 13 rocznica śmierci z intencji od żony z dziećmi.

Środa – 06. 02.
6.3o
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. dla pewnej osoby.
+ Józefa Barnasia – 3 rocznica śmierci, Heleny żony.
+ Stanisławy Staszek od Anieli i Tadeusza Baran.
+ Stanisławy Staszek od Haliny Pikulskiej.
+ Stanisławy Staszek i jej męża od Madejowej.
+ Stanisławy Staszek i jej męża od Haliny i Stanisława.
+ Józefa Hajdo – 19 greg.

17.oo
+ Anny Rudnik – 16 rocznica śmierci, Jana męża.

Czwartek – 07.02.
6.3o
+ Władysławy – 3 rocznica śmierci.
+ Heleny Gawor z okazji imienin.
+ Stanisławy Staszek od byłych uczennic.
+ Stanisławy Staszek od uczennicy Małgorzaty Kępa z rodziną.
+ Stanisławy Staszek od Zofii i Kazimierza Legutko z rodziną.
+ Stanisławy Staszek od społeczności Szkoły Szczepanika.
+ Józefa Hajdo – 20 greg.

17.oo
+ Zenona Kotyś – 6 rocznica śmierci.

Piątek – 08.02
6.3o
+ Jana Ćwioro.
+ Stanisławy Staszek od uczestników pogrzebu.
+ Kazimierza Malinowskiego od syna Wacława z żoną i córką.
+ Kazimierza Malinowskiego od wnuka Przemysława z żoną.
+ Kazimierza Malinowskiego od wnuka Mateusza.
+ Kazimierza Malinowskiego od Stefanii Janisz z dziećmi i rodzinami.
+ Józefa Hajdo – 21 greg.

17.oo
+ Jana Żurka – 13 rocznica śmierci.

Sobota – 09. 02.
6.3o
intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
W intencjach pewnej osoby prosząc o łaskę zdrowia, op. MB i Sw. St. w dalszym życiu.
O łaskę zdrowia dla Weroniki, z pr. o op. MB i św. Stanisłąwa w dalszym życiu.
+ Kazimierza Malinowskiego od rodziny Łazarczyk i Gurgul.
+ Kazimierza Malinowskiego od rodziny Mikodów z Kaniowa.
+ Kazimierza Malinowskiego od rodziny Sułek i Widło z Biadolin.
+ Józefa Hajdo – 22 greg.

17.oo
+ Józefy Kawa.

Niedz. -10. 02.
6.3o
+ Stanisławy Filipowskiej – 8 rocznica śmierci, Stanisława męża, Jana i Stanisława synów.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Weroniki Wójcik, Władysława męża, Stanisława syna.
+ Józefa Hajdo – 23 greg.

9.3o
+ Marii Słowik, Ryszarda męża -3 rocznica śmierci.
+ Jacka Grocholskiego z okazji imienin.

11.oo
+ Jana Żurka – 13 rocznica śmierci, Eugeniusza syna.

15.3o
+ Zofii Baniak – 15 rocznica śmierci, Jana męża.
+ Stanisława Lisa – 9 rocznica śmierci, od żony z rodziną.


Intencje Mszy Świętych: 28.01. – 03.02. 2019 R.

Poniedz. – 28.01
6.3o
+ Józefy Wilk, Rozalii Szymczak.
+ Józefa Wolnika, Józefy żony – 28 rocznica śmierci.
+ Anny Wójcik od rodziny Bodzioch z Łysej Góry.
+ Anny Wójcik od rodziny Stępak z Wokowic.
+ Anny Wójcik od rodziny Żurek z Łęk.
++ w czyśćcu cierpiące.
+ Józefa Hajdo – 10 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

17.oo
+ Ryszarda Przybyło – 9 rocznica śmierci.

Wtorek – 29.01.
6.3o
O szczęśliwą operację dla Marii, oraz o łaskę powrotu do zdrowia.
+ Marii Kokoszka – 2 rocznica śmierci, od córki.
+ Romana Pałki, z okazji imienin, Genowefy Jarosz.
+ Jana Kurasa, Marii żony – rocznica śmierci.
+ Anny Wójcik, Józefa męża od Janiny i Czesławy.
+ Anny Wójcik, Józefa męża od rodziny Stępak z Brzeska.
+ Józefa Hajdo – 11 greg.

17.oo
+ Józefa Wody – 27 rocznica śmierci z intencji od żony i rodziny.

Środa – 30. 01.
6.3o

+ Heleny Baran – 8 rocznica śmierci, od dzieci.
+ Jana Holika – 38 rocznica śmierci.
+ Anny Wójcik od kolegów z pracy syna Stanisława.
+ Anny Wójcik od kolegów z pracy syna Stanisława.
+ Anny Wójcik od przyjaciół i znajomych z ul. Tarnowskiej i Wierzbowej.
+ Anny Wójcik od przyjaciół i znajomych z ul. Tarnowskiej i Wierzbowej.
+ Józefa Hajdo – 12 greg.

17.oo
W int. Jakuba z ok. 18 ur,, z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św.St.w dorosłym życiu od rodziców

Czwartek – 31.01.
6.3o
+ Jana Bolka – 28 rocznica śmierci, Wiktorii Bolek – 12 rocznica śmierci.
+ Salomei Pudło – rocznica śmierci, Stanisława męża, Zofii córki, Stanisława syna.
+ Anny Wójcik od uczestników pogrzebu.
+ Stanisławy Staszek od Celiny Drożdż z rodziną.
+ Stanisławy Staszek od Wandy Kilian Sadowska.
+ Stanisławy Staszek od Marioli Słomka.
+ Józefa Hajdo – 13 greg.

17.oo
+ Jana Baniaka – 20 rocznica śmierci, Zofii żony.

Piątek – 01.02
6.3o
+ Zofii Sowiżrał – rocznica śmierci, Salomei Pudło, Stanisława męża, Zofii córki, Stanisława syna.
+ Józefa Czuja – 16 rocznica śmierci.
+ Józefa Matysa – 10 rocznica śmierci.
+ Eugenii Żurek, Józefa męża, Stanisława syna, od córki z rodziną.
+ Stanisławy Staszek od Heleny Buczek z rodziną.
+ Stanisławy Staszek od Agnieszki Gradowska-Jachym z rodziną.
+ Józefa Hajdo – 14 greg.

17.oo
+ Heleny Franczak, Ferdynanda męża, Wacława syna.

MBGrom-02. 02 02.
6.3o
+ Marii Bant, w dniu imienin.

8.oo
Z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St. dla całej rodziny, z intencji Marii.
+ Józefa Hajdo – 15 greg.

9.3o
W int. Heleny z ok. 87 urodzin., z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św. St. od siostry z rodziną.

11.oo
+ Józefy Brzyk – 61 rocznica śmierci, Marii siostry.

15.3o
+ Józefy Gibała – 14 rocznica śmierci.

Niedz. -03. 02.
6.3o
+ Jana i Stanisławy Stachura.

W intencjach Parafian.

8.oo
+ Wiktorii i Józefa Latochy – rocznica śmierci.
+ Józefa Hajdo – 16 greg.

9.3o
+ Stanisława Wąsika – 1 rocznica śmierci, od żony i dzieci.
+ Herminy Teodorowskiej – 6 rocznica śmierci, Stefana męża.

11.oo
+ Wacława Franczaka, zmarłych rodziców.

15.3o
+ Alfreda Chmielarza, Janiny żony – 6 rocznica śmierci od dzieci z rodzinami.


Intencje Mszy Świętych: 21.01. – 27.01. 2019 R.

Poniedz. – 21.01
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od siostry Janiny z rodziną.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od siostry Janiny z rodziną.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od siostrzenicy Marii z rodziną.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od siostrzenicy Basi Machowskiej z rodziną.
+ Edwarda Mularza, Aureli żony – rocznica śmierci.
W intencji Bogu wiadomej
+ Józefa Hajdo – 3 greg.– odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

17.oo
+ Heleny Koczwara – 2 rocznica śmierci.

Wtorek – 22.01.
6.3o
+ Józefy Majdzińskiej – 12 rocznica śmierci, Stanisława męża i zmarłych z rodziny.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od siostrzenicy Elżbiety z rodziną
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od siostrzeńca Darka Bąka z rodziną
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od siostrzeńca Krzysztofa z rodziną
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od siostrzeńca Pawła z rodziną
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od rodziny Małkiewicz.
+ Józefa Hajdo – 4 greg.

17.oo
+ Lesława Święcha – 1 rocznica śmierci z intencji żony z synami.

Środa – 23. 01.
6.3o
W int. Ryszarda Kozińskiego z ok. 74 ur,, z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św.St.od żony z rodzin
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od brata z rodziną.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od Krystyny Jamroży.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od Marii Garbacik, zd. Glonek
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od rodziny Maciaszków z Dąbrówki Morskiej.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od rodziny Maciaszków z Dąbrówki Morskiej.
+ Józefa Hajdo – 5 greg.

17.oo
W intencji Jana i Cecylii Siciarz o zdrowie, B.bł. op.MB i św.St. z intencji wnuków.

Czwartek – 24.01.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od rodziny Kusiów.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od rodziny Zbiegłów z Gawłowa.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – od Róży Matki Bożej Częstochowskiej z Grzybna.
+ Anny Wójcik z intencji siostry Heleny.
+ Helenę Ciuruś od wnuków i prawnuków
+ Danuty Szewczykowskiej.
+ Józefa Hajdo – 6 greg.

17.oo
+ Marii Ciemięga – 15 rocznicę śmierci, Władysława męża.

Piątek – 25. 01.
6.3o
+ Władysława Zachary – 30 dzień po śmierci od żony.
+ Edwarda i Aureli Mularz w rocznicę śmierci.
+ Pawła Kądziołki w 42 rocznicę śmierci, Marii żony
+ Anny Wójcik od chrześniaka Andrzeja z rodziną z Mokrzysk.
+ Anny Wójcik od Bogumiły i Tadeusza Żurek.
+ Anny Wójcik od rodziny Bujak.
+ Józefa Hajdo – 7 greg.

17.oo
+ Henryki Urbaś – 6 rocznicę śmierci

Sobota -26. 01.
6.3o
+ Władysławy Pałka w 30 dzień po śmierci od wnuczki z rodziną
+ Edwarda Filipskiego, zmarłych rodziców i teściów.
+ Stanisławy Mróz – 14 rocznica śmierci, Stanisława męża, Stanisława syna.
+ Marii Pasieka- rocznica śmierci, Augustyna męża.
+ Anny Wójcik od rodziny Cygan.
+ Anny Wójcik od rodziny Cygan.
+ Józefa Hajdo – 8 greg.

17.oo
+ Stanisława Stępaka – rocznica śmierci, od żony Józefy.

Niedz. -27. 01.
6.3o
+ Józefy Wilk, Rozalii Szymczak
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Andrzeja Wilkosza -5 rocznica śmierci oraz Genowefy Latocha od Haliny
+ Józefa Hajdo – 9 greg.

9.3o
+ Stefanii Kania – 8 rocznica śmierci.

11.oo
+ Marii Drąg – 3 rocznica śmierci od córki Doroty z rodziną.

15.30
W int. Mieczysława Oleksyk z ok. 70 ur., z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św. St. od syna z rodzi
+ Alicję Chruściel w rocznicę śmierci od rodziców


Archiwum intencji mszalnych
Rok 2017 <==


Intencje Mszy Świętych: 14.01. – 20.01. 2019 R.

Poniedz. – 14. 01
6.3o
+ Marii Kozłowskiej – 7 dzień po śmierci, od rodziny.
+ Heleny Kupiec od sąsiadów i znajomych.
+ Heleny Kupiec od uczestników pogrzebu.
+ Heleny Żurek od siostry Teresy Adamczyk.
+ Heleny Żurek od córki Wiesławy.
+ Heleny Żurek od wnuczki Agaty z rodziną.
+ Heleny Żurek od syna Stanisława z rodziną
+ Heleny Żurek od syna Stanisława z rodziną

17.oo
+ Roberta Fugat – 1 rocznica śmierci.

Wtorek – 15. 01.
6.3o
+ Michała Czosnek – 30 dzień po śmierci, od córki Doroty Chyl z rodziną.
+ Heleny Żurek od wnuka Michała.
+ Heleny Żurek od wnuczki Agnieszki z rodziną.
+ Heleny Żurek od chrześniaka Stanisława Adamczyk z rodziną.
+ Heleny Żurek od prawnuków.
+ Heleny Żurek od Mirosława Janisza.
+ Heleny Żurek od Marka z rodziną.
+ Heleny Żurek od bratanicy Wiesławy z rodziną z Chicago.

15.3o
+ Elżbiety Brzyk – 1 rocznica śmierci, od córki z rodziną..

Środa – 16. 01.
6.3o
O zdrowie i B. błog.. op. MB i św. Stanisława, dla Marii, Weroniki, Waldemara i Krzysztofa.
+ Heleny Żurek od Bogusi i Leszka Wody z rodziną.
+ Heleny Żurek od Barbary i Marcina Łagowskich.
+ Heleny Żurek od Kamila Żurka.
+ Heleny Żurek od Haliny Michałek.
+ Heleny Żurek od rodziny Kania.
+ Heleny Żurek od rodziny Kargol.
+ Heleny Żurek od rodziny Mamica.

17.oo
+ Włodzimierza Żurka z okazji imienin, od żony, i dzieci z rodzinami.

Czwartek – 17.01.
6.3o
+ Zofii i Józefa Pagacz, zm. Józefa Trybę, od rodz. Boryczków z Bogumiłowic – rocznica śmierci..
+ Stanisława i Genowefy Sznajder, Wiesława syna, od Marii.
+ Heleny Żurek od rodziny Marcinkowski i Podsada.
+ Heleny Żurek od rodziny Prokop.
+ Heleny Żurek od rodziny Przybyło ze Szczepanowa.
+ Heleny Żurek od rodziny Żurek z Bucza.
+ Heleny Żurek od pewnej osoby.
+ Heleny Żurek od sąsiadów.

17.oo
W int. Róży Św. Cecylii, z podz. za otrz. ł, w S.R. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św. St. zel. Bogusława Brzezińska

Piątek – 18. 01.
6.3o
+ Heleny Żurek od Róży św. Teresy z Avilla, zel. Maria Bujak.
+ Heleny Żurek od sąsiadów syna Stanisława z Dąbrowy Tarnowskiej.
+ Heleny Żurek od uczestników pogrzebu.
+ Teresy Stempak od bratowej Elżbiety.
+ Teresy Stempak od chrześnicy Anny.
+ Teresy Stempak od bratanicy Jolanty z rodziną.
+ Teresy Stempak od bratanka Andrzeja z rodziną.
+ Teresy Stempak od bratanka Józefa.

17.oo
+ Teresy Stempak od rodziny Książek i Cholewa.

Sobota -19. 01.
6.3o
W int. Roberta z ok.18 ur.z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św. St. w dorosł życiu z int. rodziców i sióstr
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego od sąsiadów z Mokrzysk.
+ Henryka i Anny Legutko z okazji imienin.
+ Teresy Stempak od sąsiadów.
+ Teresy Stempak od Róży różańcowej Bł. Salomei, zel. Krystyna Cholewa.
+ Teresy Stempak od Róży różańcowej Bł. Salomei, zel. Krystyna Cholewa.
+ Teresy Stempak od Róży różańcowej Bł. Salomei, zel. Krystyna Cholewa.
+ Teresy Stempak od uczestników pogrzebu.

17.oo
W int. Barbary i Józefa Misiny z ok. 25 lecia S.M. z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św.St.od córki i syna
+ Józefa Hajdo – 1 greg. – odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią.

Niedz. -20. 01.
6.3o
W int. Marii i Ryszarda z ok. 42 rocz. S.M. z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św. St.od dzieci.
W intencjach Parafian.

8.oo
W int. Jolanty i Romana z ok. 30 rocz. S.M. z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św. St. w dal. życiu.
W int. Marii Bratek z ok. 50 ur. z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św. St. od męża,syna i cór. z rodz
+ Teresy Zachara – 10 r. śm. Stanisława męża, od synów z rodzinami.
+ Józefa Hajdo – 2 greg.

9.3o
W int. Barbary i Jana z ok. 35 rocz. S.M. z podz. za otrz.ł. z pr.o zdr. B.bł. op.MB i św. St. w dal. życiu.

11.oo
W int. Alfredy i Kazimierza Bujak z ok. Dnia Babci i Dziadka, o zdr. i B.bł.od wnuków; Roberta i Jakuba.

15.30
+ Mariana Jachty – 45 rocznica śmierci, z int. żony i córki z rodziną..


Intencje Mszy Świętych: 07.01. – 13.01. 2019 R.

Poniedz. – 07.
6.3o
W int. S. Agaty Kozińskiej z ok. 48 ur, z podz. za otrz. łaski, pr.o zdr. B.bł. op.MB i św.St. od rodz. i rodzeń
+ Stanisława Zdunka -25 rocznica śmierci.
+ Edwiny Borowiec od wnuczki Eweliny.
+ Edwiny Borowiec od wnuka Daniela.
+ Edwiny Borowiec od rodziny Kaltenberg.
+ Edwiny Borowiec od rodziny Mężyk.
O szczęśliwą śmierć dla p. osoby.

17.oo
+ Bolesława Pasuli, Jerzego i Józefa synów.

Wtorek – 08.01.
6.3o
W intencjach Józefa, z prośbą o zdrowie, B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Stanisława Wolnika – rocznica śmierci.
+ Władysławy Pałka.
+ Edwiny Borowiec od rodziny Kowalik.
+ Edwiny Borowiec od rodziny Kurnik.
+ Edwiny Borowiec od Róży św. Marty, zel. Marii Szatkowskiej.
+ Edwiny Borowiec od Róży św. Marty, zel. Marii Szatkowskiej.

15.3o
+ Stanisława Urbańskiego – 3 rocznica śmierci.

Środa – 09.01.
6.30
+ Jana Banta – 35 rocznica śmierci, Marii żony, Bronisława syna.
+ Edwiny Borowiec od Pracowników Publ. Przedszkola Nr 9 – im. M. Kownackiej w Brzesku.
+ Edwiny Borowiec od uczestników pogrzebu.
+ Heleny Kupiec od siostry Marii.
+ Heleny Kupiec od siostry Agnieszki z mężem.
+ Heleny Kupiec od bratanka Bartosza z rodziną.
+ Heleny Kupiec od siostrzeńca Daniela z rodziną.

17.oo
+ Jana Pudło – 9 rocznica śmierci, Józefy żony, z int. córki z rodziną.

Czwartek – 10.01.
6.3o
+ Heleny Kupiec od kuzynek Anny i Urszuli z rodzinami.
+ Heleny Kupiec od Barbary Matuszczak i Janiny Batko.
+ Heleny Kupiec od Doroty Hubert z rodziną.
+ Heleny Kupiec od Józefy Majdzińskiej.
+ Heleny Kupiec od Marty i Stanisława Majdziński.
+ Heleny Kupiec od Jadwigi i Mariana Stanczykiewicz z Jadownik.
+ Heleny Kupiec od Joanny i Jakuba z Bochni.

17.oo
W int. Janusza Bujaka, z okazji urodzin, z podz. za otrz. łaski, pr.o zdr. B. bł. op. MB i św.St. od żony.

Piątek – 11.01.
6.3o
+ Heleny Kupiec od Doroty i Krzysztofa.
+ Heleny Kupiec od Agnieszki Legutko z rodziną.
+ Heleny Kupiec od Stanisławy i Józefa Legutko.
+ Heleny Kupiec od rodziny Legutko z Maszkienic.
+ Heleny Kupiec od rodziny Szkodny z Maszkienic.
+ Heleny Kupiec od rodziny Martyna.
+ Heleny Kupiec od rodziny Zaprzycki.

17.oo
+ Heleny Kupiec od rodziny Kupiec.
+ Heleny Kupiec od sąsiadów i znajomych.

Sobota -12.01.
6.3o
+ Stanisława Płanety – 13 rocznica śmierci.
+ Franciszka i Stanisławy, oraz Mieczysława, Józefa i Krystyny.
+ Heleny Kupiec od rodziny Kornaus.
+ Heleny Kupiec od rodziny Paprocki i Kita.
+ Heleny Kupiec od rodziny Wąsik.
+ Heleny Kupiec od rodziny Ciuruś.
+ Heleny Kupiec od rodziny Koczwara, Pajor z Piasków.

17.oo
+ Anny i Ludwika Bodzioch, Wojciecha wnuka.

Niedziela -13.01.
6.3o
+ Wiktorii i Franciszka Pawlik – rocznica śmierci, z intencji córki Zofii z rodziną.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Emilii Pilch – 7 rocznica śmierci, z intencji rodziny.

9.3o
+ Zofii i Stanisława Wody – rocznica śmierci.

11.oo
+ Józefa i Marii Styrna, Stanisława i Józefa synów.

15.30
+ Władysława Rojka od rodziny.


Intencje Mszy Świętych: 30.12.2018 – 6.1.2019 r.

Zak. S. Roku – 31. 12.
6.3o
+ Małgorzaty Cabała – 1 rocznica śmierci, od męża i syna.
+ Edwiny Borowiec od córki Marii z Edwardem.
+ Edwiny Borowiec od syna Eugeniusza z żoną.
+ Edwiny Borowiec od syna Stanisława z żoną i synem.
+ Edwiny Borowiec od syna Tadeusza z rodziną
+ Edwiny Borowiec od wnuków i prawnuków ze Zdzieszowic.

17.oo
+ Józefa Urbańskiego -3 rocznica śmierci, od syna Kazimierza z rodziną.
+ Genowefy Ciuruś – 31 rocznica śmierci, Cypriana męża.
+ Józefa Legutko – 29 greg.

Nowy Rok – 2019
6.3o
+Józefy i Antoniego Kądziołka – rocznica śmierci, Stanisława syna.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Genowefy Urbańskiej z okazji imienin.
+ Józefa Legutko – 30 greg. – zakończenie Mszy Św. gregoriańskich.

9.3o
+ Stanisława Chudyby, Ludwika brata.

11.oo
+ Ryszarda Słowika, Marii żony – 21 rocznica śmierci

15.3o
+ Mieczysława Reczka w dniu imienin.

Środa – 02.01.
6.30
W int. Józefa Kozińskiego z ok. 34 ur, z podz. za otrz. łaski, pr.o zdr. B.bł. op.MB i św.St. od rodz. i rodzeń.
O cud uzdrowienia dla Patryka, za wstaw. MB, Św. St-wa i Św. Jana Pawła II.
+ Mariana Potaczek – 10 rocznica śmierci, z intencji żony.
+ Władysława Zachary – 7 dzień po śmierci od
+ Edwiny Borowiec od wnuczki Eweliny z rodziną.
+ Edwiny Borowiec od wnuczki Moniki.
+ Edwiny Borowiec od wnuczki Malwiny z rodziną.

17.oo
+ Józefa Flądro – 3 rocznica śmierci.

Czwartek – 03.01.
6.3o
+ Władysławy Pałka – 7 dzień po śmierci, od
+ Edwiny Borowiec od wnuka Grzegorza z rodziną.
+ Edwiny Borowiec od wnuka Mariusza z rodziną.
+ Edwiny Borowiec od wnuka Rafała z rodziną.
+ Edwiny Borowiec od Cecylii Curyło.
+ Edwiny Borowiec od Janusza Curyło z rodziną.
+ Edwiny Borowiec od Heleny i Marii z Przyborowa.

17.oo
+ Czesława Styrny z okazji urodzin.

Piątek – 04.01.
6.3o
+ Heleny Dubiel, Karola męża, Franciszka syna.
+ Edwiny Borowiec od Marii Lambert z rodziną.
+ Edwiny Borowiec od Józefa Halika z rodziną.
+ Edwiny Borowiec od Stanisława Halika z rodziną.
+ Edwiny Borowiec od Krystyny i Zbigniewa Mrówka z Jadownik.
+ Edwiny Borowiec od rodziny Gajda z Jadownik.
+ Edwiny Borowiec od rodziny Gzyl z Jadownik.

17.oo
+ Marii Styrna – 1 rocznica śmierci, z intencji męża.

Sobota.05.01.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
W int. Stanisława Kozińskiego z ok. 46 ur, z podz. za otrz. łaski, pr.o zdr. B.bł. op.MB i św.St.od rodz. i ro.
+ Stanisława Białek – 8 rocznica śmierci.
+ Melanii Flądro z okazji imienin, Władysława męża.
+ Józefa Hojnowskiego – 30 rocznica śmierci, Zofii żony, Romana syna.
+ Edwiny Borowiec od rodziny Szydłowski z Jadownik.
+ Edwiny Borowiec od rodziny Zych z Jadownik.

17.oo
+ Romana Paprockiego – 3 rocznica śmierci.

Niedziela -06.01.
6.3o
+ Teresy Turlej – 10 rocznica śmierci, Stanisława męża, od rodziny.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Karoliny i Jana Legutko – rocznica śmierci, z intencji syna Kazimierza z rodziną.

9.3o
+ Stanisława Smulskiego, Heleny żony – rocznica śmierci, z intencji córki Marii z rodziną.

11.oo
+ Cypriana Turleja – rocznica śmierci

15.30
+ Marii Borowiec – rocznica śmierci, zmarłych rodziców.


Intencje Mszy Świętych: 24.12. 2018 – 30.12. 2018 R.

Wigilia BN – 24. 12.
6.3o
+ Barbary i Czesława Styrna.
+ Krystyny i Augustyna Prokop.
+ Janiny i Stanisława Sitko, Stanisława syna.
+ Jana Świerczek- 34 rocznica śmierci, Eleonory żony.
+ Heleny Ciuruś od wnuczek i prawnuków.
+ Doroty Styrna od sąsiadów i znajomych.
+ Doroty Styrna od sąsiadów i znajomych.
+ Józefa Legutko – 22 greg. -/Odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią./

Pasterka
24.oo
+ Władysława Pasiuta -54 rocznica śmierci.
+ Anny i Józefa Koczwara, od wnuków.
+ Wojciecha i Jakuba Sitarz oraz Józefy i Stanisława Furman, od Agnieszki i Pauliny.
+ Stanisława Pikulskiego – rocznica śmierci.

Boże Narodzenie
6.3o
+ Stanisława Lewandowskiego, od synów Piotra i Marka.
W intencjach Parafian.

8.oo
O Boże błog. i zdrowie dla rodziny Jolanty i Stanisława Sarlej, oraz dla rodziny Barbary i Jarosława Stanisz.
+ Zofii i Juliana Zając, zm. rodziców; Stanisława i Salomei, brata Stanisława.
+ Józefa Legutko – 23 greg.

9.3o
+ Wiktora Błaszczyka – 5 rocznica śmierci.
+ Mateusza Żaka, od rodziców.

