Wiadomości

Zmarł ksiądz Józef Pyrek – rodak ze Sterkowca

Był emerytowanym proboszczem parafii Jankowa. Służył tej wspólnocie przez blisko 50 lat.

21 stycznia 2021 roku zmarł śp. ks. Józef Pyrek – emerytowany proboszcz parafii Jankowa i rezydent Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Wprowadzenie ciała śp. zmarłego do kościoła parafialnego w Jankowej odbędzie się w piątek (22 stycznia) o godz. 16. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Jankowej w sobotę (23 stycznia) o godz. 12, po której ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Józef Pyrek urodził się 13 września 1943 roku w Sterkowcu, jako syn Stanisława i Marii z domu Gadziała. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1961 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 4 czerwca 1967 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Tarnów – Świętego Krzyż i Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 24 czerwca 1967 roku) oraz Wilczyska (od 24 czerwca 1970 roku).

W dniu 18 lipca 1974 roku został mianowany rektorem rektoratu Jankowa, zaś dnia 22 grudnia 1980 roku objął urząd proboszcza nowoutworzonej parafii pod wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej, który pełnił do 17 sierpnia 2013 roku. Z dniem 18 sierpnia 2013 roku pozostał w parafii Jankowa w charakterze rezydenta. Od 29 grudnia 2020 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Ponadto sprawował obowiązki członka Diecezjalnego Zespołu do spraw Jubileuszu Roku 2000.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1977 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1987 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

KS. ŁUKASZ NIEPSUJ – NOTARIUSZ KURII DIECEZJALNEJ W TARNOWIE