Wiadomości

W SZCZEPANOWIE ODPUST KU CZCI ŚW. MARII MAGDALENY

2013-07-22-szczepanow-0138Liturgiczne wspomnienie świętej Mari Magdaleny przypadające 22 lipca (środa) w parafii Szczepanów to dzień uroczystości odpustowych.

Wg kronik rodzice św. Stanisława BM – Wielisław i Bogna mieli szczególne nabożeństwo do Św. Marii Magdaleny. Jako votum o uproszenie narodzin syna ufundowali oni kościół pw. św. Marii Magdaleny. Obecny kościół św. Marii Magdaleny został ufundowany przez Jana Długosza. W kronice “Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” wspomina on o odpuście w Szczepanowie ku czci św. Marii Magdaleny. Tak więc szczepanowskie odpusty mają już kilkusetletnią historię.

Msze święte wg. porządku niedzielnego. Msze św. o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 15.30 i 19.00. Na uroczystą sumę odpustową o godz. 11.00 zapraszamy parafian, przybyłych do Szczepanowa gości oraz dzieci pierwszokomunijne w białych strojach. Z racji prowadzonych prac remontowych nie będzie procesji wokół Bazyliki.

W sobotę 26 lipca – wspomnienie świętych: Joachima i Anny, rodziców NMP. Jest to dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. W tym dniu tradycyjnie obchodzony jest dzień urodzin świętego Stanisława BM. Msza o godz. 19.oo przy Kaplicy Narodzenia Świętego Stanisława.

Lipcowy odpust – to jeden z trzech odpustów jakie są obchodzone w tutejszej parafii.

==

Foto Olczak