11.oo
W int. Marii i Stanisława Budyn z ok. 50 rocz. ślubu, z podz. za otrz. łaski, pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu, od dzieci z rodzinami.
W int. Jadwigi i Józefa Wąsik z ok. 50 rocz. ślubu, z podz. za otrz. łaski, pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu,

15.3o
+ Michała Króla, od rodziców i rodzeństwa z rodzinami.

Św. Szczepana
6.3o
+ Marii Latocha – 10 rocznica śmierci, Józefa męża – 20 rocznica śmierci, od dzieci.

8.oo
+ Józefa Wróblewskiego, Kazimiery żony, od córki z rodziną.
+ Józefa Legutko – 24 greg.

9.3o
+ Jakuba i Ireny Woźniak – rocznica śmierci.
+ Heleny Żurek – 9 rocznica śmierci.

11.oo
W int. Barbary i Andrzeja z ok. 18 r. śl., z podz. za otrz. łaski, pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa

15.30
+ Franciszki Hachaj – 7 rocznica śmierci.

Czwartek – 27. 12.
6.3o
+ Anny Cebula – 30 dzień po śmierci, od rodziny.
+ Tadeusza Wielgosza – 30 dzień po śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.
+ Józefa Białek – 1 rocznica śmierci.
+ Stanisława Cholewy – 8 rocznica śmierci.
+ Doroty Styrna od sąsiadów.
+ Doroty Styrna od sąsiadów.

17.oo
+ Piotra Witnika – 1 rocznica śmierci.
+ Józefa Legutko – 25 greg.

Piątek – 28.12.
6.3o
+ Mariana Moryca – 3 rocznica śmierci, z int. żony i dzieci.
+ Salomei Pasula, zm. rodziców; Anieli i Jana – 23 rocznica śmierci, z int. córki.
+ Anny Mizera, Kazimierza męża.
+ Doroty Styrna od koleżanek z Zakładu pracy IMEX.
+ Doroty Styrna od koleżanek z Zakładu pracy IMEX.
+ Doroty Styrna od koleżanek z Zakładu pracy IMEX.

17.oo
+ Marii i Józefa Latocha – rocznica śmierci.
+ Józefa Legutko – 26 greg.

Sobota – 29. 12.
6.3o
+ Małgorzaty Czarnik – 2 rocznica śmierci, od męża z dziećmi.
+ Józefa Solaka.
+ Józefa Niecieckiego, Rozalii żony.
+ Jana Kargola, Haliny córki -18 rocznica śmierci, zm. z rodziny.
+ Doroty Styrna od koleżanek z Zakładu pracy IMEX.
+ Doroty Styrna od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Aureli Mularz – 6 rocznica śmierci, Edwarda Mularza – 44 rocznica śmierci.
+ Józefa Legutko – 27 greg.

Niedziela -30.12.
6.3o
+ W int. p. rodz. z podz. za otrz. łaski w St. Roku, z pr.o zdr. B. błog. w N. Roku dla całej rodziny.

8.oo
W int. Czł. Róży Św. JPII, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. bł. w N. Roku, zel. Maria Paprocka.
+ Józefa Legutko – 28 greg.

9.3o
W int Barbary i Piotra Cyga, z pr. o zdr. B. błog op. MB, Św. JPII, i św. St-wa, od synów z rodzinami.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Anny i Stanisława z ok. 30 r. śl., z podz. za otrz. łaski, pr.o zdr. B. bł. op.MB i św. St. od dzieci.

15.30
W int. Marii i Józefa z ok. 45 r. śl., z podz. za otrz. łaski, pr.o zdr. B. bł. op.MB i św. St. w dal. życiu.


Intencje Mszy Świętych: 17.12. 2018 – 23.12. 2018 R.

Poniedz. – 17. 12.
6.3o
W int. Zygmunta Mielcarek, z pr.o łaskę zdrowia, za wstaw. MB, Św.Jana Pawła II i Sw. St-wa. w d.ż.
W int. Ewy i Piotra, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op. MB, oraz w pewnej intencji.
+ Doroty Styrna od Józefa i Barbary Styrna z rodziną.
+ Doroty Styrna od Elżbiety i Dawida Ślusarz z dziećmi.
+ Doroty Styrna od Ewy i Daniela Król.
+ Doroty Styrna od Ewy i Daniela Król.

17.oo
+ Heleny Szęszoł – 15 rocznica śmierci, Kazimierza męża..
+ Józefa Legutko – 15 greg. -/Odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią./

Wtorek – 18. 12.
6.3o
+ Janiny Chuchro – 30 dzień po śmierci, od syna z rodziną.
+ Stanisławy Woda z int. 7 Róży Kobiet, św. Jolanty, zel. Zofii Łyko.
+ Doroty Styrna od Joanny i Lucjana Dziegiecki.
+ Doroty Styrna od Wandy i Hieronima Kądziołka.
+ Doroty Styrna od Stanisława Kołodzieja ze Szczepanowa.
+ Doroty Styrna od Ireny i Kazimierza Ważydrąg.

17.oo
+ Stanisława Wójcika – 6 rocznica śmierci.
+ Józefa Legutko – 16 greg.

Środa – 19. 12.
6.3o
+ Urszuli Gurda – rocznica śmierci.
+ Władysławy i Bronisława Batko – rocznica śmierci, od synów z rodzinami.
+ Doroty Styrna od Marii i Rafała Sorota.
+ Doroty Styrna od Kazimierza Soroty.
+ Doroty Styrna od Edyty Ślusarz z rodziną.
+ Doroty Styrna od kolegów syna Kacpra z Łęk.

17.00
+ Janusza Wody – 3 rocznica śmierci, z intencji żony z dziećmi.
+ Józefa Legutko – 17 greg.

Czwartek – 20. 12.
6.3o
+ Marii i Jana Gładysz.
+ Doroty Styrna od koleżanek Krystyny, Agaty i Anny.
+ Doroty Styrna od koleżanki Agaty.
+ Doroty Styrna od koleżanek i kolegów syna Kacpra z byłej klasy Szkoły Podst. w Łękach.
+ Doroty Styrna od kolegów z klasy syna Kacpra.
+ Doroty Styrna od kolegów z klasy syna Kacpra.

17.oo
+ Stanisława i Kazimiery Gajec – rocznica śmierci.
+ Józefa Legutko – 18 greg.

Piątek – 21.12.
6.3o
+ Mateusza Przybyło – 30 dzień po śmierci, od rodziców i sióstr.
+ Anny Mizera, Kazimierza męża.
+ Doroty Styrna od koleżanek i kolegów z Gimnazjum syna Kamila.
+ Doroty Styrna od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej w Łękach..
+ Doroty Styrna od koleżanek i kolegów córki Edyty z Mlekovity.
+ Doroty Styrna od koleżanek i kolegów córki Edyty z Mlekovity.

17.oo
W intencjach rodziny Młyńskich, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op. MB i św. St. w d.życiu
+ Józefa Legutko – 19 greg.

Sobota – 22. 12.
6.3o
W int. Ks. Adama Lelito, z ok. imienin, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej służbie kapł., z intencji Caritas Parafialnego.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej, zm. rodziców, Wojciecha i Matyldy Pałka.
+ Wandy Szczęch – 3 rocznica śmierci.
+ Doroty Styrna od bliskiej koleżanki Joanny Serega z Trzebini.
+ Doroty Styrna od właścicieli i pracowników Firmy MAY-MAT.
+ Doroty Styrna od właścicieli i pracowników Firmy MAY-MAT.

17.oo
+ Józefa Hajdo – 1 rocznica śmierci, od żony i córki.
+ Józefa Legutko – 20 greg.

Niedziela -23.12.
6.3o
+ Władysława Tomasik, zm. żony, Anny i Marii.

8.oo
+ Marii Legutko, Franciszka męża, zm. z rodziny.
+ Józefa Legutko – 21 greg.

9.3o
W int. Janusza, z ok. 50 ur, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op.MB i św.St-wa, od żony Teresy

W intencjach Parafian.

11.oo
+ Stanisławy Gzyl, – 3 rocznica śmierci, Józefa męża.

+ Marii Gibała, Władysława męża.

15.30
+ Kazimierza Króla – 30 rocznica śmierci.


Intencje Mszy Świętych: 10.12. 2018 – 16.12. 2018 R.

Poniedz. – 10. 12.
6.3o
W int. Józefy Budzioch, z ok. 80 ur, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op. MB, od córki z rodzin
Z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. dla; Waldemara i Weroniki, oraz Krzysztofa i Marii.
+ Wiktorii Niedojadło, z intencji rodziny.
+ Edwarda Jastrzębskiego od rodziny Dziekanowskich z Jadownik.
+ Edwarda Jastrzębskiego od koleżanek i kolegów córki Ewy z Marketu Budowlanego.
+ Edwarda Jastrzębskiego od koleżanek i kolegów córki Ewy z Marketu Budowlanego.

17.oo
+ Stanisława Urbasia – rocznica śmierci, Janiny żony.
+ Józefa Legutko – 8 greg. -/Odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią./

Wtorek – 11. 12.
6.3o
W int. Józefy Budzioch, z ok. 80 ur, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op. MB, od męża i dzieci.
+ Edwarda Jastrzębskiego od koleżanek i kolegów córki Ewy z Marketu Budowlanego.
+ Edwarda Jastrzębskiego od koleżanek z pracy córki Alicji.
+ Edwarda Jastrzębskiego od koleżanek z pracy córki Alicji.
+ Edwarda Jastrzębskiego od koleżanek z pracy córki Alicji.
+ Edwarda Jastrzębskiego od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Kazimierza Gadziały – 6 rocznica śmierci, od żony i dzieci.
+ Józefa Legutko – 9 greg.

Środa – 12. 12.
6.3o
+ Aleksandra Kosa, w dniu imienin od żony.
+ Doroty Styrna od siostry z rodziną.
+ Doroty Styrna od ojca chrzestnego.
+ Doroty Styrna od chrześniaka Krystiana z rodziną.
+ Doroty Styrna od siostrzeńca Tomasza z rodziną.
+ Doroty Styrna od Marii Pacura z rodziną.

17.00
+ Karoliny i Władysława Gibały, Salomei Radeckiej, od Stanisława, + Ks. Kazimierza Ocytko.
+ Józefa Legutko – 10 greg.

Czwartek – 13. 12.
6.3o
+ Stefana Kądziołki, zm. rodziców.
+ Józefa Bernady, zm. rodziców.
+ Doroty Styrna od chrześniaka Łukasza.
+ Doroty Styrna od rodziny Czosnków i Buczaków.
+ Doroty Styrna od rodziny Małgorzaty i Roberta Motak.
+ Doroty Styrna od rodziny Tomalów.

17.oo
+ Wiktora Kani – 30 rocznica śmierci.
+ Józefa Legutko – 11 greg.

Piątek – 14.12.
6.3o
+ Tadeusza Urbasia – 34 rocznica śmierci.
+ Doroty Styrna od rodziny Lambert.
+ Doroty Styrna od rodziny Łukasiewiczów.
+ Doroty Styrna od rodziny Wesołowskich
+ Doroty Styrna od rodziny Mleczyńskich.
+ Doroty Styrna od rodziny Wojasów.

17.oo
+ Alfreda Przybyło z okazji imienin, od żony i dzieci.
+ Józefa Legutko – 12 greg.

Sobota – 15. 12.
6.3o
+ Barbary Styrna, z okazji urodzin.
+ Alfreda Chmielarza, z okazji imienin, z intencji dzieci z rodzinami.
+ Doroty Styrna od Teresy i Franciszka Czubów.
+ Doroty Styrna od Barbary i Sławomira Łobody.
+ Doroty Styrna od Marty Krzemińskiej z rodziną.
+ Doroty Styrna od Małgorzaty Marcinkiewicz z rodziną.

17.oo
+ Karoliny Kobyłeckiej – 14 rocznica śmierci, Stanisława męża.
+ Józefa Legutko – 13 greg.

Niedziela -16.12.
6.3o
+ Honoraty Dąbrowa, Zofii i Klemensa Wójcik, Urszuli i Zofii córki.

8.oo
+ Henryka Przesławskiego – 11 rocznica śmierci, od mamy.
+ Józefa Legutko – 14 greg.

9.3o
+ Bogdana Libudy – 9 rocznica śmierci
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Józefy Sarlej – 5 rocznica śmierci.

15.30
+ Tadeusza Fugat – rocznica śmierci, Roberta syna.


Intencje Mszy Świętych: 03.12. 2018 – 09.12. 2018 R.

Poniedz. – 03. 12.
6.3o
+ Tadeusza Wielgosza – 7 dzień po śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.
+ Albina Kądziołki – 6 rocznica śmierci.
+ Stefanii i Jana Solak – rocznica śmierci.
+ Alicji Styrna od siostrzenicy Iwony.
+ Wacława Franczaka od uczestników pogrzebu.
+ Wacława Franczaka od sąsiadów.

16.oo
W int. Prac. Kopalni Gazu w Szczepanowie i ich rodzin, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie B. błog. opiekę Patronki św. Barbary, w pracy oraz zachowanie od nieszczęśliwych wypadków.

17.oo
+ Henryka Przesławskiego – 11 rocznica śmierci.
+ Józefa Legutko – 1 greg. -/Odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią./

Wtorek – 04. 12.
6.3o
+ Anny Cebula – 7 dzień po śmierci, od rodziny.
+ Barbary Styrna z okazji imienin
+ Władysława Zachary – rocznica śmierci.
+ Alicji Styrna od siostrzenicy Renaty z rodziną.
+ Alicji Styrna od Czesława Kargol z rodziną.
+ Alicji Styrna od Andrzeja Pudełek z rodziną.

17.oo
+ Barbary Orlik z okazji imienin i 22 rocznica śmierci, od mamy.
+ Józefa Legutko – 2 greg.

Środa – 05. 12.
6.3o
W intencjach Panu Bogu wiadomej dla Bartłomieja, Zenona i Elżbiety.
+ Salomei Płacheta – 40 rocznica śmierci, zmarłe siostry; Marii, Zofii, Józefy.
+ Alicji Styrna od rodziny Żurek i Przybyło.
+ Alicji Styrna od rodziny Mularzów.
+ Alicji Styrna od Józefa Przybyło.
+ Alicji Styrna od rodziny Wielgoszów z Maszkienic.

17.00
+ Stanisława Wielgosza – 2 rocznica śmierci, z intencji żony.
+ Józefa Legutko – 3 greg.

Czwartek – 06. 12.
6.3o
+ Jakuba i Julii Pilch.
+ Edwarda Jastrzębskiego od córki Alicji z rodziną.
+ Alicji Styrna od Sióstr z Róży św. Michała Archanioła z Wokowic, zel. Zofia Knap.
+ Alicji Styrna od Sióstr z Róży św. Michała Archanioła z Wokowic, zel. Zofia Knap.
+ Alicji Styrna od Sióstr z Róży św. Michała Archanioła z Wokowic, zel. Zofia Knap.
+ Alicji Styrna od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Mariana Przesławskiego, Barbary córki, Henryka i Mariana synów, od syna Józefa z rodziną.
+ Józefa Legutko – 4 greg.

Piątek – 07.12.
6.3o
+ Stefanii Kądziołka – rocznica śmierci, Stanisława męża. + Edwarda Jastrzębskiego od chrześnicy Marii z Brzeska z rodziną.
+ Edwarda Jastrzębskiego od wnuczki Edyty i męża Łukasza Smajda.
+ Edwarda Jastrzębskiego od rodziny Budynów.
+ Edwarda Jastrzębskiego od rodziny Gibałów z dziećmi.
+ Edwarda Jastrzębskiego od rodziny Pluszewskich

17.oo
+ Stanisława Wielgosza – 2 rocznica śmierci, od córki z rodziną.
+ Józefa Legutko – 5 greg.

Sobota – 08. 12.
6.3o
W int. Stanisława Cholewy, z ok. 80 ur, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op. MB i św. St-wa.
+ Marii Lach w dniu urodzin i imienin.
+ Edwarda Jastrzębskiego od sąsiadów.
+ Edwarda Jastrzębskiego od sąsiadów.

8.oo
+ Józefa Żurka, Marii żony, Ewy córki, Mariana syna.
+ Józefa Legutko – 6 greg.

9.3o
+ Stanisława Majdzińskiego, Józefy żony – 32 rocznica śmierci, zmarłych z rodziny.

17.oo
+ Jacka Gabrysia – 4 rocznica śmierci.

Niedziela -9.12.
6.3o
+ Alfred Sala – 26 rocznica śmierci.

8.oo
+ Zofii Pluszyńskiej – 15 rocznica śmierci; zmarłych rodzic; Salomei i Kamila.

+ Józefa Legutko – 7 greg.

9.3o
W int. Alfredy Bujak z ok. imienin, z pr. o zdr. B. błog op. MB i św. St-wa, od syna z rodziną.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Józefy z ok. 80 ur, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog op. MB i św. St-wa, w dal. życiu.

15.30
+ Stanisława Gibały – 45 rocznica śmierci, od córek.


Intencje Mszy Świętych: 26.11. 2018 – 02.12. 2018 R.

Poniedz. – 26. 11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 24 greg. -/Odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią./
+ Janiny Chuchro – 7 dzień po śmierci, od córki Bożeny z rodziną.
+ Zofii Hojnowskiej – 13 rocznica śmierci, Józefa męża, Romana syna.
+ Józefa i Melanii Bujak.
+ Heleny Koczwara od Prezesa Zarządu Miejskiego PSL w Brzesku Lecha Pikuły.
+ Heleny Koczwara od współpracowników byłego Urzędu Gminy w Szczepanowie.
+ Heleny Koczwara od koleżanek i kolegów córki Doroty z KRUS w Brzesku.

17.oo
+ Jana Podoby, Marii Gibała, Władysława męża, zm. rodziców.

Wtorek – 27. 11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 25 greg.
+ Aureli Mularz, Edwarda męża – rocznica śmierci.
+ Kazimierza Matysa – rocznica śmierci.
+ Stanisława Żurka.
+ Heleny Koczwara od Pracowników UM w Brzesku.
+ Heleny Koczwara od koleżanek z Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych UM w Brzesku.
+ Heleny Koczwara od koleżanek z Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych UM w Brzesku.

17.oo
W int. Członkiń Róży Św. Klary, zel. Bożena Waresiak.

Środa – 28. 11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 26 greg.
+ Mateusza Przybyło – 7 dzień po śmierci, od rodziców i sióstr.
+ Anny i Jana Tomasik, zm. rodziców.
+ Heleny Koczwara od koleżanek i kolegów córki Doroty z KRUS w Brzesku.
+ Heleny Koczwara od Pracowników UM w Brzesku.
+ Heleny Koczwara od Pracowników UM w Brzesku.
+ Heleny Koczwara od uczestników pogrzebu.

17.00
+ Marka Gibały – 30 dzień po śmierci, od żony i córek z rodziną.
+ Marii Misina – 8 rocznica śmierci, z intencji sióstr.

Czwartek – 29. 11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 27 greg.
+ Wandy Pikulskiej – 11 rocznica śmierci.
+ Genowefy Czosnek, – rocznica śmierci, zm. z rodziny Czosnek, Anny i Artura Heusghem, od rodziny.
+ Wacława Franczaka od siostry Teresy.
+ Wacława Franczaka od siostry Krystyny.
+ Wacława Franczaka od brata Stanisława z rodziną.
+ Wacława Franczaka od brata Stanisława z rodziną.

17.oo
+ Stanisława Kani, Magdaleny żony – rocznica śmierci.

Piątek – 30.11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 28 greg.
+ Juliana Czerny, Ryszarda syna.
+ Wacława Franczaka od siostrzeńca Damiana.
+ Wacława Franczaka od siostrzeńca Wojciecha.
+ Wacława Franczaka od bratanicy Anety z mężem.
+ Wacława Franczaka od kuzynki Teresy z rodziną.
+ Wacława Franczaka od rodziny Filipskich z Tymowy.

17.oo
+ Andrzeja Gołąb, z okazji imienin, od rodziny Brzezińskich.

Sobota – 01. 12.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
+ Krystyny Kargol – 29 greg.
+ Heleny Bujak, Józefa męża – rocznica śmierci.
+ Józefy Radeckiej – 25 rocznica śmierci, Alojzego męża.
+ Wacława Franczaka od rodziny Kwinta.
+ Wacława Franczaka od sąsiadów Małek .
+ Wacława Franczaka od sąsiadów Reczek.

17.oo
+ Stanisława Dubiela – 8 rocznica śmierci.

Niedziela -2 .12.
6.3o
+ Władysławy i Bronisława Batko – rocznica śmierci, od synów z rodzinami.

8.oo
+ Jana i Magdaleny Brzezińskich, Józefa i Ireny Brzezińskich, od Marii z rodziną.
+ Krystyny Kargol – 30 greg.

9.3o
+ Jana i Heleny Pasula, Wiktorii Leśniowskiej, zm. z rodziny, od rodz. z Poznania.

11.oo
W int. Barbary z okazji urodz. i imienin, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B.błog. op.MB i Św.St-wa.

15.30
+ Józefy Woda – 27 rocznica śmierci, z intencji wnuczek.


Intencje Mszy Świętych: 19.11. 2018 – 25.11. 2018 R.

Poniedz. – 19. 11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 17 greg. -/Odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią./
+ Narcyza Zwijacza – 30 dzień po śmierci, od Haliny i Czesława Sikora.
+ Stanisława Szuby, od córki Haliny z rodziną.
+ + Kościelnych i Organistów pracujących w naszej Parafii.
+ Heleny Koczwara od rodziny Gwoździów z Wyżyc.
+ Heleny Koczwara od rodziny Kuras.
+ Heleny Koczwara od rodziny Kuras z dziećmi.

17.oo
+ Czesława Styrny.

Wtorek – 20. 11.
6.3o
O zdrowie dla Ferdynanda, Boże błog. opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu.
+ Krystyny Kargol – 18 greg.
+ Marii Drąg.
+ Heleny Koczwara od rodziny Kurtyka.
+ Heleny Koczwara od rodziny Lach.
+ Heleny Koczwara od rodziny Mamica z Krakowa.
+ Heleny Koczwara od rodziny Paprocki.

17.oo
+ Jana i Marii Ciuruś, oraz Stanisława Zdunka.

Środa – 21. 11.
6.3o
W int. Stanisławy, z okazji 88 urodzin, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, B. bł., op. MB i św. St-wa.
+ Krystyny Kargol – 19 greg.
+ Stanisława Wójcika.
+ Heleny Koczwara od rodziny Płacheta z Bogumiłowic.
+ Heleny Koczwara od rodziny Płacheta z Krakowa i Postalskich.
+ Heleny Koczwara od rodziny Stanuszków z Brzeska.
+ Heleny Koczwara od rodziny Sikorów i Doroty Nowak.

17.00
+ Jana Polka – 17 rocznica śmierci.

Czwartek – 22. 11.
6.3o
W int. Barbary Kordek, z okazji 50 urodzin, z pr. o zdr, B. bł., op. MB i św. St., od męża z rodziną.
+ Krystyny Kargol – 20 greg.
+ Marii i Władysława Kozioł – rocznica śmierci.
+ Heleny Koczwara od rodziny Tybon.
+ Heleny Koczwara od rodziny Witek.
+ Heleny Koczwara od rodziny Zagórski.
+ Heleny Koczwara od koleżanek z Liceum córki Doroty.

17.oo
+ Wiktorii Żurek, Władysława męża, córki Heleny Gibała, Tadeusza męża.

Piątek – 23.11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 21 greg.
+ Tadeusza Dal – 30 dzień po śmierci.
+ Janiny Kośmider – 1 rocznica śmierci, od synów z rodzinami.
+ Alojzego Radeckiego – 28 rocznica śmierci, Józefy żony.
+ Anny Dubiel – 34 rocznica śmierci, Józefa męża, Franciszka syna, córki Marii Zielińskiej.
+ Heleny Koczwara od Ewy koleżanki córki.
+ Heleny Koczwara od sąsiadów Gertrudy Jana Stępak z córką Anią.

17.oo
+ Alojzego Radeckiego, Józefy żony, Stanisława syna.

Sobota – 24. 11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 22 greg.
+ Eugeniusza Styrny.
+ Józefy i Józefa Wolnik.
+ Władysława Barana, Honoraty żony, Wojciecha brata.
+ Heleny Ciuruś od wnuczek i prawnuka.
+ Heleny Koczwara od klasy I i oddziału Przedszkolnego SP w Sterkowcu.
+ Heleny Koczwara z intencji 7 Róży Różańcowej , zel. Zofii Łyko.

17.oo
+ Mieczysław Mroczka – rocznica śmierci, Ireny Mroczek, Lucyny Bachula, Roberta Fugat.

Niedziela – 25.11.
6.3o
+ Anny i Jana Wójcik, Stanisława i Władysława synów.

8.oo
+ Józefa Banta – 20 rocznica śmierci, Genowefy żony, Stanisława syna.
+ Krystyny Kargol – 23 greg.

9.3o
+ Ireny i Jakuba Woźniak – rocznica śmierci.

11.oo
+ Stanisława Koczwary – 25 rocznica śmierci, Anny żony, Elżbiety córki.

15.30
+ Anety Kurnik – rocznica śmierci, z intencji teściów.


Intencje Mszy Świętych: 05.11. 2018 – 11.11. 2018 R.

Poniedz. – 05. 11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 3 greg. -/Odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią./
+ Tadeusza Dal – 7 dzień po śmierci.
+ Marii Gładysz – rocznica śmierci, Stanisława syna.
+ Józefa Sznajdera – 48 rocznica śmierci, Józefy żony, Zofii córki.
+ Zofii Borowiec, od męża.
+ Heleny Koczwara od chrześniaka Andrzeja Chudyby z rodziną.
+ Józefa Pasuli od chrzestnego Stanisława Kołodzieja

17.oo
+ Stanisława Pikulskiego, od syna z rodziną.

Wtorek – 06. 11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 4 greg.
+ Stefana Misiny – 17 rocznica śmierci, zm. rodziców; Marii i Jana oraz syna Marka.
+ Jana i Wiktorii Przybyło – rocznica śmierci.
+ Władysławy Przybyło, zmarłych z rodziny, z intencji synów.
+ Heleny Koczwara od Stanisława Cholewy.
+ Heleny Koczwara od Ewy i Andrzeja Matys z rodziną.
+ Heleny Koczwara od Janiny Matys z Celiną.

17.oo
+ Marka Żurka – 14 rocznica śmierci.

Środa – 07. 11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 5 greg.
+ Jana Filipowskiego, brata Stanisława, zm. rodziców.
+ Władysława Kądziołki – 4 rocznica śmierci, Elżbiety żony.
+ Jana i Magdaleny Zachara, Józefa syna.
+ Heleny Koczwara od Zofii Pasula.
+ Heleny Koczwara od Teresy i Daniela Kłos.
+ Heleny Koczwara od Stanisława Kołodzieja z rodziną.

17.00
+ Marii i Józefa Latocha, od dzieci z rodzinami.

Czwartek – 08. 11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 6 greg.
+ Franciszka Dubiela – 1 rocznica śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.
+ Barbary Szatkowskiej – 3 rocznica śmierci, Jana męża.
+ Melanii, Stanisława i Władysława oraz zmarłych z rodziny Duda.
+ Heleny Koczwara od Łukasza Polek z rodziną.
+ Heleny Koczwara od Rafała Bogusz z rodziną.
+ Heleny Koczwara od Teresy Iwaniec z rodziną.

17.oo
+ Marii i Józefa Latocha.

Piątek – 09.11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 7 greg.
+ Władysławy Reczek – 30 dzień po śmierci, od synów.
+ Julii, Józefa, Stanisława syna, i zmarłych z rodziny Zakrzewskich.
+ Marii, Andrzeja, Andrzeja syna i zmarłych z rodziny Rzepków.
+ Heleny Koczwara od Anny i Jerzego Bogusz oraz Tadeusza Wrony.
+ Heleny Koczwara od Józefy Stępak i Zbigniewa Stępak z rodziną.
+ Heleny Koczwara od Dawida Jankowskiego z rodziną.

17.oo
+ Zofii i Józefa Nowak, oraz zmarłych dziadków.

Sobota – 10. 11.
6.30
+ Krystyny Kargol – 8 greg. –
+ Genowefy Pasula – rocznica śmierci.
+ Zdzisława Sumary – 18 rocznica śmierci, Ireny żony.
+ Stanisława Pasieki, Janiny żony, Jacka i Roberta synów.
+ Heleny Koczwara od Łukasza i Lucyny Koczwara.
+ Heleny Koczwara od Bożeny i Krzysztofa Niemiec.
+ Heleny Koczwara od Bogdana Wąsika z rodziną.

17.oo
+ Józefa Gibały – 8 rocznica śmierci, Marii żony.

Niedziela – 11.11.
6.3o
W int. Zuzanny z ok. 50 urodzin, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, B. bł., op. MB i św. St. w dal. życiu.

8.oo
+ Ks. Prałata Józefa Cisaka – 17 rocznica śmierci.
+ Krystyny Kargol – 9 greg.

9.3o
+ Stanisława Lisa, Wiktorii żony.

11.oo
+ Rozalii Pyrek – 13 rocznica śmierci, zm. rodziców; Magdaleny i Stefana, od męża i dzieci z rodzinami.

15.oo
Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, za wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny, i zmarłych Parafian.
+ Anny i Jana Rudnik.


Intencje Mszy Świętych: 29.10. 2018 – 04.11. 2018 R.

Poniedz. – 29. 10.
6.3o
+ Narcyza Zwijacza – 7 dzień po śmierci, od syna Mariusza z żoną i dziećmi.
+ Tadeusza Pagacza z okazji imienin.
+ Władysławy Borowiec – 7 rocznica śmierci.
+ Tadeusza i Magdaleny Wójcik.
+ Pawła Pasuli od kuzyna Józka Pasuli.
+ Pawła Pasuli od kuzyna Ryszarda z żoną.
+ Pawła Pasuli od cioci Zofii Pasula.

17.oo
+ Stanisława Urbańskiego, Genowefy żony, Stanisława syna.

Wtorek – 30. 10.
6.3o
W int. Tadeusza z ok. 94 urodzin, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, B. bł., op. MB i św. St-wa.
+ Pawła Pasuli od rodziny Kania.
+ Pawła Pasuli od rodziny Kania.
+ Pawła Pasuli od rodziny Komorowskich
+ Pawła Pasuli od rodziny Komorowskich
+ Pawła Pasuli od sąsiadów i przyjaciół.
+ Pawła Pasuli od sąsiadów i przyjaciół.

17.oo
+ Stanisława Chudyby, Ludwika brata, od siostry Józefy.

Środa -31. 10.
6.3o
+ Heleny Ciuruś od wnuczek i prawnuka.
+ Pawła Pasuli od Haliny i Józefa Wodów.
+ Pawła Pasuli od uczestników pogrzebu.
+ Heleny Koczwara od Katarzyny Koczwara.
+ Heleny Koczwara od Edwarda Koczwary z żoną.
+ Heleny Koczwara od siostry z mężem.
+ Heleny Koczwara od siostrzenicy z mężem i synem.

17.00
+ Tadeusza Lacha z okazji imienin.

Ur. W. Św. -01. 11
6.3o
+ Krystyny i Tadeusza Prokop.

8.oo
+ Janiny i Jana Kargul – 13 rocznica śmierci, zmarłych z rodziny.

9.30
+ Jana Pasierba – rocznica śmierci, zmarłych z rodziny.

11.oo
+ Leopolda Stanika, z intencji żony.

14.oo
Za zmarłych Parafian
+ Michaliny i Franciszka Glonek, Salomei Wszołek.
+ Józefa Urbańskiego, Marii żony.

Dzień Zaduszny
6.3o
+ Romana Paprockiego, i zmarłych z rodziny.

8.oo
+ Józefa i Franciszki Żurek, zmarłych z rodziny.

9.30
+ Bogdana Libudy, zmarłych rodziców i teściów.

11.oo
Cmentarz – + Weroniki, Teresy i Józefa Glonek, od rodziny.

17.oo
+ Jana i Magdaleny Lewandowskich.

Sobota 03. 11.
6.3
+ Krystyny Kargol – 1 greg. – /Odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią./
+ Jana i Zofii Latocha, Haliny Maćkowskiej, Mieczysława Dytko, zm. z rodziny; Latochów i Borowców.
+ Mieczysława Tyrchy – 7 rocznica śmierci, oraz zmarłe żony; Rozalię i Stefanię.
+ Marii Urbaś, Tadeusza męża – rocznica śmierci.
+ Heleny Koczwara od Piotra Koczwary z rodziną.
+ Heleny Koczwara od Tomasza Koczwary z rodziną.
+ Heleny Koczwara od Magdaleny i Tomasza Latocha.

17.oo
+ Stanisława Kawuli – rocznica śmierci.

Niedziela 04.11.
6.3o
+ Krystyny Kargol – 2 greg. – /Odprawia Ks. Jan Lorek poza Parafią./
+ Heleny Fikus, Beaty córki, od męża i synów.

8.oo
+ Anieli i Karola Weigel – rocznica śmierci.

9.3o
+ Anny i Władysława Styrny.
+ Kazimierza Zachary – 14 rocznica śmierci.

11.oo
W int. Marcina z ok. urodzin i imienin, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, B. bł., op. MB i św. St. w dalszym życiu, z intencji rodziców i rodzeństwa.
W intencjach Parafian.

15.3o
+ Aurelii Koczwary – 9 rocznica śmierci, Tadeusza męża.

Uwaga! – Ks. Jan Lorek, Ks. Zbigniew Wielgosz i Ks. Stanisław Urbański wyznaczone na dany dzień Msze św. pogrzebowe odprawiają poza Parafią.


Intencje Mszy Świętych: 15.10. 2018 – 21.10. 2018 R.

Poniedz. – 15. 10.
6.3o
+ Józefa Solaka w 18 rocznicę śmierci.
+ Stanisławy, oraz Stanisławy Kogut, Ryszarda syna, Józefy i Kazimierza Korcyl.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Gwóźdź z Mokrzysk.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Kawa, Świderek i Cierniak.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Żurek i Przybyło.
+ Małgorzaty Czarnik od Pracow. I właściciela Firmy PPHU – Zbigniew Przybyło Łęki.
+ Małgorzaty Czarnik od Pracow. I właściciela Firmy PPHU – Zbigniew Przybyło Łęki.

8.oo
W int. Pani Dyr., Grona Pedag. Pracow. PSP w Sterkowcu, uczniów i ich rodziców, z prośbą o zdr. B. błog. op. Św. Stanisława z okazji Święta Patrona Szkoły, od Rady Rodziców PSP w Sterkowcu.

17.oo
W int. Izabeli Starowicz okazji 18 urodzin, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, Boże bł., opiekę MB i św. St. oraz światło Ducha Św. w wyborze właściwej drogi życiowej.

Wtorek – 16. 10.
6.3o
O szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny, z prośbą o zdrowie dla matki i dziecka oraz B. błog. w życiu.
+ Heleny Pawlik Kubicka, od siostry Zofii z rodziną.
+ Małgorzaty Czarnik od kuzynki Lucyny i Mariana Gurgul.
+ Małgorzaty Czarnik od Grażyny i Krzysztofa Bigaj.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Zydroniów.
+ Małgorzaty Czarnik od koleżanek i kolegów z klasy Szkoły Podstawowej.
+ Małgorzaty Czarnik od koleżanek ze szkoły średniej męża Mariana.

17.oo
+ Czesława Dąbrówki – 13 rocznica śmierci.
+ Zenona Szuby 30 dzień po śmierci.

Środa -17. 10.
6.3o
+ Władysławy Reczek – 7 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Heleny Żurek – 1 rocznica śmierci, Władysława męża.
+ Józefa Dubiela – 38 rocznica śmierci, Anny żony, Franciszka syna, Marii Zielińskiej córki.
+ Józefa Prokopek – 30 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Małgorzaty Czarnik od Rady Parafialnej.
+ Małgorzaty Czarnik od Chóru Sanktuaryjnego
+ Małgorzaty Czarnik od Chóru Sanktuaryjnego

17.00
+ Zofii Żurek – 12 rocznica śmierci.

Czwartek -18.1 0.
6.3o
+ Józefa Solaka i zmarłych kolegów – 18 rocznica śmierci.
+ Ks. Jana Styrny – rocznica śmierci.
+ Stanisława Styrny – rocznica śmierci, Anny żony.
+ Małgorzaty Czarnik od Koła Gospodyń z Wokowic
+ Małgorzaty Czarnik od Koła Gospodyń z Wokowic
+ Małgorzaty Czarnik od Rady Sołeckiej z Wokowic.
+ Małgorzaty Czarnik od Rady Sołeckiej z Wokowic.

17.oo
+ Bolesława Fugat, Marianny żony, Tadeusza syna, Roberta wnuka.

Piątek – 19. 10.
6.3o
+ Barbary Styrna – 3 rocznica śmierci.
+ Ireny Wąsik, od męża z okazji imienin.
+ Urszuli Gurda.
+ Małgorzaty Czarnik od koleżanek i kolegów z PZU w Brzesku.
+ Małgorzaty Czarnik od koleżanek i kolegów z PZU w Brzesku.
+ Małgorzaty Czarnik od Radnych Rady Miejskiej w Brzesku, Klubu Prawo i Sprawiedliwość.
+ Małgorzaty Czarnik od Radnych Rady Miejskiej w Brzesku, Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

17.oo
+ Marii Gibała – 11 rocznica śmierci, od córek.

Sobota 20. 10.
6.3o
+ Artura Legutko – 18 rocznica śmierci, zmarłych z rodzin.
+ Józefa Krzyściaka – rocznica śmierci.
+ Jana Latochy, z okazji imienin, Zofii żony.
+ Urszuli Lis, z okazji imienin, od rodziców i siostry.
+ Małgorzaty Czarnik od Zarządu Druhów OSP Jadowniki.
+ Małgorzaty Czarnik od Zarządu Druhów OSP Jasień.
+ Małgorzaty Czarnik od Zarządu Druhów OSP Okocim.

17.oo
W int. Haliny i Stanisława ok. 40 rocz.ślubu, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, B. bł., op MB i św.St.

Niedziela 21.1 0.
6.3o
W int. Cecylii i Antoniego ok. rocz.ślubu, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, B. bł., op. MB i św.St. oraz o zdrowie dla syna Mateusza w 1 rocz. urodzin.

8.oo
+ Tadeusza Legutko, z okazji imienin, i zm. rodziców.

9.3o
W int. Moniki i Piotra ok. 5 rocz. ślubu, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, B.bł., op MB i św.St. w d. ż.
W int. Członkiń Róży św. Rozalii, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, B. bł., op MB i św. St-wa.

11.oo
W int. Łukasza okazji 30 urodz.z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, Boże bł. od żony z synem Wiktorem
W intencjach Parafian.

15.3o
+ Józefa Zachary – 8 rocznica śmierci, z intencji żony i dzieci z rodzinami.


Intencje Mszy Świętych: 08.10. 2018 – 14.10. 2018 R.

Poniedz. – 08. 10.
6.3o
+ Magdaleny Koczwara, Stanisława męża, oraz zmarłych rodziców – rocznica śmierci.
+ Andrzeja Tomczyka z intencji Teresy.
+ Małgorzaty Czarnik od Józefy Czarnik.
+ Małgorzaty Czarnik od Janusza i Małgorzaty Czarnik z rodziną.
+ Małgorzaty Czarnik od Lucyny i Józefa Kijak.
+ Małgorzaty Czarnik od Marty i Tomasza Kijak.
+ Małgorzaty Czarnik od Marii i Jarosława Ziomek.

17.oo
+ Stanisława Bujaka, Stefanii i Jana Gach – rocznica śmierci, z intencji rodziny.

Wtorek – 09. 10.
6.3o
+ Franciszka Witka – rocznica śmierci, od żony, dzieci i wnuków.
+ Kazimiery Wróblewskiej – 3 rocznica śmierci, Józefa męża, od syna i synowej.
+ Małgorzaty Czarnik od Eugeniusza Lotochy.
+ Małgorzaty Czarnik od Mariusza Latochy z rodziną.
+ Małgorzaty Czarnik od Danuty i Krzysztofa Kułak.
+ Małgorzaty Czarnik od Stanisława Kułak z synem.
+ Małgorzaty Czarnik od Marioli i Wacława Gładysz z rodziną.

17.oo
+ Michaliny Pietrzyk – 1 rocznica śmierci, Stanisława męża, od córki Marii z rodziną.

Środa -10. 10.
6.3o
+ Stanisława Pałki – rocznica śmierci.
+ Jana Brzyka – 39 rocznica śmierci, z intencji siostry.
+ Małgorzaty Czarnik od Anny i Piotra Styrna..
+ Małgorzaty Czarnik od Danuty i Jerzego Kozłowskich.
+ Małgorzaty Czarnik od Zofii i Kazimierza Legutko z rodziną.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Przybyłów i Karwalów.
+ Małgorzaty Czarnik od Haliny i Józefa Wodów.

17.00
+ Romana Rogozińskiego – rocznica śmierci, od rodziny Brzezińskich.

Czwartek -11.1 0.
6.3o
+ Józefa Kupiec – 30 dzień po śmierci, od siostry.
+ Barbary Król – 30 dzień po śmierci, od syna Stanisława, Małgorzaty żony i wnuka Piotra.
+ Bronisławy Przybyło – 9 rocznica śmierci, z intencji siostry Barbary Grocholskiej.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Burzawa z Dołęgi..
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Siudutów z Dołęgi.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Janowskich z Pojawia.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Janowskich z Chicago.

17.oo
+ Magdaleny i Wiktorii Maślanka, od Teresy.

Piątek – 12. 10.
6.3o
+ Józefa Urbańskiego – 30 rocznica śmierci, Anny żony – 22 rocznica śmierci.
+ Józefa Solaka, Romana Hojnowskiego, Tadeusza Legutko, Krzysztofa Sala, Artura Legutko – 18 rocz. śm.
+ Edwarda Mularza w dniu imienin, Aurelii żony.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Bałabuchów.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Bednarczyk.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Dobrogowskich.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Gaczoł.

17.oo
+ Krzysztofa Sala, Romana, Józefa, Tadeusza i Artura – 18 rocznica śmierci.

Sobota 13. 10.
6.3o
+ Romana Hojnowskiego – 18 rocznica śmierci, zm. kolegów; Józefa, Tadeusza, Artura, i Krzysztofa, Tadeusza Legutko, i zmarłych kolegów.
+ Józefa Olchawy – 34 rocznica śmierci, z intencji córek.
+ Kazimiery i Kazimierza Polak – rocznica śmierci.
+ Włodzimierza Korczuka – 50 rocznica śmierci.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Góra.
+ Małgorzaty Czarnik od rodziny Owczarków i Krzyściakowej.

17.oo
+ Romana Rogozińskiego – rocznica śmierci, od żony.

18.oo
Wokowice – + Kazimierza Pamuły, oraz Tadeusza Pikulskiego – rocznica śmierci.

Niedziela 14.1 0.
6.3o
+ Heleny Fikus, Beaty córki – 6 rocznica śmierci, z intencji męża i synów.

8.oo
+ Stanisława Piotrowskiego – 6 rocznica śmierci.

9.3o
W int. Teresy i Łukasza okazji 10 rocz. ślubu, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę MB i św. St. w dalszym życiu, od rodziców i rodzeństwa.
+ Jana Świderek – 3 rocznica śmierci.

11.oo
W int. Teresy okazji urodzin, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, Boże bł., opiekę MB i św. St.
W intencjach Parafian.

15.3o
+ Tadeusza Obłąk – 25 rocznica śmierci, z intencji żony.
+ Zenona Szuby w 30 dz. po śm. od syna Ferdynanda z rodziną,


Intencje Mszy Świętych: 01.10. 2018 – 07.10. 2018 R.

Poniedz. – 01. 10.
6.3o
+ Eugenii Piech od Krystyny i Kazimierza Batko.
+ Eugenii Piech od rodziny Pater.
+ Eugenii Piech od pewnej osoby.
+ Eugenii Piech od pewnej osoby.
+ Edwarda Góry, Genowefy żony – rocznica śmierci, od córki z mężem.
+ Zofii Prokopek – 11 rocznica śmierci, Tadeusza Prokopek – 5 rocznica śmierci.
+ Magdaleny Koczwara, Stanisława męża – rocznica śmierci.

17.oo
+ Józefy Dziekanowskiej – 17 rocznica śmierci, Wojciecha męża – 19 rocznica śmierci.

Wtorek – 02. 10.
6.3o
W int. Joanny i Franciszka z ok. 25 rocz. ślubu, oraz ur. i im., z podz. za otrz. łaski,pr.o op.i B.bł
+ Eugenii Piech od rodziny Bolków z Przyborowa.
+ Eugenii Piech od rodziny Zarzyckich.
+ Eugenii Piech od sąsiadów córki z Jadownik.
+ Eugenii Piech od Związku Zawodowego Kolejarzy Rzeczpospolitej w Krakowie.
+ Stanisława Wielgosza od uczestników pogrzebu.
W intencji Panu Bogu wiadomej.

17.oo
+ Mateusza Żaka od rodziców.

Środa -03. 10.
6.3o
+ Eugenii Piech od koleżanek i kolegów z pracy syna Jerzego ze stacji Kraków – Prokocim.
+ Eugenii Piech od koleżanek i kolegów z pracy syna Jerzego ze stacji Kraków – Prokocim.
+ Eugenii Piech od koleżanek i kolegów z pracy syna Jerzego ze stacji Kraków – Prokocim.
+ Eugenii Piech od z Róży Św. Pawła Apostoła.
+ Eugenii Piech od z Róży Św. Pawła Apostoła.
+ Eugenii Piech od z Róży Św. Pawła Apostoła.
+ Stanisława Kani, Michaliny żony, Kazimierza i Stanisława synów.

17.00
+ Henryka Grocholi, Magdaleny żony – rocznica śmierci.

Czwartek -04.1 0.
6.3o
W int. Ks. Prałata Franciszka Olczaka, z okazji imienin z pr.o zdr.op.MB, św.St-wa i św. Patrona z intencji brata z rodziną.
+ Franciszka Dubiela – z ok. imienin od żony i dzieci z rodzinami.
+ Franciszka Dubiela – od kolegów z Bochni.
+ Zbigniewa Nowaka – 1 rocznica śmierci, z intencji teściowej.
+ Eugenii Piech od współpracowników córki Jadzi z MOPS w Brzesku.
+ Eugenii Piech od współpracowników córki Jadzi z MOPS w Brzesku.
+ Eugenii Piech od uczestników pogrzebu.

17.oo
+ Jana i Wiktorii Latocha, z intencji rodziny.

Piątek – 05. 10.
6.3o
W int. Marleny z ok. 10. ur.,z pr. o B.błog. op. MB i św.St-wa, z podz. za przyjęcie I Komunii św.
+ Józefa Piwowarskiego – rocznica śmierci.
+ Małgorzaty Czarnik od siostry Barbary z mężem.
+ Małgorzaty Czarnik od siostry Haliny z mężem.
+ Małgorzaty Czarnik od siostry Krystyny z mężem.
+ Małgorzaty Czarnik od syna Pawła z rodziną.
+ Małgorzaty Czarnik od chrześniaka Piotra.

17.oo
+ Alfreda Przybyło – 7 rocznica śmierci, z intencji żony i dzieci.

Sobota 06. 10.
6.3o
+ Stefanii Piwowarskiej – rocznica śmierci.
+ Władysława Starowicza – 15 rocznica śmierci, od żony z rodziną.
+ Małgorzaty Czarnik od chrześnicy Anny z rodziną.
+ Małgorzaty Czarnik od chrześnicy Edyty.
+ Małgorzaty Czarnik od bratowej Celiny z rodziną.
+ Małgorzaty Czarnik od Kuzyna Andrzeja z rodziną.
+ Małgorzaty Czarnik od Urszuli i Tomasza Bednarczyk.

17.oo
W int. Grażyny i Jerzego okazji 35 rocz. ślubu, z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę MB i św. St. w dalszym życiu, od dzieci i wnuków.

Niedziela 07.1 0.
6.3o
+ Renaty Nowak – 2 rocznica śmierci, z intencji mamy.

8.oo
+ Stanisławy Turlej – 12 rocznica śmierci.

9.3o
+ Jana Kołodzieja – 14 rocznica śmierci, z intencji żony i dzieci z rodzinami.

11.oo
W intencjach Parafian.
+ Henryka Stypuły – 3 rocznica śmierci, od syna Marka z rodziną.
+ Stanisława Pikulskiego – 38 rocznica śmierci, Bronisławy żony – 18 rocznica śmierci.

15.3o
+ Stefani Piwowarskiej – 12 rocznica śmierci, z intencji wnuków.


Intencje Mszy Świętych: 10.09. 2018 – 16.09. 2018 R.

Poniedz. – 10. 09.
6.3o
+ Krzysztofa i Daniela Tybon.
+ Stanisława Krzyżak od syna Radosława z rodziną.
+ Stanisława Krzyżak od syna Rafała z rodziną.
+ Stanisława Krzyżak od siostry Urszuli z rodziną.
+ Stanisława Krzyżak od Katarzyny i Mieczysława Włoszczyna.
+ Stanisława Krzyżak od uczestników pogrzebu.
+ Beaty Banach od rodziny Banachów.

18.oo
+ Józefa Kądziołki.

Wtorek – 11. 09.
6.3o
+ + z rodziny Pałków, ze Sterkowca, Szczepanowa i Skawiny.
+ Beaty Banach od rodziny Stępaków.
+ Beaty Banach od uczestników pogrzebu.
+ Zdzisława Saroty od rodziny Danieluków.
+ Zdzisława Saroty od przyjaciela Mariana z żoną.
+ Zdzisława Saroty od sąsiadów Styrnów z Wokowic.
+ Zdzisława Saroty od koleżanek i kolegów córki Kingi z PKO BP SA, Centrum Operacji Kraków.

18.oo
+ Jana Nowaka – 25 rocznica śmierci, od żony.

Środa -12. 09.
6.3o
+ Stanisława i Józefa Krzyściak.
+ Zdzisława Saroty od koleżanek i kolegów córki Kingi z PKO BP SA, Centrum Operacji Kraków.
+ Zdzisława Saroty od uczestników pogrzebu.
+ Stanisława Wielgosza od brata Andrzeja z rodziną.
+ Stanisława Wielgosza od brata Franciszka z rodziną.
+ Stanisława Wielgosza od brata Józefa z żoną.
+ Stanisława Wielgosza od brata Józefa z żoną.

18.00
+ Melanii Mizera – 19 rocznica śmierci, oraz zmarłych rodziców’ Anny i Franciszka Mizery..

Czwartek -13. 09.
6.3o
+ Franciszka Dubiela w rocznicę urodzin, od żony i dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Wielgosza od brata Tadeusza z rodziną.
+ Stanisława Wielgosza od siostry z mężem..
+ Stanisława Wielgosza od siostry Marii z rodziną.
+ Stanisława Wielgosza od bratanicy Marty z mężem i dziećmi.
+ Stanisława Wielgosza od kuzynki Ireny Pacura z dziećmi.
+ Stanisława Wielgosza od kuzyna Józefa Sarleja z rodziną.

18.oo
+ Elżbiety Załupskiej – 13 rocznica śmierci, od wnuczki z rodziną.

19.oo
Wokowice – + Marii Stanisława Pikulskich.

Piątek – 14. 09.
6.3o
O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę MB i św. Stanisława dla rodziny Piszczków.
O Bożą opiekę dla Marii.
+ Stefanii Tyrcha – 6 rocznica śmierci, Mieczysława męża.
+ Stanisława Wielgosza od chrześniaka Zbyszka z żoną.
+ Stanisława Wielgosza od chrześnicy z rodziną.
+ Stanisława Wielgosza od chrześnicy z rodziną.
+ Stanisława Wielgosza od szwagra z rodziną.

18.oo
W int. Kubusia z okazji 1urodzin, z pr. o łaskę zdrowia, Boże błog. op. MB i św. St-wa od dziadków.

Sobota 15. 09.
6.3o
+ Stanisława Reczek – 4 rocznica śmierci, Zofii żony.
+ Stanisława Wielgosza od teściowej Wandy Turlej.
+ Stanisława Wielgosza od Stanisława Misiny.
+ Stanisława Wielgosza od Marty i Piotra Misina.
+ Stanisława Wielgosza od Marii i Józefa Synowiec.
+ Stanisława Wielgosza od Anny i Józefa Synowiec.
+ Stanisława Wielgosza od Mateusza i Moniki Siudut.

18.oo
+ Stanisława Sarleja – 17 rocznica śmierci, zmarłych rodziców i siostrę Zofię.

Niedziela 16. 09. 2018 r.
6.3o
W int. Eweliny i Jakuba z okazji 5 rocznicy ślubu, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St. w dalszym życiu.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Antoniego Ciurusia, Marii żony.

9.3o
+ Stanisława Wąsika, od wnuczek’ Katarzyny, Klaudii i Dagmary.

11.oo
W int. Teresy i Józefa Badowski z okazji 40 rocznicy ślubu, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St. w dalszym życiu dla całej rodziny, od córek z rodzinami.
+ Czesława Żurka – 14 rocznica śmierci, od syna Kazimierza / ks. Jan Lorek poza Parafia/.

15.3o
+ Stanisława Furmana –3 rocznica śmierci, od dzieci z rodzinami.


Intencje Mszy Świętych: 20.08. 2018 – 26.08. 2018 R.

Pon. – 20. 08.
6.3o
+ Heleny i Józefa Prokop z okazji imienin.
+ Zofii Cholewa od męża.
+ Zofii Cholewa od męża.
+ Zofii Cholewa od syna z rodziną.
+ Zofii Cholewa od córki z rodziną.
+ Zofii Cholewa od siostry Stanisławy z mężem.
+ Zofii Cholewa od siostry Heleny z mężem.

18.oo
+ Elżbiety i Józefa Pasula w r. śm. oraz syna Stanisława.

Wtorek – 21. 08.
6.3o
+ Augustyna Pasieki, Marii żony w r. śm.
+ Władysława Lewandowskiego w 8 r. śm.
+ Zofii Cholewa od siostrzenicy Doroty Pajor z rodziną.
+ Zofii Cholewa od siostrzenicy Katarzyny z mężem i synem Adrianem.
+ Zofii Cholewa od siostrzeńca Krzysztofa Koczwary z rodziną.
+ Zofii Cholewa od siostrzeńca Andrzeja z rodziną.
+ Zofii Cholewa od wnuka Rafała z rodziną.

18.oo
+ Anny i Jana Rudników z okazji imienin.

Środa -22. 08.
6.3o
+ Mariana Morycy z okazji urodzin z intencji żony z dziećmi.
+ Krystyny Góra w 3 r. śm. od siostry z mężem.
+ Stanisława Żurka oraz jego rodziców.
+ Zofii Cholewa od szwagierki Marii.
+ Zofii Cholewa od rodziny Mirków.
+ Zofii Cholewa od rodziny Horińskich.
+ Zofii Cholewa od chrześnicy Małgorzaty z rodziną.

18.00
+ Ludwika Brzezińskiego od żony.

Czwartek -23. 08.
6.3o
+ Kazimierza Stempaka w 2 r. śm. od żony z dziećmi.
+ Zofii Cholewa od Edwarda i Małgorzaty Karaś.
+ Zofii Cholewa od Janiny Matys z Bucza.
+ Zofii Cholewa od rodziny Cisaków.
+ Zofii Cholewa od sąsiadów z Górki.
+ Zofii Cholewa od sąsiadów z Górki.
+ Zofii Cholewa od rodziny Kłósek.

18.oo
O ustanie sporów sądowych w rodzinie, bł. Boże, zgodę i jedność za przyczyną św. Stanisława.

Piątek – 24. 08.
6.3o
+ Jana Tybona, Heleny żony, w 33 r. śm. oraz ++ z rodziny Tybonów z int. córki.
+ Zofii Cholewa od Agnieszki i Łukasza Bator.
+ Zofii Cholewa od Małgorzaty i Bogdana Godek z dziećmi.
+ Zofii Cholewa od Grzegorza i Magdaleny Bernady.
+ Zofii Cholewa od sąsiadki Barbary.
+ Zofii Cholewa od sąsiadów i znajomych.
+ Zofii Cholewa od emeryt. pracowników Szkoły i Przedszkola w Łękach.

18.oo
+ Ludwika Brzezińskiego z okazji imienin od dzieci z rodzinami.

Sobota 25. 08.
6.3o
W int. Marii i Józefa w 34 r. ślubu, o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. St-wa oraz łaski potrzebne w dalszym życiu.
+ Ludwiki Wolnik z okazji r. śm. i imienin.
+ Jana Kargola, Haliny córki i ++ z rodziny.
+ Zofii Cholewa od dyrekcji, nauczycieli i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach
+ Zofii Cholewa od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
+ Zofii Cholewa od Agaty i Piotra Gibała
+ Zofii Cholewa od Marka i Agnieszki Siudut

18.oo
W int. Genowefy w 80 r. ur. o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Stanisława oraz łaski potrzebne w dalszym życiu od córek z rodzinami.
Niedz 26. 08. 2018 r. 6.3o W int. Moniki i Jerzego oraz dzieci z ok. 50 r. sakramentu małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB i św. St-wa.

8.oo
W int. Ewy i Andrzeja w 30 r. ślubu z podziękowanie za dot. łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże, op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
Za parafian

9.3o
+ Heleny Barnaś w 1 r. śm., + Józefa męża.

11.oo
W int. Moniki i Jerzego z okazji r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny.

15.3o
O zdrowie, bł. Boże, opiekę Jezusa Miłosiernego i MB dla Marii Gołąb z rodziną.

19.oo
+ Rudolfa Chamielca w 1 r. śm. od córek.


Intencje Mszy Świętych: 13.08. 2018 – 19.08. 2018 R.

Pon. – 13. 08.
6.3o
+ Małgorzaty Gibała.
+ Stanisława Kurtyki od Kuby z rodziną.
+ Stanisława Kurtyki od Kuby z rodziną.
+ Stanisława Kurtyki od uczestników pogrzebu.
+ Leokadii Bornus od Ewy Brzezińskiej.
+ Leokadii Bornus od Bogusławy Brzezińskiej z rodziną.
+ Leokadii Bornus od sąsiadów i znajomych.
+ Leokadii Bornus od sąsiadów i znajomych.

18.oo
W int. Marty i Jerzego Stolarczyk w 25 rocz. ślubu, z pr. o zdr. błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu.

19.oo
Wokowice – W int. Zuzanny i Krzysztofa w 19 rocz. ślubu, z pr. o zdr. błog. Boże, op. MB i św. Stanisława w dalszym życiu

Wtorek – 14. 08.
6.3o
+ Marka Misiny – 9 rocznica śmierci, oraz zmarłych; Stefana, Marii i Jana.
+ Władysława Borowca – 30 rocznica śmierci, Marii żony.
+ Leokadii Bornus od Marii Gołąb z rodziną.
+ Leokadii Bornus od rodziny Turlejów.
+ Leokadii Bornus od rodziny Witków ze Szczepanowa.
+ Leokadii Bornus od sąsiadki Legutko Stanisława z rodziną.
+ Leokadii Bornus od sąsiadów Chrupek.
+ Danuty Szewczykowskiej od Ewy z Suchej Beskidzkiej.

18.oo
+ Stanisława Zachary – 4 rocznica śmierci, od zony i dzieci.

Środa -15. 08. MBW
6.3o
+ Józefa i Pawła Krawczyków – rocznica śmierci.

8.oo
W int. pewnej rodziny w 47 rocz. ślubu, z pr. o zdr. błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu.

9.3o
W int. Krystyny i Krzysztofa Cisak w 25 rocz. ślubu, z pr. o zdr. błog. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym ż. od dzieci.
+ Józefy Franczak – 1 rocznica śmierci.

11.oo
W int. Janiny i Stanisława Lach w 50 rocz. ślubu, z pr. o zdr. błog. Boże, op. MB i św. St-wa w dal.ż.,od dzieci z rodzinami
W intencjach Mieszkańców z Łęk, z podz. za szczęśliwe zbiory z prośbą o zdr. i Boże błog. oraz opiekę MB w życiu.

15.3o
+ Stanisława Tomasika – 64 rocznica śmierci, Józefy żony – 31 rocznica śmierci.

19.oo
+ Karoliny i Jakuba Cisak, oraz Ks. Prałata Józefa Cisaka.

Czwartek -16. 08.
6.3o
W int. Kingi i Pawła Lisak w 15 rocz. ślubu, z pr. o zdr. błog. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Ks. Leona Legutko – 1 rocznica śmierci.
+ Władysława Wolnika – 30 rocznica śmierci, Józefy żony.
+ Józefa Grynastyl – 30 dzień po śmierci, od żony.
+ Danuty Szewczykowskiej od chrześniaka Bartłomieja z rodziną.
+ Danuty Szewczykowskiej od rodziny Bujaków.
+ Danuty Szewczykowskiej od rodziny Stępak z Wokowic.
+ Danuty Szewczykowskiej od rodziny Stępak z Mokrzysk

18.oo
W int. Katarzyny i Krzysztofa w 15 rocz. ślubu, z pr. o zdr. błog. Boże, opiekę MB i św. St-wa dla całej rodziny.
+ Moniki Kubala – 46 rocznica śmierci, Leopolda męża.

Piątek – 17. 08.
6.3o
W int. Barbary i Tadeusza Pacurów w 10 rocz. ślubu, z pr. o zdr. błog. Boże, opiekę MB i św. St-wa dla całej rodziny.
+ Ludwika Bodziocha – 25 rocznica śmierci oraz z okazji imienin.
+ Danuty Szewczykowskiej od rodziny Cyganów z Przyborowa.
+ Danuty Szewczykowskiej od rodziny Żurków z Łęk.
+ Danuty Szewczykowskiej od rodziny Żurków z Przyborowa.
+ Danuty Szewczykowskiej od Stanisława Okruty i rodziny Surzynów z Suchej Beskidzkiej.
+ Danuty Szewczykowskiej od Eli i Marcina Słapa z Suchej Beskidzkiej.
+ Danuty Szewczykowskiej od Czesławy Chalcarz oraz Janiny i Marka Pluta.

18.oo
+ Magdaleny Lewandowskiej – 18 rocznica śmierci.

Sobota 18. 08.
6.3o

W int. Zofii i Adama Kuś w 50 rocz. ślubu, z pr. o zdr, błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu.
+ Juliana Zająca, od Kornelii i Marka Pytka.
+ Magdaleny Grochola – rocznica śmierci, Henryka męża.
+ Henryka Skrobota – 9 rocznica śmierci, od żony.
+ Danuty Szewczykowskiej od Katarzyny Wanickiej z córką Olą.
+ Danuty Szewczykowskiej od Marii Wanickiej z Suchej Beskidzkiej.
+ Danuty Szewczykowskiej od Tamary i Pawła Wanickich.
+ Danuty Szewczykowskiej od uczestników pogrzebu.

18.oo
+ Jana i Marii Kania, zmarłe dzieci; Józefa i Tadeusza Kani.

Niedz 19. 08. 2018 r.
6.3o
+ Jana i Marii Wolsza, Władysława syna.

8.oo
+ Anny i Józefa Koczwarów, od wnuków.
W intencjach Parafian.

9.3o
+ Anny i Władysława Mitery – rocznica śmierci.

11.oo
+ Stanisława Wąsika, od wnuczki Adriany z mężem i synem.

15.3o
+ Tadeusza i Kazimiery Żurek, oraz Mariana Włodka, z intencji Teresy z wnukiem Michałem – 4 rocz. śm.

19.oo
+ Józefy Wójtowicz – 2 rocznica śmierci, Stanisława męża, od syna Leszka.


Intencje Mszy Świętych: 6.08. 2018 – 12.08. 2018 R.

Pon. – 6 . 08.
6.3o
+ Wiktorii Przybyło w 60 rocz. śmierci i Jana Przybyło.
+ Tadeusza Pagacza z Łęk.
+ Tadeusza Cisaka od chrześniaka Wojciecha.
+ Tadeusza Cisaka od Andrzeja i Marty Cisak z Mokrzysk.
+ Tadeusza Cisaka od Kazimierza i Stanisławy Cisak.
+ Tadeusza Cisaka od bratanka Rafała z rodziną.
+ Tadeusza Cisaka od sąsiadów.
+ Tadeusza Cisaka od sąsiadów.

18.oo
W int. Kazimierza z ok. 80 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu od syna z rodziną.

Wtorek – 7. 08.
6.3o
+ Kazimierza Pagacza.
+ Czesława Kułak.
+ Tadeusza Cisaka od sąsiadów.
+ Tadeusza Cisaka od sąsiadów.
+ Kazimierza Malinowskiego.
+ Tadeusza Cisaka od rodziny Cisoniów
+ Tadeusza Cisaka od uczestników pogrzebu.
+ Stanisława Kurtyki od siostry Józefy z mężem.

18.oo
W int. Gabrieli i Michała Grochalskich w 1 rocz. ślubu, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu od mamy Elżbiety.

Środa – 8. 08.
6.3o
W int. Jacka Kozińskiego w 49 rocz. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu od rodziców.
+ Ks. Kan. Władysława Urbańskiego w 7 rocz. śmierci od brata Księdza Stanisława.
+ Stanisława Kurtyki od siostrzenicy Barbary z rodziną.
+ Stanisława Kurtyki od siostrzenicy Ewy z rodziną.
+ Stanisława Kurtyki od siostrzeńca Krzysztofa z rodziną.
+ Stanisława Kurtyki od siostry Emilii.
+ Stanisława Kurtyki od brata Kazimierza.
+ Stanisława Kurtyki od brata Kazimierza.

18.oo
W int. Stanisławy i Kazimierza w 55 rocz. ślubu i 80 rocz. urodzin Kazimierza, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu.

Czwartek -9. 08.
6.3o
+ Bronisławy Holik, Jana męża.
+ Zmarłych z rodziny Pagaczów z Mokrzysk.
+ Stefanii Lach – 30 dzień po śmierci od rodziny.
+ Stanisława Kurtyki od Marii i Józefa Synowiec.
+ Stanisława Kurtyki od Czesława Gibuły z rodziną.
+ Stanisława Kurtyki od Stanisława Gibuły z rodziną.
+ Stanisława Kurtyki od Jana Synowca z rodziną.
+ Stanisława Kurtyki od Marioli i Stanisława Pacury z rodziną.

18.oo
+ Zofii i Władysława Latochów od wnuków: Pawła i Mateusza oraz prawnuka Franciszka.

Piątek – 10. 08.
6.3o
+ Tadeusza Urbasia, Marii żony.
+ Zmarłych z rodziny Królów z Łęk.
+ Stanisława Kurtyki od Wandy Jewiasz.
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Gładysz z Mokrzysk.
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Kurtyków i Szczupałów-Pamułów.
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Józefy Styrna z Niemiec
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Goldów.
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Goldów.

18.oo
W int. Bożeny i Sebastiana Martyny w 20 rocz. ślubu, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu.

Sobota 11. 08.
6.3o
W int. Marty i Jerzego w 25 rocz. ślubu, z pr. o zdr, błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu od rodziców.
+ Ks. Kan. Władysława Urbańskiego w 7 rocz. śmierci.
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Pacochów.
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Jernalczyk
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Kurtyków z Tucholi.
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Kurtyków z Tucholi.
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Witkowskich.
+ Stanisława Kurtyki od rodziny Witkowskich.

18.oo
+ Heleny Pilch – 6 rocznica śmierci.

Niedz 12. 08. 2018 r.
6.3o
+ Stanisława Lewandowskiego – 2 rocznica śmierci.

8.oo
W int. Sylwii i Marcina Borowiec w 10 rocz. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa na dalsze lata od mamy.
W intencjach Parafian.

9.3o
+ Marii i Adama Lis – rocznica śmierci.

11.oo
W int. Edyty i Tomasza z okazji 18 rocz. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
W int. Justyny i Marka w 10 rocz. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. St-wa dla całej rodziny.

15.3o
+ Franciszka Syrek – 4 rocznica śmierci.

19.oo
W int. Ewy i Dariusza – 21 rocznica ślubu, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, B. błog., op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.


Intencje Mszy Świętych: 30.07. 2018 – 5.08. 2018 R.

Pon. – 30 . 07.
6.3o
+ Tadeusza Kucharskiego w 30 dzień po śmierci, od siostry Marii.
+ Marii Prokop w 4 rocz. śmierci, Emila męża, od córek.
+ Eleonory Pałka w 24 rocz. śmierci, Stanisława męża.
+ Tadeusza Cisaka od sąsiadów córki Eweliny.
+ Tadeusza Cisaka od sąsiadów córki Eweliny.
+ Tadeusza Cisaka od sąsiadów Beaty i Marka Pacura.
+ Tadeusza Cisaka od rodziny Siemieńskich.

18.oo
+ Jana i Józefy Ćwioro.

Wtorek – 31. 07.
6.3o
+ Teofila i Ludwiki Dudek, syna Leona.
+ Honoraty i Józefa Lisów od córki z mężem.
+ Kazimierza Adamczyka.
+ Tadeusza Cisaka od rodziny Pudłów.
+ Tadeusza Cisaka od rodziny Pasulów z Mokrzysk.
+ Tadeusza Cisaka od rodziny Gładkich z Dąbrówki.

18.oo
+ Jana i Marii Lambert w rocz. śmierci.

Środa – 01. 08.
6.3o
+ Marii Gaczoł z ok. imienin.
+ Łukasza Mroczka.
+ Magdaleny Dąbrówka.
+ Tadeusza Cisaka od córki Eweliny z rodziną
+ Tadeusza Cisaka od sąsiadów Tomasików.
+ Tadeusza Cisaka od Zofii i Józefa Lis z Bucza.

18.oo
+ Marii i Józefa Styrnów oraz synów: Stanisława i Józefa.

Czwartek -02. 08.
6.3o
W int. Teresy Kozińskiej z ok. 68 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu.
W int. Anny i Krzysztofa, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu.
+ Tadeusza Cisaka od brata Józefa z rodziną
+ Tadeusza Cisaka od Doroty i Michała Misinów.
+ Tadeusza Cisaka od bratanicy Danuty z rodziną.
+ Tadeusza Cisaka od rodziny Gaczoł z Jasienia.

18.oo
+ Henryka Tlałki z okazji imienin od córki Anny z rodziną.

Piątek – 03. 08
6.3o
+ Anny Styrna w rocz. śmierci, Stanisława męża.
+ Jakuba i Julii.
+ Tadeusza Cisaka od rodziny Rożek z Jasienia.
+ Tadeusza Cisaka od Magdaleny i Piotra Wojnickich.
+ Tadeusza Cisaka od rodziny Koczwarów.
+ Tadeusza Cisaka od bratowej Teresy z rodziną.

18.oo
W int. Anny i Dariusza w 20 rocz. ślubu, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu.

Sobota – 04. 08.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Marii Warmuz od mieszkańców Mokrzysk.
+ Tadeusza Cisaka od Edwarda i Marii Misinów.
+ Tadeusza Cisaka od córki Joanny z rodziną.
+ Tadeusza Cisaka od Renaty i Jana Cisaków z rodziną.
+ Tadeusza Cisaka od Stanisława i Krystyny Tomasik z Mielca.

8.oo
W int. Kazimierza Bujaka z ok. 80 urodzin, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB i św. Stanisława w dalszym życiu od syna z rodziną.

Niedz. 5. 08. 2018 r.
6.3o
+ Janiny Kargul – 9 rocznica śmierci, Jana męża.

8.oo
W int. Agnieszki i Stanisława z ok. 17 rocz. ślubu, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. Stanisława dla całej rodziny.
W intencjach Parafian.

9.3o
W int. Marty i Krzysztofa z ok. 17 rocz. ślubu, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa dla córek.

11.oo
+ Jakuba Sitarz w 1 rocznicę śmierci od mamy i siostry.

15.3o
W int. Piotra z ok. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

19.oo
W int. Danuty i Stanisława z ok. 35 rocz. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. St.-wa.


Intencje Mszy Świętych: 09.07. 2018 – 15.07. 2018 R.
Pon. – 09 – 07.
6.3o
W int. Krzysztofa i Waldemara i Weroniki, z prośbą o wstawiennictwo św. St., o zdr. i Opatrzność Bożą.
+ Tadeusza Kucharskiego – 7 dzień po śmierci od siostry Marii.
+ Włodzimierza Żurka od chrześniaka Mariusza z rodziną.
+ Włodzimierza Żurka od chrześniaka Mariusza z rodziną.
+ Włodzimierza Żurka od chrześniaka Stanisława z rodziną
+ Włodzimierza Żurka od kuzyna Tadeusza i Krystyny Żurek.
+ Włodzimierza Żurka od kuzynów Kazimierza i Józefy Pasierb z Przyborowa.
+ Włodzimierza Żurka od Antoniego Baniaka z rodziną

18.oo
+ Józefa Gzyla – 31 rocznica śmierci, Stanisławy żony.

Wtorek – 10.07.
6.3o
W int. Haliny i Stanisława, z okazji 42 rocz. ślubu, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St.-wa
+ Włodzimierza Żurka od Józefa Przybyło.
+ Włodzimierza Żurka od Magdy i Grzegorza Bernady.
+ Włodzimierza Żurka od Agaty i Stanisława Dąbrowów.
+ Włodzimierza Żurka od Barbary i Marii Dąbrowy – Legutko.
+ Włodzimierza Żurka od Alicji i Krzysztofa Pałków.
+ Włodzimierza Żurka od Bogumiły i Tadeusza Żurków.
+ Włodzimierza Żurka od Grzegorza Kuciela z rodziną.

18.oo
+ Aleksandry Rystok, od cioci z rodziną.

Środa – 11. 07.
6.3o
W int. Sióstr z Róży, św. Michała Archanioła, z podz. za otrz. łaski z r. zdr. B. bł.op.MB, zel. Zofia Knap
+ Marii Kwiatek-Górska – 1 rocznica śmierci, od męża i córki z rodziną.
+ Włodzimierza Żurka od Danuty i Jan Latocha.
+ Włodzimierza Żurka od Daniela Flądro.
+ Włodzimierza Żurka od Zbigniewa Przybyło.
+ Włodzimierza Żurka od Anny i Piotra Styrna.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Legutko i Pyrek.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Nowińskich.

18.oo
Z prośba o zgodę i miłość w rodzinie, oraz Boże błogosławieństwo.

Czwartek -12. 07.
6.3o
+ Zofii Żurek – 14 rocznica śmierci.
+ Włodzimierza Żurka od Bożeny Martyny z rodziną.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Brzegowy.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Czyżyckich z Łęk.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Zydroniów.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Kobyłeckich.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Lambertów i Piwowarskich.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Polichtów i Maliszewskich.

18.oo
W int. Ks. Prob. Mariana Zapiór, o zdrowie, Boże błog. i wszelkie łaski w życiu Kapłańskim.

Piątek – 13. 07.
6.3o
+ Henryki Urbaś, z okazji imienin.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Cyganów z Przyborowa.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Ciurusiów i Gancarzów.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Karwalów.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Przybyłów z Brzeska.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Sznajderów.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Słowiaków.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Urbasiów.

18.oo
+ Władysława Legutko, Wiktorii żony, Władysława syna.

19.oo
Wokowice – + Melanii i Jakuba Okulickich, w rocznicę Melanii.

Sobota – 14. 07.
6.3o
+ Władysława Flądro, Melanii żony.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Faron.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Pasierb.
+ Włodzimierza Żurka od rodziny Marmol i Kierońskich.
+ Włodzimierza Żurka od Barbary i Stanisława Białek.
+ Włodzimierza Żurka od Marcina Popieli.
+ Włodzimierza Żurka od znajomych syna; Agaty, i Piotra Gibały z Łęk.

18.oo
+ Marii Woda – 10 rocznica śmierci, z intencji córki Ewy.

Niedz – 15.07. 2018 r.
6.3o
+ Kazimierza Pacury – 25 – rocznica śmierci, od zony i dzieci.

8.oo
W int. Sióstr z Róży św. Gabrieli, z Łęk, z prośbą o zdr. B. bł. op. MB, i św. St-wa, dla nich i ich rodzin. W intencjach Parafian.

9.3o
+ Stanisława Wąsik, od córki Ewy z rodziną.

11.oo
W int. Agnieszki z okazji 17 urodzin, z podz. i z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St-wa w dal. życiu.

15.3o
+ Katarzyny Ziobrowskiej – 20 rocznica śmierci, Józefa męża, od syna z rodziną.

19.oo
+ Jana Baniaka, Marii żony, Kazimiery córki, Tadeusza syna, Heleny córki.


Intencje Mszy Świętych: 25.06. 2018 – 01. 07.2018 R.
Pon. – 25. – 06.
6.3o
W intencji pewnej rodziny ze Szczepanowa, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
+ Jana Ćwioro – rocznica śmierci.
+ Janiny Kądziołka, z okazji imienin.
+ Alojzego Radeckiego, Józefy żony, Jana i Magdaleny Zachara, z okazji imienin.
+ Stanisława Lewandowskiego od Kądziołków.
+ Stanisława Lewandowskiego od koleżanek i kolegów córki Marty, z Publ. Gimn. w Brzesku.
+ Stanisława Lewandowskiego od uczestników pogrzebu.

18.oo
+ Jana Banta z okazji imienin

Wtorek – 26 .06.
6.3o
W int. Ks. Prał. Władysława Pasiuta z ok. urodzin i imienin, o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł.z intencji Dyrekcji, Grona Pedagog., Rady Rodziców i uczniów PSP w Sterkowcu.
+ Janiny i Władysława Chwał, z okazji imienin, od córki z rodziną.
+ Jana Kargola, Haliny córki, i zmarłych z rodziny.
+ Marii Lach – 7 rocznica śmierci.
+ Stanisława Szuby – 7 po śm. od żony, dzieci i wnuków.
+ Stanisława Urbańskiego od syna Adama z rodziną.
+ Stanisława Urbańskiego od brata Jana z rodziną.
18.oo
+ Stanisława Wody, Małgorzaty córki – rocznica śmierci.

Środa – 27. 06.
6.3o
W int. Ks. Prał. Władysława Pasiuta w dniu imienin, o zdr. B. błog. op. MBNP i św. St-wa w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej.
W int. Marii, Krzysztofa, Waldemara i Weroniki, o zdr. B. błog. op. MB Licheńskiej i św. St-wa
+ Ks. Kan. Władysława Urbańskiego z okazji imienin.
+ Ks. Kan. Władysława Urbańskiego z okazji imienin, od brata Ks. Stanisława.
+ Stanisława Urbańskiego od Hani i Kazimierza z rodziną.
+ Stanisława Urbańskiego od Marii Pasierb z rodziną.
+ Stanisława Urbańskiego od Marii Pasierb z rodziną.

18.oo
W int. Dzieci, które w tym roku przystąpiły do I spow. i I Kom. Św. ze Sterkowca, o zdr. B.bł, op. MB
W int. Anny i Łukasza w 8 rocz. ślubu, z podz.za otrzym łaski z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu, także dla synów: Wojtusia i Szymonka.

Czwartek -28. 06.
6.3o
W int. Katarzyny i Stanisława Łyko w 1 rocz. ślubu., z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr, Boże bł. op MB i św. Stanisława, od siostry Barbary z rodziną.
+ Jana Szuby- 28 rocznica śmierci, Marii żony.
+ Stefana Teodorowskiego, Herminy żony.
+ Jana i Kazimiery Misina – rocznica śmierci.
+ Romana Pałki – 10 rocznica śmierci., Genowefy Jarosz – 19 rocznica śmierci.
+ Stanisława Urbańskiego od Krystyny i Józefa Pasierbów.
+ Stanisława Urbańskiego od Doroty i Tomasza Koczwary.

18.oo
+ Tadeusza Urbaś, od siostrzeńca Marka Żurka z rodziną

Św.Piotra i Pawła 29. 06.
6.3o
W int. Pawła z okazji 18 urodzin, i imienin, z pr. o zdr. Boże bł. op. MB i św. Patrona w dal. życiu.
+ Stanisława Urbańskiego od Zofii i Stanisława Gładki z Mokrzysk
+ Stanisława Urbańskiego od Krystyny i Stanisława Koczwarów.

8.oo
+ Emilii i Władysława Wojciechowskich od dzieci.

9.3o
W int. Piotra i Pawła, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i właściwy wybór drogi życiowej, i szczęśliwe wakacje.

11.oo
W int. ks. Jana Tomczyka z ok. imienin, o bł. Bożę, zdrowie, i łaski potrzebne w dalszej posłudze kapłańskiej od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
+ Anny i Władysława Styrna, Wacława i Tadeusza Styrny, Krystyny i Karola Sznajder, Jana Hankusa, Franciszki i Wojciecha Pacury.
+ Julii Brzegowy – 15 rocznica śmierci, Andrzeja męża, od córki Teresy z rodziną.
18.oo
W int. Ks. Prał. Władysława Pasiuta z ok. urodzin i imienin, o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł. z int. Rady Parafialnej.

Sobota – 30. 06.
6.3o
+ Wiesława Grodzkiego – rocznica śmierci.
+ Stanisława Pasierba – rocznica śmierci.
+ Jana Żurka, z okazji imienin.
+ Władysława Żurka, z okazji imienin, Heleny żony, Marka syna.
+ Stanisława Urbańskiego od Marty i Czesława Gładki.
+ Stanisława Urbańskiego od Anety i Waldemara Borowiec.
+ Stanisława Urbańskiego od Stanisława Cisaka.

18.oo
+ Marii Chudyba – 15 rocznica śmierci, Władysława męża.

Niedz – 1.07. 2018 r.
6.3o
W int. Elżbiety Styrna, z okazji imienin.
+ Włodzimiery Cierniak, Karola męża.

8.oo
+ Emilii Pilch, z okazji imienin, od rodziny.
W intencjach Parafian.

9.3o
+ Emilii Daniel z okazji imienin, oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo.

11.oo
+ Teodora Procak – rocznica śmierci, Olgi żony, Stanisławy Glonek.

15.3o
+ Zygmunta Koczwary – 10 rocznica śmierci, od córek.

19.oo
W int. Ks. Prał. Władysława Bielatowicza w ok. imienin, o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej od pewnej rodziny z Mokrzysk.


Intencje Mszy Świętych: 18.06. 2018 – 24.06. 2018 R.

Pon. – 18. – 06.
6.3o
Z podz. za dar macierzyństwa dla Katarzyny, z pr. o zachow. ciąży oraz o zdr. dla matki i dziecka.
W int. Barbary i Kamila – w 1 rocznicę ślubu, z pr.o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dal. życiu.
+ Józefy Furman – 16 rocznica śmierci, od dzieci z rodzinami.
+ Stanisława Lewandowskiego od Marii i Tadeusza Świątkowskich. + Stanisława Lewandowskiego od rodziny Gładkich. + Stanisława Lewandowskiego od rodziny Łobodów.

18.oo
+ Alicji Chruściel z okazji imienin z intencji rodziców.

Wtorek – 19.06.
6.3o
W int. Elżbiety i Jana Brzyk z ok. imienin, z pr. o zdr. B.bł. op.MB i św. St. z. int. Córki z rodziną
+ Stanisława Lewandowskiego od rodziny Witkowskich.
+ Stanisława Lewandowskiego od rodziny Wójcików z Mokrzysk. + Stanisława Lewandowskiego od rodziny Zelków. + Stanisława Lewandowskiego od sąsiadów córki Marty z ul. Parafialnej. + Stanisława Lewandowskiego od sąsiadów córki Marty z ul. Parafialnej.

18.oo
W int. Joanny z okazji 12 urodzin, z podz. za otrz.łaski, z pr. o zdr. B.bł. op. MB i św. St-wa w d.ż.

Środa – 20. 06.
6.3o
+ Anny Pasiut – 9 rocznica śmierci.
+ Leona Holika – 9 rocznica śmierci, od córki z rodziną.
+ Władysława Baran, z okazji imienin.
+ Stanisława Lewandowskiego od sąsiadów Halików.
+ Stanisława Lewandowskiego od sąsiadów Smulskich.
+ Stanisława Lewandowskiego od koleżanek z pracy Marty Skurnóg.

18.oo
+ Leona Holika – 9 rocznica śmierci.

Czwartek – 21. 06.
6.3o
W int. Danuty i Macieja z ok.10 rocz. ślubu, z podz.za otrz. łaski z pr. o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Alojzego Radeckiego, Józefy żony.
+ Stanisława Lewandowskiego od Pracowników Firmy ARCOB.
+ Stanisława Lewandowskiego od Pracowników Firmy ART – CUB
+ Stanisława Lewandowskiego od Stanisławy i Józefa Kalarus z Rudego Rysia.
+ Stanisława Lewandowskiego od Stanisławy i Józefa Kalarus z Rudego Rysia.

18.oo
W int. Ks. Jana Lorka, z podz.za trud i troskę o dobre przygotowanie młodzieży do Sakr. Bierzmow z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze Kapłańskiej.
+ Aleksandry Syrek – 5 rocznica śmierci.

Piątek – 22. 06.
6.3o
W int. p. osoby, z okazji imienin, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa z int. córek.
+ Wandy Pikulskiej.
+ Augustyna Prokop z okazji Dnia Ojca, Krystyny żony.
+ Stanisława Lewandowskiego od mieszkańców ul. Januszowskiej.
+ Stanisława Lewandowskiego od mieszkańców ul. Januszowskiej.
+ Stanisława Lewandowskiego od mieszkańców ul. Januszowskiej.

8.oo
W int. Księdza Adama Lelito z okazji 20 rocz. święceń kapł., z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. Stwa. z int. Grona Pedag. Pracow.i Ucznów Publ. Szkoły Podst w Szczepanowie.
Msza św. na zakończenie roku szkolnego.

18.oo
+ Jana Polka z okazji imienin od żony.

Sobota 23. 06.
6.30
+ Roman Niedojadło z okazji Dnia Ojca, z int. córki z rodziną.
+ Jana Latochy z okazji Dnia Ojca, Zofii żony.
+ Ryszarda Przybyło z okazji Dnia Ojca, od córek z rodzinami.
+ Mateusza Żaka – 4 rocznica śmierci, od rodziców.
+ Stanisława Zachary – 30 dzień po śmierci, od syna Marka z żoną Justyną.
+ Stanisława Lewandowskiego od mieszkańców ul. Januszowskiej.

18.oo
+ Macieja Kantek, z intencji koleżanek.
+ Jana Lewandowskiego, z okazji imienin, Magdaleny żony.

Niedz – 24. 06. 2018 r.
6.3o
+ Jacka Grocholskiego – 3 rocznica śmierci.
+ Stanisława Lewandowskiego od mieszkańców ul. Januszowskiej.

8.oo
+ Anny Gaczoł, Józefa męża, Danuty córki, Stanisława syna.
W intencjach Parafian.

9.3o
W int. Ks. Prał. Władysława Pasiuta z ok. urodzin i imienin z pr., o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł. z int. pewnej rodziny z Mokrzysk.
+ Jana Kołodzieja, z okazji urodzin i imienin, z intencji dzieci z rodzinami.

11.oo
W int. Ks. Jana Lorka z ok. imienin z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł. z int. Róży Świętego Brata Alberta.
+ Janiny Chmielarz, z okazji imienin, z intencji dzieci z rodzinami.

15.3o
+ Jana Nowaka, w dniu imienin, od żony.


Intencje Mszy Świętych: 11.06. 2018 – 17.06. 2018 R.

Pon. – 11. – 06.
6.3o
+ Józefa Legutko – 1 rocznica śmierci, od żony z córkami.
+ Stanisława Moryca – 25 rocznica śmierci, z intencji żony.
+ Ireny Dziadowiec od Moniki Piotra Jaworów.
+ Ireny Dziadowiec od rodziny Pluskwa.
+ Ireny Dziadowiec od pewnej osoby z Gibałówki.
+ Ireny Dziadowiec od pewnej rodziny.

18.oo
+ Marka Chmielarza, zmarłych rodziców; Marii i Michała, oraz zmarłą siostrę Eugenię.

Wtorek – 12 .06.
6.3o
+ Julii Pilch – rocznica śmierci, Jakuba męża.
+ Michała i Michaliny oraz Salomei Woda – rocznica śmierci.
+ Ireny Dziadowiec od rodziny Jana i Elżbiety Baniak z Mokrzysk.
+ Ireny Dziadowiec od rodziny Kapcia i Pamuła z Mokrzysk.
+ Ireny Dziadowiec od sąsiadów; Marka i Beaty Pacura.
+ Ireny Dziadowiec z Róży św. Honoraty.

18.oo
W int. Kamili i Mariusza – w 2 rocznicę ślubu, o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa, oraz potrzebne łaski w dalszym życiu.

Środa – 13. 06.
6.3o
W int. Marii i Janusza z okazji 37 rocz. sakr. małż., oraz z okazji urodzin Janusza, z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę MB i św. Stanisława BM w dalszym życiu.
+ Ireny Dziadowiec od uczestników pogrzebu.
+ Stanisława Lewandowskiego od brata Michała.
+ Stanisława Lewandowskiego od kuzynki Marii Zachara z rodziną.
+ Stanisława Lewandowskiego od Marka i Aliny Gurgul z dziećmi.
+ Stanisława Lewandowskiego od Mateusza i Danuty Lechowicz.

18.oo
+ Marii i Józefa Kozub.

Czwartek – 14. 06.
6.3o
+ Józefa Pałki – 7 dzień po śmierci, od żony i córek.
+ Heleny Dąbrowa – 2 rocznica śmierci, od dzieci, wnuków i prawnuków.
+ Stanisława Lewandowskiego od Elżbiety i Tomasza Franczaków.
+ Stanisława Lewandowskiego od Zbigniewa i Teresy Kozioł.
+ Stanisława Lewandowskiego od Krystyny i Józefa Lechowicz.
+ Stanisława Lewandowskiego od Agnieszki i Wiesława Olchawów.

18.oo
+ Adama Pamuły – 1 rocznica śmierci, od żony i dzieci z rodzinami.

Piątek – 15. 06.
6.3o
W int. Jolanty z okazji 50 urodzin, i w dniu imienin, z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdr. Boże bł. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu z intencji męża z dziećmi.
+ Stanisława Lewandowskiego od Marii Żurek z rodziną.
+ Stanisława Lewandowskiego od Grzegorza Grocholskiego z rodziną.
+ Stanisława Lewandowskiego od Kowalczyków z Brzeska.
+ Stanisława Lewandowskiego od Kowalczyków z Jasienia.
+ Stanisława Lewandowskiego od rodziny Kurtyków.

18.oo
W int. Lidii i Józefa z ok.33 rocz. ślubu, z podz.za otrzym łaski z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

Sobota 16. 06.
6.3o
+ Andrzeja Gołąb – 9 rocznica śmierci, zm. rodziców Jana i Heleny Gołąb, od żony z rodziną.
+ Janusza Wody, z intencji dzieci.
+ Stanisława i Salomei Skalskich.
+ Stanisława Lewandowskiego od rodziny Wójcików.
+ Stanisława Lewandowskiego od rodziny Skurnóg.
+ Stanisława Lewandowskiego od rodziny Żaków.

18.oo
W int. Joanny i Adama Dumara w 25 rocz. sakr. małż., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże bł. opiekę MB i św. Stanisława BM w dalszym życiu.

Niedz – 17. 06. 2018 r.
6.3o
W int. Stanisława z okazji 50 urodzin, z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdr. Boże bł. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu
+ Stanisława Lewandowskiego od rodziny Dynak.

8.oo
+ Andrzeja Bratka – rocznica śmierci, od żony z dziećmi.
W intencjach Parafian.

9.3o
+ Janiny i Alfreda Chmielarz, z intencji dzieci z rodzinami

11.oo
+ Janiny Babiuch, Józefa męża, od koleżanek z pracy PKP Sterkowiec.

15.3o
W int. Katarzyny z okazji 18 urodzin, z podz. za otrzymane łaski, pr. o zdr. Boże bł. op. MB i św. St-wa w dorosłym życiu dla Niej i całej rodziny z intencji dziadków.


Intencje Mszy Świętych: 04.06. 2018 – 10.06. 2018 R.

Pon. – 04. – 06.
6.3o
O szczęśliwe rozwiązanie, i dar szczęśliwego macierzyństwa, dla Anny i Marcina.
+ Edwarda Wąsika – 4 rocznica śmierci.
+ Stanisława Zachary – 7 dzień po śmierci, od syna Marka z żoną Justyną i dziećmi.
+ Michała Króla od Bogdana Brożek z rodziną.
+ Michała Króla od kuzynów ;Jerzego, Heleny, Marcina, Grzegorza i Marii Jaworskich.
+ Michała Króla od kolegi Bartosza Węgrzyna.

18.oo
+ Heleny Pudełek, od koleżanki córki Elżbiety i od Ewy Wyczesany z rodziną.

Wtorek – 05 .06.
6.3o
+ Tadeusza Piecuch – 10 rocznica śmierci, od żony.
+ Michała Króla od koleżanek mamy z Restauracji „Luna”.
+ Michała Króla od Pracowników Restauracji „Galicyjska”.
+ Michała Króla od kolegów taty z pracy.
+ Michała Króla od kolegi Pawła Wielgosz z Jadownik.
+ Michała Króla od koleżanek i kolegów z klasy Szkoły Podst. Nr 1 w Jadownikach.

18.oo
W int. Ks. Bolesława Bolka w rocznicę święceń kapłańskich, o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa, oraz potrzebne łaski w dalszej posłudze kapłańskiej od siostry z rodziną.

Środa – 06. 06.
6.3o
+ Romana Szczepanika – 8 rocznica śmierci, od żony.
+ Józefy i Jana Pasierb – rocznica śmierci.
+ Elżbiety i Stanisławy Kądziołka – rocznica śmierci.
+ Michała Króla od koleżanek i kolegów z klasy Szkoły Podst. Nr 1 w Jadownikach.
+ Michała Króla od koleżanek i kolegów z klasy Szkoły Podst. Nr 1 w Jadownikach.
+ Michała Króla od koleżanek i kolegów z klasy Publicznego Gimnazjum w Jadownikach.

18.oo
Z podz. za otrzym. łaski z pr. o dalszą opiekę nad rodzinami za za przyczyną św. St-wa z Róży matek Św. Zofii, zel. Wójcik Maria.

Czwartek – 07. 06.
6.3o
+ Barbary Bolek – rocznica śmierci.
+ Heleny Góra – 30 dzień po śmierci, od córek z rodzinami.
+ Michała Króla od koleżanek i kolegów z klasy Publicznego Gimnazjum w Jadownikach.
+ Michała Króla od koleżanek i kolegów z klasy Publicznego Gimnazjum w Jadownikach.
+ Michała Króla od uczestników pogrzebu.

18.oo
W int. nowobierzmowanej młodzieży, o dar mocnej wiary, posłuszeństwo Duchowi Św. i łaski potrzebne w dalszym życiu. i w nauce, z intencji rodziców.
+ Genowefy Urbańskiej – 5 rocznica śmierci, Stanisława męża.

Piątek – 08. 06.
6.3o
+ Ireny Dziadowiec od siostrzenicy Teresy z rodziną z Chorzowa.
+ Ireny Dziadowiec od siostrzenicy Kazimiery Bociańskiej z rodziną.
+ Ireny Dziadowiec od chrześniaka Józefa z rodziną.
+ Ireny Dziadowiec od chrześniaka Stanisława z rodziną.
+ Ireny Dziadowiec od Grzegorza Witkowskiego z rodziną.

18.oo
W int. dzieci, które w tym roku przystąpiły do I spow. i Kom. św, o zdr.B.bł.op.MB i św. St.
+ Danuty Kotyś – od rodziny Wodka.

Sobota 09. 06.
6.3o
O Boże błog., zdrowie, op. MB i św. St-wa dla Czł. Róży św. J P II i ich rodz, zel. Maria Paprocka.
+ Ireny Dziadowiec od rodziny Witkowskich.
+ Ireny Dziadowiec od Marii i Anny Lewandowskiej.
+ Ireny Dziadowiec od pewnej rodziny.

11.oo
W int. Ks. Prałata Franciszka Olczaka z okazji Jubileuszu 50 – lecia Sakr. Kapł. z prośbą o zdrowie Boże błog. op.MB. i św. St-wa w dalszej posłudze kapłańskiej z intencji mieszkańców Łęk.

16.oo
W int. Ks. Stanisława Gibały z okazji Jubileuszu 30 – lecia Sakr. Kapł. z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o zdrowie Boże błog. w dalszej posłudze kapłańskiej z intencji rodziny.

18.oo
W int. Agaty i Ryszarda Bujak w 25 rocz. sakr. małż., dziękczynna za łaski, z prośbą o Boże bł. zdrowie, opiekę MB i miłość w rodzinie od synów i rodziców
W int. Krzysztofa z okazji 18 urodzin, z podz. za otrzymane łaski, pr. o zdr. Boże bł. op. MB i św. St-wa w dorosłym życiu z intencji rodziców.

Niedz – 10. 06. 2018 r.
6.3o
+ Stanisława Fikusa, Michaliny ż, Marii c., Franciszka s, Stanisławy córki, od syna Romana.
W intencjach Parafian.

8.oo
+ Karoliny Trytek, zmarłych rodziców.
Dantis

9.3o
W int. Andrzeja i Małgorzaty z ok.40 rocz. ślubu, z podz.za otrzym łaski z prośbą o zdr. B.błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

11.oo
W int. Wiesławy i Tadeusza z ok.50 rocz. ślubu, z podz.za otrzym łaski z prośbą o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu, od syna Krzysztofa z rodziną.
W int. Agaty i Stanisława z ok.30 rocz. ślubu, z podz.za otrzym łaski z prośbą o zdr. B.błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

15.3o
+ Zofii Pasula.
Intencje Mszy Świętych: 04.06. 2018 – 10.06. 2018 R.


Intencje Mszy Świętych: 28. 05 – 03.06. 2018 R.
Pon. 28.5.

6.3o
W int. Ks. Prał. Władysława Pasiuta z ok. urodzin i imienin oraz 40 rocz. święceń kapł., o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł.z int. Caritas Parafial.
+ Augustyna Prokopa – 28 greg .
+ Stanisława i Salomei Skalskich – rocznica śmierci.
+ Michała Króla od Kasi i Mateusza Bartusiak.
+ Michała Króla od Nauczycieli Szkoły Podst. Nr.1 w Jadownikach.

18.oo
+ Zofii i Stanisława Reczek z okazji imienin, oraz zmarłych rodziców.

Wtorek 29. 5.
6.30
+ Augustyna Prokopa – 29 greg
+ Jana Gaczoła, Tekli żony – 10 rocznica śmierci, od córki, Krystyny.
+ Michała Króla od Agnieszki, Krzysztofa, Mateusza, Bartosza Węgrzyn.
+ Michała Króla od Lucyny i Jakuba Jaworskich.
+ Michała Króla od Barbary i Marka Dadej z rodziną z Jadownik.

18.oo
+ Stanisława Wójcika – z okazji imienin, zmarłych rodziców; Stanisławy i Stanisława.

Środa -3.0 5.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 30 greg
+ Heleny Pudełek – 30 dzień po śmierci.
+ Michała Króla od kolegów Michała.
+ Michała Króla od koleżanek i kolegów siostry Karoliny z Gimnazjum.
+ Michała Króla od koleżanek i kolegów siostry Karoliny z Gimnazjum.

18.oo
W int. Księdza Adama Lelito z okazji 20 rocz. święceń kapł., z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B.błog. op. MB i św. Stwa w dalszej posłudze kapł.z int. Caritas Parafialnego
+ Marii Chmielarz – 9 rocznica śmierci.

Boże Ciało – 31. 5.
6.3o
+ Cecylii Zachara, od Wojciecha Zachary z rodziną..

8.oo
+ Honoraty Dąbrowa, Zofii i Klemensa Wójcik, oraz zmarłe córki; Urszulę i Zofię.

9.3o
W intencjach Parafian
W int. dzieci ze Szczepanowa, które w tym roku przystąpiły do I spowiedzi i Komunii św., o dar głębokiej wiary i Boże błogosławieństwo.
W int. Antosia Grocholskiego, o B błog. op.MB i św. Patr w dal.życiu z int. Rodziców
+ Danuty Kotyś, od rodziny Anny i Stanisława Reczek.

15.3o
+ Eugeniusza Platynowicza z ok. 15 rocznicy śmierci, zmarłych rodziców i rodzeństwo
+ Heleny Wolsza – 1 rocznica śmierci, od córki Urszuli z rodziną.

Piątek -01.06.
6.3o
W int. Stasi z okazji urodzin i imienin, oraz wnuków; Lilianny, Antoniego i Leny, o Boże błog. op. MB i św. Stanisława, od rodziców.
+ Kazimierza Kani – rocznica śmierci.
+ Michała Króla od Stanisława i Marioli Pacura.
+ Michała Króla od współpracowników Ojca z Firmy „Jawor”
+ Michała Króla od sąsiadów z ul. Parafialnej.

18. oo
+ Michała Króla, z intencji rodziców.

Sobota -02.6.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP
W int. Michaliny z ok.80 urodzin, z prośbą o B. błog. op. MB i św. St-wa w dal. życiu.
W int. Łukasza z ok.30 ur, z pr. o B. błog. op. MB i św. St-wa w życiu, od babci Zosi.
+ Michała Króla od Anny i Tadeusza Pasierb z rodziną.
+ Michała Króla od Natalii i Artura Świerczek.

18.oo
+ Stanisława Borowca – rocznica śmierci, oraz zmarłych rodziców; Marii i Jana..

Niedz – 03. 06.
6.3o
+ Stanisława Lewandowskiego, zmarłych rodziców, oraz Magdaleny Woda.

8.oo
+ Kazimierza Pluszyńskiego – 9 rocznica śmierci, Teresy żony.
W intencjach Parafian.

9.3o
+ Stanisława Wąsika, od wnuczki Karoliny i wnuka Przemysława.

11.oo
W int. Agaty Urbańskiej z okazji 1 urodzin, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu, od rodziców.
W int. Jarosława z okazji 50. urodzin, z podz. za otrzym. łaski, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

15.3o
+ Lesława Święcha, z okazji imienin, od żony z dziećmi.


Intencje Mszy Świętych: 21. 05 – 27.05. 2018 R.


Poniedziałek 21.5.
6.3o

+ Janiny Kądziołka – 13 rocznica śmierci.
+ Krystyny Pamuła – rocznica śmierci, zmarłych rodziców; Anny i Stanisława.
+ Michała Króla od Joanny i Zbigniewa z rodziną z Jadownik.

8.oo
+ Augustyna Prokopa – 21 greg .

9.3o
+ Ireny Sumara – 4 rocznica śmierci, Zdzisława męża.

18.oo
+ Józefy Stępień, od rodziny z Podkarpacia.

Wtorek 22. 5.
6.30
O łaskę zdrowia dla Teresy, z prośbą o B.błog. op.MB i św. Stanisława, z intencji męża
+ Augustyna Prokopa – 22 greg
+ Stanisława Borowca – 17 rocznica śmierci, Teresy córki, od najbliższej rodziny.
+ Michała Króla od kuzynki Marioli z rodziną.
+ Michała Króla od wujka Krzysztofa.

18.oo
+ Heleny Wolsza – w dniu imienin, od męża i dzieci z rodzinami.

Środa -23. 5.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 23 greg
+ Julii Koczwara – 30 dzień po śmierci, od siostry z rodziną.
+ Michała Króla od wujka Krzysztofa.
+ Michała Króla od wujka Krzysztofa.
+ Michała Króla od wujka Krzysztofa.

18.oo
W int. Księdza Jana Lorka z okazji 15 rocz. święceń kapł., z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł.z int. Grupy biblijnej.
+ Jana i Stanisławy Stachura.

Czwk – 24. 5.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 24 greg
+ Kazimiery Franczak – 2 rocznica śmierci, od córki z rodziną.
+ Michała Misiny – 36 rocznica śmierci.
+ Michała Króla od cioci Rozalii z rodziną.
+ Michała Króla od Szefa i Pracowników Karczmy „Rzym”..

18.oo
+ Zofii Borowiec z okazji Dnia Matki, od córek; Haliny i Genowefy.

Piątek – 25. 5.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 25 greg
+ Marii Bant – 34 rocznica śmierci, Jana męża, Bronisława syna.
+ Michała Króla od Edyty i Janusza Cebula.
+ Michała Króla od kolegi Jakuba Cebula z rodziną.
+ Michała Króla od Anny i Stanisława Hojnowskich z Jadownik.

18.00
+ Krystyny Prokop, z okazji Dnia Matki, oraz Augustyna Prokop 1 – rocznica śmierci.

Sobota -26.5.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 26 greg
+ Marii Styrna, z okazji Dnia Matki, od córki Teresy.
+ Michała Dudka – rocznica śmierci, od żony z rodziną.
+ Michała Dudka, zmarłych rodziców, od córki Katarzyny z rodziną.
+ Zofii Zając, z okazji Dnia Matki.

18.oo
+ Antoniego i Marii Przychodzkich – rocznica śmierci.

Niedziela – 27. 05.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 27 greg
+ Zofii Latocha, z okazji Dnia Matki, Jana męża.

8.oo
+ Magdaleny Pamuła, Romana męża, Janiny córki, Franciszka syna.
W intencjach Parafian.

9.3o
W int. Ks. Prał. Władysława Pasiuta z okazji 40 rocz. święceń kapł., z podz. za otrz łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł.z int. Rady Paraf.
W int. Ks. Prałata Władysława Pasiuta z okazji 40 rocz. święceń kapł., z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł.z intencji rodzeństwa z rodzinami.

11.oo
W int. Ks. Zbigniewa Wielgosza z okazji 20 rocz. święceń kapł., z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapłańskiej.
+ Marii Gaczoł, z okazji Dnia Matki, z intencji córki z rodziną.

15.3o
+ Cecylii Zachara, od wnuka Jakuba z rodziną.


Intencje Mszy Świętych: 14. 05 – 20.05. 2018 R.

Poniedz.-14. 5.
6.3o
W intencjach Chóru Seminaryjnego przy WSD w Tarnowie, o B. błog. op. MB i św. St-wa, od dyrygenta Stanisława Chełmeckiego.
+ Augustyna Prokopa – 14 greg .
+ Stanisława Pikulskiego z okazji imienin.
+ Heleny Góra – 7 dzień po śmierci, od córek z rodzinami.
+ Zofii Chwiej z okazji imienin, z intencji Ks.Stanisława.

18.oo
+ Tadeusza Lacha, okazji urodzin.

Wtorek 15. 5.
6.30
+ Augustyna Prokopa – 15 greg
+ Zofii Latocha z okazji imienin, Jana męża.
+ Zofii i Stanisława Pacury, z okazji imienin, od syna z wnukami.
+ Zofii i Stanisława Kołodziej, od syna z rodziną.
+ Zofii Hojnowskiej w dniu imienin, Józefa męża.

18.oo
+ Zofii Żurek – w dniu imienin.

Środa -16. 5.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 16 greg
+ Stanisławy i Stanisława Pagacz, Stanisława syna.
+ Józefa Turleja – 48 rocznica śmierci, z intencji córki.
+ Józefa Krzyściaka, Stanisława syna.
+ Michała Króla od rodziny Chronowskich z Jadownik.

18.oo
+ Jakuba i Stanisławy Kraj.

Czwk – 17. 5.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 17 greg
+ Mariana Barana, Stanisława syna, Aliny córki.
+ Stanisława i Stanisławy Kogut, Ryszarda syna, Józefy córki.
+ Julii i Józefa zakrzewscy, Stanisława syna.
+ Michała Króla od Barbary i Jana Machowskich z Jadownik.

18.oo
+ Marii Wyczesany – 30 rocznica śmierci, Franciszka męża, Heleny córki.

Piątek – 18. 5.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 18 greg
+ Jana i Józefę Wodka.
+ Tadeusza Urbasia, od siostry z mężem.
+ Marii i Andrzeja, Rzepa, Andrzeja syna, oraz z rodziny Zapałów.
+ Michała Króla od Celiny i Adama Kuczek z Jadownik

18.oo
W int. Marty, z okazji 50 rocznicy urodzin, z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu, z intencji męża, oraz syna i córki.

W int. Czł. Róży Bł. Bernardyny Jabłońskiej, zel. Zuzanny Piwowarskiej, o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława, oraz za zmarłych.

Sobota -19.5.
6.3o
W intencjach mieszkańców Łęk, o Boże błog i zachowanie od nieszczęść.
+ Augustyna Prokopa – 19 greg
+ Ireny Sumara – 4 rocznica śmierci, Zdzisława męża.
+ Michała Króla od rodziny Milów z Jadownik.
+ Michała Króla od rodziny Milów z Jadownik.

18.oo
+ Kazimierza Kłóska – 14 rocznica śmierci, Mariana Kłóska – 9 rocznica śmierci.

Niedziela – 20. 05.

6.3o
W int. Księdza Roberta Dytko z okazji rocz. święceń kapł., z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł.z int. chrzestnej.
+ Augustyna Prokopa – 20 greg

8.oo
W int. Elżbiety i Stanisława, z okazji 47 rocznicy Sakr. Małż. z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu.

9.3o
W int. Stanisława, z okazji 60 rocznicy urodzin, oraz imienin, z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu, z intencji żony i dzieci.

+ Stanisława Szuby – 7 rocznica śmierci, z intencji córki z rodziną.

11.oo
+ Mateusza Żaka, z okazji imienin.

W intencjach Parafian.

15.3o
+ Wiktora Błaszczyka z okazji urodzin i imienin.


Intencje Mszy Świętych: 07. 05 – 13.05. 2018 R.

Poniedz. – 07.05. 2018 r
8.oo
+ Augustyna Prokopa – 7 greg .
+ Stanisława Kazimierczyka z okazji imienin, z int. żony i córki z rodziną.
+ Mariana Wojdaka – 5 rocznica śmierci.
+ Michała Króla od rodziny Kurtyków z Jadownik.

11.oo
W int. Caritas Parafialnego, oraz tych, którym posługują, oraz za chorych i cierpiących.
O światło Ducha Świętego dla Magdaleny i pomyślne zdanie matury.
+ Marii Latocha, Józefa męża z okazji imienin

18.oo
W int. Młodzieży bierzmowanej o światło Ducha świętego w dorosłym życiu.
+ Stanisława Wąsika, od córek; Doroty i Ewy z rodzinami.
+ Stanisława Górki – 20 rocznica śmierci, od żony.

Wtorek – 08.05. św.St.-wa BM
6.30
+ Augustyna Prokopa – 8 greg
+ Stanisławy i Stanisława Kubala, z okazji imienin.

8.oo
+ Stanisława Piotrowskiego, z okazji imienin.

9.3o
+ Stanisława i Zofii Woda – rocznica śmierci.

11.oo
W int. Pana Kościelnego, Stanisława, z ok. imienin z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszej posłudze
+ Stanisława Chudyby, z okazji imienin.
+ Stanisława i Teresy Turlej, z okazji imienin

15.3o
+ Zofii i Stanisława Pluszyńskich, zmarłą córkę Czesławę, Kazimierza syna.

18.oo
W int. Stanisława, z ok. urodzin i imienin z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława z intencji rodziców i siostry.
W int. Stanisława Przybyło, w dniu imienin, o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa, oraz dobre przygotowanie się do I Spowiedzi i Komunii św.

Środa – 09. 05.
8.oo
+ Augustyna Prokopa – 9 greg
+ Stanisława Pikulskiego, z okazji imienin.
+ Kazimierza Ciurusia – rocznica śmierci, Jana Ciurusia i zmarłych rodziców.

11.oo
+ Stanisława Cholewy, z okazji imienin.

18.oo
W int. wszystkich Służb Mundurowych, z podz. za ich oddanie i służbę dla dobra społeczeń. z pr. o zdr. B. błog. i bezpieczeństwo w służbie.
W intencjach Stanisława, o zdrowie i Boże błog. op. MB i św. St-wa.
+ Stanisława Sarleja, z ok. imienin, zm. rodziców; Salomei i Stanisława, oraz siostry Zofii.
+ Tadeusza Żurka – 8 rocznica śmierci.
+ Janiny Dzięglewicz – 1 rocznica śmierci, od siostry z rodziną.

Czwartek – 10.05
8.oo
+ Augustyna Prokopa – 10 greg
+ Stanisława Ryby – 23 rocznica śmierci, z intencji żony i córki.
+ Stanisława Sitko, Janiny żony, Stanisława syna.
+ Michała Króla od rodziny Czerneckich.

11.oo
W int. Ks. Prof. Stanisława Garnczarskiego, o Boże błog. op. Św. Patrona w kapłańskim życiu i posługiwaniu, od chóru Seminaryjnego WSD w Tarnowie
+ Stanisława Zdunka z okazji imienin.

18.oo
W int. Księży przeżywających 40 rocz. świeceń Kapłańskich, z pr.o nowe i święte powołani do służby w Chrystusowym Kościele, w Diecezji i Parafiach Jubilatów.
+ Stanisława Chudyby od rodziców.
+ Stanisława Latochy, Heleny żony, z okazji imienin.
+ Tadeusza Urbasia – 30 dzień po śmierci, od dzieci z rodzinami.

Piątek – 11. 05.
8.oo
+ Augustyna Prokopa – 11 greg
+ Stanisława Żurka, z okazji imienin, oraz zmarłych rodziców.
+ Stanisławy i Cypriana Turlej.
+ Stanisławy Bratek – 10 rocznica śmierci.
+ Stanisława Pilcha.

11.oo
W int. młodzieży, rodz., naucz. i wych. ze szkół im.Św. Jana Pawła II, oraz ze szkół świętych i błogosławionych o potrz. łaski w wychowaniu młodego pokolenia Polaków.

18.oo
W int. Księży Jubilatów przeżyw. 25 rocz. święceń, z prośbą o B. błog. w dalsz. sł. Kapł.
W int. Jubilatów oraz Nauczycieli i wychow., o zdr. B. błog. op. MB w dalsz. życiu mażeń.
W int. Małgorzaty i Alfreda Biernat, z okazji 25 rocznicy Sakr. Małż. z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu.
+ Stanisława Wąsika, od Marii Dudek.

Sobota – 12 maja 2018 r.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 12 greg
+ Heleny Piech, Stanisława męża, od córki z rodziną.
+ Józefa Bernady – 5 rocznica śmierci, od syna z rodziną.

11.oo
W intencjach wszystkich Pielgrzymów i Parafian Dobrodziejów i Fundatorów o potrzebn łaski za wstawiennictwem św. Stanisława BM
W int. Pana Burmistrza Grzegorza Wawryki z okazji imienin, z pr.o zdr.Boże błog. za wstaw. Św. Stanisława BM dla całej rodziny, z intencji Cechu Rzemiosł w Brzesku.
+ Michała Króla od kolegów z klasy zawodowej.
+ Michała Króla od kolegów z klasy zawodowej.

18.oo
+ Stanisława Dubiela z okazji imienin.
+ Zofii Borowiec, z okazji imienin od męża.

Niedziela – 13. 05.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 13 greg
+ Zofii Latocha – rocznica śmierci.
+ Stanisławy Zachary z okazji imienin, z int. dzieci z rodzinami.

8.oo
+ Stanisława i Salomei Nitka, Edwarda syna.

9.3o
+ Stanisława Bant – 4 rocznica śmierci.

11.oo
Za zmarłych rodziców.

W int. Księdza Prof. Antoniego Żurka z okazji 40 rocz. święceń kapł., z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł.

W int. Księdza Marka Sarleja z okazji 20 rocz. święceń kapł., z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł.z int. rodziców

W int. Księdza Artura Mularza z okazji rocz. święceń kapł., z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszej posłudze kapł.z int. rodziców.

15.3o
+ Zofii Kargul – 19 rocznica śmierci, zm. ojca Emila.

18.oo
W intencjach Parafian.


Intencje Mszy Świętych: 30.04 – 06.05.2018 r.

Pon. 30.04
6.3o
W int. Stanisława, o szczęśliwą operację, powrót do zdrowia, B. błog.op.MB i św. St-w
W int. nowonarodz. Jerzego Stanisława Paw, o B.błog.zdr.op.MB i św.St-wa, od rodziców.
+ Stanisława Wielgosza – 30 greg
+ Julian Koczwara – 7 dzień po śmierci, od siostry z rodziną.
+ Czesława Kargola – rocznica śmierci, zmarłych rodziców; Wiktorii i Stanisława.
+ Michała Króla od rodziny Piekarczyk z Jadownik.

18.oo
W int. Piotra Wody, z ok. 50 urodz. z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-a, w dalszym życiu od córki Magdaleny.

Wtorek. -01.05.
6.3o
W int. Katarzyny Żurek z ok.18 ur, z pr.o zdr. B.bł. op MB i św. St,od mamy i rodzeń
+ Augustyna Prokopa – 1 greg
+ Kazimierza Wody – 2 rocznica śmierci.
+ Kazimierza Wody – 2 rocznica śmierci, od rodziny.
+ Michała Króla od Doroty i Dariusza Rogowskich z synami.
+ Michała Króla od Janusza i Marii Piekarczyk z Okocimia.
+ Michała Króla od rodziny Cebula i Zydroń.

18.oo
+ Joanny Woda od męża i córki.

Środa – 02.05.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 2 greg
+ Heleny i Stanisława Gibałów, zm.ich synów; Ks. Stanisława, Adama i Józefa z rodziną
+ Jana Wody – 7 rocznica śmierci.
+ Michała Króla od rodziny Zofii i Stanisława Węgrzyn.
+ Michała Króla od rodziny Tyka i Dadej.
+ Michała Króla od rodziny Szczęch.
+ Michała Króla od rodziny Kamienieckich z Jadownik.

18.oo
+ Stanisława Borowca z okazji 89 urodzin, z pr. o zdr. B.błog. od dzieci.

Czwart. – 03.05.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 3 greg
+ Józefy Pudło – 8 rocznica śmierci, Jana męża.

8.oo
+ Zygmunta Starsiaka, zmarłych z rodziny Starsiaków.
+ Marii Latocha, Józefa męża z okazji imienin.

9.3o
O światło Ducha św. dla Kamila, zdrowie i łaski potrzebne w dalszym życiu, od mamy.

11.oo
W int. dzieci I komunijnych o B. błog. w życiu oraz łaskę wytrwania przy Panu Jezusie przez całe życie, oraz w int. ich rodziców, aby troszczyły się o życie Boże swoich dzieci.

15.3o
+ Cecylii Zachara od wnuka Jakuba z rodziną.

Piątek – 04.05
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 4 greg
+ Marka Chmielarza – 5 rocznica śmierci.
+ Józefy król – 1 rocznica śmierci, od syna Stanisława.
+ Marii Misina – 8 rocznica śmierci.
+ Michała Króla od wujka Stanisława i cioci Barbary.
+ Michała Króla od rodziny Świerad z Jadownik.
+ Michała Króla od rodziny Mularz z córkami.

18.oo
Za zmarłe siostry Róży św. Gabrieli z Łęk.

Sobota – 05.05.
6.3o
W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
+ Augustyna Prokopa – 5 greg
+ Józefa Bujaka –rocznica śmierci, Heleny żony.
+ Joanny Pasula, Wojciecha męża, Kazimierza i Tadeusza synów, Heleny córki.
+ Zofii Zając, zmarłych rodziców; Stanisława i Salomeę, brata Stanisława.
+ Michała Króla od kuzynki Anety z mężem i dziećmi.
+ Michała Króla od kuzyna Tomasza z rodziną.

18.oo
+ Heleny Wolsza, w dniu urodzin, od męża.

VI.N. Wielk.- 06.5.
6.3o
+ Augustyna Prokopa – 6 greg
+ Józefa Pagacza – 5 rocznica śmierci, z int. żony z córkami.

8.oo
+ Wiesława Derus – 10 rocznica śmierci, z intencji żony i dzieci.

9.3o
+ Stanisława Kawuli z okazji imienin, z intencji żony.

11.oo
W int. Księży Jubilatów przeżywających w tym roku 50 rocznicę święceń kapłańskich
W int. Księdza Prałata Franciszka Olczaka, z okazji 50 rocznicy święceń Kapł, z podz. za dar Kapł, z pr. o zdr. B. błog. opiekę MB i św. St-a,w dalszej służbie z int. brata z żoną i dziećmi
+ Stanisławy Żurek, z Róży św. Łucji.

15.3o
+ Stanisława Kądziołki – 3 rocznica śmierci, zm. rodziców; Antoniego i Jerzego Kądziołka

18.oo
W intencjach Parafian.


Intencje Mszy Świętych: 23.04 – 29.04.2018 r.

Pon. 23.04.
6.3o
W int. Anny Urbańskiej, z ok. 50 urodz. z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-a, w dalszym życiu od mamy i siostry.
+ Stanisława Wielgosza – 23 greg
+ Zofii Kania – 9 rocznica śmierci, z intencji męża.
+ Stanisławy Kozińskiej – 36 rocznica śmierci.
+ Michała Króla od wujka Stanisława z Rawicza z rodziną.
+ Michała Króla od Kuzynki Ani z mężem Dominikiem.

18.oo
W int. Róży św. Cecylii, o zdr.B.błog. op.MB i św.St-wa dla Sióstr i ich rodz. zel.Bogusława Brzezińska.

Wtorek. -24.04
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 24 greg
+ Stefana Kądziołki – 20 rocznica śmierci, od córki z rodziną.
+ Marii i Władysława Piekarczyków, od syna.
+ Michała Króla od kuzynki Katarzyny z rodziną.
+ Michała Króla od kuzyna Rafała z Okocimia.
+ Michała Króla od kuzyna Pawła z Okocimia.

18.oo
W int. Róży Bł. Bernardyny Jabłońskiej, o zdr.B.błog. op.MB i św.St-wa dla Sióstr i ich rodzin oraz wieczny pokój dla zmarłych zel. Zuzanna Piwowarska.

Środa – 25.04
6.3o
W int. Zosi Kmiecik, z okazji urodzin z pr. o zdr. B. błog. od prababci.
+ Stanisława Wielgosza – 25 greg
+ Marka Żurka z okazji imienin, z intencji rodziny.
+ Danuty Kotyś, od wnuków.
+ Michała Króla od kuzynki Katarzyny z Danielem.
+ Michała Króla od kuzynki Zyty z rodziną

18.oo
+ Marka Żurka w dniu imienin, od żony i dzieci.

Czwart. – 26.04.
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 26 greg
+ Michaeli Wielgosz i jej rodziców – rocznica śmierci.
+ Stanisława Madeja, z okazji imienin, z intencji żony.
+ Michała Króla od kuzyna Mariusza Król z żoną.
+ Michała Króla od rodziny Witków.
+ Michała Króla od rodziny Witków.

18.oo
+ Marii i Jana Dąbrowa – 21 rocznica śmierci, Marii.

Piątek – 27.04.
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 27 greg
+ Janiny Kargol, od córki Stanisławy, wnuków i prawnuków.
+ Władysława i Marii Piekarczyk, od syna.
+ Michała Króla od ojca chrzestnego z rodziną.
+ Michała Króla od ojca chrzestnego z rodziną.
+ Michała Króla od ojca chrzestnego z rodziną.

18.oo
W int. Członków Róży św. Piotra Apostoła, o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa dla nich i ich rodzin.

Sobota – 28.04.
6.3o
W int. Teresy Mamica z ok.70 urodzin, z pr. o zdr. B. błog. opiekę MB i św. St-a.,od dzieci z rodzinami.
W int. Magdaleny Antkiewicz o szcz. rozwiązanie, z pr. o zdr. dla Matki i dziecka.
O światło Ducha św. w zdaniu matury i właściwego wyboru drogi życiowej.
+ Stanisława Wielgosza – 28 greg
+ Jerzego Pasuli – 2 rocznica śmierci.
+ Michała Króla od rodziny Marcinkiewiczów.

18.oo
W int. Marii i Stanisława, z okazji 50 rocz. Sakr. Małż. z podz. i pr. o zdr.B.błog.w ż.

V Niedz. Wielk.29.4.
6.3o
+ Jana Latochy – rocznica śmierci, Zofii żony.
+ Stanisława Wielgosza – 29 greg

8.oo
W int. Ks.Marka Sarleja z ok. ur. i im,z pr.o zdr.B.błog. op.MB i św.St-a, z int. rodzic

9.3o
+ Stanisławy Żurek – z Róży św. Łucji.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Teresy Mamica z ok.70 urodzin, z podz. za otrz. łąski,z pr. o zdr.B. błog.opiekę MB i św. St-a., z intencji siostry.

15.3o
W int. Piotra Kos z ok.6 urodzin, z pr. o zdr. B. błog. opiekę MB i św. St-a,od rodzic.


Intencje Mszy Świętych: 16.04 – 22.04.2018 r.

Pon. 16.04.
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 16 greg
+ Tadeusza Urbaś – 7 dzień po śmierci, z intencji dzieci.
+ Karoliny Kraszy – 33 rocznica śmierci.
+ Franciszki Mizera, Jana męża, Zofii córki – rocznica śmierci.
+ Kazimierza Stempaka od Pracow. Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.
+ Kazimierza Stempaka od Pracow. Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.

18.oo
+ Za zmarłych członków Róży św. Piotra Apostoła.

Wtorek. -17.04
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 17 greg
+ Jakuba Pilcha – rocznica śmierci, Julii żony.
+ Kazimierza Stempaka od kolegów z Wokowic.
+ Kazimierza Stempaka od kolegów z Wokowic.
+ Kazimierza Stempaka od kolegów z Wokowic.
+ Kazimierza Stempaka od uczestników pogrzebu.

18.oo
+ Eleonory Świerczek – 24 rocznica śmierci, Jana męża.

Środa – 18.04
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 18 greg
+ Józefa Lisa, zmarłych rodziców – rocznica śmierci.
+ Jakuba Pilcha – rocznica śmierci.
+ Michała Króla od siostry Karoliny.
+ Michała Króla od matki chrzestnej.
+ Michała Króla od cioci Danuty z Gabrysią.

18.oo
W int. Cecylii i Jana, z okazji 45 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu.

Czwart. – 19.04.
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 19 greg
+ Michała Króla od babci z Jasienia.
+ Michała Króla od babci Michaliny z wujkiem Antonim.
+ Michała Króla od cioci Danuty i wujka Leszka.
+ Michała Króla od cioci Danuty i wujka Leszka.
+ Michała Króla od cioci Danuty i wujka Leszka.

18.oo
+ Franciszka Wyczesany – 64 rocznica śmierci, Marii żony, Heleny córki.

Piątek – 20.04.
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 20 greg
+ Michała Króla od cioci Anny Cebula z rodziną.
+ Michała Króla od kuzyna Dominika.
+ Michała Króla od kuzyna Damiana Cebuli z rodziną.
+ Michała Króla od kuzyna Daniela z rodziną.
+ Michała Króla od kuzyna Daniela z rodziną.

18.oo
+ Marii Urbańskiej – 33 rocznica śmierci.

Sobota – 21.04.
6.3o
W int. Ani – z ok. 1 urodzin z pr. o zdr. B. błog. opiekę MB i św. St-a, z int. rodziców.
W int. Wojciecha, z ok. imienin z pr. o zdr. B. błog. opiekę MB i św. St-a, w dal. życiu.
W int. Teofili i Józefa oraz całej rodziny, z pr. o zdr. B. błog. opiekę MB i św. St-a.
+ Stanisława Wielgosza – 21 greg
+ Tadeusza Urbasia od siostrzeńca Piotra Żurka z rodziną.
+ Michała Króla od wujka Tadeusza z rodziną.

18.oo
+ Zofii Brożek – 4 rocznica śmierci, Władysława męża.

IV Niedz. Wielk. 22.04.
6.3o
W int. Barbary i Ryszarda, z okazji 40 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu.
+ Stanisława Wielgosza – 22 greg

8.oo
W int. Anny, z ok. 50 urodz. z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-a, od męża z dziećmi.

9.3o
+ Zofii Pluskwa – 20 rocznica śmierci, zmarłych rodziców, Magdaleny i Władysława.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Wiesławy i Tadeusza Lis, z okazji 50 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu.
W int. Agaty i Jana, z okazji 30 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu z int. rodziny.

15.3o
+ Wojciecha Sitarz z okazji imienin, od rodziny z Krasnego Stawu.


Intencje Mszy Świętych: 09.04 – 15.04.2018 r.

Pon. 09.04.
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 9 greg
+ Heleny Pudełek – 7 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Ireny i Stanisława Grzyb, Józefy Meus.
+ Zofii Żurek.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Kądziołków.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Kądziołków.

18.oo
+ Anny Legutko – 5 rocznica śmierci, od siostry Bronisławy.

Wtorek. – 10.04
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 10 greg
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Kargolów.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Kądziołków z Mokrzysk.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Pasternaków.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Sambor.
+ Andrzeja Dynaka od kolegów z pracy syna.

18.oo
+ Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Marii żony, oraz zm. w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem w drodze do Katynia – 8 rocznica śmierci.

Środa – 11.04
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 11 greg
+ Danuty Kotyś – 30 dzień po śmierci, z intencji córki z mężem.
+ Zofii Sznajder – 2 rocznica śmierci, oraz zmarłych rodziców.
+ Andrzeja Dynaka od Członków Parafialnego Oddziału Caritas.
+ Andrzeja Dynaka od kolegi Zbigniewa, córki Małgorzaty.
+ Andrzeja Dynaka od sąsiadów Zdzisława i Barbary Dąbrowa.

18.oo
+ Anny Dąbrówka – 5 rocznica śmierci.

Czwart. – 12.04.
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 12 greg
+ Andrzeja Dynaka od kolegów i koleżanek z Winiarni.
+ Andrzeja Dynaka od kolegów i koleżanek z Winiarni.
+ Andrzeja Dynaka od uczestników pogrzebu.
+ Kazimierza Stempaka od syna Mariusza z rodziną.
+ Kazimierza Stempaka od siostry Teresy.

18.oo
+ Mieczysława Żurka – 17 rocznica śmierci.

Piątek – 13.04.
6.3o

+ Stanisława Wielgosza – 13 greg
+ Danuty Kotyś, z intencji wnuków.
+ Kazimierza Stempaka od Andrzeja z rodziną.
+ Kazimierza Stempaka od teściowej Magdaleny i rodziny Dygów.
+ Kazimierza Stempaka od szwagra Andrzeja Bączka z rodziną.
+ Kazimierza Stempaka od szwagra z Perły.

18.oo
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki.

Sobota – 14.04.
6.3o
W int. Piotra – z podz. za ocalenie z wypadku, z pr. o zdr. B. błog. opiekę MB i św.Stan
+ Stanisława Wielgosza – 14 greg
+ Emilii Przybyło – 30 dzień po śmierci, z intencji córki z rodziną.
+ Kazimierza Stempaka od bratowej.
+ Kazimierza Stempaka od sąsiadów.
+ Kazimierza Stempaka od Zw. Zaw.Solidarność przy Brzeskim Ośr.Sportu w Brzesku

18.oo
+ Stanisława Chudyby, Ludwika brata, od siostry Józefy.

III Niedz. Wielkanocy 15.04.
6.3o

+ Stanisława Wielgosza – 15 greg
+ Stanisławy Legutko – rocznica śmierci, Władysława męża.

8.oo
+ Łukasza Mroczka – rocznica śmierci.

9.3o
W rocz.S.M. i urodz. Marioli i Stanisława oraz ich dzieci, z pr.o zdr.B. błog w d.życiu
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Bożeny i Józefa Kubalów, z okazji 50 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu dla całej rodz.
W int. Jolanty i Krzysztofa, z okazji 25 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrzym. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu z int. dzieci.
+ Ferdynanda Franczak – 10 rocznica śmierci, Heleny żony.

15.3o
+ Zenona Kotysia – 6 rocznica śmierci.


Intencje Mszy Świętych: 03.04 – 08.04.2018 r.

Wtorek. – 03.04
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 3 greg
+ Heleny Piech, Stanisława męża – 20 rocznica śmierci, od wnuczki z rodziną.
+ Stanisława Cieśli – 2 rocznica śmierci, z intencji żony.
+ Andrzeja Dynaka od Ewy Brzezińskiej.
+ Andrzeja Dynaka od Mirosława Dąbrówki z rodziną.
+ Andrzeja Dynaka od Eugeniusza Pasuli z rodziną.

18.oo
+ Ryszarda Łobody – 4 rocznica śmierci.

Środa – 04.04
6.3o
W int. Czł. Róży św. św. Krzysztofa i ich rodzin, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i Św. St-wa, zel. Kazimierz Bujak.
+ Stanisława Wielgosza – 4 greg
+ Andrzeja Dynaka od Małgorzaty i Stanisława Król i Lucyny Urbanik.
+ Andrzeja Dynaka od Teresy i Stanisława Dudek.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Masłoń z Dębna.

18.oo
W int. Sióstr z R. Bł. Marceliny Darowskiej, o zdr.B.bł.op.MB i św.St. zel.Maria Latocha

Czwart. – 05.04.
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 5 greg
+ Stanisławy Grochola – 34 rocznica śmierci.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Lis.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Pasulów.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Piechników.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Zacharów.

18.oo
+ Cecylii Zachara, od siostry Jadwigi.

Piątek – 06.04.
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 6 greg
+ Eugenii Żurek – 15 rocznica śmierci, Józefa męża, Stanisława syna.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Bolków.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Lisak, Flądro i Haliny Górskiej.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Koczwarów z ulicy Parafialnej.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Marcinkiewiczów.

18.oo
+ Janiny Babiuch z intencji rodziny Salów.

Sobota – 07.04.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny.
W int. Dominika z ok. 18 ur, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i św. St-wa w dorosłym życiu , z intencji rodziców.
+ Stanisława Wielgosza – 7 greg
+ Władysława Baran – 18 rocznica śmierci.
+ Ryszarda Przybyło z okazji imienin.

18.oo
W int. Bogusławy z ok.60 urodzin oraz Adama z ok.65 urodzin, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu, od dzieci z rodzinami.

Niedz. Miłosierdz
6.3o
+ Stanisława Wielgosza – 8 greg
+ Józefa Żurka – 24 rocznica śmierci, Franciszki żony.

8.oo
+ Jana i Wiktorii Zachara, zmarłego wnuka.

9.3o
+ Tadeusza Zachary, Adeli żony, Adama, od córki Barbary z rodziną.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Weroniki i Józefa Glonek – 23 rocznica śmierci, od dzieci z rodzinami.

15.3o
+ Józefa Lacha – 61 rocznica śmierci, Tadeusza syna Marii córki.


Intencje Mszy Świętych: 26.03 – 02. 04. 2018 R.
W. Poniedz.
8.oo W int. Stanisławy i Władysława Kopalów z okazji 40 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrow., Boże błog., opiekę MB i Św. Sta-wa w dal. życiu dla całej rodziny.
W int. Czł. Róży św. św. Jadwigi, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i Św. St-wa, zel. Maria Mroczek
+ Karola Przepiórki – 26 greg.
+ Tadeusza Tomasika od kolegów z pracy syna Tadeusza i wnuka Roberta.

10.oo
+ Józefa Dziadowca z okazji imienin.

16.oo
+ Józefa Piękosz od nauczycieli ZSEO w Tarnowie.

18.oo
+ Haliny Gawenda – rocznica śmierci, zmarłych rodziców; Janiny i Karola Bejskich.

W. Wtorek
8. oo
+ Karola Przepiórki – 27 greg.
+ Marii Matys – 6 rocznica śmierci.
+ Józefa Piękosz od nauczycieli ZSEO w Tarnowie.
+ Za zmarłe siostry z Róży Bł. Marceliny Darowskiej, zel. Maria Latocha.
+ Andrzeja Dynaka od sióstr; Zofii i Karoliny, oraz braci; Władysława i Jana.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Borowców.
+ Andrzeja Dynaka od Gładyszów z Jadownik

Wielka Środa
8.oo
+ Karola Przepiórki – 28 greg.
+ Rozalii Tyrcha – 47 rocznica śmierci, Mieczysława męża.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Kaniów ze Szczepanowa.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Chudyba z Przyborowa.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Majcher z Lichwina.

16.oo
+ Andrzeja Dynaka od koleżanek i kolegów żony Marii ze Szkoły Podst. w Szczepanowie.

18.oo
+ Zofii Pilch – 12 rocznica śmierci, zmarłych rodziców; Salomei i Stanisława Dulian.

Wielki Czwartek
18.oo
W intencjach Kaplanów pracujących w naszej Parafii.
W int. Urszuli i Jakuba Karbaś z okazji 5 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę MB i Św. Sta- wa dla całej rodziny.
+ Karola Przepiórki – 29 greg.
+ Józefy Stępień – 30 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Kazimierza Malinowskiego – 1 rocznica śmierci, z intencji żony.
+ Marii Białek – rocznica śmierci.
+ Elżbiety Kądziołka – 22 rocznica śmierci, Władysława męża.

Wielka Sobota
21.oo
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrow., Boże błog., op. MB i Św. Sta-wa dla całej rodziny.
W int. Katarzyny Wielgosz z ok. 40 ur. oraz córki Martynki w 3 rocz. ur., z pr.o zdr. Boże błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Karola Przepiórki – 30 greg.
+ Janiny Żurek – 1 rocznica śmierci, Karola męża, od dzieci.
+ Kazimiery Żurek – 8 rocznica śmierci, Tadeusza męża.
+ Marii Ciuruś, Stanisława męża, od syna z rodziną.
+ Andrzeja Dynaka od rodziny Kurasów i Kobyłeckich.

Niedz.Zmartw.
6.30
+ Stanisława Wielgosza – 1 greg.
+ Józefy i Józefa Szatkowskich, z okazji imienin.

8.oo
+ Barbary Kandela – 5 rocznica śmierci, zmarłych rodziców; Honoraty i Jana.

9.3o
+ Czesława i Teofilii Kubala, od syna Jerzego z rodziną.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Jakuba i Karoliny Cisak – rocznica śmierci, zmarłego Ks. Prałata Józefa Cisaka.

15.3o
+ Józefa Źródlewskiego, Janiny żony – 27 rocznica śmierci

Pon.Wielk.
6.3o
W int. Pawła Sarleja, z ok.6 urodz. z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St-wa w życiu, od rodz. Sarlejów
+ Stanisława Wielgosza – 2 greg

8.oo
W int. Kacpra Hajduka z ok. 18 ur, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. Boże błog. opiekę MB i św. St-wa w dorosłym życiu , z intencji rodziców i rodzeństwa.

9.3o
W int. Stanisławy, z ok.70 urodz. z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St-wa w dalszym życiu.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Mateusza Kos, z ok.2 urodzin z pr.o zdr.B.bł.op.MB i św.St-wa w życiu, od rodziców.

15.3o
+ Mateusza Żak, od rodziców.


Intencje Mszy Świętych: 19.03 – 25. 03. 2018 R.

Poniedz. – 19. 03.
6.3o
+ Karola Przepiórki – 19 greg.
+ Józefa Urbańskiego z okazji imienin.
+ Józefa Czuja z okazji z okazji imienin, z int. rodziny.
+ Józefa Dubiela z okazji imienin, z int. rodziny Szuba i Dudek.
+ Rozalii Ignacok, Jana męża, Antoniego syna.
+ Salomei Sarlej, Stanisława męża, Zofii córki, Stanisława syna.

17.oo
+ Ks. Prałata Józefa Cisaka, z okazji imienin.

Wtorek – 20.03.
6. 3o
+ Karola Przepiórki – 20 greg.
+ Danuty Kotyś w 7 dzień po śmierci, z intencji córki z mężem.
+ Józefa Flądro z okazji imienin.
+ Józefa Latochy z okazji imienin, Marii żony.
+ Józefy Radeckiej, Alojzego męża, zmarłych z rodziny.
+ Józefa i Heleny Prokop.

17.oo
+ Józefa Styrny z okazji imienin, od córki Marty z rodziną.

Środa – 21.03.
6.3o
W int. Czł. Róży św. Michała Arch. i ich rodzin, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i Św. St-wa.
+ Karola Przepiórki – 21 greg. + Józefy Wójcik, Stanisława męża – 3 rocznica śmierci.
+ Józefa Hojnowskiego, Zofii żony z okazji imienin.
+ Tadeusza Tomasika od kolegów z pracy syna Tadeusza z Firmy Inter – Bud.
+ Tadeusza Tomasika od pracowników administracyjno obsługowych PSP w Buczu.

17.oo
+ Józefa Zachary oraz zm. Józefy i Alojzego Radeckich.

Czwartek – 22.03.
6.3o
+ Karola Przepiórki – 22 greg.
+ Jana Potępy – 2 rocznica śmierci, od córki z dziećmi.
+ Anny Wójcik – 1 rocznica śmierci, Józefa męża z okazji imienin.
+ Emila Przybyło w 7 dzień po śmierci, z intencji córki z rodziną.
+ Józefa Solaka z okazji imienin.
+ Tadeusza Tomasika od kolegów z pracy syna Tadeusza i wnuka Roberta.

17.oo
W int. Martynki z ok. 1 ur z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B .błog., op. MB i św. St-wa od dziadków

Piątek – 23.03
6.3o
+ Karola Przepiórki – 23 greg.
+ Józefy Stępień, z okazji imienin, od syna Stanisława z rodziną.
+ Sebastiana Kozińskiego od rodziców i rodzeństwa.
+ Marii Borowiec – 29 rocznica śmierci, Władysława męża.
+ Tadeusza Tomasika od sąsiadów syna Tadeusza.

16.oo
W int. Czł. Róży św. Pawła Ap. i ich rodz. z pr. o zdr. B. bł. op. MB i Św. St. w NR. ,zel. Anna Polek

17.3o
+ Janiny Babiuch od Elżbiety i Kazimierza Zydroń.

Sobota – 24.03.
6.30
W int. Krzysztofa z okazji urodzin, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. światło Ducha św. w podjęciu ważnej decyzji, oraz opiekę MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Karola Przepiórki – 24 greg.
+ Marka SIURDY – rocznica śmierci.
+ Heleny i Józefa Reczek – rocznica śmierci.
+ Tadeusza Tomasika od sąsiadów.
+ Tadeusza Tomasika od uczestników pogrzebu

16.oo
W int. Wiktorii z ok. 18 ur, z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr.Boże błog. opiekę MB i św. St-wa w dor. życiu

18.oo
+ Karoliny Przepiórki – 30 dzień po śmierci, od rodziny.

19.3o
+ Tadeusza Tomasika od syna Stanisława z żoną.

VI.NW.Post
6.3o
+ Karola Przepiórki – 25 greg.
+ Michaliny Kawa – rocznica śmierci, Jerzego męża.

8.oo
+ Stanisława Pasula i zmarłych z rodziny.

9.3o
+ Antoniego Borowca.

+ Józefa Kądziołki – 30 dzień po śmierci, od córki z mężem.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Jana i Bronisławy Pasula, Zofii córki, Władysława syna.

15.3o
+ Roberta Fugat z int. chrześnicy Sylwii, zmarłych Ireny i Mieczysława Mroczek, Lucyny córki.


Intencje Mszy Świętych: 12.03 – 18.03. 2018 R.

Poniedz. – 12. 03.
6.3o
W int. Ryszarda Kozińskiego z ok. 40 urodzin, o zdr.B. błog.,op.MB i św.St-wa od rodziców i rodzeństwa
+ Karola Przepiórki – 12 greg.
+ Tadeusza Tomasika od rodziny Cisaków.
+ Tadeusza Tomasika od rodziny Król.
+ Tadeusza Tomasika od rodziny Pasula z Biadolin.
+ Tadeusza Tomasika od rodziny z Mikołajowic.

17.oo
W int. Bronisławy Legutko z ok. 95 urodzin, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

Wtorek – 13.03.
6. 3o
W int. Czł. Róży św. Elżbiety, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. bł. op. św. Patronki, zel. Józefa Szuba.
W int. Stanisława Matulskiego z ok. 80 ur, z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdr. B. błog, z int. Chrześniaka
+ Karola Przepiórki – 13 greg.
+ Marii Gaczoł – rocznica śmierci.
+ Tadeusza Tomasika od rodziny Niedojadło i Moryc.
+ Tadeusza Tomasika od rodziny Siemieńskich.

17.oo
+ Józefa Latochy, Marii żony z okazji imienin.

Środa – 14.03.
6.3o
+ Karola Przepiórki – 14 greg. + Marii Szuba – 21 rocznica śmierci, Jana męża, z int. rodziny Szubów.. + Heleny Żurek – 1 rocznica śmierci.
+ Tadeusza Tomasika od Stanisława Niedojadło z rodziną..
+ Tadeusza Tomasika od rodziny Niemców z Mokrzysk.
+ Tadeusza Tomasika od rodziny Mydra i Poterek z Mielca.

17.oo
+ Ludwika Brzezińskiego – 13 rocznica śmierci, z intencji żony.

Czwartek – 15.03.
6.3o
+ Karola Przepiórki – 15 greg.
+ Jana Szatkowskiego – 8 rocznica śmierci, Barbary żony.
+ Łukasza Mroczka, z okazji urodzin.
+ Tadeusza Tomasika od Józefa Tomasika z żoną.
+ Tadeusza Tomasika od Ireny Wójcik z rodziną.
+ Tadeusza Tomasika od Barbary Kawałko z koleżankami z wrzosów.

17.oo
W int. Mariana z ok. 80 urodzin, z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdr. B. błog., od córki z rodziną.

Piątek – 16.03
6.3o
+ Karola Przepiórki – 16 greg.
+ Józefy Wolnik, z okazji imienin, Władysława męża, Ryszarda syna.
+ Józefa i Józefy Styrna – rocznica śmierci, oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo.
+ Marii Tyrcha – 20 rocznica śmierci, Józefa męża, z okazji imienin.
+ Tadeusza Tomasika od Beaty i Dominika Gładkich z dziećmi.

16.oo
W int. Czł. Róży św. Kingi i ich rodzin, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i Św. St.w rodzinach ,zel. Irena Sikora.

17.3o
+ Ludwika Brzezińskiego – 13 rocznica śmierci, z intencji dzieci z rodzinami.

Sobota – 17.03
6.30
W int. Patryka z okazji 3 urodzin i imienin, z pr.o zdr.B. błog.op.MB i św.St-wa w rodzinie
+ Karola Przepiórki – 17 greg.
+ Józefa Pagacza z okazji imienin, od żony z córkami.
+ Marii Gibała – 3 rocznica śmierci.
+ Jana Kargola – rocznica śmierci, Haliny córki, zmarłych z rodziny.
+ Tadeusza Tomasika od współpracowników syna Stanisława ze Żłobka nr 3 w Mielcu.

17.oo
+ Krystyny Prokop – 21 rocznica śmierci, Augustyna męża.

IV.NW.Post
6.3o
+ Karola Przepiórki – 18 greg.
+ Marii Gibała – 3 rocznica śmierci.

8.oo
+ Franciszka Borowca, i zmarłych z rodziny.

9.3o
W int. Ks. Zbigniewa Wielgosza, z ok. imienin z pr. o zdr. op. MB i św. St-wa, od rodziny.
+ Józefa Bolka, z okazji imienin.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Ks. Kanonika dr Kazimierza Siemieńskiego – 1 rocznica śmierci od rodziny Kucharczyk z Grzybna.

15.3o
+ Ks. Kanonika dr Kazimierza Siemieńskiego – 1 rocznica śmierci od siostry Teresy.


Intencje Mszy Świętych: 26. 02 – 04.03. 2018 R.

Poniedz. – 26. 02.
6.30
W int. Czł. Róży św. Heleny, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. bł. w N. Roku, zel. Maria Kołodziej.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 28 greg.
+ Ks. Zbigniewa Sumary – 16 rocznica śmierci.
+ Tadeusza Tomasika od Małgorzaty i Łukasza Gładki z Krystyną Chachaj.
+ Tadeusza Tomasika od Marii Kotlak z rodziną.
+ Tadeusza Tomasika od Zofii Wojnickiej.
+ Tadeusza Tomasika od Edwarda Misiny z rodziną.

17.oo
+ Romana Rogozińskiego, z okazji imienin, od żony.

Wtorek – 27.02
6. 3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 29 greg.
+ Heleny Żurek – 26 rocznica śmierci, Władysława męża.
+ Janiny Babiuch z intencji Róży Jolanty, zel. Zofia Łyko.
+ Tadeusza Tomasika od Alfredy Moryc z rodziną.
+ Tadeusza Tomasika od Anny i Czesława Boruta.
+ Tadeusza Tomasika od Katarzyny i Andrzeja Boruta.
+ Tadeusza Tomasika od Krystyny i Czesława Boruta.

17.oo
+ Marii Smoleń – rocznica śmierci, Władysława męża.

Środa – 28.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 30 greg.
+ Marii Styrna w dniu imienin, od męża i córki.
+ Janiny Babiuch z intencji Róży Jolanty, zel. Zofia Łyko.
+ Tadeusza Tomasika od Joanny Misiny.
+ Tadeusza Tomasika od Julii Misiny
+ Tadeusza Tomasika od Doroty i Michała Misiny.
+ Tadeusza Tomasika od Stanisława Misiny.

17.oo
+ Salomei i Józefa Sznajder, Genowefy i Józefa Wyczesany, oraz zmarłych z rodziny, od Marii.

Czwartek – 01.03.
6.3o
+ Karola Przepiórki – 1 greg.
+ Eugenii Lambert – rocznica śmierci.
+ Albina Kądziołki z okazji imienin.
+ Józefa Dubiela – 24 rocznica śmierci, zmarłych z rodziny.
+ Tadeusza Tomasika od Władysława i Janiny Gładki z rodziną.
+ Tadeusza Tomasika od Tadeusza i Józefy Szuba z rodziną.

17.oo
+ Józefa Bolka – 6 rocznica śmierci.

Piątek – 02.03
6.3o
+ Karola Przepiórki – 2 greg.
+ Heleny Żurek z okazji imienin.
+ Zofii Reczek – 4 rocznica śmierci, Stanisława męża.
+ Stanisława Wąsik – 30 dzień po śmierci, od żony i dzieci.
+ Anieli Bujak, zmarłych rodziców; Salomei i Macieja – rocznica śmierci.

16.oo
+ Heleny Grochola – z okazji imienin.

17.3o
+ Heleny Żurek, od kolegów syna Stanisława z Oddziału Pakownia Carslsberg Okocim.

Sobota – 03.03
6.30
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny.
+ Karola Przepiórki – 3 greg.
+ Kazimierza Żurka – 20 rocznica śmierci, Czesława ojca.
+ Kazimierza Żurka – 20 rocznica śmierci i z okazji imienin.
+ Kazimierza Zachary z okazji imienin.
+ Michała Turleja – 33 rocznica śmierci.

17.oo
+ Jakuba Sitarza z okazji urodzin, z intencji mamy i siostry.

II.NW.Post
6.3o
+ Karola Przepiórki – 4 greg.
+ Kazimierza Bolka, z okazji imienin i 11-tej rocznicy śmierci, od żony z rodziną.

8.oo
W int. Mariana z okazji 80 urodzin, z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdr. B. błog., od żony i dzieci z rodz.
+ Kazimierza Pilcha, od syna Karola z rodziną i wnuczką Nikolą.

9.3o
+ Kazimierza Gadziały w dniu imienin, od żony i dzieci.

W intencjach Parafian.

11.oo
+ Heleny i Kazimierza Miezin z okazji imienin.
+ Heleny i Władysława Wyczesany z intencji córki z rodziną.

15.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego z okazji imienin, od siostry Teresy


Intencje Mszy Świętych: 19. 02 – 25.02. 2018 R.

Poniedz. – 19. 02.
6.30
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 21 greg.
+ Lesława Święcha – 30 dzień po śmierci, od żony z dziećmi.
+ Stanisława Sarleja, Salomei żony, Zofii córki, Stanisława syna.
+ Heleny Dąbrowa – z Róży św. Pawła Apostoła
+ Tadeusza Tomasika od syna Andrzeja z żoną.
+ Tadeusza Tomasika od syna Stanisława z żoną.
+ Tadeusza Tomasika od syna Tadeusza z żoną.

17.oo
+ Władysława Borowca, Edwiny żony – 1 rocznica śmierci, od córki Teresy i syna Tadeusza.

Wtorek – 20.02
6. 3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 22 greg.
+ Tadeusza Olchawy – 26 rocznica śmierci, brata Romana.
+ Józefa Gawora.
+ Tadeusza Tomasika od córki Teresy z synem.
+ Tadeusza Tomasika od córki Marii.
+ Tadeusza Tomasika od Lucyny.
+ Tadeusza Tomasika od Marka Tomasika z rodziną.

17.oo
+ Kazimiery Bujak – 10 rocznica śmierci, od córki z rodziną.

Środa – 21.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 23 greg.
W int. Czł. Róży bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, z pr. o zdr. B. bł. w N. Roku, zel. Stanisława Wielgosz.
+ Józefa Chudyby – 44 rocznica śmierci, od córki, męża i rodziny.
+ Tadeusza Tomasika od wnuka Jacka z rodziną.
+ Tadeusza Tomasika od wnuka Łukasza z rodziną.
+ Tadeusza Tomasika od wnuka Marcina z rodziną.
+ Tadeusza Tomasika od wnuka Pawła z rodziną.

17.oo
+ Michaliny Borowiec – 9 rocznica śmierci, Stanisława Borowca – 7 rocznica śmierci, z int. Marty Borowiec

Czwartek – 22.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 24 greg.
W int. Czł. Róży bł. Jolanty i ich rodzin, z prośbą o zdrowie, bł. Boże w Nowym Roku, zel. Zofia Łyko.
+ Stanisławy i Stanisława Koczwary – rocznica śmierci.
+ Tadeusza Tomasika od wnuka Roberta.
+ Tadeusza Tomasika od wnuczki Anny Gładkiej.
+ Tadeusza Tomasika od wnuczki Joanny z rodziną.
+ Tadeusza Tomasika od wnuczki Magdaleny Wojnickiej z rodziną.

17.oo
+ Tadeusza Piwowarskiego – 10 rocznica śmierci, Marii żony – 4 rocz. śmierci, Zofii córki, od syna z rodz.

Piątek – 23.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 25 greg.
+ Heleny Kupiec – 1 rocznica śmierci z intencji męża.
+ Stanisława i Salomei Gaczoł.
+ Tadeusza Tomasika od synowej Danuty.
+ Tadeusza Tomasika od zięcia Edwarda.

16.oo
+ Julii Broszkiewicz, Jana męża, Antoniego syna.

17.3o
+ Kazimierza Ciuruś – 6 rocznica śmierci od żony i dzieci.

Sobota – 24.02.
6.30
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 26 greg.
+ Cecylii Zachara – 30 dzień po śmierci, od męża Mieczysława z córkami.
+ Jana Ciurusia – rocznica śmierci, Stanisława syna.
+ Tadeusza Tomasika od chrześniaka Tadeusza.
+ Tadeusza Tomasika od chrześniaka Stanisława ze Strzelec Wielkich.
+ Tadeusza Tomasika od chrześnicy Marii z rodziną.

17.oo
+ Anny Chamielec – 2 rocznica śmierci, od wnuczki Jadwigi z rodziną.

II.N WP -25
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 27 greg.
+ Jana Lewandowskiego – 32 rocznica śmierci, Magdaleny żony.

8.oo
+ Romana Paprockiego – w dniu imienin.

9.3o
+ Zdzisława Wójcika – 8 rocznica śmierci, z intencji żony z rodziną.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Ireny Sznajder – 6 rocznica śmierci, Stanisława męża – 8 rocznica śmierci, z intencji dzieci z rodzinami.

15.3o
W int. Eugeniusza i Kazimiery z okazji 45 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrow., Boże błog., opiekę MB i Św. Sta-wa w dal. życiu dla całej rodziny.


Intencje Mszy Świętych: 12. 02 – 18.02. 2018 R.

Poniedz. – 12. 02.
8.oo
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 14 greg.
+ Stanisława Wąsika – 7 dzień po śmierci, od żony.
+ Doroty Styrna – 1 rocznica śmierci, od Grzegorza.
+ Janiny i Stanisława Wielgosz – rocznica śmierci, Stanisława syna.
+ Józefa Krzyściaka, Stanisława syna.
+ Heleny Dąbrowa od wnuka Jerzego z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od wnuka Daniela z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od wnuka Marka z rodziną.

17.oo
W int. Elżbiety z ok. 70 ur., z prośbą o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa od córki i syna z rodzin.

Wtorek – 13.02
8. oo
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 15 greg.
+ Edwarda Jastrzębskiego – 1 rocznica śmierci, od żony.
+ Karoliny – 1 rocznica śmierci.
+ Genowefy Pasula.
+ Heleny Dąbrowa od prawnuczek Karoliny i Magdaleny.
+ Heleny Dąbrowa od chrześniaka Wiesława z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od Barbary i Stanisława Jawor.
+ Heleny Dąbrowa od Moniki i Piotra Jaworów

17.oo
+ Jacka Grocholskiego, z okazji imienin.

Środa – Popielcowa
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 16 greg.
+ Zofii Kubala – rocznica śmierci.
+ Heleny Dąbrowa od Barbary i Marka Jawor z rodziną
+ Heleny Dąbrowa od Barbary Dąbrowa z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od Marii Gołąb z rodziną.

8.oo
+ Stanisława Filipowskiego – 5 rocznica śmierci.

9.3o
W int. Adriana Zachary, z ok. 9 urodzin, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa, od rodziców.

11.oo
+ Anny Śliwa – 30 dzień po śmierci, z int. rodziny.

17.oo
W int. Hani Rzepka i jej rodziców, z pr. o zdr. B. błog. op. MB i Św. Sta-wa w dalszym życiu.

Czwartek – 15.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 17 greg.
+ Tadeusza Koczwary –6 rocznica śmierci, Aureli żony.
+ Józefy Wolnik, Józefa męża – 4 rocznica śmierci.
+ Heleny Dąbrowa od Mieczysława Klimka
+ Heleny Dąbrowa od Bogusławy Brzezińskiej z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od Teresy Rutka.
+ Heleny Dąbrowa od Marii Turlej z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od Marii Żurek z rodziną.

17.oo
W int. Wojciecha Książek, z ok. 18 urodzin, z pr. o światło Ducha Św. op. MB i św. St-wa w dorosłym życiu, z int. Rodziców i rodzeństwa.

Piątek – 16.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 18 greg.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Baranów.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Gorczyców.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Polków.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Urbańskich.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Czesaków z Tarnowa.
+ Heleny Dąbrowa od Zuzanny Rudnickiej z Maszkienic.
+ Heleny Dąbrowa od uczestników pogrzebu.

16.oo
W int. Czł. Róży św. Rafała, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B. bł. w N. Roku, zel. St-w Kołodziej.

17.3o
+ Romana Rogozińskiego, z okazji imienin, od rodziny Brzezińskich.

Sobota – 17.02.
6.30
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 19 greg.
W int. Czł. Róży św. JP II, z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. B.bł. w N.Roku, zel. Helena Pasula.
+ Za zmarłych z rodziny Lisów.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Ropelewskich.
+ Heleny Dąbrowa od rodziny Styrnów i Kaczówków.
+ Heleny Dąbrowa od sąsiada Stanisława Borowca.
+ Heleny Dąbrowa od sąsiadów.
+ Heleny Dąbrowa od Sióstr Sercanek i przyjaciół z Jaślisk.

17.oo
W int. Patrycji Mroczek, z ok. 18 urodzin, z pr. o zdr. i dary Ducha Św. op. MB i św. St-wa i św. Jana Pawła II w dorosłym życiu, z int. siostry Oli.

I.N WP -18
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 20 greg.
+ Jana Dąbrowy – 30 rocznica śmierci, Marii żony.

8.oo
W int. Marii i Bronisława, z okazji 50 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i Św. Sta-wa w dal. życiu dla całej rodziny.

9.3o
+ Danuty Pamuła – 5 rocznica śmierci, Agnieszki córki.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Czesławy – mamy Pani Elżbiety, od Zespołu Dziewczęcego OREMUS.
+ Genowefy Sznajder, Stanisława męża, od wnuka Piotra i Wioletty Syl.

15.3o
+ Jana Kołodzieja, z intencji żony i dzieci z rodzinami.


Intencje Mszy Świętych: 05. 02 – 11.02. 2018 R.

Poniedz. – 05. 02.
6.3o
O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Franciszka.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 7 greg.
+ Heleny Grochola, Stanisława męża – 3 rocznica śmierci.
+ Cecylii Zachara – 7 dzień po śmierci, od męża Mieczysława z córkami.
+ Zofii Rudnik od Józefy Migdał i Marii Cebula.
+ Zofii Rudnik od rodziny Baniak i Malik.
+ Zofii Rudnik od Wielgoszów.

17.oo
+ Janiny i Stanisława Wielgosza Stanisława syna.

Wtorek – 06.02
6.3o
W int. Lidii i Józefa z ok. imienin, z prośbą o zdr. B. błog. op. MB i św. St-wa w dal. życiu.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 8 greg.
+ Józefa Żurka, Eugenii żony, Stanisława syna, Józefa zięcia.
+ Zofii Rudnik od pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach.
+ Zofii Rudnik od uczniów z kl.3 a z Mokrzysk z rodzicami.
+ Zofii Rudnik od sąsiadów.
+ Zofii Rudnik od sąsiadów.

17.oo
+ Marka Żurka, od żony i dzieci.

Środa – 07.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 9 greg.
+ Władysławy Kozioł – 2 rocznica śmierci.
+ Czesława Urbańskiego – 2 rocznica śmierci.
+ Zofii Rudnik od sąsiadki Kazimiery Humen.
+ Zofii Rudnik od członków Róży św. Doroty, zel. Marii Rudnik.
+ Zofii Rudnik od członków Róży św. Doroty, zel. Marii Rudnik.
+ Zofii Rudnik od przyjaciół z Brzeska.

17.oo
W int. Joanny i Mariusza Radeckich, z okazji 25 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i Św. Sta-wa w dal. życiu, od rodziców Mariusza z siostrami i rodzinami.

Czw. – 08.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 10 greg.
+ Jana Ćwioro – rocznica śmierci.
+ Zofii Rudnik od Kierownictwa i współpracowników Narzędziowni Can-Pack.
+ Zofii Rudnik od Kierownictwa i współpracowników Narzędziowni Can-Pack.
+ Zofii Rudnik od Kierownictwa i współpracowników Narzędziowni Can-Pack.
+ Zofii Rudnik od uczestników pogrzebu.
+ Zofii Rudnik od uczestników pogrzebu.

17.oo
W int. Czł. Róży św.Józefa, zel.Teresa Przesławska,o zdr.B.bł.op.MB i św. St-wa, zm. z tej Róży.

Piątek – 09.02.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 11 greg.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z CAN PACK Finlandia, Dział Produkcji i Kontroli, Jakości.
+ Heleny Dąbrowa od córki.
+ Heleny Dąbrowa od córki Teresy z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od córki Antoniny z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od córki Antoniny z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od syna Jana z rodziną.

17.oo
+ Agaty Gawlik, Władysława Kuty, zm. z rodziny.

Sobota – 10.02.
6.30
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 12 greg.
+ Stanisławy Filipowskiej – 7 rocznica śmierci, Stanisława męża, Jana syna.
+ Zofii Baniak, Jana męża – 13 rocznica śmierci.
+ Stanisława Pałki – rocznica śmierci, Eleonory żony.
+ Heleny Dąbrowa od wnuczki Anny z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od wnuczki Joanny z rodziną.
+ Heleny Dąbrowa od wnuczki Moniki.

17.oo
+ Jana Żurka – 12 rocznica śmierci.

Niedziela – 11. 06.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 13 greg.
+ Józefa Barnasia – 3 rocznica śmierci, Heleny żony.

8.oo
+ Andrzeja Wilkosza – 4 rocznica śmierci, Genowefy Latocha

9.3o
+ Marii Słowik – 2 rocznica śmierci, Ryszarda męża.
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Zofii i Kazimierza Legutko, z okazji 60 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i Św. Sta-wa w dal. życiu.
+ Stanisława Lisa – rocznica śmierci.

15.3o
W int. Teresy i Stanisława Urbaś, z okazji 50 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrz. łaski z pr. o zdr. B. błog. op. MB i Św. Sta-wa w dal. życiu


Intencje Mszy Świętych: 29.01 – 04.02.2018 r.

Poniedz. 29.01
6.3o
+ Kazimierza Wody – 29 greg.
+ Lesława Święcha – 7 dzień po śmierci, od żony z dziećmi.
+ Janiny Babiuch – 7 dzień po śmierci, od córki z mężem i dziećmi.
+ Jana Turka – 12 rocznica śmierci.
+ Zofii Rudnik od rodziny Konstanty.
+ Zofii Rudnik od rodziny Kądziołka.
+ za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.oo
+ Stanisława Wielgosza w dniu urodzin, z intencji syna Marka z rodziną.

Wtorek – 30.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 30 greg.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 1 greg.
+ Małgorzaty Cabała – 30 dzień po śmierci, od męża i syna.
+ Heleny Baran – 7 rocznica śmierci.
+ Teresy Borowiec – 30 rocznica śmierci, z intencji siostry Krystyny z rodziną.
+ Zofii Rudnik od rodziny Baniak i Malik.
+ Zofii Rudnik od rodziny Mietła.

17.oo
+ Jan Bolka – 27 rocznica śmierci, Wiktorii żony – 11 rocznica śmierci.

Środa -31.01.
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 2 greg.
+ Mariusza Burnata, od Alicji i Mirosława Koczwary z rodziną.
+ Jana i Kazimiery Halik – rocznica śmierci, z intencji rodziny.
+ Zofii Rudnik od rodziny Grocholski.
+ Zofii Rudnik od rodziny Piwowarski.
+ Zofii Rudnik od rodziny Woda.
+ Zofii Rudnik od Beaty Kocańda, z rodziną z Bochni.

17.oo
+ Jana Baniaka, Zofii żony – 19 rocznica śmierci.

Czw-k- 01.02.
6.3o
W int.Marii Lambert z ok 91 urodzin, z podz. za otrz.łaski z pr. o zdr.B.bł. od dzieci z rodz.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 3 greg.
+ Józefa Matysa – 9 rocznica śmierci.
+ Józefa Wolnika, Józefy żony – 27 rocznica śmierci.
+ Zofii Rudnik od Teresy Adamczyk.
+ Zofii Rudnik od Kazimierza Kani z rodziną.
+ Zofii Rudnik od Stanisława Kani z rodziną.

17.oo
+ Józefa Czuja – 15 rocznica śmierci.
MB. Grom.

6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 4 greg.
+ Marii Bant w dniu imienin.

8.oo
+ Wiktorii Latocha – rocznica śmierci, Józefa męża.

9.3o
+ Stefanii Kania – 7 rocznica śmierci.

11.oo
+ Heleny i Mieczysława Chmielarz, z intencji wnuka.

17.oo
+ Weroniki Wójcik, Władysława męża, Stanisława syna.
+ Czesławy z intencji rodziny Cholewa.

Sobota -03.02.
6.3o
W intencjach wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny.
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 5 greg.
+ Magdaleny Urbańskiej – 49 rocznica śmierci.
+ Celiny Katalo zd. Chmielarz, z intencji siostrzeńca.
+ Alfreda Chmielarza – 5 rocznica śmierci, z intencji dzieci z rodzinami.
+ Tadeusza Pagacza – 23 rocznica śmierci, od żony z dziećmi.
+ Zofii Rudnik od Agnieszki i Juliusza Kasoń.

17.oo
+ Wacława Franczak – 1 rocznica śmierci, zmarłych rodziców.

Niedz.04.02.2018
6.3o
+ Ks. Kazimierza Siemieńskiego – 6 greg.
+ Józefy Gibała – 13 rocznica śmierci.

8.oo
+ Fryderyka Kurtyki, Józefy żony, Stanisława syna – rocznica śmierci.

9.3o
+ Jana Żurka – 12 rocznica śmierci, Eugeniusza syna.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Marii Styrna – 30 dzień po śmierci, od męża i córki.
+ Jana Wójcika – 25 rocznica śmierci, Anny żony.

15.3o
+ Stanisławy Żurek – z Róży św. Łucji.


Intencje Mszy Świętych: 22.01 – 28.01.2018 r.

Poniedz. 22.01
6.3o
W int. Władysławy, z prośbą o zdrowie B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.
+ Kazimierza Wody – 22 greg.
+ Czesławy – 7 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Elżbiety Brzyk – 7 dzień po śmierci, od córki z rodziną.
+ Józefa Hajdo – 30 dzień po śmierci.
+ Józefy Majdzińskiej – 11 rocznica śmierci, Stanisława męża, i zmarłych z rodziny.
+ Józefa Dziaduły od rodziny Turlej i Tomaszkiewicz.

17.oo
+ Józefy Kijowskiej – 18 rocznica śmierci, Franciszka męża.

Wtorek – 23.01.
6.3o
W int. Ryszarda w 73 r. urodz, z pr. o B.błog. op.MB i św. Stwa,od żony i dzieci z wnukami
+ Kazimierza Wody – 23 greg.
+ Józefa Dziaduły od sąsiadów.
+ Józefa Dziaduły od sąsiadów Chrupek i Legutko.
+ Jacka Pamuły od rodziny Ryba.
+ Jacka Pamuły od rodziny Gradzi i Fularskich.
+ Jacka Pamuły od rodziny Reczyńskich.

17.oo
+ Eugeniusza Czarnika – 6 rocznica śmierci, od żony.

Środa -24.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 24 greg.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z CAN PACK Finlandia, Dział Produkcji i Kontroli, Jakości.
+ Romana Pałki – 10 rocznica śmierci, oraz Genowefy Jarosz – 18 rocznica śmierci
+ Jacka Pamuły od Kuzyna i kuzynek z Krakowa.
+ Jacka Pamuły od Kuzyna i kuzynek z Krakowa.
+ Jacka Pamuły od Kuzyna i kuzynek z Krakowa.
+ Jacka Pamuły od Kuzyna i kuzynek z Krakowa.

17.oo
+ Stanisława Wielgosza z okazji urodzin, zmarłych rodziców; Janiny i Stanisława.

Czw-k- 25.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 25 greg.
+ Edwarda Mularza – rocznica śmierci, Aureli żony.
+ Jacka Pamuły od sąsiadów, rodzinnego domu.
+ Jacka Pamuły od uczestników pogrzebu.
+ Zofii Rudnik od bratanic; Krystyny, Anny i Urszuli.
+ Zofii Rudnik od kuzyna Zdzisława z żoną.
+ Zofii Rudnik od siostry Janiny z rodziną z Krakowa.

17.oo
+ Edwarda Mularza – rocznica śmierci, Aureli żony.

Piąt26.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 26 greg.
+ Piotra Witnika – 30 dzień po śmierci, od żony i dzieci.
+ Stanisławy Mróz – 13 rocznica śmierci, Stanisława męża i Stanisława syna.
+ Pawła Kądziołki- 41 rocznica śmierci, Marii żony.
+ Marii Pasieka, Augustyna męża – rocznica śmierci.
+ Zofii Rudnik od siostrzenicy Urszuli Trzepizur z rodziną.
+ Zofii Rudnik od Doroty z Brzeska z rodziną.

17.oo
+ Edwarda Filipskiego – 4 rocznica śmierci, oraz za zmarłych rodziców i teściów.

Sobota -27.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 27 greg.
+ Ryszarda Przybyło – 8 rocznica śmierci.
+ Józefa Wody – 25 rocznica śmierci, z intencji żony.
+ Zofii Rudnik od rodziny Prokop.
+ Zofii Rudnik od Anny Rudnik.
+ Zofii Rudnik od Wojciecha i Katarzyny Zych, z córką Ewą.
+ Zofii Rudnik od Ewy i Janusza Mądry.

17.oo
+ Alicji Chruściel – rocznica śmierci, od rodziców.

Niedz.28.01.2018
6.3o
+ Józefa Wilka, Rozalii Szymczak.
+ Kazimierza Wody – 28 greg.

8.oo
+ Henryki Urbaś – 5 rocznica śmierci.

9.3o
+ Magdaleny Borowiec i zmarłych z rodziny.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Stanisławy Żurek, z intencji Małgorzaty i Andrzeja.

15.3o
+ Stanisławy Żurek – z Róży św. Łucji.


Intencje Mszy Świętych: 15.01 – 21.01.2018 r.

Poniedz. 15.01
6.3o
+ Kazimierza Wody – 15 greg.
+ Marii Styrna – 7 dzień po śmierci, od męża i córki.
+ Wojciecha Sitarza od kolegów z CAN PACK Finlandia, Dział Produkcji i Kontroli, Jakości.
+ Stanisławy Kargol od chrześniaka Andrzeja z rodziną.
+ Stanisławy Kargol od kuzyna Kazimierza Legutko z rodziną.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Czarnik z Dołęgi.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Duda z córkami.

17.oo
+ Anety Kurnik, z intencji koleżanki Marii Czyżyckiej.

Wtorek – 16.01.
6.3o
W int. Siostry Agaty z okazji 47 urodzin, z pr. o zdr. B. bł. op. MB i św. St. z int. rodziny.
+ Kazimierza Wody – 16 greg.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Gaczoł.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Góra.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Kubala.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Gwóźdź z Mokrzysk.
+ Stanisławy Kargol od rodziny Stępak z Mokrzysk.

17.oo
+ Włodzimierza Żurka z okazji urodzin i imienin, od żony i dzieci z rodzinami.

Środa -17.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 17 greg.
+ Zofii i Józefa Pagacz – rocznica śmierci, Józefa Tryby, od rodziny Boryczków.
+ Jana Kozińskiego, od syna z żoną i wnukami.
+ Stanisławy Kargol z Róży św. Łucji, zel. Elżbieta Stempak.
+ Stanisławy Kargol z Róży św. Łucji, zel. Elżbieta Stempak.
+ Stanisławy Kargol z Róży św. Łucji, zel. Elżbieta Stempak.
+ Stanisławy Kargol z Róży św. Łucji, zel. Elżbieta Stempak.

17.oo
+ Genowefy i Stanisława oraz syna Wiesława, z intencji Marii.

Czw-k- 18.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 18 greg.
+ Roberta Fugat.
+ Tadeusza Łyko, z okazji urodzin z int. żony i dzieci.
+ Stanisławy Kargol od sąsiadów Legutko.
+ Stanisławy Kargol od uczestników pogrzebu.
+ Józefa Dziaduły od zięcia Tadeusza oraz wnuczki Urszuli i jej męża Mirosława.
+ Józefa Dziaduły od wnuka Łukasza z rodziną.

17.oo
W int. Ferdynanda, z prośbą o zdrowie B. błog. op. MB i św. St-wa w dalszym życiu.

Piąt19.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 19 greg.
+ Anny i Henryka Legutko, z okazji imienin.
+ Józefa Dziaduły od Małgorzaty Cierniak z rodziną.
+ Józefa Dziaduły od Anny i Dariusza Tybon z dziećmi.
+ Józefa Dziaduły od Zofii Tybon.
+ Józefa Dziaduły od Mieczysławy Sołtys z rodziną.
+ Józefa Dziaduły od rodziny Kuczek z Bielczy.

17.oo
+ Czesława Leksa – 20 rocznica śmierci, od żony.

Sobota -20.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 20 greg.
+ Herminy Teodorowskiej – 4 rocznica śmierci, Stefana męża.
+ Stanisławy Dziurzyńskiej – 30 dzień po śmierci, od wnuka Wojciecha.
+ Józefa Dziaduły od rodzin; Kolbusz, Świętek, Ząbik.
+ Józefa Dziaduły od rodziny Furgałów.
+ Józefa Dziaduły od rodziny Michalskich z Nowego Sącza.
+ Józefa Dziaduły od rodziny Karczyńskich z Tarnowa.

17.oo
+ Adriana Kumorka – 1 rocznica śmierci, od wujka Mariusza z rodziną.

Niedz.21.01.2018
6.3o
W int. Krzysztofa w 50 r. urodzin, z pr. o B. błog. op. MB i św. St-wa, od żony i synów.
+ Kazimierza Wody – 21 greg.

8.oo
+ Stanisława Stępaka – 18 rocznica śmierci, zm. rodziców; Stanisława i Karoliny.

9.3o
+ Heleny Koczwara – 1 rocznica śmierci, oraz Marii Ciemięga – 14 rocznica śmierci
W intencjach Parafian.

11.oo
W int. Joanny i Mariusza Radeckich, z okazji 25 rocz. Sakr. Małż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdr. Boże błog. opiekę MB i Św. Stanisława w dalszym życiu.
W int. Alfredy i Kazimierza Bujak, od wnuków; Roberta i Jakuba, z okazji Dnia Babci i Dziadka

15.3o
+ Katarzyny i Franciszka Baczyńskich, Franciszka syna.


Intencje Mszy Świętych: 08.01 – 14.01.2018 r.

Poniedz. 08.01
6.3o
+ Kazimierza Wody – 8 greg.
+ Małgorzaty Cabała – 7 dzień po śmierci, od męża i syna.
+ Jana Pudło – 8 rocznica śmierci, Józefy żony, od córki z rodziną.
+ Stanisława Wolnika – rocznica śmierci.
+ Wacława Wojtusika od kolegów Tomasza Pabiana z pracy.
+ Wacława Wojtusika od koleżanek córki Ady z kl. IV a, LO.

15.3o
+ Genowefy i Władysława Smoleń.

Wtorek – 09.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 9 greg.
+ Jana Banta -34 rocznica śmierci, Marii żony, Bronisława syna.
+ Wacława Wojtusika od Prac.Szpitalnego Oddz.Rat.i Zesp. Ratow. Medycz. w Brzesku
+ Wacława Wojtusika od Prac.Szpitalnego Oddz.Rat.i Zesp. Ratow. Medycz. w Brzesku
+ Wacława Wojtusika od Prac.Szpitalnego Oddz.Rat.i Zesp. Ratow. Medycz. w Brzesku
+ Wacława Wojtusika od Prac.Szpitalnego Oddz.Rat.i Zesp. Ratow. Medycz. w Brzesku

17.oo
+ Rozalii i Franciszka Miguły, od Marty Pikulskiej.

Środa -10.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 10 greg.
+ Wojciecha Sitarza od koleg. z CAN PACK Finlandia, Dział Produkcji i Kontroli Jakości
+ Wacława Wojtusika od przyjaciół córki Adeliny.
+ Wacława Wojtusika od koleż. c.Elżbiety z Oddz.Ginekol- Położ. i Noworod. w Brzesku
+ Wacława Wojtusika od koleż. c.Elżbiety z Oddz.Ginekol- Położ. i Noworod. w Brzesku + Wacława Wojtusika od koleż. c.Elżbiety z Oddz.Ginekol- Położ. i Noworod. w Brzesku

17.oo
+ Tadeusza Lacha – 11 rocznica śmierci.

Czw-k- 11.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 11 greg.
+ Czesława Źródlewskiego, Marii żony, Mieczysława syna – 5 rocznica śmierci.
+ Wacława Wojtusika od personelu z Oddz. Anestezjologii i Intens. Terapii w Brzesku
+ Wacława Wojtusika od Księgowości Szpitala w Brzesku.
+ Wacława Wojtusika od Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepanowie
+ Wacława Wojtusika od pracowników Firmy Biznes Turystyka.

17.oo
+ Heleny Żurek, z intencji Marii Lambert z rodziną.

Piąt12.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 12 greg.
+ Rozalii Czyżyckiej, z int. córki Marii i siostrzenicy z rodziną.
+ Wacława Wojtusika od Spółdzielni Pracy „KŁOS” w Brzesku.
+ Wacława Wojtusika od Spółdzielni Pracy „KŁOS” w Brzesku.
+ Wacława Wojtusika od Anny Brożek.
+ Wacława Wojtusika od rodziny Lambertów z Mokrzysk

17.oo
W int. Patryka Dobrogowskiego z ok. 2 ur. o bł. Boże, op. MB i św. St-wa, z int. rodziców

Sobota -13.01.
6.3o
W int. pewnej rodziny z podz. za otrzym. łaski z prośbą z prośbą o zdr. B. błog. w życiu.
+ Kazimierza Wody – 13 greg.
+ Stanisława Płanety – 12 rocznica śmierci, Stanisława syna.
+ Salomei i Stanisława Wolszów.
+ Wacława Wojtusika od uczestników pogrzebu.
+ Wacława Wojtusika od uczestników pogrzebu.

15.3o
+ Władysława i Teresy Żak – 40 rocznica śmierci, od syna z rodziną.

Niedz.14.01.2018
6.3o
+ Kazimierza Wody – 14 greg.
+ Teresy Borowiec, od koleżanek.

8.oo
+ Zygmunta Koczwary, od chrześniaka Karola z rodziną.

9.3o
+ Marii Drąg – 2 rocznica śmierci, od córki Doroty z mężem.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Józefa i Marii Styrna, Stanisława i Józefa synów.

15.3o
+ Anny i Jana Rudnik, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.


Intencje Mszy Świętych: 01.01 – 07.01.2018 r.

Nowy Rok – 2018
6.3o
+ Kazimierza Wody – 1 greg.
+ Mieczysława Książek, Joanny żony, zmarłe rodzeństwo.

8.oo
+ Emilii Pilch – 6 rocznica śmierci, od rodziny.
W intencjach Parafian

9.3o
W intencji pewnej osoby o szczęśliwy przebieg operacji, z prośbą o łaskę zdrowia.
+ Stanisława Wielgosza, od syna Marka z rodziną.

11.oo
+ Ryszarda Słowika – 20 rocznica śmierci, Marii żony.

15.3o
+ Mieczysława Reczka.

Wtorek-2.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 2 greg.
+ Mieczysława Gładysza – rocznica śmierci, Marii żony.
+ Mieczysława Grucy z okazji imienin, od rodziny Kolbuszów.
+ Wacława Wojtusika od Marii Borowiec z rodziną.
+ Wacława Wojtusika od Wojciecha Brożka z rodziną.
+ Wacława Wojtusika od Moniki i Andrzeja Pasula.

17.oo
+ Jana Kargola, Haliny córki – 17 rocznica śmierci, zmarłych z rodziny.

Środa 3.01.

6.3o
+ Kazimierza Wody – 3 greg.
+ Mariana Potaczek – 9 rocznica śmierci, od żony.
+ Eugenii Żurek, w dniu imienin od córki z rodziną.
+ Edwarda Pasierba – rocznica śmierci, Zofii żony.
+ Wacława Wojtusika od Józefa i Anny Żurek.
+ Wacława Wojtusika od rodziny Cabałów.

17.oo
+ Marii Tomasik, Władysława męża.

Czwartek- 4.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 4 greg.
+ Wacława Wojtusika od rodziny Górów i Janiny Starsiak.
+ Wacława Wojtusika od rodziny Starsiaków.
+ Wacława Wojtusika od rodziny Ostrykiewiczów.
+ Wacława Wojtusika od sąsiadów z ul. Łukowej.
+ Wacława Wojtusika od sąsiadów z ul. Łukowej.

17.oo
+ Genowefy Urbańskiej, z okazji imienin.

Piąt -5.01.
6.3o
+ Kazimierza Wody – 5 greg.
+ Mieczysława Grucy – 30 dzień po śmierci, od wnuków; Kamili i Mateusza.
+ Teresy i Stanisława Turlej – 9 rocznica śmierci.
+ Wacława Wojtusika od sąsiadów Borowców.
+ Wacława i Bronisławy Wojtusik od rodziny Pabianów.
+ Wacława i Bronisławy Wojtusik od rodziny Pabianów.

17.oo
+ Stanisława Białka – 6 rocznica śmierci.

Obj. Pańsk.- 6.01
6.3o
+ Kazimierza Wody – 6 greg.
+ Antoniego i Józefy Kądziołka – rocznica śmierci, Stanisława syna.
W intencjach Parafian

8.oo
+ Zofii i Stanisława Wody – rocznica śmierci.

9.3o
O szczęśliwe rozwiązanie, z prośbą o zdrowie, dla matki i dziecka, B. błog. opiekę MB.
+ Cypriana Turleja – 24 rocznica śmierci.

11.oo
+ Romana Paprockiego – 2 rocznica śmierci, z intencji rodziny.

15.3o
+ Heleny Smulskiej, Stanisława męża, Stanisława syna – 22 rocznica śmierci.

Niedziela-Chrztu PJ
6.3o
+ Kazimierza Wody – 7 greg.
+ Karola Dubiela – 25 rocznica śmierci, Heleny żony – 12 rocznica śmierci.

8.oo
+ Stanisława Zdunka – 24 rocznica śmierci.
+ Magdaleny Wąsik, Michała męża – 29 rocznica śmierci.

9.3o
+ Marii Borowiec, zmarłych rodziców.
W intencjach Parafian.

11.oo
+ Stanisława Urbańskiego – 2 rocznica śmierci.

15.3o
+ Józefa Hojnowskiego – 29 rocznica śmierci, Zofii żony, Romana syna.

Jedna myśl na temat “INTENCJE MSZALNE

 • 8 lipca 2018 o 11:36
  Permalink

  Witam.
  W tym momencie jestem w za granicą. Jest niedziela 8 lipca 2018. Szukam w necie transmisji online ze sumy w bazylice szczepanowskiej. Tam zjechała się moja rodzina na wspólną uroczystość. Przykro że nie działa kamerka lub fonia chociażby. Cóż , pozostało włączyć ….z Borzęcina ?
  Wszystkim emigrantom polecam zatem : https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *